ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008"

Transcript

1 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές μονάδας των κατωτέρω υλικών νοούνται για παράδοση αυτών επί τόπου των έργων, με εξαίρεση τα υλικά που έχουν την ένδειξη "MET" στις περιγραφές των υλικών του κατωτέρω πίνακα. Οι τιμές των υλικών αυτών με "MET" είναι τιμές στο Εργοστάσιο ή στην Αποθήκη του προμηθευτή. Για τα υλικά αυτά και μόνο πληρώνεται ιδιαιτέρως η εκείθεν μεταφορά μέχρι το χώρο συγκεντρώσεως στην περιοχή του Έργου, αν και όπως προβλέπεται τούτο στη Μελέτη του Έργου. ΥΔΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΙΜΗ ( ) 211 Πετρέλαιο ακάθαρτο (ντήζελ) It 0, Βενζίνη It 0, Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1, Ορυκτέλαιο kg 3, σιμέντο PORTLAN κοινό (Ελληνικού τύπου) με την αξία των χαρτοσάκων kg 0, ο ανωτέρω τσιμέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων kg 0, σιμέντο PORTLAN καθαρό (χωρίς θηραϊκή γη) με την αξία των χαρτοσάκων kg 0, ο ανωτέρω τσιμέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων kg 0, σιμέντο PORTLAN υψηλής πρωίμου αντοχής, με την αξία των χαρτοσάκων kg 0, ο ανωτέρω τσιμέντο χωρίς την αξία των χαρτοσάκων kg 0, Άσβεστος άνυδρη σε βώλους kg 0, Καρφοβελόνες kg 0, Κοχλιοφόροι ήλοι kg 2, Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (Χ.Ο.Σ.) kg 0, Σίδηρος οπλισμού αντοχής (Χ.Ο.Σ.) kg 0,694 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος (ST. IV) kg 0,6398 Σκληρός χάλυβας προεντάσεως σκυροδέματος kg 7, Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα kg 0, Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους 2 mm kg 0,9104 Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μεγαλύτερου από 2 mm kg 0,8286 Λαμαρίνα μαύρη σε ταινίες πάχους μεγαλύτερου από 2 mm kg 0, Μορφοσίδηρος με ύψος πλευράς μέχρι 8 cm kg 0, Μορφοσίδηρος με ύψος πλευράς μεγαλύτερο από 8 cm kg 0, Χυτοσιδηρές εσχάρες, καλύμματα φρεατίων, αιχμές πασσάλων και παρόμοια χυτοσιδηρά τεμάχια kg 1, Χυτοσιδηρά εγχώρια κιβώτια στηρίξεως αγωγών kg 1, Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διαμέτρου 1 1/2 ins m 6, Συρματόσχοινα μηχανημάτων kg 5, Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο (σαραζανέτι) kg 2, Πασσαλοσανίδες σιδηρές kg 2, Ξυλεία ξυλοτύπων πελεκητή εγχώρια m 3 290, Ξυλεία ξυλοτύπων πριστή εγχώρια m 3 210, Ξυλεία λάρτζινη πριστή εγχώρια m 3 Ξυλεία δρύινη πριστή εγχώρια m Κράσπεδα πρόχυτα από σκυρόδεμα m 4, Πλάκες πεζοδρομίων από σκυρόδεμα m 2 7, Ασφαλτικό γαλάκτωμα αντιυδρόφιλου τύπου kg 0, Μαστίχη ασφάλτου kg 1, Ασφαλτικό στεγανωτικό υλικό για επαλείψεις kg 0, Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια με ή χωρίς ωτίδες για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες kg για σωλήνες από PVC kg 2,04 1 από 11

2 Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΟΙ άοπλοι μέχρι =300 mm, και άοπλοι ή οπλισμένοι από = mm και άνω χωρίς την αξία του οπλισμού ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ α ΥΔΡ ΥΔΡ-261-ΟΔΟ ΥΔΡ ,75 14,18 19,49 ΥΔΡ-262-ΟΔΟ ΥΔΡ-263-ΟΔΟ ΥΔΡ ,79 30,60 44,06 ΥΔΡ-264-ΟΔΟ ΥΔΡ-265-ΟΔΟ ΥΔΡ-271-ΟΔΟ ,38 108,53 194,62 ΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΡΙΚΟΙ άοπλοι μέχρι =300 mm, και άοπλοι ή οπλισμένοι από = mm και άνω χωρίς την αξία του οπλισμού (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ-261 ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ-263 ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΡΑΓΓΙΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΗΟΙ ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε ανά m) ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ α ΥΔΡ ΥΔΡ-281-ΟΔΟ ΥΔΡ ,53 20,09 24,79 ΥΔΡ-282-ΟΔΟ ΥΔΡ-283-ΟΔΟ ΥΔΡ ,36 34,27 52, ΥΔΡ-284-ΟΔΟ 71,09 ΥΔΡ 361. ΧΥΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ GIBAUL με τους επικαδμιωμένους κοχλιοφόρους ήλους και τους ελαστικούς δακτυλίους για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες ονομαστικής πιέσεως 10 bar ( = Διάμετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, = ιμή συνδέσμου σε /τεμ) m 2 ΑΡ ΑΡ ΑΡ ΑΡ ΑΡ , , ,30 35, ,28 49,22.12 ΥΔΡ 362. ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ονομαστικής πιέσεως 7,5 (MET) (= Διάμετρος σε mm, = ιμή συνδέσμου σε ανά m από 11

3 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΥΔΡ 363. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟ ονομ. πιέσεως 7,5 bar για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (MET) ( = Διάμετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, = ιμή συνδέσμου σε /τεμ) α/ύπου REKA με τους στεγανωτικούς δακτυλίους β/ ύπου SUPER SIMPLEX με τους στεγ. δακτυλίους ΥΔΡ 364. ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ονομαστικής πιέσεως 10 bar (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή συνδέσμου σε ανά m) ΥΔΡ 365. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟ ονομ. πιέσεως 10 bar για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (MET) ( = Διάμετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, = ιμή συνδέσμου σε /τεμ) α/ύπου REKA με τους στεγανωτικούς δακτυλίους β/ ύπου SUPER SIMPLEX με στεγ. δακτυλίους ΥΔΡ 366. ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ονομαστικής πιέσεως 12,5 και 15 bar (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή συνδέσμου σε ανά m) Ονομ. Πιέσεως 12,5 bar Ονομ. πιέσεως 15 bar από 11

4 Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡ 367. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟ ονομαστικής πιέσεως 12,5 και 15 bar για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες (MET) ( = Διάμετρος αντίστ. σωλήνα σε mm, = ιμή συνδέσμου σε /τεμ) α/ ύπου REKA με τους στεγανωτικούς δακτυλίους β/ ύπου SUPER SIMPLEX με τους στεγ. δακτυλίους Ονομ. Πιέσεως 12,5 bar Ονομ.Πιέσεως 15 bar Ονομ. Πιέσεως 12,5 bar Ονομ.Πιέσεως 15 bar Α Ρ. ΑΡ ΥΔΡ 368. ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 9000 (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή συνδέσμου σε ανά m) Χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό ΑΡ από 11

5 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΥΔΡ 369. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟ για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες υπονόμων της σειράς 9000 (MET) ( = Διάμετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, = ιμή συνδέσμου σε /τεμ) Χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό Με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό ΑΡ T ΑΡ T ΑΡ T ΥΔΡ 370. ΕΙΔΙΚΑ ΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΟΣΙΜΕΝΟ για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες υπονόμων της σειράς 9000 (MET) ( = Διάμετρος αντιστ. σωλήνα σε mm, = ιμή συνδέσμου σε /τεμ) Ημιταύ 60 χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία Ημιταύ 60 με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό Ημιταύ 60 με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό 1/2 1/2 1/ / / /150 / / / / / / / / /150 / /150 1 / / / /150.7 / /150 3 /150 Πώματα χωρίς εσωτερική και εξωτερική προστασία Πώματα με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό και εξωτερική προστασία με ασφαλτικό υλικό Πώματα με εσωτερική προστασία από εποξειδικό υλικό 1/2 1/2 1/ ΥΔΡ 371. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονομαστικής πιέσεως 6 bar (με κώδωνα) (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) , , , , , , , ,96 71,76 5 από 11

6 Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡ 372. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονομαστικής πιέσεως 10 bar (με κώδωνα) (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) ,65 13,61 17, ,62 35,14 55, ,33 89,42 113,19 ΥΔΡ 373. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ PVC ονομαστικής πιέσεως 16 bar (με κώδωνα) (MET) ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) ,87 20,31 26, ,41 52,09 82, ΥΔΡ 374. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 81 από PVC (ΕΛΟ 476) (MET) ( = Διάμετρος ονομαστική σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) ΥΔΡ 375α. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 41 από PVC (ΕΛΟ 476) ( = Διάμετρος ονομαστική σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) α) Σωλήνες (MET) ΑΡ ΑΡ ,20 14,41 22, ,38 46,27 58, ,15 133,45 169, ,04 ΥΔΡ 375 β, γ, δ. ΕΞΑΡΗΜΑΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ της σειράς 41 από PVC (ΕΛΟ 476) ( = Διάμετρος ονομαστική σε mm, = ιμή σε /τεμ) β) Σαμάρι με μούφα συγκολλητό γ) Πώμα δ) Ημιταύ 45 με δύο κεφαλές (μούφες) 1-2 ΑΡ , , , , , , ,36 6 από 11

7 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΥΔΡ 376. ΧΑΛΥΒΟΣΩΛΗΝΕΣ (ST 37-2) με εσωτερική προστασία από PRIMER και λιθανθρακόπισσα και εξωτερική προστασία με PRIMER, λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου, σύμφωνα με την προδιαγραφή AWWA - C. 203 (MET) ( = Διάμετρος ονομαστική σε mm, π = πάχος τοιχωμ. σε mm, = ιμή σε ανά m) α) Με διαμήκη ραφή. Π Π Π ,3 88, ,1 176, ,0, ,3 98, ,0 224, ,5 487,60 6,3 109, ,0 302, ,5 528,60.4 6,3 140, ,0 336,58 β) Με ελικοειδή ραφή. Π Π Π ,3 88, ,1 176, ,0, ,3 98, ,0 224, ,5 487, ,3 109, ,0 302, ,5 528, ,3 140, ,0 336,58 ΥΔΡ 377. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΝΕΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΟΣ μεγίστης ονομαστικής πιέσεως 16 bar, χωρίς την αξία του οπλισμού προεντάσεως αλλά με τη δαπάνη προεντάσεως, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλικών στεγανώσεως αρμών (MET) ( = Διάμετρος εσωτερική σε mm, = ιμή σε ανά m ωφέλιμο) ΥΔΡ 378. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΑΡΩΕΣ ΜΕ ΩΙΔΕΣ ονομαστικής πιέσεως 10 bar ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε /τεμ) ,00 106,00 136, ,00 231, ΥΔΡ 379. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΥΠΟΥ ΠΕΑΛΟΥΔΑΣ ΜΕ ΩΙΔΕΣ ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε /τεμ) α) Ονομαστικής πιέσεως 2,5 bar β) Ονομαστικής πιέσεως 10 bar , ,00 512,00 724, ,45 ΥΔΡ 380. ΧΥΟΣΙΔΗΡΑ ΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ονομαστικής πιέσεως 10 bar, με τον ειδικό δακτύλιο στεγανοποιήσεως ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε /τεμ) ΑΡ ΑΡ ,00 502,00 583, , , ,00 7 από 11

8 Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΙΜΗ ( ) 384 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου "A" SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς Κορμός δύο στομίων με δικλείδες τύπου "Ν" ή "HP" τεμ 537,05 Κορμός τεσσάρων στομίων με δικλείδες τύπου "Ν" ή "HP" τεμ Σύστημα προστασίας από παγετό τεμ.4 Δίσκος πωματισμού τεμ Σωλήνωση στομίου (με υποδοχή για ρυθμιστή πιέσεως και περιοριστικής παροχής) και πώμα τεμ Σωλήνωση στομίου (με υποδοχή για περιοριστική παροχή) και πώμα τεμ.7 Υδρόμετρο τεμ Ρυθμιστής πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bar στις τυποποιημένες πιέσεις από 2,5 μέχρι 5 bar τεμ Περιοριστικής παροχής σε 3 ή 4 ή 6 ή 9 It/s τεμ 385 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου "Β" SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς Κορμός με το κάλυμμα, τη δικλείδα τύπου "HP" και τροχό χειρισμού τεμ Σύστημα προστασίας από παγετό τεμ Υδρόμετρο τεμ.4 Ρυθμιστής πιέσεως από 12,5 bar στις τυποποιημένες πιέσεις από 2,5 μέχρι 5 bar τεμ Περιοριστικής παροχής σε 5 ή 12 ή 15 It/s τεμ ΥΔΡ 386. ΡΟΥΦΡΑΚΕΣ ΣΑΘΕΡΗΣ ΣΑΘΜΗΣ ΥΠΟΥ NEYRPIC ή παρεμφερείς (MET) ( = ιμή σε /τεμ) α)ρουφράκτες σταθερής ανάντι στάθμης (AMIL) β) Ρουφράκτες σταθερής κατάντι στάθμης (AVIO) γ) Ρουφράκτες σταθερής κατάντι στάθμης (AVIS) δ) Ρουφράκτες μικτοί (VANNES MIXTES) Υψηλής στάθμης Υψηλής στάθμης Με διάφραγμα ΚΩΔ ύπου. ύπου. ύπου. ύπου / / / / / / / / / / / / / / / / / ,00.73 / / / / /160 5 / / , / 94454, /425 Χωρίς διάφραγμα / 7 / / / / / / Χαμηλής στάθμης.78 / / 9 90/ / / /236 0 / Χαμηλής στάθμης 1 140/300 1 / / / / / / / / 80 4 / , /125 5 / / 64170,00 6 / / / / /.44 / / / /1 8 από 11

9 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΥΔΡ 387. ΡΟΥΦΡΑΚΕΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΕΣ (V.G.) τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς (MET) ( = ιμή σε /τεμ) ύπου ΑΡ ύπου / 387 1/1 630/ 630 1/1 800/ ,00.7 1/ /1000 ύπου ΥΔΡ 389. ΣΙΦΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς ( = ιμή σε /τεμ) ύπου ύπου SI SI , SI SI SI SI SI SI - SI - 1 ΥΔΡ 390. ΜΕΡΗΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΩΝ τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς (MOULES A MASQUE) (MET) T = ιμή σε /τεμ) ύπου ύπου ύπου Χ Χ L1-800 Χ Χ L1-850 Χ ΧΧ L Χ ΧΧ L1-950 Χ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ ,00 1 L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ΧΧ L ΧΧ ,00 4 ΧΧ L ΧΧ L1-5 L1 - (α).16 ΧΧ L L1-800 (β).17 ΧΧ L1-7 L1 1 (γ).18 Χ L L Χ L L Χ L1-750 (α) Χωρίς βαθμίδες παροχή (β) Με δύο βαθμίδες παροχής (γ) Με τρεις βαθμίδες παροχής 9 από 11

10 Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡ 393. ΡΥΘΜΙΣΕΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ονομαστικής πιέσεως 1 bar, τύπου NEYRPIC ή παρεμφερείς ( = Διάμετρος σε mm, = ιμή σε /τεμ) ΑΡ , ΥΔΡ 10 από 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ MOΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΙΜΗ ) 396 Προσθετικά σκυροδεμάτων και υλικά μονώσεως αρμών Στεγανωτικό μάζας kg 1,40 Υλικό μειώσεως του λόγου νερό προς τσιμέντο kg 0,77 Υλικό αποτροπής διαχωρισμού των λίθινων συστατικών κατά τη διάστρωση kg 1,68.4 Υλικό σκληρυντικό kg 0,98 Υλικό επιταχύνσεως πήξεως kg 1,18 Υλικό κατά του παγετού kg 1,58.7 Υλικό επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος από αφυδάτωση κατά την πήξη kg 3,80 Υλικό επιφανειακής στεγανώσεως σκυροδέματος με βάση τις σιλικόνες (σε υγρή κατάσταση) kg 5,12 Υλικό επιφανειακής στεγανώσεως σκυροδέματος με βάση τις εποξειδικές ρητίνες (σε υγρή κατάσταση) kg 6,91.10 Ελαστομερές υλικό στεγανώσεως αρμού kg 6,94.11 αινία στεγανώσεως αρμού τύπου HYROFOIL ή παρεμφερούς πλάτους ταινίας 150 mm m 2,56.12 αινία στεγανώσεως αρμού τύπου HYROFOIL ή παρεμφερούς πλάτους ταινίας mm m 3,68.13 Ασφαλτικό υλικό τύπου ASBESTUMEN ή παρεμφερές kg 1,77.14 Διογκωμένη πολυστερίνη m 3 48, Διάφορα υλικά Πάσσαλοι περιφράξεως από σκυρόδεμα μήκους 1,90 m και διατομής Φ 7/9,5 τεμ 6,78 Κλείθρο φορητό ανοξείδωτο τεμ 6,32.4 Καυσόξυλα kg 0, Υλικά σηράγγων και γεωτρήσεων Μπεντονίτης kg 0,210 Ράβδος αγκυρώσεως βράχου διαστελλομένου άκρου αντοχής θραύσεως 9t, μήκος 1,50 m τεμ 42,30 Ράβδος αγκυρώσεως βράχου διαστελλομένου άκρου αντοχής θραύσεως 12 t, μήκος 2,50 m τεμ 49,80.4 Ράβδος αγκυρώσεως βράχου PERFO, 1 ins και μήκος 2,5 m ή παρεμφερείς τεμ 71,20 Ελάσματα BERNOL ή παρεμφερή kg 5,80 Αδαμαντοκορώνα τρυπάνου τύπου GRAELIUS διαμέτρου 48 mm τεμ 330,00.7 Αδαμαντοκορώνα τρυπάνου, διαμέτρου 146 mm (δειγματοληψίας) τεμ 1360,00 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή εσωτερικής διαμέτρου 150 mm και πάχους 4,5 mm, για την επένδυση γεωτρήσεων m 30,75 Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 650mm και πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" m 128,00.10 Χαλύβδινος φιλτροσωλήνας με διαμήκη ραφή, γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 650 mm και πάχους 6 mm (με επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση) "MET" m 138,73.11 Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, μαύρος, εσωτερικής διαμέτρου 900 mm και πάχους 6 mm, (περιφραγματικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" m 136,77

11 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΥΔΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ MOΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΙΜΗ ).12 Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, μαύρος, εσωτερικής διαμέτρου 1050 mm και πάχους 6 mm, (περιφραγματικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" m 176,88.13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 2 ins m 8,33.14 Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 10 ins και πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" m 58,61.15 Χαλύβδινος φιλτροσωλήνας με διαμήκη ραφή και επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση, γαλβανισμένος, εσωτερικής διαμέτρου 10 ins και πάχους 6 mm, για την τελική σωλήνωση υδρογεωτρήσεως "MET" m 75,69.16 Χαλυβδοσωλήνας με διαμήκη ραφή, μαύρος, εσωτερικής διαμέτρου 18 ins και πάχους 6 mm, (περιφραγματικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως) "MET" m 62,42 17 Κοπτικά (με βίδια) γεωτρυπάνου διαμέτρου 146 mm (δειγματοληψίας) τεμ 88,00 11 από 11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,152 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,145 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα