ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

2 ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου εκτός από τα γραμμοσκιασμένα πεδία, τα οποία συμπληρώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή. Οι κωδικοί που απαιτούνται για τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων ορίζονται στην οικεία πρόσκληση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα κωδικοποιημένα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση σχετικών πεδίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα : Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο

3 ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Πράξης συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, με τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της πράξης. 1. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 2. Κωδικός Πρόσκλησης: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΠ. 3. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. 4. Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα αγγλικά. 5. Οριζόντια Πράξη: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 6. Κωδικός Κλείδας Κατανομής: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7. Προγραμματική Περίοδος: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 8. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 9. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 10. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 11. Άξονας Προτεραιότητας: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 12. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 13. Στόχος: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 14. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 15. Ταμείο: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 16. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 17. Τομέας: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 18. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 19. Υποτομέας: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 20. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 21. Κωδικός Ολοκληρωμένου Σχεδίου: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή εφόσον η πράξη αφορά σε ολοκληρωμένο σχέδιο

4 22. Ελεύθερος Κωδικός 1: Ελεύθερο πεδίο που δύναται να συμπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετικές Οδηγίες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 23. Θεματική Προτεραιότητα/Κατηγορία Πράξης : Συμπληρώνεται η θεματική προτεραιότητα και η κατηγορία πράξης, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, όπως αυτές ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Ειδικότερα, στο 1.1 συμπληρώνεται η θεματική προτεραιότητα και στο 1.2 η κατηγορία πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες ή κατηγορίες πράξεων δύνανται να συμπληρωθούν περισσότερες γραμμές, δηλαδή και τα πεδία 2.1 και 2.2, με ανάλογο τρόπο (π.χ. περίπτωση μεγάλου έργου). 24. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της θεματικής προτεραιότητας και της κατηγορίας πράξης αντίστοιχα, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που μία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 25. Ποσοστό: Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες συμπληρώνεται το ποσοστό, βάσει του οποίου επιμερίζεται η δημόσια δαπάνη σε κάθε θεματική προτεραιότητα αντίστοιχα. 26. Οικονομική Δραστηριότητα: Συμπληρώνεται η αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα, στην οποία αναφέρεται η πράξη, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. Στην περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες της μιας οικονομικές δραστηριότητες συμπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία. 27. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που μία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες πράξεων συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί. 28. Ποσοστό: Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες, συμπληρώνεται το ποσοστό, βάσει του οποίου επιμερίζεται η δημόσια δαπάνη σε κάθε οικονομική δραστηριότητα αντίστοιχα. 29. Μορφή Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 30. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 31. Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια ή Νομός / ΟΤΑ): Συμπληρώνεται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται η πράξη σε επίπεδο Περιφέρειας, - 4 -

5 Νομού ή και ΟΤΑ, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Ειδικότερα, στο 1.1 συμπληρώνεται η Περιφέρεια ή ο Νομός και στο 1.2 ο Νομός ή ο Δήμος, ανάλογα με το επίπεδο χωροθέτησης της πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο. Στην περίπτωση οριζόντιας πράξης δε συμπληρώνονται τα πεδία 31, 32 και Κωδικός (NUTS/LAU): Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια ή Νομό/ΟΤΑ (κατά NUTS/LAU), σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες Περιφέρειες ή Νομούς/ΟΤΑ συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 33. Ποσοστό: Στις περιπτώσεις που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες από μία γεωγραφικές περιοχές συμπληρώνεται το ποσοστό, βάσει του οποίου επιμερίζεται η δημόσια δαπάνη σε κάθε γεωγραφική περιοχή αντίστοιχα. 34. Εδαφικός Τύπος: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 35. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 36. Ποσοστό: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 37. Α/Α ΤΔΠ: Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός Τεχνικού Δελτίου Πράξης (κατά την πρώτη υποβολή ΤΔΠΠ λαμβάνει την τιμή 1). 38. Πρωτόκολλο Δικαιούχου: Συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία πρωτοκόλλου του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) του Δικαιούχου, ως εξερχομένου εγγράφου (αφορά την πρώτη υποβολή ΤΔΠΠ καθώς και κάθε μεταγενέστερο αίτημα του Δικαιούχου για τροποποίηση του ΤΔΠ). 39. Πρωτόκολλο Διαχειριστικής Αρχής: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 40. Δικαιούχος: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ

6 42. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου. Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Δικαιούχο. 43. Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του Δικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση αυτής. Το στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την πράξη, έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της. 44. Φορέας Πρότασης: Συμπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης είναι διαφορετικός από το δικαιούχο, η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος προτείνει την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πράξη υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης, φορέας πρότασης είναι ο κύριος του έργου Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 46. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 47. Φορέας Λειτουργίας: Εφ όσον απαιτείται από τη φύση της πράξης, συμπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα που εκμεταλλεύεται το έργο και που αναλαμβάνει την υποχρέωση να λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωμένο έργο που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος. 48. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 49. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 50. Φορέας Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα της Συλλογικής Απόφασης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της χρηματοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

7 51. Κωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 52. Αρμόδιος Φορέα Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 53. Αρμόδια Υπηρεσία: Συμπληρώνονται τα στοιχεία της υπηρεσίας του φορέα χρηματοδότησης που είναι αρμόδια για την εισήγηση πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 54. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 55. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της αρμόδιας Υπηρεσίας. 56. Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Π.Δ.Ε. στην οποία προτείνεται ή είναι ήδη εγγεγραμμένη η Πράξη: Σημειώνεται ότι το πεδίο 56 επιδέχεται πολλαπλές τιμές, ανάλογα με τον τρόπο που η εν λόγω πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, δηλαδή εάν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ για πρώτη φορά ή εάν έχει ήδη χρηματοδοτηθεί. Κάθε τιμή του πεδίου 56 συνδέεται με αντίστοιχη τιμή του πεδίου 57. Έτσι, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: i) η πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ για πρώτη φορά: Συμπληρώνεται ο κωδικός της συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην οποία προτείνεται να εγγραφεί μία πράξη (με την έκδοση της 1 ης Απόφασης Ένταξης και όχι τις τροποποιήσεις αυτής), η οποία αποτελεί νέο έργο και δεν έχει λάβει ποτέ πριν χρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός πράξης ΣΑ (57) παραμένει κενός και τότε μόνο θα δημιουργηθεί ενάριθμο στην προτεινόμενη ΣΑ για το σύνολο του Π/Υ(1) (πεδίο 142) και Π/Υ(2) (πεδίο 143), με την οριστικοποίηση της Απόφασης Ένταξης στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνονται τα πεδία 58:Προτεινόμενη πίστωση έτους και 58.1:Έτος ii) η πράξη έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ: Συμπληρώνεται ο κωδικός τής/τών συλλογικής/ών απόφασης/εων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στις οποίες έχει ήδη εγγραφεί η πράξη και καλύπτουν τμήμα ή το σύνολο της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ. Αντίστοιχα συμπληρώνονται και οι κωδικοί πράξης ΣΑ 57. Στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη ενάριθμο/α που καλύπτουν τμήμα της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ, τα οποία και δηλώνονται στα πεδία 57, δεν θα δημιουργηθεί νέο ενάριθμο και θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (έγγραφο με αρ.πρωτ.30736/δε-4512/ ) σχετικά με τις «Οδηγίες για - 7 -

8 την διαδικασία μετάβασης από την προγραμματική περίοδο (Γ ΚΠΣ) στην προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) στο ΠΔΕ». 57. Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης (εάν προϋπάρχει): Συμπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στις περιπτώσεις που η πράξη έχει ήδη εγγραφεί σε αυτό, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο 56(ii). Ειδικότερα για τα έργα γέφυρες, στον κωδικό 57 θα αναγράφονται μόνο τα ενάριθμα που χρηματοδοτούν τμήμα της δημόσιας δαπάνης του ΕΣΠΑ και όχι αυτά που χρηματοδότησαν αποκλειστικά την πράξη όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση κλεισίματος του Γ ΚΠΣ. Σε τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, το πεδίο 57 συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις, με όλα τα σχετικά ενάριθμα, νέα και παλαιά. 58. Προτεινόμενη Πίστωση έτους εγγραφής στο Π.Δ.Ε.: Συμπληρώνεται το ύψος της δημόσιας δαπάνης που θα πρέπει να πιστωθεί στη Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά το έτος εγγραφής της πράξης στο Π.Δ.Ε., μόνο για τις περιπτώσεις έργων που εγγράφονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ (βλ. παράγραφο 56 α). Σε περίπτωση τροποποίησης ΤΔΠ δεν απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση του πεδίου Έτος: Έτος εγγραφής της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θεωρείται το τρέχον έτος κατά το οποίο αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση ένταξης. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της πρότασης η πράξη έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ απαιτείται η συμπλήρωση όλων των σχετικών πεδίων όπως περιγράφονται ανωτέρω χωρίς όμως να απαιτείται η υπογραφή του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης - 8 -

9 ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείμενο) Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή της, στα υποέργα με τα οποία θα υλοποιηθεί, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες εξέλιξης αυτών, με τις οποίες αποτυπώνεται η χρονική και διοικητική εξέλιξη της πράξης, καθώς και στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πράξης. 59. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, στη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 60. Α/Α: Δίνεται κατ αύξουσα σειρά, ένας αριθμός για κάθε υποέργο της πράξης (1, 2, 3 κ.λπ.). Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε όλη την προγραμματική περίοδο. 61. Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που μια πράξη αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με περισσότερες της μίας συμβάσεις (ή ισοδύναμα συμβάσεων), συμπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν η πράξη υλοποιείται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με μία και μοναδική σύμβαση, τότε ο τίτλος του ενός και μοναδικού υποέργου, ταυτίζεται με τον τίτλο της πράξης. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί με τους οποίους δημοπρατούνται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συμβάσεις. Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της πράξης που αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά) ή σε μέρος αυτής. Μία σύμβαση ή ισοδύναμο νομικής δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών πράξεων. 62. Είδος Υποέργου: Συμπληρώνεται το είδος του Υποέργου, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υποέργου συμπληρώνονται οι κατηγορίες δαπανών του πεδίου 128. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις επιχορηγήσεων, διακρίνονται δύο είδη υποέργου: Α) Επιχορήγηση για την εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα - 9 -

10 Β) Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα 63. Προϋπολογισμός: Συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του υποέργου ή των υποέργων της πράξης ή ο προϋπολογισμός σύμβασης σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η εκτέλεση του υποέργου ή των υποέργων, δηλαδή το συνολικό κόστος επένδυσης (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο). 64. Χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας: Στην περίπτωση που το περιεχόμενο υποέργου ή υποέργων της πράξης (εφόσον απαιτείται για την ικανοποιητική υλοποίηση της και συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο της), αναφέρεται σε δράση που εμπίπτει στο πεδίο συνδρομής του άλλου ταμείου, συμπληρώνεται με Χ (αντιστοιχεί σε ΝΑΙ) το σχετικό πεδίο του υποέργου. Όταν το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά αμιγώς δράση του ταμείου από το οποίο χρηματοδοτείται η πράξη, το πεδίο δεν συμπληρώνεται. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 65. Α/Α: Σημειώνεται ο αύξων αριθμός του υποέργου που το χαρακτηρίζει, όπως αυτό έχει δοθεί σε κάθε υποέργο στο πεδίο Θεσμικό Πλαίσιο: Συμπληρώνεται για κάθε υποέργο της πράξης το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος, Π.Δ, κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. 67. Περιγραφή (Εφαρμοζόμενη Διαδικασία): Αναφέρεται η εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης που θα εφαρμοστεί για κάθε υποέργο, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 68. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διαδικασία ανάθεσης του κάθε υποέργου που θα εφαρμοστεί, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης ή δημοσίευσης διαγωνισμού: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται (α) να αποσταλεί για δημοσίευση ή (β) να δημοσιευθεί ο διαγωνισμός του κάθε υποέργου ή (α) η ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ή η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού, εφόσον το υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία όπως ισχύει Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να διενεργηθεί ο διαγωνισμός του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί Ημερομηνία νομικής δέσμευσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να υπογραφεί η σύμβαση με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση

11 του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή του τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη ή κάποιο υποέργο της προγραμματίζεται να εκτελεστεί με ίδια μέσα, συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης ή η πραγματική ημερομηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία προγραμματισμού για τις ημερομηνίες των νομικών δεσμεύσεων αξιολογούνται από τη διαχειριστική αρχή και αποτυπώνονται δεσμευτικά στο σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. 70. Ημερομηνία Έναρξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη έχει ήδη ξεκινήσει, συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της πρώτης νομικής δέσμευσης για την υλοποίηση της πράξης (δηλαδή της νομικής δέσμευσης του πρώτου υποέργου που ξεκίνησε να υλοποιείται εντός των χρονικών ορίων επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ). Στις περιπτώσεις έργων γεφυρών, ως ημερομηνία έναρξης της πράξης συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών για την συγκεκριμένη πράξη, αφού οριστικοποιηθεί ο διαχωρισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ Γ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ. 71. Ημερομηνία Λήξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των υποέργων της πράξης (προγραμματιζόμενα, συμβασιοποιημένα ή και ολοκληρωμένα). Μια πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι για συμβάσεις τεχνικών έργων υποδομών ένα έργο θεωρείται ολοκληρωμένο εάν υπάρχει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 72. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Συμπληρώνεται η συνολική διάρκεια υλοποίησης της πράξης (σε μήνες), όπως προκύπτει από τα πεδία 70 και 71. Το πεδίο αυτό μεταφέρεται αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο της Απόφασης Ένταξης. Μετά την υπογραφή της πρώτης νομικής δέσμευσης το πεδίο αυτό προσδιορίζει την ημερομηνία λήξης της πράξης. 73. Κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος: Αναφέρονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης λήξης) της πράξης, βάσει του σχεδιασμού / προγραμματισμού υλοποίησής της

12 ΤΜΗΜΑ Γ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στους δείκτες παρακολούθησης των πράξεων και πιο συγκεκριμένα στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας, στους οποίους συμβάλλει η πράξη με την υλοποίηση και λειτουργία της, στους δείκτες απασχόλησης που η εκτέλεση και λειτουργία της πράξης δημιουργεί, καθώς και στους δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Πεδία (Κωδικός, Ονομασία Δείκτη, Μονάδα Μέτρησης): Συμπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης των δεικτών εκροής, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα συμβάλλει το αποτέλεσμα της πράξης, δηλαδή η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 77 Τιμή Στόχος: Συμπληρώνονται από το Δικαιούχο οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροής στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Η τιμή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη εκροής που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 76. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Πεδία (Κωδικός, Ονομασία Δείκτη, Μονάδα Μέτρησης): Συμπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και μονάδα μέτρησης των δεικτών αποτελέσματος, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 81. Τιμή Στόχος: Συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος, στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και οι οποίοι ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Η τιμή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσματος που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 80. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 82. Κωδικός: Συμπληρώνονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες απασχόλησης που ορίζονται στο πεδίο

13 83. Ονομασία Δείκτη: Συμπληρώνονται οι δείκτες απασχόλησης «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» και «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στους οποίους θα συμβάλλει η πράξη κατά την υλοποίηση και λειτουργία της αντίστοιχα, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ. 84. Μονάδα Μέτρησης: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης των δεικτών απασχόλησης «ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» και «ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», με τις οποίες υπολογίζονται οι δείκτες που συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 83). 85. Τιμή Στόχος: Συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος του πεδίου 83, στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, δηλαδή οι ποσότητες των εν λόγω δεικτών που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, μετρούμενοι με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 84, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής και της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΑΠ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ ), όπως αποτυπώνονται στην οικεία πρόσκληση. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. Πεδία (Κωδικός, Ονομασία Δείκτη, Μονάδα Μέτρησης, Τιμή Στόχος): Συμπληρώνονται, τόσο για τους ποσοτικοποιημένους όσο και για τους μη ποσοτικοποιημένους δείκτες, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τους όρους της οικείας πρόσκλησης. Στην περίπτωση που οι δείκτες εκροών / αποτελέσματος, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη, έχουν χαρακτηριστεί στο ΟΠΣ και σαν δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης προγράμματος, αυτοί συμπεριλαμβάνονται και στον πίνακα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Ε.Π.. Οι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης Ε.Π. δεν συμπληρώνονται στις περιπτώσεις πράξεων: α) των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ β) του επιχειρησιακού προγράμματος Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής και γ) του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση

14 ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις της προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις και με τις επί μέρους τομεακές πολιτικές. 90. Αποφάσεις Αρμόδιου Οργάνου για τον Συντονισμό των Πολιτικών: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή 91. Αρμόδιο Όργανο: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. 92. Αποφάσεις Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου: Απαντάται με Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση υπάρχει (για τις περιπτώσεις που από το θεσμικό πλαίσιο του φορέα απαιτείται) απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα. 93. Αρμόδιο Όργανο: Συμπληρώνεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 94. Κρισιμότητα Προβλήματος που Αντιμετωπίζεται με την Προτεινόμενη Πράξη: Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήματα που η πράξη καλείται να καλύψει/αντιμετωπίσει, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς. Όπου είναι δυνατόν, οι ανάγκες και τα προβλήματα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής αναγκών/προβλημάτων, όπως προκύπτουν από μελέτες, έρευνες, κλπ. 95. Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο πληθυσμός που αναμένεται άμεσα αλλά και έμμεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω πράξη. Δηλαδή, προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι ανάγκες των οποίων αντιμετωπίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία της πράξης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πεδία 96-99: Συμπληρώνονται με Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις της πράξης στους τομείς της απασχόλησης, ισότητας και μη διάκρισης, προσβασιμότητας και του περιβάλλοντος. Οι δηλωθείσες επιπτώσεις τεκμηριώνονται ποιοτικά ή/και ποσοτικά στα πεδία με την ένδειξη «Περιγράψτε» Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση του Δικαιούχου, αξίζει να αναφερθούν γιατί

15 ενισχύουν τον επωφελή χαρακτήρα της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες επιπτώσεων (ανάλογα φυσικά με το είδος της πράξης) δύνανται να είναι το τοπικό εισόδημα, οι παραγωγικές επενδύσεις, κλπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, ποσοτικοποιημένες ή περιγραφικές. ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Έργο Γέφυρα: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη αφορά σε πράξη που έχει χαρακτηριστεί ως «έργο γέφυρα» Άλλο: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη αφορά σε έργο, το οποίο είχε ενταχθεί, εν μέρει ή εν όλω, είτε στο πλαίσιο της Γ ΠΠ και αποσύρθηκε, με σκοπό την μεταφορά του στο ΕΣΠΑ, είτε στο πλαίσιο ΕΠ ή Άξονα Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, και μεταφέρεται σε άλλο Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης σε εκτέλεση Κωδικός ΟΠΣ: Συμπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης σε εκτέλεση, εάν η πράξη είχε χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου. Σημειώνεται ότι τα πεδία 104,105,107,108 συμπληρώνονται μόνο για τα έργα - γέφυρες και αφορούν αποκλειστικά στο σκέλος του έργου- γέφυρα που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του ΠΔΕ: Συμπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την οποία η πράξη χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: Συμπληρώνεται ο κωδικός Π.Δ.Ε. της πράξης, που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου Δικαιούχος: Συμπληρώνεται ο Δικαιούχος που υλοποίησε τη πράξη σε εκτέλεση Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου για Έργο Γέφυρα: Παρατίθεται συνοπτικά η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της και παραδοτέα της. Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ,

16 εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί η συνεχιζόμενη πράξη Συνολική Δημόσια Δαπάνη Πράξης Γ Προγραμματικής Περιόδου : Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις έργων γεφυρών η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος της Γ Προγραμματικής Περιόδου Η προτεινόμενη Πράξη Αποτελεί Συμπλήρωση ή Επέκταση Άλλης;: Συμπληρώνεται θετικά στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλης ολοκληρωμένης ή σε εξέλιξη πράξης. Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία τα οποία σημειώνεται ότι αφορούν μόνο στην «άλλη» πράξη Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση Κωδικός ΟΠΣ (για συγχρηματοδοτούμενα): Συμπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση, εφόσον αφορά συγχρηματοδοτούμενη πράξη από τα διαρθρωτικά ταμεία, είτε στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων είτε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται εφόσον η πράξη έχει ήδη ενταχθεί σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ) Κωδικός Συλλογικής Απόφασης του Π.Δ.Ε.: Συμπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την οποία η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ή χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κωδικός πράξης ΣΑ: Συμπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση Δικαιούχος: Συμπληρώνεται ο Δικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί την πράξη, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που Υλοποιήθηκε ή Υλοποιείται: Περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της υλοποιηθείσας ή υλοποιούμενης πράξης Συνολική Δημόσια Δαπάνη Πράξης: Συμπληρώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της άλλης πράξης, η οποία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων ή χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου

17 117. Συνέργεια με Επιμέρους Τομεακές Πολιτικές: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Συνέργεια με άλλες Ολοκληρωμένες / σε Εξέλιξη Πράξεις: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη πράξη του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος που συγχρηματοδοτήθηκε σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ή συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή χρηματοδοτήθηκε/χρηματοδοτείται από άλλες πηγές. Ως συνέργεια μεταξύ δύο τουλάχιστον πράξεων ορίζεται η αμφίδρομη σχέση κατά την οποία, η λειτουργία ή τα αποτελέσματα της καθεμιάς είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα της-ων άλλης-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας της-των άλλης-ων Συνέργεια με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η προτεινόμενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ή από άλλες πηγές (σύμφωνα με τους ορισμούς της συνέργειας που αναφέρονται παραπάνω, στο πεδίο 118)

18 ΤΜΗΜΑ Ε (Ωριμότητα Πράξης) Στο Τμήμα Ε του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τον βαθμό ωρίμανσης για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης Φάση / Στάδιο Ωριμότητας Πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά η φάση/στάδιο ωριμότητας της πράξης σε σχέση με τα εξής : (α) τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λπ) (β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 121. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η πράξη;: Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Στην περίπτωση Αρνητικής Απάντησης Αναφέρατε τις προβλεπόμενες Ενέργειες Απόκτησης του Ακινήτου: Διατυπώνονται από το δικαιούχο οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειμένου να αποκτηθεί το ακίνητο, εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και λειτουργία της προτεινόμενης πράξης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 123. Φορέας Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας: Συμπληρώνεται ο Φορέας που επιβεβαίωσε τη διαχειριστική επάρκεια του δικαιούχου Κωδικός Πιστοποίησης: Συμπληρώνεται ο κωδικός πιστοποίησης που δόθηκε στον δικαιούχο σύμφωνα με τον τύπο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής του επάρκειας. Ο κωδικός παράγεται κατά την εισαγωγή της πληροφορίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου από την αρμόδια ΔΑ στο ΟΠΣ

19 ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο) Στο Τμήμα ΣΤ του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το οικονομικό αντικείμενο της πράξης Καθεστώς ΦΠΑ Δικαιούχου: Συμπληρώνεται το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο δικαιούχος (κανονικό, μεικτό ή εξαιρούμενο) Εφόσον υπάρχουν παραγόμενα έσοδα της δραστηριότητας, αυτά υπόκεινται σε ΦΠΑ;: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μόνο στην περίπτωση που το καθεστώς ΦΠΑ του δικαιούχου (κυρίου του έργου) είναι μεικτό.. Εάν από την πράξη παράγονται με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα, τα οποία υπόκεινται σε ΦΠΑ, τότε συμπληρώνεται με Χ το πεδίο ΝΑΙ. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος. Αντίθετα, αν η πράξη δεν παράγει έσοδα ή τα παραγόμενα έσοδα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, τότε συμπληρώνεται με Χ το πεδίο ΟΧΙ. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος. Εάν η εκτέλεση της πράξης πραγματοποιείται με προγραμματική σύμβαση του ν. 3614/07, όπως κάθε φορά ισχύει, η συμπλήρωση του πεδίου γίνεται με κριτήριο τη δημιουργία ή μη εσόδων υπαγομένων σε ΦΠΑ στον κύριο του έργου από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας Ποσοστό έμμεσων δαπανών: (Αφορά σε πράξεις επιχορηγήσεων, περίπτωση Α πεδίου 62) Συμπληρώνεται το σταθερό ποσοστό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση έμμεσων δαπανών, στην περίπτωση πράξεων που περιλαμβάνουν υποέργα επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα, για τις οποίες οι έμμεσες δαπάνες δηλώνονται ως ποσοστό επί των άμεσων δαπανών, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 128. Κωδικός Κατηγοριών Δαπανών: Ως κατηγορίες δαπανών ορίζονται: 1) οι άμεσες δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της πράξης, οι οποίες μπορούν να αφορούν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) δαπάνες βάσει παραστατικών: Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, για τη δήλωση των οποίων απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για την τεκμηρίωση των σχετικών πληρωμών. Διακρίνονται στο ποσό χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό του ΦΠΑ, β) δαπάνες κατ αποκοπή βάσει κλιμάκων μοναδιαίου κόστους (flat rate costs calculated by application of standard scale of unit costs): Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, οι οποίες θα δηλώνονται από το δικαιούχο βάσει προϋπολογισμένων κλιμάκων

20 μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις στην πρόσκληση και χωρίς την προσκόμιση των παραστατικών που τεκμηριώνουν τις σχετικές πληρωμές, γ) δαπάνες κατ αποκοπή (lump sums): Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, οι οποίες θα δηλώνονται από το δικαιούχο εφάπαξ με την ολοκλήρωση της πράξης ή τμήματος/ων αυτής, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις στην πρόσκληση και χωρίς την προσκόμιση των παραστατικών εγγράφων που τεκμηριώνουν τις σχετικές πληρωμές. Οι περιπτώσεις 1β) και 1γ) δύναται να συμπληρωθούν μόνο για τις περιπτώσεις πράξεων, που περιλαμβάνουν υποέργα επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα (πεδίο 62, περίπτωση Α). Δεν αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (όχι από το ΤΣ). 2) οι έμμεσες δαπάνες (γενικά έξοδα) που απαιτούνται για την υλοποίηση μίας πράξης ή μέρους αυτής με ίδια μέσα, οι οποίες δηλώνονται: α) είτε βάσει παραστατικών και διακρίνονται στο ποσό χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό του ΦΠΑ (στην περίπτωση αυτή, το πεδίο 127 είναι κενό), β) είτε ως σταθερό ποσοστό επί των άμεσων δαπανών και χωρίς την υποβολή παραστατικών (πρόκειται για το ποσοστό που συμπληρώνεται στο πεδίο 127 ανωτέρω). Οι περιπτώσεις 2α) και 2β) δύναται να συμπληρωθούν μόνο για τις περιπτώσεις πράξεων, που περιλαμβάνουν υποέργα επιχορήγησης για την εκτέλεση πράξης με ίδια μέσα (πεδίο 62, περίπτωση Α). Η περίπτωση 2β) δύναται να συμπληρωθεί μόνο για την περίπτωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ (όχι από το ΤΣ) και δεν αφορούν σε δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. 3) οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά εδαφικών εκτάσεων 129. Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη Δικαιούχου: Συμπληρώνεται η δημόσια δαπάνη ανά κωδικό κατηγορίας δαπάνης, που ο δικαιούχος θεωρεί απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης, καθώς και ο αναλογούν ΦΠΑ. Ειδικότερα, στο πεδίο που αντιστοιχεί στον κωδικό κατηγορίας δαπάνης 2β συμπληρώνεται το γινόμενο του πεδίου 127 με το σύνολο των άμεσων δαπανών, όπως προσδιορίζεται στην οικεία πρόσκληση Συνολική Δημόσια Δαπάνη (μετά την αξιολόγηση): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από ΕΠ: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή

21 132. Μη επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από το ΕΠ (αναγκαία για το έργο): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Σύνολα: Συμπληρώνεται το ποσό που προέρχεται από το άθροισμα των επί μέρους γραμμών της στήλης Ιδιωτική Δαπάνη: Συμπληρώνεται, μόνο στις περιπτώσεις των συμβάσεων παραχώρησης και Υ.Γ.Ο.Σ., το ποσό της ιδιωτικής δαπάνης που καταβάλλεται για την εκτέλεση της πράξης. Το ποσό δε συμπεριλαμβάνεται στη στήλη Συνολικό Κόστος Επένδυσης: Το συνολικό κόστος της πράξης προκύπτει ως άθροισμα της δημόσιας δαπάνης (πεδίο ) και της ιδιωτικής δαπάνης Φορέας Χορήγησης Δανείου: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα που χορήγησε το δάνειο, μόνο όταν το δάνειο συνάφθηκε με την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους (π.χ. δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) Ποσό Δανείου: Συμπληρώνεται το ποσό του δανείου που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της πράξης Η Πράξη Παράγει Έσοδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρ. 55 του Καν. 1083/2006;: Συμπληρώνεται θετικά στην περίπτωση που για την πράξη υπάρχει υποχρέωση υποβολής χρηματοοικονομικής ανάλυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 55 του Γενικού Κανονισμού (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του), και με τις ειδικότερες οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής στο πλαίσιο των οικείων προσκλήσεων Συντελεστής Ελλείμματος Χρηματοδότησης: Εάν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα (πεδίο 138) είναι ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο συντελεστής ελλείμματος όπως αυτός προκύπτει από τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Εάν η απάντηση είναι ΟΧΙ, συμπληρώνεται 100%. Σημειώνεται ότι υπάρχει περίπτωση ο συντελεστής ελλείμματος να είναι 100% ακόμα και σε θετική απάντηση του ερωτήματος Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη για τον Υπολογισμό της Κοινοτικής Συνδρομής: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Ποσό Ιδίας δημόσιας συμμετοχής: Συμπληρώνεται το ποσό της ίδιας συμμετοχής, στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή ίδιας συμμετοχής, με την οποία καλύπτει ένα μέρος ή το σύνολο της εθνικής δημόσιας δαπάνης της πράξης (π.χ. ΔΕΥΑ). Το ποσό συμπεριλαμβάνεται στις στήλες 130 / 131. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στην Απόφαση Ένταξης, δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ΦΠΑ: Συμπληρώνεται το ποσό ΦΠΑ μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ

22 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΔΕ 142. Ποσό Κωδικού Π/Υ(1): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Ποσό Κωδικού Π/Υ (2): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 144. Έτος: Συμπληρώνονται τα έτη κατά τα οποία θα αναλυθεί η δημόσια δαπάνη στα πεδία της στήλης Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη Δικαιούχου: Συμπληρώνεται η ανάλυση της δημόσιας δαπάνης που προβλέπεται να απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου ανά έτος. Στην ετήσια κατανομή της δημόσιας δαπάνης συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. (Το ποσό που δηλώνεται στο πεδίο 58 για την προτεινόμενη πίστωση έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αντίστοιχου έτους του πεδίου 145) Επιλέξιμη Δημόσια δαπάνη από ΕΠ: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ 147. Ποσό Κωδικού Π/Υ(1): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Ποσό Κωδικού Π/Υ (2): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Σύνολα: Συμπληρώνεται το ποσό που προέρχεται από το άθροισμα των επιμέρους γραμμών της στήλης

23 ΤΜΗΜΑ Ζ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ/ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 150. Περιγραφή Δαπάνης: Αναφέρεται η δαπάνη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στην περιγραφή δαπάνης, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ Ποσό: Συμπληρώνεται το ποσό της δαπάνης που αναγράφεται στο πεδίο 150 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 153. Περιγραφή Δαπάνης: Αναφέρεται η δαπάνη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στην περιγραφή δαπάνης, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ Ποσό: Συμπληρώνεται το ποσό της δαπάνης που αναγράφεται στο πεδίο

24 ΤΜΗΜΑ Η (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤ) Το Τμήμα Η του Τεχνικού Δελτίου Πράξης συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή μόνο για τις Πράξεις ΕΚΤ. Στο τμήμα αυτό παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη συνάφεια της Πράξης με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τη συνοχή και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 156. Ειδικός Στόχος:. Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Kωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Κατευθυντήρια Γραμμή: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Κωδικός:. Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Ποσοστό: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ Στρατηγική Κατευθυντηρία Γραμμή: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Kωδικός: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Ποσοστό: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ.) 164. Η Πράξη παρουσιάζει συνάφεια με τις δράσεις του Ε.Π.Μ.: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή Συνοπτική Αιτιολόγηση/Τεκμηρίωση: Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ -ΕΚΤ Κωδικός: Δ2-02-Ε-02 Έκδοση 01 9/1/2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ..Π.Π.) ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου. Τα πεδία µε αστερίσκο λαµβάνουν τιµές που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συµπλήρωσης Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ

Οδηγίες Συµπλήρωσης Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης ΕΚΤ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου εκτός από τα γραµµοσκιασµένα πεδία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ0-ΜΚΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) 2. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) Ε.Γ.Τ.Α.

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ0-ΜΚΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) 2. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) Ε.Γ.Τ.Α. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) 2. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) Ε.Γ.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Μέτρο 125 B) ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ..Π.Π.) ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Γ.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013» (Μέτρο 226) ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ικαιούχου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34062 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝ- ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 3903 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 52 3:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2014-2015 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ TOURIST PROMOTION OF THE REGION OF

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 44088 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ COMPLETION OF SEWERAGE

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30334 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΔΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « »

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Δ.Π.) ΤΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013»

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Δ.Π.) ΤΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013» ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Δ.Π.) ΤΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ,2011 Οδηγίες υμπλήρωσης - Σεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ) ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου Αριστείδης Βούλγαρης Στέλεχος Μονάδας Α

Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου Αριστείδης Βούλγαρης Στέλεχος Μονάδας Α Λάρισα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριστείδης Βούλγαρης Στέλεχος Μονάδας Α Τι είναι; Αποτελεί ένα από τα βασικά έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Έγγραφο αποτύπωσης των στοιχείων και χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Παπαϊωάννου Γιάννης Τηλέφωνο : (24613)- 53901, 50934 Fax : (24610)-53969 Email : gianpapa@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 3 Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΗΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΗΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ46ΨΧΨΤ-ΛΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ46ΨΧΨΤ-ΛΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4303 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr ΠΡΟΣ : Κωδικός Πρόσκλησης: 46 1. ΝΑ Χαλκιδικής 2. ΝΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΟΙΧΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ευάγγελος Μιχαλόπουλος, Κων/νος Παπαπαναγιώτου Τηλέφωνο : (24613)- 50936,50958,50901 Fax : (24610)-53969

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Η46ΨΧΨΤ-7ΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: Β49Η46ΨΧΨΤ-7ΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ646ΨΧΨΤ-ΟΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΓ646ΨΧΨΤ-ΟΣΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/10/2014 Α.Π. : Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22/10/2014 Α.Π. : Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:56:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΡΥ39-ΛΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΔΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΔΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά 6-8 Αθήνα, 11141 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου" με κωδικό MIS 483389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου με κωδικό MIS 483389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΔΑ: Β2ΒΝΝ-Θ19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.03 10:59:10 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ήλιδας" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ήλιδας με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 30/4/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3500 Πληρ.: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλ.: 2313 321723 Fax: 2313 321701-2 e-mail: cedippidi@mou.gr Κωδικός Πρόσκλησης: 45 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΚΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΚΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖ0Χ-ΗΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖ0Χ-ΗΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖ0Χ-ΗΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.06 15:03:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6ΤΕ465ΦΘΘ-ΡΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧΨΤ-ΗΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧΨΤ-ΗΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ε. Μιχαλόπουλος, Τηλέφωνο : (24610)- 53901, 53936 Fax : (24610)-53969 Email : evagmixa@mou.gr Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αντιπάρου" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αντιπάρου με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-Γ9Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-Γ9Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-ΦΗΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ09-ΦΗΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΧ-1Ψ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΧ-1Ψ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Κ46ΨΧΨΤ-11Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛ4Κ46ΨΧΨΤ-11Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-8ΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-8ΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: - Το Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα