ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006)"

Transcript

1 ΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΟικονομικέςΚαταστάσεις της30 ης Ιουνίου2006 (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου2006) -

2 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΒεβαιώνεταιότιοισυνημμένεςΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσειςείναιεκείνεςπουεγκρίθηκαναπότο Διοικητικό Συμβούλιο της <<ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. την 25 Αυγούστου 2006 καιέχουν αναρτηθείστο διαδύκτιο, στηνδιεύθυνσηwww.elton.gr. Επισημαίνεταιότιτα δημοσιευθέντα στοντύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παράσχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης καιτων αποτελεσμάτωντηςεταιρίαςκαιτουομίλου, σύμφωναμεταδιεθνήλογιστικάπρότυπα. ΠαναγιώταΝ. Παπαθανασίου ΠρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 2

3 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΈκθεσηΕπισκόπησηςΟρκωτούΕλεγκτήΛογιστή...4 Β. Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων...5 Γ. Ισολογισμός...7 Δ. Kατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων...8 Ε. Κατάστασηταμειακώνροών ΓενικέςΠληροφορίες γιατηνεταιρεία καιτονόμιλο Πλαίσιοκατάρτισηςοικονομικώνκαταστάσεων Α Βάση κατάρτισης Β Ενοποίηση Γ Μετατροπήξένουνομίσματος Δ Ενσώματεςακινητοποιήσεις ΣΤ Άυλαπεριουσιακά στοιχεία Ζ ΑπομείωσηΑξίαςΠεριουσιακώνΣτοιχείων Η Χρηματοοικονομικάμέσα Θ Αποθέματα Η Εμπορικέςαπαιτήσεις Θ Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναματαμειακώνδιαθεσίμων Ι Μηκυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ωςκρατούμενα προς πώληση Κ Μετοχικόκεφάλαιο Κ.Α. Φορολογίαεισοδήματος& αναβαλλόμενοςφόρος Κ.Β Παροχέςστοπροσωπικό Κ.Γ. Προβλέψεις Κ.Δ. Αναγνώρισηεσόδωνκαιεξόδων ΚΕ. Μισθώσεις Κ.ΣΤ. Διανομήμερισμάτων Διαχείρισηκινδύνων Οικονομικέςπληροφορίεςκατά τομέα...21 ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 3

4 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Α. ΈκθεσηΕπισκόπησηςΟρκωτούΕλεγκτήΛογιστή ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προςτουςκ.κ. Μετόχουςτης ΑνώνυμηςΕταιρείας«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε.» καιτωνθυγατρικώντης Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικέςκαταστάσειςτηςανώνυμηςεταιρείας«ελτονδιεθνουσεμποριουα.ε.β.ε.», τηςεξαμήνου περιόδουηοποία έληξετην30 η Ιουνίου2006. Η ευθύνητηςσύνταξης τωνενδιάμεσωνοικονομικών καταστάσεων βαρύνειτη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκεσύμφωνα μετο Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης, που είναι εναρμονισμένο με το αντίστοιχο Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης. Ηκριτικήαξιολόγησητωνπαρατιθέμενωνστιςενδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσεις, καθώς καιστιςενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςστοιχείωνκαιπληροφοριώνκαιηεξασφάλισηεπαρκών επεξηγήσεωνεπίτωνθεμάτωνπουθέσαμεστιςοικονομικέςκαιλογιστικέςυπηρεσίεςτωνεταιρειώντου ομίλου συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτήςείναιουσιωδώς μικρότεροαπότηνεργασίαπουεπιτελείταισταπλαίσιαέκδοσηςέκθεσηςελέγχου, όπουοστόχοςείναιη διαμόρφωσηκαιδιατύπωσηολοκληρωμένηςγνώμηςεπίτωνοικονομικώνκαταστάσεων. Κατάσυνέπεια η παρούσα έκθεση δεν συνθέτειέκθεση ελέγχου. Βασιζόμενοιστη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότιδεν έχουν περιέλθειστη αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθείη συμμόρφωσή τους μετα Διεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικήςΠληροφόρησης, πουέχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκήένωση. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, επισημαίνουμε ότιοι φορολογικέςδηλώσεις για τιςχρήσεις 2001 έως και2005 καιτο πρώτο εξάμηνο του 2006 δενέχουν εξετασθείαπό τις φορολογικές αρχές, μεσυνέπεια να υπάρχειτο ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρωνκαιπροσαυξήσεωνκατάτο χρόνοπουθα εξετασθούνκαιθα οριστικοποιηθούν. Η έκβασητου φορολογικού ελέγχου δεν είναιδυνατό να προβλεφθείκαι,ως εκτούτου, δεν έχειγίνειοποιαδήποτε πρόβλεψηστις οικονομικές καταστάσειςσεσχέσημετοθέμααυτό. Αθήνα, 25 Αυγούστου2006 ΗΟρκωτήΕλέγκτριαΛογίστρια ΟρκωτοίΕλεγκτέςΛογιστές- ΣύμβουλοιΕπιχειρήσεωνΑ.Ε. 3 ης Σεπτεμβρίου76, Αθήνα ΚωνσταντίναΔ. Καψάλη Α.Μ./ΣΟΕΛ: ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 4

5 Β. Κατάστασηλογαριασμούαποτελεσμάτων (ποσάσε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1/1/-30/06/2006 ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/4/- 30/6/2006 1/4/- 30/6/2005 Πωλήσεις ΚόστοςΠωληθέντων ΜικτόΚέρδος Λοιπάέσοδαεκμετάλλευσης Έξοδαδιάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδαδιοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπάέξοδαεκμετάλλευσης ( ) (42.126) ( ) (19.530) ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτων ΧρηματοοικονομικάΈσοδα ΧρηματοοικονομικάΈξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) ΛοιπάΧρηματοοικονομικάΑποτελέσματα Κέρδηπροφόρων Φόροςεισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδημετάαπόφόρους Κατανεμημένασε: Μετόχουςτηςμητρικής Δικαιώματαμειοψηφίας ΒασικάΚέρδηανάΜετοχή 0,04 0,04 0,02 0,02 Σύνοψηαποτελεσμάτωνπεριόδου ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτωνκαι Αποσβέσεων ΑποτελέσματαΠροΦόρωνΧρηματοδοτικών καιεπενδυτικώναποτελεσμάτων ΚέρδηΠροφόρων ΚέρδημετάαπόΦόρους

6 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/- 30/06/2006 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/4/- 30/6/2006 1/4/- 30/6/2005 Πωλήσεις ΚόστοςΠωληθέντων ΜικτόΚέρδος Λοιπάέσοδαεκμετάλλευσης Έξοδαδιάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδαδιοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπάέξοδαεκμετάλλευσης ( ) (15.609) ( ) (11.163) ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαι επενδυτικώναποτελεσμάτων ΧρηματοοικονομικάΈσοδα ΧρηματοοικονομικάΈξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδηπροφόρων Φόροςεισοδήματος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδημετάαπόφόρους Κατανεμημένασε: Μετόχουςτηςμητρικής ΒασικάΚέρδηανάΜετοχή 0,03 0,03 0,01 0,01 Σύνοψηαποτελεσμάτων περιόδου ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαιεπενδυτικών ΑποτελεσμάτωνκαιΑποσβέσεων ΑποτελέσματαΠροΦόρων Χρηματοδοτικώνκαιεπενδυτικών Αποτελεσμάτων ΚέρδηΠροφόρων ΚέρδημετάαπόΦόρους ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 6

7 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Γ. Ισολογισμός ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 7

8 ΕΛΤΟΝΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε όμιλος επιχειρήσεων Δ. Kατάστασημεταβολώνιδίωνκεφαλαίων (ποσάσε ) ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 8

9 Ε. Κατάστασηταμειακώνροών (ποσάσε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΑΜΕΙΑΚΩΝΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 1/1-30/06/2006 1/1-30/06/2005 ΤαμειακέςΡοέςΛειτουργικών δραστηριοτήτων Κέρδηπροφόρων Πλέον/ μείονπροσαρμογέςγια: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικέςδιαφορές (26.187) Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδηκαιζημιές) επενδυτικήςδραστηριότητας ( ) ( ) Χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδα Μείωση/ (αύξηση) αποθεμάτων ( ) ( ) Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) (Μείωση) / αύξησηυποχρεώσεων(πληντραπεζών) Μείον: Χρεωστικοίτόκοικαισυναφήέξοδακαταβεβλημένα ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβεβλημένοιφόροι ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόλειτουργικές δραστηριότητες(α) ( ) ( ) Επενδυτικέςδραστηριότητες Απόκτησηθυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιώνκαι λοιπώνεπενδύσεων Αγοράενσώματωνκαιάϋλωνπαγίωνπεριουσιακών στοιχείων (55.289) ( ) (34.258) ( ) Εισπράξειςαπόπωλήσειςενσώματωνκαιάϋλων Τόκοιεισπραχθέντες Μερίσματαεισπραχθέντα Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόεπενδυτικές δραστηριότητες(β) (47.081) (34.239) Χρηματοδοτικέςδραστηριότητες Εισπράξειςαπόαύξησημετοχικούκεφαλαίου Εισπράξειςαπόεκδοθέντα/ αναληφθένταδάνεια Εξοφλήσειςδανείων ( ) ( ) Εξοφλήσειςυποχρεώσεωναπόχρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) Μερίσματαπληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολοεισροών/ (εκροών) απόχρηματοδοτικές δραστηριότητες(γ) ( ) ( ) Καθαρήαύξηση/ (μείωση) σταταμειακάδιαθέσιμα καιισοδύναμαπεριόδου(α) + (β) + (γ) ( ) Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμαέναρξηςπεριόδου Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμαλήξηςπεριόδου ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου2006 9

10 1. ΓενικέςΠληροφορίες γιατηνεταιρείακαιτονόμιλο H Ανώνυμηεταιρεία <<EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥΑ.Ε.Β.Ε>> ( η Μητρική), οιθυγατρικέςκαιη συγγενήςεπιχειρήσειςτης,συνολικά ( οόμιλος) δραστηριοποιούνταιστοχώροτηςεμπορίαςπρώτων υλών, προσθέτωνχημικών προϊόντων καιάλλωνεξειδικευμένων προϊόντων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίωςωςπρώτεςύλεςσεδιάφορουςκλάδουςτηςβιομηχανίας. Ο Όμιλοςδραστηριοποιείταιστην ΕλλάδακαιταΒαλκάνια. ΗΜητρικήείναιΑνώνυμημεέδρατηνΕλλάδακαιείναιεισηγμένηστοΧρηματιστήριοΑθηνών. Οιενδιάμεσες συνοπτικέςοικονομικέςκαταστάσειςεγκρίθηκαν απότοδιοικητικόσυμβούλιοστις 25 Αυγούστου2006 Ηηλεκτρονικήδιεύθυνσητηςεταιρείαςείναιwww.elton.gr 2. Πλαίσιοκατάρτισηςοικονομικώνκαταστάσεων Οιβασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των λογιστικών καταστάσεωνδιατυπώνονταικατωτέρω: 2.Α Βάση κατάρτισης Οιενδιάμεσεςσυνοπτικέςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνεξάμηνηπερίοδοπουέληξε την30 η Ιουνίου2006 ( εφεξής<< οικονομικέςκαταστάσεις>> ) έχουνκαταρτισθείμετιςδιατάξεις τουδλπ34 << ΕνδιάμεσεςΟικονομικέςΚαταστάσεις>>. Οιενδιάμεσεςσυνοπτικές οικονομικέςκαταστάσεις δενπεριλαμβάνουνόλεςτιςπληροφορίες καισημειώσειςπουαπαιτούνταιστιςετήσιεςοικονομικέςκαταστάσειςτουομίλουτης31 ης Δεκεμβρίου 2005 καιπρέπειναδιαβάζονταισεσυνάρτησημετιςοικονομικές καταστάσεις τουομίλουτης31 ης Δεκεμβρίου2005. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθείαπό το Συμβούλιο Διεθνών ΛογιστικώνΠροτύπων(IASB), καθώςκαιτωνδιερμηνειώντους, όπωςαυτέςέχουνεκδοθείαπότην ΜόνιμηΕπιτροπή Διερμηνειώνκαιταοποία έχουνυιοθετηθείαπότηνευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία συνέταξε οικονομικέςκαταστάσειςσύμφωνα μεταδπχπ γιαπρώτηφορά για τη χρήσηπουέληξετην31 η Δεκεμβρίου2005, μεημερομηνίαμετάβασηςτην 1ηΙανουαρίου2004. Δεν υπάρχουνπρότυπα που να έχουνεφαρμοσθεί πριναπό τηνημερομηνία έναρξηςτης εφαρμογής τους. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

11 Οιλογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων είναισυνεπείς μεαυτές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιωνοικονομικώνκαταστάσεωντουομίλουγιατηχρήσηπουέληξε την31 η Δεκεμβρίου2005,και είναιβασισμένεςστιςοικονομικές καταστάσειςπουκαταρτίζουνοιεταιρείεςτου Ομίλουσύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο ή τους τοπικούς εμπορικούς νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, προσαρμοσμένες μετις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονισθούνστα ΔΠΧΠ. Οιοικονομικέςκαταστάσεις έχουνσυνταχθείμεβάση τηναρχήτουιστορικούκόστουςόπως αυτή τροποποιήθηκεμετηναναπροσαρμογήσυγκεκριμένωνστοιχείωνενεργητικούκαιπαθητικού σε τρέχουσεςαξίεςκαιτηναρχήτηςσυνέχισηςτηςδραστηριότητάςτης(going concern). 2.Β Ενοποίηση Θυγατρικές: Είναιόλεςοιεταιρείεςπουδιοικούνταικαιελέγχονται, άµεσα ήέµµεσα, απόάλλη εταιρία(μητρική), είτεµέσω τηςκατοχήςτηςπλειοψηφίαςτωνμετοχώντηςεταιρείαςστηνοποίαέγινεη επένδυση, είτεµέσω της εξάρτησήτης από τηντεχνογνωσία πουτης παρέχειο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικέςείναιοιεπιχειρήσειςπάνω στιςοποίεςασκείταιέλεγχοςαπότηνμητρική. ΗΕΛΤΟΝ αποκτάκαι ασκείέλεγχομέσω τωνδικαιωμάτωνψήφου. Ηύπαρξητυχόνδυνητικώνδικαιωμάτωνψήφουταοποία είναιασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεταιυπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθείαν η μητρική ασκείτον έλεγχο επίτων θυγατρικών. Οιθυγατρικές ενοποιούνταιπλήρως (ολική ενοποίηση) μετην μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάταιοέλεγχοςέπ αυτώνκαιπαύουνναενοποιούνταιαπότηνημερομηνία πουτέτοιοςέλεγχος δενυφίσταται. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείταιβάσειτης μεθόδουτης αγοράς. Το κόστος κτήσηςμιαςθυγατρικήςείναιηεύλογηαξία τωνπεριουσιακώνστοιχείωνπουδόθηκαν, τωνμετοχών πουεκδόθηκανκαιτωνυποχρεώσεωνπουαναλήφθηκανκατάτηνημερομηνίατηςανταλλαγής, πλέον τυχόνκόστους άμεσα συνδεδεμένου μετηνσυναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνταικατά τηνεξαγοράστιςεύλογεςαξίεςτουςανεξαρτήτωςτουποσοστούσυμμετοχής. Το κόστοςαγοράςπέραντηςεύλογηςαξίαςτωνεπίμέρουςστοιχείωνπουαποκτήθηκαν, καταχωρείταιως υπεραξία. Αντο συνολικό κόστοςτηςαγοράςείναιμικρότερο από τηνεύλογηαξία τωνεπίμέρους στοιχείωνπουαποκτήθηκαν, ηδιαφοράκαταχωρείταιάμεσαστααποτελέσματα. Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα καιμη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειώντουομίλουαπαλείφονται. Οιμηπραγματοποιημένεςζημιές, επίσηςαπαλείφονται, εκτόςεάν ησυναλλαγή παρέχειενδείξειςαπομείωσης, τουμεταβιβασθέντοςστοιχείουενεργητικού. Οιλογιστικές ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

12 αρχέςτωνθυγατρικώνέχουντροποποιηθείώστενα είναιομοιόμορφεςμεαυτέςπουέχουνυιοθετηθεί απότονόμιλο. Συγγενείς: Είναιοιεπιχειρήσειςαυτέςπάνω στιςοποίεςο Όμιλοςμπορείνα ασκήσεισημαντική επιρροήαλλά δενπληρούντιςπροϋποθέσειςγια να χαρακτηριστούνθυγατρικές. Οιπαραδοχέςπου χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότιτο κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνεισημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σεσυγγενείςεπιχειρήσειςαρχικά αναγνωρίζονταιστο κόστοςκαικατόπινθεωρούνταιότι χρησιμοποιούντημέθοδο τηςκαθαρής θέσης. Στο τέλοςκάθεχρήσης, το κόστοςαυξάνεταιμετην αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησηςκαιμειώνεταιμεταλαμβανόμενααπότησυγγενήμερίσματα. Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεταιστααποτελέσματα, ενώ τομερίδιοτωνμεταβολώντωναποθεματικώνμετάτηνεξαγορά, αναγνωρίζεταιστα αποθεματικά. Οισυσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεωνσεσυνδεδεμένεςεπιχειρήσεις. Ότανησυμμετοχή τουομίλουστιςζημίεςσεμία συγγενή επιχείρηση ισούταιή υπερβαίνειτη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτεάλλωνεπισφαλώναπαιτήσεων, οόμιλοςδεναναγνωρίζειπεραιτέρω ζημίες, εκτόςκαιαν έχεικαλύψειυποχρεώσειςήέχειενεργήσειπληρωμέςεκμέρουςτηςσυγγενούςεπιχείρησηςκαιενγένη εκείνωνπουπροκύπτουναπότημετοχικήιδιότητα. ΜηπραγματοποιημένακέρδηαπόσυναλλαγέςμεταξύτουΟμίλουκαιτωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεων απαλείφονταικατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχειενδείξειςαπομείωσηςτου μεταβιβασθέντος περιουσιακούστοιχείου. Οιλογιστικέςαρχέςτωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεωνέχουν τροποποιηθείώστεναείναιομοιόμορφεςμεαυτέςπουέχουνυιοθετηθείαπότονόμιλο. Οιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςαποτελούνταιαπό τις οικονομικέςκαταστάσειςτης Μητρικήςκαιτωνθυγατρικώντης. Στονπαρακάτω πίνακα παρουσιάζονταιοιθυγατρικέςεταιρείες που περιλαμβάνονταιστην ενοποίηση μαζίμετα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής, τη χώρα λειτουργίας τουςκαθώςκαιτηνμέθοδοενοποίησης. ΗδομήτουΟμίλουκατάτην30/6/2006 έχειωςεξής: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟΔΟΣΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΤΟΝΑ.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ELTON CORPORATION SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ELTON CORPORATION LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ELTON CORPORATION DOO ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ EUROFARM ΕΛΛΑΔΑ 30% ΚΑΘΑΡΗΘΕΣΗ ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

13 2. Γ Μετατροπήξένουνομίσματος Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνταιβάσειτου νομίσματος του πρωτεύονοικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργείο Όμιλος(λειτουργικό νόμισμα). ΟιενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονταισεΕυρώ, πουείναιτολειτουργικό νόμισμακαιτονόμισμαπαρουσίασηςτηςμητρικήςεταιρείαςκαιόλωντωνθυγατρικώντης. Οισυναλλαγές σεξένα νομίσματα μετατρέπονταιστο λειτουργικό νόμισμα μετην χρήση των ισοτιμιώνπουισχύουνκατάτηνημερομηνίατωνσυναλλαγών. Κέρδη καιζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οιοποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου καιαπό την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονταισε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνταιστα αποτελέσματα. Οισυναλλαγματικέςδιαφορέςαπόμηνομισματικά στοιχεία που αποτιμώνταιστην εύλογη αξία τους, θεωρούνταιως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώςκαταχωρούνταιόπουκαιοιδιαφορέςτηςεύλογηςαξίας. ΗμετατροπήτωνΟικονομικώνΚαταστάσεωντωνΕταιριώντουΟμίλουοιοποίεςέχουνδιαφορετικό Λειτουργικόνόμισμααπότηνμητρικήγίνεταιωςεξής: ΤαΠεριουσιακάΣτοιχείακαιοιΥποχρεώσειςμετατρέπονταιμετιςισοτιμίεςπουυπάρχουνκατά τηνημερομηνίατουισολογισμού. Τα Ίδια Κεφάλαια μετατρέπονταιμετις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που προέκυψαν. Τα Έσοδα καιτα Έξοδα μετατρέπονταιμετιςμέσεςισοτιμίεςπου διαμορφώνονταιαπό την έναρξητηςχρήσεως έωςτηνημερομηνίακλεισίματοςτουισολογισμού. Όλεςοισυναλλαγματικέςδιαφορέςπουπροκύπτουναπότα παραπάνω καταχωρούνταισε ξεχωριστόλογαριασμότωνιδίωνκεφαλαίων. Κατά την πώληση θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό,οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια καιοιοποίες αφορούντιςθυγατρικές, καταχωρούνταιστα αποτελέσματα χρήσεωςωςκέρδη ήζημίεςαπό πώληση συμμετοχών 2. Δ Ενσώματεςακινητοποιήσεις Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονταιστις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεωςτουςήστιςαξίεςτεκμαιρόμενου κόστουςόπωςαυτό προσδιορίστηκεβάσηεύλογωναξιών κατά τηνημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ αρχήντιςσυσσωρευμένεςαποσβέσειςκαιδεύτερον, ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

14 τυχώναπαξιώσειςτωνπαγίων. Το κόστοςκτήσεωςπεριλαμβάνειόλεςτιςάμεσα επιρριπτέεςδαπάνες γιατηναπόκτησητωνστοιχείων. Μεταγενέστερεςδαπάνεςκαταχωρούνταισεεπαύξησητηςλογιστικήςαξίαςτωνενσωμάτωνπαγίωνή ωςξεχωριστόπάγιομόνονκατά τηνέκτασηπουοιδαπάνεςαυτέςαυξάνουντα μελλοντικάοικονομικά οφέληπουαναμένεταινα εισρεύσουναπότηνχρήσητουπαγίουστοιχείουκαιτοκόστοςτουςμπορεί ναεπιμετρηθείαξιόπιστα. Τοκόστοςεπισκευώνκαισυντηρήσεωνκαταχωρείταιστααποτελέσματαόταν πραγματοποιούνται. Οιαποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονταιμετηνσταθερήμέθοδομέσαστηνωφέλιμηζωήτουςπουέχειωςεξής: 1. Κτίρια 35 έτη 2αΜηχανολογικόςεξοπλισμός 2βΜεταλλικέςΔεξαμενές 7 έτη 15 έτη 3. Αυτοκίνητα 7 έτη 4. Λοιπόςεξοπλισμός 7 έτη 4a. έπιπλα 10 έτη 4β. Η/Υ 5 έτη Οιυπολειμματικέςαξίεςκαιοιωφέλιμεςζωέςτωνενσωμάτωνπαγίωνυπόκεινταισεεπανεξέταση σε κάθεημερομηνίαισολογισμού. Ότανοιλογιστικέςαξίεςτωνενσωμάτωνακινητοποιήσεωνυπερβαίνουν τηνανακτήσιμηαξίατους, ηδιαφορά(απομείωση) καταχωρείταιάμεσαωςζημιάστααποτελέσματα. Κατάτηνπώλησηενσωμάτωνακινητοποιήσεων, οιδιαφορέςμεταξύτουτιμήματοςπουλαμβάνεταικαι της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνταιως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οιεπισκευές και συντηρήσειςκαταχωρούνταισταέξοδατηςπεριόδουπουαφορούν. Οιιδιοπαραγόμενες ενσώματεςακινητοποιήσεις στοιχειοθετούνπροσθήκη στο κόστοςκτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντωνυλικώνκαιάλλαγενικάκόστη. 2. ΣΤ Άυλαπεριουσιακάστοιχεία Σταάυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονταιοιάδειεςλογισμικού. Οιάδειεςλογισμικού αποτιμώνταιστοκόστοςκτήσεωςμείοντιςαποσβέσεις. Οιαποσβέσειςδιενεργούνταιμετηνσταθερή μέθοδοκατάτηνδιάρκειατηςωφέλιμηςζωήςτωνστοιχείωναυτώνηοποίαανέρχεταιαπόσε5 χρόνια. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

15 2. Ζ ΑπομείωσηΑξίαςΠεριουσιακώνΣτοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονταικαι υπόκεινταισεέλεγχοαπομείωσηςετησίωςκαιότανκάποιαγεγονότακαταδεικνύουνότιηλογιστικήαξία μπορείνα μηνείναιανακτήσιμη. Τα στοιχεία τουενεργητικούπουαποσβένονταιυπόκεινταισεέλεγχο απομείωσηςτηςαξίαςτουςότανυπάρχουνενδείξειςότιοιλογιστικήαξία τουςδενθα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμηαξία είναιτομεγαλύτεροποσόμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςπώλησηςκαιτηςαξίαςλόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεταιαπό την επιχείρηση, ότανηλογιστικήαξίατωνστοιχείωναυτών(ήτηςμονάδαςδημιουργίαςταμειακώνροών) είναιμεγαλύτερηαπότοανακτήσιμοποσότους. Καθαρήαξίαπώλησηςθεωρείταιτοποσόαπότηνπώλησηενόςστοιχείουτουενεργητικούσταπλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση καιπροσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσηςείναιη παρούσα αξία τωνεκτιμώμενωνμελλοντικώνταμειακώνροών πουαναμένεταινα εισρεύσουνστηνεπιχείρησηαπότηχρήσηενόςστοιχείουενεργητικούκαιαπότην διάθεσητουστοτέλοςτηςεκτιμώμενηςωφέλιμηςζωήςτου. 2.Η Χρηματοοικονομικάμέσα Χρηματοοικονομικό μέσο είναικάθεσύμβαση που δημιουργείένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικούσεμία επιχείρησηκαιμια χρηματοοικονομική υποχρέωση ήένα συμμετοχικό τίτλο σεμια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται στο κόστος, συμπεριλαμβανομένωνεπιπλέονάμεσωνεξόδων. Ηεταιρείαδενείχεστηνκατοχήτηςεπενδύσειςάλλες από αυτέςπουείναιθυγατρικέςήσυγγενείς. Στονισολογισμό τηςμητρικήςεταιρείαςοιεπενδύσειςσε θυγατρικέςήσυγγενείςεμφανίζονταιστοκόστοςενώ υπόκειταισεέλεγχοαπομείωσης. 2.Θ Αποθέματα Τηνημερομηνίατουισολογισμού, τααποθέματα αποτιμώνταιστοχαμηλότεροτουκόστουςήτην καθαρήρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναιη εκτιμημένητιμήπώλησηςστην συνηθισμένη πορεία των εργασιώντης επιχείρησηςμείον οποιαδήποτεσχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστοςτωναποθεμάτωνδενπεριλαμβάνειχρηματοοικονομικάέξοδα. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

16 2.Η Εμπορικέςαπαιτήσεις Οιαπαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνταιαρχικά στην εύλογη αξία τους καιμεταγενέστερα αποτιμώνταιστοαναπόσβεστοκόστοςχρησιμοποιώνταςτηνμέθοδοτουαποτελεσματικούεπιτοκίου, μείοντηνπρόβλεψηγια μείωσητηςαξίαςτους. Στηνπερίπτωσηπουηαναπόσβεστηαξίαήτοκόστος ενόςχρηματοοικονομικούστοιχείουυπερβαίνειτηνπαρούσααξία, τότετοστοιχείοαυτόαποτιμάταιστο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεταιμεβάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετικήζημία μεταφέρεται απευθείαςστααποτελέσματαχρήσης. Οιζημιέςαπομείωσης, δηλαδήότανυπάρχειαντικειμενικήένδειξη ότιο Όμιλοςδενείναισεθέση να εισπράξειόλα τα ποσά πουοφείλονταιμεβάσητουςσυμβατικούς όρους, αναγνωρίζονταιστααποτελέσματα. 2.Θ Ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναματαμειακώνδιαθεσίμων Ταταμειακάδιαθέσιμακαιταμειακάισοδύναμαπεριλαμβάνουνταμετρητά, τιςκαταθέσειςόψεως, τιςβραχυπρόθεσμεςμέχρι3 μήνεςεπενδύσειςυψηλήςρευστοποίησηςκαιχαμηλούρίσκου. 2.Ι Μηκυκλοφοριακάπεριουσιακάστοιχείαταξινομημέναωςκρατούμεναπροςπώληση Ταπεριουσιακάστοιχείαπουδιατηρούνταιπροςπώλησησυμπεριλαμβάνουνταλοιπάπεριουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) καιτα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύεινα πουλήσειεντόςενόςέτουςαπότηνημερομηνίαταξινόμησήςτουςως«κρατούμεναπροςπώληση». Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνταιως κρατούμενα προς πώληση αποτιμώνταιστη χαμηλότερηαξίαμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςτουςαμέσωςπριντηνταξινόμησήτουςωςκρατούμενα προς πώληση, καιτην εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνταιως κρατούμεναπροςπώληση δενυπόκεινταισεαπόσβεση. Τοκέρδοςήηζημία που προκύπτειαπό την πώληση καιεπανεκτίμηση των κρατουμένων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεταιστα άλλα έσοδα και άλλα έξοδα, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτωνχρήσης 2.Κ Μετοχικόκεφάλαιο Έξοδα ταοποίαπραγματοποιήθηκανγια τηνέκδοσημετοχώνεμφανίζονταιμετάτηναφαίρεση τουσχετικούφόρουεισοδήματος, σεμείωσητουπροϊόντοςτηςέκδοσης. Ταέξοδαταοποίασχετίζονται ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

17 μετην έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονταιστο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεωςπουαποκτάται. Κατά τηναπόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων καιτων σχετικών δαπανών, απεικονίζεταιµειωτικάτωνιδίωνκεφαλαίων(αποθεματικόυπέρτοάρτιο). 2. Κ.Α. Φορολογίαεισοδήματος& αναβαλλόμενοςφόρος Η επιβάρυνσητηςπεριόδουμεφόρουςεισοδήματοςαποτελείταιαπότουςτρέχοντεςφόρους καιτους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονταιμετα οικονομικά οφέληπουπροκύπτουνστηνπερίοδο αλλά έχουνήδηκαταλογιστείήθα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεταιστον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείταιαπευθείας, κατάανάλογοτρόπο, σταίδιακεφάλαια. Οιτρέχοντεςφόροιεισοδήματος περιλαμβάνουντις βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσειςή καιαπαιτήσεις προςτιςδημοσιονομικέςαρχέςπουσχετίζονταιμετουςπληρωτέουςφόρουςεπίτουφορολογητέου εισοδήματοςτης περιόδου καιοιτυχόνπρόσθετοιφόροιεισοδήματοςπου αφορούνπροηγούμενες χρήσεις. Οιτρέχοντεςφόροιεπιμετρώνταισύμφωναμετουςφορολογικούςσυντελεστέςκαιτουςφορολογικούς νόμους που εφαρμόζονταιστις διαχειριστικές περιόδους μετις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οιαλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικούήτιςυποχρεώσειςαναγνωρίζονταισανμέροςτωνφορολογικώνεξόδωνστηνκατάσταση αποτελεσμάτωνχρήσης. Ο αναβαλλόμενοςφόροςεισοδήματοςπροσδιορίζεταιμετηνμέθοδοτηςυποχρέωσηςπουπροκύπτει απότιςπροσωρινέςδιαφορέςμεταξύτηςλογιστικήςαξίαςκαιτηςφορολογικήςβάσηςτωνστοιχείων του ενεργητικού καιτων υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεταιεάν προκύπτειαπό την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σεσυναλλαγή, εκτός επιχειρηματικήςσυνένωσης, ηοποία ότανέγινεη συναλλαγήδενεπηρέασεούτετολογιστικό ούτετο φορολογικόκέρδοςήζημία. Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσειςαποτιμώνταιμεβάσητουςφορολογικούς συντελεστές που αναμένεταινα εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστείη απαίτηση ήη υποχρέωση, λαμβάνονταςυπόψη τουςφορολογικούςσυντελεστές(καιφορολογικούς νόμους) που έχουν τεθείσεισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχριτην ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωσηαδυναμίαςσαφούςπροσδιορισμούτουχρόνουαναστροφήςτωνπροσωρινώνδιαφορών ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

18 εφαρμόζεταιο φορολογικός συντελεστής που ισχύεικατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμούχρήση. Οιαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςαναγνωρίζονταικατά τηνέκταση στηνοποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τηνχρησιμοποίηση τηςπροσωρινής διαφοράςπουδημιουργεί τηναναβαλλόμενηφορολογικήαπαίτηση. Ο αναβαλλόμενοςφόροςεισοδήματοςαναγνωρίζεταιγιατιςπροσωρινέςδιαφορέςπουπροκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές καισυνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφήτωνπροσωρινώνδιαφορώνελέγχεταιαπό τονόμιλοκαιείναιπιθανόότιοιπροσωρινές διαφορέςδενθααναστραφούνστοπροβλεπτόμέλλον. Οιπερισσότερεςαλλαγέςστιςαναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςήυποχρεώσειςαναγνωρίζονται σανένα κομμάτιτωνφορολογικώνεξόδωνστηνκατάστασηαποτελεσμάτωνχρήσης. Μόνο αυτέςοι μεταβολέςστα στοιχείατουενεργητικούήτιςυποχρεώσειςπουεπηρεάζουντιςπροσωρινέςδιαφορές αναγνωρίζονταικατευθείανσταίδιακεφάλαιατουομίλου, όπωςηεπανεκτίμησητηςαξίαςτηςακίνητης περιουσίας, έχουνωςαποτέλεσμα τηνσχετικήαλλαγήστις αναβαλλόμενεςφορολογικέςαπαιτήσειςή υποχρεώσειςναχρεώνεταιέναντιτουσχετικούλογαριασμούτηςκαθαρήςθέσης. 2.Κ.Β Παροχέςστοπροσωπικό Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οιβραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα καισεείδος αναγνωρίζονταιως έξοδο όταν καθίστανταιδεδουλευμένες. Τυχόνανεξόφλητο ποσόκαταχωρείταιωςυποχρέωση, ενώ σεπερίπτωση πουτο ποσόπουήδηκαταβλήθηκευπερβαίνειτο ποσότωνπαροχών, ηεπιχείρηση αναγνωρίζειτο υπερβάλλονποσόωςστοιχείοτουενεργητικούτης(προπληρωθένέξοδο) μόνοκατάτηνέκτασηπουη προπληρωμήθαοδηγήσεισεμείωσημελλοντικώνπληρωμώνήσεεπιστροφή. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οιπαροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουντόσο προγράμματα καθορισμένωνεισφορώνόσο καιπρογράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστοςτωνπρογραμμάτωνκαθορισμένωνεισφορώνκαταχωρείταιως έξοδοστηνπερίοδοπουαφορά. Ηυποχρέωσηπουκαταχωρείταιστονισολογισμόγιαταπρογράμματακαθορισμένωνπαροχώνείναιη παρούσα αξία τηςδέσμευσηςγια τηνκαθορισμένηπαροχήμείοντηνεύλογηαξία τωνπεριουσιακών στοιχείων του προγράμματος καιτις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη καιζημίες καιτο κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεταιετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένηςπιστωτικήςμονάδος(projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη καιοιζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές μεβάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνταιστα αποτελέσματα μέσα στοναναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντωνστο πρόγραμμα. Το κόστοςπροϋπηρεσίαςκαταχωρείταιάμεσαστα αποτελέσματα με ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

19 εξαίρεση την περίπτωση που οιμεταβολές του προγράμματος εξαρτώνταιαπό τον εναπομένοντα χρόνουπηρεσίαςτωνεργαζομένων. Στηνπερίπτωσηαυτήτοκόστοςπροϋπηρεσίαςκαταχωρείταιστα αποτελέσματαμετηνσταθερήμέθοδομέσαστηνπερίοδοωρίμανσης 2.Κ.Γ. Προβλέψεις ΠροβλέψειςαναγνωρίζονταιότανοΌμιλοςέχειπαρούσεςνομικέςητεκμαιρόμενεςυποχρεώσεις ωςαποτέλεσμαπαρελθόντωνγεγονότων, είναιπιθανήηεκκαθάρισήτουςμέσω εκροώνπόρωνκαιη εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορείνα πραγματοποιηθείμε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνταικατά την ημερομηνία σύνταξης κάθεισολογισμού καιπροσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούντηνπαρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεταινα απαιτηθείγια τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οιενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονταιστις οικονομικές καταστάσειςαλλά γνωστοποιούνται, εκτόςανηπιθανότηταεκροώνπόρωνοιοποίοιενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναιελάχιστη. Οιενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονταιστις οικονομικές καταστάσειςαλλάγνωστοποιούνταιεφόσονηεισροήοικονομικώνοφελώνείναιπιθανή. 2.Κ.Δ. Αναγνώρισηεσόδωνκαιεξόδων Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουντην εύλογη αξία πωλήσεων αγαθώνκαιπαροχήςυπηρεσιών, καθαρά από ΦόροΠροστιθέμενηςΑξίας, εκπτώσειςκαιεπιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλοαπαλείφονταιπλήρως. Ηαναγνώρισητωνεσόδωνγίνεταιωςεξής: - Πωλήσειςαγαθών: ΟιπωλήσειςαγαθώναναγνωρίζονταιότανοΌμιλοςπαραδίδειτααγαθά στουςπελάτες, τα αγαθά γίνονταιαποδεκτά από αυτούςκαιη είσπραξητης απαίτησηςείναι εύλογαεξασφαλισμένη. - Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονταιτην περίοδο που παρέχονταιοι υπηρεσίες, μεβάση το στάδιο ολοκλήρωσηςτηςπαρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέσημετοσύνολοτωνπαρεχόμενωνυπηρεσιών. - Έσοδααπότόκους: Ταέσοδααπότόκουςαναγνωρίζονταιβάσειχρονικήςαναλογίαςκαιμε τηνχρήσητουπραγματικούεπιτοκίου. - Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονταιως έσοδα, όταν θεμελιώνεταιτο δικαίωμα είσπραξής τους. Έξοδα: Ταέξοδααναγνωρίζονταιστααποτελέσματασεδεδουλευμένηβάση. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

20 2.ΚΕ. Μισθώσεις Οιμισθώσειςπαγίωνκατά τιςοποίεςμεταβιβάζονταιστονόμιλοόλοιοικίνδυνοικαιταοφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οιμισθώσειςαυτέςκεφαλαιοποιούνταιμετηνέναρξητηςμίσθωσηςστηχαμηλότερημεταξύ της εύλογης αξίαςτου παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας τωνελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεταιμεταξύ της υποχρέωσης καιτων χρηματοοικονομικών εξόδων έτσιώστε να επιτυγχάνεταιένασταθερόεπιτόκιοστηνυπολειπόμενηχρηματοοικονομικήυποχρέωση. Οιαντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σεχρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεταιστααποτελέσματαχρήσηςκατάτηδιάρκειατηςμίσθωσης. Ταπάγιαπουαποκτήθηκαν μεχρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονταιστη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίωνστοιχείωνκαιτηςδιάρκειαςμίσθωσήςτους. Δενυπήρχαντέτοιεςμισθώσειςεώςτηνπερίοδο πουπαρουσιάζεται. Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζειτο δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικούγια μια συμφωνημένη χρονικήπερίοδο, χωρίςωστόσονα μεταβιβάζεικαιτουςκινδύνους καιανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνταιως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμέςπουγίνονταιγια λειτουργικέςμισθώσεις(καθαρέςαπό τυχόνκίνητρα πουπροσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονταιστα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 2.Κ.ΣΤ. Διανομήμερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεταιως υποχρέωση στις ενοποιημένεςοικονομικέςκαταστάσειςτηνημερομηνία κατά τηνοποία ηδιανομήεγκρίνεταιαπότην ΓενικήΣυνέλευσητωνμετόχων. ΕνδιάμεσεςοικονομικέςκαταστάσειςγιατηνΕξαμηνιαίαπερίοδοαπό1 η Ιανουαρίουέως30 Ιουνίου

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε.

EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.E.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Α Τρίμηνο 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ 1.01-31.03.2005 1.01-31.03.2004 1.01.- 31.03.2005 1.01-31.03.2004 Εσοδα πωλήσεων 14.672.918 13.809.283

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Y-LOGIMED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA VIS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006

MEDIA VIS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 MEDIA VIS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MEDIA VIS A.E.» την 16/03/2007.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Proforma Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Proforma Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε

ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

SHOP 365 A.E SHOP 365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014)

SHOP 365 A.E SHOP 365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) SHOP 365 A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 123841901000 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 SHOP 365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9927/06/Β/86/97 Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΝΤΙΟΝΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2005, ΚΑΙ 2004 (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014)

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60724/004/Β/6/210 N. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 91 ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 www.edrasis.gr ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2007

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2007 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 (Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Mαρτίου 2013) 1 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ατομικές και ενοποιημένες, της χρήσης 2009 (από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 ης Μαρτίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα