ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 1/11/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1/1/ /6/ Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1/1/ /6/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. 4.Β. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. 5. Β. ΙΝΤΕRPESCA A.E.

3 1 EIΣΑΓΩΓΗ Το παρόν πληροφοριακό υπόµνηµα της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. συντάχθηκε προς το σκοπό της ενηµέρωσης του ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α.Α. και του επενδυτικού κοινού, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της απο 22/3/2001 απόφασης του.σ. του Χ.Α.Α. Αντικείµενο του παρόντος πληροφοριακού υποµνήµατος, ως ανωτέρω, αποτελούν οι εξαγορές των εταιρειών ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε., ΙΧΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε., και ΙΝΤΕRPESCA A.E., οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται απο τη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. µε κεφάλαια αντληθέντα απο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που αποφασίσθηκε απο την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 1/11/1999 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του έτους 2000, και διατεθέντα κατά τρόπο διάφορο της χρήσης των κεφαλαίων της αύξησης όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στα πλαίσια του ενηµερωτικού δελτίου που είχε εκδώσει η εταιρεία για την προαναφερθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η ως άνω αλλαγή χρήσης µέρους των κεφαλαίων της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία απεικονίζεται στον σχετικό πίνακα διάθεσης κεφαλαίων µε ηµεροµηνία και τις παρατηρήσεις επί του πίνακα αυτού που ακολουθούν στο κεφάλαιο 2 του παρόντος ενηµερωτικού, εγκρίθηκε στα πλαίσια της απο 23/7/2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, κατόπιν υπερψηφίσεως της σχετικής εισήγησης που έκανε το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας προς τους κ.κ. µετόχους και η οποία είχε ως κατωτέρω : To αδιάθετο σήµερα ποσό απο τη αύξηση του Μαρτίου 2000 ανέρχεται σήµερα σε δρχ Τα κεφάλαια στη συντριπτική τους πλειοψηφία διατέθηκαν σύµφωνα µε το ενηµερωτικό µε τις εξής αποκλίσεις: Αποκλίσεις στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και διαφοροποίηση του προορισµού των αντληθέντων κεφαλαίων : 1. Από το ποσό των δρχ ποσό δρχ διετέθη σε αύξηση συµµετοχής στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών πέραν των προβλεποµένων, το υπόλοιπο ποσό των δρχ θα διατεθεί το έτος Σχετικά µε την εν λόγω απόκλιση αναφέρονται τα εξής: Η εταιρεία στα πλαίσια της πλέον ορθολογικής χρήσης των κονδυλίων που προορίζονταν για τους

4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς, κατόπιν επιλογής τοποθέτησης σύγχρονων αυτοµατισµών, επέτυχε την αύξηση του αποτελέσµατος µε µικρότερο κόστος. Ως εκ τούτου το περίσσευµα εκ δραχµών 77 εκατοµµυρίων από το προϋπολογισθέν ποσό, διέθεσε προς αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του «Τρόπου διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων». 2. Από το ποσό των δρχ ποσό δρχ θα διατεθεί εντός του 2001 και το υπόλοιπο ποσό των δρχ έχει επενδυθεί ως συµµετοχή σε αύξηση στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών (κατά το έτος 2000). Σχετικά µε την εν λόγω απόκλιση αναφέρονται τα εξής: Απο το αρχικό ποσό το οποίο η εταιρεία προόριζε να δαπανήσει στις µονάδες πάχυνσης κατόπιν επανεξέτασης της χωροταξικής πολιτικής ως πρός την λειτουργία των µονάδων της και µε στόχο την µείωση του κόστους λειτουργίας, δεν προχώρησε σε επενδύσεις στη Στερεά Ελλάδα εκ δραχµών 140 εκατ.αντιθέτως, µετέφερε την µονάδα πάχυνσης Αλιβερίου στην υτική Ελλάδα (Αστακός), κοντά στις υπόλοιπες µονάδες της στην ίδια περιοχή. Επιπλέον µετέφερε την µονάδα Καρδαµύλων στην περιοχή Ροδόσι Οινουσσών, δίπλα σε άλλη υφιστάµενη µονάδα της. Με τις ως άνω ενέργειες προέκυψε όφελος από την ως άνω αιτία, δρχ , τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών. Γενικά, σε ότι αφορά τις συνέπειες των ως άνω επιλογών στη λειτουργία της εταιρείας, σηµειώνεται ότι δεν επήλθε καµία επίπτωση, καθώς, αυξήθηκε ο όγκος της παραγωγής µειωµένου ταυτόχρονα του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης των µονάδων. 3. Από το ποσό των δρχ ποσό δρχ διετέθη εντός του 2000 ως συµµετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών. Σχετικά µε την ανωτέρω απόκλιση αναφέρονται τα εξής: Αναφορικά µε τις προβλεπόµενες στο Ενηµερωτικό ελτίο επενδύσεις στο Ερευνητικό Κέντρο, η Εταιρεία προέβη στη σύσταση από κοινού µε το ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) και την εταιρεία ΛΑΜΑΝS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MANAGEMENT Ε.Π.Ε. τον µήνα Νοέµβριο 2000 της εταιρείας PER MARE RESEARCH AE, µε σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ερευνών σχετικών µε την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών, και στην οποία η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 39%. Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. στοχεύει στην υλοποίηση µεγάλου αριθµού ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία θα εκπονούνται από την νεοσυσταθείσα εταιρεία στις δε ίδιες (της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. εγκαταστάσεις) θα εκπονούνται προγράµµατα µεγαλύτερης σπουδαιότητας και εµπιστευτικότητας. Κατά συνέπεια προέκυψε µείωση των απαιτούµενων κονδυλίων για το Ερευνητικό Κέντρο και το υπόλοιπο ποσό δρχ. 175,161,000 διετέθη για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών. 4. Το ποσό των δρχ. που διατέθηκε για αύξηση συµµετοχής στο κεφάλαιο των θυγατρικών επενδύθηκε ώς εξής: EUROCATERERS A.E.B.E.T δρχ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε δρχ. ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε δρχ. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΟΣ Α.Ε δρχ.

5 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Α.Ε δρχ. -ΘΕΤΙΣ Α.Ε δρχ. 5. Επειδή δεν ευοδώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις για την εξαγορά εταιρείων τροφίµων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τα διατεθέντα στη χρήση του έτους 2000 κονδύλια συνολικού ποσού δρχ αναλύονται ως εξής: -Ποσό 600 εκατ.δρχ. για την εξαγορά ποσοστού 24% της εταιρείας FEEDUS A.E.B.E., -Ποσό 620 εκατ.δρχ. για την εξαγορά της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., σύµφωνα µε το πρόγραµµα, -Ποσό εκατ.δρχ. για την εξαγορά ποσοστού 86% της ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ποσό υψηλότερο του προβλεποµένου των εκατ. διότι η αρχική πρόβλεψη της εταιρείας συνίστατο στην αγορά µικρότερου ποσοστού από αυτό που τελικά αγόρασε. -Ποσό δρχ για την εξαγορά ποσοστού 24% της ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Ε. Περαιτέρω το ιοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, οι οποίες έχουν πάρα πολύ διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τις επικρατούσες κατά το τέλος του έτους 1999, όταν συντάχθηκε για πρώτη φορά το ενηµερωτικό δελτίο της αύξησης, προτείνει απο το υπολειπόµενο ποσό των δραχµών , ποσό δραχµών να διατεθεί σε επενδύσεις σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς και µονάδες πάχυνσης µέχρι 31/12/2002, ποσό δραχµών για εξαγορές εταιρειών, ποσό δραχµών 300,000,000 σε δαπάνες διαφήµισης και προώθησης και ποσό δραχµών σε µείωση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της εταιρείας.» Εγκριθείσας της ως άνω εισηγήσεως απο την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 23/7/2001, η διοίκηση της εταιρείας προβαίνει δια του παρόντος Πληροφοριακού Υποµνήµατος στην παρουσίαση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. και της απόκτησης συµµετοχής στην επίσης εισηγµένη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., οι οποίες αµφότερες υλοποιήθηκαν εντός του 2000, όπως αναφέρθηκε στην ως άνω εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, και απορρόφησαν συνολικά 10,046,625,144 δρχ εκ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν απο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας της 1/11/1999. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στο ποσό των 2,800,000,000 δρχ το οποίο, σύµφωνα µε την προεκτεθείσα εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας που εγκρίθηκε απο την Τακτική Συνέλευση της εταιρείας της 23/7/2001, θα διατεθεί σε εξαγορές εταρειών, η ιοίκηση της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. είναι σε θέση, δια του παρόντος πληροφοριακού υποµνήµατος, να παρουσιάσει δύο ακόµη εταιρείες για τις εξαγορές των οποίων θα διατεθεί συνολικά το ποσό των 540,000,000 δρχ εκ του συνόλου των 2,800,000,000 δρχ το οποίο προαναφέρθηκε. Συγκεκριµένα πρόκειται (α) για την εταιρεία ΙΧΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. µε την οποία προσυµφωνήθηκε συµβολαιογραφικά η εξαγορά της, υπό την αίρεση συνδροµής συγκεκριµένων προϋποθέσεων, έναντι συνολικού τιµήµατος δρχ (β)

6 για την εταιρεία ΙΝΤΕRPESCA A.E. στην οποία εξαγοράσθηκε ποσοστό 51% επί του µετοχικού κεφαλαίου αυτής έναντι τιµήµατος 140,000,000 δρχ. Οι ως άνω εξαγορασθείσες και υπό εξαγορά εταιρείες παρουσιάζονται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται για την παρουσίαση θυγατρικών εταιρειών στο πρότυπο Ενηµερωτικό ελτίο, ως κατωτέρω. Επιπρόσθετα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση (α) στην παρουσίαση της κύριας δραστηριότητας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, της περιουσιακής διάρθρωσης και της προοπτικής των εταιρειών καθώς και των επιπτώσεων που θα έχουν οι εξαγορές των εταιρειών αυτών στην οικονοµική θέση της εισηγµένης εταιρείας (β) στην αναλυτική παρουσίαση του τιµήµατος εξαγοράς, των κριτηρίων βάσει των οποίων καθορίσθηκε το τίµηµα και του τρόπου χρηµατοδότησης του τιµήµατος και (γ) στην παρουσίαση της µετοχικής σύνθεσης και της ιοίκησης των εξαγοραζοµένων εταιρειών πριν και µετά την εξαγορά. Υπεύθυνος για την σύνταξη του Πληροφοριακού Υποµνήµατος είναι ο κος Παπανικολάου ηµήτριος, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Το παρόν Πληροφοριακό Υπόµνηµα διατίθεται απο τις αρµόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.Α., τα γραφεία της εταρείας µας και τα µέλη του Χ.Α.Α. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μετόχων της εταιρείας ( τηλ ).

7 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΠΟΣΑ ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΙΑΦΟΡΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗ- ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/3/2001 Α/Α ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΩΣ 31/3/2001 ΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΟ 2000 ΣΥΝΟΛΟ 2001 ΣΥΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1/1-31/3/2001 ΙΑΘΕΣΗ 31/3/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ & ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν Τα έξοδα έκδοσης ήταν Τα καθαρά έσοδα έκδοσης ήταν Η ηµεροµηνία πιστοποίησης της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν η 31 Μαρτίου 2000 Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος ήταν από 28 Φεβρουαρίου 2000 έως 28 Μαρτίου 2000 Ο αριθµός των νέων µετοχών ήταν Η ηµεροµηνία εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο των νέων µετοχών που προέκυψαν από την ανωτέρω Αύξηση ήταν η

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1988 (ΦΕΚ 217/ ). Έχει έδρα το ήµο Καρδάµυλων Χίου Τ.Κ , τηλέφωνο (0272) Η Εταιρεία διατηρεί γραφεία και παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Κορωπί Αττικής, οδός ηµοκρίτου, Θέση Πόρτσι, Τ.Κ , τηλέφωνο και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 16399/06/Β/88/18. Η διάρκειά της έχει ορισθεί µέχρι το έτος Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: Η δηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής και καλλιέργειας ιχθύων, οστρακοειδών, καρκινοειδών και γενικότερα κάθε είδους υδρόβιων οργανισµών σε χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις και η εµπορία των ειδών αυτών. Η δηµιουργία µονάδων παρασκευής πάσης φύσεως ιχθυοτροφών και ζωοτροφών και η εµπορία των παραγοµένων προϊόντων. Η κατασκευή και εµπορία ειδών εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. Η επεξεργασία, µεταποίηση, συσκευασία, τυποποίηση και εµπορία πάσης φύσεως προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής. Η παρασκευή, εµπορία και διανοµή ειδικών προς κατανάλωση τροφίµων (catering). Η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας, οικονοµικοτεχνικών µελετών, µελετών εφαρµογής και γενικότερα κάθε είδους µελετών ή και ερευνητικών προγραµµάτων που έχουν σχέση µε τον τοµέα της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και της επεξεργασίας, µεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής. Η παροχή τεχνογνωσίας και µεταφορά τεχνολογίας για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής πάσης φύσεως προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης καθώς και η παροχή υποστήριξης των µονάδων αυτών κατά το στάδιο λειτουργίας τους. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εµπορία των ανωτέρω προϊόντων. Για να επιτύχει τους σκοπούς της η Εταιρεία µπορεί να: Συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό και µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο καθώς και να συνιστά θυγατρικές εταιρείες µε τους ίδιους, παρεµφερείς ή άλλους σκοπούς.

9 Συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιαδήποτε εταιρική µορφή και σχέση. Σηµειώνεται ότι το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας που περιγράφει το σκοπό της τροποποιήθηκε µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 8/9/1996 (ΦΕΚ 4272/ ). Η τροποποίηση ουσιαστικά αφορούσε τη γενίκευση και την αρτιότερη - επιστηµονικότερη διατύπωση του σκοπού της Εταιρείας ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 µε έδρα τη Χίο. Από την ίδρυσή της και ως το 1990, η Εταιρεία λειτούργησε ως µονάδα πάχυνσης. Το 1991 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή του ιχθυογεννητικού της σταθµού ο οποίος στη συνέχεια επεκτάθηκε µε στόχο τη παραγωγή νέων ποικιλιών ψαριών όπως φαγκρί, χιώνα, συναγρίδα κ.α. Το 1994 η Εταιρεία συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως µε την Πρωτεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. η οποία ανήκε στους µετόχους της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., αυξάνοντας έτσι την παραγωγική της δυναµικότητα. Η απορρόφηση πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και 2166/1993. Το Μάρτιο του 1995 η εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου και το Μάιο του ίδιου έτους, εξαγόρασε το 98,50% της εταιρείας Hellas Fisheries S.A.. Επίσης τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, προχώρησε στην εξαγορά του 78,8% της εταιρείας Ελληνικές Τροφές Θαλάσσης Α.Ε.Β.Ε., µε τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. να αποκτά το 53,5% και τη θυγατρική της Hellas Fisheries S.A. να αποκτά το 25,3% της παραπάνω εταιρείας. Κατά το ίδιο έτος εξαγοράστηκε και το 100% των µετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΣ Α.Ε.. Κατά το 1996 εξαγοράστηκε το 100% των εταιρειών Μεθενίτης Α.Ε. και Θέτις Α.Ε. και το 72,5% της εταιρείας Οινούσσες Ιχθυοκαλλιεργητική. Επίσης, εξαγοράστηκε και το υπόλοιπο 1,50% της εταιρείας Hellas Fisheries. Το ίδιο έτος η Εταιρεία συγχωνεύθηκε δι απορροφήσεως µε τις Εταιρείες Hellas Fisheries S.A., Μεθενίτης Α.Ε. και Ιχθύς Α.Ε.. Οι ανωτέρω συγχωνεύσεις δι απορροφήσεως πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και 2166/1993. Κατά το 1996 ιδρύθηκαν τρεις νέες εταιρείες. Η Πρωτεύς Εξοπλισµοί Α.Ε., ιδρύθηκε µε σκοπό την κατασκευή και εµπορία εξοπλισµού πάσης φύσεως σχετικού µε τις ιχθυοκαλλιέργειες, αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού µε το ίδιο αντικείµενο, καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας σχετικά µε το αντικείµενο αυτό. Η δεύτερη εταιρεία που συστήθηκε την ίδια χρονιά ήταν η Nireus Consultants A.E., µε σκοπό την ανάληψη, εκπόνηση και διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν την αλιεία, υδατοκαλλιέργειες και το περιβάλλον, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικά µε τους τοµείς αυτούς.

10 Η τρίτη εταιρεία που ιδρύθηκε µέσα στο 1996 ήταν η SOS Αιγαίο, µια αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, µε σκοπό τη συµβολή στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της Χίου και της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Αιγαίου. Η Εταιρεία το 1996, προέβη στην εξαγορά εργοστασίου στο Κορωπί, ύψους 995 εκ. δρχ., στο οποίο το Μάρτιο του 1997 µετεγκαταστάθηκαν τα γραφεία της ενώ παράλληλα εγκαταστάθηκαν και νέες σύγχρονες µονάδες µεταποίησης, συσκευασίας, φύλαξης και µεταφόρτωσης ιχθυηρών. Επίσης το Μάρτιο του 1997 η Εταιρεία ίδρυσε την εταιρεία Euromare Insurance Agency Ε.Π.Ε. µε σκοπό την ανάληψη από µέρους της ασφαλιστικών εργασιών έναντι προµήθειας. Τον Οκτώβριο του 1997 η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της Fish of Africa Ltd., θυγατρικής εταιρείας µε έδρα τη Τανζανία, η οποία δραστηριοποιείται κύρια στην συλλογή πρώτης ύλης για την παραγωγή των µεταποιηµένων ιχθυηρών. Το εκέµβριο του 1997 ολοκληρώθηκε, η συγχώνευση δι απορροφήσεως της εταιρείας Ελληνικές Τροφές Θαλάσσης Α.Ε.Β.Ε. από την ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η συγχώνευση δι απορροφήσεως πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και 2166/1993. Τον Φεβρουάριο του 1998, ιδρύθηκε η εταιρεία FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. µε έδρα την Πάτρα και συγκεκριµένα την ΒΙΠΕ Πάτρας. Η εταιρεία από το καλοκαίρι του 1999 έχει αρχίσει την παραγωγή τροφών. Στην εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 20% η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και η εταιρεία HBDIC µε ποσοστό 24%. Τον Ιούλιο του 1998, η εταιρεία πραγµατοποίησε µετάταξη των µετοχών της από την Παράλληλη, στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τον Νοέµβριο του 1998, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. επένδυσε το ποσό των US$ στην νεοσύστατη εταιρεία INTERNATIONAL FISH FARMING COMPANY µε έδρα το Άµπου Ντάµπι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων αγοράζοντας το 5% του συνολικού µετοχικού της κεφαλαίου ύψους US$ Μέσα στο 1999, η εταιρεία προχώρησε και σε άλλες εξαγορές, µε σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της στο χώρο των τροφίµων. Αρχικά, προχώρησε στην εξαγορά 40,5% της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ ΧΙΟΥ, συνολικού κόστους 200 εκατ. δρχ. περίπου. Αργότερα, η εταιρεία προχώρησε στη δηµιουργία της εταιρείας EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ., η οποία θα αγοράσει τον εξοπλισµό της εταιρείας «ΚΩΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΕΣ Α.Ε.». Το κόστος της επένδυσης ανήλθε σε 300 εκατ. δρχ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο χώρο των προµαγειρεµένων τροφίµων. Ακόµα µέσα στο 1999, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά κατά 70% της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ, συνολικού κόστους 700 εκατ. δρχ. µε σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της. Η εταιρεία ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ

11 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε. κατέχει ποσοστό 20% της προαναφερθείσας εταιρείας. Τον Φεβρουάριο του 2000, η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά κατά 86% της εταιρείας ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε, µίας από τις µεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας γάλακτος στη Μακεδονία. Στα πλαίσια της ορθολογικότερης διοικητικής οργάνωσης και διάρθρωσης του οµίλου πραγµατοποιήθηκαν επίσης τον Οκτώβριο του 2000, δυο απορροφήσεις: 1) της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ Α.Ε. από την ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε. και 2) της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΟΣ Α.Ε. από την ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΟΣ Α.Ε. Το Νοέµβριο του 2000 η εταιρεία συµµετείχε µε ποσοστό 39% στην ίδρυση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία PER MARE RESEARCH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ ΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία αυτή έχει ως κύριο σκοπό τις πιλοτικές καλλιέργειες υδρόβιων οργανισµών και την ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας σε σχέση µε το αντικείµενο της γενετικής και της καλλιέργειας υδρόβιων οργανισµών εν γένει. Τον εκέµβριο του 2000 η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προέβη σε στρατηγική τοποθέτηση στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. αποκτώντας το 25,63% τoυ µετοχικού της κεφαλαίου. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι ο κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών, διαθέτει δε ιδιότητες µονάδες παραγωγής και ιχθυογεννητικούς σταθµούς ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών. Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Παραγωγή γόνου Παραγωγή ιχθύων Μεταποίηση αλιευµάτων Μεταποιηµένα προµαγειρεµένα φαγητά και Εµπορία - ιάθεση των διαφόρων προϊόντων της στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η Εταιρεία παράγει γόνους οι οποίοι προέρχονται από τη γέννηση αυγών από γεννήτορες. Οι γόνοι αυτοί κατά µεγαλύτερο ποσοστό αξιοποιούνται από την ίδια την Εταιρεία η οποία τροφοδοτεί ιδιόκτητες µονάδες παραγωγής - πάχυνσης ψαριών. Στη συνέχεια τα ψάρια διατίθενται στην αγορά ως έχουν ή έχοντας υποστεί κάποιου είδους µεταποίηση στο εργοστάσιο µεταποίησης που διατηρεί η Εταιρεία

12 στο Κορωπί Αττικής. Η Εταιρεία λοιπόν είναι σε σηµαντικό βαθµό καθετοποιηµένη και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων της είναι ευρύ. Τέλος η Εταιρεία ασχολείται και µε την εµπορία και διάθεση δικών της παραγοµένων προϊόντων και προϊόντων τρίτων µέσω ενός δικτύου διανοµής το οποίο περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Οι δραστηριότητες των εταιρειών του ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. που περιλαµβάνονται στην ενοποίησης της χρήσης 2000, αναλύονται ως εξής: Η ΘΕΤΙΣ Α.Ε. ασχολείται µε την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων. Η ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε. ασχολείται µε την παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού, καθώς και νέων ειδών φαγκρί και χιώνα. Η ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξοπλισµού όπως δίχτυα, κλουβιά, κ.α. για ιχθυοπαραγωγικές µονάδες. Η NIREUS FISHERIES & AQUACULTURE COSNULTANTS S.A. δραστηριοποιείται στην εκπόνηση επιδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πώληση της τεχνογνωσίας στη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η EUROMARE INSURANCE AGENCY Ε.Π.Ε. ασχολείται µε την ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών έναντι προµήθειας. Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία γλυκών κουταλιού καθώς και συναφών σακχαροειδών προϊόντων. Η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εκτροφή και εµπορία ιχθύων και κυρίως τσιπούρας και λαβρακιού. Η FEEDUS Α.Ε.Β.Ε. ασχολείται µε την παραγωγή ιχθυοτροφών, πτηνοτροφών και ζωοτροφών. Η EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία τυποποιηµένων εδεσµάτων για µαζική τροφοδοσία (catering). Η ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ασχολείται µε την βιοµηχανική παραγωγή προϊόντων καθώς και τη κατεργασία, παραγωγή και εµπορία τροφίµων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε., η οποία όπως αναφέρθηκε ανωτέρω δραστηριοποιείται στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας, και είναι εισηγµένη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών απο τον Αύγουστο του 2000.

13 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Τα προϊόντα που παράγει σήµερα η Εταιρεία και διοχετεύει στην αγορά είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, το µυτάκι και το φαγκρί τόσο σαν γόνος όσο και σαν έτοιµο ψάρι, ολόκληρο, απεντερωµένο ή φιλέτο. Επιπλέον, από το 1997 διαθέτει στην αγορά µεταποιηµένα αλιεύµατα (καπνιστά και λαδερά) και ποικιλία κατεψυγµένων ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι ιχθυοπαραγωγικές εγκαταστάσεις της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. βρίσκονται στη Χίο (Καρδάµυλα, Λαγκάδα και το νησί των Οινουσσών), την Εύβοια (Αλιβέρι και Καστέλλα) και στη υτική Ελλάδα (Χιλιαδού Φωκίδας, Γαλαξίδι, Αστακός). Στο Κορωπί Αττικής βρίσκεται το εργοστάσιο µεταποίησης και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατόπιν της τελευταίας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίσθηκε απο την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 1/11/1999 και πιστοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2000, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 530 δρχ. έκαστη ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας, ως προς τους βασικούς µετόχους αυτής, σύµφωνα µε τον πίνακα µετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 23/7/2001 καθώς και µε την τελευταία επίσηµη ενηµέρωση που είχε η εταιρεία απο τους κ.κ. µετόχους της, έχει ως ακολούθως: Μέτοχος Αριθµός Μετόχων Ποσοστό επί του Μετοχικού Κεφαλαίου Μπελλές Αριστείδης του 4,208,794 14,51% Στεργίου Μπελλέ Σουλτάνα 585,790 2,01% Χαβιάρας Νικόλαος 3,235,292 11,15% Λαµπρινούδης Παντελής 687,710 2,37% Λαµπρινούδη Γεωργία 434,380 1,49% ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 4,032,470 13,90% Α.Ε.Γ.Ε ΙΝΤΕRINVEST 1,012,920 3,49% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1,063,980 3,67% Επενδυτικό Κοινό 13,744,335 47,38% Σύνολο ,0%

14 3.6. ΙΟΙΚΗΣΗ Το ισχύον ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε µε την από 23/7/2001 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από 24/7/2001 πρακτικό συγκρότησής του σε σώµα, θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ως ακολούθως: Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Νικόλαος Χαβιάρας του Εµµανουήλ, Αντιπρόεδρος και Β ιευθύνων Σύµβουλος Παντελής Λαµπρινούδης του Παναγιώτη, Μέλος ηµήτριος Λουµπούνης του Αθανασίου, Εντεταλµένος Σύµβουλος Ιωάννα Αθανασοπούλου Καραχάλιου, Μέλος Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος του Κων/νου, Μέλος Ευστάθιος Σχοινάς του Παναγιώτη, Μέλος

15

16 3.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1/1/ /6/2001

17 " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/01/01-30/06/01 1/01/01-30/06/01 1/01/00-30/06/00 1/01/00-30/06/00 1/01/01-30/06/01 1/01/01-30/06/01 1/01/00-30/06/00 1/01/00-30/06/00 ΡΧ EURO ΡΧ EUR ΡΧ EURO ΡΧ EURO Β. ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (αναπόσβεστο υπόλοιπο) , ,77 Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο , ,61 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,40 Αποθεµατικά & λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων , ,29 Μείον:Αποσβέσεις , , , ,21 Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/ , ,22 Συµµετοχές και Μακρ. Απαιτήσεις , ,55 Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσεων , ,45 Μείον:Οφειλόµενες δόσεις , ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,03 Αποθέµατα , ,19 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 Πελάτες , ,69 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες , ,12 Λοιπές απαιτήσεις , ,83 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες , ,39 Χρεόγραφα , ,81. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,44 ιαθέσιµα , ,22 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,55 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού δρχ (EURO ,12) και προσηµειώσεις ποσού δρχ (EURO ,42) σε εξασφάλιση Τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 30/6/2001 ανερχόταν στο ποσό των δρχ (euro ,81). 2. Ο αριθµός του απασχολούµενου στην εταιρεία προσωπικού την 30/6/2001 ανερχόταν σε 462 άτοµα. 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία την 30/6/2001 είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθούνται κατά πάγια τακτική. 4. Οι πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο Α εξάµηνο του 2001 ανέρχεται σε δρχ (EURO ,76) περίπου. 6. Η εταιρεία είχε σχηµατίσει σωρευτικά µέχρι και τη χρήση 1999 πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού για συνταξιοδότηση ποσού δρχ (EURO ,86) η οποία έκτοτε δεν αναπροσαρµόστηκε. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη την 30/6/2001 για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση (40%) θα ήταν µεγαλύτερη κατά δρχ (EURO ,46) από αυτή που έχει σχηµατιστεί. 7. Από 1/1/2001 έληξε η εφαρµογή της εγκυκλίου αριθµ /16180/γ0012/πολ 1296/ του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορούσε τη διενέργεια µειωµένων αποσβέσεων κατά 50% στους προβλεπόµενους συντελεστές του Π. 100/98 στα πάγια του Υποκαταστήµατος Κορωπίου µε συνέπεια στην παρούσα περίοδο να διενεργηθούν επί πλέον αποσβέσεις σε βάρος των Αποτελεσµάτων Χρήσεως ποσού δρχ (EURO ,66) περίπου.

18 8. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σύµφωνα µε την ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ -91 αναλύεται ως εξής: ( ΡΧ) (EURO) Εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων και µονάδων παραγωγής γόνου: , Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων συµπεριλαµβανοµένων ψαριών: , ραστηριότητες επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβούλων: , ,29 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ /01/01-30/06/01 1/01/01-30/06/01 1/01/00-30/06/00 1/01/00-30/06/00 ΡΧ EURO ΡΧ EUR Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Εσοδα από πωλήσεις , ,48 Μείον: Κόστος Πωληθέντων , ,98 Πλέον: Αλλα Εσοδα εκµεταλλεύσεως , ,25 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,74 Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας ,63 Εξοδα λειτουργίας ερεύνων&ανάπτυξης ,36 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως ,83 Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα , , ,19 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ , ,55 Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη ,34 Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζηµίες , , ,33 ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ Η) , ,22 Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,13 Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτ. κόστος ,7 0, ,13 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ\ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ,22 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α..Τ. Λ Α..Τ. Α Α..Τ. Ι Α..Τ.N ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ» ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν.2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ» που καλύπτουν την περίοδο από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ µέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό

19 Λογιστικό Σχέδιο, εκτός από την περίπτωση της κατωτέρω παρατηρήσεώς µας αριθµ.3. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο, εκτός από την περίπτωση της αριθµ.7 σηµειώσεως της εταιρείας που αναγράφεται κάτω από τον Ισολογισµό, και το κόστος παραγωγής προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις» ποσού δρχ (EURO ,55) περιλαµβάνεται και κονδύλιο ποσού δρχ (EURO ,05) που αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως εισηγµένων και µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών, µεριδίων Ε.Π.Ε. και λοιπών συµµετοχών (πλην.α.ε.) επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού για τις οποίες σηµειώνουµε τα εξής: (α) Οι εν λόγω συµµετοχές αφορούν κατά δρχ (EURO ,08) εταιρείες που ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και κατά δρχ (EURO ,97) εταιρείες που δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές, εκ των οποίων ποσό δρχ (EURO ,04) αφορούν εταιρείες οι οποίες, όπως µας δηλώθηκε αρµοδίως, δεν έχουν συντάξει Ισολογισµούς και ποσό δρχ (EURO ,44) αφορά νεοϊδρυθείσες εταιρείες, (β) Για συµµετοχές σε µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες που αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 28 5 του Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεώς τους ποσού δρχ, (EURO ,52) οι τελευταίοι συνταγµένοι Ισολογισµοί των εταιρειών αυτών της 30/6/2001 µη ελεγµένοι από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εµφανίζουν εσωτερική λογιστική αξία ποσού δρχ (EURO ,88) περίπου και (γ) Συµµετοχή σε Ανώνυµη Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. τρέχουσας αξίας δρχ (EURO ,83) αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς της ποσού δρχ (EURO ,05) (οι µετοχές αγοράστηκαν στις 29/6/2001 στην εν λόγω αξία). 2. Για καθυστερηµένα «Γραµµάτια εισπρακτέα» ποσού δρχ (EURO ,51) και «Επιταγές σε καθυστέρηση» ποσού δρχ (EURO ,31) που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» καθώς και για καθυστερηµένα πέραν του έτους υπόλοιπα πελατών ποσού δρχ (EURO ,19) περίπου, από την εταιρεία δεν έχει γίνει πρόβλεψη για την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Για τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις της εταιρείας ποσού δρχ (EURO ,17) που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις» από την εταιρεία έχει σχηµατιστεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 31 1θ του Ν.2234/94 πρόβλεψη ποσού δρχ (EURO ,85) η οποία κατά την άποψή µας κρίνεται επαρκής για να καλύψει την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. 3. Ζηµίες από αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. ποσού δρχ (EURO ,56) µεταφέρθηκαν απευθείας σε µείωση του λογαριασµού «Υπεραξία από χρηµατιστηριακή πώληση και αυθηµερόν επαναγορά µετοχών» ποσού δρχ (EURO ,63) που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Παθητικού, «Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων». 4. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «απάνες πολυετούς απόσβεσης» περιλαµβάνονται και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από την αποτίµηση και εξόφληση υποχρεώσεων σε EURO και JPY στη χρήση 2000 συνολικού ποσού δρχ (EURO ,70), οι οποίες θα βαρύνουν κατά δρχ (EURO ,23) τα αποτελέσµατα του επόµενου εξαµήνου και κατά δρχ (EURO ,46) τα αποτελέσµατα της επόµενης χρήσεως κατ εφαρµογή των αριθµ /πολ.1286/ και αριθµ /11332/πολ.1294/ εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης στον ίδιο λογαριασµό περιλαµβάνεται και ακάλυπτη ζηµία που προέκυψε από πώληση και αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. στη χρήση 2000 συνολικού ποσού δρχ (EURO ,80) η οποία κατά δρχ (EURO ,98) θα βαρύνει τα αποτελέσµατα του επόµενου εξαµήνου και κατά δρχ (EURO ,83) των τριών επόµενων χρήσεων. 5. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις των εν λόγω χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικές. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2001, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, εκτός από την περίπτωση της σηµειώσεως της εταιρείας αριθµ.7. Χίος, 27 Αυγούστου 2001 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

20 3.Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1/1/ /6/2001

21 " ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1η Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 2001 ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/B/88/01 6 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/01/01-30/06/01 1/01/01-30/06/01 1/01/00-30/06/00 1/01/00-30/06/00 1/01/01-30/06/01 1/01/01-30/06/01 1/01/00-30/06/00 1/01/00-30/06/00 ΡΧ EUR ΡΧ EUR ΡΧ EUR ΡΧ EUR Β. ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (αναπόσβεστο υπόλοιπο) , ,48 Καταβληµένο Μετ. Κεφάλαιο , ,61 Αποθ. & λοιποί Λογ/σµοί Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,45 ιδίων κεφαλαίων , ,68 Μείον:Αποσβέσεις , , , ,65 ιαφορές ενοποίησης , ,87 Συµµετοχές και Μακρ. Απαιτήσεις , ,87 Αποτ/τα περιόδου /06/ , ,11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελέσµατα προηγ. χρήσεων , ,40 Αποθέµατα , ,11 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,98 Πελάτες , ,85 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,91 Λοιπές απαιτήσεις , ,23 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,50 Χρεόγραφα , ,77 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ιαθέσιµα , ,74 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες , ,42 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,49 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες , ,80.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,18 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,45 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται µαζί µε την «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» και οι εταιρείες του Οµίλου της, «ΘΕΤΙΣ Α.Ε.», «ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.», «NIREUS CONSULTANTS A.E.», «EUROMARE Ε.Π.Ε.», «ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», «FEEDUS Α.Ε.» και οι εταιρείες «EUROCATERERS A.E.B.E.T.E.», και «ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.» {οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση της προηγούµενης περιόδου 1/1-30/6/2000 (γιατί η πρώτη ήταν νεοϊδρυθείσα ενώ η δεύτερη αποκτήθηκε µεταγενέστερα αυτής), ενώ περιλαµβανόταν στην ενοποίηση της προηγούµενης χρήσεως 1/1-31/12/2000} καθώς και για πρώτη φορά λαµβάνοντας ως ηµεροµηνία αρχικού συµψηφισµού την 31/12/2000, η Ενοποιηµένη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30/6/2001 του οµίλου των εταιρειών της Α.Β.Ε.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ» η οποία αποκτήθηκε µετά την 15/12/2000 και ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, µαζί µε τις εταιρείες που συµπεριλαµβάνονταν στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της προηγούµενης χρήσεως 2000, ενσωµατώνοντας τα αποτελέσµατά της από 1/1-30/6/2001. Στον εν λόγω όµιλο περιλαµβάνονται µαζί µε την µητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» και οι θυγατρικές της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΒΟ-ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε.» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.». Αναφέρουµε εδώ ότι στην ενοποίηση της παρούσας περιόδου 1/1-30/6/2001 δεν περιλαµβάνονται οι εταιρείες «Υ ΡΟΒΙΟΜΑΖΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Α.Ε.» και «ΑΙΓΕΑΣ Α.Ε.» οι οποίες περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση της περιόδου 1/1-30/6/2000 γιατί στη χρήση 2000 απορροφήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993 η µεν πρώτη από την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.» η δε δεύτερη από την εταιρεία «ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ Α.Ε.», οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και των δύο περιόδων. 2. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις» ποσού δρχ (EURO ,97) περιλαµβάνεται και κονδύλιο ποσού δρχ (EURO ,16) που αφορά την αξία κτήσεως συµµετοχών σε συνδεµένες, συγγενείς και λοιπές επιχειρήσεις οι οποίες δεν περιλήφθηκαν στην ενοποίηση για τους εξής λόγους: (α) Συµµετοχή που αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς της ποσού δρχ (EURO ,68) αφορά σε νεοϊδρυθείσα εταιρεία η οποία θα συντάξει τον πρώτο Ισολογισµό της, την 31/12/2001. (β) Συµµετοχές που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους ποσού δρχ (EURO ,14) αφορούν αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. (γ) Συµµετοχές που αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους ποσού δρχ (EURO ,41) αφορούν εταιρείες που δεν έχουν συντάξει ακόµα Ισολογισµούς. (δ) Συµµετοχή σε ανώνυµη εταιρεία µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α., για την οποία δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις ολικής ενοποιήσεως, που αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεώς της ποσού δρχ (EURO ,93), ο τελευταίος συνταγµένος Ισολογισµός της, µη ελεγµένος από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, της 31/12/2000 εµφανίζει εσωτερική λογιστική αξία συνολικού ποσού δρχ (EURO ,23). 3. Επί των πάγιων στοιχείων της µητρικής εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» και της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας «FEEDUS A.E.B.E.» έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού δρχ (EURO ,12)και προσηµειώσεις ποσού δρχ (EURO ,31) σε εξασφάλιση µακροπρόθεσµων Τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 30/6/01 ανερχόταν στο ποσό των δρχ (EURO ,68). Επίσης επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της Α.Τ.Ε. ποσού δρχ (EURO ,90) για εξασφάλιση δανείων της. 4. Ο αριθµός του απασχολούµενου στις ενοποιηµένες εταιρείες προσωπικού την 30/6/2001 ανερχόταν σε 994 άτοµα. 5. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν την 30/6/2001 είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθούνται κατά πάγια τακτική. 6. Οι πάσης φύσεως επίδικες διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση των ενοποιούµενων εταιρειών. 7. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο Α εξάµηνο του 2001 ανέρχεται σε δρχ (EURO ,79) περίπου. 8. Η µητρική εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» έχει σχηµατίσει σωρευτικά µέχρι και τη χρήση 1999 πρόβλεψη αποζηµιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού για συνταξιοδότηση ποσού δρχ (EURO ,86) η οποία έκτοτε δεν αναπροσαρµόστηκε. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη την 30/6/2001 για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση (40%) θα ήταν µεγαλύτερη κατά δρχ (EURO ,46) από αυτή που έχει σχηµατιστεί. Επίσης η θυγατρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» βασιζόµενη στην αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν.2065/1992, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, αυτή θα ανερχόταν σε δρχ (EURO ,90) περίπου. 9. Από 1/1/2001 έληξε η εφαρµογή της εγκυκλίου αριθµ /16180/Γ0012/Πολ 1296/ του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορούσε τη διενέργεια µειωµένων αποσβέσεων κατά 50% στους προβλεπόµενους συντελεστές του Π.. 100/98 στα πάγια του Υποκαταστήµατος Κορωπίου της µητρικής εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» µε συνέπεια στην παρούσα περίοδο να διενεργηθούν επί πλέον αποσβέσεις σε βάρος των Αποτελεσµάτων Χρήσεως ποσού δρχ (EURO ,66)περίπου.

22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001) 1/01/01-30/06/01 1/01/01-30/06/01 1/01/00-30/06/00 1/01/00-30/06/00 ΡΧ EUR ΡΧ EUR Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Εσοδα από πωλήσεις , ,36 Μείον: Κόστος Πωληθέντων , ,49 Πλέον: Αλλα Εσοδα εκµεταλλεύσεως , , ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ , ,86 Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,93 Εξοδα ερευνών & αναπτυξης , Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως , ,08 Χρηµατοοικονοµικά αποτ/τα , , , ,97 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ , ,90 Πλέον : Ανόργανα έσοδα - κέρδη , ,48 Μείον : Ανόργανα έξοδα - ζηµίες , , , ,82 ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡ Η) , ,08 Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων , ,61 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτ , , ,61 0,00 κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ\ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ,08 Μείον : ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων ,91 0 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ\ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ , ,08 Μείον : Aναλογία µετοχών µειοψηφίας , ,60 ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ , , Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο /ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ o /ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χίος, 17/8/2001 ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕι ΗΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΦΩΤΙΟΣ Α..Τ. Λ Α..Τ. Α Α..Τ. Σ Α..Τ. Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ» ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ 360 /1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν.2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» που καλύπτουν την περίοδο από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ µέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των Ενοποιούµενων Οικονοµικών Καταστάσεων του οµίλου των επιχειρήσεων της Α.Β.Ε.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ», που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν (προ των διεταιρικών απαλείψεων) ποσοστό 17,96% και 17,60% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, αλλά βασιστήκαµε στο οικείο πιστοποιητικό ελέγχου αυτού. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν (προ των διεταιρικών απαλείψεων) συνολικά ποσοστό 27,52% και 35,87% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, επί των οποίων δεν διενεργήσαµε έλεγχο. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:

23 (1) Για υπόλοιπα λογαριασµών της µητρικής εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» από καθυστερηµένα «Γραµµάτια εισπρακτέα» ποσού δρχ (EURO ,51) και «Επιταγές σε καθυστέρηση» ποσού δρχ (EURO ,31) που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού «Λοιπές απαιτήσεις» καθώς και για καθυστερηµένα πέραν του έτους υπόλοιπα πελατών ποσού δρχ (EURO ,19) περίπου, από τη µητρική εταιρεία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Για τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις της µητρικής εταιρείας ποσού δρχ (EURO ,17) που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό «Λοιπές απαιτήσεις» από την εταιρεία έχει σχηµατιστεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 31 1θ του Ν.2238/94 πρόβλεψη ποσού δρχ (EURO ,85) η οποία κατά την άποψή µας κρίνεται επαρκής για να καλύψει την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Επίσης στους λογαριασµούς του Ενεργητικού «Πελάτες» και «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού δρχ (EURO ,37) περίπου της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε». Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις, για πιθανές ζηµίες που θα προκύψουν από ενδεχόµενη µη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων ανέρχονται στο ποσό των δρχ (EURO ,58). Σηµειώνουµε εδώ ότι οι σχηµατισθείσες µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου 1/1-30/6/2001 προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» είναι µεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/94 κατά δρχ (EURO ,20) περίπου. (2) Ζηµίες από αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α της µητρικής εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ποσού δρχ (EURO ,56) µεταφέρθηκαν απευθείας σε µείωση του λογαριασµού «Υπεραξία από χρηµατιστηριακή πώληση και αυθηµερόν επαναγορά µετοχών» ποσού δρχ (EURO ,63) που περιλαµβάνεται στο λογαριασµό του Παθητικού, «Αποθεµατικά και λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων». (3) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «απάνες πολυετούς απόσβεσης» περιλαµβάνονται και χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές της µητρικής εταιρείας που προέκυψαν από την αποτίµηση και εξόφληση υποχρεώσεων σε EURO και JPY στη χρήση 2000 συνολικού ποσού δρχ (EURO ,70), οι οποίες θα βαρύνουν κατά δρχ (EURO ,23) τα αποτελέσµατα του επόµενου εξαµήνου και κατά δρχ (EURO ,46) τα αποτελέσµατα της επόµενης χρήσεως κατ εφαρµογή των αριθµ /πολ.1286/ και αριθµ /11332/πολ.1294/ εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονοµικών. Στον ίδιο λογαριασµό περιλαµβάνεται και ακάλυπτη ζηµία που προέκυψε από πώληση και αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. στη χρήση 2000 συνολικού ποσού δρχ (EURO ,80) η οποία κατά δρχ (EURO ,98) θα βαρύνει τα αποτελέσµατα του επόµενου εξαµήνου και κατά δρχ (EURO ,83) των τριών επόµενων χρήσεων. Επίσης τα αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-30/6/01 επιβαρύνθηκαν µε την αναλογία του 1/3 των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από αποτίµηση και από εξόφληση υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» σε JPY, USD και EURO στις χρήσεις 1999 και 2000 (απόφ. Υπουργείου Οικονοµικών αριθµ / και αρθρ.7 1 του Ν.2842/2000 καθώς και η αριθµ /11332/Πολ 1294/ εγκυκλ.υπουργείου Οικονοµικών) δρχ (EURO ,38) και δρχ (EURO ,55), ποσά µε τα οποία έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα των χρήσεων 1999 και 2000 αντίστοιχα. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920 και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 30η Ιουνίου 2001, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία, και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, εκτός από τις περιπτώσεις της σηµειώσεως της εταιρείας αριθµ.9 και της παρατηρήσεώς µας αριθµ.1 (τελευταίο εδάφιο). Χίος, 29 Αυγούστου 2001 ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

24 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤHN EΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ Α. ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. 4.B. EΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.

25 4.Α. ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΑΛΠΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συνεστήθη µε συγχώνευση της οµορρύθµου εταιρίας µετ ατοµικής επιχειρήσεως µε την επωνυµία «Ν.ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ- Θ.ΒΡΟΧΙ ΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΠΙΝΟ Ο.Ε.», δυνάµει του µε αριθµό 27592/ συµβολαίου του συµβ/φου Θεσσαλονίκης ηµητρίου Ηρακλέους Σοφοκλείδου, που εγκρίθηκε µε την υπ αρ. ΕΜ 9142/ απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2615/ ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η (νέα) Εταιρία πήρε αριθµό ΜΑΕ 8821/62/Β/86/655. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε 99ετής από τη σύστασή της και έδρα της ο δήµος Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα η Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης οδός Πατρ. Αθηναγόρα 5. Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο ΦΕΚ κατά τη σύσταση αυτής, σκοπός της Εταιρίας είναι η συγκέντρωση και βιοµηχανική κατεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, η εν γένει κατεργασία, παραγωγή και εµπορία τροφίµων, η διεξαγωγή πάσης φύσεως εργασιών επί συναφών βιοµηχανικών ή γεωργικών προϊόντων, η λειτουργία και επέκταση των εργασιών αυτών και σε άλλα βιοµηχανικά είδη, η αντιπροσώπευση ηµεδαπών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων, η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, που ασχολούνται µε τα ανωτέρω αντικείµενα ή έχουν συναφείς ή παρεµφερείς σκοπούς, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. H εταιρεία διαθέτει σήµερα µια ιδιόκτητη υπερσύγχρονη µονάδα επεξεργασίας γάλακτος στην περιοχή Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων, κυρίως δε βουτύρου και φέτας, προϊόντα για τα οποία η εταιρεία ήδη έχει καταξιωµένη φήµη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το µετοχικό κεφάλαιο προ της εξαγοράς ανερχόταν σε δρχ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000δρχ η καθεµία. Η µετοχική σύνθεση προ της εξαγοράς ήταν διαµορφωµένη ως εξής: ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Νικόλαος Χριστοδούλου % Στέργιος Χριστοδούλου % Θεοχάρης Βροχίδης % Γεώργιος Τουραπίδης % ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

26 ΣΥΝΟΛΟ % Το προ της εξαγοράς ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας όπως εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/11/98 συγκροτήθηκε σε σώµα στην από 27/11/1998 συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελούταν από τους εξής: 1. Νικ. Χριστοδούλου του, Πρόεδρος 2. Θεοχ. Βροχίδη, Αντιπρόεδρος, 3. Γ. Τουραπίδη, Μέλος 4. Γ. Χριστοδούλου, Μέλος 5. Βασιλεία Χριστοδούλου, Μέλος Η θητεία του Σ έληγε στις 30 Ιουνίου Στην ίδια συνεδρίαση του Σ ορίστηκαν ως ιευθύνοντες Σύµβουλοι της εταιρίας οι Ν. Χριστοδούλου και Θ. Βροχίδης, οι οποίοι είτε από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά εκπροσωπούσαν την εταιρία σε όλα τα θέµατα, έχοντας όλες τις εξουσίες, δικαιοδοσίες και αρµοδιότητες που προβλέπονταν από το καταστατικό. Η συγκρότηση σε σώµα του Σ δηµοσιεύτηκε στο υπ αριθµ. 9661/ ΦΕΚ. H EΞΑΓΟΡΑ Η εξαγορά συντελέστηκε στις 25/2/2000 µε δύο ιδιωτικά συµφωνητικά πώλησης µετοχών, τα οποία προέβλεπαν συνοπτικά τα εξής: Α. Μεταξύ της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ, της ΑΛΠΙΝΟ και των Νικόλαο και Στέργιο Χριστοδούλου, όπου οι τελευταίοι έχοντας στην πλήρη κυριότητά τους 789,750 µετοχές, πλήρως εξοφληµένες, (ήτοι ποσοστό 65% επί του µετοχικού κεφαλαίου), πώλησαν και µεταβίβασαν συνολικά 619,650 µετοχές, πλήρως εξοφληµένες (ήτοι ποσοστό 51% επί του µετοχικού κεφαλαίου), και συγκεκριµένα ποσοστό 26% επί του µετοχικού κεφαλαίου (315,900 µετοχές) ο πρώτος και ποσοστό 25% επί του µετοχικού κεφαλαίου (303,750 µετοχές ) ο δεύτερος έναντι συνολικού τιµήµατος τεσσάρων δισεκατοµµυρίων διακοσίων εκατοµµυρίων (4,200,000,000) δρχ, εξοφλητέο σε δύο χρονικά στάδια υπό ειδικά αναφερόµενους όρους και συµφωνίες στο σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό. Συγκεκριµένα οι κ.κ. Νικόλαος και Στέργιος Χριστοδούλου, έλαβαν, κατά τα συµφωνηθέντα έως τις 4/4/2000 το συνολικό ποσό των 2,800,000,000 δρχ, το δε υπόλοιπο του συνολικού τιµήµατος εκ δρχ 1,400,000,000 δρχ ήταν εξοφλητέο στις 30/6/2002. Β. Μεταξύ της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ, της ΑΛΠΙΝΟ και των Θεοχάρη Βροχίδη και Γεώργιο Τουραπίδη, όπου οι τελευταίοι πώλησαν και µεταβίβασσαν κατά πλήρη κυριότητα, στον εκπρόσωπο της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., τριακόσιες τρείς χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (303,750) µετοχές ο πρώτος, πλήρως εξοφληµένες, ήτοι ποσοστό 25% επί του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΠΙΝΟ και εκατόν είκοσι µία χιλιάδες πεντακόσιες (121,500) µετοχές ο δεύτερος, πλήρως εξοφληµένες, ήτοι ποσοστό 10% επί του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΠΙΝΟ, έναντι του συνολικού τιµήµατος ύψους ενός δισεκατοµµυρίου εκατό εκατοµµυρίων ( 1,100,000,000) δρχ. Ειδικότερα, ο

27 Θεοχάρης Βροχίδης πώλησε 303,750 µετοχές έναντι τιµήµατος δρχ. 785,714,074, ενώ ο Γεώργιος Τουραπίδης πώλησε 121,500 µετοχές έναντι τιµήµατος δρχ. 314,285,629. Για την αποπληρωµή των ποσών αυτών είχαν εκδοθεί επιταγές και έχουν ήδη εξοφληθεί από το τέλος του Η εταιρεία, κατόπιν διενέργειας σχετικών διαπραγµατεύσεων µε τους πωλητές κ.κ. Νικόλαο Χριστοδούλου και Στέργιο Χριστοδούλου, συµφώνησε την αποπληρωµή του υπολοίπου τιµήµατος στις 24/7/2001 αντί στις 30/6/2002 µε συνολική έκπτωση στο τίµηµα εκ δρχ 100,000,000. Συγκεκριµένα, οι κ.κ. Νικόλαος Χριστοδούλου και Στέργιος Χριστοδούλου έλαβαν 663,000,000 δρχ ο πρώτος και 637,000,000 δρχ ο δεύτερος, ήτοι συνολικά 1,300,000,000 δρχ αντί του αρχικώς συµφωνηθέντος υπολοίπου εκ δρχ 1,400,000,000. Το ως άνω ποσό εκ δρχ 1,300,000,000 προήλθε απο το συνολικό ποσό των 2,800,000,000 δρχ το οποίο ενεκρίθη απο την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 23/7/2001 ως προοριζόµενο για εξαγορές εταιρειών. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Ο προσδιορισµός του τιµήµατος έγινε αφ ενός µε βάση επιχειρηµατική συµφωνία και διαπραγµατεύσεις µεταξύ της διοίκησης της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και των πωλητών. Επιπρόσθετα, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι, η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., προς περαιτέρω εξασφάλιση, ανέθεσε ελέγχο της περιουσιακής διάρθρωσης και της καθαρής θέσης της εξαγορασθείσας εταιρείας σε Ορκωτό Ελεγκτή και νοµικό έλεγχο σε δικηγόρους. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα, µετά την εξαγορά και κατόπιν ολοκληρώσεως αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ 81,000,000 λόγω υπαγωγής αυτής σε επιχορηγούµενο επενδυτικό πρόγραµµα, σε εκατ. δρχ. και διαιρείται σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. η καθεµία. Οι µέτοχοι της Εταιρίας είναι οι παρακάτω: Μέτοχος Αριθµός Μετοχών Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Χίου Α.Ε % Νικόλαος Χριστοδούλου % Στέργιος Χριστοδούλου % Σύνολο % Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου

28 Το µετά την εξαγορά ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 25/2/2000 και συγκροτήθηκε σε σώµα την από 25/2/2000 συνεδρίαση του.σ. απαρτίζεται από τους: Νικόλαος Χριστοδούλου Αριστείδης Μπελλές Νικόλαος Χαβιάρας Ιωάννα Αθανασοπούλου ηµήτριος Λουµπούνης ηµήτριος Πέϊκος Πρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία των αποτελεσµάτων χρήσης και του ισολογισµού της Εταιρείας για τις χρήσεις 1999, 2000 έχουν ως ακολούθως: ποσα σε εκατ. ραχµές Ποσά σε χιλάδες EURO ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2000 Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης Σύνολο παγίου ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Ίδια κεφάλαια Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού Σύνολο Παθητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Λειτουργικό αποτέλεσµα Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από φόρους

29 ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ /ΠΕΛΑΤΕΣ Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτεταµµένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στην δε πελατεία της συγκαταλέγονται µεγάλες αλυσίδες Super-Markets Carrefour-Μαρινόπουλος, Βερόπουλος, Βασιλόπουλος ). Η εταιρεία προµηθεύει επίσης µε γαλακτοκοµικά προϊόντα το Ελληνικό ηµόσιο (µονάδες στρατού) καθώς και την λέσχη φοιτητικής εστίασης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η εξαγορασθείσα εταιρεία ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε., πέραν του ότι υποστηρίζεται διοικητικά απο τη µητρική εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., έχει ενσωµατωθεί πλήρως στις δοµές λειτουργίας και στον σχεδιασµό δράσης του Οµίλου, αποτελώντας το εφαλτήριο της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και των λοιπών θυγατρικών σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα και αντίστροφα, αξιοποιώντας την παρουσία της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σε διάφορα άλλα σηµεία της χώρας µας και στο εξωτερικό. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε Η εταιρία ΑΛΠΙΝΟ κατέχει µια δυναµική θέση στην αγορά του βουτύρου στην Ελλάδα (δεύτερη το 2000), αλλά και στα τυροκοµικά προιόντα. Παρουσιάζει πωλήσεις 4 δις δραχµές και έχει πολύ ισχυρά brand names στην αγορά. Η ιοίκηση της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ευελπιστεί ότι µε τη σταθεροποίηση της ποιότητας των προιόντων της, την τοποθέτησή τους µέσω των δικτύων του οµίλου στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, θα αυξήσει τις πωλήσεις της και συνεπώς και την κερδοφορία τόσο της ΑΛΠΙΝΟ, όσο και του οµίλου. Αλλωστε η ανάπτυξη επώνυµων προιόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας είναι πλέον επιβεβληµένη, στα πλαίσια της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς αγαθών. Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών είναι ένας δύσκολος κλάδος, µε τεράστιες όµως προοπτικές στην ελληνική αγορά, αντικείµενο δε της προσπάθειας των στελεχών του οµίλου ΝΗΡΕΑ είναι η κατάκτηση µιας σηµαντικής θέσης σ αυτόν και παράλληλα η αύξηση των βασικών µεγεθών της εταιρίας.

30 4.Β. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία µε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 14904/06/Β/87/100, ιδρύθηκε το 1986 από τους κ.κ. Χαράλαµπο Κων/νου ενδρινό και Βασίλειο Νικ. Τσεκούρα Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε 99ετής και η έδρα της βρίσκεται στο ήµο Βριλησσίων Αττικής. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Πεντέλης 48, Βριλλήσια Αττικής. Σκοπός της εταρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: 1) η παραγωγή/πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προιόντων θάλασσας, η ίδρυση σχετικών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η εµπορία ιχθύων και γενικά προιόντων θάαλασσας, η βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή ιχθυοτροφών, η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα παραπάνω και η εκπαίδευση επιστηµονικού και εργατικού προσωπικού, 2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που απασχολούνται µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς, 3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρίες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία είναι ο κλάδος ιχθυοκαλλιεργειών, µονάδες παραγωγής και ιχθυογεννητικοί σταθµοί. Ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της το 1987 µε τη µονάδα πάχυνσης, όπου τοποθετήθηκαν για ανάπτυξη ιχθύδια τσιπούρας, που εισήχθησαν από την Ιταλία και απέδωσαν το 1988, 12 τόννους περίπου έτοιµου προιόντος. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε ο σχεδιασµός και η κατασκευή του ιχθυογεννητικού σταθµού κοντά στην κοινότητα Κανατάδικων Ιστιαίας από την εταιρία FISH FARM DESIGN & ENGINEERING Ltd., η οποία ανέλαβε και την παροχή της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας παραγωγής γόνουτσιπούρας και λαβρακιού. Το 1990 περατώθηκε το κύριο µέρος της κατασκευής του ιχθυογεννητικού σταθµού και ξεκίνησε ο πρώτος παραγωγικός κύκλος. Το διάστηµα η εταιρία, εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης γόνου, εισήγαγε συστηµατικά γόνους από την Κύπρο και άλλες χώρες και τους διέθετε στους Έλληνες ιχθυοτρόφους µαζικά. Αργότερα όµως η παραγωγή έφθασε σε πολύ αξιόλογα επίπεδα, ώστε οι παραπάνω εισαγωγές να µειωθούν και να αντικατασταθούν από αυτές. Μέχρι το τέλος του 1995 η προαναφερθείσα κατασκευάστρια εταιρία είχε την ευθύνη για τη διοίκηση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ.

31 Το διάστηµα η νέα διοίκηση της εταιρίας πραγµατοποίησε σηµαντικές επενδύσεις που είχαν ως στόχο την τοπική αναβάθµιση και την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των µέσων παραγωγής της. Κατά τα έτη η εταιρία συµµετείχε µε ποσοστό 100% στο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ, µε ποσοστό 100% στο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, µε ποσοστό 98% στα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΥΡΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ (πρώην Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ) και µε ποσοστό 44% στο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΑΕ. Επίσης κατά το έτος 2000, µέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΕ, εξαγόρασε το 100% της εταιρίας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΚΙΝΟΣ ΑΕ και το 90% της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΑΕ και ίδρυσε την ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ µε συµµετοχή στο κεφάλαιο κατά 95%. Τον Αύγουστο του 2000 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση του συνόλου των µετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ. Ήδη από το 1998 σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της ICAP, η ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ περιλαµβάνεται στις τέσσερις µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ To Σ της εταιρίας προ της απόκτησης συµµετοχής είχε ως εξής; 1. ενδρινός Νικόλαος του Κων/νου Πρόεδρος. 2. Lewis Nigel του Dyfet /νων Σύµβουλος. 3. Κατσιβέλης Ιωάννης του Αριστείδη /νων Σύµβουλος. 4. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου - Μέλος. 5. Συγκούνας Βασίλειος του Ηλία Μέλος. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας προ της εξαγοράς είχε ως εξής: ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κατσιβέλης Ιωάννης ,904% Lewis Nigel ,48% ενδρινού Ειρήνη ,87% ενδρινός Νικόλαος ,84% Επενδυτικό Κοινό ,906% ΣΥΝΟΛΟ %

32 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προέβη στην απόκτηση συνολικού ποσοστού 24,76% επί του µετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εισηγµένης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Ε. µε διαδοχικές αγορές µέσω της ΚΥΚΛΟΣ Α.Χ.Ε. και της ΑΡΤΙΟΝ Α.Χ.Ε., εντός του µηνός εκεµβρίου Το συνολικό τίµηµα που κατέβαλλε η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε για την απόκτηση της ως άνω συµµετοχής ανήλθε στο ποσό των δρχ , µε µέση τιµή κτήσης (συµπεριλαµβανοµένων προµηθειών και εξόδων Χ.Α.Α.) τις δρχ 3,863 ανά µετοχή. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας όπως εκλέχθηκε µε την από 29/12/2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από 29/12/2000 πρακτικό συγκρότησής του σε σώµα, είναι εξαετούς θητείας κι έχει ως ακολούθως: Νικόλαος ενδρινός Ιωάννης Κατσιβέλης Αριστείδης Μπελλές Nigel Lewis David Abbs Ιωάννα Αθανασοπούλου Συγκούνας Βασίλειος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της έχει ως εξής: Μέτοχος Αριθµός µετοχών Ποσοστό ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ,63% Ιωάννης Κατσιβέλης ,61% Nigel Lewis ,20% Ειρήνη ενδρινού ,87% Νικόλαος ενδρινός ,11% Λοιποί Μέτοχοι ,58% Σύνολο %

33 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη των ετών ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, MΑΪΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2001-2003 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (ΣΕ 000 )* 2001 2002 2003 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟY Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε Α.Φ.Μ. 094152228 Καρδάµυλα,823 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (2272) 23 561-4 Fax: (2272)

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 5 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 01.01.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσης Μείον:αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01

ΑΡ.Μ.Α.Ε 16399/84/Β/88/01 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/3/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.7.2004-30.06.2005 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

υποτιµήσεις ΙV. ιαθέσιµα 1. Ταµείο Καταθέσεις Όψεως & προθεσµίας

υποτιµήσεις ΙV. ιαθέσιµα 1. Ταµείο Καταθέσεις Όψεως & προθεσµίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 77 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000) Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134 (Ποσά σε δραχµές) Αξία κτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρία μας δεν προέβη σε επενδύσεις μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού.

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2009 η εταιρία μας δεν προέβη σε επενδύσεις μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 01.01.2009 έως 31.12.2009) Προς

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σύµφωνα µε την Ενότητα 4 του νέου Κανονισµού του Χ.Α. σχετικά µε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Προς τους κ.κ. Μετόχους Το

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ALTEC A.B.E.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ALTEC A.B.E.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC A.B.E.E ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 Μαρτίου 2006 ALTEC ABEE Α.Ρ.Μ.ΑΕ 17825/06/Β/88/27 Ε ΡΑ:ΠΑΤΜΟΥ 12 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6. ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5.6.2012 Για τα προς έγκριση θέµατα, πλην των 7 και 8 θεµάτων, απαιτούµενη απαρτία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα