ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)"

Transcript

1 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α/Α ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δ0-01-Ε-01 Έκδοση: 01 12/11/2008 Σελίδα 1 από 3

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α/Α ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΑ 16. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δ0-01-Ε-01 Έκδοση: 01 12/11/2008 Σελίδα 2 από 3

4 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ0-Ο3-Ε-Ο1 Κατάλογος εγκεκριμένων Εγγράφων (εσωτερικό έντυπο)

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός Περιγραφή Τρέχουσα Έκδοση Έναρξη Ισχύος Υπεύθυνος Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή Δ0-03-Ε-01 Έκδοση: 01 12/11/2008 Σελίδα 1 από 1

6 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ0-Ο3-Ε-Ο2 Αίτηση Έκδοσης / Αναθεώρησης εγγράφου (εσωτερικό έντυπο)

7 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΔΕΠ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός Εγγράφου Περιγραφή Αρ. Έκδοσης Αιτία αίτησης αλλαγής Ο αιτών Σημεία Αλλαγής Ημ/νία Εγκρίνεται / Απορρίπτεται Απόφαση Επιτροπής Ερευνών Ημ/νία Αρ. Έκδοσης Έναρξη Ισχύος Δ0-03-Ε-02 Έκδοση: 01 12/11/2008 Σελίδα 1 από 1

8 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο3-Ε-Ο3 Κατάλογος Κοινοποιήσεων Εγγράφων (εσωτερικό έντυπο)

9 ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΔΕΠ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κωδικός Περιγραφή ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ... ΜΟΝΑΔΑ... ΜΟΝΑΔΑ... ΜΟΝΑΔΑ... ΜΟΝΑΔΑ... ΜΟΝΑΔΑ... Δ0-03-Ε-03 Έκδοση: 01 12/11/2008 Σελίδα 1 από 1

10 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ1-Ο1-Ε-Ο1 Έντυπο υπό προκήρυξη διαγωνισμών προμηθειών / υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού (εσωτερικό έντυπο)

11 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Ημερομηνία) / (Μήνας) / (Έτος) ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Κωδικός Έργου:. 2. Τίτλος Έργου : 3. Κατηγορία Έργου 1 :. 4. Ονοματεπώνυμο Ε.Υ. :.. Β. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Συνοπτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών / υπηρεσιών: Κατηγορία προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την οποία θα γίνει η εκταμίευση:.. 3. Εκτιμούμενο ύψος προϋπολογισμού των υπό προμήθεια υλικών / υπηρεσιών : ΕΥΡΩ. 4. Προτεινόμενος τρόπος προμήθειας : Επιθυμητός χρόνος παραλαβής των υλικών / υπηρεσιών: (μήνας) / (έτος). 1 Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία του Ε.Λ.K.Ε. Δ1-Ο1-Ε-Ο1 Έκδοση : Σελίδα 1 από 4

12 6. Προτεινόμενες επιτροπές : α. Διεξαγωγής και αξιολόγησης διαγωνισμού Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη β. Παραλαβής υλικών / υπηρεσιών Γ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ1 Θέση 1 η (1) Προτεινόμενος τύπος Σύμβασης o Σύμβαση Έργου o Ι.Δ.Ο.Χ. (2) Απαιτούμενα προσόντα :.... (3) Χρονική διάρκεια σύμβασης o Έναρξη : (ημερομηνία) / (Μήνας) / (Έτος) o Λήξης : (ημερομηνία) / (Μήνας) / (Έτος) (4) Κατηγορία προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την οποία θα γίνει η εκταμίευση:.. (5) Εκτιμούμενο ύψος προϋπολογισμού : ΕΥΡΩ.. (6) Προτεινόμενη επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού (για την περίπτωση συμβάσεων έργου) Γ2 Θέση 2 η (1) Προτεινόμενος τύπος Σύμβασης o Σύμβαση Έργου o Ι.Δ.Ο.Χ. (2) Απαιτούμενα προσόντα :.. Δ1-Ο1-Ε-Ο1 Έκδοση : Σελίδα 2 από 4

13 .. (3) Χρονική διάρκεια σύμβασης o Έναρξη : (ημερομηνία) / (Μήνας) / (Έτος) o Λήξης : (ημερομηνία) / (Μήνας) / (Έτος) (4) Κατηγορία προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, από την οποία θα γίνει η εκταμίευση:.. (5) Εκτιμούμενο ύψος προϋπολογισμού : ΕΥΡΩ. (6) Προτεινόμενη επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού (για την περίπτωση συμβάσεων έργου) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή Δ1-Ο1-Ε-Ο1 Έκδοση : Σελίδα 3 από 4

14 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ1-Ο1-Ε-Ο2 Έντυπο υποβολής προτάσεων για έργα Στρατηγικής Σημασίας (εσωτερικό έντυπο)

15 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Ημερομηνία) / (Μήνας) / (Έτος) ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 1 1. Όργανο που υποβάλει την πρόταση o Γενική Συνέλευση Τμήματος (συμπληρώνεται το Τμήμα). o Πρυτανικό Συμβούλιο o Σύγκλητος 2. Απόφαση του οργάνου για την υποβολή της πρότασης (επισυνάπτεται) 3. Υπεύθυνος για τη σύνταξη της πρότασης :.(ονοματεπώνυμο) 4. Υπεύθυνος Ομάδας έργου για την υλοποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης αυτού:.(ονοματεπώνυμο) 5. Περιγραφή αντικειμένου του έργου / κύρια παραδοτέα (επισυνάπτεται) 6. Σκοπιμότητα υλοποίηση του έργου: Κίνδυνοι προϋποθέσεις περιορισμοί : Εκτιμούμενος προϋπολογισμός του έργου :. 9. Δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του έργου: (1) (2) (3) 10. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου :.... Ο / Η Συντάξας την πρόταση Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή 1 Συμπληρώνεται ένα έντυπο για κάθε έργο Δ1-Ο1-Ε-Ο2 Έκδοση : Σελίδα 1 από 1

16 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ1-Ο1-Ε-Ο3 Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων (εσωτερικό έντυπο)

17 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ετήσιο πρόγραμμα Έργων / Ενεργειών Έτους Α. Έργα Στρατηγικής Σημασίας για το Ίδρυμα Αρμόδιο όργανο Υπεύθυνος υποβολής Ομάδας πρότασης σχεδιασμού έργου Α.1 Α.2 Α.3 Α.4 Συνοπτική περιγραφή Εκτιμούμενος Προϋπολογισμός Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Προτεραιότητα Β. Προμήθειες Κωδικός έργου Β.1 Β.2 Β.3 Β.4 Συνοπτική περιγραφή υλικών Προϋπολογισμός Τρόπος προμήθειας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Προτεραιότητα Δ1-Ο1-Ε-Ο3 Έκδοση : Σελίδα 1 από 2

18 Γ. Υπηρεσίες Κωδικός έργου Γ.1 Γ.2 Γ.3 Γ.4 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών Προϋπολογισμός Τρόπος προμήθειας Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Προτεραιότητα Δ. Προκηρύξεις Θέσεων Προσωπικού Κωδικός Συνοπτική περιγραφή έργου προσόντων Δ.1 Δ.2 Δ.3 Δ.4 Προϋπολογισμός Τύπος σύμβασης Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Προτεραιότητα Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικού Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή Δ1-Ο1-Ε-Ο3 Έκδοση : Σελίδα 2 από 2

19 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ2-Ο1-Ε-Ο1 Πίνακας Απαιτήσεων ωρίμανσης έργου (εσωτερικό έντυπο)

20 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ/ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Στήριξης-Εξεύρεσης πόρων & Προγραμματισμού Ο/Η Υπεύθυνος/ η Ομάδας Σχεδιασμού (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή (Ονοματεπώνυμο) / Υπογραφή Δ2-Ο1-Ε-Ο1 Έκδοση : Σελίδα 1 από 2

21 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ2-Ο2-Ε-Ο1 Αίτηση χρηματοδότησης (εξωτερικό έντυπο)

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δικαιούχος : Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πόλη: Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Ταχ. Διεύθυνση : Ημερομηνία : Ταχ. Κώδικας : Αρ. Πρωτ. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : Προς: ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «.» Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, του Ε.Π., το οποίο συγχρηματοδοτείται από το (αναφορά διαρθρωτικού ταμείου), υποβάλλουμε πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «..» και δημόσια δαπάνη.. ευρώ. Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (υπογραφή) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. Δ2-02-Ε-01 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 1 από 3

23 2. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα τη χρονική στιγμή υποβολής της πρότασης (Πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ή βεβαίωση επάρκειας από τη Διαχειριστική Αρχή ή αίτηση του δικαιούχου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας). 3. Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του προς χρηματοδότηση ποσού (για έργα που παράγουν έσοδα) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων. 4. Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI η XXII) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για την περίπτωση μεγάλων έργων. 5. Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 6. Αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις αρμόδιων φορέων για τον συντονισμό των πολιτικών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και συλλογικών οργάνων, εφόσον απαιτείται. 7. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (μη φυσικό πρόσωπο: νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) εφόσον ο δικαιούχος διαθέτει. 8. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του, εφόσον απαιτείται. 9. Συνοδευτικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την πρόσκληση, όπως Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών Αποφάσεις Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Σχετικά Απαλλακτικά Έγγραφα Οικοδομικές και άλλες Άδειες Έγγραφα Κυριότητας του Ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το Έργο Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων / Τεύχη Δημοπράτησης Άλλα (π.χ. προγραμματικές συμβάσεις, κλπ) Δ2-02-Ε-01 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 2 από 3

24 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο Δ2-Ο2-Ε-Ο2 Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης Πράξης (εξωτερικό έντυπο)

25 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 1 από 32

26 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 4 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 6 ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ... 7 ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 9 ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 2 από 32

27 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ * 7:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * 9:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ * 11:ΣΤΟΧΟΣ * 13:ΤΑΜΕΙΟ * 15:ΤΟΜΕΑΣ 17:ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 19:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1* 6:ΚΩΔ.* 8:ΚΩΔ.* 10:ΚΩΔ.* 12:ΚΩΔ* 14:ΚΩΔ.* 16:ΚΩΔ. 18:ΚΩΔ. 20:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 2* ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 21:ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ * 24:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ* 27:ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ* :ΚΩΔ.* 23:ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩΔ. ΠΟΣΟΣΤΟ 1. 25:ΚΩΔ.* 26:ΠΟΣΟΣΤΟ 2. ΚΩΔ.* ΠΟΣΟΣΤΟ 28:ΚΩΔ.* 29:ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) :ΚΩΔ. (NUTS/LAU) ΚΩΔ. (NUTS/LAU) 31:ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 32:ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1. 33:ΚΩΔ. 34:ΠΟΣΟΣΤΟ 2. ΚΩΔ. ΠΟΣΟΣΤΟ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 3 από 32

28 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 35:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 36:ΚΩΔ. 37:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 38:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 39:ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 40:ΚΩΔ. 41:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 42:ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 43:ΚΩΔ. 44:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 45:ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 46:ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 47:ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 48:ΚΩΔ. 49:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 50:ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ 50.1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 51:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 4 από 32

29 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης) 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 53: Α/Α :ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 55: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 56: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 57:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 58: Α/Α 59:ΘΕΣΜΙΚΟ 60:ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 60.1:ΚΩΔ 60.2:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 61:ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 62:ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 63:ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ :ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΗ ΜΜ - ΕΕΕΕ 65:ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΗ ΜΜ - ΕΕΕΕ 66:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αναφορά ενδεχόμενων κινδύνων μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης λήξης) της πράξης βάσει του σχεδιασμού υλοποίησης της. Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 5 από 32

30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 67:ΚΩΔΙΚΟΣ * 68:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ * 69:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ * 70:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 71:ΚΩΔΙΚΟΣ * 72:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ * 73:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ * 74:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 75:ΚΩΔΙΚΟΣ * 76:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ * 77:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ * 78:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 6 από 32

31 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 79:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 80:ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 81: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 82: ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 83: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 84:ΚΩΔ* 85:ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤ 87:ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ * 86:ΚΩΔ* 1. 88:ΚΩΔ.* 89:ΠΟΣΟΣΤΟ 2. ΚΩΔ.* ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 90:ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ : 91:ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 92:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 93:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Περιγράψτε: ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ 94:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 95:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Περιγράψτε: 96:ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 97:Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ; ΝΑΙ ΟΧΙ 98:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 99:ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 100:ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101:ΚΩΔ. ΠΔΕ 102: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 103:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 104:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 7 από 32

32 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναφέρατε τη συνέργεια της πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές 105:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 106:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές 107:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές Παρατηρήσεις Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 8 από 32

33 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 108:ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Συνοπτική περιγραφή: α) των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λπ) β) των διοικητικών ενεργειών που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 109: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 110: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔ.* ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 111:ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 112:ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 7/11/2008 Σελίδα 9 από 32

34 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 113: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 114: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) 115:ΠΟΣΟ ΦΠΑ 116:ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) Άμεσες Δαπάνες 2. Έμμεσες Δαπάνες 117.ΣΥΝΟΛΟ 118:ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους) 119: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κανονικό /Μικτό Εξαιρούμενο 120: Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 121:ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 122: ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 123:ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 10 από 32

35

36 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΚΤ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 12 από 32

37 ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου. Τα πεδία με αστερίσκο λαμβάνουν τιμές που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα κωδικοποιημένα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση σχετικών πεδίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα : Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο. Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 13 από 32

38 ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, με τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της πράξης. 1. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή (αν αφορά νέα πράξη) ή από τον Δικαιούχο/Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (αν αφορά πράξη, για την οποία προτείνει την τροποποίησή της). Με την καταχώρηση του τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ δημιουργείται σχετικός κωδικός της πράξης, με τον οποίο αυτή αναγνωρίζεται στο Σύστημα. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει την πράξη καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 2. Κωδικός Πρόσκλησης: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΠ. 3. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. 4. Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα αγγλικά. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5. Προγραμματική Περίοδος: Συμπληρώνεται η προγραμματική περίοδος στην οποία εντάσσεται η προτεινόμενη πράξη. 6. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο. 7. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Ε.Π., στο οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως αυτό αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 8. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο E.Π. 9. Άξονας Προτεραιότητας: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π., στον οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 10. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας του E.Π. 11. Στόχος: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Στόχου, στο πλαίσιο του οποίου η πράξη υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 12. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η πράξη. Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 14 από 32

39 13. Ταμείο: Συμπληρώνεται το Ταμείο, από το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί η πράξη, όπως αυτό ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 14. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Ταμείο. 15. Τομέας: Συμπληρώνεται ο Τομέας του ΕΣΠΑ, στον οποίο αφορά η πράξη, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 16. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Τομέα. 17. Υποτομέας: Συμπληρώνεται ο Υποτομέας του ΕΣΠΑ, στον οποίο αφορά η πράξη, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 18. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Υποτομέα. 19. Ελεύθερος Κωδικός 1: Ελεύθερο πεδίο που δύνανται να συμπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετικές Οδηγίες. 20. Ελεύθερος Κωδικός 2: Ελεύθερο πεδίο που δύνανται να συμπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετικές Οδηγίες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 21. Θεματική Προτεραιότητα/Κατηγορία Πράξης : Συμπληρώνεται η θεματική προτεραιότητα και η κατηγορία πράξης, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, όπως αυτές ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Ειδικότερα, στο 1.1 συμπληρώνεται η θεματική προτεραιότητα και στο 1.2 η κατηγορία πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες ή κατηγορίες πράξεων δύνανται να συμπληρωθούν περισσότερες γραμμές, δηλαδή και τα πεδία 2.1 και 2.2, με ανάλογο τρόπο (π.χ. περίπτωση μεγάλου έργου). 22. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της θεματικής προτεραιότητας και της κατηγορίας πράξης αντίστοιχα, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που μία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 23. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης στην αντίστοιχη θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξης. Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξης αντίστοιχα. Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 15 από 32

40 24. Οικονομική Δραστηριότητα: Συμπληρώνεται η αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα, στην οποία αναφέρεται η πράξη, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. Στην περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες της μιας οικονομικές δραστηριότητες συμπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία. 25. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που μία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες πράξεων συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί. 26. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στην οικονομική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε οικονομική δραστηριότητα αντίστοιχα. 27. Μορφή Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η μορφή χρηματοδότησης της πράξης, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων αρχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 28. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της μορφής χρηματοδότησης της πράξης, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων αρχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 29. Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια ή Νομός / ΟΤΑ): Συμπληρώνεται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται η πράξη σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού ή και ΟΤΑ, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Ειδικότερα, στο 1.1 συμπληρώνεται η Περιφέρεια ή ο Νομός και στο 1.2 ο Νομός ή ο Δήμος, ανάλογα με το επίπεδο χωροθέτησης της πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο. 30. Κωδικός (NUTS/LAU): Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια ή Νομό/ΟΤΑ (κατά NUTS/LAU), σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες Περιφέρειες ή Νομούς/ΟΤΑ συμπληρώνονται περισσότεροι τους ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 31. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο γεωγραφικής περιοχής (Περιφέρεια ή Νομός/ΟΤΑ), στο οποίο χωροθετείται το υποέργο. Στις περιπτώσεις που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες από μία γεωγραφικές περιοχές το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε γεωγραφική περιοχή αντίστοιχα. 32. Εδαφικός Τύπος: Συμπληρώνεται ο εδαφικός τύπος, ο οποίος χαρακτηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 16 από 32

41 ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη χαρακτηρίζεται από περισσότερους από έναν εδαφικούς τύποι συμπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία, με ανάλογο τρόπο. 33. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του εδαφικού τύπου που χαρακτηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερους του ενός εδαφικούς τύπους συμπληρώνονται περισσότεροι τους ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 34. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στο εδαφικό τύπο. Στις περιπτώσεις που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερους του ενός εδαφικούς τύπους το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε εδαφικό τύπο αντίστοιχα. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 35. Δικαιούχος: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Στην περίπτωση που στην εκτέλεση της πράξης εμπλέκονται περισσότεροι από έναν φορείς, Δικαιούχος είναι αυτός που έχει τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης. 36. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 37. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου. Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Δικαιούχο. 38. Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του Δικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση αυτής. Το στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την πράξη, έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της. 39. Φορέας Πρότασης: Συμπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης είναι διαφορετικός από το δικαιούχο, η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος προτείνει την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 40. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 17 από 32

42 41. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 42. Φορέας Λειτουργίας: Εφ όσον απαιτείται από τη φύση της πράξης, συμπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα που εκμεταλλεύεται το έργο και που αναλαμβάνει την υποχρέωση να λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωμένο έργο που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος. 43. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 44. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 45. Φορέας Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα που έχει την αρμοδιότητα της χρηματοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 46. Αρμόδιος Διατάκτης: Συμπληρώνεται η ιδιότητα του αρμόδιου διατάκτη για την υποβολή πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την έγκριση των πληρωμών της πράξης. Ως διατάκτης ορίζεται το εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. 47. Αρμόδια Υπηρεσία: Συμπληρώνονται τα στοιχεία της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εισήγηση προς τον διατάκτη υποβολής πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 48. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 49. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της αρμόδιας Υπηρεσίας. 50. Συλλογική Απόφαση του Π.Δ.Ε. στην οποία προτείνεται η Πράξη: Συμπληρώνεται ο αριθμός της συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην οποία προτείνεται να εγγραφεί η πράξη Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: Συμπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη περίπτωση που η πράξη έχει ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δ2-02-Ε-02 Έκδοση: 01 12/08/2008 Σελίδα 18 από 32

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα