ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / (Iσχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον πίνακα αυτόν τα άρθρα αυτά έχουν στον "Κωδικό" κατάληξη [.Μ ] ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός Αναθ/σης 1 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 8,20 8,00 7, Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 108 μήνας 5,20 5,00 4, Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 10,30 10,00 9, Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης ΟΙΚ 6541 μήνας 410,00 400,00 380, Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6301 μήνας 20,60 20,00 19, Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 τεμ. 140, Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 108 m 39, Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 τεμ. 43, Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης ΟΙΚ 6541 τεμ , Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6802 m3 88, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.01.Μ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6071 m3 0,40 0,36[*] 0,35[*] 0,33[*] -10,00% 2.02.Μ Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6072 m3 0,46 0,41[*] 0,40[*] 0,38[*] -10,87% 3 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6053 m3 0,59 0,62 0,60 0,57 5,08% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6054 m3 0,87 0,82[*] 0,80[*] 0,76[*] -5,75% 3.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6055 m3 3,90 4,10 4,00 3,80 5,13% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6055 m3 4,30 4,30[*] 4,20[*] 4,00[*] 3.03 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6055 m3 17,80 18,50 18,00 17,10 3,93% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 1 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

2 Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6055 m3 19,40 18,80[*] 18,30[*] 17,40[*] -3,09% 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. ΥΔΡ 6059 m2 0,49 0,41 0,40 0,38-16,33% 3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. ΥΔΡ 6060 m2 2,90 5,20 5,00 4,80 79,31% 3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6058 m3 0,80 0,72 0,70 0,67-10,00% Μ Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6058 m3 1,00 0,88[*] 0,85[*] 0,81[*] -12,00% 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 7,00 6,70 6,50 6,20-4,29% ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 10,30 9,80 9,50 9,00-4,85% ΓΙα βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 13,50 12,90 12,50 11,90-4,44% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 17,30 16,50 16,00 15,20-4,62% Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 7,90 7,50[*] 7,30[*] 6,90[*] -5,06% Μ ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 11,30 10,80[*] 10,50[*] 10,00[*] -4,42% Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 15,10 14,40[*] 14,00[*] 13,30[*] -4,64% Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 18,90 18,00[*] 17,50[*] 16,60[*] -4,76% Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 4,90 4,60 4,50 4,30-6,12% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 7,60 7,20 7,00 6,70-5,26% Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 10,30 9,80 9,50 9,00-4,85% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 12,40 11,80 11,50 10,90-4,84% Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 5,10 4,80[*] 4,70[*] 4,50[*] -5,88% Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 8,10 7,70[*] 7,50[*] 7,10[*] -4,94% Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 11,30 10,80[*] 10,50[*] 10,00[*] -4,42% Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 14,00 13,40[*] 13,00[*] 12,40[*] -4,29% Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 2,80 2,70 2,60 2,50-3,57% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 4,90 4,60 4,50 4,30-6,12% Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 7,00 6,70 6,50 6,20-4,29% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 9,00 8,50 8,30 7,90-5,56% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 2 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

3 Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 3,00 2,90[*] 2,80[*] 2,70[*] -3,33% Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 5,20 4,90[*] 4,80[*] 4,60[*] -5,77% Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 7,30 7,00[*] 6,80[*] 6,50[*] -4,11% Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 9,70 9,30[*] 9,00[*] 8,60[*] -4,12% 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 34,00 25,80 25,00 23,80-24,12% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 38,00 28,30 27,50 26,10-25,53% Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 42,00 30,90 30,00 28,50-26,43% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 46,00 33,50 32,50 30,90-27,17% Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 34,60 26,30[*] 25,50[*] 24,20[*] -23,99% Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 38,90 28,80[*] 28,00[*] 26,60[*] -25,96% Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 43,20 31,40[*] 30,50[*] 29,00[*] -27,31% Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 47,50 34,00[*] 33,00[*] 31,40[*] -28,42% Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 25,90 20,60 20,00 19,00-20,46% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 29,20 22,70 22,00 20,90-22,26% Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 32,40 24,70 24,00 22,80-23,77% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 35,60 26,80 26,00 24,70-24,72% Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 25,90 21,10[*] 20,50[*] 19,50[*] -18,53% Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 29,20 23,20[*] 22,50[*] 21,40[*] -20,55% Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 32,40 25,20[*] 24,50[*] 23,30[*] -22,22% Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 36,70 27,30[*] 26,50[*] 25,20[*] -25,61% Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 13,00 12,40 12,00 11,40-4,62% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 15,10 13,90 13,50 12,80-7,95% Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 16,20 15,50 15,00 14,30-4,32% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 18,90 17,00 16,50 15,70-10,05% Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 13,00 12,90[*] 12,50[*] 11,90[*] -0,77% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 3 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

4 Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 15,10 14,40[*] 14,00[*] 13,30[*] -4,64% Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 17,30 16,00[*] 15,50[*] 14,70[*] -7,51% Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 19,40 17,50[*] 17,00[*] 16,20[*] -9,79% 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087 m 4,90 15,50 15,00 14,30 216,33% 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. ΥΔΡ m3 4,90 4,10 4,00 3,80-16,33% 3.14 Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm ΥΔΡ m 135,00 82,00 80,00 76,00-39,26% Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm ΥΔΡ m 170,00 103,00 100,00 95,00-39,41% Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm ΥΔΡ m 215,00 155,00 150,00 143,00-27,91% 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη ΥΔΡ 6065 m3 1,90 1,24 1,20 1,14-34,74% Σε βραχώδη εδάφη ΥΔΡ 6055 m3 4,10 4,10 4,00 3, Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. ΥΔΡ 6070 m3 0,20 0,21 0,20 0,19 5,00% 3.17.Μ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΥΔΡ 6054 m3 2,00 2,10[*] 2,00[*] 1,90[*] 5,00% 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Μ Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) ΥΔΡ 6055 m3 20,50 25,80[*] 25,00[*] 23,80[*] 25,85% Μ Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης. ΥΔΡ 6055 m3 5,40 7,70[*] 7,50[*] 7,10[*] 42,59% 3.19 Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking) Διάνοιξη μικροσήραγγας για την εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm ΥΔΡ m 2250,00 720,00 700,00 670,00-68,00% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 2400,00 820,00 800,00 760,00-65,83% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 2550,00 930,00 900,00 860,00-63,53% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 2700, , ,00 950,00-61,85% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 2850, , , ,00-60,35% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 3350, , , ,00-62,99% Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 194 mm ΥΔΡ m 200,00 185,00 180,00 171,00-7,50% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 273 mm ΥΔΡ m 250,00 232,00 225,00 214,00-7,20% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 mm ΥΔΡ m 330,00 309,00 300,00 285,00-6,36% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 406 mm ΥΔΡ m 400,00 370,00 360,00 340,00-7,50% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 508 mm ΥΔΡ m 430,00 400,00 390,00 370,00-6,98% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 610 mm ΥΔΡ m 500,00 460,00 450,00 430,00-8,00% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 4 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

5 Διάνοιξη μικροσήραγγας για την για την εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου σε συνεκτικούς σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 mm ΥΔΡ m 2700, , ,00 950,00-61,85% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 2880, , , ,00-60,76% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 3060, , , ,00-59,48% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 3240, , , ,00-58,64% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 3450, , , ,00-58,26% Για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ mm ΥΔΡ m 4050, , , ,00-61,73% Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ194 mm ΥΔΡ m 240,00 221,00 215,00 204,00-7,92% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm ΥΔΡ m 300,00 278,00 270,00 257,00-7,33% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ355 mm ΥΔΡ m 396,00 370,00 355,00 340,00-6,57% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm ΥΔΡ m 480,00 440,00 430,00 410,00-8,33% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ508 mm ΥΔΡ m 516,00 470,00 460,00 440,00-8,91% Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ610 mm ΥΔΡ m 600,00 560,00 540,00 510,00-6,67% 4 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) ΥΔΡ m3 108,00 41,20 40,00 38,00-61,85% Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) ΥΔΡ m3 162,00 82,00 80,00 76,00-49,38% 4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6054 στρ. 0,55 0,52 0,50 0,48-5,45% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6054 m3 0,81 0,72[*] 0,70[*] 0,67[*] -11,11% 4.03.Μ Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση ΥΔΡ 6054 στρ. 810,00 520,00[*] 500,00[*] 480,00[*] -35,80% 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 11,90 12,40 12,00 11,40 4,20% 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 3,20 3,30 3,20 3,00 3,12% 4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. ΥΔΡ 6807 m2 2,60 2,60 2,50 2, Μ Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 75 % ΥΔΡ % ΥΔΡ 6253 m3 4,30 6,20[*] 6,00[*] 5,70[*] 44,19% 4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά ΥΔΡ 6253 m3 0, Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΟΔΟ 4521Β m2 18,40 18,50 18,00 17,10 0,54% 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΥΔΡ 6804 m2 24,80 25,80 25,00 23,80 4,03% 4.11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΥΔΡ 6804 m2 7,60 10,30 10,00 9,50 35,53% 4.12 Άρση καταπτώσεων ΥΔΡ 6120 m3 0,97 0,72 0,70 0,67-25,77% 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ m3 37,80 20,60 20,00 19,00-45,50% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 5 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

6 4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών ΥΔΡ m3 10,80 11,30 11,00 10,50 4,63% 4.15 Λιθεπενδύσεις πρανών χωρίς αρμολόγηση ΥΔΡ 6155 m2 21,60 22,70 22,00 20,90 5,09% 4.16 Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων πρανών ή εμφανών επιφανειών ξηρολιθοδομών ΥΔΡ 6156 m2 10,80 11,30 11,00 10,50 4,63% 5 5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου ΥΔΡ 6079 m3 0,65 0,62 0,60 0,57-4,62% 5.02 Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου ΥΔΡ 6080 m3 0,60 0,52 0,50 0,48-13,33% 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ΥΔΡ 6066 m3 0,45 0,41 0,40 0,38-8,89% 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ΥΔΡ 6067 m3 2,20 1,55 1,50 1,43-29,55% 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Μ Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 9,20 12,40[*] 12,00[*] 11,40[*] 34,78% Μ Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 8,10 11,30[*] 11,00[*] 10,50[*] 39,51% 5.07.Μ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 6069 m3 11,30[*] 11,00[*] 10,50[*] 5.08.Μ Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. ΥΔΡ m3 9,80 5,70[*] 5,50[*] 5,20[*] -41,84% 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά ΥΔΡ m3 5, Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα ΥΔΡ 6067 m3 4,60[*] 4,50[*] 4,30[*] Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 6067 m3 4,30 10,30[*] 10,00[*] 9,50[*] 139,53% 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΟΔΟ-2815 m3 7,60 9,30 9,00 8,60 22,37% 6 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ ΥΔΡ 6106 h 3,90 3,70 3,60 3,40-5,13% Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ ΥΔΡ 6107 h 4,90 4,60 4,50 4,30-6,12% Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ ΥΔΡ 6108 h 5,80 5,60 5,40 5,10-3,45% Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ ΥΔΡ 6109 h 9,70 9,30 9,00 8,60-4,12% Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ ΥΔΡ 6110 h 16,20 15,50 15,00 14,30-4,32% Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα Ισχύος έως 1,0 kw ΥΔΡ 6106 h 4,90 4,60 4,50 4,30-6,12% Ισχύος 1,0 έως 2,5 kw ΥΔΡ 6107 h 5,80 5,60 5,40 5,10-3,45% Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw ΥΔΡ 6108 h 7,80 7,40 7,20 6,80-5,13% Ισχύος 5,0 έως 7,5 kw ΥΔΡ 6109 h 9,70 9,30 9,00 8,60-4,12% Ισχύος 8,0 έως 10,0 kw ΥΔΡ 6110 h 11,70 11,10 10,80 10,30-5,13% 6.02 Υποβιβασμός στάθμης υπογείων υδάτων με συστήμα σημειακών αντλήσεων (well - points), ανά ημέρα απασχόλησης του συστήματος Απασχόληση συγκροτήματος με βάση τον αριθμό των στοιχείων Συγκροτήματος 4 στοιχείων ΥΔΡ 6110 ΗΔ 390,00 360,00 350,00 330,00-7,69% Συγκροτήματος 8 στοιχείων ΥΔΡ 6110 ΗΔ 720,00 670,00 650,00 620,00-6,94% Με βάση την εγκατεστημένη ισχύ Συγκροτήματος ισχύος 20 kw ΥΔΡ 6110 ΗΔ 390,00 360,00 350,00 330,00-7,69% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 6 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

7 Συγκροτήματος ισχύος 50 kw ΥΔΡ 6110 ΗΔ 720,00 670,00 650,00 620,00-6,94% 7 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6301 m2 2,20 2,20 2,10 2, Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 6102 kg 1,08 1,08 1,05 1, Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 6103 kg 0,27 0,27 0,26 0, Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 6104 m2 16,20 16,30 15,80 15,00 0,62% 7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ 6105 m2 7,60 7,60 7,40 7, Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ 6103 m2 34,60 34,60 33,60 31, Εφαρμογή της μεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών με κατακόρυφα πρανή ΥΔΡ 6103 m 225,00 227,00 220,00 209,00 0,89% 8 8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 8.01 Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions) Mε γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης. ΥΔΡ6151 kg 4, Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με επικάλυψη εποξειδικού υλικού ΥΔΡ6151 kg 4, Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου ΥΔΡ6151 kg 4, Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων Μ Με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης ΥΔΡ6154 m3 17, Μ Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρρων) ΥΔΡ6153 m3 10, Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος ΥΔΡ 6152 m3 10,80 10,30 10,00 9,50-4,63% 8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Μ Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ m3 9,70 9,80[*] 9,50[*] 9,00[*] 1,03% Μ Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ 6157 m3 13,50 13,40[*] 13,00[*] 12,40[*] -0,74% Μ Με λίθους λατομείου βάρους kg ΥΔΡ 6158 m3 15,70 15,50[*] 15,00[*] 14,30[*] -1,27% Μ Με λίθους λατομείου βάρους kg ΥΔΡ 6158 m3 17,30 17,50[*] 17,00[*] 16,20[*] 1,16% 9 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 6,50 8,20 8,00 7,60 26,15% 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών ΥΔΡ 6302 m2 18,40 18,50 18,00 17,10 0,54% 9.03 Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών ΥΔΡ 6302 m2 32,40 30,90 30,00 28,50-4,63% 9.04 Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) ΥΔΡ 6303 m2 3,20 3,30 3,20 3,00 3,12% 9.05 Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους ΥΔΡ 6302 m2 11,90 6,20 6,00 5,70-47,90% 9.06 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6304 m2 6,50 6,50 6,30 6, Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΥΔΡ 6323 m3 63,00 67,00 65,00 62,00 6,35% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΥΔΡ 6325 m3 68,00 72,00 70,00 67,00 5,88% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326 m3 75,50 77,00 75,00 71,00 1,99% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΥΔΡ 6327 m3 83,00 82,00 80,00 76,00-1,20% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 6329 m3 91,00 88,00 85,00 81,00-3,30% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΥΔΡ 6329 m3 98,00 93,00 90,00 86,00-5,10% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΥΔΡ 6331 m3 108,00 103,00 100,00 95,00-4,63% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 7 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

8 9.11 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών ΥΔΡ 6351 m3 54,00 62,00 60,00 57,00 14,81% 9.12 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller compacted concrete). ΥΔΡ 6351 m3 42,00 46,40 45,00 42,80 10,48% 9.13 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων. κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx m3 18,00 18,50 18,00 17,10 2,78% 9.14 Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10 ΥΔΡ 6321 m3 60,00 57,00 55,00 52,00-5,00% 9.15 Πλήρωση ορυγμάτων με Υλικά Ελεγχόμενης Χαμηλής Αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) ΥΔΡ 6321 m3 51,50 50,00 47, Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m ΥΔΡ 6329 m 292,00 278,00 270,00 257,00-4,79% Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m ΥΔΡ 6329 m 367,00 350,00 340,00 320,00-4,63% Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m ΥΔΡ 6329 m 420,00 400,00 390,00 370,00-4,76% Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m ΥΔΡ 6329 m 486,00 460,00 450,00 430,00-5,35% Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m ΥΔΡ 6329 m 640,00 610,00 590,00 560,00-4,69% Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m ΥΔΡ 6329 m 970,00 930,00 900,00 860,00-4,12% Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m ΥΔΡ 6329 m 1460, , , ,00-11,64% 9.21 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx m3 8,10 7,70 7,50 7,10-4,94% 9.22 Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης (finisher) κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx m3 8,60 8,20 8,00 7,60-4,65% Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.) κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.xx m3 13,00 12,90 12,50 11,90-0,77% 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN ΥΔΡ kg 0,95 1,03 1,00 0,95 8,42% Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN ΥΔΡ kg 0,70 0,77 0,75 0,71 10,00% Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN ΥΔΡ kg 0,50 0,57 0,55 0,52 14,00% Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ kg 0,40 0,52 0,50 0,48 30,00% Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN ΥΔΡ 6361 kg 6,00 6,00 5,80 5, Μεταλλικές ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN ΥΔΡ 6313 kg 1,75 2,40 2,30 2,20 37,14% 9.24 Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα ΥΔΡ 6313 kg 4,30 4,60 4,50 4,30 6,98% 9.25 Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊμης αφυδάτωσης (curing) ΥΔΡ 6361 m2 1,30 1,34 1,30 1,24 3,08% 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΥΔΡ 6311 kg 0,97 0,98 0,95 0,90 1,03% 9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN 600 mm,διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 2350, , , ,00 0,85% για αγωγούς DN. > 600 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 2600, , , ,00-0,77% 9.31 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 8 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

9 απλά 50% ΥΔΡ %ΥΔΡ6311 τεμ. 1950, , , ,00 0,51% διθάλαμα 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ 6311 τεμ. 3450, , , , Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 300 mm,διαστάσεων 1,50 x 1,50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 1600, , , , για αγωγούς DN mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 3250, , , ,00-0,31% για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 3.00 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 3800, , , ,00-1,05% 9.33 Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, για αγωγούς DN 300 mm,διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 2200, , , ,00-1,82% για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 2750, , , ,00-0,73% διαστάσεων 2.50 x 2.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 3800, , , ,00-1,05% 9.34 Τυπικά φρεάτια αντιπληγματικής βαλβίδας 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 4300, , , ,00 0,70% 9.35 Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN 300 mm 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 920,00 930,00 900,00 860,00 1,09% 9.36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ 6311 τεμ. 2700, , , ,00 2,96% 9.40 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης, σαγμάτων αγωγών κ.λ.π. ΥΔΡ-6327 m3 135, Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 130,00 124,00 120,00 114,00-4,62% Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm ΥΔΡ μμ 330,00 98,00 95,00 90,00-70,30% Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 370,00 180,00 175,00 166,00-51,35% Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 890,00 206,00 200,00 190,00-76,85% Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 1040,00 237,00 230,00 219,00-77,21% Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 227,00 220,00 209, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 242,00 235,00 223,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 9 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

10 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 263,00 255,00 242, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 330,00 320,00 300, Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm ΥΔΡ μμ 160,00 155,00 147, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 450,00 435,00 410, Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 216,00 210,00 200, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 880,00 850,00 810, Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 283,00 275,00 261, Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 580,00 565,00 540, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 590,00 570,00 540, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 610,00 595,00 570, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 660,00 645,00 610, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 750,00 725,00 690, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 770,00 750,00 710, Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστηςονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 370,00 355,00 340, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 650,00 635,00 600, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 680,00 660,00 630, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 710,00 685,00 650, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 780,00 755,00 720, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 860,00 835,00 790,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 10 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

11 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 1.000,00 970,00 920, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 630 mm ΥΔΡ τεμ 870,00 845,00 800, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 630 mm ΥΔΡ τεμ 1.020,00 990,00 940, Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 380,00 370,00 350, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής ΥΔΡ 6370 m 4,10 4,10 4,00 3, Κοπή ψευδαρμών ΥΔΡ 6370 m 2,10 2,10 2,00 1, Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 160 mm ΥΔΡ 6373 m 13,00 13,40 13,00 12,40 3,08% Για ταινίες πλάτους 240 mm ΥΔΡ 6373 m 17,30 18,00 17,50 16,60 4,05% Για ταινίες πλάτους 300 mm ΥΔΡ 6373 m 21,60 23,20 22,50 21,40 7,41% Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό ΥΔΡ 6373 m 10, Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως ΥΔΡ 6373 m 15,50 15,00 14, Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως ΥΔΡ 6373 m 18,50 18,00 17, Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά ακρυλικής βάσεως ΥΔΡ 6373 m 12,40 12,00 11, Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα ΥΔΡ 6311 m 14, Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους cm ΥΔΡ 6311 m 17,30 15,50 15,00 14,30-10,40% Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm ΥΔΡ 6311 m 14,00 17,50 17,00 16,20 25,00% Στεγανωτικές ταινίες από κράμα φωσφορούχου χαλκού, πλάτους 45 cm ΗΛΜ 7 m 14,00 14,40 14,00 13,30 2,86% Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm ΥΔΡ 6370 m2 8,10 12,40 12,00 11,40 53,09% Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής ΥΔΡ 6371 kg 3,60 15,50 15,00 14,30 330,56% Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6401 m2 14, Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡ 6401 m2 630,00 14,40 14,00 13,30-97,71% Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως ΥΔΡ 6401 m2 10,30 16,50 16,00 15,20 60,19% Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. ΥΔΡ 6401 m2 41,00 20,60 20,00 19,00-49,76% Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από σκυρόδεμα ΥΔΡ kg 1,80 0,82 0,80 0,76-54,44% Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή ΡΕ, πλάτους 160 mm ΥΔΡ m 3,70 10,30 10,00 9,50 178,38% Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ ΥΔΡ τεμ. 20,50 20,60 20,00 19,00 0,49% Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα ανοίγματος 10 mm με υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό ΥΔΡ 6370 m 3,50 8,20 8,00 7,60 134,29% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 11 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

12 10.15 Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη ΥΔΡ 6370 m 2,50 8,20 8,00 7,60 228,00% Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m2 51,80 3,60 3,50 3,30-93,05% Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m2 14,00 2,60 2,50 2,40-81,43% Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης ΥΔΡ 6370 m2 16,20 53,60 52,00 49,40 230,86% Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας ΥΔΡ m2 20,50 14,40 14,00 13,30-29,76% Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3-3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης ΥΔΡ 6370 m 30,20 20,60 20,00 19,00-31,79% Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα ΥΔΡ m 15,20 15,50 15,00 14,30 1,97% Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m2 11,90 12,40 12,00 11,40 4,20% Πλήρωση εξωτερικών αρμών με τσιμεντοειδές διογκούμενο κονίαμα. ΥΔΡ 6370 m 24, Επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικα υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm ΥΔΡ-6373 m 54,00 25,80 25,00 23,80-52,22% Στεγανωτική ταινία PVC πλάτους 240 mm ΥΔΡ-6373 m 13, Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρούμενης ταινίας στεγάνωσης από HDPE, πλάτους 140 mm ΥΔΡ-6372 m 19, Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη ΥΔΡ-6373 m 8,10 9,30 9,00 8,60 14,81% Ελαστομερής ταινία τύπου Sikadur - Combiflex ή παρόμοια ΥΔΡ m 13, Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, από προαναμεμιγμένο πολυουραιθανικό κονίαμα τσιμέντου ΟΙΚ-7235 m2 5,10 15,50 15,00 14,30 203,92% ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) ΥΔΡ 6752 kg 1,75 1,85 1,80 1,71 5,71% Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg 2,30 2,90 2,80 2,70 26,09% Καλύμματα από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας ΥΔΡ kg 9,30 9,00 8, Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 30,90 30,00 28, Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 62,00 60,00 57, Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 98,00 95,00 90, Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 51,50 50,00 47, Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 98,00 95,00 90, Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 500x500mm, κλάσης C250 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 155,00 150,00 143,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 12 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

13 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 ΥΔΡ τεμ 180,00 175,00 166, Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6752 kg 1,70 1,44 1,40 1,33-15,29% Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές ΥΔΡ 6752 kg 3,00 3,10 3,00 2,90 3,33% Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές ΥΔΡ 6752 kg 3,25 3,10 3,00 2,90-4,62% Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg 2,60 2,90 2,80 2,70 11,54% Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 2,30 2,20 2,10 2,00-4,35% Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά ΥΔΡ 6753 τεμ. 8,60 7,70 7,50 7,10-10,47% Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 1,70 1,65 1,60 1,52-2,94% Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 2,20 2,10 2,00 1,90-4,55% Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) ΥΔΡ 6751 kg 4,80 4,50 4,40 4,20-6,25% Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0,20 0,21 0,20 0,19 5,00% Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως ΥΔΡ 6751 kg 0,12 0,12 0,12 0, Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm ΥΔΡ 6751 kg 0,30 0,31 0,30 0,29 3,33% Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής ΥΔΡ 6751 kg 0,17 0,18 0,17 0,16 5,88% Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό ΥΔΡ 6751 kg 0,23 0,23 0,22 0, Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, κάτω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών μερικώς ή ολικώς ΥΔΡ 6751 kg 0,26 0,25 0, Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον ΥΔΡ 6751 kg 0,31 0,30 0, Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0,23 0,23 0,22 0, Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων ΥΔΡ Για συσκευές βάρους έως 50 kg ΥΔΡ 6751 kg 2,20 2,30 2,20 2,10 4,55% Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg ΥΔΡ 6751 kg 1,70 1,65 1,60 1,52-2,94% Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg ΥΔΡ 6751 kg 1,10 1,13 1,10 1,05 2,73% Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες ΥΔΡ 6810 m 65,00 62,00 60,00 57,00-4,62% Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ 6812 m 14,50 14,90 14,50 13,80 2,76% Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης ΥΔΡ 6812 kg 2,40 2,90 2,80 2,70 20,83% Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία ΥΔΡ 6751 kg 1,13 1,44 1,40 1,33 27,43% Πάσσαλοι από σκυρόδεμα C30/37, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90-2,10 m ΥΔΡ 6812 m 7,00 7,20 7,00 6,70 2,86% Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 13 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

14 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη. ΥΔΡ m 51,80 51,90 50,40 47,90 0,19% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. ΥΔΡ m 76,00 76,00 73,50 70, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 81,00 81,00 79,00 75, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. ΥΔΡ m 98,00 98,00 95,00 90, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 108,00 108,00 105,00 100, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 175,00 173,00 168,00 160,00-1,14% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 135,00 135,00 131,00 124, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 167,00 168,00 163,00 155,00 0,60% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 220,00 216,00 210,00 200,00-1,82% Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΥΔΡ τεμ. 115,00 113,00 110,00 105,00-1,74% Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΥΔΡ τεμ. 130,00 130,00 126,00 120, Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΥΔΡ τεμ. 162,00 163,00 158,00 150,00 0,62% Προκατασκευασμένοι οχετοί από γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα ελάσματα ΥΔΡ 6751 kg 4,80 4,70 4,60 4,40-2,08% ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ m 8,50 14,40 14,00 13,30 69,41% Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm ΥΔΡ m 10,50 22,70 22,00 20,90 116,19% Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 12,50 41,20 40,00 38,00 229,60% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 18,00 57,00 55,00 52,00 216,67% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 23,00 72,00 70,00 67,00 213,04% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 32,40 103,00 100,00 95,00 217,90% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 48,60 144,00 140,00 133,00 196,30% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 175,00 170,00 162, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 227,00 220,00 209, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 288,00 280,00 266, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 390,00 380,00 360, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 520,00 500,00 480,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 14 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

15 Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 670,00 650,00 620, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 840,00 820,00 780, Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110), (σελ.95) Ονομαστικής διαμέτρου D150 mm ΥΔΡ m 7, Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ m 9, Ονομαστικής διαμέτρου D250 mm ΥΔΡ m 11, Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm ΥΔΡ m 13, Ονομαστικής διαμέτρου D350 mm ΥΔΡ m 15, Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 17, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 24, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 27, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 30, Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 19, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 26, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 32, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 37, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 43, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 51, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 59, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 75, Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων pipe-jacking κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Εσωτερικής διαμέτρου Φ1200 mm ΥΔΡ m 29,50 380,00 370,00 350, ,14% Εσωτερικής διαμέτρου Φ1400 mm ΥΔΡ m 41,50 520,00 500,00 480, ,01% Εσωτερικής διαμέτρου Φ1600 mm ΥΔΡ m 52,00 630,00 610,00 580, ,54% Εσωτερικής διαμέτρου Φ1800 mm ΥΔΡ m 70,20 930,00 900,00 860, ,79% Εσωτερικής διαμέτρου Φ2000 mm ΥΔΡ m 81, , , , ,37% Εσωτερικής διαμέτρου Φ2500 mm ΥΔΡ m 113, , , , ,66% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 125, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 135, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 150, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 173, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 200, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 245, Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200 mm ΟΔΟ-2861 m 32,50 18,50 18,00 17,10-43,08% Εσωτερικής διαμέτρου 300 mm ΟΔΟ-2862 m 47,50 28,80 28,00 26,60-39,37% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 15 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

16 Εσωτερικής διαμέτρου 400 mm ΟΔΟ-2863 m 58,50 41,20 40,00 38,00-29,57% Εσωτερικής διαμέτρου 600 mm ΟΔΟ-2864 m 76,00 72,00 70,00 67,00-5,26% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 87, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 113, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 130, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 140, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 162, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 195, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 220, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 280, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 410, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 520, Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 680, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 840, Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 44, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 55, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 75, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 81, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 92, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 124, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 146, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 162, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 185, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 205, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 240, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 324, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 490, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 650, Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 810, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 970, Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 35, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 43, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 54, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 76, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 86, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 113,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 16 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

17 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 135, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 145, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 167, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 190, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 215, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 260, Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 43, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 54, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 65, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 81, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 91, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 124, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 146, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 157, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 173, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 210, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 238, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 308, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 464, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 572, Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 780, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 920, Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 45, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 63, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 73, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 86, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 97, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 140, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 157, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 173, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 200, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 238, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 259, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 346, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 518, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 850,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 17 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

18 Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 810, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 970, Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς 75 με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 43, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 52, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 63, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 81, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 92, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 124, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 140, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 157, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 173, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 200, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 240, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 280, Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους με εσωτερική μόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 48, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 65, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 75, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 92, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 103, Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 135, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 157, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 173, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 195, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 240, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 270, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 335, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 410, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 540, Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 680, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 860, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm ΥΔΡ m 54,00 3,80 3,70 3,50-92,96% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm ΥΔΡ m 75,60 4,20 4,10 3,90-94,44% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm ΥΔΡ m 91,80 7,00 6,80 6,50-92,37% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm ΥΔΡ m 103,00 9,30 9,00 8,60-90,97% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 18 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

19 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm ΥΔΡ m 119,00 14,70 14,30 13,60-87,65% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm ΥΔΡ m 151,00 22,80 22,10 21,00-84,90% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm ΥΔΡ m 173,00 27,60 26,80 25,50-84,05% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm ΥΔΡ m 195,00 34,00 33,00 31,40-82,56% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm ΥΔΡ m 216,00 50,30 48,80 46,40-76,71% Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm ΥΔΡ m 260,00 77,00 75,00 71,00-70,38% Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 305, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 380, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 475, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 620, Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 780, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 970, Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 125 mm ΥΔΡ m 59,40 7,20 7,00 6,60-87,88% Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm ΥΔΡ m 81,00 9,30 9,00 8,50-88,52% Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm ΥΔΡ m 103,00 15,50 15,00 14,20-84,95% Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 250 mm ΥΔΡ m 124,00 20,60 20,00 19,00-83,39% Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm ΥΔΡ m 135,00 30,90 30,00 28,50-77,11% Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 400 mm ΥΔΡ m 178,00 46,00 45,00 42,00-74,16% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 205, Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 240, Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 260, Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 305, Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 355, Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 454, Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 560, Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 760, Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 920, Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 1190, Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm. ΥΔΡ τεμ. 30,30 29,40 27, Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. ΥΔΡ τεμ. 32,40 31,50 29, Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm. ΥΔΡ τεμ. 38,90 37,80 35, Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm. ΥΔΡ τεμ. 44,40 43,10 40, Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm. ΥΔΡ τεμ. 48,70 47,30 44, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 19 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

20 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm ΥΔΡ m 5, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm ΥΔΡ m 5, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm ΥΔΡ m 9, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm ΥΔΡ m 12, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm ΥΔΡ m 19, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm ΥΔΡ m 30, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm ΥΔΡ m 36, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm ΥΔΡ m 45, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm ΥΔΡ m 67, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm ΥΔΡ m 103, Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm ΥΔΡ m 1,70 1,75 1,70 1,62 2,94% Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm ΥΔΡ m 2,10 2,10 2,00 1, Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm ΥΔΡ m 2,70 2,70 2,60 2, Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm ΥΔΡ m 3,90 3,90 3,80 3, Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm ΥΔΡ m 5,60 5,70 5,50 5,20 1,79% Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm ΥΔΡ m 8,10 8,10 7,90 7, Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm ΥΔΡ m 10,80 10,80 10,50 10, Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ m 14,00 14,10 13,70 13,00 0,71% Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm ΥΔΡ m 17,30 17,30 16,80 16, Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm ΥΔΡ m 29,20 29,30 28,40 27,00 0,34% Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm ΥΔΡ m 34,60 34,60 33,60 31, Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm ΥΔΡ m 41,00 41,20 40,00 38,00 0,49% Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 52,00 51,50 50,00 47,50-0,96% Ονομαστικής διαμέτρου D450 mm ΥΔΡ m 64,00 64,00 62,00 59, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 81,00 81,00 79,00 75, Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm ΥΔΡ m 2,90 2,90 2,80 2, Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm ΥΔΡ m 4,00 4,00 3,90 3, Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm ΥΔΡ m 4,80 4,70 4,60 4,40-2,08% Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm ΥΔΡ m 6,00 6,10 5,90 5,60 1,67% Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm ΥΔΡ m 7,50 7,40 7,20 6,80-1,33% Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm ΥΔΡ m 12,40 12,50 12,10 11,50 0,81% Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm ΥΔΡ m 14,60 14,60 14,20 13, Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ m 20,50 20,60 20,00 19,00 0,49% Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm ΥΔΡ m 27,00 27,10 26,30 25,00 0,37% Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm ΥΔΡ m 43,20 43,30 42,00 39,90 0,23% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / σελ. 20 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 225.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡ - 1303/2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : προς Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δήμος : ΛΕΣΒΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΡΑΧΗ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ B\3.10.01.01Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ.... ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ)3.1. ΕΡΓΑ Π/Μ...3.. ΕΡΓΑ Η/Μ...9 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αποχετευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔ.: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο εργασιών. Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στη ΔΚ Χορτιάτη» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1. Γενικά - Περίληψη του αντικειμένου του έργου...1 2. Περιγραφή του Έργου...2 2.1. Γεωγραφική θέση του έργου υφιστάμενες υποδομές...2 2.2. Το Έργο προς Υλοποίηση...2 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών Κωδ. net οδο A. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 25/2013 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωικού πίνακα και ΠΚΤΜΝΕ εργασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 7-9 -2016 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ : Tους Αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα