ΘΥΜΕΛΗ Έντυπο Όρων, Κριτηρίων Γενικών Πληροφοριών [Έντυπο Θ1] Σελίδα Θ.1-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΥΜΕΛΗ Έντυπο Όρων, Κριτηρίων Γενικών Πληροφοριών [Έντυπο Θ1] Σελίδα Θ.1-1"

Transcript

1 ΘΥΜΕΛΗ Έντυπο Όρων, Κριτηρίων Γενικών Πληροφοριών [Έντυπο Θ1] Σελίδα Θ.1-1

2 Έντυπο Θ1 ΣΧΕΔΙΟ «ΘΥΜΕΛΗ» ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [Α] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Στα πλαίσια της αποστολής του για την ανάπτυξη της θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) δέχεται αιτήσεις από επαγγελματικές ομάδες ή θιάσους με έδρα την Κύπρο (που στο εξής στο παρόν έντυπο θα ονομάζονται οι Φορείς ), εγγεγραμμένους ως μη κερδοσκοπικές εταιρείες / οργανισμοί ή μη εγγεγραμμένες άτυπες ομάδες, για επιχορηγήσεις Επαγγελματικής Θεατρικής Δημιουργίας. Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά στη θεατρική παραγωγή που γίνεται στην Κύπρο και όχι στην κάθοδο θιάσων με έτοιμες παραστάσεις από άλλη χώρα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από φορείς κερδοσκοπικής φύσης. 2. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν κατ εξοχήν θεατρικές παραστάσεις και γίνονται δεκτές αιτήσεις για επιχορήγηση μίας ή περισσότερων ad hoc παραγωγών ετησίως. Έκαστος Φορέας θα δικαιούται να υποβάλει μέχρι τέσσερις (4) αιτήσεις για χρηματοδότηση ανά εξάμηνο, αλλά δύναται να εγκριθούν μόνο πέντε (5) αιτήσεις ανά Φορέα ανά έτος. 3. Το παρόν σχέδιο επιχορηγήσεων: (α) αφορά επαγγελματικές θεατρικές παραγωγές με προγραμματισμένη υλοποίηση εντός του ημερολογιακού έτους (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου) (β) δεν αφορά παραγωγές παιδικού νεανικού έργου (γ) προϋποθέτει: υποβολή αίτησης μέχρι τις 2 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται της παραγωγής για παραγωγές με πρεμιέρα στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου υποβολή αίτησης μέχρι 2 Απριλίου για παραγωγές με υλοποίηση από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου (ολοκλήρωση παραστάσεων εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και υποβολή παραστατικών το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετάζονται. [Β] ΣΤΟΧΟΙ Το Σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης στην Κύπρο σε υψηλό ποιοτικά επίπεδο που να απευθύνεται ταυτόχρονα στο σύνολο της κοινωνίας. Αυτό επιδιώκει να το επιτύχει μέσα από τις επιλογές του ρεπερτορίου, την ανακάλυψη ή/και αξιοποίηση νέων θεατρικών συγγραφέων, την πρωτοποριακή ή νεωτεριστική δουλειά των συντελεστών ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντας την με νέες προτάσεις ερμηνείας και εκφραστικά μέσα ώστε να διασφαλίσει τη διάρκεια της ως τέχνη που απευθύνεται σ ένα ευρύτερο κοινό Σελίδα Θ.1-2

3 συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτιστικής πολιτικής της Κύπρου. Μέσα από το Σχέδιο δίνεται έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην οργάνωση, προσφέρονται στήριξη και κίνητρα στους Φορείς προκειμένου να προσφέρουν θεατρική δημιουργία και επιβραβεύονται η ικανότητα προσέλκυσης κοινού, ο επαγγελματισμός, η αποκέντρωση κ.ά. Κρίνεται η θεατρική παραγωγή στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων (όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο ΣΤ) αντιμετωπίζοντας ισότιμα και δίκαια τους δημιουργούς. [Γ] ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Υποβολή αίτησης σημαίνει αυτόματα και αποδοχή των όρων του παρόντος κειμένου και των νομικών υποχρεώσεων που συνεπάγονται. 2. Οι Φορείς υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως προβλέπουν η νομοθεσία, το παρόν κείμενο ή/και όπως ζητηθεί από τον Οργανισμό. 3. Οι επιχορηγήσεις γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου όπως αυτός εγκρίνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ευθύνη των αποφάσεων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ. 4. Προς διασφάλιση της επαγγελματικής δημιουργίας, οι συντελεστές που απασχολούνται πρέπει να είναι επαγγελματίες στον τομέα απασχόλησής τους στην παραγωγή ή/και μέλη των ΕΗΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ή ΣEH τουλάχιστον κατά το 90%. Προς απόδειξη του επαγγελματικού τίτλου των συμμετεχόντων πρέπει να προσκομίζεται σχετικό τεκμήριο ή βεβαίωση. Είναι γενική υποχρέωση των Φορέων να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων εφαρμόζοντας τους σχετικούς νόμους. Προς τούτο οφείλουν να προσκομίζουν υπογεγραμμένα Ατομικά Συμβόλαια Απασχόλησης των εργαζομένων ή/και υπογεγραμμένες Συλλογικές Συμβάσεις. 5. Νοείται ότι ο Φορέας που αιτείται επιχορήγησης έχει εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν στο έργο που προτίθεται να ανεβάσει ή/και θα τα εξασφαλίσει πριν από την πρεμιέρα του έργου. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ουδεμία ευθύνη φέρει επ αυτού. 6. Ο ΘΟΚ δικαιούται ανά πάσα στιγμή να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε σημείο των όρων και κριτηρίων αφού ενημερωθούν έγκαιρα οι επιχορηγούμενοι Φορείς. 7. Οι αιτούμενοι Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν οποιανδήποτε διευκόλυνση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ), τον/την Λειτουργό Θεατρικής Ανάπτυξης και τον/την Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΘΟΚ και να αποδέχονται την Κάρτα Ελευθέρας Εισόδου τους για σκοπούς παρακολούθησης ή/και αξιολόγησης των παραγωγών τους. Καταθέτοντας αίτηση για χρηματοδότηση μέσα από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ, ο Φορέας αποδέχεται τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας της ΕΑΠ όπως περιγράφονται στα σχετικά έντυπα. Σελίδα Θ.1-3

4 8. Το ανέβασμα Κυπριακού έργου πριμοδοτείται μέσα από τον πίνακα κριτηρίων. Για Κυπριακό έργο το οποίο τυγχάνει επιχορήγησης στα πλαίσια του ΘΥΜΕΛΗ, ποσό καταβάλλεται απ ευθείας στο συγγραφέα. 9. Σχέδια κτηριακής υποδομής δεν γίνονται αποδεκτά και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση για θεατρική δημιουργία, πέραν του Κριτηρίου 8 όπως εμφανίζεται στον Πίνακα Αξιολόγησης στην παράγραφο [ΣΤ]. 10. Ο Φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης όλων των απαραίτητων στοιχείων με την αίτησή του για την ενημέρωση του Οργανισμού γύρω από τα όσα αναφέρονται στα κριτήρια. Οι όποιες αλλαγές στην πρόταση πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό προς ενημέρωση και έγκριση τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πρεμιέρα. Δεν γίνεται δεκτή η αλλαγή έργου ή του τίτλου του έργου με τρόπο ώστε να αλλοιώνει την αρχική ονομασία όπως αυτή υποβλήθηκε προς αξιολόγηση. [Δ] ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω των σχετικών εντύπων Θ2 (Ετήσια Στοιχεία) και Θ3 (Στοιχεία ανά παραγωγή) και συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά που καθορίζονται στα έντυπα περιλαμβανομένου του κειμένου του έργου της παράστασης (στην περίπτωση επινοημένου θεάτρου ή θεάτρου χώρου, απαιτείται υποβολή αναλυτικής σκηνοθετικής πρότασης/σκεπτικού παράστασης/περιγραφή κειμένου). Αιτήσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν δεόντως συμπληρωμένα τα έντυπα Θ2 και Θ3 δεν θα εξετάζονται. [Ε] ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 1. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, η χορηγία καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: (α) 50% με την έναρξη των δοκιμών, νοουμένου ότι: i. Επικυρώνεται η απόφαση από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. ii. Εγκρίνεται ο ετήσιος Προϋπολογισμός του ΘΟΚ από την Βουλή των Αντιπροσώπων και εκταμιεύονται τα ποσά που αναφέρονται σε αυτόν. iii. Υποβάλλονται αποδεικτικά από τον Φορέα για την απασχόληση επαγγελματιών συντελεστών τουλάχιστον κατά το 90% ή άλλη γραπτή βεβαίωση από τις συντεχνίες. iv. Προσκομίζονται υπογραμμένα συμβόλαια με τους εργοδοτούμενους που αναφέρονται στην Αίτηση. Τα συμβόλαια πρέπει να συνάδουν με τα όσα δηλώθηκαν για την παραγωγή κατά την αποδοχή της χορηγίας, καθώς και Συλλογικές Συμβάσεις εκεί και όπου υπάρχουν. (β) 25% με τη πρεμιέρα, νοουμένου ότι: i. Αποστέλλεται σχετική επιστολή στον Οργανισμό που βεβαιώνει την πρεμιέρα και προσκομίζονται τα έντυπα της παράστασης. Οι επιχορηγούμενοι Φορείς οφείλουν να αναφέρουν τον ΘΟΚ πρώτο, ως Κύριο Χορηγό, σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που κυκλοφορούν Σελίδα Θ.1-4

5 (πλην των επιστολόχαρτων) χωρίς αυτή η αναφορά να επισκιάζεται από άλλους χορηγούς (στο εξώφυλλο προγραμμάτων, κατατοπιστικά φυλλάδια, αφίσες, διαφημίσεις κ.λπ.) και με τρόπο που θα έχει συμφωνηθεί με τον ΘΟΚ. Το ίδιο ισχύει για τις αναφορές σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης. (γ) 25% με τη συμπλήρωση των παραστάσεων και περιοδειών, νοουμένου ότι: i. Προσκομίζεται απόδειξη πληρωμής από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να δεικνύει ότι έχουν καταβληθεί κανονικά οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις από τον Φορέα στους συντελεστές, εφόσον αυτό προβλέπεται από τα σχετικά συμφωνητικά εργασίας. Η καταβολή Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από τα Ατομικά Συμβόλαια Εργασίας και να περιγράφεται σαφώς ποιος θα καταβάλλει τα τέλη αυτά προς το κράτος καθώς και να προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχετική δαπάνη από πλευράς του Φορέα εάν αυτό ισχύει. ii. Δεν διαπιστώνονται εκκρεμότητες στη σωστή διαχείριση του Φορέα από τον Εσωτερικό Έλεγχο. iii. Υποβάλλεται εντός 45 ημερών από την τελευταία παράσταση και όχι μετά την 27 η Δεκεμβρίου του έτους της παραγωγής, απολογισμός της παραγωγής που περιλαμβάνει αριθμό παραστάσεων και θεατών στο Συγκεντρωτικό Έντυπο Παραστάσεων Ανά Παραγωγή και κατάσταση εσόδων-εξόδων. Το συνολικό ποσό εξόδων (συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) θα πρέπει να συνάδει με την αναλογία χορηγίας-εξόδων. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δ.Σ. του ΘΟΚ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης της απόφασης του ως προς το ύψος της χορηγίας και αναλόγως της απόκλισης ενδεχομένως να επιβάλει κυρώσεις (καταβολή μέρους ή καθόλου της τελικής δόσης ή ακόμη και απαίτηση επιστροφής χρημάτων από τις προηγούμενες). Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα εντός 45 ημερών δεν νομιμοποιείται να διεκδικήσει την τελευταία δόση. iv. Τα στοιχεία του Απολογισμού συνάδουν με τα όσα συμφωνήθηκαν με την έγκριση της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τις εγκριθείσες αποκλίσεις. Ο Οργανισμός δεσμεύεται όπως εντός 45 ημερών από την υποβολή των καταστάσεων αυτών, διεκπεραιώσει τον έλεγχο και προχωρήσει με την καταβολή του τελικού ποσού. [ΣΤ] ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η κάθε παραγωγή θα βαθμολογείται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα κατατάσσονται σύμφωνα με το ποσοστό που έχουν εξασφαλίσει και ακολούθως θα κατανέμονται τα ποσά με βάση τη σειρά κατάταξης, στη βάση της ανταγωνιστικότητας: Επιχορηγούνται ετησίως 48 παραγωγές με ποσό μέχρι 1, ως εξής: 10 παραγωγές με έκαστη 8 παραγωγές με έκαστη 16 παραγωγές με έκαστη 8 παραγωγές με έκαστη 6 παραγωγές με έκαστη Σελίδα Θ.1-5

6 Οι πρώτες πέντε (5) προτάσεις (1-5) εκάστου εξαμήνου που έχουν εξασφαλίσει την υψηλότερη βαθμολογία, θα χρηματοδοτούνται με 80% του συνολικού τους προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις 40,000. Οι επόμενες τέσσερις (4) προτάσεις (6-9) εκάστου εξαμήνου στον πίνακα αξιολόγησης, θα χρηματοδοτούνται με 80% του συνολικού τους προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις Οι επόμενες οκτώ (8) προτάσεις (10-17) εκάστου εξαμήνου στον πίνακα αξιολόγησης, θα χρηματοδοτούνται με 60% του συνολικού τους προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις Οι επόμενες τέσσερις (4) προτάσεις (18-21) εκάστου εξαμήνου στον πίνακα αξιολόγησης, θα χρηματοδοτούνται με 60% του συνολικού τους προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις Οι επόμενες τρεις (3) προτάσεις (22-24) εκάστου εξαμήνου στον πίνακα αξιολόγησης, θα χρηματοδοτούνται με 60% του συνολικού τους προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο τις Νοείται και διευκρινίζεται ότι: (α) Σε περίπτωση ακύρωσης παραγωγών, το ποσό χορηγίας της παραγωγής μεταφέρεται στην επόμενη παραγωγή στη λίστα κατάταξης και αναπροσαρμόζονται όλες οι ακόλουθες. Ανεβαίνουν δηλαδή όλες οι παραγωγές ένα σκαλοπάτι, γεμίζοντας το κενό αυτής που ακυρώθηκε και η πρώτη επιλαχούσα παίρνει χορηγία Διευκρινίζεται πως η επιλαχούσα πρόταση θα δικαιούται τη χορηγία έστω και αν έχει ήδη υλοποιηθεί (δείτε Όρο Ζ(7) παρακάτω). Νοουμένου ότι αποδέχεται με επιστολή τη χορηγία εντός δεκαπέντε ημερών από τη μέρα που λαμβάνει ενημέρωση από τον Οργανισμό Νοουμένου ότι θα υποβληθεί νέος αναθεωρημένος προϋπολογισμός παραγωγής που θα περιλαμβάνει το νέο ποσό χορηγίας. (β) Ως «συνολικός προϋπολογισμός» της πρότασης ορίζεται το σύνολο των δαπανών όπως καθορίζονται στο σχετικό Έντυπο Θ3 (παράγραφος [Ζ]). (γ) Στην περίπτωση κατά την οποία το κονδύλι που διατίθεται προς επιχορήγηση παραγωγών στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορηγήσεων ΘΥΜΕΛΗ αυξηθεί ή/και μειωθεί σημαντικά, το Δ.Σ. του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα επανακαθορισμού του αριθμού των προτάσεων που θα επιχορηγεί ή/και του ύψους των ποσών που θα κατανείμει. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, θα ανακοινώνεται δημόσια ο πίνακας με τη γενική κατάταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν για επιχορήγηση και τη συνολική βαθμολογία που εξασφάλισε η κάθε μία. Κάθε Φορέας θα λαμβάνει, επιπρόσθετα, την αναλυτική βαθμολογία για κάθε πρόταση που υπέβαλε. Σε ότι αφορά στην πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα των λοιπών Φορέων: Οι Φορείς, θα μπορούν να υπογράφουν με την υποβολή αίτησης συγκατάθεση κοινοποίησης των αναλυτικών τους αποτελεσμάτων, προκειμένου να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα όσων φορέων έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, με επιθεώρηση των εγγράφων στα γραφεία του ΘΟΚ. Σελίδα Θ.1-6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Ποιότητα εργασίας / καλλιτεχνικό αποτέλεσμα* 30% 2. Αξιολόγηση πρότασης (συμβολή στη θεατρική ανάπτυξη, ρεπερτόριο, συντελεστές κ.λπ.)* Ελάχιστος αριθμός παραστάσεων: Αριθμός απασχολούμενων ηθοποιών*: 1 2% 2 3% 3 4% 4 5% 5 6% 6 7% 7 8% 8 9% 9 και άνω 10% 4. Νομική υπόσταση Φορέα ως «μη-κερδοσκοπική εταιρεία/οργανισμός»* (με τουλάχιστον μία (1) αποδεδειγμένη θεατρική παραγωγή τα τελευταία τρία έτη) 2 έτη και κάτω 3% 3-6 έτη 5% 7-10 έτη 7% έτη 8% 16 έτη και άνω 10% 5. Προσέλκυση θεατών (τελευταίας θεατρικής περιόδου)* 500-1,000 1% 1,001-2,500 3% 2,501-5,000 5% 5,001-7,000 7% 7,001 και άνω 8% 6. Αποκεντρωτική Δραστηριότητα (τελευταίας θεατρικής περιόδου)* 3-5 2% 6-9 3% % 16 και άνω 5% 7. Βιωσιμότητα Παραγωγής* Υλοποίηση παραγωγών Φορέα στο τελευταίο ΘΥΜΕΛΗ 1% Υποβολή ισοσκελισμένου προϋπολογισμού 1% 27% 10% 10% 8% 5% 2% 8. Διατήρηση Θεατρικής Σκηνής (για το έτος της Αίτησης)* 4% 9. Κυπριακό Θεατρικό Έργο (δεν περιλαμβάνονται οι διασκευές)* 2% 10. Σχεδιασμός Προσέλκυσης Κοινού/Αύξησης εσόδων 1% 11. Ενοικίαση χώρου ως έδρας παραστάσεων (δεν αφορά Φορείς που πληρούν το Κριτήριο 8) 1% ΣΥΝΟΛΟ 100% Σελίδα Θ.1-7

8 * Επεξηγήσεις Πίνακα Κριτηρίων: 1. Ποιότητα εργασίας / καλλιτεχνικό αποτέλεσμα Αφορά στον Μέσο Όρο βαθμολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων (της οποίας η σύσταση είναι εννεαμελής με 4 μέλη να διορίζονται από το Δ.Σ. του ΘΟΚ και 5 μέλη να εκλέγονται από τους Φορείς) για τις παραγωγές του Φορέα κατά τη χρονιά που προηγείται της αίτησης. Στην περίπτωση που δεν υπήρξε αξιολόγηση θεατρικής δραστηριότητας κατά την τελευταία θεατρική περίοδο, χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις της αμέσως προηγούμενης (εάν υπάρχουν) ή της προηγούμενης αυτής. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπήρξε καμία αξιολόγηση θεατρικής δραστηριότητας εντός των τελευταίων τριών θεατρικών περιόδων, τότε ο Φορέας κρίνεται ως νεοεμφανιζόμενος. Στην περίπτωση νεοεμφανιζόμενων Φορέων, για το ποσοστό που αφορά στο κριτήριο 1 θα χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των γνωμοδοτήσεων όλων των επιχορηγημένων παραγωγών που αξιολογήθηκαν από την ΕΑΠ κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο. 2. Αξιολόγηση πρότασης (συμβολή στη θεατρική ανάπτυξη, ρεπερτόριο, συντελεστές κ.λπ.) Αξιολογούνται η παρουσία και καλλιτεχνική δραστηριότητα του Φορέα στο Κυπριακό Θέατρο, ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη πρόταση θα συμβάλει στον εμπλουτισμό του θεατρικού τοπίου, η επιλογή έργου, ο τρόπος ανεβάσματος, οι στόχοι της παραγωγής, η καινοτομία, η πρωτοποριακή σκέψη, η κάλυψη κενού που διαπιστώνει ο Φορέας στο θεατρικό τοπίο. Αξιολογείται επίσης η επιλογή συνεργατών (σκηνοθέτη, σκηνογράφου, μουσικών, ηθοποιών κ.ά.) σε συνάρτηση με το ρεπερτόριο, τη σύνθεση της θεατρικής ομάδας, τον αριθμό ατόμων που απασχολούνται και την αξιοποίηση νέων ηθοποιών. Για σκοπούς βαθμολόγησης της ποιότητας της πρότασης υποβάλλεται στην Επιτροπή Ανάπτυξης συμβουλευτική αξιολόγηση από τον/την Λειτουργό Θεατρικής Ανάπτυξης ή/και άλλο Θεατρολόγο. 3. Αριθμός απασχολούμενων ηθοποιών Οι παραγωγές με μικρό αριθμό ηθοποιών κρίνονται ισότιμα στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων όπως και οι μεγάλες παραγωγές. Επιβραβεύεται όμως ο Φορέας εκείνος που επιλέγει ρεπερτόριο με αυξημένο αριθμό ηθοποιών, με όσες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται. 4. Νομική υπόσταση Φορέα ως «μη-κερδοσκοπική εταιρεία/οργανισμός» Στόχος του Σχεδίου Επιχορήγησης είναι η στήριξη της θεατρικής δημιουργίας και μέσω αυτής, των ανθρώπων του θεάτρου. Ομάδες οι οποίες μετεξελίσσονται σε νομικές οντότητες και λειτουργούν θεσμοθετημένα ως «μη-κερδοσκοπικές εταιρείες/οργανισμοί» επιβραβεύονται. Φορείς που δεν έχουν αποδεδειγμένη θεατρική παραγωγή τα τελευταία τρία έτη θεωρούνται για σκοπούς του σχεδίου ανενεργοί και δεν δικαιούνται βαθμών στο συγκεκριμένο κριτήριο. 5. Προσέλκυση θεατών (τελευταίας θεατρικής περιόδου) Ο αριθμός αυτός αφορά όλες τις παραστάσεις του θιάσου στην τελευταία θεατρική περίοδο (περιλαμβανομένων των περιοδειών). Δεν προσμετρούνται οι θεατές παιδικού νεανικού έργου εφόσον το ΘΥΜΕΛΗ δεν αφορά στο παιδικό-νεανικό έργο. Ως θεατρική περίοδος (σεζόν) ορίζεται και για τους σκοπούς του Σχεδίου νοείται η περίοδος από 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους μέχρι και την 31η Αυγούστου του επόμενου Σελίδα Θ.1-8

9 και υπολογίζονται οι αριθμοί που αφορούν αμιγώς θεατρικές παραστάσεις και όχι άλλη δραστηριότητα του Φορέα. Στην περίπτωση αποδεδειγμένων και τεκμηριωμένων συμπαραγωγών, οι θεατές προσμετρούνται στους συνεργαζόμενους φορείς εξίσου. 6. Αποκεντρωτική Δραστηριότητα (τελευταίας θεατρικής περιόδου) Για τους σκοπούς του Σχεδίου, ως περιοδεία ορίζεται η μετακίνηση του Φορέα πέραν των ορίων της μείζονος αστικής περιοχής στην οποία βρίσκεται η έδρα του. Το σύμπλεγμα αυτό, για τη Λευκωσία περιλαμβάνει τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμειας, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου, για τη Λεμεσό τους Δήμους Λεμεσού, Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας και Ύψωνα, για τη Λάρνακα τους Δήμους Λάρνακας και Αραδίππου και για την Πάφο τους Δήμους Πάφου και Γεροσκήπου. Στην περίπτωση Φορέων με έδρα μη αστική περιοχή, όλες οι παραστάσεις εκτός της έδρας τους θεωρούνται περιοδείες. Ως θεατρική περίοδος (σεζόν) ορίζεται και για τους σκοπούς του Σχεδίου νοείται η περίοδος από 1 η Σεπτεμβρίου ενός έτους μέχρι και την 31 η Αυγούστου του επόμενου και υπολογίζονται οι αριθμοί που αφορούν αμιγώς θεατρικές παραστάσεις και όχι άλλη δραστηριότητα του Φορέα. 7. Βιωσιμότητα παραγωγής Στην Υλοποίηση παραγωγών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποκλίσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση του προϋπολογισμού κάθε παραγωγής -που υποβλήθηκε μετά την αποδοχή της χορηγίας- και του τελικού απολογισμού που υποβλήθηκε μετά την υλοποίηση της παραγωγής. Αν ο μέσος όρος δεν υπερβαίνει το 25% τότε το σχήμα παίρνει το 1%. Για Φορείς που δεν έλαβαν μέρος στο τελευταίο ΘΥΜΕΛΗ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, μέχρι και τρία έτη πίσω, όπως προνοείται και σε άλλα σημεία του ΘΥΜΕΛΗ. Για φορείς που δεν έχουν καθόλου προηγούμενες παραγωγές στο ΘΥΜΕΛΗ, δεν μπορεί να παραχωρείται το 1%. Παραγωγές που δεν υλοποιήθηκαν με έγκαιρη ενημέρωση του ΘΟΚ, δεν προσμετρούνται στο μέσο όρο. Το έτερο 1% παραχωρείται εφόσον ο Φορέας έχει υποβάλει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό παραγωγής. 8. Διατήρηση Θεατρικής Σκηνής (για το έτος της Αίτησης) Φορείς οι οποίοι διατηρούν θεατρική Στέγη ενισχύονται μέσα από το Σχέδιο. Για την απόδοση όμως του ποσοστού αυτού, ο Φορέας που διατηρεί Στέγη πρέπει να προσκομίσει τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ή το Συμβόλαιο Ενοικίασης ή την Άδεια Λειτουργίας που αποδεικνύει τη συνεχή χρήση του χώρου ως θεατρική σκηνή για ολόκληρο το έτος της Αίτησης και να διεξάγει εκεί τον κύριο όγκο των παραστάσεών του. 9. Κυπριακό Θεατρικό Έργο (δεν περιλαμβάνονται οι διασκευές) Κίνητρο για το ανέβασμα Κυπριακού έργου. Εάν και εφόσον η παραγωγή τελικά εγκριθεί για επιχορήγηση μέσα από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ, ποσό 1,200 θα καταβάλλεται απ ευθείας στο συγγραφέα του έργου. 10. Σχεδιασμός Προσέλκυσης Κοινού/Αύξησης εσόδων Προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στα έσοδα και τους θεατές κάθε παραγωγής, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός προώθησης. Υποβάλλεται από το Φορέα ο σχεδιασμός για προσέλκυση θεατών και προώθηση της παραγωγής καθώς και για αύξηση των εσόδων Σελίδα Θ.1-9

10 της. Σε αυτόν μπορούν να παρατεθούν στοιχεία για τις μεθόδους προβολής, τη στόχευση, αν υπάρχει, συγκεκριμένης ταυτότητας κοινού και τρόποι προσέγγισής του, το ενδεχόμενο προγραμματισμού παράλληλων με την παραγωγή δράσεων, όπως συζητήσεις με το κοινό, εργαστήρια κλπ., οποιαδήποτε ενέργεια ο φορέας προγραμματίζει με σκοπό την προσέλκυση κοινού στην παραγωγή και γενικότερα στο θέατρο, και την αύξηση ή την εξασφάλιση επιπρόσθετων χορηγιών ή άλλων πόρων. 11. Ενοικίαση χώρου ως έδρας παραστάσεων Αφορά φορείς που δεν διατηρούν θεατρική στέγη και θα πρέπει να ενοικιάσουν Θεατρική Σκηνή ως έδρα για σκοπούς παρουσίασης της παραγωγής. Απαιτείται σχετική πιστοποίηση. Δεν προσμετράται στους φορείς που διεκδικούν το ποσοστό στο κριτήριο αρ. 8. [Ζ] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Οι εγγεγραμμένοι «μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί/εταιρείες» υποχρεούνται να υποβάλουν εξελεγμένους λογαριασμούς και Φορολογικό Έντυπο 7 (IR-7) με το πέρας της χρονιάς κατά την οποία επιχορηγούνται από τον Οργανισμό για να μπορεί να εξεταστεί τυχόν νέα αίτησή τους κατά την επόμενη χρονιά. Παράλειψή τους να υποβάλουν εξελεγμένους λογαριασμούς, δεν επιτρέπει εξέταση επόμενων αιτήσεων. 2. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει πέραν της εγκεκριμένης επιχορήγησης σε σχέση με οικονομικές ή/και άλλες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Φορέας πριν, κατά τη διάρκεια ή/και μετά το τέλος της συγκεκριμένης παραγωγής (σύναψη χρεών, καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ.). 3. Οποιαδήποτε καταγγελία διατυπωθεί επίσημα (γραπτώς και ενυπόγραφα) θα εξεταστεί από το Δ.Σ. του ΘΟΚ, εντός των αρμοδιοτήτων του, και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε αναστολή καταβολής της επιχορήγησης μέχρι την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας και οριστική επίλυση της διαφοράς. 4. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, η απόφαση ισχύει έως και τρεις μήνες από την προγραμματισμένη πρεμιέρα της παραγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση, νοουμένου πως ο νέος προγραμματισμός συμπεριλαμβάνεται στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση περαιτέρω αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η επιχορήγηση ισχύει μόνο με εκ νέου έγκριση του Δ.Σ. του ΘΟΚ. 5. Σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης, οι αιτούμενοι Φορείς καλούνται να αποστείλουν επιστολή αποδοχής της χορηγίας και να δηλώσουν τυχόν διαφοροποιήσεις που προέκυψαν, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για τις παραγωγές που υποβάλλονται μέχρι 2 Οκτωβρίου και μέχρι τέλος Μαΐου για τις παραγωγές που υποβάλλονται μέχρι 2 Απριλίου. Δεν επιτρέπεται η αναβολή πρεμιέρας εντός της επόμενης ημερολογιακής χρονιάς, έστω και αν εμπίπτει στο όριο των τριών μηνών που περιγράφεται. Οι παραγωγές που υλοποιούνται στο δεύτερο εξάμηνο οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά παραστατικά μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου και πρέπει να συμπληρώσουν τις προγραμματισμένες παραστάσεις τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σελίδα Θ.1-10

11 6. Ο Φορέας οφείλει να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό της παραγωγής του του εάν και εφόσον η χορηγία που θα εξασφαλίσει είναι διαφορετική των προσδοκιών του. Σε τέτοια περίπτωση οφείλει καταθέσει αναθεωρημένο προϋπολογισμό, με την επιστολή αποδοχής της χορηγίας, όπως αναφέρεται στο σημείο 4 πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλοίωση του οικονομικού προγραμματισμού δεν μπορεί να αλλοιώσει την αναλογία χορηγίας-εξόδων όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο [ΣΤ]. Το Δ.Σ. του ΘΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού που υποβλήθηκε από τον Φορέα καθώς και το δικαίωμα επανακαθορισμού της χορηγίας ή επιβολής κυρώσεων εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 7. Για σκοπούς Σχεδίου, ως ελάχιστος αριθμός παραστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των περιοδειών) ορίζονται οι Στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω ακυρώσεων παραγωγών που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση, ο Οργανισμός προχωρήσει σε επιχορήγηση προτάσεων από τη θέση 24 εκάστου εξαμήνου και μετά Παράγραφος [ΣΤ] (α) αλλά στο μεταξύ μία εξ αυτών που καθίσταται, πλέον, δικαιούχος έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα όσα περιγράφονται στην Παράγραφο [Ε] 1 (β) i δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ο Φορέας δύναται να χρηματοδοτηθεί νοουμένου ότι: (α) Υποβάλλει προς έλεγχο όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν έντυπο εντός 45 ημερών ή/και (β) Προχωρεί σε δημόσια ανακοίνωση (δελτίο Τύπου σε ΜΜΕ και εμφάνιση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Φορέα) που να διευκρινίζει πως ο ΘΟΚ επιχορήγησε την παραγωγή «Χ» με ποσό «Ψ» μέσα από το Σχέδιο ΘΥΜΕΛΗ, έπειτα από ακυρώσεις άλλων παραγωγών και όπως προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί του Σχεδίου. (γ) Η επιχορήγηση δεν μπορεί να αλλοιώνει την αναλογία χορηγίας-εξόδων που αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδότησης (π.χ. 60% του συνολικού προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 10,000). 9. Ο Φορέας δύναται να αποκλίνει έως και εν τρίτο (1/3) από τη σύνθεση της ομάδας όπως αυτή υποβλήθηκε στην αρχική πρόταση, ενημερώνοντας πάντοτε τον Οργανισμό εκ των προτέρων και οπωσδήποτε πριν την έναρξη δοκιμών, καταθέτοντας ταυτόχρονα τις αναγκαίες πληροφορίες. Σε περίπτωση μεγαλύτερης απόκλισης, ο ΘΟΚ διατηρεί τόσο το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις όσο και το δικαίωμα επανακαθορισμού της χορηγίας ή επιβολής κυρώσεων εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. Στο δικαίωμα απόκλισης δεν περιλαμβάνεται ο Σκηνοθέτης. Στην περίπτωση αλλαγής Σκηνοθέτη, η πρόταση τίθεται εκ νέου ενώπιον του Δ.Σ. του ΘΟΚ με τη νέα σκηνοθετική προσέγγιση. Το Δ.Σ. δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση, ανάλογα με το αν είναι ισάξια με εκείνην που υποβλήθηκε αρχικά. 10. Σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, αθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Φορέα έναντι των συνεργατών του ή/και διακοπή εργασιών ή/και μη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους και κριτήρια ή/και αλλαγές τέτοιες που αλλοιώνουν την παραγωγή του Φορέα σε σχέση με την πρόταση που υπέβαλε και για την οποία εγκρίθηκε η Σελίδα Θ.1-11

12 επιχορήγηση, ενδεχομένως να συνεπάγονται κυρώσεις, αναθεώρηση, επανακαθορισμό ή/και ακύρωση της χρηματοδότησης. Επ αυτών αποφασίζει το Δ.Σ. του ΘΟΚ. 11. Φορείς που λαμβάνουν επιχορήγηση στη βάση συμφωνίας καταβολής Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω προηγούμενων οφειλών, πρέπει να παρουσιάζουν τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα ότι η συμφωνία αυτή τηρείται. 12. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ηθοποιών που εργοδοτούνται από ιδιωτικά θέατρα, όπως αυτές απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αρμόδιος φορέας να τα κρίνει είναι οι Συντεχνίες και όχι ο ΘΟΚ που δεν είναι ο εργοδότης. Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων, ο ΘΟΚ δεν έχει λόγο στη βούληση των ηθοποιών να ενταχθούν ή όχι σε Συντεχνία και επομένως από το 2017 οι σχετικοί κανονισμοί του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ προσαρμόζονται ανάλογα. Τέλος, οι Φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν ότι σε καμία παραγωγή που επιχορηγείται μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ δεν προάγεται και δεν επιτυγχάνεται η αδήλωτη εργασία. 13. Το Δ.Σ. του ΘΟΚ ενδέχεται - εάν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο - να ζητήσει από τον Φορέα διευκρινήσεις για οποιοδήποτε από τα ποσά που παρατίθενται στην αίτηση. Στην περίπτωση που ο Οργανισμός θεωρεί ότι κάποιο εκ των εξόδων είναι παράλογο, διατηρεί το δικαίωμα υπολογισμού της επιχορήγησης κατόπιν σχετικής αναπροσαρμογής. 14. Η αλλαγή έργου δεν επιτρέπεται εκτός εάν δύο ή/και περισσότεροι Φορείς υποβάλλουν αίτηση για το ίδιο έργο εντός της ίδιας χρονιάς. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Οργανισμός θα ενημερώσει τους επηρεαζόμενους Φορείς οι οποίοι μπορούν να διαβουλευτούν μεταξύ τους και να καταθέσουν νέα Αίτηση εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση που ουδείς των Φορέων προχωρήσει με αντικατάσταση του έργου που υποβλήθηκε και εμμένουν στην αρχική πρόταση, αυτό ενδέχεται να βαθμολογηθεί δυσμενώς στο Κριτήριο 2 του πίνακα αφού το ανέβασμα δύο ή/και περισσότερων ίδιων παραγωγών εντός της ίδιας θεατρικής περιόδου δεν συμβάλλει εποικοδομητικά στη θεατρική ανάπτυξη. Σελίδα Θ.1-12

ΦΕΔΙΟ ΘΤΜΕΛΗ ΘΕΑΣΡΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΣΤΠΟ ΟΡΩΝ, ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ

ΦΕΔΙΟ ΘΤΜΕΛΗ ΘΕΑΣΡΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΣΤΠΟ ΟΡΩΝ, ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ελίδα1 Έντυπο: Θ.1 ΦΕΔΙΟ ΘΤΜΕΛΗ ΘΕΑΣΡΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝΣΤΠΟ ΟΡΩΝ, ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ [Α] ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ / ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 1. τα πλαίσια της αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ------ Αθήνα, 13 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο 2017-18

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ. 179/79/Α/29. Λευκωσία, 9 Ιουλίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προκήρυξη του 31 ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2018

Αρ. Φακ. 179/79/Α/29. Λευκωσία, 9 Ιουλίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προκήρυξη του 31 ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2018 Αρ. Φακ. 179/79/Α/29 Λευκωσία, 9 Ιουλίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη του 31 ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2018 1. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προκηρύσσει το 31 ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος: Τίτλος Προγράμματος: Συνολικό κόστος προγράμματος:

Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος: Τίτλος Προγράμματος: Συνολικό κόστος προγράμματος: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2019» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Φοιτητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 1 2 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή Προγράμματος... 3 2. Περίοδος Εφαρμογής Προγράμματος... 3 3. Φορέας Υλοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις ή/ και φεστιβάλ που έχουν θέμα την κυπριακή οινογαστρονομία ή/ και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα (π.χ. χαρούπι, πατάτα, λεβάντα κ.α.).

Εκδηλώσεις ή/ και φεστιβάλ που έχουν θέμα την κυπριακή οινογαστρονομία ή/ και παραδοσιακά τοπικά προϊόντα (π.χ. χαρούπι, πατάτα, λεβάντα κ.α.). Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν σε Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι εκδηλώσεις/ φεστιβάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ------ Αθήνα, Απριλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου για την περίοδο 2018-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οργανισµού Πάφος2017

Ανακοίνωση Οργανισµού Πάφος2017 Ανακοίνωση Οργανισµού Πάφος2017 Σε συνέχεια της προκήρυξης του Προγράµµατος Ενίσχυσης της Πολιτιστικής Ανάπτυξης στην Πάφο για τη συνέχιση της πολιτιστικής παραγωγής και ανάπτυξης, µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού (DE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2019» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, Ν. 30(IΙ)/2016

Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, Ν. 30(IΙ)/2016 659 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4305, 15.3.2016 Ν. 30(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...2 3. ΣΤΟΧΟΙ...2 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) ΣΕΛΚ (Νοέμβριος 2018)

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) ΣΕΛΚ (Νοέμβριος 2018) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) ΣΕΛΚ (Νοέμβριος 2018) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) ΣΕΛΚ Περιεχόμενα Μέρος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Θέμα Ερμηνεία όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ / ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δέχεται προτάσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο αίτησης επιχορήγησης επαγγελματικής θεατρικής παραγωγής για την περίοδο

Έντυπο αίτησης επιχορήγησης επαγγελματικής θεατρικής παραγωγής για την περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,. 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Δράση. Β Κύκλος. «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ωθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚOI ΦΟΡΕIΣ) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ιφιγενείας 27 2007 Στρόβολος - Λευκωσία Αρ. Τηλ.: 22809825 / 22809819 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 14.9.106.3.1/3 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 14 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 Μαρτίου 2014 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση ΔΣ 07/09/2018)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση ΔΣ 07/09/2018) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση ΔΣ 07/09/2018) Άρθρο 1 Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Παθολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες»

«Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες» V3 14/06/2017 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες» Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ Ιούνιος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016

14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 14.9.106.03.1/7 16 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 16 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19, 20 Μαρτίου 2016 στο Θέατρο Ριάλτο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Ωνάση ανακοινώνει υποτροφίες σε διάφορες χώρες, ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών, ανάλογα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2016 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 27(IΙ) του 2014

Αριθμός 27(IΙ) του 2014 514 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Ν. 27(IΙ)/2014 Αρ. 4261, 15.4.2014 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Πρόγραμμα Υποτροφιών Πρόγραμμα Υποτροφιών 1 2 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή Προγράμματος... 3 2. Περίοδος Εφαρμογής Προγράμματος... 3 3. Φορέας Υλοποίησης... 3 4. Γενικό Πλαίσιο Προγράμματος... 3 5. Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 774 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο αίτησης επιχορήγησης ομάδας κλασικού και σύγχρονου χορού για πρωτότυπη παραγωγή περιόδου

Έντυπο αίτησης επιχορήγησης ομάδας κλασικού και σύγχρονου χορού για πρωτότυπη παραγωγή περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μετσόβου 5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού. 2. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) A. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδίων για σκοπούς πωλήσεων (sales calls) για προσέλκυση Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής Μέλους ΣΕΛΚ (Νοέμβριος 2018)

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής Μέλους ΣΕΛΚ (Νοέμβριος 2018) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής Μέλους ΣΕΛΚ (Νοέμβριος 2018) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής Μέλους ΣΕΛΚ Περιεχόμενα Μέρος Α Β Γ Θέμα Ερμηνεία όρων Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΤΗΛΕΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ: OEB ΑΡ. ΤΕΛΕΦΑΞ: ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Κύπρου στην έκθεση Τροφίμων και Ποτών NAFST, FANCY FOOD, Νέα Υόρκη,

ΦΩΤΟΤΗΛΕΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ: OEB ΑΡ. ΤΕΛΕΦΑΞ: ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Κύπρου στην έκθεση Τροφίμων και Ποτών NAFST, FANCY FOOD, Νέα Υόρκη, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΕΕΒΤ: 8.3.02.12.1 Τηλ: 22867333 Φαξ: 22867227 e-mail: mandreopoulou@mcit.gov.cy 17 Οκτωβρίου, 2013 ΦΩΤΟΤΗΛΕΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ: OEB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αρ. Θέσεων: Δέκα (10) Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ στον Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Προϋπολογισμός Σύμβασης : 18.000 Οκτώβριος 2019 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων (sales calls ) στο εξωτερικό για προσέλκυση Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10731α Αθήνα, 11/06/2013

Αρ. Πρωτ.: 10731α Αθήνα, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 10731α Αθήνα, 11/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014

Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 Πρόγραμμα Παροχής Φιλοξενίας για τη Διοργάνωση Συνεδρίων στην Κύπρο Τελευταία αναθεώρηση 10.04.2014 1. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως προορισμού συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4320 Τετάρτη, 15 Μαρτίου

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI. Αριθμός 4320 Τετάρτη, 15 Μαρτίου N. 15(II)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4320 Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 269 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2017

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αριθμ. Πρωτ. 500/24791/ Εγκύκλιος ως κάτωθι:

Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αριθμ. Πρωτ. 500/24791/ Εγκύκλιος ως κάτωθι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/04/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. :1156/77424 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TMHMA: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Π : Σεπτεμβρίου Θέμα: Προκήρυξη των ΚΑ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου εις Μνήμην Παναγιώτη Σέργη

Υ.Π.Π : Σεπτεμβρίου Θέμα: Προκήρυξη των ΚΑ Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου εις Μνήμην Παναγιώτη Σέργη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π :7.24.09.1.6 28 Σεπτεμβρίου 2009 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Όροι και κανονισμοί Διαγωνισμού Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 17 Νοεμβρίου 2008

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 17 Νοεμβρίου 2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.Π.Π. 24.09.1.5 17 Νοεμβρίου 2008 Διευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Θέμα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Τ Η Σ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δεκέμβριος 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03/2019 ΤΙΤΛΟΣ : Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών Βοηθού Λογιστηρίου για την Οικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου Μερική Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία

ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2017 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη ΑΠΟ: Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Νόμου και των Κανονισμών για την αδήλωτη εργασία Κυρίες / Κύριοι Ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Σχέδιο Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Εισαγωγή O Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 23

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 23 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 7 και 23 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 23 του περί Ασφάλειας Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EMAS) EMAS (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ/1221/2009) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

Χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Άτομα τα οποία είναι μακροχρόνια άνεργα και επομένως με το υπάρχων σύστημα επιδότησης ανεργίας δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν θεσπίζεται επιδότηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152 Κ.Δ.Π. 247/2018 Ε.Ε. 5107, 17.8.2018 Παρ. Τρίτο, Μέρος Ι Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ιε), 45 και 152 112(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ & ΕΝΤΥΠΑ --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2016-2017 Τι καλύπτει: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα