Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ..Π.Π.)

2 ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου. Τα πεδία µε αστερίσκο λαµβάνουν τιµές που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία που απαιτούνται για την συµπλήρωση σχετικών πεδίων είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα και συµπληρώνονται από την ιαχειριστική Αρχή/ Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σηµειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο

3 ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) Στο Τµήµα Α του συµπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, µε τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΛ), µέσω συγκεκριµένων κωδικών του ΟΠΣ, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τους Φορείς που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό, στην υλοποίηση, χρηµατοδότηση και λειτουργία της πράξης. 1. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Συµπληρώνεται από τη ιαχειριστική Αρχή/ Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης (αν αφορά νέα πράξη) ή από τον ικαιούχο/ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης (αν αφορά πράξη, για την οποία προτείνει την τροποποίησή της). Με την καταχώρηση του τεχνικού δελτίου της προτεινόµενης πράξης στο ΟΠΣ δηµιουργείται σχετικός κωδικός της πράξης, µε τον οποίο αυτή αναγνωρίζεται στο Σύστηµα. Ο κωδικός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει την πράξη καθ όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου. 2. Κωδικός Πρόσκλησης: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για τη συγκεκριµένη πρόσκληση του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ. 3. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. 4. Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα αγγλικά. ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5. Προγραµµατική Περίοδος: Συµπληρώνεται η προγραµµατική περίοδος στην οποία εντάσσεται η προτεινόµενη πράξη. 6. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για τη συγκεκριµένη προγραµµατική περίοδο. 7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, στο οποίο εντάσσεται η πράξη. 8. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για το E.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 9. Άξονας Προτεραιότητας: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π., στον οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 10. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για το συγκεκριµένο άξονα προτεραιότητας του E.Π ΑΛΙΕΙΑΣ. 11. Στόχος: Συµπληρώνεται ο τίτλος του Στόχου, στο πλαίσιο του οποίου η πράξη υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 12. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για το συγκεκριµένο στόχο, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η πράξη

4 13. Ταµείο: Συµπληρώνεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (), από το οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί η πράξη. 14. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για το. 15. Τοµέας: Συµπληρώνεται ο Τοµέας, στον οποίο αφορά η πράξη, σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣ. 16. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ για τον συγκεκριµένο Τοµέα. 17. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. 18. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. 19. Ελεύθερος Κωδικός 1: Ελεύθερο πεδίο που δύνανται να συµπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, µετά από σχετικές Οδηγίες. 20. Ελεύθερος Κωδικός 2: Ελεύθερο πεδίο που δύνανται να συµπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, µετά από σχετικές Οδηγίες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 21. Μέτρο/ ράση : Συµπληρώνεται το µέτρο και η δράση, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, όπως αυτές ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Ειδικότερα, στο 1.1 συµπληρώνεται το µέτρο και στο 1.2 η η δράση. Σε περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από µία δράσεις δύνανται να συµπληρωθούν περισσότερες γραµµές, δηλαδή και τα πεδία 2.1 και 2.2, εφόσον απαιτηθεί, µετά από σχετικές Οδηγίες. 22. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του µέτρου και της δράσης αντίστοιχα, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. Σε περίπτωση που µία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από µία δράση συµπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, µε ανάλογο τρόπο. 23. Ποσοστό: Συµπληρώνεται το ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης της πράξης στο αντίστοιχο µέτρο και δράση. Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από µία δράσεις το ποσοστό επιµερίζεται, βάσει υπολογισµού της συµµετοχής της δηµόσιας δαπάνης σε κάθε δράση εφόσον απαιτηθεί, µετά από σχετικές Οδηγίες. 24. Οικονοµική ραστηριότητα: Συµπληρώνεται η αντίστοιχη οικονοµική δραστηριότητα, στην οποία αναφέρεται η πράξη, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. Στην περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες της µιας οικονοµικές δραστηριότητες συµπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία. 25. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της οικονοµικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η πράξη, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. Σε περίπτωση που µία πράξη - 4 -

5 αναφέρεται σε περισσότερες από µία δράσεις συµπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί. 26. Ποσοστό: Συµπληρώνεται το ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στην οικονοµική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από µία οικονοµικές δραστηριότητες το ποσοστό επιµερίζεται, βάσει υπολογισµού της συµµετοχής της δηµόσιας δαπάνης σε κάθε οικονοµική δραστηριότητα αντίστοιχα. 27. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. 28. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια ή Νοµός / ΟΤΑ): Συµπληρώνεται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται η πράξη σε επίπεδο Περιφέρειας, Νοµού ή και ΟΤΑ, σύµφωνα µε τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. Ειδικότερα, στο 1.1 συµπληρώνεται η Περιφέρεια ή ο Νοµός και στο 1.2 ο Νοµός ή ο ήµος, ανάλογα µε το επίπεδο χωροθέτησης της πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές συµπληρώνονται περισσότερες γραµµές, µε ανάλογο τρόπο. 30. Κωδικός (NUTS/LAU): Συµπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια ή Νοµό/ ΟΤΑ (κατά NUTS/LAU), σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣ. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες Περιφέρειες ή Νοµούς/ΟΤΑ συµπληρώνονται περισσότεροι τους ενός κωδικοί, µε ανάλογο τρόπο. 31. Ποσοστό: Συµπληρώνεται το ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί σε κάθε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής (Περιφέρεια ή Νοµός/ΟΤΑ). Στις περιπτώσεις που η πράξη υλοποιείται σε περισσότερες από µία γεωγραφικές περιοχές το ποσοστό επιµερίζεται, βάσει υπολογισµού της συµµετοχής της δηµόσιας δαπάνης σε κάθε γεωγραφική περιοχή αντίστοιχα. 32. Εδαφική Κατηγορία: Συµπληρώνεται η εδαφική κατηγορία, η οποία χαρακτηρίζει την πράξη, σύµφωνα µε τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. Σε περίπτωση που η πράξη χαρακτηρίζεται από περισσότερες από µια εδαφικές κατηγορίες συµπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία, µε ανάλογο τρόπο. 33. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της εδαφικής κατηγορίας που χαρακτηρίζει την πράξη, σύµφωνα µε τα κωδικοποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣ. Σε περίπτωση που η πράξη χαρακτηρίζεται από περισσότερες από µια εδαφικές κατηγορίες συµπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία, µε ανάλογο τρόπο. 34. Ποσοστό: Συµπληρώνεται το ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στην εδαφική κατηγορία. Στις περιπτώσεις που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερες από µια εδαφικές κατηγορίες το ποσοστό επιµερίζεται, βάσει υπολογισµού της συµµετοχής της δηµόσιας δαπάνης σε κάθε εδαφικό τύπο αντίστοιχα

6 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 35. ικαιούχος: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006. Στην περίπτωση που στην εκτέλεση της πράξης εµπλέκονται περισσότεροι από έναν φορείς, ικαιούχος είναι αυτός που έχει τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης. 36. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. 37. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του ικαιούχου: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου του ικαιούχου. Νόµιµος εκπρόσωπος του ικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το ικαιούχο. 38. Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρµόδιου Επικοινωνίας: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του ικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση αυτής. Το στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την πράξη, έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, καθώς και σε όλα τα τυποποιηµένα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της. 39. Φορέας Πρότασης: Συµπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης είναι διαφορετικός από το δικαιούχο, η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος προτείνει την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 40. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. 41. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το Φορέα. 42. Φορέας Λειτουργίας: Εφ όσον απαιτείται από τη φύση της πράξης, συµπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα που εκµεταλλεύεται το έργο και που αναλαµβάνει την υποχρέωση να λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωµένο έργο που θα υλοποιήσει ο ικαιούχος. 43. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. 44. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το - 6 -

7 φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το Φορέα. 45. Φορέας Χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα που έχει την αρµοδιότητα της χρηµατοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. 46. Αρµόδιος ιατάκτης: Συµπληρώνεται η ιδιότητα του αρµόδιου διατάκτη για την υποβολή πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων και την έγκριση των πληρωµών της πράξης. Ως διατάκτης ορίζεται το εξουσιοδοτηµένο αρµόδιο όργανο, το οποίο αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισµού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του ηµοσίου. 47. Αρµόδια Υπηρεσία: Συµπληρώνονται τα στοιχεία της υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την εισήγηση προς τον διατάκτη υποβολής πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. 48. Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. 49. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου της αρµόδιας Υπηρεσίας. 50. Συλλογική Απόφαση του Π..Ε. στην οποία προτείνεται η Πράξη: Συµπληρώνεται ο αριθµός της συλλογικής απόφασης του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, στην οποία προτείνεται να εγγραφεί η πράξη. 51. Προτεινόµενη Πίστωση έτους έναρξης υλοποίησης: Συµπληρώνεται το ύψος της δηµόσιας δαπάνης που θα πρέπει να πιστωθεί στη Συλλογική Απόφαση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της πράξης/έτος έναρξης της υλοποίησης της πράξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: εν αποκλείεται η περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι του ενός. εν αποκλείεται η περίπτωση όπου ένας Φορέας καλύπτει περισσότερες από µία ιδιότητες (δύο ή τρεις ιδιότητες)

8 ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείµενο) Στο Τµήµα Β του δίνονται πληροφορίες σχετικά µε το φυσικό αντικείµενο της πράξης, οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή της, στα υποέργα µε τα οποία θα υλοποιηθεί, στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εξέλιξης αυτών, µε τις οποίες αποτυπώνεται η χρονική και διοικητική εξέλιξη της πράξης, καθώς και στις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της πράξης. 52. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Πράξης: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, στη µεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 53. Α/Α: ίνεται κατ αύξουσα σειρά, ένας αριθµός για κάθε υποέργο της πράξης (1, 2, 3 κ.λπ.). Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε όλη την προγραµµατική περίοδο. 54. Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που µια πράξη αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε περισσότερες της µίας συµβάσεις (ή ισοδύναµα συµβάσεων), συµπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν η πράξη υλοποιείται ή προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί µε µία και µοναδική σύµβαση, τότε ο τίτλος του ενός και µοναδικού υποέργου, ταυτίζεται µε τον τίτλο της πράξης. Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί µε τους οποίους δηµοπρατούνται ή προγραµµατίζεται να δηµοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συµβάσεις. Ως υποέργο ορίζεται το τµήµα ή το σύνολο του φυσικού αντικειµένου της πράξης που αντιστοιχεί σε µία και µοναδική σύµβαση ή ισοδύναµη νοµική δέσµευση (υπογραφείσα ή προγραµµατιζόµενη να συναφθεί µελλοντικά) ή σε µέρος αυτής. Μία σύµβαση ή ισοδύναµο νοµικής δέσµευσης µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών πράξεων. 55. Είδος Υποέργου: Συµπληρώνεται το είδος του Υποέργου, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. 56. Χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας: Στην περίπτωση που το περιεχόµενο υποέργου ή υποέργων της πράξης (εφόσον απαιτείται για την ικανοποιητική υλοποίηση της και συνδέεται άµεση µε το περιεχόµενο της), αναφέρεται σε δράση που εµπίπτει στο πεδίο συνδροµής του άλλου ταµείου συµπληρώνεται µε Χ (αντιστοιχεί σε ΝΑΙ) το σχετικό πεδίο του υποέργου. Όταν το φυσικό αντικείµενο του υποέργου αφορά αµιγώς δράση του δεν συµπληρώνεται

9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 57. Α/Α: Σηµειώνεται ο αύξων αριθµός του υποέργου που το χαρακτηρίζει, όπως αυτό έχει δοθεί σε κάθε υποέργο στο πεδίο Θεσµικό Πλαίσιο: Συµπληρώνεται για κάθε υποέργο της πράξης το θεσµικό πλαίσιο (Νόµος, Π., κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. 59. Εφαρµοζόµενη ιαδικασία: Συµπληρώνεται για κάθε υποέργο ξεχωριστά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση του (π.χ. ανοιχτή/κλειστή διαδικασία, διαδικασία µε διαπραγµάτευση, κλπ) Κωδικός: Συµπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διαδικασία ανάθεσης του κάθε υποέργου που θα εφαρµοστεί, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ Περιγραφή: Αναφέρεται η εφαρµοζόµενη διαδικασία ανάθεσης που θα εφαρµοστεί για κάθε υποέργο, σύµφωνα µε το σχετικό αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ. 60. Ηµεροµηνία ηµοσίευσης Προκήρυξης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται να δηµοσιευθεί η προκήρυξη του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον το υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί. 61. Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται να διενεργηθεί ο διαγωνισµός του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί. 62. Ηµεροµηνία σύµβασης/απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται να υπογραφεί ή σύµβαση µε την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή του τεχνικού δελτίου της προτεινόµενης πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη ή κάποιο υποέργο της προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε ίδια µέσα, συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης ή η πραγµατική ηµεροµηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί. 63. Ηµεροµηνία Έναρξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη έχει ήδη ξεκινήσει, συµπληρώνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της πρώτης σύµβασης / νοµικής δέσµευσης για την υλοποίηση της πράξης (δηλαδή της σύµβασης / νοµικής δέσµευσης του υποέργου που πρώτο ξεκίνησε να υλοποιείται χρονικά). 64. Ηµεροµηνία Λήξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του φυσικού και - 9 -

10 οικονοµικού αντικειµένου της πράξης, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό ελτίο Προτεινόµενης Πράξης. Μια πράξη θεωρείται ολοκληρωµένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το αντίστοιχο οικονοµικό αντικείµενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη αποδίδει το αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα. 65. Κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράµµατος: Αναφέρονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι µη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ηµεροµηνίες έναρξης λήξης) της πράξης, βάσει του σχεδιασµού / προγραµµατισµού υλοποίησής της

11 ΤΜΗΜΑ Γ ( ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) Στο Τµήµα Γ του συµπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης των πράξεων και πιο συγκεκριµένα τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του Άξονα Προτεραιότητας/ Μέτρο/ ράση, στους οποίους συµβάλλει η πράξη µε την υλοποίηση και λειτουργία της, καθώς και στους δείκτες απασχόλησης που η εκτέλεση και λειτουργία της πράξης δηµιουργεί. ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Πεδία (Κωδικός, Ονοµασία είκτη, Μονάδα Μέτρησης): Συµπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και η µονάδα µέτρησης των δεικτών εκροής, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα συµβάλλει το αποτέλεσµα της πράξης, δηλαδή η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης. 69. Τιµή Στόχος: Συµπληρώνονται από το ικαιούχο οι τιµές στόχοι των δεικτών εκροής στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Η τιµή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη εκροής που προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί, µετρούµενη µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο πεδίο 68. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Πεδία 70-72: Συµπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και µονάδα µέτρησης των δεικτών εκροής, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης. 73. Τιµή Στόχος: Συµπληρώνονται από τον ικαιούχο οι τιµές στόχοι των δεικτών αποτελέσµατος στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της πράξης και ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Η τιµή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσµατος που προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί, µετρούµενη µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο πεδίο 72. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 74. Κωδικός: Συµπληρώνονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες απασχόλησης που ορίζονται στο πεδίο Ονοµασία είκτη: Συµπληρώνονται οι δείκτες απασχόλησης «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» και «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στους οποίους θα συµβάλλει η πράξη κατά την υλοποίηση και λειτουργία της αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται αναγκαίοι για κάθε πράξη και για το λόγο αυτό είναι προτυπωµένοι

12 76. Μονάδα Μέτρησης: Συµπληρώνονται οι µονάδες µέτρησης των δεικτών απασχόλησης «ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ» και «ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», µε τις οποίες υπολογίζονται οι δείκτες που συµπληρώθηκαν στο προηγούµενο πεδίο (πεδίο 75). 77. Τιµή Στόχος: Συµπληρώνονται από τον ικαιούχο οι τιµές στόχοι των δεικτών αποτελέσµατος του πεδίου 75, στους οποίους θα συµβάλλει η υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, δηλαδή οι ποσότητες των εν λόγω δεικτών που προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν, µετρούµενοι µε τη µονάδα µέτρησης που συµπληρώθηκε στο πεδίο

13 ΤΜΗΜΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) Στο Τµήµα του συµπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιµότητα της προτεινόµενης πράξης, σε συνάρτηση µε τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις της προτεινόµενης πράξης µε άλλες πράξεις και µε τις επί µέρους τοµεακές πολιτικές. 78. Αποφάσεις Αρµόδιου Οργάνου για τον Συντονισµό των Πολιτικών: Συµπληρώνεται µε Χ το σηµείο ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 79. Αρµόδιο Όργανο: ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. 80. Αποφάσεις Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου: Απαντάται µε Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση υπάρχει απόφαση του αρµόδιου συλλογικού φορέα. 81. Αρµόδιο Όργανο: Συµπληρώνεται το αρµόδιο συλλογικό όργανο. 82. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. 83. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. 84. ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 85. Κρισιµότητα Προβλήµατος που Αντιµετωπίζεται µε την Προτεινόµενη Πράξη: Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήµατα που η πράξη καλείται να καλύψει/αντιµετωπίσει, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς. Όπου είναι δυνατόν οι ανάγκες και τα προβλήµατα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής αναγκών/προβληµάτων, όπως προκύπτουν από µελέτες, έρευνες, κλπ. 86. Αναµενόµενα Οφέλη / Ωφελούµενος Πληθυσµός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που αναµένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο πληθυσµός που αναµένεται άµεσα αλλά και έµµεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω πράξη. ηλαδή, προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, οι ανάγκες των οποίων αντιµετωπίζονται µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία της πράξης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πεδία 87-90: Συµπληρώνονται µε Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις της πράξης στους τοµείς της απασχόλησης, ισότητας και µη διάκρισης, προσβασιµότητας και του περιβάλλοντος. Οι δηλωθείσες επιπτώσεις τεκµηριώνονται ποιοτικά ή/και ποσοτικά στα πεδία µε την ένδειξη «Περιγράψτε». 91. Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναµένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, οι οποίες,

14 σύµφωνα µε την εκτίµηση του ικαιούχου, αξίζει να αναφερθούν γιατί ενισχύουν τον επωφελή χαρακτήρα της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες επιπτώσεων (ανάλογα φυσικά µε το είδος της πράξης) δύνανται να είναι το τοπικό εισόδηµα, οι παραγωγικές επενδύσεις, κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, ποσοτικοποιηµένες ή περιγραφικές. 92. Συνεχιζόµενη Πράξη από το Γ ΚΠΣ (Έργο Γέφυρα): Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει φυσικό αντικείµενο που η εκτέλεσή του συνεχίζεται από το Γ ΚΠΣ, δηλαδή για πράξη που αφορά «έργο γέφυρα». Αν η απάντηση στο εν λόγω πεδίο είναι ΝΑΙ συµπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία 93. Τίτλος Πράξης Γ ΚΠΣ: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης που χρηµατοδοτήθηκε από Ε.Π. του Γ ΚΠΣ. 94. Κωδικός ΟΠΣ: Συµπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης που χρηµατοδοτήθηκε από το Γ ΚΠΣ. 95. Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: Συµπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης, µε την οποία η πράξη χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. 96. Κωδικός Π..Ε.: Συµπληρώνεται ο κωδικός Π..Ε. της πράξης, που χρηµατοδοτήθηκε από Ε.Π. του Γ ΚΠΣ. 97. Τελικός ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο Τελικός ικαιούχος που υλοποίησε την πράξη στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. 98. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου που Χρηµατοδοτήθηκε από το Γ ΚΠΣ: Παρατίθεται συνοπτικά η περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της και παραδοτέα της. Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν το φυσικό αντικείµενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιµα στην ιαχειριστική Αρχή/ Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης. 99. Συνολική ηµόσια απάνη Πράξης Γ ΚΠΣ: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη της πράξης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Ε.Π. και βάρυνε το Γ ΚΠΣ Η προτεινόµενη Πράξη Αποτελεί Συµπλήρωση ή Επέκταση Άλλης;:. Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση άλλης ολοκληρωµένης, σε εξέλιξη ή σχεδιαζόµενης πράξης

15 Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΝΑΙ συµπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία 101. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της πράξης, της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση Κωδικός ΟΠΣ (για συγχρηµατοδοτούµενα): Συµπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης, της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση, εφόσον αφορά συγχρηµατοδοτούµενη πράξη, είτε στο πλαίσιο προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων είτε στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΛ), ή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) (συµπληρώνεται εφόσον η πράξη έχει ήδη ενταχθεί σε Ε.Π.) Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: Συµπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης, µε την οποία η πράξη έχει χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου ή χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΛ ή του ΕΣΣΑΑ Κωδικός Π..Ε. Συµπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο ικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί την πράξη, της οποίας η προτεινόµενη πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου που Υλοποιήθηκε ή Υλοποιείται: Περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείµενο της υλοποιηθείσας ή υλοποιούµενης πράξης Συνολική ηµόσια απάνη Πράξης: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη της πράξης που βάρυνε τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή βαρύνει την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο Συνέργεια µε Επιµέρους Τοµεακές Πολιτικές: Περιγράφεται η συνέργεια της προτεινόµενης πράξης µε επιµέρους τοµεακές πολιτικές Συνέργεια µε άλλες Ολοκληρωµένες / σε Εξέλιξη Πράξεις: Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη ολοκληρωµένη ή σε εξέλιξη πράξη του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράµµατος που συγχρηµατοδοτήθηκε σε προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ του ΕΣΣΑΛ ή του ΕΣΣΑΑ ή χρηµατοδοτήθηκε/ χρηµατοδοτείται από άλλες πηγές. Ως συνέργεια µεταξύ δύο τουλάχιστον πράξεων ορίζεται η αµφίδροµη σχέση κατά την οποία η λειτουργία ή τα αποτελέσµατα της καθεµιάς είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσµατα της-ων άλλης-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας της-των άλλης-ων

16 110. Συνέργεια µε άλλες Σχεδιαζόµενες Πράξεις: Συµπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µε συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ του ΕΣΣΑΛ ή του ΕΣΣΑΑ ή από άλλες πηγές (σύµφωνα µε τους ορισµούς της συνέργειας που αναφέρονται παραπάνω, στο πεδίο 110)

17 ΤΜΗΜΑ Ε (Ωριµότητα Πράξης) Στο Τµήµα Ε του συµπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τον βαθµό ωρίµανσης για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης Φάση / Στάδιο Ωριµότητας Πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά η φάση/στάδιο ωριµότητας της πράξης σε σχέση µε τα εξής : (α) τις απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, τευχών δηµοπράτησης, κ.λπ) (β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 112. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η πράξη;: Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Στην περίπτωση Αρνητικής Απάντησης Αναφέρατε τις προβλεπόµενες Ενέργειες Απόκτησης του Ακινήτου: ιατυπώνονται από το δικαιούχο οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειµένου να αποκτηθεί το ακίνητο, εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και λειτουργία της προτεινόµενης πράξης. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 114. Φορέας Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας: Συµπληρώνεται ο Φορέας που πιστοποίησε την διαχειριστική επάρκεια του δικαιούχου Κωδικός Πιστοποίησης: Συµπληρώνεται ο κωδικός πιστοποίησης που δόθηκε στον δικαιούχο από τον φορέα που πιστοποίησε/επιβεβαίωσε τη διαχειριστική του επάρκεια. Στις περιπτώσεις δικαιούχων που η διαχειριστική τους επάρκεια επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά από τη ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ, ο κωδικός πιστοποίησης συµπληρώνεται από την ίδια τη ιαχειριστική Αρχή

18 ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρηµατοδοτικό Σχέδιο) Στο Τµήµα ΣΤ του παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το οικονοµικό αντικείµενου της πράξης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 116. Κωδικός/Κατηγορίες απανών: Συµπληρώνονται, σε συµφωνία µε το αντίστοιχο αρχείο των κωδικοποιηµένων στοιχείων του ΟΠΣ, οι κωδικοί και οι κατηγορίες των δαπανών που αντιστοιχούν στο περιεχόµενο της πράξης. Ως κατηγορίες δαπανών ορίζονται α) οι άµεσες δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της πράξης, β) οι δαπάνες που αφορούν την αγορά εδαφικών εκτάσεων και γ) οι έµµεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης ηµόσια απάνη (χωρίς ΦΠΑ): Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη που αντιστοιχεί στους κωδικούς των κατηγοριών δαπανών. Σε αυτήν δεν περιλαµβάνεται ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Ως δηµόσια δαπάνη ορίζεται η δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου της πράξης, το ύψος της οποίας εγγράφεται σε Συλλογική Απόφαση του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων ΠΟΣΟ ΦΠΑ: Συµπληρώνεται το ποσό του φόρου προστιθέµενης αξίας που αντιστοιχεί στις επί µέρους κατηγορίες δαπανών Ετήσια Κατανοµή ηµόσιας απάνης (µε ΦΠΑ): Συµπληρώνεται η δηµόσια δαπάνη που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου ανά έτος και κατηγορία δαπανών. Στην ετήσια κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης συµπεριλαµβάνεται και ο φόρος προστιθέµενης αξίας Σύνολο: Συµπληρώνεται τα σύνολα που προέρχονται από το άθροισµα των επί µέρους στηλών Ιδιωτική απάνη: Συµπληρώνεται, µόνο στις περιπτώσεις των συµβάσεων παραχώρησης, το ποσό της ιδιωτικής δαπάνης που καταβάλλεται για την εκτέλεση της πράξης Συνολικό Κόστος: Στις περιπτώσεις πράξεων, όπου το ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη, δηλαδή ο δικαιούχος εξαιρείται από το καθεστώς ΦΠΑ, το συνολικό κόστος της πράξης προκύπτει ως άθροισµα της δηµόσιας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) (στήλη 117) µε το συνολικό ΦΠΑ (στήλη 118) και την ιδιωτική δαπάνη (πεδίο 121). Στις περιπτώσεις πράξεων, όπου το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη, δηλαδή ο δικαιούχος υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ, το συνολικό κόστος της πράξης προκύπτει ως άθροισµα της δηµόσιας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) (στήλη 117) µε την ιδιωτική δαπάνη (πεδίο 121)

19 123. Καταβάλλεται Ιδία Συµµετοχή: Συµπληρώνεται το ποσό της ίδιας συµµετοχής στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή ίδιας συµµετοχής, µε την οποία καλύπτει ένα µέρος ή/και το σύνολο της εθνικής δηµόσιας δαπάνης της πράξης Καθεστώς ΦΠΑ ικαιούχου: Συµπληρώνεται το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο δικαιούχος (κανονικό/µεικτό και εξαιρούµενο) Η Πράξη Παράγει Έσοδα: Συµπληρώνεται µε Χ (ΝΑΙ) στην περίπτωση που η πράξη παράγει έσοδα Παρούσα Αξία Καθαρών Εσόδων: Συµπληρώνεται το ποσό των εσόδων που προκύπτει από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση για τα έργα που παράγουν έσοδα Φορέας Χορήγησης ανείου: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα που χορήγησε το δάνειο, µόνο όταν το δάνειο συνάφθηκε µε την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους (π.χ. δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) Ποσό ανείου: Συµπληρώνεται το ποσό του δανείου που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση της πράξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία Δελτίων

2. Δημιουργία Δελτίων 2. Δημιουργία Δελτίων 2.1. Δημιουργία / Διόρθωση Δελτίου 2.1.1 Γενικά για τη Δημιουργία Δελτίου Όταν επιλεγεί η δημιουργία ή διόρθωση Δελτίου, ο χρήστης οδηγείται στο πρώτο τμήμα του συγκεκριμένου Δελτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 52 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2014-2015 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ TOURIST PROMOTION OF THE REGION OF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β /27.3.2008), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β /9.9.2009)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 183-19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα