ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου πολεοδομικού Θεσσαλονίκης : συγκροτήματος Α. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Βοθρολυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) / Σίνδος Β. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης, ΑΙΝΕΙΑ /Αγγελοχώρι Γ. Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) / Βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης Το δίκτυο των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης και οι τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που «αγκαλιάζουν» το Θερμαϊκό κόλπο και δημιουργούν ασπίδα προστασίας γύρω του

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ)

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ)

5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛΘ ΣΙΝΔΟΣ

6 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΛΘ Το αρχικό Στάδιο Ι των έργων της ΕΕΛΘ τελικού προϋπολογισμού περίπου 3,8δις δρχ ξεκίνησε το 1983 και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το Φεβρουάριο του 1992, που άρχισε η λειτουργία της εγκατάστασης από τον κατασκευαστή. Κατά τα έτη έγιναν τροποποιήσεις των επιμέρους μονάδων, για επίτευξη υψηλότερου βαθμού επεξεργασίας μέρους των λυμάτων της πόλης, ενώ άλλαξε και το σημείο εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων (λόγω προστασίας του δέλτα του Αξιού) και καθορίσθηκε πλέον ως αποδέκτης ο Θερμαϊκός κόλπος. Η ΕΕΛΘ από το 1992 ξεκίνησε να επεξεργάζεται περίπου m3/ημ σταδιακά μέχρι τα m3/ημ κατά την έναρξη της λειτουργίας του Σταδίου ΙΙ το 2000 με βαθμό επεξεργασίας άνω του 90%.

7 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Τα έργα του Σταδίου ΙΙ ξεκίνησαν περί τα τέλη 1996 με προϋπολογισμό 11,5δις δρχ και με την ολοκλήρωσή τους στις αρχές του 2000 επεξεργάζονται με βαθμό απόδοσης άνω του 95% όλα τα αστικά λύματα της πόλης της Θεσσαλονίκης με συμβατικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού με υποβρύχιο αερισμό και ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου. Η ΕΕΛΘ δέχεται καθημερινά περί τα m 3 /ημ ξηράς περιόδου, ωστόσο η ονομαστική δυναμικότητα της εγκατάστασης είναι για παροχή λυμάτων m3/ημ και ρυπαντικό φορτίο BOD5, SS και Nολ 80, 76 και 16 ton/ημ αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη δύο εργολαβίες του Υπ.Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων α) Κατασκευή 3ου χωνευτή ιλύος προϋπολογισμού περίπου 4Μ Euro και β) Κατασκευή μονάδας θερμικής επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛΘ προϋπολογισμού περίπου 17,8Μ Euro

8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛΘ ΕΙΣΟΔΟΣ Ημερήσια παροχή ακαθάρτων (Παροχή σχεδιασμού) m 3 /ημ m 3 /ημ Μέγιστηπαροχήμεβροχοπτώσεις 4,5 m 3 /sec 7,5 m 3 /sec Παροχή αιχμής εισόδου 6,9 m 3 /sec 9,0 m 3 /sec ΒΟD 5 80tn/ημ 111tn/ημ Αιωρούμενα στερεά (SS) 76tn/ημ 106tn/ημ Ολικό άζωτο (Ν) 16tn/ημ 21,6tn/ημ ΕΞΟΔΟΣ ΒΟD 5 <20 mg/lit <20 mg/lit Αιωρούμενα στερεά (SS) <20 mg/lit <20 mg/lit Ολικό άζωτο (Ν) <10 mg/lit (T>18C) <10 mg/lit (T>12C) Η ΕΕΛΘ, που διαθέτει περίπου 10MW εγκατεστημένη ισχύ, δέχεται καθημερινά κατά μέσο όρο περί τα m 3 /ημ ξηράς περιόδου και παράγει περίπου 1tn αφυδατωμένης ιλύος ανά 1000m 3 εισερχομένων λυμάτων

9 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛΘ Φρεάτιο εισόδου & αρχική ανύψωση λυμάτων Εσχάρωση Εξάμμωση Λιποσυλλογή Υποδοχή & προεπεξεργασία βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης Μέτρηση παροχής Μερισμός Εκτροπή πλημμυρικών παροχών Πρωτοβάθμια καθίζηση απαγωγή Α βάθμιας ιλύος Ενδιάμεση ανύψωση λυμάτων Βιολογική απομάκρυνση άνθρακα & αζώτου (νιτροποίησηαπονιτροποίηση) Κτίριο φυσητήρων αέρα Ανακυκλοφορία ιλύος προς βιολογία & απαγωγή Β βάθμιας ιλύος Μερισμός παροχής - Δευτεροβάθμια καθίζηση Απολύμανση με αέριο χλώριο δεξαμενή επαφής Αντλιοστάσιο εξόδου φρεάτιο φόρτισης Διάθεση καθαρών επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη μέσω υπεδάφιου & υποθαλάσσιου αγωγού συνολικού μήκους 13km

10 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛΘ Α βάθμια ιλύς Άλεση και μέτρηση παροχής Προπάχυνση βαρύτητας Τροφοδοσία χωνευτών Αναερόβια χώνευση παραγωγή βιοαερίου Αποθήκευση βιοαερίου Λεβητοστάσιο συμπιεστές βιοαερίου Μεταπάχυνση Ομογενοποίηση με την Β βάθμια ιλύ Β βάθμια ιλύς Μέτρηση παροχής Μηχανική πάχυνση Ομογενοποίηση με την Α βάθμια ιλύ Το ομογενοποιημένο μίγμα Α + Β βάθμιας ιλύος οδηγείται στις ταινιοφιλτρόπρεσσες προς αφυδάτωση & ασβεστοποίηση {10% Ca(OH) 2 } και το τελικό προϊόν μεταφέρεται για εναπόθεση σε λεκάνες με ειδική επίστρωση (lagoons)

11 ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ Προπάχυνση Α βάθμιας ιλύος, αποτελούμενη από 4 κυκλικές δεξαμενές πάχυνσης βαρύτητας με D=15,6m και V=500m3 έκαστη, με περιστρεφόμενο ξέστρο ανάμιξης ιλύος, οι οποίες τροφοδοτούν 2 αντλίες Mohno που στέλνουν την παχυμένη ιλύ στη χώνευση. Στους προπαχυντές γίνεται συμπύκνωση της ιλύος από ~2% σε ποσοστό >4%

12 ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Η αναερόβια χώνευση, εφαρμόζεται στην παχυμένη ιλύ και αποσκοπεί στη μείωση, σταθεροποίηση και μερική απολύμανσή της, υπό αναερόβιες συνθήκες. Η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης των αναερόβιων βακτηριδίων είναι η μεσοφιλική περιοχή (30 Ο C έως 35 Ο C) ή η θερμοφιλική περιοχή (55 Ο C έως 60 Ο C). Τα κύρια πλεονεκτήματα της αναερόβιας χώνευσης είναι: -Mείωση οργανικών στερεών της ιλύος (κατά 40% - 60%). - Παραγωγή βιοαερίου που λόγω της περιεκτικότητάς του σε CH 4 αποτελεί χρήσιμη πηγή ενέργειας. - Μείωση παθογόνων μικροοργανισμών: μετά τη θερμοφιλική χώνευση η ιλύς είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από παθογόνα, ενώ μετά την μεσοφιλική χώνευση επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των παθογόνων Το παραγόμενο βιοαέριο χρησιμοποιείται σε καυστήρες, για την θέρμανση της ιλύος στην επιθυμητή θερμοκρασία, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση. Μειονέκτημα της αναερόβιας χώνευσης είναι το υψηλό κόστος επένδυσης, με αποτέλεσμα η παραπάνω επιλογή να εφαρμόζεται σε σχετικά μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

13 Αναερόβια χώνευση ιλύος ΕΕΛΘ, στην οποία με τη βοήθεια αναερόβιων μικροοργανισμών στη μεσοφιλική περιοχή των 35ºC η ιλύς υφίσταται διάσπαση των μακρομοριακών συστατικών της, ενώ παράλληλα παράγεται βιοαέριο που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση. Υπάρχουν δύο μεγάλες κλειστές κυλινδρικές δεξαμενές όγκου 7.500m 3 έκαστη, ενώ υπάρχει προοπτική κατασκευής για μία ακόμα. Ο υδραυλικός χρόνος παραμονής της Α βάθμιας ιλύος στους δύο χωνευτές είναι της τάξεως των ημερών. 13

14 Η μονάδα της αναερόβιας χώνευσης στην ΕΕΛΘ περιλαμβάνει δύο (2) χωνευτές περιμετρικά των οποίων υπάρχουν τέσσερις (4) μονάδες Heatmix (θερμαντήρες) για κάθε χωνευτή. Το Heatmix είναι ένας συνδυασμός θερμαντήρα και αναδευτήρα ιλύος. Το κάθε Heatmix αποτελείται από δύο κάθετους ατσαλένιους σωλήνες. Στον εσωτερικό σωλήνα εισέρχεται η παχυμένη ιλύς, ενώ στον εξωτερικό σωλήνα διοχετεύεται ζεστό νερό μεταφέροντας έτσι θερμότητα στην ιλύ σε θερμοκρασία 35C, ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή βιοαερίου. Η δεύτερη εργασία που επιτελεί το Heatmix είναι της ανάδευσης. Το κάτω μέρος του σωλήνα του Heatmix, τροφοδοτείται με βιοαέριο υπό πίεση (με την βοήθεια συμπιεστή) αναγκάζοντας έτσι την ιλύ να «οδεύσει επάνω» και να καταλήξει εντός του χωνευτή από το ψηλό τμήμα του Heatmix. Το βιοαέριο που συλλέγεται από τον χωνευτή, μέσω ξεχωριστών σωλήνων καταλήγει ξανά στον συμπιεστή, και από εκεί πάλι συνδέεται στον σωλήνα ιλύος για τον ίδιο κύκλο.

15 Επισημαίνεται ότι για την ανάπτυξη των βακτηριδίων (που θα οδηγήσουν στην διάσπαση της ιλύος) είναι απαραίτητη η άμεση ανάμειξη της φρέσκιας ιλύος με την ήδη υπάρχουσα χωνευμένη ιλύ, Γενικά το σύστημα των Heatmix διασφαλίζει προαναφερθέντων διαδικασιών τα εξής: μέσω των Αποφυγή καθίζησης άμμου, χαλικιού ή άλλων στερεών Αποφυγή σχηματισμού αφρού Δεν υπάρχει ανακυκλοφορία της φρέσκιας λάσπης, κάτι το οποίο προστατεύει από το να μην υπάρχει μη χωνευμένη λάσπη. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες δεν αποκτούν «κρούστα» λόγω αυτόκαθαρισμού τους με την κυκλοφορία της λάσπης. Αποφυγή μηχανικής διάτμηση των σωματιδίων λάσπης. Ικανοποιητική θέρμανση λάσπης

16 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Το παραγόμενο από τη χώνευση αέριο συλλέγεται σε δύο κυκλικά αεριοφυλάκια όγκου m 3 έκαστο, τα οποία διαθέτουν πλωτή οροφή για την απορρόφηση των αυξομειώσεων της παραγωγής βιοαερίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατόπιν μέσω σωληνώσεων καταλήγει στις διάφορες καταναλώσεις (καυστήρας νερού θέρμανσης χωνευτών, μηχανές κλπ.)

17 Φωτογραφίες από το εσωτερικό των αεριοφυλακίων κατά την περίοδο των εργασιών επισκευής τους.

18 ΔΑΥΛΟΣ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Η υπερβάλλουσα ποσότητα του αερίου που δεν αξιοποιείται από την εγκατάσταση πηγαίνει για ελεγχόμενη καύση στο δαυλό. ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 68% CH 4 30% CO 2 0,14% H 2 S ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ Hu= KJ/Nm3 ή Kcal/Νm3 ή 6,48 KWh/Nm3 (χαμηλότερη από το φυσικό αέριο, KJ/Nm3, και υψηλότερη από το βιοαέριο που παράγεται από χώρους υγειονομικής ταφής, KJ/Nm3).

19 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΩΝΕΥΤΩΝ

20 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

21 Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης (ΕΕΛΘ) για την ομαλή λειτουργία και των δύο (2) αναερόβιων χωνευτών είναι εγκατεστημένοι τέσσερις συμπιεστές βιοαερίου, δηλαδή δύο για κάθε χωνευτή, καθώς και ένας εφεδρικός, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάδευση και ομογενοποίηση της πρωτοβάθμιας συμπυκνωμένης ιλύος εντός του όγκου των χωνευτών, προκειμένου να γίνεται σωστή επεξεργασία της και να παράγεται η κανονική ποσότητα βιοαερίου. Το σύστημα των δύο χωνευτών και των πέντε συμπιεστών (4+1 εφεδρ) για την ανάδευση αυτών είναι αδιάλειπτου ροής, επί 24ωρου βάσης.

22 Συμπιεστής βιοαερίου

23 Συμπιεστές βιοαερίου: κατασκευαστής GARDNER DENVER SCHOPFHEIM GmbH Μέσο Φυσικό αέριο/βιοαέριο Πίεση αναρρόφησης (bar) 2,5 Πίεση κατάθλιψης (mbar) 1020 Ογκομετρική παροχή (m3/h) 282 Ισχύς άξονα (Kw) 22,4 Ισχύς κινητήρα (Kw) 27 Ταχ.περιστροφής (rpm) 1450

24 ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΠΗΕ) Το κτίριο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει τρία επίπεδα (υπόγειο ισόγειο & 1 ος όροφος) με 375 m 2 επιφάνεια κάθε ένα & 5600 m 3 συνολικό όγκο.

25 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΠΗΕ Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει : α) άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ΑΠ 8253/ και κωδικό και β) άδεια παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από το Υπ.Αν. με ΑΠ Δ6/Φ20.016/3651/ , η οποία το Μάρτιο 2006 τροποποιήθηκε με χαρακτηρισμό της μονάδας ως Συμπαραγωγός Ανεξάρτητος Παραγωγός (ισχύς ως 12/2026)

26 ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΠΗΕ) Ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ) κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εργολαβίας του Σταδίου ΙΙ «Επέκταση & ολοκλήρωση των έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Θεσ/νίκης» από την Κ/Ξ «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» το Ο ΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 2,6MW είναι εγκατεστημένος στο ισόγειο του ξεχωριστού κτιρίου ενέργειας δίπλα από την αφυδάτωση και αποτελείται από δύο εγκατεστημένες παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης ΜΕΚ - βιοαερίου/φυσικού αερίου (DEUTZ TΒG620 V16K), εντός ανεξάρτητου θαλάμου για κάθε μηχανή, με ηλεκτρική ισχύ 1,29 Mwel έκαστη και οι οποίες τροφοδοτούνται με το βιοαέριο που παράγεται στον σταθμό

27 και δύο γεννήτριες τριφασικού ρεύματος (STAMFORD HC 734G) ισχύος 1250kVA έκαστη. Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα τροφοδοσίας τους με μίγμα βιoαερίου/ φυσικού αερίου ή καθαρού φυσικού αερίου. Ένα ποσό από το συνολικό ποσό θερμότητας που παράγεται κατά την λειτουργία των μηχανών μεταφέρεται στους χωνευτές ιλύος (για τη θέρμανσή τους) μέσω πλακοειδών εναλλακτών νερού. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των μηχανών, καταναλώνεται σε διάφορα στάδια επεξεργασίας του ΣΚΛΘ - αυτοπαραγωγός - από τον εξοπλισμό λειτουργίας του ίδιου του σταθμού.

28 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Ισχύς καυσίμου : KW (βιοαέριο) / KW (φυσικό αέριο) η κάθε μηχανή. Απαιτούμενη παροχή βιοαερίου: 505 Nm 3 /h ανά μηχανή. Μηχανική Ισχύς : KW (βιοαέριο) και KW (φυσικό αέριο) Ηλεκτρική Ισχύς: KW (βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης 38,3%) ΘερμικήΙσχύςανακτώμενηαπόψύξηκυλίνδρου: 873 KW. Θερμική Ισχύς καυσαερίων (από 490C ) σε 120 C: 717 KW Συνολική Θερμική Ισχύς δυνάμενη να ανακτηθεί: =1.590 KW (β.α 48,6%) Έτσι ο συνολικός Βαθμός Απόδοσης μηχανής που επιτυγχάνεται είναι 86,9%.

29 Μηχανή βιοαερίου Γραμμή αερίου (gas train)

30 Οι διαστάσεις της κάθε μηχανής (η συνολική μονάδα) είναι mm X mm X mm και το βάρος της είναι Kgr.

31 Έξοδος καυσαερίων Σύστημα ανάκτησης θερμότητας από την ψύξη της μηχανής και των λαδιών

32 Σύστημα ανάκτησης θερμότητας μηχανής A

33 Το επίπεδο του θορύβου φτάνει στα 115 db περίπου (στην εξάτμιση) and 85 db (για την εισαγωγή του αέρα). Το ολοκληρωμένο σύστημα των μηχανών (μηχανή Otto εσωτερικής καύσης και σύγχρονη γεννήτρια τάσης 400 V, ονομαστικής ισχύος 1565 KVA, cos φ = 0,8, 1500 rpm, 50 Hz) είναι τοποθετημένο το καθένα σε ξεχωριστό ηχομονωμένο δωμάτιο θορύβου (noise proof room). Σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή η βέλτιστη απόδοση των μηχανών επιτυγχάνεται με το συνδυασμό βιοαερίου και φυσικού αερίου σε αναλογία (50-50 για κάθε τύπου καυσίμου) εξαιτίας του βέλτιστου αριθμού μεθανίων 132- του βιοαερίου και της υψηλότερης θερμογόνου δύναμης του φυσικού αερίου. Το υπόλοιπο ποσοστό της ισχύος του καυσίμου ουσιαστικά αποτελεί απώλειες ακτινοβολίας (κινητήρα και γεννήτριας), μετάδοση ισχύος (κινητήρα-γεννήτριας), και ένα μέρος ψύξης καυσαερίων και επίσης ψύξης καυσίμου-βιοαερίου, inter cooler, (χαμηλής ενθαλπίας μη ανακτήσιμα νερά)

34 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Τεχνικά δεδομένα 75% φορτίο 50% φορτίο Ισχύς καυσίμου 2537 KW (77,5%) 1796 KW (54,8%) Μηχ. Ισχύς 971 KW (effic. 38,27%) 647 KW (effic. 36%) Ισχύς καυσαερίου 568 KW (effic. 22,38%) 405 KW (effic. 22,55%) Θερμική ισχύς ψύξης μηχανής και λαδιών Συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης Συνολικός βαθμός απόδοσης 695 KW (effic. 27,39%) 520 KW (effic. 28,95%) 49,77% 51,5% 86,87% 86,42% Δυνατότητα λειτουργίας μίας μηχανής με 75% φορτίο, ή δύο μηχανές με το 50% του φορτίου τους.

35 Ισοζύγιο Ηλεκτρικής Ισχύος. Σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες της Ε.Ε.Λ.Θ. - κατανάλωση MWh μηνιαία (49 MWh ημερησίως) και KW μέγιστη απαίτηση ηλεκτρικής ισχύος - πληρώνουμε στη Δ.Ε.Η σε μηνιαία βάση περί τα euros, καθώς το μοναδιαίο κόστος ενέργειας το 2009 ήταν 0,094 euro/kwh Σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις η ποσότητα βιοαερίου που παράγεται από τη διαδικασία είναι m 3 /d και με τη λειτουργία μιας μονάδας στο 70% του φορτίου για μια βάρδια (~8MWh) μπορεί να καλυφθεί το 15% των αναγκών της ΕΕΛΘ, αρκεί βέβαια να μην υπάρχουν αιχμές στη ζήτηση που υπεισέρχονται στον αλγόριθμο χρέωσης από τη ΔΕΗ.

36 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΗΕ Οι ενέργειες που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και την ανταποδοτικότητα του ΣΠΗΕ είναι : Α) Ολοκλήρωση από το Υπουργείο Υποδομών της εργολαβίας του 3 ου χωνευτή που θα αυξήσει το διαθέσιμο όγκο ιλύος προς επεξεργασία και το χρόνο παραμονής και κατ επέκταση την ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου Β) Κατασκευή μονάδων απομάκρυνσης υδρόθειου & υγρασίας από το παραγόμενο βιοαέριο, που θα βελτιώσουν την ποιότητα του αερίου που τροφοδοτείται στις μηχανές καύσης, τους λέβητες θέρμανσης και τους συμπιεστές Γ) Με την προσθήκη του 3ου χωνευτή στη διαδικασία πρέπει να δρομολογηθούν εργασίες καθαρισμού των δύο παλαιότερων χωνευτών προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο όγκος από επικαθήσεις και συσσωματώματα ιλύος μετά από την πολυετή συνεχή λειτουργία τους

37 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Ε Θ Ι Α Γ Ε 8 / 9 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας - Εφαρμογές στον αγροτικό τομέα Μια οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική ενεργειακή λύση Δρ Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος-Γεωθερμικός Ανδρέας Ηλίας, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Το νερό στην πόλη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες φύλλο εκπαιδευτικών Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Τη διαδροµή του νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα