Θεωρία των Κειμενικών Ειδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία των Κειμενικών Ειδών"

Transcript

1 Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Μαρία Ποιμενίδου Δρ. Νηπιαγωγός, Κοινωνιολόγος Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό

2 Συνοπτική παρουσίαση Κειμενικό είδος Γλώσσα & επικοινωνία Η κοινωνική διάσταση της γλώσσας Ορισμός του κειμενικού είδους Οι λειτουργίες των κειμενικών ειδών Τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών Αρχές ανάλυσης κειμενικών ειδών Πίνακας 1. Σύνοψη κειμενικών ειδών όπως παρουσιάζονται σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις (Martin και Rose, 2007) Κειμενικά είδη στην εκπαίδευση Πίνακας 2. Οκτώ σημαντικά κειμενικά είδη (καιταστάδιάτους) στο Αναλυτικό πρόγραμμα της Αυστραλίαs για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Mary Macken- Horarik, 2002) Παρουσίαση πλαισίου Εφαρμογών: Αφήγηση Αφήγηση και διδακτικές εφαρμογές

3 Κειμενικό είδος (genre) Οόρος κειμενικό είδος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη λογοτεχνία και στην εθνογραφία. Και στα δύο πεδία αποτελούσε ταξινομητική κατηγορία που διευκόλυνε την ομαδοποίηση των κειμένων με βάση κοινά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία ταξινόμησης των κειμένων στηρίζονταν στα πρότυπα κάθε κειμενικού είδους. Η ταξινόμηση με βάση κλειστές κατηγορίες κειμενικών ειδών αποδείχθηκε ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον πλουραλισμό της πραγματικότητας, τόσο στην κειμενική όσο και στην κοινωνική διάστασή της. Σε νεότερες γλωσσολογικές προσεγγίσεις η χρήση του όρου συνδέθηκε με τη νοηματική επεξεργασία των κειμένων. Έτσι, η κατηγοριοποίηση σε κειμενικά είδη χρησιμοποιήθηκε για την συστηματικότερη ανάλυση των κειμένων και τη διευκόλυνση της κατανόησης και της χρήσης τους. Αυτό το πλαίσιο αντικαθιστά την τυπολογική μελέτη με μια τοπολογική, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα με την τυπική μορφή και την ποικιλία στη δομή και τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών.

4 Γλώσσα & επικοινωνία Η σύγχρονη γλωσσολογία δίνει έμφαση στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας και στρέφει το ενδιαφέρον της στην αναζήτηση των τρόπων με τους οποίους η γλώσσα πραγματώνει την ανάγκη των ανθρώπων για αλληλεπίδραση. Η διαδικασία με την οποία παράγεται η γλώσσα μπορεί να αποδοθεί ως μια ακολουθία πράξεων. Αρχικά, ενεργοποιούνται κοινωνικές επαφές, στις οποίες αναπτύσσεται λεκτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια, αυτή η δράση παράγει τύπους γλωσσικής επικοινωνίας στους οποίους τελικά βασίζεται. Η παραγωγική διάσταση αυτής της διαδικασίας αντανακλάται στις αλλαγές που επιδέχονται οι γλωσσικοί τύποι, ώστε λειτουργικά να εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης επικοινωνίας στο κοινωνικο -ιστορικό πλαίσιό της (Vološinov, 2003). Για τους συμμετέχοντες στην επικοινωνία, το κέντρο βάρους δεν βρίσκεται στην αναγνώριση των γλωσσικών τύπων, αλλά στο νέο που αυτοί μεταφέρουν και επομένως στο συγκεκριμένο νόημα που αποκτούν στο δεδομένο πλαίσιο. Κάθε εποχή και κάθε κοινωνική ομάδα για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων της χρησιμοποιεί σταθερούς τύπους εκφωνημάτων, τα κειμενικά είδη (Bakthin, 2003).

5 Η κοινωνική διάσταση της γλώσσας Η μελέτη της επικοινωνίας καθορίζει και τον τρόπο μελέτης της γλώσσας. Για τον Vološinov η γλώσσα αφορά τη ζωή και ιστορικά αναδύεται ακριβώς εκεί, στη διακριτή λεκτική επικοινωνία, και όχι στο αφηρημένο γλωσσικό σύστημα των γλωσσικών τύπων ούτε στον ατομικό ψυχισμό του ομιλητή. Ο Bakhtin παρατηρεί ότι στην πραγματικότητα, ενώ το γλωσσικό σύστημα κατανοείται ως σταθερό σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή στη διάσταση της συγχρονικότητας, ταυτοχρόνως στην διαχρονική του διάσταση αλλάζει και αυτό το γεγονός συνδέεται άμεσα με την ιστορική εξέλιξη των γλωσσικών κοινοτήτων. Σε αυτή την προοπτική, μονάδα επεξεργασίας ορίζεται το κείμενο, καθώς αναγνωρίζεται ότι η επικοινωνία συντελείται μέσα σε κείμενα και όχι σε απομονωμένες λέξεις ή προτάσεις. Το κείμενο, μπορεί να είναι γραπτό ή προφορικό ή να υλοποιείται σε οποιοδήποτε άλλο μέσον έκφρασης.

6 Ορισμός του κειμενικού είδους Τα κειμενικά είδη αποτελούν κοινωνικές πρακτικές που διαμορφώνονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. Ο Jim Martin (1984) ορίζει το κειμενικό είδος ως: «μια σταδιακή, σκόπιμη και στοχοθετημένη διαδικασία, η οποία λεκτικοποιείται με γλωσσικά κυρίως κείμενα και αναπαριστά, σε ένα αφαιρετικό επίπεδο, τις γλωσσικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την πραγμάτωση ποικίλων ειδών κοινωνικών στόχων». Το κειμενικό είδος διαφέρει από το ομιλιακό γεγονός, γιατί αποτελεί μια πρακτική του κοινωνικού χώρου που αναγνωρίζεται πέρα από τη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας. Ακόμη, στο πλαίσιο κάθε επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνονται περισσότερα από ένα κειμενικά είδη. Για παράδειγμα, ένας χαιρετισμός σε δημόσια εκδήλωση είναι ένα ομιλιακό γεγονός που μπορεί να οργανώνεται από διαφορετικά κειμενικά είδη, όπως Ανασκόπηση, Αναφορά, Έκθεση, κ.α. Επιπλέον, το κειμενικό είδος διαφέρει από τους τρόπους επικοινωνίας και τους τύπους κειμένων. Ένα mail ή μια επιστολή δεν αποτελούν κειμενικά είδη. Αυτό γίνεται κατανοητό, όταν αντιληφθούμε ότι τα είδη αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν μια πληθώρα σκοπών που πραγματώνονται μέσα από διαφορετικά κειμενικά είδη. Για παράδειγμα η επιστολή μπορεί να είναι μια Αφήγηση, μια Ανασκόπηση, αλλά και μια Κριτική απάντηση.

7 Οι λειτουργίες των κειμενικών ειδών Τα κειμενικά είδη ως κοινωνικές πρακτικές: οργανώνουν το λόγο Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφερθούμε στα στάδια που συγκροτούν ένα κειμενικό είδος. Η διαδοχή των σταδίων συντελεί τόσο στη λογική όσο και στην κειμενική οργάνωση και συνοχή. λειτουργούν υποστηρικτικά στην κατανόηση και την παραγωγή κειμένων Ως καθιερωμένες πρακτικές επικοινωνίας σε κάθε περίπτωση διευκολύνουν στην αντίληψη του επικοινωνιακού σκοπού και από την άλλη λειτουργούν ως πρότυπα στην σύνθεση των κειμένων. συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και στην ψυχολογική ανακούφιση τόσο του παραγωγού όσο και του δέκτη

8 Τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών Από την μελέτη της επικοινωνίας έχουν καταγραφεί τα κειμενικά είδη του κοινωνικού χώρου. Τα κειμενικά είδη αναγνωρίζονται από το όνομά τους, καθώς και από τα κειμενικά στάδια και τις γραμματικές επιλογές που πραγματώνουν τον επικοινωνιακό στόχο τους. Η γλώσσα ερμηνεύει ταυτόχρονα τη δημόσια και την ιδιωτική διάσταση των κοινωνικών εμπειριών. Για αυτό το λόγο η πραγμάτωση των κειμενικών ειδών παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία αποκλίνοντας συχνά από την πρότυπη οργάνωση. Ενώ η ονομασία και η περιγραφή των κειμενικών ειδών μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, κάθε κειμενικό είδος μπορεί να πραγματωθεί με άπειρους τρόπους, καθώς ως στοιχείο της γλώσσας ενέχει την αλλαγή και την εξέλιξη. Διαφορετικοί τρόποι ανάλυσης των κειμενικών ειδών έχουν δημιουργήσει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: την ομάδα New Rhetoric, και τις σχολές English for Special Purposes (ESP) και Systemic Functional Linguistics ή Sydney School. Η παρούσα παρουσίαση αξιοποιεί την Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία καθώς ένα μεγάλο μέρος του έργου της εστιάζει στην εκπαίδευση.

9 Αρχές ανάλυσης κειμενικών ειδών (Ι) Τύπος κειμένου- κειμενικό είδος. Αναγνωρίζοντας μια μορφή επικοινωνίας θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν αν πρόκειται για κειμενικό είδος ή τύπο κειμένου. Για παράδειγμα μια μαγειρική συνταγή, οι κανόνες ενός παιχνιδιού και οι οδηγίες συναρμολόγησης μιας συσκευής αποτελούν διαφορετικούς τύπους κειμένων που οργανώνονται μέσα από το κειμενικό είδος της Διαδικασίας. Αναγνώριση του επικοινωνιακού σκοπού και ονομασία (generic identity) Συνήθως, ο κοινωνικός χώρος διαθέτει ονομασίες για τα κειμενικά είδη που χρησιμοποιεί. Κάθε κειμενικό είδος χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους επικοινωνιακούς σκοπούς. Ωστόσο, εξετάζοντας την πληθώρα των περιστάσεων επικοινωνίας, σε κάθε κοινωνικό χώρο διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κειμενικά είδη τα οποία δεν διαθέτουν ονομασία. Αναγνώριση σταδίων Κάθε κειμενικό είδος οργανώνεται μέσα από στάδια, γιατί το νόημα δεν μπορεί να συγκροτηθεί μεμιάς. Τα κειμενικά στάδια αποτελούν λειτουργικά στοιχεία του νοήματος και αποδίδονται με ονομασίες που είναι γνωστές ως λειτουργικές ταμπέλες.

10 Αρχές ανάλυσης κειμενικών ειδών (ΙΙ) Υποχρεωτικά και προαιρετικά στάδια Η μελέτη των κειμενικών ειδών και η συγκρότηση του νοήματος αποκαλύπτει ότι εκτός από τα υποχρεωτικά στάδια που οργανώνουν το νόημα της επικοινωνίας υπάρχουν και κάποια άλλα που χαρακτηρίζονται προαιρετικά. Τα προαιρετικά στάδια πλαισιώνουν τη δομή των κειμενικών ειδών, ωστόσο η έλλειψή τους δεν δημιουργεί προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα ιστορικό κείμενο οργανώνεται ως Ανασκόπηση μέσα από τα στάδια Προσανατολισμός και Καταγραφή γεγονότων. Η Ανασκόπηση πολλές φορές ολοκληρώνεται με το προαιρετικό στάδιο του Επανα-προσανατολισμού, που συνδέει τα αναφερόμενα γεγονότα με το σήμερα. Ωστόσο, η έλλειψη αυτού του σταδίου δεν δημιουργεί προβλήματα στην κατανόηση των αναφερόμενων γεγονότων. Πρότυπα κειμενικά είδη και τροποποιήσεις Τα πρότυπα κειμενικά είδη μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τα δομικά και γραμματικά στοιχεία που συμβάλλουν στην οργάνωση του νοήματος και στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Οι τροποποιήσεις των κειμενικών ειδών οδηγούν την επικοινωνία σε διαφορετικά από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, η μελέτη των τροποποιήσεων μάς αποκαλύπτει τις λανθάνουσες προθέσεις της επικοινωνίας.

11 ΤΥΠΟΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙ Η Εξιστόρηση Αφήγηση Παράδειγμα Προσωπική απάντηση Ανασκόπηση Ερμηνεία Κριτική Έκθεση Συζήτηση ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Αυτοβιογραφία Βιογραφία Ιστορική αφήγηση ιαδοχική Εξήγηση Αιτιολογική Εξήγηση Παραγοντική Εξήγηση Περιγραφική Αναφορά Ταξινομητική Αναφορά Σύνθετη Αναφορά ιαδικασία Ανασκόπηση ιαδικασίας

12 Κειμενικά είδη στην εκπαίδευση Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας γύρω από τα κειμενικά είδη στην επικοινωνία έχει εστιάσει στην εκπαίδευση. Ο Halliday επισημαίνει ότι η μάθηση συνδέεται με τη συγκρότηση του νοήματος και η εκπαίδευση στοχεύει στην επέκταση του νοητικού δυναμικού κάθε εκπαιδευόμενου. Η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών (genre based pedagogy) είναι μια κριτική παιδαγωγική γραμματισμού. Για να ανταποκριθεί ο μαθητής αποτελεσματικά στην εκπαίδευση, χρειάζεται να χρησιμοποιεί μια ποικιλία κειμενικών ειδών αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της δομής τους και, επιπλέον, τους γραμματικούς πόρους που τα χαρακτηρίζουν. Σε αυτό το πλαίσιο οι γλωσσικοί στόχοι αποτελούν αναπόσπαστο πεδίο στην επεξεργασία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το πεδίο του γραμματισμού διευρύνεται σε κειμενικά είδη που χαρακτηρίζουν τα ποικίλα επιστημονικά πεδία και υποστηρίζεται η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ο Martin διακρίνει στην εκπαίδευση τρεις κατηγορίες κειμενικών ειδών: προσωπικά (personal) πληροφοριακά (factual) αναλυτικά (analytical)

13 ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙ Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΗ Προσανατολισμός ^Καταγραφή γεγονότων ^(Επαναπροσανατολισμός ) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Γενική δήλωση ^Περιγραφή όψεων ^Περιγραφή δραστηριοτήτων ΕΞΗΓΗΣΗ Γενική δήλωση ^Ακολουθία συνεπειών ΕΚΘΕΣΗ Θέση ^Επιχειρήματα ^Επανάληψη ΣΥΖΗΤΗΣΗ Θέμα ^Επιχειρήματα & αντεπιχειρήματα ^Συμπέρασμα ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στόχος ^Βήματα 1- ν ^(Αποτελέσματα) ΑΦΗΓΗΣΗ Προσανατολισμός ^(Πλοκή ^Αξιολόγηση ) ^Λύση ΕΙ ΗΣΕΙΣ Εισαγωγή ^Σημαντικά γεγονότα ^Συζήτηση

14 Παρουσίαση πλαισίου εφαρμογών

15 Αφήγηση Η Αφήγηση αποτελεί το πρώτο κειμενικό είδος με το οποίο το παιδί εξοικειώνεται μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον του. Έτσι, υπάρχει η εντύπωση ότι η δομή της αφήγησης είναι γνωστή στα νήπια και πολλές φορές δεν συμπεριλαμβάνεται στους μαθησιακούς στόχους του νηπιαγωγείου. Τη στάση αυτή ενισχύει το γεγονός ότι κάποια παιδιά ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε δραστηριότητες αφήγησης και, επιπλέον, ότι με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται μια φυσική ανάπτυξη στην οργάνωση του λόγου των παιδιών. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι όλα τα νήπια δεν έχουν στον ίδιο βαθμό την ικανότητα να οργανώνουν τις αφηγήσεις τους. Η μεθοδευμένη προσέγγιση αφηγηματικών κειμένων θα δώσει στα παιδιά τις βάσεις για να αποκτήσουν την απαιτούμενη μεταγνώση. Δηλαδή, να γίνει κατανοητό ότι σε μια αφήγηση χρειάζεται να αναφέρουμε το χρόνο και τον τόπο στον οποίο εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να παρουσιάσουμε τα πρόσωπα που συμμετείχαν και τις δράσεις τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά της Αφήγησης συγκροτούν και την τυπική δομή του κειμενικού είδους που είναι: Προσανατολισμός ^(Πλοκή ^Αξιολόγηση ) ^Λύση Με άλλα λόγια στο στάδιο του Προσανατολισμού παρουσιάζονται τα πρόσωπα και η περίσταση, ενώ μέσα από επόμενα στάδια παρουσιάζονται οι δράσεις. Η Αφήγηση οργανώνεται με βάση τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, την οποία ο αφηγούμενος καλείται να σεβαστεί.

16 Αφήγηση και διδακτικές εφαρμογές Ένα σημαντικό μέρος της επικοινωνίας συντελείται μέσα από αφηγήσεις. Έτσι, πολλές φορές ο όρος αφήγηση, ως μεγαλο κατηγορία, χρησιμοποιείται για κείμενα που εξυπηρετούν διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς και για το λόγο οργανώνονται μέσα από διαφορετικά κειμενικά είδη. Στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιείται μια μεγάλη ποικιλία αφηγηματικών κειμένων που παρουσιάζονται στα νήπια μέσα από την ανάγνωση ή τη διήγησή τους. Τακείμενααυτάέχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά αλλά και κάποια ιδιαίτερα, που εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα παραμύθια και οι μύθοι. Και τα δύο είδη οργανώνονται με τα στάδια «Προσανατολισμός ^Λύση» που αποτελούν τη βασική τους κειμενική δομή. Ωστόσο, στους μύθους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους μύθους του Αισώπου, παρατηρείται η προσθήκη ενός τελικού σταδίου στο οποίο καταγράφεται το συμπέρασμα. Το στάδιο αυτό, που χαρακτηρίζει τους μύθους, αντιστοιχεί στον επικοινωνιακό στόχο τους, που είναι διδακτικός. Στο διδακτικό επιμύθιο, όπως συνήθως αναφέρεται, εστιάζει και η επεξεργασία που ακολουθεί, καθώς εκεί καταγράφεται το μήνυμα του μύθου, αλλά, επιπλέον, γιατί το αποφθεγματικό του ύφος αντιστοιχεί σε μια γραμματική δομή που διαφοροποιείται από την ιστορία που προηγήθηκε και δεν είναι εύκολα κατανοητή από τα παιδιά.

17 Από την άλλη σε ένα κειμενικό είδος, όπως το παραμύθι, μπορούμε να παρατηρήσουμε γραμματικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το είδος σε υποκατηγορίες. Χαρακτηριστικό του λαϊκού παραμυθιού είναι οι αόριστες αναφορές στους ήρωες, π.χ. ο βασιλιάς, οζητιάνος, ηγριά. Αντίθετα, στα σύγχρονα παραμύθια παρουσιάζονται ήρωες, όπως η Χιονάτη, η Κοκκινοσκουφίτσα, ο μικρός και ο μεγάλος Κλάους, και άλλοι. Οι ήρωες αυτοί αποτελούν προσωπικότητες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι από τα παιδιά. Η διαφοροποίηση αυτή δίνει άλλες προοπτικές στις διδακτικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η γνωστή παραμυθοσαλάτα. Τέλος, στη σύγχρονη βιβλιογραφία που αφορά στη νηπιακή και παιδική ηλικία, υπάρχουν κείμενα με λογοτεχνικό ύφος που, ωστόσο, στοχεύουν κυρίως στην πληροφόρηση. Έτσι, η δομή τους δεν αντιστοιχεί στα κειμενικά στάδια της Αφήγησης. Η γνώση αυτή δίνει στον/ην εκπαιδευτικό άλλες προοπτικές στην επεξεργασία του κειμένου, που θα ήταν άστοχες για ένα αφηγηματικό κείμενο. Για παράδειγμα, στα κείμενα αυτά μπορούν οι πληροφορίες να χαρακτηριστούν ως βασικές ή δευτερεύουσες- επεξηγηματικές και έτσι ο εκπαιδευτικός να εστιάσει ή ακόμη να αναφερθεί αποκλειστικά σε αποσπάσματα του κειμένου που θεωρεί σημαντικά και συναφή με τους διδακτικούς στόχους.

18 Βιβλιογραφία Ελληνική Bruner, J. (2004) Δημιουργώντας Ιστορίες. Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Stein, N. (1992). Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να λένε ιστορίες. Στο Σ. Βοσνιάδου (επιμ.). Κείμενα εξελικτικής Ψυχολογίας, 1ος τομ., Αθήνα: Gutenberg, Ξενόγλωσση Bakhtin, M. (2003). The Dialogic imagination. Στο P. Morris (ed.), The Bakhtin Reader. London: Arnold, Bathia, V. K. (1993). Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. London: Longman. Christie, F. (2002). Classroom Discourse Analysis. A Functional Perspective. London: Continuum. Eggins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum. Macken-Horarik, M. (2002). Something to shoot for : A Systemic Functional Approach to teaching Genre in Secondary School Science. Στο A. Johns (ed.), Genre in the Classroom: Multiple Perspectives. N.J. & London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Martin, J. R. (1989). Factual writing. xford, England: xford University Press. Martin, J. & Rose, D. (2007).Working with Discourse. Meaning Beyond the Clause, London: Continuum. Vološinov,V. (2003). Marxism and the Philosophy of Language. Στο P. Morris (ed.), The Bakhtin Reader. London: Arnold,

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου

Περίληψη. Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή, Διεύθυνση Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κύπρου 07-08-09-10:Layout 1 29/07/2010 11:15 ΠΜ Page 114 Aπό την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού (ή η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο σήμερα):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης

ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Κεφάλαιο 4. Γιώργος Κουλαουζίδης Κεφάλαιο 4 ΟΙ AΡΧΕΣ ΤΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ Γιώργος Κουλαουζίδης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 4.1 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα