Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 577/34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς : όπως πίνακας αποδεκτών Τ.Κ. : Παπάγου, Αθήνα Πληροφορίες : Α. Ιορδανίδου, Δ. Κεχαγιά, Κ. Σαρρή Τηλέφωνο : , -8627,-8094 FAX : ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4313/2014 (Α 261) «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» αναφορικά µε επιβατικές µεταφορές. Σας κοινοποιούνται, για την ενηµέρωσή σας και τις δικές σας τυχόν ενέργειες, διατάξεις του ν.4313/2014 που δηµοσιεύτηκε στο φύλλο 261 του τεύχους Α της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, και, ειδικότερα τα άρθρα 25 34, 48, 49 και 51 του νόµου αναφορικά µε θέµατα οδικών επιβατικών µεταφορών. Ειδικότερα: 1. ιατάξεις περί της διάθεσης εισιτηρίων και τον έλεγχο κοµίστρου στα συγκοινωνιακά µέσα δηµόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών) Με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 25 του ν.4313/2014 τροποποιούνται τα άρθρα 1 έως 3, αντιστοίχως, του ν.1214/1981 (Α 286) «Περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινούµενους δια χερσαίων συγκοινωνιακών µέσων δηµοσίας χρήσεως άνευ καταβολής κοµίστρου και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων», όπως ισχύει. 2. ιατάξεις περί έκδοσης Κανονισµού ικαιωµάτων Επιβατών και εφαρµογής των Κανονισµών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004. Με το άρθρο 26 του ν.4313/2014 παρέχεται στο Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων εξουσιοδότηση έγκρισης «Κανονισµού ικαιωµάτων Επιβατών» ανά κατηγορία οδικών και σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών (παράγραφος 1), καθορίζεται το εύρος των επιβαλλόµενων στους µεταφορείς διοικητικών προστίµων (παράγραφος 2), θεσπίζεται µηχανισµός δύο επιπέδων υποβολής και διεκπεραίωσης και εξέτασης καταγγελιών για την παραβίαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του Κανονισµού 1

2 ικαιωµάτων Επιβατών (παράγραφοι 3 και 4), ορίζεται αρµόδιος φορέας ελέγχου εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων (παράγραφος 5) καθώς και αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 2006/2004 (παράγραφος 6), διατηρείται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 181/2011 των διεθνών τακτικών µεταφορών επιβατών που εκτελούνται µεταξύ της Ελλάδας και χωρών µη µελών της Ε.Ε., όπως αυτή αρχικώς θεσπίστηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν.4199/2013 (Α 216) (παράγραφος 8) και τροποποιείται το άρθρο 75 του ν.4199/ Ρυθµίσεις θεµάτων ιεθνών Λεωφορειακών Γραµµών Με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 τίθενται προβλέψεις αναφορικά µε τα σηµεία αναχώρησης/άφιξης (αφετηρίες) διεθνών λεωφορειακών γραµµών. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 συµπληρώνεται η παρ.15.2 του άρθρου 185 του ν.4070/2012, αναφορικά µε τις διεθνείς τακτικές γραµµές που διενεργούνται µεταξύ της Ελλάδας και των όµορων χωρών που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες θα τεθούν µε κυα, η µεταφορά ασυνόδευτων δεµάτων βάρους έως 10 κιλά. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 ρυθµίζονται θέµατα για τον καθορισµό των θέσεων στάσης, αφετηρίας των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραµµές στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 4. Ρυθµίσεις χορήγησης Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Ικανότητας Με το άρθρο 28 προβλέπεται ότι οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εθνικών ή εθνικών και διεθνών επιβατικών µεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας ή Επάρκειας χωρίς εξετάσεις ή απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση απόκτησής του, βάσει του π.δ. 346/2001 και των προγενέστερων αυτού διατάξεων, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επάρκειας αυτής, εφόσον εργάζονταν ως διαχειριστές επιχείρησης εθνικών ή διεθνών επιβατικών µεταφορών κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 εκεµβρίου Στα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξάρτητα αν κατέχουν λεωφορείο ολόκληρο ή κατ ιδανικό µερίδιο, η αρµόδια υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί, µε αίτησή τους, πιστοποιητικό για εθνικές ή εθνικές και διεθνείς επιβατικές µεταφορές ανάλογα. 2

3 5. Ρύθµιση θεµάτων οχηµάτων δηµόσιων υπεραστικών οδικών µεταφορών Με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισµού ή µεταβίβασης λεωφορείου δηµόσιας χρήσης που ανήκει στην κυριότητα του νοµικού προσώπου ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ ή σε εταιρεία του άρθρου 29 του ν. 588/1977, που είναι ενταγµένη σε τέτοιο φορέα, υπόχρεα υποβολής ασφαλιστικής ενηµερότητας, που ορίζει το άρθρο 13 του π.δ. 258/2005 (Α 316) είναι τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αυτών. 6. ιατάξεις περί φορολογίας µεταβίβασης Επιβατηγών και Λεωφορείων αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4313/2014 η οριζόµενη προθεσµία στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α 31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την 31η εκεµβρίου 2016 για τις περιπτώσεις β (Ε..Χ.), γ (Τουριστικό Λ..Χ.) και δ (Λ..Χ που είναι ενταγµένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. ή ανήκει σε επιχείρηση µε οποιανδήποτε νοµική µορφή ή κοινοπραξία ή κοινωνία, το οποίο εκτελεί ή εκτελούσε µεταφορές σε αστικές ή υπεραστικές επιβατικές γραµµές) της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου του ν. 2579/1998 (υπεραξία). 7. ιατάξεις περί Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.). Με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 30 του παρόντος νόµου ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) ενώ µε την παράγραφο 5 του ίδιου αυτού άρθρου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η υπ αριθµ. Α οικ 45787/3551/ (Β 2283) κ.υ.α.. 8. ιατάξεις για τα επιβατικά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα Με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, µε την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, αναδιατυπώνεται ο ορισµός των Επιβατηγών ηµόσιας Χρήσης Ειδικής Μίσθωσης αυτοκινήτων (Ε Χ-ΕΙ ΜΙΣΘ) προκειµένου να συµπεριληφθεί η υποκατηγορία των Ε..Χ.- Ειδικής Μίσθωσης ΑµΕΑ (Ε..Χ.- ΕΙ ΜΙΣΘ ΑµΕΑ) αυτοκινήτων και ορίζεται ότι τα εν λόγω οχήµατα θα εισπράττουν κόµιστρο που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Με την παράγραφο 7 του ίδιου αυτού άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 91 του ν.4070/2012 µε την οποία 3

4 καθορίζεται ότι τα Ε..Χ.- ΕΙ ΜΙΣΘ ΑµΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να µεταφέρουν αποκλειστικά ΑµΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου αφενός αναδιατυπώνονται κατά τρόπο σαφή οι έννοιες της έναρξης και του τέλους της διαδροµής του Ε..Χ. αυτοκινήτου, όπως αυτές ορίζονταν στην παράγραφο 6 του άρθρου 82 του ν.4070/2012, αφετέρου εισάγονται οι έννοιες της έναρξης και του τέλους λειτουργίας του ταξιµέτρου Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου προκειµένου να προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή και σε συνάρτηση µε το σηµείο παραλαβής του επιβάτη η χρονική στιγµή που πρέπει σε κάθε περίπτωση µίσθωσης και προµίσθωσης να τίθεται σε λειτουργία το ταξίµετρο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την έναρξη λειτουργίας του ταξιµέτρου ορίζεται ότι: (i) στις περιπτώσεις µίσθωσης και προµίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής µονάδας ή της περιµετρικής ζώνης, όπου υφίσταται, του Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία µε την επιβίβαση- παραλαβή του επιβάτη, (ii) στις περιπτώσεις προµίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας- διοικητικής µονάδας ή της περιµετρικής ζώνης, όπου υφίσταται, του Ε..Χ.- ΤΑΞΙ, το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία στο σηµείο εξόδου από τα όρια της έδρας- διοικητικής µονάδας ή της περιµετρικής ζώνης, όπου υφίσταται, (iii) στις περιπτώσεις προµίσθωσης όπου ο επιβάτης και το Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο βρίσκονται εντός των ορίων της έδρας- διοικητικής µονάδας του οχήµατος αλλά εκτός των ορίων της περιµετρικής ζώνης, εφόσον υφίσταται, το ταξίµετρο τίθεται σε λειτουργία µε την εκκίνηση του οχήµατος. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται, µε την παράγραφο 5 του ίδιου αυτού άρθρου του ν.4313/2014, η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν.4070/2012 περί της προµίσθωσης Ε..Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου. Έτσι, η υπ αριθµ. Α 54501/5518/ (Β 227) ΥΑ µε την οποία καθορίζεται το κόµιστρο για τα Ε..Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητα θα τροποποιηθεί προκειµένου να ενσωµατώσει τις νοµοθετικές τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.4313/2014. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 αναδιατυπώνεται ο ορισµός του ταξιµέτρου καθώς οι συγκεκριµένες συσκευές συµπεριλαµβάνουν στο πληρωτέο χρηµατικό ποσό το σύνολο των τυχόν επιβαλλόµενων ειδικών επιβαρύνσεων που χρεώνονται ανά διαδροµή. Με τις παραγράφους 4, 9, 11 και 14 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου αναδιατυπώνονται συγκεκριµένα σηµεία των άρθρων 85, 102, 106, 109 και 110 του ν.4070/2012 (Α 82) όπως ισχύει, προκειµένου να διορθωθούν λανθασµένοι όροι υπηρεσιών, αριθµοί άρθρων καθώς και λοιπές αστοχίες του νόµου. Με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, µε τις οποίες αντικαθίστανται οι παράγραφοι 5 των άρθρων 89 και 92 του ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 104 του ν.4199/2013 αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των 4

5 Ε..Χ. αυτοκινήτων, αυξάνεται το όριο ηλικίας των µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων που δύνανται να ταξινοµούνται ως ηµοσίας Χρήσης (ΤΑΞΙ και ΕΙ ΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) από τα δύο (2) στα πέντε (5) έτη, του έτους θέσης σε κυκλοφορία µη συµπεριλαµβανοµένου. Με την παράγραφο 17 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου καταργείται το άρθρο 104 του ν.4199/2013. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου, µε την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 102 του ν.4070/2012, θεσπίζεται απαγόρευση µεταβίβασης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις γονικής παροχής ή κληρονοµικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε..Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της διαδικασίας αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012, όπως ισχύει, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία ταξινόµησης και θέσης σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων κατ εφαρµογή των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του ίδιου ανωτέρω νόµου. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου, µε την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 106 του ν.4070/2012 όπως ισχύει, θεσπίζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών εντός του οποίου δύνανται οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε..Χ αυτοκινήτων στο όνοµα των οποίων έχουν εκδοθεί- κατ εφαρµογή των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012- αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτων να ταξινοµήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία τα Ε..Χ. αυτοκίνητα. Για τον υπολογισµό του οκταµήνου λαµβάνεται υπόψη η ηµ/νία έκδοσης της απόφασης του Περιφερειάρχη. Στις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, το δικαίωµα θέσης σε κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται οριστικά µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Με την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του ν. 4313/2014 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του ν.4070/2012 αίροντας της υποχρέωση όπως τα δικαιολογητικά (i) και (ii) της ενότητας Β της παραγράφου 2 του ίδιου αυτού άρθρου που οφείλουν να προσκοµίσουν τα ενδιαφερόµενα νοµικά πρόσωπα να έχουν εκδοθεί µετά την πρώτη ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106 του ν.4070/2012. Με την παράγραφο 15 του άρθρου 31 του ν.4313/2014, µε την οποία προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 111 του ν.4070/2012 όπως ισχύει, θεσπίζεται η 30 η Απριλίου 2015 ως καταληκτική ηµεροµηνία για την ταξινόµηση, από µέρους των δικαιούχων, και θέση σε κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτων στις έδρες- διοικητικές µονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει εφαρµοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν.4070/2012 και έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτων. Στις περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω ηµεροµηνίας, το 5

6 δικαίωµα θέσης σε κυκλοφορία Ε..Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται οριστικά µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Με την παράγραφο 16 του άρθρου 31 του παρόντος νόµου, µε το οποίο αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243 και 244/1987 (Α 104), ορίζεται ειδική διαδικασία εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες, όπως δυσλεξία. Ειδικότερα, υποψήφιοι που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες καταθέτουν γνωµάτευση της ευτεροβάθµιας Ιατρικής Επιτροπής (.Ι.Ε.), η οποία εκδίδεται κατόπιν ειδικής διαγνωστικής έκθεσης που βεβαιώνει την ύπαρξη ειδικής µαθησιακής δυσκολίας η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τοµέα Κρατικό Ίδρυµα ή Κρατικό Νοσοκοµείο και προσκοµίζεται στη.ι.ε. κατά την εξέταση. Η ειδική εξέτασή των υποψηφίων πραγµατοποιείται προφορικά από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία τους διαβάζει το ερωτηµατολόγιο και σηµειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις τους. Επιπλέον, µε την ίδια παράγραφο ορίζεται ότι στην περίπτωση εγκατάστασης και εφαρµογής, στο µέλλον, Μηχανογραφικού Συστήµατος για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου, θα εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις για την εξέταση υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης, ήτοι θα εξετάζονται µε τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών και µε εκφώνηση των ερωτηµατολογίων από την επιτροπή των εξετάσεων. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.4313/2014 θεσπίζονται, µε κριτήριο τη σοβαρότητά τους, τέσσερις διακριτές κατηγορίες παραβάσεων των διατάξεων των Κανονισµών Λειτουργίας και του θεσµικού πλαισίου περί λειτουργίας των Ε..Χ. αυτοκινήτων: α ελαφρές, β. σοβαρές, γ. πολύ σοβαρές και δ. ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις, ενώ µε τις παραγράφους 2 και 3 καθορίζονται, αντιστοίχως, τα διοικητικά πρόστιµα ανά κατηγορία παράβασης και οι διοικητικές κυρώσεις επί των ιδιοκτητών, εκµεταλλευτών ή οδηγών των οχηµάτων που παραβαίνουν τις διατάξεις περί λειτουργίας των Ε..Χ. αυτοκινήτων. Με την παράγραφο 4 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του παρόντος νόµου, παρέχεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης για την κατάταξη, ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, των παραβάσεων του εκάστοτε ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου περί λειτουργίας των Ε..Χ. αυτοκινήτων στις ανωτέρω τέσσερις κατηγορίες παραβάσεων, τον καθορισµό των διοικητικών προστίµων και κυρώσεων ανά κατηγορία παράβασης, τη διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 104 του ν.4070/2012, τον καθορισµό- µε την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και δ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 όπως ισχύει- των παραβάσεων που εξετάζονται καθώς και των διοικητικών 6

7 προστίµων και κυρώσεων που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συµβούλια που είναι αρµόδια για τον έλεγχο εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας περί λειτουργίας Ε..Χ. αυτοκινήτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Κατόπιν έκδοσης της υ.α. της παραγράφου 4 του άρθρου 32 παύει η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 των π.δ 243 και 244/1987 (Α 104), των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2801/2000 (Α 46) όπως ισχύει, των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 98 και το άρθρο 101 του ν.4070/2012 όπως ισχύει (παράγραφος 5). 9. ιατάξεις για τα εκµισθωµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα µε οδηγό. Με το άρθρο 33 του παρόντος νόµου τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 105 του ν.4199/2013 (Α 216) µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων και Τουρισµού έκδοσης απόφασης για τον καθορισµό διακριτικών γνωρισµάτων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων που φέρουν τα εκµισθωµένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα µε οδηγό για την πραγµατοποίηση του µεταφορικού έργου της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.4093/ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2963/2001 Με το άρθρο 34 τροποποιούνται διατάξεις του ν.2963/2001 σχετικά µε την παροχή ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό υποδοµών (σταθµών, µηχανοργάνωσης κλπ.) και στόλου των ΚΤΕΛ ΑΕ. 11. Ρύθµιση θεµάτων ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 ρυθµίζονται θέµατα για τον καθορισµό των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθµευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων για όλη την επικράτεια της χώρας. Ειδικά, για τον καθορισµό θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθµευσης των ειδικών τουριστικών λεωφορείων.χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης, στη διαδροµή, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της υπ αριθµ / (Β 2267) κοινής απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών, όπως ισχύει, ο ΟΑΣΑ υποχρεούται να προβεί στον καθορισµό αυτών στην αιτούµενη θέση, εφόσον 7

8 αυτή βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) µέτρων από στάση µέσων µαζικής µεταφοράς του ΟΑΣΑ. 12. ιατάξεις για Λεωφορείο Αστικού τύπου χωρίς οδηγό. Με τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 48 του ν.4313/2014 θεσπίζεται η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, επί καθορισµένης διαδροµής εντός αστικής περιοχής και για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρµογών η θέση σε κυκλοφορία αυτοµατοποιηµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό, και συγκεκριµένα Λεωφορείων Αστικού τύπου, χωρίς προηγούµενη έγκριση τύπου από το Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Ειδικότερα, µε τις αναφερόµενες διατάξεις καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης θέσης σε κυκλοφορία του Λεωφορείου (παράγραφος 4), επιβάλλεται η τοποθέτηση σε αυτά κατάλληλων µηχανισµών και συστηµάτων που θα εξασφαλίζουν συµπεριφορά κίνησης/ πέδησης/ ακινητοποίησης αντίστοιχης µε όχηµα που διαθέτει οδηγό και έγκριση τύπου (παράγραφος 5), επιβάλλεται η παρακολούθηση από Κέντρο Ελέγχου, µέσω ηλεκτρονικών συσκευών λήψης και καταγραφής εικόνας, του Λεωφορείου και της οδού στην οποία κινείται (παράγραφος 6), καθορίζονται υποχρεώσεις του υπεύθυνου για την παρακολούθηση της κίνησης του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου (παράγραφος 7) ενώ µε τη παράγραφο 8 του άρθρου παρέχεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης µε την οποία θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες θέσης σε κυκλοφορία Λεωφορείων αστικού τύπου χωρίς οδηγό καθώς και κάθε άλλη σχετική τεχνική λεπτοµέρεια. 13. ιατάξεις για τα οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος και οχηµάτων και οχηµάτων που χρησιµοποιούνται µόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν.4313/2014, επιτρέπεται η διαγραφή από το Μηχανογραφικό Σύστηµα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων οχηµάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως οχήµατα ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και οχηµάτων που χρησιµοποιούνται µόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας (αγωνιστικά) χωρίς να παραδοθούν σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής, όπως το π.δ. 116/2004 (Α 81) ορίζει. Με την παράγραφο 2 παρέχεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων εξουσιοδότηση έκδοσης απόφασης για τον καθορισµό της διαδικασίας διαγραφής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας εφαρµογής του σχετικού άρθρου του νόµου. Παροµοίως, µε την ίδια αυτή παράγραφο του άρθρου 49 παρέχεται στους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων εξουσιοδότηση 8

9 έκδοσης απόφασης για τον καθορισµό των παραβάσεων, των οργάνων ελέγχου και επιβολής αυτών, των επιβαλλόµενων διοικητικών προστίµων, που κυµαίνονται από τριακόσια (300) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, και των διοικητικών κυρώσεων, που κυµαίνονται από µία (1) ηµέρα απαγόρευση κυκλοφορίας του οχήµατος έως οριστική απαγόρευση κυκλοφορίας αυτού. 14. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013 α) Παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νοµό Με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 τροποποιούνται διατάξεις του ν.4199/2013 σχετικά µε την παροχή συγκοινωνιακού έργου εντός κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) κατά τρόπο ώστε δηµιουργηθεί το απαραίτητο και αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο προσαρµογής στις ρυθµίσεις του ν.4199/2013 και των µεµονωµένων µεταφορέων συγκοινωνιακού έργου άγονων γραµµών κλειστών γεωγραφικών περιοχών (νήσων) που δεν αποτελούν ίδιο νοµό, περιοχές για τις οποίες µε τον ν. 4199/2013 προβλέπεται η ανάθεση του έργου να γίνεται κατά νήσο και σε εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα, εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, σε εταιρεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής που ιδρύεται από τους µεµονωµένους αυτοκινητιστές παρόχους του συνόλου ή µέρους του ανωτέρω έργου, να υποβάλουν σχετική πρόταση-αίτηµα προς την οικεία Περιφέρεια, η οποία εκδίδει εγκριτική απόφαση εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από την έκδοση της εν λόγω εγκριτικής απόφασης, ιδρύονται οι νέες εταιρείες ανάληψης του συνόλου ή µέρους του εν θέµατι έργου. Τέλος, σε περίπτωση που οι µεµονωµένοι µεταφορείς ιδρύσουν ανώνυµη εταιρεία του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, δηλαδή µε εισφορά της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους στην εν λόγω εταιρεία, εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι ρυθµίσεις του άρθρου 3 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει (δεν υφίσταται, εν προκειµένω, ο περιορισµός. Γενικότερα, από την ηµεροµηνία αναθέσεως του εν θέµατι έργου σε εταιρείες, εφαρµόζονται στο σύνολό τους οι ρυθµίσεις του ν.2963/2001, καθώς και οι ρυθµίσεις του π.δ. 967/1979 που δεν αντίκεινται στον ν.2963/2001, έως την εφαρµογή των ρυθµίσεων του ν.4199/2013 στις γεωγραφικές περιοχές (νήσους) που δεν αποτελούν ίδιο νοµό. Συναφώς, και για το εν θέµατι έργο δεν υφίσταται ο περιορισµός της ύπαρξης στόλου τουλάχιστον δώδεκα λεωφορείων προκειµένου να δύνανται να µετατραπούν σε ανώνυµες εταιρείες. 9

10 β) Θέµατα Ρυθµιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ρυθµίζονται ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας της ΡΑΕΜ: προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής στις συνεδριάσεις της ΡΑΕΜ και εκπροσώπου της Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (που εκπροσωπεί τους εργαζόµενους στον κλάδο), ενώ ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής από τις ΚΤΕΛ της εισφοράς 0,5% του άρθρου 76 του ν. 4199/2013 η 1 η Σεπτεµβρίου 2014, ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Ρ.Α.Ε.Μ. ιευκρινίσεις επί των άρθρων 35 «Σύσταση Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου σε δήµους», 36 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3446/2006», 37 «Εξαιρέσεις από την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 561/2006» και 47 «θέµατα εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωµάτων των Οχηµάτων που εκτελούν ιεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR)» θα δοθούν µε νεότερη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υπ.Με. ι. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ Ακριβές Αντίγραφο Κατερίνα Σαρρή Συνηµ.: Απόσπασµα ΦΕΚ Α 261/

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ: 1. Γραφεία Γεν. ιευθυντών Μεταφορών των Περιφερειών της Χώρας 2. ιευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ , Αθήνα 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας ιεύθυνση Τροχαίας Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ , Αθήνα 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /νση Στρατηγικού Σχεδιασµού Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού Αµαλίας 12, ΤΚ , Αθήνα 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /νση ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ Σταδίου 27, ΤΚ 10183, Αθήνα 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Έργων (ΓΓ Ε) ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιΐας ( ΜΕΟ) Λ. Αλεξάνδρας 19, ΤΚ Αθήνα 8. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) Βυτίνης 14, Τ.Κ , Νέα Φιλαδέλφεια Πανελλήνια Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) Πειραιώς 4, ΤΚ 10431, Αθήνα 11

12 10. Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) Πειραιώς 4,ΤΚ , Αθήνα 11. Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.) Πανεπιστηµίου 57, 1 ος όροφος ΤΚ , Αθήνα 12. Οµοσπονδία Τουρισµού Βόρειας Ελλάδας Τερτσέτη 6, ΤΚ , Θεσσαλονίκη 13. Σύνδεσµος των εν Ελλάδι τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων (HATTA) Ιωσήφ Ρογών 11, τ.κ , Αθήνα 14. Οµοσπονδία Τουριστικών Γραφείων Κεντρικής Ελλάδας Κουµουνδούρου 1, ΤΚ 41222, Λάρισα 15. ΟΦΑΕ Πατησίων 351, ΤΚ 11144, Αθήνα 16. Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.) Μενάνδρου 51, Αθήνα 17. Πανελλήνια Οµοσπονδία ΤΑΞΙ & Αγοραίων Πειραιώς 4, ΤΚ , Αθήνα 18. Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε) Μετσόβου 15, ΤΚ , Αθήνα 19. Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) Παρνασσού 6, ΤΚ Αγ. Ι. Ρέντης 20. Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) Αθηνάς 67, ΤΚ Αθήνα 21. Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) Αλ. Παπαναστασίου 90, ΤΚ 54644, Θεσσαλονίκη 22. Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ , Πυλαία Θεσσαλονίκης 12

13 23. Ελληνική Οµοσπονδία Οχηµάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.) Ιακωβάτων 39, ΤΚ , Αθήνα 24. Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου & Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.) Λεωφ. Μεσογείων 395, ΤΚ 15343, Αγία Παρασκευή Αττικής 25. Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου (ΦΙΛ.Π.Α.) Κυβέλης 6, ΤΚ , Γέρακας Αττικής Εσωτερική Κοινοποίηση 1. Γραφείο Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 2. Γραφείο Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 4. Γραφείο Γεν. ιευθυντή Μεταφορών 5. Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.) ιδίου Υπουργείου Εσωτερική ιανοµή ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών: - Τµήµα Αστικών Μεταφορών - Τµήµα Υπεραστικών Μεταφορών 13

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεν. Δ/νση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β/οικ.52536/4730/13/24-10-2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Εργων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Εργων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ E K Θ Ε Σ Η Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΝ1-ΝΡ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3534 Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρό νου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλ λες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α' Οδικών Εµπορευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών Μετασχηµατισµός εταιρειών

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων Αστικών Συγκοινωνιών Μετασχηµατισµός εταιρειών ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 1 Αναδιάρθρωση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ. (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ (Γ) Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας 1. "Ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού 561/2006 που ρυθμίζει τις κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών στην Ε.Ε.;" A. Η εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα