Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016"

Transcript

1 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή τους. Η επιχείρηση υφίσταται από το 1925 σαν ιδιωτική, ενώ από το 1974 και μετά, σαν δημοτική, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τον Ν. 1069/80. Το πρώτο τμήμα του δικτύου στο κέντρο της πόλης άρχισε να κατασκευάζεται στην δεκαετία του 1950 ενώ επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς στην δεκαετία του 1980 μετά τον Ν. 1069/80 με την κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του καθώς και την κατασκευή της ΕΕΛ που άρχισε να λειτουργεί το 1989, μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Το συνολικό μήκος του αποχετευτικού δικτύου ανέρχεται στα μ. ( μ. αγωγοί ακαθάρτων και μ. αγωγοί όμβριων). Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οδηγία 91/271, Κ.Υ.Α. 5673/400/1997). Το έργο της αποχέτευσης χρηματοδοτήθηκε από το 1ο και 2ο ταμείο Συνοχής καθώς και το ΕΣΠΑ και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το συνολικό ετήσιο παραγόμενο φορτίο των λυμάτων της Λάρισας σήμερα ανέρχεται σε ισοδύναμους κατοίκους (ι.κ.) Το φορτίο αυτό αποτελείται 100% από αστικά λύματα γιατί καμία βιομηχανία δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο αποχέτευσης. Η Λάρισα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλικής πεδιάδας και η οικονομία της στηρίζεται κύρια στην γεωργία και στις υπηρεσίες και ελάχιστα σε βιομηχανικές δραστηριότητες.

2 Από το συνολικό ετήσιο παραγόμενο φορτίο λυμάτων ένα ποσοστό 95% είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης και την ΕΕΛ που έχει την τριτοβάθμια επεξεργασία. Το υπόλοιπο ετήσιο παραγόμενο φορτίο λυμάτων σε ποσοστό 5% είναι συνδεδεμένο σε ατομικά συστήματα κύρια σε βόθρους. Η πόλη θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων που θα υποβάλλονται πριν από την απόρριψή τους σε δευτεροβάθμια επεξεργασία. Δίκτυο και ΕΕΛ σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και συντηρούνται με επαρκείς επιδόσεις για όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Η απόρριψη των επεξεργασμένων νερών γίνεται με τρόπο ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Αποδέκτης είναι ο Πηνειός ποταμός που δεν είναι χαρακτηρισμένος σαν ευαίσθητη περιοχή και τηρούνται όλες οι απαιτήσεις. Έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό άδειες. Το δίκτυο αποχέτευσης στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι χωριστικό δηλαδή περιλαμβάνει αγωγούς όμβριων υδάτων για τη διοχέτευση των νερών στον Πηνειό ποταμό που διαρρέει την πόλη και την προστασία της πόλης από τις πλημμύρες και αγωγούς ακαθάρτων για την παροχέτευση των λυμάτων της πόλης για επεξεργασία στην ΕΕΛ και στην συνέχεια την διάθεσή τους στον Πηνειό. Ένα μικρό ποσοστό του δικτύου στο κέντρο της πόλης είναι παντορροικό. Η ΕΕΛ Λάρισας έχει κατασκευασθεί για να εξυπηρετεί την πόλη της Λάρισας (τιμές σχεδιασμού: ι.κ., παροχή m3/day) με τριτοβάθμια επεξεργασία. Τα φορτία του 2012 δίνονται στον πίνακα 1. ΕΙΣΡΟΗ (t/a) ΕΚΡΟΗ (t/a) ΑΠΟΔΟΣΗ % BOD ,96 COD ,92 N ,87 P ,44 Παροχή m 3 /a Πίνακας 1.

3 Η ΕΕΛ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επεξεργασίας της οδηγίας UWWTD. Μάλιστα με την ισχύουσα περιβαλλοντική αδειοδότηση επιβάλλονται αυστηρότερα κριτήρια σε COD, ολικό άζωτο, ολικό φώσφορο και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά. Η ετήσια παραγόμενη λυματολάσπη ανέρχεται σε περίπου t/a ξηρής ιλύος. Η επεξεργασία γίνεται με αναερόβια χώνευση. Το 100% της ποσότητας αυτής επαναχρησιμοποιείται στην γεωργία σε διάφορες καλλιέργειες κύρια σιτάρι και βαμβάκι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. (Οδηγία 86/278, ΚΥΑ 80568/4225/91). Η δράση αυτή είναι πρωτοπόρα για την Ελλάδα καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σ αυτή την έκταση στην χώρα. Το παραγόμενο βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας απαραίτητης στην διεργασία της χώνευσης. Η ΕΕΛ είναι οικονομικά βιώσιμη στα πλαίσια της συνολικής διαχείρισης της επιχείρησης.

4 9Β. Παλαιότερες Επιδόσεις Η ΕΕΛ κατασκευάσθηκε σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση ( ι.κ.) ολοκληρώθηκε το 1989 οπότε άρχισε η λειτουργία της ενώ η δεύτερη φάση ( ι.κ.) ολοκληρώθηκε το Στην συνέχεια έγινε αναβάθμιση της εγκατάστασης της πρώτης φάσης (2010) καθώς και του συστήματος των αυτοματισμών. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι η ΕΕΛ να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία UWWTP. Εικόνα 1.: Άποψη της ΕΕΛ Λάρισας Η ΕΕΛ περιλαμβάνει μηχανική προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια καθίζηση, βιολογική επεξεργασία με την μέθοδο της ενεργού ιλύος, δευτεροβάθμια καθίζηση, απολύμανση, διάθεση στον αποδέκτη. Η επεξεργασία της ιλύος γίνεται με πάχυνση, αναερόβια χώνευση σε μεσόφιλη θερμοκρασία 35 o C και χρόνο παραμονής μεγαλύτερο των 15 ημερών και τέλος μηχανική αφυδάτωση. Με την ολοκλήρωση των έργων έχει επιτευχθεί η αναβάθμιση της μονάδας στα εξής σημαντικά σημεία στα οποία είναι και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση:

5 Αποδοτικότερη λειτουργία της προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων με την εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας τους. Επεξεργασία, σε κατάλληλη μονάδα, του περιεχομένου των αποφρακτικών βυτιοφόρων του δικτύου αποχέτευσης. Εικόνα 2.: Επεξεργασία αποφρακτικών. Εγκατάσταση συστήματος υποβρύχιας διάχυσης στην Β φάση αντί των επιφανειακών αεριστήρων της Α φάσης για καλύτερη απόδοση. Απόσμηση με φίλτρα ενεργού ανθρακα σε κλειστά κτίρια. Αντικατάσταση ταινιοφιλτροπρεσσών αφυδάτωσης της ιλύος με μηχανικούς φυγοκεντρητές (decanters). Εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου με σκοπό: την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εγκατεστημένου εξοπλισμού με την ένταξή του στην λογική της αυτόματης λειτουργίας της ΕΕΛ, την αυτόματη λειτουργία των επι μέρους μονάδων βάσει αξιόπιστων μετρήσεων από on-line όργανα ποσοτικών (παροχόμετρα) και ποιοτικών παραμέτρων (οξυγονόμετρα, μετρητές στερεών, πεχάμετρα), την καταγραφή και τήρηση βάσης δεδομένων με ιστορικά στοιχεία. Με το σύστημα αυτομάτου ελέγχου έχει γίνει ανάπτυξη πλήρους εφαρμογής DCS,

6 η οποία πετυχαίνει την πλήρη εφεδρεία του συστήματος και την σύνδεση όλων των απομακρυσμένων μονάδων με δακτύλιο οπτικής ίνας. Με όλα τα ανωτέρω διασφαλίζεται μια συνολικά σωστή περιβαλλοντική διαχείριση του έργου. Λόγω της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΕΛ έγινε δυνατή η διαχείρηση της ιλύος με σκοπό την αγροτική χρησιμοποίηση. Η ΔΕΥΑΛ αποφάσισε να εφαρμόσει την παραγόμενη ιλύ της ΕΕΛ στη γεωργία. Η πόλη της Λάρισας είναι στο κέντρο της θεσσαλικής πεδιάδας και ο τρόπος αυτός διαχείρισης θεωρήθηκε ο καταλληλότερος. Στην ουσία προχώρησε στην εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σε συνεργασία με τους τοπικούς αρμόδιους κρατικούς φορείς. Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε το 2009 πιλοτικά σε καλλιέργεια βαμβακιού σε αγρό όπου εφαρμόσθηκε πλήρως η νομοθεσία και εκδόθηκε για πρώτη φορά άδεια εφαρμογής ιλύος στην Ελλάδα, σε αγροτική καλλιέργεια. Η προσπάθεια υπήρξε επιτυχής και το εγχείρημα παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία και για τα μέσα επικοινωνίας και φυσικά για τους αγρότες. Εικόνα 3.: Από τοπική εφημερίδα (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19/10/2009).

7 Από τότε γίνεται συστηματική εφαρμογή της παραγόμενης ιλύος σε αγροτικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα την επαναχρησιμοποίηση της στην γεωργία και αποφυγή απόρριψής της σε ΧΥΤΑ. Εικόνα 4.: Μεταφορά ιλύος σε αγρό. Εικόνα 5.: Εφαρμογή ιλύος σε αγρό. Όσον αφορά την συντήρηση και την καλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης: Σημαντικό στοιχείο στην καλύτερη συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης αποτελεί η ύπαρξη λιποσυλλέκτη πριν από τη σύνδεση, το οποίο αποτελεί υποχρέωση όλων των συνδεδεμένων

8 εγκαταστάσεων. Περιορίζεται με αυτό τον τρόπο η συχνότητα φράξεων των δικτύων ακαθάρτων και υπάρχει καλύτερη παροχετευτικότητα των δικτύων με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής των δικτύων. Γίνεται συνεχής και προληπτικός καθαρισμός του δικτύου αποχέτευσης. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν έξι αυτοκίνητα καθαρισμού υπονόμων, με τα οποία καθαρίζεται συστηματικά όλο το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Οι εργασίες αυτές διασφαλίζουν και την αύξηση του χρόνου ζωής του δικτύου. Χρησιμοποιείται ειδικό αυτοκίνητο με κάμερα ενδοσκόπησης και ελέγχου των αγωγών με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Μ αυτόν τον τηλεοπτικό έλεγχο υψηλής τεχνολογίας, επιτυγχάνεται να παραλαμβάνονται έργα χωρίς ατέλειες, τα δίκτυα να βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο και καλή κατάσταση, να αποτρέπονται οι τυχόν παράνομες συνδέσεις και να υπάρχουν σταθερά πληροφορίες για κάθε έργο και αγωγό. Γίνεται προληπτική συντήρηση της ΕΕΛ σε οργανωμένη βάση με ανάπτυξη ιστορικών αρχείων. Για την πρόληψη της ρύπανσης δεν επιτρέπεται η σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στην οδηγία και στον κανονισμό αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ ενώ για τις υπόλοιπες ελέγχεται ο τρόπος τυχόν προεπεξεργασίας και δίνεται άδεια για την σύνδεση. Το ίδιο ισχύει και για την μεταφορά λυμάτων με βυτιοφόρο στην ΕΕΛ. Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχει εγκατασταθεί σύστημα παραγωγής ενέργειας έτσι ώστε το παραγόμενο από την χώνευση βιοαέριο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο σε 2 αεριομηχανές ηλεκτρικής ισχύος 330 Kw και θερμικής ισχύος 421 Kw για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατίθεται για τις ηλεκτρικές ανάγκες της ΕΕΛ. Κάθε συγκρότημα αποτελείται από μια θερμική μηχανή εσωτερικής καύσης η οποία κινεί μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής

9 ενέργειας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να καλύπτει τουλάχιστον το 30% της απαιτούμενης ενέργειας. Για την θέρμανση της ιλύος των χωνευτών, θα χρησιμοποιείται η θερμική ισχύς των αεριομηχανών ΟΤΤΟ με πλήρη ανάκτηση της θερμότητας του νερού ψύξεως. Οι ανάγκες των χωνευτών θα καλύπτονται πλήρως από την ανακτώμενη θερμική ισχύ των μηχανών ενώ το περίσσευμα της θερμικής ενέργειας θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου διοίκησης. Τέλος επικουρικά σε περίπτωση μη λειτουργίας των μηχανών για την θέρμανση των χωνευτών οι ανάγκες καλύπτονται από δύο λέβητες βιοαερίου 420 ΚW. Εικόνα 6.: Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργοποίηση του νέου συστήματος του αυτοματισμού για βέλτιστη διαχείρηση των επιμέρους μονάδων με ταυτόχρονη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

10 9Γ. Μελλοντικά σχέδια Οι μελλοντικοί βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ΔΕΥΑΛ όσων αφορά την διαχείριση των λυμάτων περιλαμβάνουν: 1. Συνεχής προσπάθεια για ορθή διαχείριση και προληπτική συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης. Επεκτάσεις του δικτύου από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ με στόχο την σύνδεση του 100% του πληθυσμού. 2. Υποχρεωτική σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης μέσω ειδικού φρεατίου-λιποσυλλέκτη για την καλύτερη συντήρηση του δικτύου. 3. Η χωρητικότητα του σχεδιασμού θεωρείται ικανοποιητική και δεν προβλέπεται αύξησή της. 4. Η περαιτέρω βελτίωση της επεξεργασίας προβλέπεται και περιγράφεται στο επόμενο τμήμα 5 και αφορά έργα για την καλύτερη διαχείρηση της ιλύος με ηλιακή ξήρανση και έργα για επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων καθώς και την παραγωγή ενέργειας. 5. α. Διαχείριση αφυδατωμένης ιλύος ΕΕΛ Λάρισας με ηλιακή ξήρανση. Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την περαιτέρω επεξεργασία της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στην ΕΕΛ. Σχεδιάζεται μονάδα ηλιακής ξήρανσης με σκοπό την γεωργική αξιοποίησή της σαν εδαφοβελτιωτικό σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα βασικά έργα υποδομής της ηλιακής ξήρανσης είναι τα ακόλουθα: χώρος αποθήκευσης της αφυδατωμένης ιλύος, θερμοκήπια με τον απαραίτητο εξοπλισμό, χώρος ενσάκκισης και αποθήκευση τελικού προϊόντος. Ειδικότερα: Η αφυδατωμένη ιλύς από θα μεταφέρεται με φορτηγά και θα αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο αποθήκευσης. Από εκεί με την βοήθεια φορτωτή θα τροφοδοτούνται οι μονάδες ηλιακής ξήρανσης, δηλαδή τα θερμοκήπια. Η ιλύς με την βοήθεια του μηχανικού συστήματος ανάδευσης θα αναδεύεται συνεχώς, μειώνοντας σταδιακά το πάχος της στρώσης,

11 λόγω της απώλειας υγρασίας και της μείωσης του όγκου της, ε την βοήθεια φυγοκεντρικών ανεμιστήρων. Λόγω της καλής ανάμιξης της ιλύος περιορίζονται οι δημιουργούμενες οσμές. Ο έλεγχος του εξαερισμού γίνεται αυτόματα με βάση τις μετρήσεις μετεωρολογικού σταθμού και των αισθητήριων οργάνων, ώστε να εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες μέσα στο θερμοκήπιο και μέγιστη απορρόφηση υγρασίας από τον αέρα. Το ξηραμένο προϊόν από το θερμοκήπιο απομακρύνεται με φορτωτή προς το σύστημα ενσάκκισης, μια διάταξη πλήρωσης σάκων με ξηραμένη ιλύ (σακκοποιητής big bag) και στην συνέχεια στον χώρο αποθήκευσης. Το έργο είναι ώριμο, υπάρχει ήδη προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης, ενώ έχει ήδη υποβληθεί για χρηματοδότηση. Εικόνα 7.: Χωροθέτηση της ηλιακής ξήρανσης στην ΕΕΛ. 5. β. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν την περαιτέρω επεξεργασία τμήματος της συνολικής παροχής της ΕΕΛ, m 3 /d, κυρίως με διήθηση και απολύμανση με UV έτσι ώστε η ποιότητα εκροής μετά την κατασκευή και λειτουργία των νέων έργων να είναι κατάλληλη για την άρδευση δημοτικών πάρκων της πόλης. Στο πλαίσιο των νέων έργων περιλαμβάνονται και το δίκτυο μεταφοράς των επεξεργασμένων

12 λυμάτων. Το σύνολο των έργων χωροθετείται εντός του γηπέδου της υφιστάμενης ΕΕΛ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ Al (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ) POLY ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗ UV Α/ΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Α/ΣΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ Α/ΣΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Εικόνα 8.: Διάγραμμα ροής έργων. Το έργο είναι ώριμο και υπάρχει ήδη προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης και είναι σύμφωνο με την με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η διάθεση των επεξεργασμένων νερών για άρδευση θα γίνει μέσω δικτύου άρδευσης συνολικού μήκους 13 km σε κλειστό βρόγχο σε μεγάλα πάρκα στον αστικό ιστό της πόλης όπου σήμερα υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις περιπάτου με δένδρα και θάμνους.

13 Εικόνα 9.: Όδευση αγωγών σε αρδευόμενες περιοχές.

14 9Δ. Αναφορές Περαιτέρω πληροφορίες για τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο αυτό της διαχείρισης των λυμάτων είναι διαθέσιμα από την ΔΕΥΑΛ. Επίσης γενικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ. Πληροφορίες για την ΕΕΛ Λάρισας υπάρχουν και στην Εθνική Βάση Δεδομένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών της χώρας που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ όπου υπάρχει καταχώρηση όλων των στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων e=gr

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει την ευθύνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση των μεγάλων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ποιότητα ζωής ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε Ποιότητα ζωής Ετήσιο δελτίο εταιρικής χρήσης 2007 Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008 1 Ποιότητα ζωής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 2 Επιστολή προς τους κ.κ. µετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα