ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο"

Transcript

1 Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα Ακαδημαϊκό Έτος: Προτεινόμενη απάντηση για την 4η Γραπτή Εργασία Δ.Ε.Ο. 44 Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ...4 Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών...6 SWOT ANALYSIS ΘΕΜΑ 2 Ο ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την εισαγωγή μπορείτε να αντλήσετε υλικό από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 του γ τόμου και την ενότητα 1.1) Κάθε επιχείρηση οφείλει την υπόστασή της σε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα. Μάλιστα μεγάλος αριθμός μελετών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι από μόνη της μια επιχειρηματική ιδέα και μάλιστα καινοτόμα, αποτελεί και τη βάση για την επιτυχία της εκάστοτε επιχείρησης. Καθίσταται άλλωστε σαφές ότι η επιχειρηματική ιδέα πρέπει να διαπερνά και να αναφέρεται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της επιχείρησης, από τη δημιουργία του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου έως και την χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής, αλλά και κατά την παύση της λειτουργίας της. Για την αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής ιδέας χρησιμοποιούνται και διαφορετικά κριτήρια, τα οποία συμβάλλουν στην οργανωμένη αντιμετώπιση ενός βασικού αρχικού πλάνου. Το πλάνο αυτό αναφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο ξεκινά από μια επιχειρηματική ιδέα. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη καθώς αποτελεί εργαλείο προσανατολισμού, εργαλείο καθοδήγησης, εργαλείο αναζήτησης χρηματοδότησης και εργαλείο ελέγχου για τον επιχειρηματία. Επιπλέον το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και βοηθάει μελλοντικούς επενδυτές να ελέγξουν μία επιχειρηματική ιδέα και πρόταση και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για επενδυτική ευκαιρία ή όχι. (Σαρρή, 2013, σελ.45). Στο πλαίσιο των ανωτέρω εννοιών κατευθύνεται και η παρούσα εργασία, με την οποία επιδιώκεται η προσέγγιση της περίπτωσης μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα ενός small luxury hotel, στην Άνδρο. 3

4 ΘΕΜΑ 1 ο Υλικό θα αντλήσετε από το κεφάλαιο 1 και ειδικά από τις ενότητες ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ Πριν από ο,τιδήποτε άλλο, η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί την ύπαρξη ή τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής ιδέας. Η τελευταία είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον ίδιο τον εμπνευστή της τον επιχειρηματία, ο οποίος εκκινείται από την προσδοκία του να εκμεταλλευθεί εμπορικά ή και κοινωνικά την κάλυψη ορισμένων καταναλωτικών αναγκών. (Σαρρή, 2013, σελ.4). Ωστόσο, η υλοποίηση της εκάστοτε επιχειρηματικής ιδέας απαιτεί την σαφή διατύπωσή της καθώς και την ορθή οργάνωσή της. Για να οργανωθεί η ιδέα απαιτείται πρωταρχικά να είναι επιχειρηματικά λογική και υλοποιήσιμη. Πρέπει επίσης να καθορίζεται για την πραγμάτωσή της μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή τέτοια που να την καθιστά βιώσιμη και κερδοφόρα. (Σαρρή, 2013, σελ.4). Επιπροσθέτως, για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα και να αξιολογηθεί στο σύνολό της η επιχειρηματική ιδέα τίθεται μια σειρά από κριτήρια, τα οποία είναι τα ακόλουθα (Σαρρή, 2013, κεφ.1): 4

5 Για τη διατύπωση της επιχειρηματικής ιδέας αρκεί να περιγράψετε από το συμπληρωματικό υλικό σχετικό αρχείο- «small luxury hotel.pdf» το τι κάνει η εταιρεία, δηλαδή το αντικείμενό δραστηριοποίησή της. Για τη σχετική θεωρία πέρα από τον τόμο Γ θα σας βοηθήσει και το ακόλουθο link: Μετά τον έλεγχο της εφικτότητας της επιχειρηματικής υπόθεσης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων, η ομάδα των επενδυτών πρέπει να προβεί σε μια λιτή διατύπωση της επιχειρηματικής ιδέας (12 με 18 λέξεις), ώστε: Να γίνεται άμεσα κατανοητή από όλους όσους θα κληθούν να συνεργαστούν για την υλοποίησή της. Να μπορεί να απομνημονεύεται, ώστε να μη χρειάζεται συνεχής αναφορά σε ένα μακροσκελές κείμενο. Να μη χρειάζεται αναθεωρήσεις, έστω και αν αναθεωρείται το ίδιο το Επιχειρηματικό Σχέδιο. Για να είναι σωστό το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Το προϊόν ή την υπηρεσία (τι πουλάνε). Την αγορά στόχο (σε ποιους απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία). Τον χώρο στον οποίο θα γίνεται η παραγωγή των προϊόντων (θα παράγονται από την επιχείρηση, θα αγοράζονται ημιέτοιμα, ή θα αγοράζονται έτοιμα και θα μεταπωλούνται) Θα σχεδιάζονται από την ίδια την επιχείρηση ή θα παράγονται με σχέδια τρίτων. Απόσπασμα από το «business_plan_small_luxury_hotel_final3», σελ.4: 5

6 Η βασική επιχειρηματική ιδέα της εν λόγω επιχείρησης θα μπορούσε να είναι : Η προώθηση υπηρεσιών φιλοξενίας εξαιρετικής ποιότητας, με άνεση και ποιότητα όχι μόνο στη διαμονή αλλά και σε luxury υπηρεσίες της μονάδας, ώστε να γίνει διεθνώς γνωστή η Ανδριώτικη φιλοξενία, αλλά και η φυσική ομορφιά του νησιού, σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες επισκέπτες τουρίστες. ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ Προώθηση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Εναλλακτικού τουρισμού στην Άνδρο. Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαμονής, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στην Άνδρο. Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών Η επιχειρηματική ιδέα για να είναι σωστά διαμορφωμένη θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, που θα καλύπτει την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και στην αγορά και σε επίπεδο ανταγωνισμού. Εφαρμόζοντας μία ή περισσότερες τεχνικές δημιουργίας ιδεών μπορεί να προκύψει ένας μεγάλος αριθμός ιδεών τις οποίες ο επίδοξος επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογήσει προκειμένου να καταλήξει σε αυτή με την οποία μπορεί να δημιουργήσει μία βιώσιμη επιχείρηση. Θα πρέπει να επιλεγεί η ιδέα μέσα από την οποία θα αξιοποιεί τις προσωπικές του ικανότητες και τα προσόντα του αλλά και η οποία θα ελαχιστοποιεί το επενδυτικό ρίσκο. Η σωστή αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών θεωρείται ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία μίας κερδοφόρας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις: 6

7 Αναφορικά με την περίπτωση του υπό μελέτη ξενοδοχείου τα κριτήρια που αναλύονται συνοψίζονται στα ακόλουθα (Σαρρή, 2013, σελ.16): Εδώ θα αναλύσετε ένα ένα τα κριτήρια της σελίδας 22. Μπορείτε να αναπτύξετε περισσότερα από αυτά αν το κρίνετε απαραίτητο κι εφόσον έχετε υλικό για να τεκμηριώσετε. Τα συστατικά του ακόλουθου πίνακα βρίσκονται διάσπαρτα στο επιχειρηματικό σχέδιο. Υλικό θα βρείτε και στο σχετικό αρχείο. 1. Είναι η ιδέα πρωτότυπη; Χαμηλός βαθμός πρωτοτυπίας και καινοτομικότητας αφού πολλά είναι τα ξενοδοχεία που προσφέρουν εκτός από απλή διαμονή και υπηρεσίες πολυτελείας, όπως πισίνα, spa, γυμναστήριο, στούντιο αισθητικής, συνεδριακούς χώρους, κομμωτήρια, πολυτελή καταστήματα εντός ξενοδοχείου, κ.ο.κ. 2. Είναι η ιδέα εφικτή; Μετρώντας τη δυναμική των άμεσων ανταγωνιστών, δηλαδή των υπόλοιπων καταλυμάτων του νησιού, θεωρείται αρνητικό το γεγονός της διάσπασης της αγοράς με μερίδια σε πολλές μικροεπιχειρήσεις ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια που προσφέρουν όχι πολυτέλεια, αλλά άνεση, παραδοσιακό προφίλ και προσιτές τιμές. Αν όμως ληφθεί υπόψη και ο διεθνής ανταγωνισμός η κατάσταση επιδεινώνεται και δεν είναι διόλου ενθαρρυντικά. Εντούτοις, η Άνδρος ως επί το πλείστον αποτελεί προορισμό για εσωτερικούς κυρίως τουρίστες. 3. Ποιοι παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν την ιδέα σε επιτυχία/αποτυχία; μολονότι το small luxury hotel θα αποτελέσει το πρώτο στην κατηγορία πολυτελείας ξενοδοχείο στο νησί, είναι αναμενόμενο να αντιμετωπίσει την ένταση του ανταγωνισμού από άλλους προορισμούς που προτιμά το κοινό στόχος όπως η Τουρκία, αλλά και η βαλκανική και ευρωπαϊκή αγορά. πολλά άλλα ξενοδοχεία διοργανώνουν εκδρομές και δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού 7

8 Πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, δημογραφικοί και τεχνολογικοί παράμετροι μπορούν να εμποδίσουν ή να προωθήσουν την επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας 4. Σε τι διαφέρει η ιδέα από άλλες αντίστοιχες στην αγορά; Η ιδέα αφορά τον εμπλουτισμό των ήδη παρεχόμενων από τον ξενώνα υπηρεσιών, με την ανανέωση της υποδομής ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν και πακέτα με δραστηριότητες στη φύση παράλληλα με μια πολυτελή διαμονή στο ξενοδοχείο. Αν και υπάρχουν στο νησί εταιρείες που παρέχουν δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, δεν υπάρχει άλλο ξενοδοχείο που να περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσης διαμονής και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, πολλές είναι οι εταιρείες που επισκέπτονται το νησί ως μέρος της διοργάνωσης τέτοιων ταξιδιών με πελάτες από όλον τον κόσμο. 5. Τι είδους πελάτες αναμένεται να προσελκύσει το προϊόν ή η υπηρεσία; Βασικό στοχούμενο κοινό αποτελούν οι Έλληνες τουρίστες και λιγότερο οι ξένοι, μια και πρώτοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών στην Άνδρο. Στο κύριο προφίλ των δυνητικών πελατών ανήκει η ηλιακή ομάδα 35-55, με πάνω του μέσου εισοδήματος, με ή χωρίς οικογένεια, που προτιμούν τα πολυτελή καταλύματα και έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση σε μέρη διακοπών που παρέχουν δυνατότητα για δραστηριότητες κοντά στη φύση, για αγροτουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό και πολιτισμική αναζήτηση (μουσεία). 6. Γιατί οι πελάτες να αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία; Οι πελάτες θα προτιμήσουν το νέο ξενοδοχείο για τις ανέσεις του ίδιου του καταλύματος αλλά κυρίως διότι αυτό θα παρέχει οργανωμένες εκδρομές στη φύση και τις ομορφιές του νησιού, 7. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί (θεσμικοί ή νομοθετικοί) που μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην υλοποίηση της ιδέας; Θεσμικά και νομικά δε φαίνεται να υπάρχει ζήτημα. Εντούτοις, ειδικά το φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα, με την αστάθεια που το χαρακτηρίζει λόγω κρίσης, μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της εταιρείας, την εξέλιξή της και εν γένει την εύρυθμη πορεία της. 8

9 8. Αν υλοποιηθεί η ιδέα, ποιο θα είναι το όφελος για τους πελάτες; Με την υλοποίηση της ιδέας του πολυτελούς ξενοδοχείου, οι πελάτες θα μπορούν να συνδυάσουν την άνεση ενός ειδικά προσεγμένου χώρου, την απολαβή υπηρεσιών πολυτελείας, αλλά και τη δυνατότητα να χαρούν την Ανδριώτικη φύση και τις εναλλακτικές δραστηριότητες, τις οποίες το νησί προσφέρει με μεγάλο εύρος. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα σε οικογένειες που θέλουν να συνδυάσουν τα προηγούμενα με έναν σχετικά κοντινό προορισμό, εντός συνόρων (αν και θα πρέπει να πληρώσουν πάνω από τη μέση τιμή της τοπικής αγοράς) να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία από τη διαμονή, τη διασκέδαση και το πακέτο θάλασσα ήλιος. Από την ανωτέρω παράθεση των επιμέρους κριτηρίων προκύπτει ότι τα στελέχη του small luxury hotel έχουν πραγματοποιήσει μια αντικειμενική εκτίμηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που διέκριναν και έχουν επαρκή γνώση της αγοράς έπειτα από μια αποδοτική έρευνα. Επίσης έχουν κατανοήσει τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις και έχουν καταγράψει τα νομικά εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν. Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός αλλά και η αδυναμία για αξιόπιστες προβλέψεις δεν επιτρέπει με βεβαιότητα χαρακτηρισμούς όπως λογική, βιώσιμη, εφικτή και υλοποιήσιμη. (Σαρρή, 2013, κεφ.1). 9

10 SWOT ANALYSIS Υλικό θα αντλήσετε από την ενότητα 3.4 και φυσικά τα στοιχεία για τεκμηρίωση από το σχετικό αρχείο. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και παρέχει πληροφορίες που είναι χρήσιμες στην επιχείρηση για να εξετάσει το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό της περιβάλλον και να εντοπίσει σημεία στα οποία υπερτερεί ή υστερεί έναντι του ανταγωνισμού. Έχει καθοριστική σημασία για την χάραξη της στρατηγικής και τις επιλογές της διοίκησης. Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats που μεταφραζόμενες στα ελληνικά αντιστοιχούν στα : Δυνατά σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές. Σκοπός της ανάλυσης είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες της επιχείρησης, να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους αλλά και να εξερευνήσει το εξωτερικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν: - Το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία. Κάποια ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά. Καλή φήμη και προϊόντα με επώνυμη ζήτηση (brand name). Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market). Τα πλεονεκτήματα της οργάνωσης, της επιχείρησης. Οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το μικρότερο συγκριτικά κόστος. Η υγιής οικονομική της κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.). Σωστή οικονομική διαχείριση. Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα. Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών δικαιωμάτων. Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους. Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης 10

11 Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρησή μπορούν να είναι: Η κακή οικονομική διαχείριση. Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και η κακή οργάνωση της επιχείρησης. Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης. Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες. Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ. Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της επιχείρησης. Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, στην περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη και διανομή των προϊόντων, στην προώθηση, στην τιμολόγηση, στην εξυπηρέτηση των πελατών για service & ανταλλακτικά,κτλ) Δηλαδή θα καταγραφεί : Τι είναι αυτό που ΔΕΝ γίνεται καλά Σε ποια σημεία υστερεί έναντι του ανταγωνισμού Τι θα πρέπει να αποφύγει, τι να βελτιώσει Τι είναι αυτό που ζητάει η αγορά και δεν προσφέρει η επιχείρηση Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντικοί, νομικοί. Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν: Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, κλπ.). Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ). Τα κενά στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρηση. Η ανάγκη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές. Οι αλλαγές στις τάσεις, στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου). Η τεχνολογική πρόοδος στην οποία δεν μπορούν να προσαρμοστούν οι ανταγωνιστές (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, κλπ.). Οι νέοι τρόποι εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. amazon, e- shop, ebay, κλπ.). Οι νέοι τρόποι δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, twiter,κλπ.). Μια συνήθης προσέγγιση εντοπισμού των ευκαιριών έγκειται στην ανασκόπηση των Δυνάμεων και τη διερεύνηση της δυναμικής τους για άνοιγμα ευκαιριών. Εναλλακτικά, ανασκοπούνται οι Αδυναμίες και διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης Eυκαιρίας μέσω της εξάλειψης των. Για παράδειγμα, η μείωση του τεχνολογικού κόστους σε έναν τομέα, αποτελεί ευκαιρία για μια περιοχή η οικονομία της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα αυτό. 11

12 Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν: Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης. Η αύξηση ή η προσαρμοστικότητα του ανταγωνισμού στις νέες ευκαιρίες. Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή. Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές Αλλαγές στις προδιαγραφές για τα ήδη παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες; Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέον άδειες ή εγκρίσεις για άδεια λειτουργίας, κλπ.) Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.). Χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προβλήματα, μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες που επηρεάζουν τη ρευστότητα (πχ. αύξηση ακάλυπτων επιταγών, επισφάλειες, κλπ.) Για την περίπτωση του hotel, εσείς μελετώντας το επιχειρηματικό σχέδιο θα κατασκευάσετε πίνακα με τον οποίο θα αναλύσετε κάθε συνιστώσα της SWOT ANALYSIS με προσοχή και πληρότητα. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Προσδοκάται η πώληση και προώθηση όχι µόνο ξενοδοχειακών υπηρεσιών, αλλά ενός ολόκληρου lifestyle, ενώ υποστηρίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν µια νέα ανάγκη για εναλλακτικό τουρισμό και δραστηριότητες στη φύση. Η εμπειρία του επιχειρηματία συντίθεται τόσο από τις σπουδές του στην Ελλάδα και το εξωτερικό στην διοίκηση ξενοδοχείων όσο και στην εργασιακή απασχόλησή του και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά το παρελθόν (σχετικό αρχείο, σελ.5). ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ περιορισµένο κεφαλαίο έναρξης,. Το κόστος ανακαίνισης έχει προβλεφθεί στο ποσό των ευρώ. Η πένδυση θα χρηματοδοτηθεί με ίδια συμμετοχή κατά ποσοστό 56,5% και δεν θα ξεπερνά τις ευρώ, το δε υπόλοιπο 43,5% θα καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό ποσού ευρώ. Το δάνειο θα είναι πενταετές, με ετήσιο επιτόκιο 7% και θα αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ποσού ευρώ. Η ετήσια επιβάρυνση που θα συνεπάγεται το δάνειο από τις ταμειακές ροές της επιχείρησης θα ανέρχεται σε ευρώ. 12

13 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Όραμα της επιχείρησης είναι η γρήγορη καθιέρωσή της στο νησί της Άνδρου όχι μόνο μέσω της ποιότητας διαμονής, ανέσεων και εστίασης που θα προσφέρει,αλλά ειδικά και μέσω των νέων υπηρεσιών που θα παρέχει στους πελάτες της όπως η ανάδειξη του φυσικού πλούτου του νησιού με τη πεζοπορία, του βυζαντινού/θρησκευτικού τουρισμού με τις επισκέψεις μοναστηριών και εκκλησιών, τις ποδηλατικές διαδρομές και τις επισκέψεις στα αξιοθέατα και μουσεία του νησιού. Προσέλκυση νέων πελατών Ελλήνων και αλλοδαπών ακόμη και από τους ανταγωνιστές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανακαίνιση των δωματίων, με τις στοχευόμενες ενέργειες marketing και με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ιατρικός, ιαματικός, χειμερινός, κοινωνικός τουρισμός, αγροτουριστικός, περιπατητικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός (επισκέψεις βυζαντινών μοναστηριών) (σελ σχετικού κειμένου). ΑΠΕΙΛΕΣ µεγάλος ανταγωνισµός Ο σημαντικότερος τροφοδότης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οι αλλοδαποί τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας κυρίως τους θερινούς μήνες για παραθερισμό. Ειδικά οι Γερμανοί και Βρετανοί αποτελούν τις βασικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό με μερίδιο αγοράς 24,3%. Όμως στην Άνδρο το ποσοστό των αλλοδαπών τουριστών που την επισκέπτονται δεν ξεπερνά το 30% σε σχέση με τους Έλληνες επισκέπτες που κατακλύζουν το νησί από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο και αντιπροσωπεύουν το 70% των αφίξεων. (σχετικό αρχείο, σελ.7) Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δυνητικών πελατών του ξενοδοχείου αναμένεται να προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας είναι αρνητικό για την πορεία της επιχειρηματικής ιδέας αφού υπό το καθεστώς της κρίσης, η ζήτηση αναμένεται ολοένα και πιο περιορισμένη, ειδικά στην κατηγορία των διακοπών πολυτελείας. μολονότι το small luxury hotel θα αποτελέσει το πρώτο στην κατηγορία πολυτελείας για το νησί, είναι αναμενόμενο να αντιμετωπίσει την ένταση του ανταγωνισμού από άλλους προορισμούς που προτιμά το κοινό στόχος όπως η Τουρκία, αλλά και η βαλκανική και ευρωπαϊκή αγορά. πολλά άλλα ξενοδοχεία διοργανώνουν εκδρομές και δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού Είσοδος στην αγορά νέων ισχυρών ανταγωνιστών, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο τμήμα αγοράς. Οι tour operators (τουριστικοί πράκτορες) του εξωτερικού που πιέζουν για χαμηλότερες τιμές, συρρικνώνοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους του ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Δημογραφικές αλλαγές Από την ανωτέρω ανάλυση φαίνεται η εταιρεία να έχει καλές προοπτικές για ανάπτυξη εφόσον τα θετικά υπερέχουν των αρνητικών στοιχείων. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ)! 13

14 ΘΕΜΑ 2 Ο 2.1. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Υλικό θα αντλήσετε από το κεφάλαιο 3 του γ τόμου Το περιεχόµενο του επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης ενώ περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ανεξάρτητα από τον κλάδο και τη µορφή της επιχείρησης. Τέτοιες πληροφορίες αναφέρονται στην ομάδα διοίκησης, το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία, την αγορά-στόχο, τον ανταγωνισμό, την στρατηγική μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά και χρηματοδοτικά στοιχεία και τις προβλέψεις. (Σαρρή, 2013, σελ.34-35). Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Όταν κάποιος απαντήσει στις κρίσιμες ερωτήσεις του τι και γιατί το σχεδιάζει, τότε μπορεί να μπει στη διαδικασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού σε δέκα βήματα όπως περιγράφεται στο ακόλουθο σχήμα

15 Στο σχήμα αυτό παρουσιάζεται μία διαδικασία, στην οποία ανάλογα με τον εντοπισμό κινδύνων ή ευκαιριών η στρατηγική μπορεί να αλλάζει με σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Το Επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει: να είναι σαφές να είναι καθαρογραμμένο και να έχει ευανάγνωστο κείμενο να είναι λογικό στο περιεχόμενο και στην δομή του να είναι ειλικρινές να είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα (να μην περιλαμβάνει πολλούς τεχνικούς όρους) να υποστηρίζει το κείμενο με γραφήματα και διαγράμματα όπου είναι δυνατόν να έχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο να βασίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις να είναι εκτυπωμένο σε αξιοπρεπούς ποιότητας χαρτί Τι θα πρέπει να αποφεύγεται Το Επιχειρηματικό σχέδιο δεν πρέπει: να περιλαμβάνει περιττές λεπτομέρειες να είναι υπερβολικά μεγάλο στην έκταση του να έχει γραμματικά και συντακτικά λάθη να υπερεκτιμά τα έσοδα να υποεκτιμάτο κόστος και τα έξοδα να γράφεται χειρόγραφα να είναι ασαφές να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά μικρού μεγέθους που δυσκολεύει την ανάγνωση του να είναι πολυτελής έκδοση Στην περίπτωση της επιχείρησης που πραγματευόμαστε σχετικά με τα στοιχεία συστατικά του επιχειρηματικού σχεδίου που μας δίνεται παρατίθενται τα ακόλουθα σχόλια: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Σε γενικές γραμμές το επιχειρηματικό σχέδιο είναι καλογραμμένο, προσεγμένο και ευανάγνωστο. Δεν παρατηρούνται ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, ενώ η ευρύτερη εικόνα του παραπέμπει σε ένα αξιόλογο επιχειρησιακό έγγραφο. (Υλικό για θεωρητική θεμελίωση θα βρείτε στην ενότητα 3.1). Στο σχετικό κείμενο στοιχεία υπάρχουν στην ενότητα 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αρχικά παρουσιάζεται η επιχειρηματική ιδέα, καθώς και το πραγματικό όφελος για τους πελάτες, δηλαδή τι μοναδικό θα έχουν οι υπηρεσίες του small luxury hotel. Αναφορικά με τα περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν στην αγορά που δραστηριοποιείται η εταιρεία, τα 15

16 στοιχεία εμφανίζονται σχετικά ελλιπή. Για το ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η εταιρεία γίνεται εκτενής αναφορά. Επιπλέον καλύπτεται το απαραίτητο μέρος για την ανάλυση της επιχειρηματικής ομάδας. Εξίσου σημαντική για το περιεχόμενο της σύνοψης είναι η αναφορά για τις προβλέψεις πωλήσεων, τα κόστη και τα κέρδη για τα οποία γίνεται σαφής αναφορά. (Υλικό για θεωρητική θεμελίωση θα βρείτε στην ενότητα 3.2). Στο σχετικό κείμενο στοιχεία υπάρχουν στην ενότητα 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ομάδα όπως περιγράφεται παρέχει σαφήνεια, λεπτομερή καταγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων αλλά δεν περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ολοκληρωμένα βιογραφικά των κύριων συντελεστών. (Υλικό για θεωρητική θεμελίωση θα βρείτε στην ενότητα 3.3). Στο σχετικό κείμενο στοιχεία υπάρχουν στην ενότητα 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εν λόγω ανάλυση του ανταγωνισμού αποτελεί μια απλή- πολύ συνοπτική καταγραφή των βασικών ανταγωνιστών χωρίς πληρότητα στην αποτύπωση της συνολικής εικόνας της αγοράς. (Υλικό για θεωρητική θεμελίωση θα βρείτε στην ενότητα 3.4). Στο σχετικό κείμενο στοιχεία υπάρχουν στην ενότητα 12. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι επαρκώς παρουσιασμένα και τεκμηριωμένα, ενώ παρέχουν στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο ικανοποιητικές προβλέψεις. (Υλικό για θεωρητική θεμελίωση θα βρείτε στην ενότητα 3.5). Στο σχετικό κείμενο στοιχεία υπάρχουν στην ενότητα 16. Με βάση τα ανωτέρω η εταιρεία χρειάζεται να βελτιώσει το περιεχόμενο του επιχειρηματικού της σχεδίου προσθέτοντας στα απαιτούμενα σημεία τα στοιχεία που θα προσφέρουν στον κάθε ενδιαφερόμενο όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται για να αξιολογήσει θετικά το εγχείρημα. Προκειμένου να είναι ορθή η ανωτέρω παρουσίαση θα έπρεπε στην επιτελική σύνοψη να περιλαμβάνεται με σαφήνεια ο σκοπός του σχεδίου, ποιοι το συνέταξαν, το επίπεδο ευθύνης και αξιοπιστίας τους και τέλος αναλυτικά οι υποθέσεις που έλαβαν υπόψη τους και προχώρησαν στην σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Κατόπιν περιγράφεται πολύ σύντομα η εταιρεία (τυχόν εμπειρία που διαθέτει), τα προϊόντα που παράγει, οι αγορές στις οποίες προσβλέπει. Επίσης θα έπρεπε να γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, να περιγράφεται σύντομα το προτεινόμενο σχέδιο και οι στόχοι του, καθώς και μια περίληψη των κυριοτέρων σημείων των αναμενόμενων μεγεθών και αποδόσεων και αυτά χρονοδρομούνται (ετήσιες πωλήσεις, καθαρά κέρδη για τα πρώτα πέντε χρόνια, IRR, NPV). Τέλος θα έπρεπε να χρονοδρομούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται και ο τρόπος που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν. Χρήσιμες πηγές για περαιτέρω ανάπτυξη οι ακόλουθες: 16

17 2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Η πλήρης ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους δυνητικούς επενδυτές. Οι επενδυτές χρειάζονται το επιχειρηματικό σχέδιο προκειμένου να αναγνωρίσουν ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα χρηματοδοτήσουν. Οι επιχειρηματίες χρειάζονται το επιχειρηματικό σχέδιο όχι μόνο για να αναζητήσουν χρηματοδότηση αλλά και για να ξεκαθαρίσουν τη στρατηγική τους από την αρχή και για να δημιουργήσουν ένα σχέδιο/ οδηγό ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. Η αδυναμία παρουσίασης ενός σωστά οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, συνοπτικού αλλά και πλήρους ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει στην άμεση απόρριψη της επιχειρηματικής πρότασης από τους δυνητικούς επενδυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι ποσοστό 60% περίπου των επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλονται διεθνώς σε εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου απορρίπτονται με την πρώτη ματιά, ενώ ένα επιπλέον 20% απορρίπτεται μετά από λίγες ώρες μελέτης του. (Κιντής 2004, Introduction to Venture Capital, ΤΑΝΕΟ). Εδώ θα καταγράψετε την προσωπική σας κριτική άποψη για το αν βρίσκετε ενδιαφέρουσα και με προοπτικές τη συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα. Με βάση το δεδομένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να τεκμηριώσετε αν θα επενδύατε στο small luxury hotel. Η εν λόγω ιδέα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και προφανώς αφού η επιχείρηση γνωρίζει ήδη επιτυχία ως ξενώνας, πρόκειται για ένα εγχείρημα με προοπτικές, με δεδομένο ότι ο επιχειρηματίας ορθολογικά σκεπτόμενος, αποφάσισε σημαντική επένδυση και επέκταση της μονάδας. Ωστόσο, στα διαθέσιμα στοιχεία και τις απαραίτητες πληροφορίες για τη στρατηγική, το σχεδιασμό, τα προγράμματα και τις πηγές κεφαλαίου δε γίνεται σαφής αναφορά με αποτέλεσμα να προκαλείται αβεβαιότητα και ανασφάλεια για μια επικείμενη επένδυση. Ενδεχομένως αν η διοικητική ομάδα φροντίσει να εμπλουτίσει με το απαιτούμενο περιεχόμενο το επιχειρηματικό σχέδιο να αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε οι εν λόγω επιχειρηματίες πριν ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου, να είναι ικανοί να απαντήσουν σε τρία ερωτήματα που θα καθοδηγήσουν τη διαδικασία του σχεδιασμού: - Πού βρισκόμαστε τώρα; - Πού θέλουμε να βρεθούμε; - Πώς θα καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί που θέλουμε; 17

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια εκ μέρους του επιχειρηματία στο οποίο καταγράφονται και οργανώνονται οι σκέψεις, οι πληροφορίες και τα απαραίτητα στοιχεία για το σχεδιασμό και το πρόγραμμα δράσης της επικείμενης επιχείρησης. Με την ορθή ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου καθοδηγείται η πορεία του επιχειρηματία αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, συμβάλλει στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, κατανοείται η αγορά και ο αναμενόμενος ανταγωνισμός και συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα για μια θετική πορεία και μελλοντική επιτυχία. Μία τέτοια περίπτωση επιχειρηματικού σχεδίου αναλύθηκε και με την παρούσα. Το «small luxury hotel που αποτέλεσε αντικείμενό της είναι μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση, με καλές προοπτικές για ανάπτυξη και ανταγωνιστική δραστηριότητα. Η καινοτομικότητα που προσφέρει το εγχείρημα εκμετάλλευσης των φυσικών «προσόντων» του νησιού είναι από μόνη της πολύ ελκυστική. Μολονότι συνολικά διακρίνεται η εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας, από πλευράς παρουσίασης του επιχειρηματικού σχεδίου παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες, γεγονός που αποδυναμώνει την προοπτική επένδυσης. 18

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΣΑΛΒΑΡΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη, 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.10 Α ΜΕΡΟΣ..11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.11 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα