ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006)"

Transcript

1 ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006) -

2 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΒεβαιώνεταιότιοισυνημμένεςΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσειςείναιεκείνεςπουεγκρίθηκαναπότο Διοικητικό Συμβούλιο της <<ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. την 25 Αυγούστου 2006 καιέχουν αναρτηθείστο διαδύκτιο, στηνδιεύθυνσηwww.elton.gr. Επισημαίνεταιότιτα δημοσιευθέντα στοντύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παράσχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης καιτων αποτελεσμάτωντηςεταιρίαςκαιτουομίλου, σύμφωναμεταδιεθνήλογιστικάπρότυπα. ΠαναγιώταΝ. Παπαθανασίου ΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 2

3 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈκθεσηΕπισκόπησηςΟρκωτούΕλεγκτήΛογιστή...4 Β. Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων...5 Γ. Ισολογισμός...7 Δ. Kατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων...8 Ε. Κατάστασηταμειακώνροών ΓενικέςΠληροφορίες γιατηνεταιρεία καιτονόμιλο Πλαίσιοκατάρτισηςοικονομικώνκαταστάσεων Α Βάση κατάρτισης Β Ενοποίηση Γ Μετατροπήξένουνομίσματος Δ Ενσώματεςακινητοποιήσεις ΣΤ Άυλαπεριουσιακά στοιχεία Ζ ΑπομείωσηΑξίαςΠεριουσιακώνΣτοιχείων Η Χρηματοοικονομικάμέσα Θ Αποθέματα Η Εμπορικέςαπαιτήσεις Θ Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναματαμειακώνδιαθεσίμων Ι Μηκυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ωςκρατούμενα προς πώληση Κ Μετοχικόκεφάλαιο Κ.Α. Φορολογίαεισοδήματος& αναβαλλόμενοςφόρος Κ.Β Παροχέςστοπροσωπικό Κ.Γ. Προβλέψεις Κ.Δ. Αναγνώρισηεσόδωνκαιεξόδων ΚΕ. Μισθώσεις Κ.ΣΤ. Διανομήμερισμάτων Διαχείρισηκινδύνων Οικονομικέςπληροφορίεςκατά τομέα...21 ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 3

4 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Α. ΈκθεσηΕπισκόπησηςΟρκωτούΕλεγκτήΛογιστή ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προςτουςκ.κ. Μετόχουςτης ΑνώνυμηςΕταιρείας«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε.» καιτωνθυγατρικώντης Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτηςανώνυμηςεταιρείας«ελτονδιεθνουσεμποριουα.ε.β.ε.», τηςεξαμήνου περιόδουηοποία έληξετην30 η Ιουνίου2006. Η ευθύνητηςσύνταξης τωνενδιάμεσωνοικονομικών καταστάσεων βαρύνειτη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκεσύμφωνα μετο Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι εναρμονισμένο με το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης. Ηκριτικήαξιολόγησητωνπαρατιθέμενωνστιςενδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσεις, καθώς καιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςστοιχείωνκαιπληροφοριώνκαιηεξασφάλισηεπαρκών επεξηγήσεωνεπίτωνθεμάτωνπουθέσαμεστιςοικονομικέςκαιλογιστικέςυπηρεσίεςτωνεταιρειώντου ομίλου συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτήςείναιουσιωδώς μικρότεροαπότηνεργασίαπουεπιτελείταισταπλαίσιαέκδοσηςέκθεσηςελέγχου, όπουοστόχοςείναιη διαμόρφωσηκαιδιατύπωσηολοκληρωμένηςγνώμηςεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων. Κατάσυνέπεια η παρούσα έκθεση δεν συνθέτειέκθεση ελέγχου. Βασιζόμενοιστη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότιδεν έχουν περιέλθειστη αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθείη συμμόρφωσή τους μετα Διεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης, πουέχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, επισημαίνουμε ότιοι φορολογικέςδηλώσεις για τιςχρήσεις 2001 έως και2005 καιτο πρώτο εξάμηνο του 2006 δενέχουν εξετασθείαπό τις φορολογικές αρχές, μεσυνέπεια να υπάρχειτο ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρωνκαιπροσαυξήσεωνκατάτο χρόνοπουθα εξετασθούνκαιθα οριστικοποιηθούν. Η έκβασητου φορολογικού ελέγχου δεν είναιδυνατό να προβλεφθείκαι,ως εκτούτου, δεν έχειγίνειοποιαδήποτε πρόβλεψηστις οικονομικές καταστάσειςσεσχέσημετοθέμααυτό. Αθήνα, 25 Αυγούστου2006 ΗΟρκωτήΕλέγκτριαΛογίστρια ΟρκωτοίΕλεγκτέςΛογιστές- ΣύμβουλοιΕπιχειρήσεωνΑ.Ε. 3 ης Σεπτεμβρίου76, Αθήνα ΚωνσταντίναΔ. Καψάλη Α.Μ./ΣΟΕΛ: ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 4

5 Β. Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων (ποσάσε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1/-30/06/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/4/- 30/6/2006 1/4/- 30/6/2005 Πωλήσεις ΚόστοςΠωληθέντων ΜικτόΚέρδος Λοιπάέσοδαεκμετάλλευσης Έξοδαδιάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδαδιοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπάέξοδαεκμετάλλευσης ( ) (42.126) ( ) (19.530) ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτων ΧρηματοοικονομικάΈσοδα ΧρηματοοικονομικάΈξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ΛοιπάΧρηματοοικονομικάΑποτελέσματα Κέρδηπροφόρων Φόροςεισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδημετάαπόφόρους Κατανεμημένασε: Μετόχουςτηςμητρικής Δικαιώματαμειοψηφίας ΒασικάΚέρδηανάΜετοχή 0,04 0,04 0,02 0,02 Σύνοψηαποτελεσμάτωνπεριόδου ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτωνκαι Αποσβέσεων ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτων ΚέρδηΠροφόρων ΚέρδημετάαπόΦόρους

6 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/- 30/06/2006 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/4/- 30/6/2006 1/4/- 30/6/2005 Πωλήσεις ΚόστοςΠωληθέντων ΜικτόΚέρδος Λοιπάέσοδαεκμετάλλευσης Έξοδαδιάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδαδιοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπάέξοδαεκμετάλλευσης ( ) (15.609) ( ) (11.163) ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαι επενδυτικώναποτελεσμάτων ΧρηματοοικονομικάΈσοδα ΧρηματοοικονομικάΈξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδηπροφόρων Φόροςεισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδημετάαπόφόρους Κατανεμημένασε: Μετόχουςτηςμητρικής ΒασικάΚέρδηανάΜετοχή 0,03 0,03 0,01 0,01 Σύνοψηαποτελεσμάτων περιόδου ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαιεπενδυτικών ΑποτελεσμάτωνκαιΑποσβέσεων ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαιεπενδυτικών Αποτελεσμάτων ΚέρδηΠροφόρων ΚέρδημετάαπόΦόρους ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 6

7 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Γ. Ισολογισμός ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 7

8 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Δ. Kατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων (ποσάσε ) ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 8

9 Ε. Κατάστασηταμειακώνροών (ποσάσε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΑΜΕΙΑΚΩΝΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 ΤαμειακέςΡοέςΛειτουργικών δραστηριοτήτων Κέρδηπροφόρων Πλέον/ μείονπροσαρμογέςγια: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικέςδιαφορές (26.187) Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδηκαιζημιές) επενδυτικήςδραστηριότητας ( ) ( ) Χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδα Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) (Μείωση) / αύξησηυποχρεώσεων(πληντραπεζών) Μείον: Χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδακαταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβεβλημένοιφόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόλειτουργικές δραστηριότητες(α) ( ) ( ) Επενδυτικέςδραστηριότητες Απόκτησηθυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιώνκαι λοιπώνεπενδύσεων Αγοράενσώματωνκαιάϋλωνπαγίωνπεριουσιακών στοιχείων (55.289) ( ) (34.258) ( ) Εισπράξειςαπόπωλήσειςενσώματωνκαιάϋλων Τόκοιεισπραχθέντες Μερίσματαεισπραχθέντα Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόεπενδυτικές δραστηριότητες(β) (47.081) (34.239) Χρηματοδοτικέςδραστηριότητες Εισπράξειςαπόαύξησημετοχικούκεφαλαίου Εισπράξειςαπόεκδοθέντα/ αναληφθένταδάνεια Εξοφλήσειςδανείων ( ) ( ) Εξοφλήσειςυποχρεώσεωναπόχρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) Μερίσματαπληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόχρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) ( ) ( ) Καθαρήαύξηση/ (μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμα καιισοδύναμαπεριόδου(α) + (β) + (γ) ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμαέναρξηςπεριόδου Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμαλήξηςπεριόδου ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 9

10 1. ΓενικέςΠληροφορίες γιατηνεταιρείακαιτονόμιλο H Ανώνυμηεταιρεία <<EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε>> ( η Μητρική), οιθυγατρικέςκαιη συγγενήςεπιχειρήσειςτης,συνολικά ( οόμιλος) δραστηριοποιούνταιστοχώροτηςεμπορίαςπρώτων υλών, προσθέτωνχημικών προϊόντων καιάλλωνεξειδικευμένων προϊόντων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίωςωςπρώτεςύλεςσεδιάφορουςκλάδουςτηςβιομηχανίας. Ο Όμιλοςδραστηριοποιείταιστην ΕλλάδακαιταΒαλκάνια. ΗΜητρικήείναιΑνώνυμημεέδρατηνΕλλάδακαιείναιεισηγμένηστοΧρηματιστήριοΑθηνών. Οιενδιάμεσες συνοπτικέςοικονομικέςκαταστάσειςεγκρίθηκαν απότοδιοικητικόσυμβούλιοστις 25 Αυγούστου2006 Ηηλεκτρονικήδιεύθυνσητηςεταιρείαςείναιwww.elton.gr 2. Πλαίσιοκατάρτισηςοικονομικώνκαταστάσεων Οιβασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των λογιστικών καταστάσεωνδιατυπώνονταικατωτέρω: 2.Α Βάση κατάρτισης Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνεξάμηνηπερίοδοπουέληξε την30 η Ιουνίου2006 ( εφεξής<< οικονομικέςκαταστάσεις>> ) έχουνκαταρτισθείμετιςδιατάξεις τουδλπ34 << ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις>>. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικές οικονομικέςκαταστάσεις δενπεριλαμβάνουνόλεςτιςπληροφορίες καισημειώσειςπουαπαιτούνταιστιςετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςτουομίλουτης31 ης Δεκεμβρίου 2005 καιπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημετιςοικονομικές καταστάσεις τουομίλουτης31 ης Δεκεμβρίου2005. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθείαπό το Συμβούλιο Διεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων(IASB), καθώςκαιτωνδιερμηνειώντους, όπωςαυτέςέχουνεκδοθείαπότην ΜόνιμηΕπιτροπή Διερμηνειώνκαιταοποία έχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία συνέταξε οικονομικέςκαταστάσειςσύμφωνα μεταδπχπ γιαπρώτηφορά για τη χρήσηπουέληξετην31 η Δεκεμβρίου2005, μεημερομηνίαμετάβασηςτην 1ηΙανουαρίου2004. Δεν υπάρχουνπρότυπα που να έχουνεφαρμοσθεί πριναπό τηνημερομηνία έναρξηςτης εφαρμογής τους. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

11 Οιλογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων είναισυνεπείς μεαυτές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιωνοικονομικώνκαταστάσεωντουομίλουγιατηχρήσηπουέληξε την31 η Δεκεμβρίου2005,και είναιβασισμένεςστιςοικονομικές καταστάσειςπουκαταρτίζουνοιεταιρείεςτου Ομίλουσύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο ή τους τοπικούς εμπορικούς νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, προσαρμοσμένες μετις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούνστα ΔΠΧΠ. Οιοικονομικέςκαταστάσεις έχουνσυνταχθείμεβάση τηναρχήτουιστορικούκόστουςόπως αυτή τροποποιήθηκεμετηναναπροσαρμογήσυγκεκριμένωνστοιχείωνενεργητικούκαιπαθητικού σε τρέχουσεςαξίεςκαιτηναρχήτηςσυνέχισηςτηςδραστηριότητάςτης(going concern). 2.Β Ενοποίηση Θυγατρικές: Είναιόλεςοιεταιρείεςπουδιοικούνταικαιελέγχονται, άµεσα ήέµµεσα, απόάλλη εταιρία(μητρική), είτεµέσω τηςκατοχήςτηςπλειοψηφίαςτωνμετοχώντηςεταιρείαςστηνοποίαέγινεη επένδυση, είτεµέσω της εξάρτησήτης από τηντεχνογνωσία πουτης παρέχειο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικέςείναιοιεπιχειρήσειςπάνω στιςοποίεςασκείταιέλεγχοςαπότηνμητρική. ΗΕΛΤΟΝ αποκτάκαι ασκείέλεγχομέσω τωνδικαιωμάτωνψήφου. Ηύπαρξητυχόνδυνητικώνδικαιωμάτωνψήφουταοποία είναιασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεταιυπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθείαν η μητρική ασκείτον έλεγχο επίτων θυγατρικών. Οιθυγατρικές ενοποιούνταιπλήρως (ολική ενοποίηση) μετην μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάταιοέλεγχοςέπ αυτώνκαιπαύουνναενοποιούνταιαπότηνημερομηνία πουτέτοιοςέλεγχος δενυφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείταιβάσειτης μεθόδουτης αγοράς. Το κόστος κτήσηςμιαςθυγατρικήςείναιηεύλογηαξία τωνπεριουσιακώνστοιχείωνπουδόθηκαν, τωνμετοχών πουεκδόθηκανκαιτωνυποχρεώσεωνπουαναλήφθηκανκατάτηνημερομηνίατηςανταλλαγής, πλέον τυχόνκόστους άμεσα συνδεδεμένου μετηνσυναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνταικατά τηνεξαγοράστιςεύλογεςαξίεςτουςανεξαρτήτωςτουποσοστούσυμμετοχής. Το κόστοςαγοράςπέραντηςεύλογηςαξίαςτωνεπίμέρουςστοιχείωνπουαποκτήθηκαν, καταχωρείταιως υπεραξία. Αντο συνολικό κόστοςτηςαγοράςείναιμικρότερο από τηνεύλογηαξία τωνεπίμέρους στοιχείωνπουαποκτήθηκαν, ηδιαφοράκαταχωρείταιάμεσαστααποτελέσματα. Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα καιμη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειώντουομίλουαπαλείφονται. Οιμηπραγματοποιημένεςζημιές, επίσηςαπαλείφονται, εκτόςεάν ησυναλλαγή παρέχειενδείξειςαπομείωσης, τουμεταβιβασθέντοςστοιχείουενεργητικού. Οιλογιστικές ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

12 αρχέςτωνθυγατρικώνέχουντροποποιηθείώστενα είναιομοιόμορφεςμεαυτέςπουέχουνυιοθετηθεί απότονόμιλο. Συγγενείς: Είναιοιεπιχειρήσειςαυτέςπάνω στιςοποίεςο Όμιλοςμπορείνα ασκήσεισημαντική επιρροήαλλά δενπληρούντιςπροϋποθέσειςγια να χαρακτηριστούνθυγατρικές. Οιπαραδοχέςπου χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότιτο κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνεισημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σεσυγγενείςεπιχειρήσειςαρχικά αναγνωρίζονταιστο κόστοςκαικατόπινθεωρούνταιότι χρησιμοποιούντημέθοδο τηςκαθαρής θέσης. Στο τέλοςκάθεχρήσης, το κόστοςαυξάνεταιμετην αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησηςκαιμειώνεταιμεταλαμβανόμενααπότησυγγενήμερίσματα. Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεταιστααποτελέσματα, ενώ τομερίδιοτωνμεταβολώντωναποθεματικώνμετάτηνεξαγορά, αναγνωρίζεταιστα αποθεματικά. Οισυσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεωνσεσυνδεδεμένεςεπιχειρήσεις. Ότανησυμμετοχή τουομίλουστιςζημίεςσεμία συγγενή επιχείρηση ισούταιή υπερβαίνειτη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτεάλλωνεπισφαλώναπαιτήσεων, οόμιλοςδεναναγνωρίζειπεραιτέρω ζημίες, εκτόςκαιαν έχεικαλύψειυποχρεώσειςήέχειενεργήσειπληρωμέςεκμέρουςτηςσυγγενούςεπιχείρησηςκαιενγένη εκείνωνπουπροκύπτουναπότημετοχικήιδιότητα. ΜηπραγματοποιημένακέρδηαπόσυναλλαγέςμεταξύτουΟμίλουκαιτωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεων απαλείφονταικατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχειενδείξειςαπομείωσηςτου μεταβιβασθέντος περιουσιακούστοιχείου. Οιλογιστικέςαρχέςτωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεωνέχουν τροποποιηθείώστεναείναιομοιόμορφεςμεαυτέςπουέχουνυιοθετηθείαπότονόμιλο. Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςαποτελούνταιαπό τις οικονομικέςκαταστάσειςτης Μητρικήςκαιτωνθυγατρικώντης. Στονπαρακάτω πίνακα παρουσιάζονταιοιθυγατρικέςεταιρείες που περιλαμβάνονταιστην ενοποίηση μαζίμετα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής, τη χώρα λειτουργίας τουςκαθώςκαιτηνμέθοδοενοποίησης. ΗδομήτουΟμίλουκατάτην30/6/2006 έχειωςεξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΤΟΝΑ.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ELTON CORPORATION SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ELTON CORPORATION LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ELTON CORPORATION DOO ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ EUROFARM ΕΛΛΑΔΑ 30% ΚΑΘΑΡΗΘΕΣΗ ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

13 2. Γ Μετατροπήξένουνομίσματος Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνταιβάσειτου νομίσματος του πρωτεύονοικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργείο Όμιλος(λειτουργικό νόμισμα). ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισεΕυρώ, πουείναιτολειτουργικό νόμισμακαιτονόμισμαπαρουσίασηςτηςμητρικήςεταιρείαςκαιόλωντωνθυγατρικώντης. Οισυναλλαγές σεξένα νομίσματα μετατρέπονταιστο λειτουργικό νόμισμα μετην χρήση των ισοτιμιώνπουισχύουνκατάτηνημερομηνίατωνσυναλλαγών. Κέρδη καιζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οιοποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου καιαπό την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονταισε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνταιστα αποτελέσματα. Οισυναλλαγματικέςδιαφορέςαπόμηνομισματικά στοιχεία που αποτιμώνταιστην εύλογη αξία τους, θεωρούνταιως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώςκαταχωρούνταιόπουκαιοιδιαφορέςτηςεύλογηςαξίας. ΗμετατροπήτωνΟικονομικώνΚαταστάσεωντωνΕταιριώντουΟμίλουοιοποίεςέχουνδιαφορετικό Λειτουργικόνόμισμααπότηνμητρικήγίνεταιωςεξής: ΤαΠεριουσιακάΣτοιχείακαιοιΥποχρεώσειςμετατρέπονταιμετιςισοτιμίεςπουυπάρχουνκατά τηνημερομηνίατουισολογισμού. Τα Ίδια Κεφάλαια μετατρέπονταιμετις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που προέκυψαν. Τα Έσοδα καιτα Έξοδα μετατρέπονταιμετιςμέσεςισοτιμίεςπου διαμορφώνονταιαπό την έναρξητηςχρήσεως έωςτηνημερομηνίακλεισίματοςτουισολογισμού. Όλεςοισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουπροκύπτουναπότα παραπάνω καταχωρούνταισε ξεχωριστόλογαριασμότωνιδίωνκεφαλαίων. Κατά την πώληση θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό,οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια καιοιοποίες αφορούντιςθυγατρικές, καταχωρούνταιστα αποτελέσματα χρήσεωςωςκέρδη ήζημίεςαπό πώληση συμμετοχών 2. Δ Ενσώματεςακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονταιστις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεωςτουςήστιςαξίεςτεκμαιρόμενου κόστουςόπωςαυτό προσδιορίστηκεβάσηεύλογωναξιών κατά τηνημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ αρχήντιςσυσσωρευμένεςαποσβέσειςκαιδεύτερον, ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

14 τυχώναπαξιώσειςτωνπαγίων. Το κόστοςκτήσεωςπεριλαμβάνειόλεςτιςάμεσα επιρριπτέεςδαπάνες γιατηναπόκτησητωνστοιχείων. Μεταγενέστερεςδαπάνεςκαταχωρούνταισεεπαύξησητηςλογιστικήςαξίαςτωνενσωμάτωνπαγίωνή ωςξεχωριστόπάγιομόνονκατά τηνέκτασηπουοιδαπάνεςαυτέςαυξάνουντα μελλοντικάοικονομικά οφέληπουαναμένεταινα εισρεύσουναπότηνχρήσητουπαγίουστοιχείουκαιτοκόστοςτουςμπορεί ναεπιμετρηθείαξιόπιστα. Τοκόστοςεπισκευώνκαισυντηρήσεωνκαταχωρείταιστααποτελέσματαόταν πραγματοποιούνται. Οιαποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονταιμετηνσταθερήμέθοδομέσαστηνωφέλιμηζωήτουςπουέχειωςεξής: 1. Κτίρια 35 έτη 2αΜηχανολογικόςεξοπλισμός 2βΜεταλλικέςΔεξαμενές 7 έτη 15 έτη 3. Αυτοκίνητα 7 έτη 4. Λοιπόςεξοπλισμός 7 έτη 4a. έπιπλα 10 έτη 4β. Η/Υ 5 έτη Οιυπολειμματικέςαξίεςκαιοιωφέλιμεςζωέςτωνενσωμάτωνπαγίωνυπόκεινταισεεπανεξέταση σε κάθεημερομηνίαισολογισμού. Ότανοιλογιστικέςαξίεςτωνενσωμάτωνακινητοποιήσεωνυπερβαίνουν τηνανακτήσιμηαξίατους, ηδιαφορά(απομείωση) καταχωρείταιάμεσαωςζημιάστααποτελέσματα. Κατάτηνπώλησηενσωμάτωνακινητοποιήσεων, οιδιαφορέςμεταξύτουτιμήματοςπουλαμβάνεταικαι της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνταιως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οιεπισκευές και συντηρήσειςκαταχωρούνταισταέξοδατηςπεριόδουπουαφορούν. Οιιδιοπαραγόμενες ενσώματεςακινητοποιήσεις στοιχειοθετούνπροσθήκη στο κόστοςκτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντωνυλικώνκαιάλλαγενικάκόστη. 2. ΣΤ Άυλαπεριουσιακάστοιχεία Σταάυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονταιοιάδειεςλογισμικού. Οιάδειεςλογισμικού αποτιμώνταιστοκόστοςκτήσεωςμείοντιςαποσβέσεις. Οιαποσβέσειςδιενεργούνταιμετηνσταθερή μέθοδοκατάτηνδιάρκειατηςωφέλιμηςζωήςτωνστοιχείωναυτώνηοποίαανέρχεταιαπόσε5 χρόνια. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

15 2. Ζ ΑπομείωσηΑξίαςΠεριουσιακώνΣτοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονταικαι υπόκεινταισεέλεγχοαπομείωσηςετησίωςκαιότανκάποιαγεγονότακαταδεικνύουνότιηλογιστικήαξία μπορείνα μηνείναιανακτήσιμη. Τα στοιχεία τουενεργητικούπουαποσβένονταιυπόκεινταισεέλεγχο απομείωσηςτηςαξίαςτουςότανυπάρχουνενδείξειςότιοιλογιστικήαξία τουςδενθα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμηαξία είναιτομεγαλύτεροποσόμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςπώλησηςκαιτηςαξίαςλόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεταιαπό την επιχείρηση, ότανηλογιστικήαξίατωνστοιχείωναυτών(ήτηςμονάδαςδημιουργίαςταμειακώνροών) είναιμεγαλύτερηαπότοανακτήσιμοποσότους. Καθαρήαξίαπώλησηςθεωρείταιτοποσόαπότηνπώλησηενόςστοιχείουτουενεργητικούσταπλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση καιπροσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσηςείναιη παρούσα αξία τωνεκτιμώμενωνμελλοντικώνταμειακώνροών πουαναμένεταινα εισρεύσουνστηνεπιχείρησηαπότηχρήσηενόςστοιχείουενεργητικούκαιαπότην διάθεσητουστοτέλοςτηςεκτιμώμενηςωφέλιμηςζωήςτου. 2.Η Χρηματοοικονομικάμέσα Χρηματοοικονομικό μέσο είναικάθεσύμβαση που δημιουργείένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικούσεμία επιχείρησηκαιμια χρηματοοικονομική υποχρέωση ήένα συμμετοχικό τίτλο σεμια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται στο κόστος, συμπεριλαμβανομένωνεπιπλέονάμεσωνεξόδων. Ηεταιρείαδενείχεστηνκατοχήτηςεπενδύσειςάλλες από αυτέςπουείναιθυγατρικέςήσυγγενείς. Στονισολογισμό τηςμητρικήςεταιρείαςοιεπενδύσειςσε θυγατρικέςήσυγγενείςεμφανίζονταιστοκόστοςενώ υπόκειταισεέλεγχοαπομείωσης. 2.Θ Αποθέματα Τηνημερομηνίατουισολογισμού, τααποθέματα αποτιμώνταιστοχαμηλότεροτουκόστουςήτην καθαρήρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναιη εκτιμημένητιμήπώλησηςστην συνηθισμένη πορεία των εργασιώντης επιχείρησηςμείον οποιαδήποτεσχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστοςτωναποθεμάτωνδενπεριλαμβάνειχρηματοοικονομικάέξοδα. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

16 2.Η Εμπορικέςαπαιτήσεις Οιαπαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνταιαρχικά στην εύλογη αξία τους καιμεταγενέστερα αποτιμώνταιστοαναπόσβεστοκόστοςχρησιμοποιώνταςτηνμέθοδοτουαποτελεσματικούεπιτοκίου, μείοντηνπρόβλεψηγια μείωσητηςαξίαςτους. Στηνπερίπτωσηπουηαναπόσβεστηαξίαήτοκόστος ενόςχρηματοοικονομικούστοιχείουυπερβαίνειτηνπαρούσααξία, τότετοστοιχείοαυτόαποτιμάταιστο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεταιμεβάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετικήζημία μεταφέρεται απευθείαςστααποτελέσματαχρήσης. Οιζημιέςαπομείωσης, δηλαδήότανυπάρχειαντικειμενικήένδειξη ότιο Όμιλοςδενείναισεθέση να εισπράξειόλα τα ποσά πουοφείλονταιμεβάσητουςσυμβατικούς όρους, αναγνωρίζονταιστααποτελέσματα. 2.Θ Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναματαμειακώνδιαθεσίμων Ταταμειακάδιαθέσιμακαιταμειακάισοδύναμαπεριλαμβάνουνταμετρητά, τιςκαταθέσειςόψεως, τιςβραχυπρόθεσμεςμέχρι3 μήνεςεπενδύσειςυψηλήςρευστοποίησηςκαιχαμηλούρίσκου. 2.Ι Μηκυκλοφοριακάπεριουσιακάστοιχείαταξινομημέναωςκρατούμεναπροςπώληση Ταπεριουσιακάστοιχείαπουδιατηρούνταιπροςπώλησησυμπεριλαμβάνουνταλοιπάπεριουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) καιτα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύεινα πουλήσειεντόςενόςέτουςαπότηνημερομηνίαταξινόμησήςτουςως«κρατούμεναπροςπώληση». Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνταιως κρατούμενα προς πώληση αποτιμώνταιστη χαμηλότερηαξίαμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςτουςαμέσωςπριντηνταξινόμησήτουςωςκρατούμενα προς πώληση, καιτην εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνταιως κρατούμεναπροςπώληση δενυπόκεινταισεαπόσβεση. Τοκέρδοςήηζημία που προκύπτειαπό την πώληση καιεπανεκτίμηση των κρατουμένων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεταιστα άλλα έσοδα και άλλα έξοδα, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτωνχρήσης 2.Κ Μετοχικόκεφάλαιο Έξοδα ταοποίαπραγματοποιήθηκανγια τηνέκδοσημετοχώνεμφανίζονταιμετάτηναφαίρεση τουσχετικούφόρουεισοδήματος, σεμείωσητουπροϊόντοςτηςέκδοσης. Ταέξοδαταοποίασχετίζονται ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

17 μετην έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονταιστο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεωςπουαποκτάται. Κατά τηναπόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων καιτων σχετικών δαπανών, απεικονίζεταιµειωτικάτωνιδίωνκεφαλαίων(αποθεματικόυπέρτοάρτιο). 2. Κ.Α. Φορολογίαεισοδήματος& αναβαλλόμενοςφόρος Η επιβάρυνσητηςπεριόδουμεφόρουςεισοδήματοςαποτελείταιαπότουςτρέχοντεςφόρους καιτους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονταιμετα οικονομικά οφέληπουπροκύπτουνστηνπερίοδο αλλά έχουνήδηκαταλογιστείήθα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεταιστον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείταιαπευθείας, κατάανάλογοτρόπο, σταίδιακεφάλαια. Οιτρέχοντεςφόροιεισοδήματος περιλαμβάνουντις βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσειςή καιαπαιτήσεις προςτιςδημοσιονομικέςαρχέςπουσχετίζονταιμετουςπληρωτέουςφόρουςεπίτουφορολογητέου εισοδήματοςτης περιόδου καιοιτυχόνπρόσθετοιφόροιεισοδήματοςπου αφορούνπροηγούμενες χρήσεις. Οιτρέχοντεςφόροιεπιμετρώνταισύμφωναμετουςφορολογικούςσυντελεστέςκαιτουςφορολογικούς νόμους που εφαρμόζονταιστις διαχειριστικές περιόδους μετις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οιαλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικούήτιςυποχρεώσειςαναγνωρίζονταισανμέροςτωνφορολογικώνεξόδωνστηνκατάσταση αποτελεσμάτωνχρήσης. Ο αναβαλλόμενοςφόροςεισοδήματοςπροσδιορίζεταιμετηνμέθοδοτηςυποχρέωσηςπουπροκύπτει απότιςπροσωρινέςδιαφορέςμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςφορολογικήςβάσηςτωνστοιχείων του ενεργητικού καιτων υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεταιεάν προκύπτειαπό την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σεσυναλλαγή, εκτός επιχειρηματικήςσυνένωσης, ηοποία ότανέγινεη συναλλαγήδενεπηρέασεούτετολογιστικό ούτετο φορολογικόκέρδοςήζημία. Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσειςαποτιμώνταιμεβάσητουςφορολογικούς συντελεστές που αναμένεταινα εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστείη απαίτηση ήη υποχρέωση, λαμβάνονταςυπόψη τουςφορολογικούςσυντελεστές(καιφορολογικούς νόμους) που έχουν τεθείσεισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχριτην ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωσηαδυναμίαςσαφούςπροσδιορισμούτουχρόνουαναστροφήςτωνπροσωρινώνδιαφορών ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

18 εφαρμόζεταιο φορολογικός συντελεστής που ισχύεικατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμούχρήση. Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταικατά τηνέκταση στηνοποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τηνχρησιμοποίηση τηςπροσωρινής διαφοράςπουδημιουργεί τηναναβαλλόμενηφορολογικήαπαίτηση. Ο αναβαλλόμενοςφόροςεισοδήματοςαναγνωρίζεταιγιατιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές καισυνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφήτωνπροσωρινώνδιαφορώνελέγχεταιαπό τονόμιλοκαιείναιπιθανόότιοιπροσωρινές διαφορέςδενθααναστραφούνστοπροβλεπτόμέλλον. Οιπερισσότερεςαλλαγέςστιςαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςήυποχρεώσειςαναγνωρίζονται σανένα κομμάτιτωνφορολογικώνεξόδωνστηνκατάστασηαποτελεσμάτωνχρήσης. Μόνο αυτέςοι μεταβολέςστα στοιχείατουενεργητικούήτιςυποχρεώσειςπουεπηρεάζουντιςπροσωρινέςδιαφορές αναγνωρίζονταικατευθείανσταίδιακεφάλαιατουομίλου, όπωςηεπανεκτίμησητηςαξίαςτηςακίνητης περιουσίας, έχουνωςαποτέλεσμα τηνσχετικήαλλαγήστις αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςή υποχρεώσειςναχρεώνεταιέναντιτουσχετικούλογαριασμούτηςκαθαρήςθέσης. 2.Κ.Β Παροχέςστοπροσωπικό Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οιβραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα καισεείδος αναγνωρίζονταιως έξοδο όταν καθίστανταιδεδουλευμένες. Τυχόνανεξόφλητο ποσόκαταχωρείταιωςυποχρέωση, ενώ σεπερίπτωση πουτο ποσόπουήδηκαταβλήθηκευπερβαίνειτο ποσότωνπαροχών, ηεπιχείρηση αναγνωρίζειτο υπερβάλλονποσόωςστοιχείοτουενεργητικούτης(προπληρωθένέξοδο) μόνοκατάτηνέκτασηπουη προπληρωμήθαοδηγήσεισεμείωσημελλοντικώνπληρωμώνήσεεπιστροφή. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οιπαροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουντόσο προγράμματα καθορισμένωνεισφορώνόσο καιπρογράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστοςτωνπρογραμμάτωνκαθορισμένωνεισφορώνκαταχωρείταιως έξοδοστηνπερίοδοπουαφορά. Ηυποχρέωσηπουκαταχωρείταιστονισολογισμόγιαταπρογράμματακαθορισμένωνπαροχώνείναιη παρούσα αξία τηςδέσμευσηςγια τηνκαθορισμένηπαροχήμείοντηνεύλογηαξία τωνπεριουσιακών στοιχείων του προγράμματος καιτις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη καιζημίες καιτο κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεταιετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένηςπιστωτικήςμονάδος(projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη καιοιζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές μεβάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνταιστα αποτελέσματα μέσα στοναναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντωνστο πρόγραμμα. Το κόστοςπροϋπηρεσίαςκαταχωρείταιάμεσαστα αποτελέσματα με ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «K. ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Ε» την 16-05-2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 34077/06/B/95/33 Έδρα: Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο www.centric.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (τροποποιημένες) Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση, για την οικονοµική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ"

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ" ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα