INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κύπρου 14 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλέφωνο:(2510) FAX.: (2510) ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 639 Καβάλα, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρώην οικόπεδο Κρέη)» ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΟΣΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΙΣΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμβαση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΙΣΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ για τις ανάγκες του 1 ου υποέργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ(πρώην οικόπεδο Κρέη)»" (Κωδ.Πράξης ΣΑ2013ΕΠ κωδ. MIS: της ενταγμένης στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη ΕΣΠΑ πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ(πρώην οικόπεδο Κρέη)»" Στην Καβάλα, σήμερα, την 16η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, Κύπρου 14 στην Καβάλα, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: Α) Της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, η οποία εδρεύει στην οδό Κύπρου 14, ΤΚ , Καβάλα, με ΑΦΜ.: , Δ.Ο.Υ.: Δ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ, Προϊσταμένη της Εφορείας -1-

2 Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, και Β) Της επιχείρησης " ΚΑΣΤΡΙ ΠΑΡΚΕΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΕΒΕ ", Εμπορεία ξυλείας, με έδρα επί της Γ. Γεννηματά Μαγούλα, Τ.Κ , Ελευσίνα, τηλ: , FAX: με ΑΦΜ.: Δ.Ο.Υ: ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής καλούμενος ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, κα. Σταυρούλα Δαδάκη, με την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το ΠΔ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 5. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ (ΦΕΚ 2891/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 6. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ / 40980/ 36082/ 18068/ «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ. 7. Το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 και άλλες διατάξεις». 8. Την ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΜΝ/ / 41006/ 36107/ 18081/ «Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων επιπέδου Τμήματος Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 9. Το Ν. 1958/91 (ΦΕΚ122/Α/ ) άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 10. Το ΠΔ. 99/92 (ΦΕΚ46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 11. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α/1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 12. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 13. Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/ ), άρθρο «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 14. Το ΠΔ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 15. Το ΠΔ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». -2-

3 16. Την Υ. Α /739/ (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 17. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α / ) «Ενι σχυση της διαφα νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 18. Την παρ. 3 του αρ. 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 εδάφ. β, του αρ. 238 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ). 19. Την παρ. 1 του αρ. 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ). 20. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 21. Την ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/ Β/ ) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστω σεων οι οποι ες τι θενται στη δια θεση τους κατ εντολη του κυ ριου διατα κτη». 22. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ267/Α/ ) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 23. Την υπ αρ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 24. Τα αριθ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ Γρ.Προïστ./ ΦVIβ/ 5107/ , ΕΥΤΟΠ/ Α/ ΦVI/ 5361/ και ΕΥΤΟΠ/ Α/ ΦΧVII/ 5360/ έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α «Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στο Νέο Οργανισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α» 25. Την με αριθ. 5211/ (ΑΔΑ:ΒΛΛ97ΛΒ-ΒΥΖ) απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ορθή επανάληψη στις 09/10/2013) περί ένταξης της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρώην οικόπεδο Κρέη)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη ». 26. Την με αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/152067/80049/5594/2546/ (ΑΔΑ:ΒΛ9ΘΓ-ΦΒΑ) Υπουργική απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (πρώην οικόπεδο Κρέη) ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης. 27. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ(πρώην οικόπεδο ΚΡΕΗ)», σύμφωνα με τη ΣΑ ΕΠ031/8 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 28. Την αριθ. 7691/ (ΑΔΑ:ΒΥΖ07ΛΒ-310) 1η τροποποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΡΕΗ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη » (ΣΑΕ: 2013ΕΠ , MIS: ). 29. Το υπ. αριθ 37/ (αριθ. Μητρώου 14REQ ) πρωτογενές αίτημα για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πριστής εξειδικευμένης ξυλείας για τις ανάγκες του 1ου υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (πρώην οικόπεδο Κρέη) ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 30. Την αριθ. 435/ κατατεθείσα οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΚΑΣΤΡΙ ΠΑΡΚΕΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΕΒΕ» -3-

4 31. Την αριθ. 638/ απόφαση ανάθεσης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πριστής εξειδικευμένης ξυλείας για τις ανάγκες του αναφερόμενου στο θέμα υποέργου. 32. Την αριθ. 172/ απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών πάσης φύσεως για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου 33. Την έγκαιρη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια πριστής εξειδικευμένης ξυλείας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ(πρώην οικόπεδο Κρέη)» (Κωδ. Πράξης: 2013ΕΠ κωδ. MIS ) του Ε.Π. «Μακεδονία- Θράκη». Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα προς προμήθεια είδη, σεβόμενος πλήρως τους όρους που τίθενται από τη συνημμένη τεχνική έκθεση της παρούσης (παράρτημα Ι). Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της σύμβασης και συμφωνηθείσα αμοιβή - Τεχνικά χαρακτηριστικά A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.) 1 Πριστή εξειδικευμένη ξυλεία σε διάφορες διατομές μ3 1, ,00 ΦΠΑ 23%: 569,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.044,25 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «προμήθεια πριστής εξειδικευμένης ξυλείας» για τις ανάγκες εκτέλεσης του 1 ου υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (πρώην οικόπεδο Κρέη) ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά και εργασίες με βάση την κατατεθείσα οικονομική προσφορά του Αναδόχου ως εξής: Συνολική Τιμή: 2.475,00 - Δύο χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ Φ.Π.Α. 23%: 569,25 - Πεντακόσια εξήντα εννιά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 3.044,25 - Τρεις χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Όλα τα παραπάνω υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της παρούσας σύμβασης και την οικονομική προσφορά του αναδόχου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά -4-

5 ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς μεταφοράς στο εργοτάξιο. ΑΡΘΡΟ 2. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις στο χώρο εκφόρτωσης που θα οφείλεται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την προμήθεια των προς ανάθεση υλικών. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3. Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (# 3.044,25 #) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30%, δηλαδή από δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (# 2.130,98 #) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% έως τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (# 3.957,53 #) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ενταγμένης στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , Ε.Π. Μακεδονία Θράκη πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρώην οικόπεδο Κρέη)» με κωδικό 2013ΣΕ κωδ. ΟΠΣ της ΣΑΕΠ 031/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει η σχετική πίστωση, σύμφωνα με τη ΣΑ Ε031/8 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο και σύμφωνα με τις ανάγκες και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. ΑΡΘΡΟ 4. Τόπος/Τρόπος και Χρόνος παράδοσης Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της παράδοσης είναι έως 30/09/2015 από την υπογραφή -5-

6 της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Η ισχύς της προσφοράς του Αναδόχου παραμένει η ίδια μέχρι και την προβλεπόμενη λήξη του έργου, δηλαδή έως 31/10/2015. Σε περίπτωση παράτασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13, παρ.3 του Π.Δ.118/2007. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρώην οικόπεδο Κρέη)», ο οποίος είναι Πλατεία Νικοτσάρα 12 Α, στην Καβάλα. Εκτός των φυσικών καθυστερήσεων που τυχόν προκύπτουν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να αρχίσει την παράδοση των ειδών εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας από τους επιβλέποντες. Στην περίπτωση τμηματικών παραλαβών-εργασιών ισχύει η παραπάνω χρονική προθεσμία από την παραλαβή κάθε σχετικής ειδοποίησης από τους επιβλέποντες του έργου. Η ειδοποίηση - παραγγελία θα είναι έγγραφη και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο μέσω ταχυδρομικής επιστολής και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ. Η χρονοτριβή στην εκτέλεση της παραγγελίας, η παράδοση υλικών με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση αλλά και η άρνηση αντικατάστασης αυτών από τον Ανάδοχο, καθώς και η μη συμμόρφωση του Αναδόχου στις υποδείξεις των επιβλεπόντων, μετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη ειδοποίηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ.2 του Π.Δ.118/2007) - δίνει το δικαίωμα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να διακόψει τη σύμβαση, καθώς δυσχεραίνεται η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου. Με την απόφαση έκπτωσης ο Ανάδοχος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις και καθορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υλικών από το εργοτάξιο. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα ισχύοντα (άρθρο 33, παρ.1 του Π.Δ.118/2007). ΑΡΘΡΟ 5. Παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής Συμφωνείται ότι η παραλαβή των ανωτέρω υλικών θα γίνει μετά από επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει θα ορισθεί από την ΕΦ.Α.ΚA.Θ., παρουσία του Αναδόχου (εάν ο ίδιος το επιθυμεί μετά από έγγραφη ειδοποίηση αυτού από την Επιτροπή) και αφού διαπιστωθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση (Παράρτημα Ι) και τα άρθρα 27 & 28 του ΠΔ 118/2007. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί δια της υπογραφής σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και εντός πέντε (5) ημερών από την εκάστοτε παράδοση. ΑΡΘΡΟ 6. Πληρωμή Η πληρωμή θα είναι τμηματική ανάλογα με τις παραγγελίες και πάντα μετά από την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ανωτέρω υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Οι ποσότητες (και η περιγραφή τους) που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του κόστους και θα αναγράφονται στο τιμολόγιο πληρωμής, θα συμφωνούν πλήρως με τις παραγγελίες που θα έχουν γίνει από τους Επιβλέποντες του έργου και με βάση τα υλικά όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες της τεχνικής περιγραφής (Παράρτημα Ι). Οι τμηματικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία ενδεικτικά μέχρι τις 20 κάθε -6-

7 μήνα και γίνονται είτε μέσω ηλεκτρονικής κατάθεσης σε λογαριασμό ΙΒΑΝ του Αναδόχου για ποσά έως και 1.500, είτε μέσω επιταγής για ποσά μεγαλύτερα από Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων, η οποία αποδίδεται από την Υπηρεσία και επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στην καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή. Για την πληρωμή/ τμηματικές πληρωμές απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υλικών από την αρμόδια επιτροπή. 2. Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναφέρει τις ενδείξεις: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» και «για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρώην οικόπεδο Κρέη)». 3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη: «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 7. Δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης Το δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% επί του προϋπολογισμού δηλαδή από από δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (# 2.130,98 #) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% έως τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (# 3.957,53 #) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το δικαίωμα απομείωσης ή προαίρεσης αφορά σε περίπτωση μείωσης ή αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων. Σε περίπτωση αλλαγής του σχεδιασμού ή αυξημένων απαιτήσεων και κατά την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 8. Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές της προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του μέχρι τη λήξη της σύμβασης και σε περίπτωση παράτασης μέχρι την προβλεπόμενη λήξη του έργου στις Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 9 Εκχώρηση Υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορμής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΑΡΘΡΟ 10. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την εργασία που του ανατέθηκε. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο -7-

8 άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 11. Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 12. Γλώσσα Επικοινωνίας Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 13. Δωσιδικία Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 14. Ισχύς της σύμβασης Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα I & ΙΙ αυτής είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. Για την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 15. Τροποποίηση όρων της σύμβασης Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. -8-

9 Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου. ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου ΚΑΣΤΡΙ ΠΑΡΚΕΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΕΒΕ -9-

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΘΕΜΑ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Προμήθεια πριστής εξειδικευμένης ξυλείας για τις ανάγκες του 1 ου υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (πρώην οικόπεδο Κρέη) ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρώην οικόπεδο Κρέη)». ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ H Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας Θάσου, στo πλαίσιο διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης τμημάτων του μεσαιωνικού τείχους του εν λόγω έργου θα πρέπει να τοποθετήσει ειδικευμένη ξυλεία αντοχής σε εφελκυσμό και κάμψη αλλά και σε καιρικές συνθήκες αυξημένης υγρασίας στις ήδη υπάρχουσες οπές των παλαιών ξυλοδοκών, αλλά και εσωτερικά στο χτίσιμο της ανατολικής και δυτικής πλευράς του Π17, λαμβάνοντας το ρόλο ξύλινων σενάζ. Προτίθεται, λοιπόν, να προβεί με απευθείας ανάθεση στην προμήθεια πριστής εξειδικευμένης ξυλείας όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πριστή εξειδικευμένη ξυλεία σε διάφορες διατομές Τυπικά πάχη ξύλων: 5-7,5-10 εκ μ3 1,65 Η προμήθεια αφορά ξυλεία Iroko. H ποσότητα που θα προμηθευτεί θα είναι έως 1,65*30% = 2,12μ3, ανάλογα με ανάγκες που θα προκύψουν. Η παράδοση των υλικών θα γίνει μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και κατόπιν συνεννόησης με την επιβλέπουσα μηχανικό, στο εργοτάξιο του έργου (πρώην οικόπεδο Κρέη, Πλατεία Νικοτσάρα 12Α, Καβάλα). Η παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά και σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθούν εγγράφως από τους επιβλέποντες. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας χωρίς σχισίματα και τρύπες. Τα προϊόντα σε κάθε παράδοση θα πρέπει να είναι ιδίου χρώματος. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών, με την έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Πληρωμές πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία μέχρι τις 20 κάθε μήνα και γίνονται μέσω επιταγής για ποσά μεγαλύτερα από ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται: Στην κατάθεση φορολογικής ενημερότητας εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα Στην κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 3. Ο Ανάδοχος Θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγγυήσεις των ειδών -10-

11 ανά κατασκευαστή. 4. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση επιστροφής σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωματικού υλικού από την Υπηρεσία. 5. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο εργοτάξιο του έργου. 6. Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να παραδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθούν στο χώρο του έργου σύμφωνα πάντα με το σχετικό αίτημα των επιβλεπόντων του έργου. 7. Στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στο χώρο του εργοταξίου. 8. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με έκδοση τιμολογίου. Η Μηχανικός ΒΑΧΑΡΕΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -11-

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Οικονομική Προσφορά Αναδόχου Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΙΣΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ 1. ΚΑΣΤΡΙ ΠΑΡΚΕΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΕΒΕ 435/ ,25-12-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 25.02.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 263 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture.

Ε. Σταματάκη Αρ. Πρωτ: 3110 Τηλέφωνο: 2810 279062, 279070, 279078 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2810 279071 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: amh@culture. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα