ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης"

Transcript

1 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Οι παραποµπές στο παρόν άρθρο, το οποίο δηµοσιεύει η ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συµβούλων, πρέπει να συµπεριλαµβάνει τις παραπάνω πληροφορίες. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 24/1/2005 Εισαγωγικά Το 2005 έχει προσδιοριστεί ως έτος διαλόγου για την παιδεία. Αναζητώντας την ποιότητα σε µια περιοχή ιδιαίτερης σηµασίας για την προκοπή του έθνους, την περιοχή της εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να ασχοληθούµε συστηµατικά και να αναδείξουµε τη συνεισφορά της ειδικής εκπαίδευσης ως καθοριστικού παράγοντα στον προσδιορισµό αυτής της ποιότητας. Η άποψη ότι τα παιδιά µε αναπηρία µόλις και µετά βίας φτάνουν στο ποσοστό του 2% του συνολικού µαθητικού πληθυσµού, αποτελούσε και, εν πολλοίς, συνεχίζει να αποτελεί πεποίθηση πολλών εκπαιδευτικών στο ελληνικό σχολείο. Από το 1978 που δηµοσιεύτηκε η Αναφορά της Επιτροπής Warnock (Warnock Report), σύµφωνα µε την οποία ένα ποσοστό που φτάνει το 20% του µαθητικού πληθυσµούς µπορεί, σε κάποια περίοδο της σχολικής του σταδιοδροµίας, να θωρηθεί ότι ταξινοµείται στην κατηγορία των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) (DES, 1978), η διεθνής ειδική εκπαίδευση έχει σηµειώσει σηµαντικά βήµατα προόδου. Στη χώρα µας, ωστόσο, οι αλλαγές συντελούνται µε ιδιαίτερη βραδύτητα και αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί από τις διαθέσιµες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και τα ποσοστά του µαθητικού πληθυσµού που εξυπηρετούνται από αυτές. Η ανάλυση των στοιχείων της προσπάθειας χαρτογράφησης της περιοχής της Ειδικής Αγωγής και στη χώρα µας -η οποία έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- παρά τον αποσπασµατικό της χαρακτήρα, δεδοµένου του ότι περιορίστηκε σε εξ αποστάσεως καταγραφές -κυρίως µε τη µεθοδολογία του δοµηµένου ερωτηµατολογίου- επιτονίζει τα εξής, ήδη γνωστά, σηµαντικά ζητήµατα: (α) Η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων µε ε.ε.α. παραµένει στο συνηθισµένο σχολείο. Στο σχολείο δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα από την υιοθέτηση του συστήµατος της, χωρίς όρους, ακώλυτης προαγωγής (Χαρούπιας, 2004β) και την παρουσία στις τάξεις αυξηµένου αριθµού αλλόγλωσσων µαθητών. (β) Οι διαθέσιµες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο σχολείο, αν και έχουν βελτιωθεί αριθµητικά, παραµένουν ανεπαρκείς. Ταυτόχρονα, από τη µέχρι τώρα θεσµική συνεργασία µας µε το Κέντρο ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ..Α.Υ.) της Γ ιεύθυνσης Αθηνών και τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του ν. 1566/85, από την επιτόπια παρατήρηση και από τις εµπειρίες συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς των Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, αλλά και τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους άλλους εκπαιδευτικούς διαπιστώνουµε ότι: (i) Οι µηχανισµοί ανίχνευσης και αναγνώρισης των ε.ε.α. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση υπηρεσιών ούτε ποσοτικά (δεν συντάσσονται οι απαραίτητες εκθέσεις ε.ε.α. ή δεν αποδίδονται στους ενδιαφερόµενους έγκαιρα), ούτε ποιοτικά (οι πληροφορίες και τα δεδοµένα των εκθέσεων είναι ανεπαρκή και χωρίς διεπιστηµονική τεκµηρίωση, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων). i ιδάκτωρ Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

2 2 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης (ii) H υπάρχουσα νοµοθεσία δεν τηρείται ούτε προσχηµατικά και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίησή της (Ηµέλλου & Χαρούπιας, υπό δηµοσίευση). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η κατάρτιση των Ατοµικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.), καθώς και η διαµορφωτική και η τελική τους αξιολόγηση, τα οποία προβλέπεται ότι αποτελούν αρµοδιότητα των Κ..Α.Υ., πραγµατοποιούνται σε µικρό ποσοστό του συνόλου των περιπτώσεων). Οι κρίσιµες αυτές παρατηρήσεις σχηµατοποιούν ένα πλαίσιο αποσπασµατικής αντιµετώπισης των ε.ε.α. στη σχολική κοινότητα, σύµφωνα µε το οποίο δίδεται έµφαση στην κάλυψη των µαθησιακών κενών και, σε λίγες περιπτώσεις, παρατηρείται υιοθέτηση στρατηγικών και µεθοδολογίας προσαρµοζόµενης εκπαίδευσης (Ηµέλλου, 2003: ). Παρά τις εµφανείς αυτές αδυναµίες, τα Τ.Ε. είναι, δυστυχώς, η µόνη υπηρεσία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η οποία, την παρούσα τουλάχιστον χρονική στιγµή, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει διαθέσιµη στα δηµόσια σχολεία. Όταν δεν υπάρχει Τ.Ε. οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι, σχεδόν, µηδενικές! Τα ιδιωτικά σχολεία, εξάλλου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξαιτίας του κερδοσκοπικού τους, κυρίως, χαρακτήρα, αποφεύγουν τη συγκρότηση συστηµατικών υπηρεσιών υποστήριξης των παιδιών και των νέων µε ε.ε.α. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, έχουµε γίνει αυτόπτες µάρτυρες προσπαθειών ή και οριστικής αποµάκρυνσης παιδιών µε ε.ε.α. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εξαιτίας της έλλειψης των υπηρεσιών αυτών. Οι ελάχιστες περιπτώσεις, όπου παιδιά και νέοι µε αναπηρίες φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και δέχονται συστηµατική υποστήριξη, προέρχονται από οικογένειες ειδικού προφίλ (γονείς µε άνεση οικονοµική και/ή επιρροή στη δη- µόσια ζωή και την κρατική εξουσία ή µε ιδιαίτερη κοινωνική ισχύ). Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θεωρούµε ότι αποτελούν µέρος µόνο από τα επιχειρήµατα που ε- πιβάλλουν στους αρµόδιους θεσµικούς παράγοντες να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της σταδιακής διαµόρφωσης µιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως βασική δέσµευση της νέας αυτής πολιτικής θεωρούµε την ίδρυση ενός τουλάχιστον Τ.Ε. σε κάθε συγκρότηµα συστεγαζόµενων σχολείων, στα δηµόσια εκπαιδευτήρια σε ολόκληρη την επικράτεια. Η προώθηση αυτής της πολιτικής θα µπορούσε να προστατεύσει τη σχολική ζωή από αντιπαιδαγωγικές απόψεις και άλλες διαχωριστικές στάσεις και ενέργειες προσώπων και θεσµών, οι οποίοι εναντιώνονται, σε ορισµένες περιπτώσεις σθεναρά, αλλά χωρίς επαρκή επιχειρήµατα, στην ίδρυση Τ.Ε. στις σχολικές κοινότητες όπου υπηρετούν, µε κύριο µέληµά τους την αποφυγή συγκέντρωσης παιδιών µε ε.ε.α. στο συγκεκριµένο σχολείο. Με δεδοµένη την παρουσία στο σχολικό σύστηµα ενός ποσοστού παιδιών και νέων µε ε.ε.α., το οποίο σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών ανέρχεται γύρω στο 10-15% (British Council, 2004) και το οποίο ποσοστό, στην περίπτωση που συµπεριληφθούν όλες οι δυσκολίες µάθησης, µπορεί να ανέρχεται -κατά εκτιµήσεις- και σε ποσοστό 30% (Trauner, 1986), η στάση των πιο πάνω προσώπων και θεσµών στη σχολική κοινότητα, αναδεικνύεται, τουλάχιστον, ως αντιπαιδαγωγική. Η άρνηση εξασφάλισης υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης στο σχολείο της γειτονιάς κάθε µαθητή ακυρώνει το κατοχυρωµένο συνταγµατικά δικαίωµα κάθε πολίτη να επωφελείται από τις αντίστοιχες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην πλησιέστερη προς την κατοικία του σχολική µονάδα, µέσα σε ένα ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον µάθησης. 1. Τι είναι το Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.) Στη χώρα µας, σύµφωνα µε το ν. 2817/2000, τα παιδιά µε ε.ε.α., τα οποία φοιτούν στις σχολικές µονάδες της επικράτειας (γενικά σχολεία), υποστηρίζονται από το Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.). Το Τ.Ε. αποτελεί, την παρούσα χρονική περίοδο, τη µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία παροχής ειδικής α- γωγής και εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Εξαιτίας του ότι αποτελεί, στην ουσία, µία ιδιόµορφη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), ο νοµοθέτης προέβλεψε να τοποθετείται και να υπηρετεί σ αυτήν ένας µόνον εκπαιδευτικός (µονοθέσια σχολική µονάδα). Η µονοθέσια αυτή Σ.Μ.Ε.Α. δεν έχει διοικητική υπόσταση και για το λόγο αυτό προσαρτάται σε µία σχολική µονάδα γενικής α- γωγής. Ο θεσµός του Τ.Ε., αν και συµπληρώνει τον τέταρτο χρόνο από της ιδρύσεώς του σε αντικατάσταση των Ειδικών Τάξεων του ν. 1143/1081 και 1566/1985, δεν ευτύχησε να γίνει αντικείµενο θεσµικών ενεργειών προκειµένου να γίνει η απαραίτητη: (α) διευθέτηση και διασάφηση των διαδικα- Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

3 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 3 σιών συνεργασίας του µε τη σχολική κοινότητα (Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α., 2003) και (β) ενίσχυση του θεσµικού του ρόλου µέσα από την αναγκαία διευκρίνιση των καθηκόντων του εκπαιδευτικού που υπηρετεί σ αυτό (Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α., 2004). 2. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. Σε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, κάθε εκπαιδευτικός που δηλώνει πρόθεση να εργαστεί σε Τ.Ε. (διεκδικώντας οργανική θέση µε µετάθεση ή µε ετήσια προσωρινή απόσπαση): έχει, συνήθως, ειδικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακές πανεπιστηµιακές σπουδές στην ειδική αγωγή στα πλαίσια προγραµµάτων εξειδίκευσης µε οικονοµική επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) ή διετή µετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή στα ιδασκαλεία Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστηµίων (Μαράσλειο ιδασκαλείο.ε. κ.ά.). Από το 2003 τοποθετείται στη Σ.Μ.Ε.Α. αυτή, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικός ο οποίος έχει ολοκληρώσει πανεπιστηµιακές σπουδές τεσσάρων τουλάχιστον ετών (Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστη- µίου Θεσσαλίας ή Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας i ) ή σε αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού (Ν. 3194/2003) τοποθετείται εκεί µε τις ειδικές µεταθέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής -Σ.Μ.Ε.Α. Η διαδικασία αυτή προηγείται των γενικών µεταθέσεων έχει ως κύριο καθήκον τη στήριξη των µαθητών µε ε.ε.α. που φοιτούν στη σχολική κοινότητα (συνήθως σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες). Στηρίζει, επίσης, µαθητές από τις πλησιέστερες σχολικές µονάδες, εφόσον υπάρχει τρόπος µετακίνησής τους στο σχολείο όπου στεγάζεται το Τ.Ε. Οι ε.ε.α. των µαθητών που φοιτούν στο Τ.Ε. ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 2817/2000 στηρίζει τους µαθητές µε ε.ε.α. όχι µόνο σε ειδικά διαρρυθµισµένο και κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο (Τ.Ε.), µετά από αποµάκρυνσή τους από την τάξη, αλλά και µέσα στην τάξη στη οποία φοιτούν (Φ.Ε.Κ. 1319/2002 ii ) στηρίζει τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού µε ε.ε.α. και την οικογένειά του µε συµβουλευτική και κατευθύνσεις βελτίωσης του ρόλου τους (Φ.Ε.Κ. 1319/2002) συνεργάζεται µε τις εκτός σχολείου αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Κ..Α.Υ. κ.ά.) και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του ν. 1566/85 κ.ά.) και τα στελέχη της εκπαίδευσης συνδέει τη σχολική κοινότητα, για θέµατα ε.ε.α., µε την τοπική αυτοδιοίκηση (οικονοµικές υπηρεσίες του δήµου, δηµοτική επιτροπή παιδείας κ.λπ.), την τοπική κοινωνία και τους θεσµούς πληροφορεί και συµβουλεύει τα µέλη της σχολικής κοινότητας για θέµατα ε.ε.α. Οι αρµοδιότητες αυτές του εκπαιδευτικού του Τ.Ε. αποτελούν αυτονόητες και προαπαιτούµενες ενέργειες σε κάθε σοβαρή επιστηµονική προσπάθεια εκπαιδευτικής υποστήριξης του παιδιού και του νέου µε ε.ε.α., ανεξάρτητα εάν προβλέπονται ρητά από νοµοθετήµατα της Πολιτείας ή Υ- πουργικές Αποφάσεις. 3. ιαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Ε. Η σηµασία της ύπαρξης Τ.Ε. στο γενικό σχολείο, αν και στηρίζεται από ερευνητικά δεδοµένα και έχει καταξιωθεί από την καθηµερινή πρακτική στις σχολικές κοινότητες όπου προσφέρει τις υ- πηρεσίες του, δεν έχει ακόµη γίνει επαρκώς κατανοητή από ένα σηµαντικό ποσοστό στελεχών και εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θεωρούµε ότι οι κύριοι λόγοι της υστέρησης αυτής στην κατανόηση του θεσµού από µέρος της ελληνικής σχολικής κοινότητας είναι: (α) η έλλειψη συστηµατικής διαχρονικής µελέτης της προσφοράς του θεσµού των Ειδικών Τάξεων και του διάδοχου θεσµού των Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, (β) η διάσπαση του σώµατος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε πέντε (τουλάχιστον) επιστηµονικούς συλλόγους (ορισµένοι από τους οποίους είναι στην ουσία σύλλογοι-σφραγίδες!). Η διάσπαση αυτή έχει ως συνέπεια την αδυναµία συνεργασίας και συντονισµού µε στόχο την άρθρωση σύγχρονου, συντονισµένου επιστηµονικού λόγου από τους επαγγελµατίες που βιώνουν καθηµερινά τα προβλήµατα του χώρου. Λειτουργεί, επίσης, ανασταλτικά στην προοπτική συγκρότησης µιας δυναµικής επιστηµονικής οµάδας πίεσης που θα αγωνιστεί µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας ειδικής α- Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

4 4 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης γωγής και εκπαίδευσης, (γ) η έλλειψη συστηµατικής ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων). Η έλλειψη πληροφοριών και δεδοµένων αντιστρατεύεται τη συνειδητοποίηση της αξίας και της σηµασίας του θεσµού για τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία, (δ) η πολυδιάσπαση των αρµοδίων φορέωνθεσµών, οι οποίοι, σύµφωνα µε την την ελληνική νοµοθεσία, µπορούν να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους που φοιτούν στο γενικό σχολείο (τα Τ.Ε. υπάγονται στη ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής, οι Τάξεις Υποδοχής & η ενισχυτική διδασκαλία στη ιεύθυνση Σπουδών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ενώ ορισµένα από τα προγράµµατα εξασφάλισης ενισχυτικής διδασκαλίας στο σχολείο πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των Πανεπιστηµίων), χωρίς να υπάρχει µέριµνα πιστοποίησης της ειδικής επιστηµονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σ αυτές (Χαρούπιας, 2004α Χαρούπιας & Ηµέλλου, 2004), (ε) η αδιαφορία της επίσηµης Πολιτείας για τη διερεύνηση των συνθηκών στέγασης, καθώς και του εξοπλισµού των Τ.Ε. σε διδακτικό-παιδαγωγικό υλικό, καινοτοµίες και εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειµένου να ενταχθούν σε τρέχοντα και µελλοντικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και (στ) µια σειρά άλλων λιγότερο σηµαντικών αιτίων, τα οποία, ωστόσο, συγκροτούν µια πραγµατικότητα η οποία λειτουργεί ενάντια στους νόµους της βέλτιστης παραγωγικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επειδή, θεωρούµε ότι οι αρνητικοί παράγοντες που εµφιλοχωρούν στην υπαρκτή σχολική πραγµατικότητα και καθιστούν τη βελτιστοποίηση της προσφοράς των Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα ζητούµενο, είναι πολλοί και σηµαντικοί, καλό θα ήταν κάθε πρόταση ίδρυσης νέου Τ.Ε. να είναι αποτέλεσµα διεργασιών που να αναδεικνύουν το δικαίωµα κάθε προσώπου-µαθητή στην ισότιµη συνεκπαίδευση, στο σχολείο της γειτονιάς. 3.1 ιεργασίες εντός της σχολικής µονάδας Ο σύλλογος του προσωπικού κάθε σχολικής µονάδας γενικής αγωγής, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης µαθητών µε ε.ε.α. του σχολείου ή στις περιπτώσεις που έχει εκφραστεί η βούληση του προσωπικού και των γονέων να βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, πραγµατοποιεί τις ακόλουθες προκαταρκτικές ενέργειες: (α) Ο διευθυντής του σχολείου θέτει στη διάθεση του προσωπικού του σχολείου το ν. 2817/2000 προς ενηµέρωση και διευκρίνιση της έννοιας των ε.ε.α. των µαθητών. Στο στάδιο αυτό θα ήταν χρήσιµο να διατεθούν στο προσωπικό του σχολείου προς µελέτη εργασίες που διευκρινίζουν εκτενώς την έννοια των ε.ε.α. για κάθε µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη νοµοθεσία (Χαρούπιας, 2003α). Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου διερευνά και καταγράφει τις ε.ε.α. των µαθητών της τάξης του, οι οποίοι, σύµφωνα µε την κρίση του και µε βάση τις κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής, θα µπορούσαν να ανήκουν στην κατηγορία των ατόµων µε ε.ε.α., όπως αναφέρονται στο ν. 2817/2000, άρθρα 1, 2 & 3. Συντάσσει, στη συνέχεια, κατάλογο των µαθητών που, κατά τη γνώµη του, θα µπορούσαν να ωφεληθούν σηµαντικά από υποστηρικτική βοήθεια εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής ή άλλες ειδικές υπηρεσίες. (β) Η κατάσταση µε τα ονόµατα των µαθητών κάθε τάξης υποβάλλεται στο διευθυντή του σχολείου, ο οποίος, στη συνέχεια, συντάσσει µια κοινή κατάσταση για το σύνολο των µαθητών του σχολείου, οι οποίοι θα µπορούσαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που παρέχεται από τα Τ.Ε. ή άλλες ειδικές υπηρεσίες. (γ) Ενηµερώνονται οι γονείς των µαθητών και καλούνται να συνεργαστούν στη διαδικασία πιστοποίησης των ε.ε.α. των παιδιών τους. Για το σκοπό αυτό καλούνται να υπογράψουν σχετική υ- πεύθυνη δήλωση ( ες: Υπόδειγµα Ι). (δ) Επειδή η διαδικασία διάγνωσης των ε.ε.α. είναι µια απαιτητική ως προς τον απαιτούµενο χρόνο διεπιστηµονική διαδικασία και εξαιτίας του ότι τα Κέντρα ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ..Α.Υ.), αλλά και οι ιατροπαιδαγωγικές επιτροπές του Ν.1566/85 δεν είναι σε θέση (στον παρόντα χρόνο) να ανταποκριθούν έγκαιρα στο σύνολο των αιτηµάτων σύνταξης έκθεσης ε.ε.α., λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Π.. 603/83 (Αρθρ. 10, παραγρ. 4-ΙV). (δ) Σε συνεδρίαση του συλλόγου προσωπικού του σχολείου προτάσσεται στην ηµερήσια διάταξη ως θέµα προς συζήτηση: «Πρόταση ίδρυσης Τ.Ε.». Ο σύλλογος, µετά από διαλογική συζήτηση Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

5 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 5 ως προς το ζήτηµα, απορρίπτει ή αποδέχεται (αρκεί η απλή πλειοψηφία), το αίτηµα ίδρυσης Τ.Ε. στη σχολική µονάδα ή στο συγκρότηµα σχολείων µε τα οποία συστεγάζεται. Σε περίπτωση έγκρισης, εισηγείται προς την προϊστάµενη αρχή -τo γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (.Ε.)- την ίδρυση νέου Τ.Ε. 3.2 ιεργασίες σε επίπεδο επιστηµονικής καθοδήγησης και διοίκησης (i) Ο προϊστάµενος του γραφείου καλεί τους σχολικούς συµβούλους (γενικής και ειδικής αγωγής) της περιοχής του σχολείου να συνεργαστούν, προκειµένου να συναποφασίσουν περί της αποδοχής ή της απόρριψης του αιτήµατος. (ii) Σε περίπτωση που το αίτηµα εγκριθεί, υποβάλλεται η σχετική πρόταση του σχολικού συµβούλου ειδικής αγωγής στο τοπικό Κ..Α.Υ. σύµφωνα µε το άρθρο 2 παραγρ. 10 του ν. 2817/2000. (iii) Το Κ..Α.Υ. εξετάζει τις προτάσεις και τις εντάσσει στη συνολική πρόταση ίδρυσης Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση που το Κ..Α.Υ. υποστηρίζει διαφορετική θέση για το ζήτηµα, συνεργάζεται µε το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής (άρθρο 2, παραγρ. 10 του ν. 2817/2000), προκειµένου να γίνει η απαραίτητη διασάφηση και τεκµηρίωση των απόψεων και των θέσεων που έχουν επικρατήσει κατά τη σχετική συνεδρίαση του προσωπικού του σχολείου και των σχετικών γνωµατεύσεων των στελεχών της εκπαίδευσης. Το οικείο Κ..Α.Υ. συντάσσει συνολική έκθεση µε τα Τ.Ε. που είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν σε σχολικές µονάδες οι οποίες δεν διαθέτουν ήδη Τ.Ε. ή στις οποίες οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που διαθέτουν δεν επαρκούν (iv) Οι προτάσεις του Κ..Α.Υ. υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. (v) Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σταθµίζει τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν ε.ε.α., προκειµένου να ε- ξασφαλιστεί ποιοτικά υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής. Στη συνέχεια, εισηγείται στη νοµαρχιακή επιτροπή παιδείας τα προς ίδρυση Τ.Ε. (vi) Η νοµαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στα νοµαρχιακά συµβούλια τα προς ίδρυση Τ.Ε. (ή άλλες Σ.Μ.Ε.Α.) (vii) Αντίγραφο του πρακτικού γνωµοδότησης των νοµαρχιακών συµβουλίων, µαζί µε αντίγραφο της εισήγησης των προϊσταµένων, υποβάλλονται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. (συνήθως µέχρι την 31 Ιανουαρίου κάθε έτους). Ακριβής προσδιορισµός των χρονικών ορίων της ως άνω διαδικασίας πραγµατοποιείται µε ε- γκυκλίους, οι οποίες αποστέλλονται αρµοδίως σε όλα τα σχολεία της επικράτειας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. µέσω των κατά τόπον γραφείων Π.Ε. και.ε. Επειδή οι διαδικασίες πρότασης ίδρυσης Τ.Ε. είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και χρονοβόρες, το αίτηµα είναι καλό να δροµολογείται στα µέσα Νοεµβρίου κάθε σχολικού έτους. Από τη διοίκηση της εκπαίδευσης θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την απλοποίηση και εκλογίκευση της διαδικασίας, µε τρόπο που να εµπλέκει µόνο όσους πράγµατι γνωρίζουν τα θέµατα των ε.ε.α. και είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να τεκµηριώσουν την ανάγκη και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Η υπόθεση της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των µαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και, σε καµία περίπτωση, δεν θα πρέπει να µετατρέπεται σε µια απλή διαδικασία λογιστικής διαχείρισης των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων! 4. Προδιαγραφές της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τ.Ε. Εξοπλιστικό υλικό Στην ελληνική πραγµατικότητα, µε την ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία, το Τ.Ε. είναι η µόνη υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δηµόσιο γενικό σχολείο. Ε- ξαιτίας της µοναδικότητάς του αυτής, καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο αναγκών του µαθητικού πληθυσµού και της σχολικής κοινότητας. Η ιδιαιτερότητα και η ευρύτητα των αναγκών επιβάλλει όπως, τόσο οι προδιαγραφές της αίθουσας όπου θα στεγαστεί το Τ.Ε. όσο και ο εξοπλισµός του, να ανταποκρίνονται σε βασικά, τουλάχιστον, κριτήρια καταλληλότητας, ως προς τα χαρακτηριστικά που αφορούν την προσβασιµότητα και την καταλληλότητά να υποδεχθούν και να υποστηρίξουν πρόσωπα µε εκπαιδευτικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Τα κυριότερα σηµεία, τα οποία είναι ανάγκη να λάβει υπόψη ο σύλλογος του προσωπικού του σχολείου στην περίπτωση που προτείνει την ίδρυση νέου Τ.Ε., είναι τα εξής: Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

6 6 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης 4.1 ιαµόρφωση του χώρου του Τ.Ε. Στο Τ.Ε. επιβάλλεται να υιοθετείται µια πολιτική ως προς τα καθίσµατα, τον εξοπλισµό, τις καινοτοµίες και τη διευθέτησή τους στο χώρο, η οποία να θυµίζει όσο το δυνατό λιγότερο τη συνηθισµένη σχολική αίθουσα. Τα παιδιά που προσέρχονται σ αυτό, είναι πολύ πιθανό, να έχουν ήδη βιώσει αρνητικές εµπειρίες, τόσο από τις ακαδηµαϊκές, όσο και από τις άλλες σχολικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τη σχολική ζωή. Τα παιδιά, πάλι, τα οποία φοιτούν στην Α τάξη ή στις πρώτες τάξεις του ηµοτικού καλό θα είναι να µη διασυνδέσουν το χώρο το Τ.Ε. µε τη σχολική τους τάξη. 4.2 ιευθέτηση των επίπλων και του άλλου απαραίτητου εξοπλισµού του Τ.Ε. Κατά τη διαδικασία προµήθειας του εξοπλισµού του Τ.Ε. επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός τραπεζιού αρκετά µεγάλου σε επιφάνεια, ώστε να µπορούν να εργάζονται γύρω του ακόµη και τέσσερα παιδιά ταυτόχρονα µαζί µε τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. Αν είναι εφικτό να εξασφαλιστεί επαρκής οικονοµική επιχορήγηση, το τραπέζι που θα προµηθευθούµε θα ήταν χρήσιµο να είναι µεικτής επιφάνειας (Εικόνα 1), πολύγωνο, κυκλικό ή µακρόστενο ωοειδές, ως προς το σχήµα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να εξασφαλίσουµε ειδικό τραπέζι εργασίας ενώνουµε τρία κοινά θρανία (ίσου ύψους). Τα καθίσµατα των παιδιών επιδιώκεται να είναι ανατοµικά και να διαθέτουν µηχανισµό προ- Εικόνα 1 Τραπέζι εργασίας Τ.Ε. σαρµογής στις σωµατικές ιδιοµορφίες των µαθητών. είγµα εργονοµικού καθίσµατος, κατάλληλου για Τ.Ε., παραθέτου- µε στην Εικόνα 2. Επισηµαίνουµε τη δυνατότητα προσαρµογής του ύψους και της κλίσης της πλάτης του καθίσµατος. Η διευθέτηση των καθισµάτων κατά την παρωχηµένη κλασική κατά µέτωπο διάταξη των παραδοσιακών τάξεων θεωρούµε ότι δεν είναι ιδιαίτερα επωφελής και θα πρέπει να αποφεύγεται. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο το Τ.Ε. είναι επιθυµητό να βρίσκεται σε µια αίθουσα αρκετά ευρύχωρη και άνετη είναι η δυνατότητα οργάνωσης περιοχών ατοµικής εργασίας (όπου οι µαθητές δεν θα διασπώνται από την παρουσία των άλλων µαθητών και δεν θα ενοχλούν τους συµµαθητές τους), κέντρων µάθησης και δεξιοτήτων (γλωσσικό εργαστήρι, γωνιά παρα- µυθιού και ιστοριών, γωνιά µαθηµατικών) iii. 4.3 ιδακτικό-παιδαγωγικό υλικό και τεχνολογικές καινοτοµίες Η προαγωγή της αποτελεσµατικότητας της υποστηρικτικής παρέµβασης στην περιοχή των ε.ε.α. έχει την ανάγκη πρόσθετων προσαρµογών. Κρίσιµη θεωρείται η επιλογή του διδακτικού και παιδαγωγικού (δ/π) υλικού. Στόχος του σχολείου παραµένει η επιλογή δ/π υλικού που θα είναι κατάλληλο για παιδιά και νέους µε µια ποικιλία ε.ε.α. και σωµατικών ιδιαιτεροτήτων. Εικόνα 2 Ανατοµικό, προσαρµόσιµο κάθι- να σέβονται εξίσου τους αριστερόχειρες και τους δεξιόχειρες, αποτελεί ένα Η επιλογή, για παράδειγµα, δ/π υλικού και τεχνολογικών βοηθηµάτων που σµα κατάλληλο χαρακτηριστικό παράδειγµα, σε µια κοινωνική πραγµατικότητα όπου το δικαίωµα στην ιδιαιτερότητα αγνοείται ή ποινικοποιείται. για Τ.Ε. 4.4 Πινακίδες ανακοινώσεων Οι ελεύθεροι χώροι των τοίχων του Τ.Ε., όπως και στη γενική τάξη, είναι χρήσιµο να καλύπτονται µε πινακίδες επίδειξης (Χαρούπιας, 1999). Ένα µέρος των πινακίδων αυτών αφιερώνεται στις εργασίες των παιδιών ή των νέων που υποστηρίζονται από το Τ.Ε., ενώ ο υπόλοιπος χώρος σχεδιάζεται µε τρόπο που να διευκολύνει την ανάρτηση επίκαιρου διδακτικού υλικού ή άλλων µέσων απαραίτητων στην υποστηρικτική, για τα παιδιά και τους νέους του Τ.Ε, εργασία του ειδικού παιδαγωγού. Επειδή ένα µέρος της υποστηρικτικής εργασίας µας µε τα παιδιά αφορά θεµατικές ενότητες ή projects τα οποία επιλέγονται ύστερα από συζήτηση µε τα ίδια τα παιδιά (Ηµέλλου, 2004) φροντίζουµε να υπάρχει πάντα διαθέσιµος χώρος στον οποίο θα αναρτώνται οι εργασίες που σχετίζονται µε Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

7 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 7 το project (µπορεί να σχετίζεται µε το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων ή/και τις εργασίες των παιδιών ή και µε επεκτάσεις τους). 5. Εκπαιδευτική αξιολόγηση - Οργάνωση αρχείου πληροφοριών και δεδοµένων 5.1 Εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή Παιδαγωγική παρέµβαση νοείται όταν υπάρχει σαφής δέσµευση του εκπαιδευτικού για επιµεληµένη και προσεκτική επένδυση σε θέµατα αξιολόγησης και στρατηγικών διδασκαλίας, βασισµένων στην προσωπικότητα του παιδιού. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί προαπαιτούµενο για µια επιτυχηµένη σχεδίαση του Α.Π.Ε. Η συστηµατική καταχώρηση πληροφοριών και δεδοµένων του µαθητή µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη για τη σχεδίαση και την υλοποίηση του Α.Π.Ε. Ο προγραµµατισµός των διδακτικών στόχων που δίνει έµφαση σε όσα από την αξιολόγηση διαπιστώνονται ότι θα µπορούσε να φέρει σε πέρας το παιδί (έστω και µε τη βοήθεια του ενηλίκου) και λιγότερο σε όσα δεν µπορεί, θα πρέπει να αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο των ενεργειών µας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσµα που αναµέναµε δεν επιτυγχάνεται στο χρόνο και µε την προσπάθεια που έχουµε προγραµµατίσει, καλό θα είναι να µην µετακυλίουµε πάντα τις ευθύνες της αποτυχίας στο παιδί. Αναζητούµε τους λόγους αποτυχίας της διεργασίας διδασκαλίας µάθησης και στους άλλους συντελεστές της παιδείας. Η αναζήτηση του βέλτιστου αναλυτικού προγράµµατος και των κατάλληλων για το κάθε παιδί προσαρµογών του, η επιδίωξη της βελτίωσης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συντελείται η διεργασία διδασκαλίας µάθησης (ως προς τα πρόσωπα, τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό και τις καινοτοµίες), αλλά το κυριότερο- η στοχοθέτηση και ο προγραµµατισµός των συνεπειών της αλληλεπίδρασης των συντελεστών της µάθησης και των προσώπων που συνεργάζονται για την επίτευξή τους θεωρούµε ότι προαναγγέλουν τη µερική ή ολική επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήµατός µας. 5.2 Ο προσωπικός φάκελος πληροφοριών και δεδοµένων του µαθητή Από την πρώτη ηµέρα παραποµπής του παιδιού στο Τ.Ε. φροντίζουµε για την συγκέντρωση πληροφοριών και δεδοµένων, τα οποία θα µας βοηθήσουν στο έργο της αξιολόγησης του µαθητή Α.Π.Ε. του. Η ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση, η διάγνωση και τα αποτελέσµατα άλλων αξιολογήσεων και άλλες πληροφορίες που θα συγκεντρώσουµε τοποθετούνται στον ειδικό προσωπικό φάκελο που φροντίζουµε να δηµιουργήσουµε για κάθε παιδί ή νέο ξεχωριστά. Ο προσωπικός φάκελος του κάθε µαθητή µπορεί να περιέχει: οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του µαθητή γνωµατεύσεις για το είδος και το βαθµό της ε.ε.α. του παιδιού ή του νέου εισήγηση για την τοποθέτησή του σε κατάλληλη σχολική µονάδα προτάσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος υποστηρικτικής παρέµβασης αξιολογητικές εκθέσεις (από τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού) δοκιµασίες στην τάξη, στις οποίες έχει πάρει µέρος το παιδί ή ο νέος αξιολόγηση µε την οποία παραπέµφθηκε στο Τ.Ε. έγγραφα ή σηµειώµατα από την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας περιοδικές αξιολογήσεις του µαθητή στην τάξη (φωτοαντίγραφα) περιοδικές αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο Τ.Ε. πληροφορίες για την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και άλλους χρήσιµους ενισχυτές της µάθησης και της αποδεκτής κοινωνικά συµπεριφοράς του µαθητή δείγµατα ατοµικών εργασιών του µαθητή ή συνεργατικών εργασιών µε συµµαθητές του στην τάξη δείγµατα εργασιών του µαθητή από το σπίτι και από δραστηριότητές του στη διάρκεια του ε- λεύθερου χρόνου του άλλες χρήσιµες πληροφορίες και έγγραφα. Ο προσωπικός φάκελος ενηµερώνεται περιοδικά και συνοδεύει το µαθητή σε τυχόν µετακίνησή του σε άλλη σχολική µονάδα. Με προσεκτικό σχεδιασµό του περιεχοµένου που θα επιλέξουµε να Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

8 8 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης τοποθετείται στον προσωπικό φάκελο του κάθε µαθητή µπορεί να προκύψει ένα άριστο εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης (Portfolio) του µαθητή µας (Χαρούπιας, 2003β). 5.3 Προγραµµατισµός και Ατοµικό Πρόγράµµα Εκπαίδευσης του µαθητή Οι δραστηριότητες που προγραµµατίζουµε για κάθε παιδί φροντίζουµε να στηρίζονται στις α- ξιολογήσεις που έχουν προηγηθεί. Οι λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες συνδυάζονται µε κοινωνικές δραστηριότητες και συσχετίζονται µε το πρόγραµµα του παιδιού στην τάξη. Οι δραστηριότητες µπορεί να σχεδιάζονται µε τρόπο που να µας επιτρέπει να τις ολοκληρώνουµε τόσο εντός της τάξης, στην αυλή του σχολείου, στο γυµναστήριο ή και στο χώρο του Τ.Ε. Σηµαντικά δεν είναι µόνο ο χώρος, το πρόσωπο που αναλαµβάνει την έναρξη, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της δραστηριότητας, αλλά και η πρόβλεψη διδακτικών στόχων που να αφορούν το παιδί προσωπικά ή το παιδί στα πλαίσια της µικρο-οµάδας ή της τάξης προέλευσής του. Επειδή η εργασία µας µε το παιδί θα ήταν χρήσιµο να σχεδιάζεται, στο µεγαλύτερο µέρος της, εκ των προτέρων και µε ιδιαίτερη φροντίδα και επειδή θα πρέπει να συνεργάζονται για την ολοκλήρωσή της όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ο προγραµ- µατισµός της µπορεί να γίνεται σε τρία επίπεδα: εξαµηνιαίος, µηνιαίος και εβδοµαδιαίος. Ο βασικός και κύριος σχεδιασµός, ο οποίος και αναµένεται να είναι όσο το δυνατό πιο λεπτοµερής, θεωρούµε ότι είναι ο εβδοµαδιαίος σχεδιασµός. Στον εβδοµαδιαίο σχεδιασµό λαµβάνεται υπόψη η ζωή του παιδιού στο σχολείο και το σπίτι και εµπλέκεται το σύνολο των προσώπων που το υποστηρίζουν (εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας). Καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι πολλά από τα απρόοπτα της καθηµερινής σχολικής ζωής και της ζωής του παιδιού εκτός σχολείου αναδιατάσσουν τον προγραµµατισµό µας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τον ακυρώνουν. Ένας τρόπος θεραπείας της αναστάτωσης αυτής είναι ο σχεδιασµός επιπλέον δραστηριοτήτων, οι οποίες προετοιµάζονται προκειµένου να είναι διαθέσιµες στις περιπτώσεις αντιµετώπισης των απρόοπτων καταστάσεων ή ακόµη και για τις περιπτώσεις που έχουµε υποτιµήσει τις δυνατότητες του παιδιού (ή της οµάδας των παιδιών) τα οποία υποστηρίζουµε. Τα πρώτα χρόνια της εργασίας µας στο Τ.Ε. η προετοιµασία µας αυτή θα πρέπει να είναι λεπτοµερής, µε επεξηγήσεις και προτάσεις υλοποίησης. Όσο η εµπειρία µας αυξάνει και η συνεργασία µας µε το άλλο προσωπικό του σχολείου και τους γονείς του παιδιού βελτιώνεται, τόσο και ο προγραµµατισµός µας γίνεται περισσότερο αδροµερής και οι δραστηριότητες που παραθέτουµε σ αυτόν αναφέρονται συνοπτικά. Αν στην οµάδα προστεθεί νέο προσωπικό, ο σχεδιασµός για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα- επανέρχεται στην αρχική λεπτοµερειακή του εκδοχή. Ο χρόνος συνεργασίας µε το προσωπικό και τους γονείς του παιδιού που υποστηρίζουµε στο Τ.Ε. δεν θα µπορούσε σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί, ούτε και είναι χαµένος χρόνος. Είναι µια απαραίτητη, πολύτιµη ρουτίνα και για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιµο να εντάσσεται στον αρχικό και το συνεχιζόµενο προγραµµατισµό µας. Η έννοια του διδακτικού χρόνου και του τι µπορεί να περιέχεται σ αυτόν δεν έχουν γίνει, ως τώρα τουλάχιστον, επαρκώς κατανοητά στους γραφειοκράτες της εκπαίδευσης και στους παρατηρητές της εκπαιδευτικής υποστηρικτικής παρέµβασης στο Τ.Ε. Θεωρούµε ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί χάσιµο χρόνου η ενασχόληση µε διαδικασίες ενηµέρωσης και κατεύθυνσης όλων των συντελεστών της παιδείας και όσων σχετίζονται µε το παιδί άµεσα, προκειµένου να βοηθηθούν στην αλλαγή νοοτροπίας. Η ακριβής σηµασία της διδακτικής ώρας θεωρούµε ότι χρειάζεται διευκρινήσεις, όπως διευκρινήσεις είναι αναγκαίο να γίνουν σχετικά µε το περιεχόµενο και τον προγραµµατισµό της. Ο προγραµµατισµός και η προαποφασισµένη ρουτίνα είναι, τις περισσότερες φορές, πολύτιµος σύµµαχος στη µάθηση, τόσο για µας και τους συνεργάτες µας, όσο και για το ίδιο το παιδί. Μερικές φορές, ωστόσο, ακόµη και τις πρώτες ηµέρες της επαφής µας µε το παιδί, θα διαπιστώσουµε ότι είναι απαραίτητο να επωφεληθούµε από τυχαίες καταστάσεις και καθηµερινά επεισόδια, τα οποία θα εκµεταλλευτούµε, µε στόχο την κινητοποίηση των µαθητών µας. Η ευελιξία την οποία απαιτεί η προσαρµογή µας αυτή δεν είναι πάντα αυτονόητη και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αν εξοπλισθούµε τόσο θεωρητικά για το γεγονός αυτό, όσο και µε δεξιότητες χειρισµού απρόοπτων καταστάσεων. Αποδοτική παιδαγωγική είναι η παιδοκεντρική παιδαγωγική και η παιδοκεντρική παιδαγωγική είναι περισσότερο επιτυχηµένη όταν εκµεταλλεύεται τις καταστάσεις ροής µάθησης του παιδιού και τα απρόοπτα της καθηµερινής σχολικής και κοινωνικής του ζωής. Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

9 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 9 Συζήτηση και Προτάσεις Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα της πολυπολιτισµικότητας και των διαφορετικών γλωσσικών ταυτοτήτων, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή αποδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας, τα νέα καταναλωτικά και κοινωνικά πρότυπα που διεθνώς ενισχύουν φαινόµενα αντικοινωνικής και παραβατικής συµπεριφοράς, έχουν δηµιουργήσει αυξηµένες ανάγκες για στήριξη της σχολικής κοινότητας. Είναι φανερό ότι το τριπολικό σύστηµα (γενικό σχολείο, Τ.Ε., ειδικό σχολείο) δεν επαρκεί! Επιπρόσθετα, ο θεσµός του Τ.Ε. χρειάζεται διευκρίνιση και ενδυνάµωση. Ο αποσπασµατικός και πυροσβεστικός χαρακτήρας του ανταποκρίνεται και είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων µιας σχολικής κοινότητας που νοσεί, αλλά δεν θεραπεύει την αιτία αυτής της νοσηρότητας : την απαξίωση της παιδαγωγικής στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής. Η σχολική κοινότητα έχει ανάγκη από ενδυνάµωση των διαθέσιµων υπηρεσιών, εµπλουτισµό και επέκτασή τους, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει µε επάρκεια τις νέες ανάγκες της. Το προσωπικό των σχολείων είναι απαραίτητο να κατανοήσει ότι τα αιτήµατά του για βοήθεια και υποστήριξη του παιδιού και νέου µε ε.ε.α. θα αποβούν περισσότερο χρήσιµα και ουσιαστικά όταν γίνονται προληπτικά, οπότε είναι και περισσότερο αποδοτικά και όχι όταν προκύπτουν και κορυφώνονται τα προβλήµατα. Οι λύσεις που δηµιουργεί η επείγουσα ανάγκη, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, µπορεί να είναι λύσεις ουσιαστικές και µακράς πνοής! Είναι ανάγκη, επείγουσα ανάγκη, να ξεκινήσει µια εκτεταµένη έρευνα στις σχολικές κοινότητες µε στόχο την καταγραφή των προβληµάτων, την επιστηµονική ανάλυση του είδους, της ποικιλίας και της ποιότητας των αναγκών και την ιεράρχηση του επείγοντος της κάλυψής τους. Είναι καιρός να βοηθηθεί η σχολική κοινότητα και οι λειτουργοί της, ώστε να γίνει σε όλους επαρκώς κατανοητό πως η εξασφάλιση υπηρεσιών για τα παιδιά µε ε.ε.α. δεν αποτελεί σπατάλη πόρων, αλλά ά- µεση και επείγουσα αναγκαιότητα! Γεγονότα και πρακτικές που παρακολουθούµε σχεδόν καθηµερινά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο να απoσαθρώνουν τη σχολική και κοινωνική πραγµατικότητα χωρών του εξωτερικού, σύντοµα θα αποτελούν ζητήµατα και της ελληνικής καθηµερινότητας στην κοινωνία και τα σχολεία µας. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η τοπική κοινωνία, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο, να αρχίσουν τη συζήτηση για την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης µηχανισµών πρόβλεψης των προβληµάτων της σχολικής κοινότητας. Υπηρεσίες όπως ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/ Ενσωµάτωσης, που έχουµε προτείνει σε άλλες εργασίες µας (Χαρούπιας, 2000, 2001, Χαρούπιας & Περβανάς, 2002) είναι καιρός να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης και συζήτησης, προκειµένου να γίνει δυνατή η πειραµατική υλοποίησή τους (σε οποιαδήποτε παραλλαγή και µε οποιαδήποτε ονοµατολογία). Είναι καιρός η ελληνική σχολική κοινότητα να προσπαθήσει να αποφύγει την κατόπιν ε- ορτής και εκ των ενόντων αντιµετώπιση των προβληµάτων της. Ο περιορισµός της δυνατότητας της Ελληνικής Πολιτείας στο να διαπιστώνει τα παθογενή συµπτώµατα που ευτελίζουν τη δηµόσια και τη σχολική ζωή, χωρίς τη δυνατότητα ανάπτυξης συστήµατος πρόβλεψης των αναγκών, ριζικής θεραπείας και αποτελεσµατικής και διαρκούς διαχείρισής τους, είναι ανάγκη να παύσει πια να ταλαιπωρεί τη σχολική µας κοινότητα και την ελληνική κοινωνία. Στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος πρόβλεψης και αντιµετώπισης των ε.ε.α. στη σχολική κοινότητα µπορεί να βοηθήσει η εξασφάλιση, διαβαθµισµένων -ανάλογα µε τις ανάγκες,- υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε κάθε εκπαιδευτική κοινότητα. Το Τ.Ε. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβληµάτων που θα µπορούσαν να εµφανιστούν στη σχολική κοινότητα, αλλά είναι µια απαραίτητη υποστηρικτική υπηρεσία και αποτελεί καθήκον των θεσµικών οργάνων της δηµόσιας εκπαίδευσης η ανάληψη πρωτοβουλιών πρότασης προς ίδρυσή του σε κάθε σχολική µονάδας γενικής α- γωγής. Αναφορές British Council. Disability Demographics. Στο: text/disability_ demotx.htm Department of Education and Science (DES) (1978): Special Educational Needs (The Warnock Report). HMSO (ISBN X) Ηµέλλου, Ο. Ι. (2003). Ήπιες υσκολίες Μάθησης. Προσεγγίσεις στο γενικό σχολείο. Αθήνα: Ατραπός. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

10 10 ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης Ηµέλλου, Όλγα (2004). Εναλλακτικές στρατηγικές υποστήριξης µαθητών µε Ήπιες υσκολίες Μάθησης στο γενικό σχολείο. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Θέµατα Ειδικής Αγωγής τ.26: Ηµέλλου Ο. & Χαρούπιας, Α. (υπό δηµοσίευση). Ο ρόλος του παιδαγωγού του Τµήµατος Ένταξης στην ποιοτική αναβάθµιση των διαδικασιών ανίχνευσης/αναγνώρισης και υποστήριξης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: µια έρευνα δράσης. Πρακτικά Ε Πανελλήνιου Συνεδρίου Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστή- µιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τµήµα.Ε., Τοµείς: Επιστηµών Αγωγής & Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε συνεργασία µε το Κέντρο Έρευνας Επιστήµης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.). Αθήνα: Ατραπός. Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α. (2003). ιαδικασία πρότασης και φοίτησης του παιδιού µε ε.ε.α. στο Τµήµα Ένταξης. Εγκύκλιος επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, αρ. πρωτ. 92/ Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ε.Α. (2004). ιευκρίνιση καθηκόντων των εκπαιδευτικών των Τµηµάτων Ένταξης. Αναφορά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ., αρ. πρωτ. 189/ Trauner, Doris A., Your Role in Diagnosis and Management; Consultant: February1986, pgs Χαρούπιας, Α.Π. (1999). Οι πινακίδες επίδειξης ως παράγοντας υποστηρικτικός της µάθησης των προσώπων µε ιδιαίτερες ανάγκες στις σχολικές µονάδες ειδικής εκπαίδευσης. Ανοικτό Σχολείο, 73: Χαρούπιας, Α. Π. (2000). Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ενσωµάτωσης στην Ελληνική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Εµπειρίες και πρώτα συµπεράσµατα από µια πιλοτική εφαρµογή της καινοτοµίας στην ενσωµάτωση παιδιού µε βαρηκοΐα. Στο: Αντώνης Κυπριωτάκης (επιµ.) Πρακτικά Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής Τάσεις και προοπτικές Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ενωµένη Ευρώπη σήµερα. Πανεπιστή- µιο Κρήτης, Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Π.Τ..Ε., Ρέθυµνο, 12, 13 και 14 Μαΐου, σσ Χαρούπιας Α.Π. (2001). Καινοτόµες υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στο Σχολείο για Όλους µε Όλους. Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας: Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία σήµερα- Αντιµετώπιση, εµπόδια, προοπτική. Ελληνική Εταιρεία υσλεξίας, σ Χαρούπιας, Αριστείδης (2003α). Εισαγωγή στην εκπαίδευση των προσώπων µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων µε πολλαπλές αναπηρίες, Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων, Ιωάννινα 20/21 Σεπτεµβρίου και Θεσσαλονίκη 27/28 Σεπτεµβρίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Εργαστήριο Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής. Χαρούπιας, Α.Π. (2003β). Εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της διεργασίας διδασκαλίας µάθησης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων µε πολλαπλές αναπηρίες, Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων, Ιωάννινα 20/21 Σεπτεµβρίου και Θεσσαλονίκη 27/28 Σεπτεµβρίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Εργαστήριο Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής. Χαρούπιας, Α.Π. (2004α) H πιστοποίηση της επιστηµονικής ειδίκευσης του παιδαγωγού ως παράγοντας ποιότητας της δηµόσιας παιδείας. 1 ο Συνέδριο Προέδρων Παιδαγωγικών Τµηµάτων Ελλάδος και Κύπρου. Το παρόν και το µέλλον των Παιδαγωγικών Τµηµάτων: είκοσι χρόνια από την ί- δρυσή τους. Αίθουσα Τελετών Πανεπιστηµίου Πατρών, Ρίο Πάτρα, Οκτωβρίου. Χαρούπιας, Α.Π. (2004β). Η ακώλυτη προαγωγή και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα. Θέµατα Ειδικής Αγωγής τ. 26: Χαρούπιας, Α.Π.- Περβανάς, Κ. (2002). Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο υπαρκτό σχολείο: Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ενσωµάτωσης (Σχεδιασµός και εξέλιξη µιας έρευνας δράσης). Στο: Μπαγάκης (επιµ.) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο. Χαρούπιας, Αριστείδης & Ηµέλλου, Όλγα (2004). Υπηρεσίες αντισταθµιστικής εκπαίδευσης σε θέ- µατα γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής και τα Τµήµατα Ένταξης. Μια προκαταρκτική συγκριτική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Πρακτικά 6 ου ιεθνούς Συνεδρίου για τη «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα». Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πά- Γραφείο σχολικού συµβούλου 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437

11 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 11 τρα, 20-22/06/2003 (Τα πρακτικά του συνεδρίου δηµοσιεύθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή-cd- ROM). Χαρούπιας, Αριστείδης & Ηµέλλου, Όλγα (υπό δηµοσίευση). Η σχεδίαση του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος ως παράγων αντισταθµιστικής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Πρακτικά 7 ου ιεθνούς Συνεδρίου για τη «ιαπολιτισµική Εκπαίδευση Ελληνικά ως εύτερη ή Ξένη Γλώσσα» Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κέντρο ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πάτρα, 18-20/06/2004 (Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δηµοσιευθούν σε ηλεκτρονική µορφή- CD-ROM). Σηµειώσεις i Αναφορικά µε τη διάταξη αυτή έχει αναπτυχθεί έντονος προβληµατισµός στη σχολική κοινότητα και συζητείται η διαφοροποίησή της στην επικείµενη τροποποίηση του νόµου 3194/2003. ii Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης (Υπουργική απόφαση /Γ6). iii Μπορεί η εξειδίκευση που προτείνουµε εδώ να εµφανίζεται υπερβολική, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ελληνική σχολική κοινότητα, στην πλειοψηφία της, δεν έχει επιτύχει ακόµη να επικεντρώσει την προσοχή της στον παιδαγωγικό ρόλο των υπηρεσιών που η Πολιτεία της εξασφαλίζει. Η µετατροπή του σχολείου σε ένα, κατά κύριο λόγο, διοικητικό µηχανισµό έχει υποτιµήσει την αξία της ποιότητας των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και των µαθητών! Η απαξίωση της παιδαγωγικής ως κεντρικής υπόθεσης του οικοδοµήµατος της παιδείας έχει δηµιουργήσει διαδικαστικές τερατογενέσεις και έχει µετατρέψει ρόλους σηµαντικούς σε επουσιώδεις και µικρής προστιθέµενης παιδαγωγικής αξίας. Για παράδειγµα, ο ρόλος του διευθυντή έχει απεκδυθεί τον παιδαγωγικό και υποστηρικτικό στο δάσκαλο της τάξης ρόλο και έχει µετατραπεί σε επόπτη των διαδικασιών καθηµερινής ρουτίνας, φύλακα τήρησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών και, σε πολλές περιπτώσεις, σε γραµµατέα της σχολικής µονάδας, της σχολικής επιτροπής του δήµου ή ακόµα και κλητήρα (όταν α- ναλαµβάνει ο ίδιος και όχι τα αρµόδια πρόσωπα του διοικητικού µηχανισµού ή του µηχανισµού συντήρησης των σχολικών κτιρίων τη µέριµνα για τις µικροεπισκευές των σχολικών κτιρίων και την προµήθεια των αναλώσιµων, την πληρωµή των λογαριασµών ή άλλων εργασιών οι οποίες δεν σχετίζονται µε τον παιδαγωγικό του ρόλο ή µε το ρόλο του ως µάνατζερ της σχολικής µονάδας, δεδοµένου ότι για τις δραστηριότητες αυτές δεν προβλέπεται άλλο προσωπικό). Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ):

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ: ιαδικασίες πρότασης και φοίτησης µαθητή/µαθήτριας µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τµήµα Ένταξης Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση µαθητή/µαθήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Διά των Διευθύνσεων Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών)

Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Διά των Διευθύνσεων Π/βάθμιας & Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομαρχίας Αθηνών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 29/10/2007 1 η ΠΕΡΙΦ. ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΑΥ. Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης

ΕΔΕΑΥ. Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης ΕΔΕΑΥ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης Υποστήριξης Καινοτόμος θεσμός που έχει ως στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ Σταυρούπολη 05/09/2017 https://pileidou.wordpress.com/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου»

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» 2 o Συνέδριο Διευθυντών Κύπρου «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» «Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Περικλειδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ/ Εκπαίδευσης Νοµαρχίας Αθηνών) ΠΛΗΡΟΦ. : Α.Π. Χαρούπιας Ε-mail:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ/ Εκπαίδευσης Νοµαρχίας Αθηνών) ΠΛΗΡΟΦ. : Α.Π. Χαρούπιας Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 18/11/2008 1 η ΠΕΡΙΦ. ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙ. ΑΓΩΓΗΣ Α.Π.: 117

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Φ10/20/Γ1/708/ ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα

Φ10/20/Γ1/708/ ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999 ιαπολιτισµική εκπαίδευση-τάξεις Υποδοχής-Φροντιστηριακά Τµήµατα Έχοντας υπόψη: 1. 1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110 τ. Α 2. 2. Το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Παπαφλέσσα και Υψηλάντη, 262 22 ΠΑΤΡΑ ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας Τομέας Παιδαγωγικής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εμπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό Μέλλος Βασίλειος 26/11/2013 Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Ιστοσελίδα :

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Ιστοσελίδα : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος:

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΝΦ9-ΜΛΚ. 18η ΠΡΑΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ου Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α Α: ΒΕΝΦ9-ΜΛΚ. 18η ΠΡΑΞΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ου Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Α Α: ΒΕΝΦ9-ΜΛΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 9/05/2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / 97293 / Γ1 / 7-9 - 2007 / ΥΠΕΠΘ) 1. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών σε ΣΜΕΑΕ της Β/βαθμιας Εκπαίδευσης

1. Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών σε ΣΜΕΑΕ της Β/βαθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ: Προσωπικότητα Αξίες Ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών

Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών Πρακτικό για το ποιοι μαθητές φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης Συντάσσεται Πρακτικό Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. Γιατί προτείνουµε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας;

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. Γιατί προτείνουµε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Γιατί προτείνουµε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας»

Θέμα: «Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας» Page1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο

ΠΡΟΣ: κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 32 21 255 FAX: 210 32 27 382 www.olme.gr e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα 7.4.08 ΠΡΟΣ: - τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευρ. Στυλιανίδη - τον Υφυπουργό

Διαβάστε περισσότερα