Χρωµατογραφικές Μέθοδοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρωµατογραφικές Μέθοδοι"

Transcript

1 Χρωµατογραφικές Μέθοδοι Ο διαχωρισµός µιγµάτων ενώσεων σε καθαρά συστατικά και η ποσοτικοποίησή τους αποτελούν κεντρικό θέµα της εργαστηριακής χηµικής εργασίας. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να αναλυθούν σωστά τόσο η καθαρότητα των χηµικών ουσιών όσο και η σύσταση µιγµάτων µε διαφορετικό περιεχόµενο.ο έλεγχος της ποιότητας, η ανάλυση των τροφίµων και του περιβάλλοντος, αλλά επίσης και ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση των χηµικών αντιδράσεων και διαδικασιών βασίζονται όλα σε έναν αναλυτικό προσδιορισµό των ποσοτήτων των υλικών. Μια σπουδαία τεχνολoγία στην ανάλυση και τον ποσοτικό διαχωρισµό µιγµάτων υλικών είναι η χρωµατογραφία. Οι αρχές της χρωµατογραφίας, όπως χρησιµοποιούνται σήµερα έχουν σαν αφετηρία τον βοτανολόγο Michael Tswett ( ). Το 1906 δηµοσίευσε µια διαδικασία που αφορούσε τον διαχωρισµό και την αποµόνωνση των κίτρινων και πράσινων χρωστικών από τα φύλλα µε χρωµατογραφία απορρόφησης. Η εικόνα δείχνει τον διαχωρισµό µε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας του εκχυλίσµατος από φύλλα σφεντάµης (αριστερά) και φλαµουριάς. Υπάρχουν πολλά αξιοσύστατα βιβλία που πραγµατεύονται το θέµα αυτό. Σπουδαίες τεχνολογίες είναι η χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας, η αέρια χρωµατογραφία και η υγρή χρωµατογραφία. Οι φυσικές αρχές διαχωρισµού, παρασκευαστικές τεχνολογίες και πρακτικές οδηγίες βρίσκονται σε µονογραφίες, πρακτικά εγχειρίδια και πειραµατικές

2 οδηγίες. Για το λόγο αυτό θα εστιαστούµε σχολιάζοντας µόνο µια σειρά από µερικά δηµοφιλή βιβλία που είναι διαθέσιµα σε πολλές βιβλιοθήκες. Βιβλία για χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας Εισαγωγική βιβλιογραφία: Dünnschicht-Chromatographie, Praktische Durchführung und Fehlervermeidung Elke Hahn-Deinstrop; Wiley-VCH, 1998, ISBN Applied Thin-Layer Chromatography. Best Practice and Avoidance of Mistakes Elke Hahn-Deinstrop; Wiley-VCH, 2000, ISBN Dünnschicht-Chromatographie, Volume 1a H. Jork, W. Funk, W. Fischer, H. Wimmer; VCH, 1989, ISBN Ένα βιβλίο προσανατολισµένο αποκλειστικά σε εφαρµογές. Περιέχει πολλά πρακτικά παραδείγµατα. εν πραγµατεύεται την θεωρία. Dünnschicht-Chromatographie, Volume 1b, H. Jork, W. Funk, W. Fischer, H. Wimmer; VCH, 1993, ISBN Σαν ένα επακόλουθο του τόµου 1a προσφέρει τη σύνθεση των αντιδραστηρών για λειτουργικές οµάδες µε πολλά πρακτικά παραδείγµατα Βιβλιογραφία για προχωρηµένους φοιτητές: Qualitative und quantitative Dünnschicht-Chromatographie, Grundlagen und Praxis H.-P. Frey, K. Zieloff,; VCH, 1993, ISBN Μια ιδιαίτερα λεπτοµερής εισαγωγή στη θεωρία της χρωµατογραφίας λεπτής στοιβάδας και της χρωµατογραφίας λεπτής στοιβάδας υψηλής απόδοσης. Εξετάζονται σε µεγάλο βαθµό τα ξεχωριστά στάδια εργασίας καθώς επίσης και οι φάσεις διαχωρισµού (υλικό στοιβάδας, στοιβάδα διαχωρισµού, διαλύτες). ίνονται µόνο λίγα παραδείγµατα από την εργαστηριακή πρακτική. Βιβλία για την αέρια χρωµατογραφία Εισαγωγική βιβλιογραφία Gaschromatographie in Bildern eine Einführung Bruno Kolb; Wiley-VCH, 1999, ISBN or ISBN

3 Βιβλίο καλά οργανωµένο διδακτικά, µε περιγραφή των συσκευών µε αντίστοιχες εικόνες και σχήµατα σε κάθε σελίδα.η βασική θεωρία παρουσιάζεται µε σαφήνεια χωρίς να υπερφορτώνει τον αρχάριο. Συζητούνται οι πιο σπουδαίες φάσεις διαχωρισµού, τα συστήµατα εισαγωγής δειγµάτων και ανιχνευτών και η καταλληλότητα τους σε σχέση µε τα προβλήµατα διαχωρισµού. Basic Gas Chromatography Harold M. McNair, James M. Miller,; Wiley-VCH, 1997, ISBN or ISBN X. Βιβλιογραφία για οργανολογία, συντήρηση συσκευών, εντοπισµό και επισκευή βλαβών. A Practical Guide to the Care, Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems Dean Rood; Wiley-VCH, 1998, ISBN Εξετάζονται οι αποτυχίες κατά την ανάλυση, τα ελλατώµατα στη συντήρηση των συσκευών, η γενική συντήρηση κατά τη χρήση. Troubleshooting in der Kapillar-Gaschromatographie Dean Rood; Hüthig-Verlag Heidelberg, 1991, ISBN GC-Tips. Problemlösungen rund um den Gaschromatographen David, Walter, Kusserow, Burkhard, Hoppenstedt, ISBN X. Βιβλιογραφία για προχωρηµένους φοιτητές: Gaschromatographie. Grundlagen, Praxis, Kapillartechnik Gerhard Schomburg; Wiley-VCH, 1987, 2nd Edition, προς το παρόν εξαντληµένο Παρόλο που είναι µια παλαιότερη έκδοση είναι ένα αξιοσύστατο κλασσικό βιβλίο που περιλαµβάνει τη περιγραφή της χρήσης, τις φυσικοχηµικές βάσεις (καλά παρουσιασµένη διδακτικά) ερµηνεία της χρωµατογραφίας, περιγραφή στηλών διαχωρισµού, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, αναλύσεις PCB και διοξινών, διαχωρισµό εναντιοµερών, συλλογή τύπων και εντοπισµό και επισκευή βλαβών.

4 Gaschromatography. A Practical Course Gerhard Schomburg; VCH, 1990, προς το παρόν εξαντληµένο Νέα αναθεωρηµένη έκδοση του προηγούµενα αναφερόµενου βιβλίου µε πρόσθετα κεφάλαια που αφορούν νέες τεχνολογίες εισαγωγής δειγµάτων, σύνδεση LC-GC, χρωµατογραφία υπερυγρών (suprafluid chromatography, SFC), εκτεταµένες πληροφορίες και λύσεις προβληµάτων για επαγγελµατίες. Gaschromatographie: Eine anwendungsorientierte Darstellung Peter J. Baugh, Werner Engewald, Hans G.Struppe (Ed.); Springer Verlag, 1997, ISBN Περιεχόµενα: Εισαγωγή στη θεωρία, οργανολογία και τριχοειδή. Επικεντρώνεται κυρίως σε εφαρµογές, παράγωγα, τοξικολογία και κλινική χηµεία, περιβαλλοντική ανάλυση, πετροχηµεία διαχωρισµο εναντιοµερών, GC-MS, GC-IR. Modern Practice of Gas Chromatography Robert L.Grob; John Wiley and Sons Inc., 3rd Edition, 1995, ISBN Θεωρία και τα βασικά: Θεωρία GC, Πλήρεις στήλες και Τριχοειδή, Επιλογή στηλών, Βελτιστοποίηση ιαχωρισµών.τεχνικές και Οργανολογία: Ανιχνευτές, GC-MS, Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση µε GC, Συστήµατα εισαγωγής. Κατάλληλο σαν βιβλίο αναφοράς. Stationary Phases in Gas Chromatography H. Rotzsche; Elsevier, 1991, ISBN Βιβλιογραφία προσανατολισµένη σε εφαρµογές. Capillary Chromatography - The Applications Walter G. Jennings, Nikelly, John; Hüthig-HVS, 1998, ISBN Βιβλιογραφία για ιδιαίτερες τεχνικές GC Einspritztechniken in der Kapillar-Gaschromatographie Konrad Grob; Wiley-VCH, 1995, ISBN Split and Splitless Injection in Capillary Gas Chromatography Konrad Grob; Hüthig-Verlag Heidelberg, 4th Edition, 1995, ISBN X.

5 Split and Splitless Injection for Quantitative Gas Chromatography.Concepts, Processes, Practical Guidelines, Sources of Error Konrad Grob, Wiley-VCH, 2001, ISBN Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice Bruno Kolb, Leslie S. Ettre,; Wiley-VCH, 1998, ISBN Gas Chromatographic Enantiomer Separations with Modified Cyclodextrins Wilfried A. König; Hüthig-Verlag, 1992, ISBN Βιβλία για την Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) Εισαγωγική βιβλιογραφία Praxis der Hochleistungs-Flüssigchromatographie Veronika R. Meyer; Otto Salle publishing house, 7th Edition, 1992, ISBN Το βιβλίο παρέχει µια συµπυκνωµένη αλλά κατανοητή εισαγωγή στην θεωρητική και οργανολογική βάση της HPLC. Παρέχει πολλές χρήσιµες συµβουλές για την αποφυγή εσφαλµένων πηγών ή την εκλογή κατάλληλων στηλών, για τα κριτήρια επιλογής κινητών φάσεων κλπ. Πραγµατεύεται επίσης τις µεθόδους HPLC όπως επίσης και ειδικά ζητήµατα όπως τον διαχωρισµό εναντιοµερών. Με πολλά παραδείγµατα. Practical High-Performance Liquid Chromatography Veronika R. Meyer; John Wiley & Sons, 3rd Edition, 1999, ISBN X. Εξισορροπισµένο µίγµα θεωρίας και πρακτικής (βλέπε επίσης την προαναφερθείσα παλαιότερη γερµανική έκδοση) HPLC. A Practical User Guide Marvin C. McMaster; John Wiley & Sons, 1st Edition, 1994, ISBN Χωρίς πολύ θεωρία αλλά µε πολλές πρακτικές πληροφορίες για τα όργανα. Σαν παράρτηµα προγραµµατισµένα εισαγωγικά µαθήµατα για αυτοδιδασκαλία Flüssigchromatographie. HPLC - Theorie und Praxis G.J. Eppert; Springer Verlag, 3rd Edition, 1997, ISBN X. Περιεχόµενα: Θεωρία, πρακτική, εντοπισµός και επιδιόρθωση βλαβών, προµήθεια οργάνων.

6 Einführung in die HPLC Sandie Lindsay; Springer Verlag, 1996, ISBN Οργανολογία, συντήρηση οργάνων, προµήθεια Fallstricke und Fehlerquellen in der HPLC in Bildern Veronika R. Meyer; Wiley-VCH, 1999, 2nd Edition, ISBN (In English: Pitfalls and Errors of HPLC in pictures, ISBN ) Μετά από µια σύντοµη εύκολα κατανοητή εισαγωγή στη θεωρητική βάση δείχνονται οι πηγές των περισσοτέρων τυπικών λαθών. Handbuch der HPLC, Teil 1, Leitfaden für Anfänger und Praktiker K. K. Unger (Ed.); GIT Verlag, 2nd reviewed Edition, 1989, ISBN (Newer edition in English: A Guide to Practical HPLC, K.K. Unger, E.A. Weber; GIT-Verlag, 1999.) Η έµφαση δίνεται σε µια λεπτοµερή εισαγωγή στην µεθοδολογία. Από την παρασκευή του δείγµατος έως τους διαλύτες ή τα υλικά διαχωρισµού και τις στήλες µέχρι την εκτίµηση των βλαβών, κάθε τι περιγράφεται µε λεπτοµέρεια. Περιγράφεται συγκριτικά σύντοµα η θεωρητική βάση. Μνηµονεύεται µε βάση επιλεγµένα παραδείγµατα η διαδικασία και η λύση προβληµάτων διαχωρισµού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ιδάσκουσα: Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προκατεργασία του δείγµατος είναι βασικό τµήµα της ανάλυσης µε HPLC, που αποσκοπεί στην παραλαβή ενός οµογενούς

Διαβάστε περισσότερα

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) Σύνοψη Η LCA (Life Cycle Assessment) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος η οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου.

5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Καθηγητής (Οµότιµος σήµερα) Ι. Ζέρβας είναι ο βασικός συντάκτης αυτού του Κεφαλαίου. 5.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί την πλέον σηµαντική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ρ. Ευάγγελος Χρήστου ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Στρατηγικός Σχεδιασµός και Εφαρµογές 4 η Έκδοση Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2005 2 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, MRP)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, MRP) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, MRP) Εκπονήθηκε από τον: Βασίλη Σ. Μουστάκη, DSc. Βοηθό Καθηγητή Διευθυντή του Εργαστηρίου Συστημάτων Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL

Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Εγκώμια για το βιβλίο Ψηφιακή Σχεδίαση: Ενσωματωμένα Συστήματα με VHDL Ο Peter Ashenden δείχνει το δρόμο για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς των σχεδιαστών ψηφιακής λογικής.

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο

Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο Παρουσίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών και του τεστ αξιολόγησης ΤΕΜΑ3 για τη διδακτική παρέμβαση στα Μαθηματικά στο νηπιαγωγείο Στ. Παπαδάκης 1, Μ. Καλογιαννάκης 2, Ν. Ζαράνης 3 1 Υπ. Διδάκτορας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ ΚΩΝ Προσδιορισµός επαγγελµατικού πλαισίου Φ/Β εγκαταστάτη και διαµόρφωση µεθοδολογίας του εκπαιδευτικού προγράµµατος PVTRIN Κατάλογος συχνών τεχνικών αστοχιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Ύπο EMM. ΚΟΝΔΥΛΗ (Ph. D.) 'Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Λήψη αποφάσεων είναι ή συνειδητή επιλογή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιμέλεια: Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης, Δρ. Μ. Αντωνέλου, Α.Φ. Φραγκοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μετά την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα