ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 -

2 ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου. Τα πεδία με αστερίσκο λαμβάνουν τιμές που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τα κωδικοποιημένα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση σχετικών πεδίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα : Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σημειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-2 -

3 ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) Στο Τμήμα Α του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της πράξης, με τα οποία αυτή ταυτοποιείται στα διάφορα επίπεδα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, μέσω συγκεκριμένων κωδικών του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τους Φορείς που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση, χρηματοδότηση και λειτουργία της πράξης. 1. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή (αν αφορά νέα πράξη) ή από τον Δικαιούχο/Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (αν αφορά πράξη, για την οποία προτείνει την τροποποίησή της). Με την καταχώρηση του τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ δημιουργείται σχετικός κωδικός της πράξης, με τον οποίο αυτή αναγνωρίζεται στο Σύστημα. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει την πράξη καθ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 2. Κωδικός Πρόσκλησης: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΠ. 3. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης. 4. Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης στα αγγλικά. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5. Προγραμματική Περίοδος: Συμπληρώνεται η προγραμματική περίοδος στην οποία εντάσσεται η προτεινόμενη πράξη. 6. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο. 7. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Ε.Π., στο οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως αυτό αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 8. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο E.Π. 9. Άξονας Προτεραιότητας: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π., στον οποίο εντάσσεται η πράξη, όπως αυτός αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση. 10. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας του E.Π. 11. Στόχος: Συμπληρώνεται ο τίτλος του Στόχου, στο πλαίσιο του οποίου η πράξη υλοποιείται, όπως αυτός ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 12. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο στόχο, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η πράξη. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-3 -

4 13. Ταμείο: Συμπληρώνεται το Ταμείο, από το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί η πράξη, όπως αυτό ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. 14. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για το συγκεκριμένο Ταμείο. 15. Τομέας: Συμπληρώνεται ο Τομέας του ΕΣΠΑ, στον οποίο αφορά η πράξη, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 16. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Τομέα. 17. Υποτομέας: Συμπληρώνεται ο Υποτομέας του ΕΣΠΑ, στον οποίο αφορά η πράξη, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 18. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ για τον συγκεκριμένο Υποτομέα. 19. Ελεύθερος Κωδικός 1: Ελεύθερο πεδίο που δύνανται να συμπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετικές Οδηγίες. 20. Ελεύθερος Κωδικός 2: Ελεύθερο πεδίο που δύνανται να συμπληρωθεί, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετικές Οδηγίες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 21. Θεματική Προτεραιότητα/Κατηγορία Πράξης : Συμπληρώνεται η θεματική προτεραιότητα και η κατηγορία πράξης, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, όπως αυτές ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Ειδικότερα, στο 1.1 συμπληρώνεται η θεματική προτεραιότητα και στο 1.2 η κατηγορία πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες ή κατηγορίες πράξεων δύνανται να συμπληρωθούν περισσότερες γραμμές, δηλαδή και τα πεδία 2.1 και 2.2, με ανάλογο τρόπο (π.χ. περίπτωση μεγάλου έργου). 22. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της θεματικής προτεραιότητας και της κατηγορίας πράξης αντίστοιχα, στις οποίες αναφέρεται η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που μία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 23. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης στην αντίστοιχη θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξης. Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία θεματικές προτεραιότητες και κατηγορίες πράξεων το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξης αντίστοιχα. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-4 -

5 24. Οικονομική Δραστηριότητα: Συμπληρώνεται η αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα, στην οποία αναφέρεται η πράξη, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία πρόσκληση. Στην περίπτωση που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες της μιας οικονομικές δραστηριότητες συμπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία. 25. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που μία πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες πράξεων συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί. 26. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στην οικονομική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις που η πράξη αναφέρεται σε περισσότερες από μία οικονομικές δραστηριότητες το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε οικονομική δραστηριότητα αντίστοιχα. 27. Μορφή Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η μορφή χρηματοδότησης της πράξης, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων αρχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 28. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της μορφής χρηματοδότησης της πράξης, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων αρχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 29. Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια ή Νομός / ΟΤΑ): Συμπληρώνεται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία υλοποιείται η πράξη σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού ή και ΟΤΑ, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Ειδικότερα, στο 1.1 συμπληρώνεται η Περιφέρεια ή ο Νομός και στο 1.2 ο Νομός ή ο Δήμος, ανάλογα με το επίπεδο χωροθέτησης της πράξης. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές συμπληρώνονται περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο. 30. Κωδικός (NUTS/LAU): Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφέρεια ή Νομό/ΟΤΑ (κατά NUTS/LAU), σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες Περιφέρειες ή Νομούς/ΟΤΑ συμπληρώνονται περισσότεροι τους ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 31. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο γεωγραφικής περιοχής (Περιφέρεια ή Νομός/ΟΤΑ), στο οποίο χωροθετείται το υποέργο. Στις περιπτώσεις που η πράξη χωροθετείται σε περισσότερες από μία γεωγραφικές περιοχές το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε γεωγραφική περιοχή αντίστοιχα. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-5 -

6 32. Εδαφικός Τύπος: Συμπληρώνεται ο εδαφικός τύπος, ο οποίος χαρακτηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη χαρακτηρίζεται από περισσότερους από έναν εδαφικούς τύποι συμπληρώνονται περισσότερα του ενός πεδία, με ανάλογο τρόπο. 33. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του εδαφικού τύπου που χαρακτηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερους του ενός εδαφικούς τύπους συμπληρώνονται περισσότεροι τους ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 34. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στο εδαφικό τύπο. Στις περιπτώσεις που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερους του ενός εδαφικούς τύπους το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε εδαφικό τύπο αντίστοιχα. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 35. Δικαιούχος: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης και ορίζεται ως δικαιούχος κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Στην περίπτωση που στην εκτέλεση της πράξης εμπλέκονται περισσότεροι από έναν φορείς, Δικαιούχος είναι αυτός που έχει τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης. 36. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 37. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου. Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Δικαιούχο. 38. Στοιχεία Υπευθύνου της Πράξης / Αρμόδιου Επικοινωνίας: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του στελέχους του Δικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση αυτής. Το στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την πράξη, έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, καθώς και σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της. 39. Φορέας Πρότασης: Συμπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης είναι διαφορετικός από το δικαιούχο, η επωνυμία του Φορέα, ο οποίος προτείνει την πράξη για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 40. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-6 -

7 41. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 42. Φορέας Λειτουργίας: Εφ όσον απαιτείται από τη φύση της πράξης, συμπληρώνονται τα στοιχεία του Φορέα που εκμεταλλεύεται το έργο και που αναλαμβάνει την υποχρέωση να λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωμένο έργο που θα υλοποιήσει ο Δικαιούχος. 43. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός του Φορέα, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 44. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα. Νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει το Φορέα. 45. Φορέας Χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η επωνυμία του Φορέα που έχει την αρμοδιότητα της χρηματοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 46. Αρμόδιος Διατάκτης: Συμπληρώνεται η ιδιότητα του αρμόδιου διατάκτη για την υποβολή πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την έγκριση των πληρωμών της πράξης. Ως διατάκτης ορίζεται το εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. 47. Αρμόδια Υπηρεσία: Συμπληρώνονται τα στοιχεία της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την εισήγηση προς τον διατάκτη υποβολής πρότασης εγγραφής της πράξης σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 48. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 49. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της αρμόδιας Υπηρεσίας. 50. Συλλογική Απόφαση του Π.Δ.Ε. στην οποία προτείνεται η Πράξη: Συμπληρώνεται ο αριθμός της συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στην οποία προτείνεται να εγγραφεί η πράξη Κωδικός Πράξης Συλλογικής Απόφασης: Συμπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη περίπτωση που η πράξη έχει ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-7 -

8 51. Προτεινόμενη Πίστωση έτους έναρξης υλοποίησης: Συμπληρώνεται το ύψος της δημόσιας δαπάνης που θα πρέπει να πιστωθεί στη Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της πράξης/έτος έναρξης της υλοποίησης της πράξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αποκλείεται η περίπτωση που ο Φορέας Πρότασης δεν είναι ένας αλλά περισσότεροι του ενός. Δεν αποκλείεται η περίπτωση όπου ένας Φορέας καλύπτει περισσότερες από μία ιδιότητες (δύο ή τρεις ιδιότητες). Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-8 -

9 ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείμενο) Στο Τμήμα Β του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης δίνονται πληροφορίες σχετικά με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή της, στα υποέργα με τα οποία θα υλοποιηθεί, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες εξέλιξης αυτών, με τις οποίες αποτυπώνεται η χρονική και διοικητική εξέλιξη της πράξης, καθώς και στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πράξης. 52. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά της, στη μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής ανά υποέργο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 53. Α/Α: Δίνεται κατ αύξουσα σειρά, ένας αριθμός για κάθε υποέργο της πράξης (1, 2, 3 κ.λπ.). Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε όλη την προγραμματική περίοδο. 54. Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που μια πράξη αποτελείται από περισσότερα του ενός υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραμματίζεται να εκτελεστεί με περισσότερες της μίας συμβάσεις (ή ισοδύναμα συμβάσεων), συμπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν η πράξη υλοποιείται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με μία και μοναδική σύμβαση, τότε ο τίτλος του ενός και μοναδικού υποέργου, ταυτίζεται με τον τίτλο της πράξης. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί με τους οποίους δημοπρατούνται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε σχετικές αποφάσεις ή συμβάσεις. Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου της πράξης που αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά) ή σε μέρος αυτής. Μία σύμβαση ή ισοδύναμο νομικής δέσμευσης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών πράξεων. 55. Είδος Υποέργου: Συμπληρώνεται το είδος του Υποέργου, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 56. Προϋπολογισμός: Συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του υποέργου ή των υποέργων της πράξης ή ο προϋπολογισμός σύμβασης σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η εκτέλεση του υποέργου ή των υποέργων. 57. Χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας: Στην περίπτωση που το περιεχόμενο υποέργου ή υποέργων της πράξης (εφόσον απαιτείται για την ικανοποιητική υλοποίηση της και συνδέεται άμεση με το περιεχόμενο της), αναφέρεται σε δράση που εμπίπτει στο πεδίο συνδρομής του άλλου ταμείου συμπληρώνεται με Χ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-9 -

10 (αντιστοιχεί σε ΝΑΙ) το σχετικό πεδίο του υποέργου. Όταν το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά αμιγώς δράση του ταμείου από το οποίο χρηματοδοτείται δεν συμπληρώνεται. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 58. Α/Α: Σημειώνεται ο αύξων αριθμός του υποέργου που το χαρακτηρίζει, όπως αυτό έχει δοθεί σε κάθε υποέργο στο πεδίο Θεσμικό Πλαίσιο: Συμπληρώνεται για κάθε υποέργο της πράξης το θεσμικό πλαίσιο (Νόμος, Π.Δ, κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. 60. Εφαρμοζόμενη Διαδικασία: Συμπληρώνεται για κάθε υποέργο ξεχωριστά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση του (π.χ. ανοιχτή/κλειστή διαδικασία, διαδικασία με διαπραγμάτευση, κλπ) Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στη διαδικασία ανάθεσης του κάθε υποέργου που θα εφαρμοστεί, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ Περιγραφή: Αναφέρεται η εφαρμοζόμενη διαδικασία ανάθεσης που θα εφαρμοστεί για κάθε υποέργο, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 61. Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον το υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί. 62. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να διενεργηθεί ο διαγωνισμός του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί. 63. Ημερομηνία σύμβασης/απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα: Συμπληρώνεται η ημερομηνία που προγραμματίζεται να υπογραφεί ή σύμβαση με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του κάθε υποέργου ή η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή του τεχνικού δελτίου της προτεινόμενης πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη ή κάποιο υποέργο της προγραμματίζεται να εκτελεστεί με ίδια μέσα, συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης ή η πραγματική ημερομηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί. 64. Ημερομηνία Έναρξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. Στην περίπτωση που η πράξη έχει ήδη ξεκινήσει, συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης / νομικής δέσμευσης για την Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-10 -

11 υλοποίηση της πράξης (δηλαδή της σύμβασης / νομικής δέσμευσης του πρώτου υποέργου που ξεκίνησε να υλοποιείται). 65. Ημερομηνία Λήξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συμπληρώνεται η προγραμματιζόμενη ημερομηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, όπως αυτό περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης. Μια πράξη θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η πράξη αποδίδει το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα. 66. Κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος: Αναφέρονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι μη τήρησης των χρόνων υλοποίησης (ημερομηνίες έναρξης λήξης) της πράξης, βάσει του σχεδιασμού / προγραμματισμού υλοποίησής της. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-11 -

12 ΤΜΗΜΑ Γ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) Στο Τμήμα Γ του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης των πράξεων και πιο συγκεκριμένα τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του Άξονα Προτεραιότητας, στους οποίους συμβάλλει η πράξη με την υλοποίηση και λειτουργία της, καθώς και στους δείκτες απασχόλησης που η εκτέλεση και λειτουργία της πράξης δημιουργεί. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ Πεδία (Κωδικός, Ονομασία Δείκτη, Μονάδα Μέτρησης): Συμπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης των δεικτών εκροής, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα συμβάλλει το αποτέλεσμα της πράξης, δηλαδή η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 70. Τιμή Στόχος: Συμπληρώνονται από το Δικαιούχο οι τιμές στόχοι των δεικτών εκροής στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Η τιμή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη εκροής που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 69. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Πεδία 71-73: Συμπληρώνονται ο κωδικός, η περιγραφή και μονάδα μέτρησης των δεικτών αποτελέσματος, που έχουν προσδιοριστεί στην οικεία πρόσκληση και στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης. 74. Τιμή Στόχος: Συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης και ορίζονται στην οικεία πρόσκληση. Η τιμή στόχος είναι η «ποσότητα» του δείκτη αποτελέσματος που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί, μετρούμενη με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 73. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 75. Κωδικός: Συμπληρώνονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν στους δείκτες απασχόλησης που ορίζονται στο πεδίο Ονομασία Δείκτη: Συμπληρώνονται οι δείκτες απασχόλησης «ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» και «ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στους οποίους θα συμβάλλει η πράξη κατά την υλοποίηση και λειτουργία της αντίστοιχα. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται αναγκαίοι για κάθε πράξη και για το λόγο αυτό είναι προτυπωμένοι. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-12 -

13 77. Μονάδα Μέτρησης: Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης των δεικτών απασχόλησης «ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» και «ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», με τις οποίες υπολογίζονται οι δείκτες που συμπληρώθηκαν στο προηγούμενο πεδίο (πεδίο 76). 78. Τιμή Στόχος: Συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο οι τιμές στόχοι των δεικτών αποτελέσματος του πεδίου 76, στους οποίους θα συμβάλλει η υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, δηλαδή οι ποσότητες των εν λόγω δεικτών που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, μετρούμενοι με τη μονάδα μέτρησης που συμπληρώθηκε στο πεδίο 77. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-13 -

14 ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) Στο Τμήμα Δ του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης, σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις της προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις και με τις επί μέρους τομεακές πολιτικές. 79. Αποφάσεις Αρμόδιου Οργάνου για τον Συντονισμό των Πολιτικών: Απαντάται με Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση υπάρχει απόφαση του αρμόδιου φορέα για τον συντονισμό των πολιτικών ή/και συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της οικείας πρόσκλησης. 80. Αρμόδιο Όργανο: Συμπληρώνεται το αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των πολιτικών. 81. Αποφάσεις Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου: Απαντάται με Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την παρούσα πρόταση υπάρχει απόφαση του αρμόδιου συλλογικού φορέα. 82. Αρμόδιο Όργανο: Συμπληρώνεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 83. Κατευθυντήρια Γραμμή: Συμπληρώνεται η ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη και την απασχόληση, την οποία εξυπηρετεί η πράξη, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερες της μιας ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνονται σε αυτό περισσότερες γραμμές, με ανάλογο τρόπο. 84. Κωδικός: Συμπληρώνεται ο κωδικός της ολοκληρωμένης κατευθυντήριας γραμμής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σύμφωνα με το σχετικό αρχείο των κωδικοποιημένων στοιχείων του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Σε περίπτωση που η πράξη εντάσσεται σε περισσότερες της μιας ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με ανάλογο τρόπο. 85. Ποσοστό: Συμπληρώνεται το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης της πράξης που αντιστοιχεί στην ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σε περίπτωση που η πράξη εξυπηρετεί περισσότερες της μιας ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές το ποσοστό επιμερίζεται, βάσει υπολογισμού της συμμετοχής της δημόσιας δαπάνης σε κάθε ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-14 -

15 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 86. Κρισιμότητα Προβλήματος που Αντιμετωπίζεται με την Προτεινόμενη Πράξη: Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήματα που η πράξη καλείται να καλύψει/αντιμετωπίσει, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς. Όπου είναι δυνατόν οι ανάγκες και τα προβλήματα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής αναγκών/προβλημάτων, όπως προκύπτουν από μελέτες, έρευνες, κλπ. 87. Αναμενόμενα Οφέλη / Ωφελούμενος Πληθυσμός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης ή και ο πληθυσμός που αναμένεται άμεσα αλλά και έμμεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω πράξη. Δηλαδή, προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι ανάγκες των οποίων αντιμετωπίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη λειτουργία της πράξης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Πεδία 88-91: Συμπληρώνονται με Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις της πράξης στους τομείς της απασχόλησης, ισότητας και μη διάκρισης, προσβασιμότητας και του περιβάλλοντος. Οι δηλωθείσες επιπτώσεις τεκμηριώνονται ποιοτικά ή/και ποσοτικά στα πεδία με την ένδειξη «Περιγράψτε». 92. Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν από την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης, οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση του Δικαιούχου, αξίζει να αναφερθούν γιατί ενισχύουν τον επωφελή χαρακτήρα της πράξης. Ενδεικτικές κατηγορίες επιπτώσεων (ανάλογα φυσικά με το είδος της πράξης) δύνανται να είναι το τοπικό εισόδημα, οι παραγωγικές επενδύσεις, κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες, ποσοτικοποιημένες ή περιγραφικές. 93. Συνεχιζόμενη Πράξη από το Γ ΚΠΣ (Έργο Γέφυρα): Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο που η εκτέλεσή του συνεχίζεται από το Γ ΚΠΣ, δηλαδή για πράξη που αφορά «έργο γέφυρα». Αν η απάντηση στο εν λόγω πεδίο είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία 94. Τίτλος Πράξης Γ ΚΠΣ: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης που χρηματοδοτήθηκε από Ε.Π. του Γ ΚΠΣ. 95. Κωδικός ΟΠΣ: Συμπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης που χρηματοδοτήθηκε από το Γ ΚΠΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-15 -

16 96. Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: Συμπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης, με την οποία η πράξη χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. 97. Κωδικός Π.Δ.Ε.: Συμπληρώνεται ο κωδικός Π.Δ.Ε. της πράξης, που χρηματοδοτήθηκε από Ε.Π. του Γ ΚΠΣ. 98. Τελικός Δικαιούχος: Συμπληρώνεται ο Τελικός Δικαιούχος που υλοποίησε την πράξη στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. 99. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που Χρηματοδοτήθηκε από το Γ ΚΠΣ: Παρατίθεται συνοπτικά η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της και παραδοτέα της. Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ, στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί η συνεχιζόμενη πράξη Συνολική Δημόσια Δαπάνη Πράξης Γ ΚΠΣ: Συμπληρώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Ε.Π. και βάρυνε το Γ ΚΠΣ Η προτεινόμενη Πράξη Αποτελεί Συμπλήρωση ή Επέκταση Άλλης;:. Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση άλλης ολοκληρωμένης, σε εξέλιξη ή σχεδιαζόμενης πράξης Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΝΑΙ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία 102. Τίτλος Πράξης: Συμπληρώνεται ο τίτλος της πράξης, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση Κωδικός ΟΠΣ (για συγχρηματοδοτούμενα): Συμπληρώνεται ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση, εφόσον αφορά συγχρηματοδοτούμενη πράξη από τα διαρθρωτικά ταμεία, είτε στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων είτε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται εφόσον η πράξη έχει ήδη ενταχθεί σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ) Κωδικός Συλλογικής Απόφασης: Συμπληρώνεται ο κωδικός της Συλλογικής Απόφασης, με την οποία η πράξη έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ή χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κωδικός Π.Δ.Ε. Συμπληρώνεται ο κωδικός της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση Δικαιούχος: Συμπληρώνεται ο Δικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί την πράξη, της οποίας η προτεινόμενη πράξη αποτελεί συμπλήρωση ή επέκταση. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-16 -

17 107. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειμένου που Υλοποιήθηκε ή Υλοποιείται: Περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο της υλοποιηθείσας ή υλοποιούμενης πράξης Συνολική Δημόσια Δαπάνη Πράξης: Συμπληρώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που βάρυνε τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ή βαρύνει την τρέχουσα προγραμματική περίοδο Συνέργεια με Επιμέρους Τομεακές Πολιτικές: Περιγράφεται η συνέργεια της προτεινόμενης πράξης με επιμέρους τομεακές πολιτικές Συνέργεια με άλλες Ολοκληρωμένες / σε Εξέλιξη Πράξεις: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη πράξη του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος ή άλλου Επιχειρησιακού Προγράμματος που συγχρηματοδοτήθηκε σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους ή συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή χρηματοδοτήθηκε/χρηματοδοτείται από άλλες πηγές. Ως συνέργεια μεταξύ δύο τουλάχιστον πράξεων ορίζεται η αμφίδρομη σχέση κατά την οποία η λειτουργία ή τα αποτελέσματα της καθεμιάς είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα της-ων άλλης-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας της-των άλλης-ων Συνέργεια με άλλες Σχεδιαζόμενες Πράξεις: Συμπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η προτεινόμενη πράξη βρίσκεται σε συνέργεια με άλλη πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ή και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ή από άλλες πηγές (σύμφωνα με τους ορισμούς της συνέργειας που αναφέρονται παραπάνω, στο πεδίο 110). Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-17 -

18 ΤΜΗΜΑ Ε (Ωριμότητα Πράξης) Στο Τμήμα Ε του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τον βαθμό ωρίμανσης για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης Φάση / Στάδιο Ωριμότητας Πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά η φάση/στάδιο ωριμότητας της πράξης σε σχέση με τα εξής : (α) τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της πράξης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, τευχών δημοπράτησης, κ.λπ) (β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το δικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) 113. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η πράξη;: Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Στην περίπτωση Αρνητικής Απάντησης Αναφέρατε τις προβλεπόμενες Ενέργειες Απόκτησης του Ακινήτου: Διατυπώνονται από το δικαιούχο οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, προκειμένου να αποκτηθεί το ακίνητο, εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και λειτουργία της προτεινόμενης πράξης. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 115. Φορέας Πιστοποίησης / Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας: Συμπληρώνεται ο Φορέας που πιστοποίησε την διαχειριστική επάρκεια του δικαιούχου Κωδικός Πιστοποίησης: Συμπληρώνεται ο κωδικός πιστοποίησης που δόθηκε στον δικαιούχο από τον φορέα που πιστοποίησε/επιβεβαίωσε τη διαχειριστική του επάρκεια. Στις περιπτώσεις δικαιούχων που η διαχειριστική τους επάρκεια επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κωδικός πιστοποίησης συμπληρώνεται από την ίδια τη Διαχειριστική Αρχή. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-18 -

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα