ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. :350 ΘΕΜΑ: Περιγεννητική ασφυξία και νοσηλευτική φροντίδα Σελίδα 1 από 56

2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΤΡ ΒΓ ΕΠΧΒΓ ΗΚ Κ.Ν.Σ ΠΧΒΓ ΥΙΕ ΧΒΓ Τριφωσφορική αδενοσίνη Βάρος Γέννησης Εξαιρετικά Πολύ Χαμηλό Βάρος Γέννησης Ηλικία Κύησης Κεντρικό Νευρικό Σύστημα Πολύ Χαμηλό Βάρος Γέννησης Υποξαιμική Ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια Χαμηλό Βάρος Γέννησης Σελίδα 2 από 56

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ABSTRACT..8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Το νευρολογικό σύστημα του εμβρύου Η νευρολογική κλινική εκτίμηση του νεογνού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ Ορισμός Αίτια Οι παράγοντες κινδύνου Οι επιδράσεις H παθολογική φυσιολογία Τα στάδια Η κλινική εικόνα Τύποι περιγεννητικής ασφυξίας Επιδημιολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Η πρόληψη Οι προγνωστικοί δείκτες Σελίδα 3 από 56

4 3.2.1.Βιοχημικοί δείκτες Ηλεκτροφυσιολογικοί δείκτες Προκλητά δυναµικά Αναπτυξιακός δείκτης Κλινικοί δείκτες Η πρόγνωση Η διάγνωση Η θεραπευτική αντιμετώπιση Νοσηλευτική φροντίδα ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελίδα 4 από 56

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου κ. Κουρτούμα Μαρία, για την καθοδήγηση, την υποστήριξή που μου προσέφερε και την ευγενική της ανταπόκριση στις απορίες μου. Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, για την ηθική και οικονομική υποστήριξη που μου παρείχε κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και κατά την διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. Σελίδα 5 από 56

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ανεπτυγμένες χώρες, μια από τις σοβαρότερες παθολογικές καταστάσεις αποτελεί και η περιγεννητική ασφυξία, καθώς για την περιγεννητική περίοδο είναι η κύρια αιτία θνησιμότητας αλλά και νευρολογικής νοσηρότητας. Με τον όρο περιγεννητική περίοδο εννοούμε το χρονικό διάστημα από την εικοστή όγδοη εβδομάδα κύησης μέχρι την πρώτη εβδομάδας της ζωής. Επομένως, η περιγεννητική περίοδο είναι εκείνη η περίοδος που καθορίζει την εξέλιξη αλλά και την ποιότητα της ζωής του ατόμου. Με το όρο περιγεννητική ασφυξία εννοείται η παρουσία των διαταραχών που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των ανταλλαγών των αερίων μέσα στον πλακούντα, γεγονός που οδηγεί σε υποξία και μεταβολική οξέωση. Σε περίπτωση παρατεταμένης υποξίας, παρατηρείται καταστολή της λειτουργίας του μυοκαρδίου και ελάττωση της αιμάτωσης του εγκεφάλου, ενώ η παρουσία της ισχαιμίας είναι πια εμφανής. Επομένως, η παθοφυσιολογία της ασφυξίας περιγράφεται καλύτερα με τον όρο ισχαιμικό επεισόδιο, έχοντας ως βάση τα δύο προαναφερόμενα βασικά χαρακτηριστικά. Τα αίτια του ισχαιμικού επεισοδίου αποτελούν τα ενδομήτρια. Στα τελειόμηνα νεογνά, η ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια πραγματοποιείται με την εμφάνιση ευρημάτων σε παθολογικό και νευρολογικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των πρώτων σαράντα οχτώ ορών ζωής, ιδιαίτερα μετά από την παρουσία ενδείξεων αναφορικά με δυσπραγίες του εμβρύου ή του νεογνού. Κατά την διάρκεια αυτών των ενδείξεων παρατηρείται διαταραχή στον εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό, στον αμνιακό υγρό αλλά και στην οξέωση στην ομφαλική αρτηρία. Σύμφωνα με τον Αυστριακό ψυχολόγο Freud, τονίστηκε ότι η περιγεννητική ασφυξία αποτελεί αποτέλεσμα και όχι αιτία της εγκεφαλικής βλάβης, σύμφωνα με ορισμένες περιπτώσεις σχετικών επεισοδίων. Σύμφωνα με την παρούσα εργασία, μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι με την επικράτηση των σύγχρονων μοντέρνων μεθόδων της παρακολούθησης του εμβρύου, δίδονται μεγάλες πιθανότητες πρόληψης και σχετικής αντιμετώπισης του εν λόγου προβλήματος με επιτυχή τρόπο. Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί η φυσιολογία του ΚΝΣ και του νευρικού συστήματος του νεογνού. Σελίδα 6 από 56

7 Στο δεύτερο, θα αναλυθεί η περιγεννητική ασφυξία την οποία πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή μελέτη. Θα εξεταστούν τα αίτια, οι παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα της περιγεννητικής ασφυξίας, καθώς και οι τύποι και τα στάδια αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα μελετηθούν οι μέθοδοι πρόληψης, πρόγνωσης και διάγνωσης του φαινόμενου, ενώ παράλληλα θα παρουσιασθεί ο ρόλος του νοσηλευτή στο νεογνό που πάσχει από ασφυξία. Λέξεις-κλειδιά: περιγεννητική ασφυξία, νευρολογικό σύστημα, παράγοντες, επιδράσεις, εκτίμηση, στάδια, αίτια, πρόγνωση, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση. Σελίδα 7 από 56

8 ABSTRACT In developed countries, one of the most serious medical conditions and is prenatal asphyxia, as the prenatal period is the main cause of mortality and neurological morbidity. By prenatal period we mean the period from the twenty-eighth week of pregnancy until the first week of life. Therefore, the prenatal period is that period that determines the development and quality of life. With the term prenatal asphyxia meant the presence of disorders that appear during the exchange of gases through the placenta, leading to hypoxia and metabolic acidosis. With prolonged hypoxia observed suppression of myocardial function and decreasing brain perfusion, while the presence of ischemia longer evident. Therefore, the path physiology of asphyxia is best described by the term ischemic stroke, based both above basic features. The causes of ischemic stroke are endometrial. In term infants, ischemic encephalopathy performed by appearance and pathological findings in neurological level during the first forty-eight sera life, especially after the presence of indications regarding distress in the fetus or newborn. During these indications disorder observed in fetal heart rate, the amniotic fluid and in the umbilical artery acidosis. According to Austrian psychologist Freud, emphasized that prenatal asphyxia is a result rather than a cause of brain damage, according to certain cases related episodes. According to the present work, it can be appreciated that with the prevalence of modern methods of fetal monitoring, given great chances prevention and treatment of the relevant speech problem in a successful manner. The first chapter will present the physiology of the CNS and nervous system of the newborn. In the second, we analyzed prenatal asphyxia dealt with in this thesis. It will examine the causes, risk factors, symptoms of prenatal asphyxia, and the types and stages thereof. In the third chapter, we will study the methods of prevention, diagnosis and prognosis of the phenomenon, while presented the role of the nurse in the newborn suffering from asphyxia. Σελίδα 8 από 56

9 Keywords: prenatal asphyxia, neurological system, factors, effects, assessment, stages, causes, prognosis, diagnosis, treatment. Σελίδα 9 από 56

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.1. Το νευρολογικό σύστημα του εμβρύου Ο εγκέφαλος χαρακτηρίζεται ως το σπουδαιότερο τμήμα του Κ.Ν.Σ. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο από την άποψη δομής και λειτουργίας. Ο εγκέφαλος αρχίζει να ωριμάζει ακόμη και πριν από τη γέννηση και παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να ωριμάζει κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής, δεν ωριμάζει με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε άτομο (Semrud-Clikeman n.d.). Είναι ένα από τα πρώτα συστήματα ώστε να αρχίσει η ανάπτυξη του εμβρύου (μόλις 2 1/2 εβδομάδες μετά τη γονιμοποίηση) αλλά το τελευταίο που ωριμάζει, καθώς αυτό συμβαίνει, κατά την παιδική ηλικία. Από το μέσο της κύησης μέχρι τη γέννηση, ο όγκος του εγκεφάλου αυξάνεται σχεδόν 17 φορές, με τα κύτταρα του εγκεφάλου να παράγονται σε ραγδαίους ρυθμούς. Όμως, καθώς ο εμβρυϊκός εγκέφαλος αναπτύσσεται, δεν βέβαιο ότι θα αναπτυχθεί ομοιόμορφα, καθώς περνά από μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη σειρά αναπτυξιακών βημάτων, που αφορούν αλλαγές στην οργάνωση καθώς και το μέγεθος τους 1. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι των κυττάρων του εγκεφάλου, το καθένα με συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι νευρώνες είναι τα εγκεφαλικά κύτταρα, τα οποία μεταδίδουν πληροφορίες μέσω ηλεκτροχημικών σημάτων. Οι περισσότεροι νευρώνες έχουν ένα κυτταρικό σώμα και ένα νευρικές ίνες, τα οποία μεταφέρουν τα σήματα σε άλλα νευρικά κύτταρα. Οι νευρώνες, υποστηρίζονται από μια άλλη μεγάλη κατηγορία των κυττάρων του εγκεφάλου που ονομάζεται, νευρογλοιακά κύτταρα. Οι δύο τύποι κυττάρων, επίσης, συνεργάζονται για να παρέχουν τους νευράξονες με ένα προστατευτικό κέλυφος, τη μυελίνη, η οποία δρα ως μόνωση για την ίνα νεύρου. 1 pment (πρόσβαση ) Σελίδα 10 από 56

11 Εικόνα 1 : Η ανάπτυξη του εγκεφάλου από 25 ημερών έως 9 μηνών Πηγή : Οι άξονες, συνδέουν και άλλα κύτταρα του εγκεφάλου και μπορεί να είναι πολύ μεγάλοι σε έκταση. Εντός του εγκεφάλου, η περιοχή όπου έχουν συγκεντρωθεί, τα σώματα των νευρικών κυττάρων αναφέρεται ως φαιά ουσία. Η περιοχή όπου βρίσκεται οι νευρικές ίνες και οι άξονες, ονομάζεται λευκή ουσία. Μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου, ορισμένα κομμάτια της λευκής ουσίας έχουν ήδη σχηματιστεί, αν και πολλοί εξακολουθούν να είναι ταχέως αναπτυσσόμενοι και αργότερα. Μια νέα τεχνική απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) επιτρέπει στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν ανεπαίσθητες αναπτυξιακές αλλαγές στον εμβρυϊκό εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της λευκής ουσίας. Αυτό, επιτρέπει στους ερευνητές να παρακολουθήσουν τις κανονικές διαδικασίες της ανάπτυξης, καθώς και Σελίδα 11 από 56

12 επιτόπιες ανωμαλίες που προκαλούνται από γενετικά προβλήματα ή βιοχημικούς τραυματισμούς. Η λευκή ουσία, για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε βλάβη 2. Οι αρτηρίες του εγκεφάλου διακρίνονται στην πρόσθια, τη μέση και την οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία, την οπίσθια αναστομωτική, τη χωριοειδή, τη σπονδυλική και τη βασική αρτηρία. Ο αρτηριακός κύκλος, βρίσκεται στην περιοχή του υποθαλάμου τον οποίο και περιβάλλει. Για το σχηματισμό του υποθαλάμου, είναι αναγκαία η συμβολή της πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας, των πρόσθιων εγκεφαλικών αρτηριών, των οπίσθιες αναστομωτικών αρτηριών και των οπίσθιων εγκεφαλικών, ώστε να εξασφαλίζεται και να ρυθμίζεται η ορθή κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο Η νευρολογική κλινική εκτίμηση του νεογνού Ως Νεογνική Περίοδος καλούνται οι 28 πρώτες ημέρες ζωής του βρέφους. Κατά τη χρονική αυτή διάρκεια, το παιδί βρίσκεται στον υψηλότερο κίνδυνο θανάτου και επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να του παρέχεται η κατάλληλη διατροφή και περίθαλψη, ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες επιβίωσης και να τεθούν τα θεμέλια για μια υγιή ζωή (WHO, 2012). Το βάρος γέννησης (ΒΓ), μετράται με ακρίβεια κατά την πρώτη ώρα της ζωής και είναι καθοριστικής σημασίας αναφορικά με την πρόγνωση για την υγεία του παιδιού, καθώς το βάρος και η μικρή ηλικία κύησης (ΗΚ), αποτελούν παράγοντες υψηλού κινδύνου. Αναλυτικότερα, το βάρος διακρίνεται ως εξής : Τα νεογνά με ΒΓ >2500g χαρακτηρίζονται ως τελειόµηνα Τα νεογνά µε ΒΓ <2500g χαρακτηρίζονται ως χαμηλού βάρους γέννησης (ΧΒΓ) γέννησης 2 pment (πρόσβαση ) 3 (πρόσβαση ) Σελίδα 12 από 56

13 Τα νεογνά µε ΒΓ <1500g χαρακτηρίζονται ως πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (ΠΧΒΓ) Τα νεογνά µε ΒΓ <1000g χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά πολύ χαμηλού βάρους γέννησης (ΕΠΧΒΓ) (Χρυσανθόπουλος 2012, Διαμαντή 2008). Η μέτρηση της όρασης του εμβρύου, είναι ένας τρόπος για να αξιολογηθεί η νευρολογική του ανάπτυξη. Η όραση μπορεί να μετρηθεί άμεσα με ειδικές ηλεκτροφυσιολογικές πράξεις. Μία μέθοδος είναι το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ΗΑΓ) το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόκρισης του αμφιβληστροειδούς σε βρέφη ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών. Μία άλλη μέθοδος είναι η οπτική προκλητών δυναμικών (VEP), η οποία μετρά τον συνδυασμό της απόκρισης του αμφιβληστροειδούς με τη μετάδοση των ηλεκτρικών ερεθισμάτων στον οπτικό φλοιό του βρέφους έως ότου το βρέφος ανταποκριθεί σε μια σειρά μεταβαλλόμενων μοτίβων σε μαύρο και άσπρο. Η μέτρηση της γνωστικής λειτουργίας σε βρέφη είναι όμως, εξαιρετικά περίπλοκη. Ένας αριθμός μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για να αξιολογήσουν τη γνωστική ανάπτυξη ενός βρέφους, είναι κατά κύριο λόγο υποκειμενικός και συχνά μόνο ενδεικτικός. Οι περισσότερες μέθοδοι, δε συνδράμουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων από τη συμπεριφορά του βρέφους, όπως για το κεφάλι και τις κινήσεις των ματιών. Για πολλούς, μία μέθοδος ελέγχου της ανάπτυξης του νευρικού του συστήματος είναι παρατηρώντας και άλλες δεξιότητες συντονισμού του παιδιού, ή εξετάζοντας το ενδιαφέρον ενός βρέφους σε νέα αντικείμενα ή την ικανότητα του για να εντοπίσει κρυμμένα αντικείμενα. Το πιο περίπλοκο από τα τεστ, που χρησιμοποιείται με τα παιδιά, είναι η μέτρηση με βάση τις λεκτικές ικανότητες του παιδιού. Ακόμη, εξίσου σημαντική είναι η επικέντρωση της προσοχής του παιδιού, ως μία από τις πιο βασικές γνωστικές λειτουργίες. Τα βρέφη θα δώσουν προσοχή σε ερεθίσματα στο περιβάλλον τους, μέχρι να χάσουν το ενδιαφέρον τους γι αυτά ή να αποσπαστεί η προσοχή από άλλα ερεθίσματα. Οι ερευνητές, έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν πόσο εύκολα κεντρίζεται η προσοχή του βρέφους και για πόσο διάστημα μπορεί να εστιάσει σε κάτι, όμως αυτά εξαρτώνται σημαντικά και από την ηλικία του παιδιού. Η εστίαση σε ένα αντικείμενο μπορεί να σημαίνει έλλειψη Σελίδα 13 από 56

14 ανταπόκρισης ή περιέργεια για ένα βρέφος, αλλά για ένα μεγαλύτερο σε ηλικία μωρό, θα μπορούσε να σημαίνει και ικανότητα συγκέντρωσης. Επίσης, οι ερευνητές αξιολογούν πόσο συχνά και για πόσο καιρό τα βρέφη κοιτούν νέα αντικείμενα από ότι οικεία αντικείμενα, ως ένδειξη ανάπτυξης του αισθήματος της οπτικής μνήμης. Καθώς ωριμάζουν τα βρέφη, μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ενώ παράλληλα μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ότι ένα παιχνίδι έχει τοποθετηθεί σε ένα ορισμένο σημείο. Επιπρόσθετα, τα αισθητήρια συστήματα του βρέφους και οι συνήθειες του ύπνου του, μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για τη νευρολογική του ανάπτυξη. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Έτσι, η ανάπτυξη αισθητηριακής ικανότητας ενός παιδιού σχετίζεται άμεσα με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς ένα νεογνό, μεταφέρεται από σκοτεινό περιβάλλον σε ένα άλλο, που βρίσκεται σε εκτυφλωτικό φως, ενώ ακόμη μεταφέρεται από μία σταθερή ζεστασιά σε άλλες θερμοκρασίες, από τη σιγή σε ρυθμικούς ήχους και από ένα υγρό και λείο περιβάλλον σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ξηρότητα 4. Επομένως, η περιγεννητική ασφυξία ή ασφυξία των νεογνών είναι η ιατρική κατάσταση που προκύπτει από τη στέρηση του οξυγόνου σε ένα νεογέννητο βρέφος και που διαρκεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της γέννας ώστε να προκαλέσει φυσική βλάβη, συνήθως στον εγκέφαλο. Η υποξική βλάβη μπορεί να συμβεί με στα περισσότερα από τα όργανα του βρέφους, αλλά η εγκεφαλική βλάβη είναι περισσότερο ανησυχητική και ίσως η λιγότερο πιθανή να επουλωθεί γρήγορα ή πλήρως. 4 pment (πρόσβαση ) Σελίδα 14 από 56

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Η ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ 2.1. Ορισμός Ο όρος της περιγεννητικής ασφυξίας, δεν είναι ακριβές ακόμη και σήμερα και γι αυτό το λόγο, αποφεύγεται από τη σύγχρονη μαιευτική (ACOG, 2005). Η Saugstad, σε ένα συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε το 2005 για την περιγεννητική ασφυξία, ανέφερε την ανάγκη να δοθεί ένας κοινός ορισμό της ασφυξίας κατά τη γέννηση, καθώς κρίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν ουσιώδη στοιχεία για το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο χωρίς να υπάρχει ένας ορισμός γι αυτό (Saugstad,2005). Η περιγεννητική ασφυξία, συνιστά την ιατρική κατάσταση, που προκύπτει από τη στέρηση του οξυγόνου σε ένα νεογνό και που διαρκεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της γέννας, ώστε να προκαλέσει φυσική βλάβη, συνήθως στον εγκέφαλο. Η υποξική βλάβη, μπορεί να συμβεί στα περισσότερα από τα όργανα του βρέφους όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, το ήπαρ, το έντερο ή τα νεφρά, αλλά να προκαλέσει και ακόμη και εγκεφαλική βλάβη. Στα σοβαρότερα περιστατικά, ένα βρέφος είναι δυνατό να καταφέρει να επιβιώσει, είναι όμως πιθανό η βλάβη στον εγκέφαλο να εκδηλωθεί είτε ως ψυχική (αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διανοητική ή φυσική ανικανότητα) (Barkovich & Truwit, 1990). Ακόμη η περιγεννητική ασφυξία ή νεογνική υποξία-ισχαιμία ορίζεται ως μια προσωρινή διακοπή της διαθεσιμότητας του οξυγόνου, που συνεπάγεται μια επικίνδυνη πρόκληση του μεταβολισμού, ακόμη και όταν η προσβολή δεν θα οδηγήσει σε θανατηφόρο έκβαση (Herrera-Marschitz et al., 2011). Η περιγεννητική ασφυξία ή ασφυξία νεογνών, παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως είναι οι διαταραχές που προκαλούνται κατά την ανταλλαγή αερίων στον πλακούντα, οι οποίοι οδηγούν στην υποξία, την υπερκαπνία και την μεταβολική οξέωση. Ειδικότερα, η υποξία στην περίπτωση που παραταθεί ή είναι αρκετά σοβαρή, μπορεί να προκαλέσει την καταστολή της λειτουργίας του μυοκαρδίου και την Σελίδα 15 από 56

16 ελάττωση της αιμάτωσης του εγκεφάλου, πράγμα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την ισχαιµία. Έτσι, ένα υποξαιµικό-ισχαιµικό επεισόδιο, περιγράφει την παθοφυσιολογία της ασφυξίας (Διαμαντή, 2008a). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στους ενήλικες, ο εγκέφαλος είναι περίπου το 2% του σωματικού τους βάρους και λαμβάνει περίπου 15% της καρδιακής παροχής. Σε νεογνά από την άλλη, είναι το 10% του βάρους του σώματος τους και χρησιμοποιεί ενέργεια όχι μόνο για να διατηρηθεί η ηλεκτρική δραστηριότητα, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη του βρέφους. Η υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια είναι μια πάθηση που εμφανίζεται όταν το σύνολο του εγκεφάλου στερείται επαρκούς παροχής οξυγόνου, αλλά η στέρηση δεν είναι πλήρης. Ενώ η ΥΙΕ συνδέεται στις περισσότερες περιπτώσεις με την στέρηση του οξυγόνου στο νεογνό λόγω της περιγεννητικής ασφυξίας, αποτελεί κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και είναι συχνά μια επιπλοκή της καρδιακής ανακοπής (Robinson et al., 2003). Ο William Osler, ο οποίος επινόησε τον όρο εγκεφαλική παράλυση το 1888, σημείωσε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύσκολων τοκετών και της ασφυξίας, η οποία σύνδεση απαιτεί παρατεταμένη ανάνηψη του εμβρύου. Η Εγκεφαλική Παράλυση ή νόσος του Little, αποτελεί μία πάθηση του ΚΝΣ και προέρχεται από μη εξελισσόμενη βλάβη αυτών. Από το 1890, ο Σίγκμουντ Φρόιντ αναγνώρισε ότι πριν και μετά τον τοκετό υπάρχουν παράγοντες οι οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια παρόμοια κατάσταση. Έτσι, υπέθεσε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις προέκυψαν από δύσκολο τοκετό, αλλά πιθανολογείται ότι η δυσκολία των γεννήσεων θα μπορούσε να έχει προκληθεί από κάποια υποκείμενη πάθηση (Schifrin & Longo & John, 2000). Λίγο αργότερα, η θεωρία για την ασφυξία επιβεβαιώθηκε όταν πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πιθήκους οι οποίες έδειξαν ότι η περιγεννητική ασφυξία, μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη (Myers, 1972). Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί ραγδαία αύξηση στην παρακολούθηση του εμβρύου και τις καισαρικές τομές, η οποία καθοδηγείται από την πεποίθηση, ότι η έγκαιρη διάγνωση της ασφυξίας και η ταχεία γέννηση, θα αποτρέψει μία εγκεφαλική βλάβη (Hagberg et al., 2001). Σελίδα 16 από 56

17 2.2. Αίτια Οι κύριες αιτίες αυτής της περιγεννητικής ασφυξίας, είναι η συστηματική υποξαιμία ή και η μειωμένη εγκεφαλική αιματική ροή 5.Η νεογνική και περιγεννητική θνησιμότητα, αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο παγκοσμίως. Το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε αιτία ποικίλλει, καθώς σε περιοχές όπου η νεογνική θνησιμότητα είναι χαμηλότερη, αιτία φαίνεται να είναι ο πρόωρος τοκετός, ενώ σε περιπτώσει όπου η θνησιμότητα είναι υψηλότερη, οι επιδράσεις της ασφυξίας, του τετάνου, και των λοιμώξεων είναι οι κυριότερες και πιθανότερες αιτίες θανάτου. Ακόμη, η υγεία των μητέρων και η διατροφή, είναι σημαντικά για την υγεία των νεογνών, καθώς και οι λοιμώξεις της μητέρας συμβάλλουν σε αρνητικές εκβάσεις στην υγεία του νεογνού. Αλλά οι αιτίες των αρνητικών αποτελεσμάτων είναι ανεπαρκής θεραπεία γυναικολογικών προβλημάτων και επιπλοκών, η ανεπαρκής φροντίδα των νεογνών, καθώς και οι λανθασμένες πρακτικές της φροντίδας στο σπίτι, όπως η απόρριψη του πρωτογάλατος, η συλλογή ακάθαρτων ουσιών στον ομφάλιο λώρο και η αδυναμία να κρατηθούν τα μωρά ζεστά. Ο κίνδυνος θανάτου για μια έγκυο γυναίκα με σοβαρή προεκλαμψία, για παράδειγμα, είναι 0,5% και ο κίνδυνος περιγεννητικού θανάτου για το παιδί της είναι 13%. Εάν η κατάσταση παραμένει χωρίς θεραπεία και η εκλαμψία αναπτύσσεται, ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται σε 5% για τη μητέρα και το 28% για το μωρό (Zupan, 2005). Η περιγεννητική ασφυξία, προκύπτει συχνά από μία πτώση στην πίεση του αίματος της μητέρας ή κάποια άλλη σημαντική παρεμβολή στη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο του βρέφους κατά τον τοκετό. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή κυκλοφορία ή διάχυση, σε μειωμένη αναπνευστική προσπάθεια, ή σε ανεπαρκή αερισμό. Η περιγεννητική ασφυξία παρατηρείται σε 2-10 νεογνά ανά 1.000, τα οποία γεννήθηκαν στην ώρα τους και συχνότερα στα πρόωρα νεογνά (Barkovich & Truwit, 1990). 5 overview (πρόσβαση ). Σελίδα 17 από 56

18 Η υποξαιµική-ισχαιµική βλάβη, συνήθως σε ενδομήτριους παράγοντες. Στα τελειόμηνα νεογνά, η υποξαιµική-ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια παρουσιάζει παθολογικά νευρολογικά ευρήματα συνήθως μέσα στο πρώτο 48ωρο, ενώ έχουν προηγηθεί συμπτώματα εμβρυϊκής ή νεογνικής δυσπραγίας. Τα εν λόγω συμπτώματα, μπορεί να είναι οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, το κεχρωσµένο αµνιακό υγρό, η βαριά μεταβολική οξέωση στην ομφαλική αρτηρία και το χαμηλό Apgar score του νεογνού (Διαμαντή, 2008a). Ακόμη, ένα υποξαιµικό-ισχαιµικό επεισόδιο, είναι δυνατό να υπάρξει κατά τον τοκετό και πριν ή μετά από αυτό. Κατά τον τοκετό, παρατηρείται περίπου σε 2-9 ανά 1000 γεννήσεις, ενώ υποξαιµική-ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια παρατηρείται περίπου σε 0,5-1 ανά 1000 νεογνά. Σύμφωνα με τη Διαμαντή (2008a) τα νευρολογικά προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσει, συσχετίζονται με την ασφυξία στην περίπτωση όπου παρατηρηθούν στο νεογνό τα παρακάτω: a) Σοβαρή μεταβολική ή μικτή οξέωση (ΡΗ < 7.00) στη γέννηση. b) Apgar score 0-3 για περισσότερο από 5 λεπτά. c) Νευρολογικές εκδηλώσεις στο νεογνό (σπασμοί, κώμα, υποτονία) d) Λειτουργική ανεπάρκεια τουλάχιστον δύο οργάνων (πνεύμονες, καρδιά, ήπαρ, νεφροί, αίμα, έντερο) σαν συνέπεια της οξείας ασφυξίας. e) Απουσία ιστορικού ενδομήτριας λοίμωξης, συµβάµατος κατά την κύηση (θρόμβωση, αιμορραγία), κληρονομικών νοσημάτων. Ακόμη, θα πρέπει να επισημανθεί ότι γενικότερα ως αιτίες της ΥΙΕ, αναφέρεται ο κάθε τραυματισμός, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο, όπως : Αναπνευστική ανεπάρκεια Αποκλεισμός ή ρήξη των αιμοφόρων αγγείων Το μονοξείδιο του άνθρακα ή η δηλητηρίαση με κυανιούχα Η υπερβολική δόση ναρκωτικών Σελίδα 18 από 56

19 Ο πνιγμός Η έλλειψη οξυγόνου λόγω της εισπνοής καπνού Η εξαιρετικά χαμηλή αρτηριακή πίεση Ο στραγγαλισμός Η καρδιακή ανακοπή Τα μεγάλα υψόμετρα Ο κίνδυνος πνιγμού Η συμπίεση ή ο τραυματισμός της τραχείας που μειώνει ή σταματά την αναπνοή Οι επιπλοκές από γενική αναισθησία (Kohnle n.d.) Ανωμαλίες της πήξης του αίματος Διακοπή της ροής του αίματος στον πλακούντα Αδύναμα αιμοφόρα αγγεία που μπορεί να διαρραγούν Υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση της μητέρας Μητρική λοίμωξη, ιδιαίτερα φλεγμονώδης 6 Ασθένειες ή φάρμακα που προκαλούν παράλυση των αναπνευστικών οργάνων ή των μυών, όπως βαριά μυασθένεια και σύνδρομο Guillain-Barre. Tα υποξαιµικάισχαιµικά επεισόδια, είναι επεισόδια ισχαιμίας που προκαλούν υποξική βλάβη του εγκεφάλου σε ένα νευρολογικά ανέπαφο έμβρυο. Για τον καθορισμό της ακριβούς χρονικής στιγμής που εμφανίζεται και για την πρόγνωση σχετικά με τις πιθανές συνέπειες, απαιτούνται σαφείς κλινικές ενδείξεις. Επιπλέον, είναι αναγκαίο για να είναι αποδείξιμη η ασφυξία, να υπάρχουν στοιχεία του ph που να συνάδουν με ασφυξία (Nelson & Grether, 1998). 6 cerebral palsy/cause/hypoxic ischemic encephalopathy orintrapartum asphyxia/ (πρόσβαση ) Σελίδα 19 από 56

20 Υποστηρίζεται, ότι η περιγεννητική ασφυξία, είναι μια σημαντική αιτία της νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νεογνική και παιδική ηλικία και έχει συσχετιστεί με νεογνικό θάνατο (Heller et al., 2003), την υποξική - ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, τους σπασμούς, την ενδοκοιλιακή αιμορραγία, την εγκεφαλική παράλυση και την καθυστερημένη ανάπτυξη. Η περιγεννητική ασφυξία καθιστά αναγκαία την εμβρυϊκή οξέωση, η οποία καθορίζεται από τον ομφάλιο λώρο του ph κατά τη γέννηση (Fahey & King, 2005). Οι εμφανείς και συνήθεις λόγοι της ΥΙΕ ή του θανάτου του εμβρύου, είναι η αποκόλληση του πλακούντα, το ατύχημα στον ομφάλιο λώρο και το καρδιαγγειακό στρες κατά τη διάρκεια του τοκετού ή άλλης κατάστασης. Άλλες αιτίες που αναφέρθηκαν, είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Οι προγεννητικοί παράγοντες (εκλαμψία, υπερθρομβωτικότητα και άλλες συνθήκες της μητέρας ή της παθολογία του πλακούντα) αυξάνουν τον κίνδυνο ενός δυσμενούς αποτελέσματος, αλλά και της νεογνικής εγκεφαλοπάθειας ή/και του θανάτου του εμβρύου ο οποίος μπορεί να επέλθει και χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις, η νεογνική εγκεφαλοπάθεια αναπτύσσεται στη μεταγεννητική περίοδο, ως αποτέλεσμα του σηπτικού σοκ, της επίμονη εμβρυϊκής κυκλοφορία, και άλλων αιτίες Οι παράγοντες κινδύνου Οι παράγοντες υψηλού κινδύνου για τα νεογνά ταξινομούνται συνήθως ανάλογα µε το βάρος γέννησης, την ηλικία της κυήσεως και τα κυρίαρχα παθοφυσιολογικά προβλήματα. Οι κύριες αιτίες, που αντιπροσωπεύουν το 80% των θανάτων των νεογέννητων παιδιών είναι: η προωρότητα και χαμηλό βάρος γέννησης, οι λοιμώξεις, η ασφυξία που οφείλεται στην έλλειψη οξυγόνου κατά τη 7 web.org/chapter3/chapter3basphyxia.html (πρόσβαση ) Σελίδα 20 από 56

21 γέννηση, και η πρόκληση τραύματος κατά τη γέννηση (WHO, 2012). Παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της ΥΙΕ, χαρακτηρίζεται ο κάθε τραυματισμός, η επιπλοκή, ή η κατάσταση που προκαλεί στον εγκέφαλο μια μείωση της ροής του αίματος και στέρησης οξυγόνου (Kohnle, n.d.). Παρά το γεγονός ότι η χρώση μηκωνίου του αμνιακού υγρού, συνδέεται με τον αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλική παράλυση, τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται με μηκώνιο στο υγρό είναι φυσιολογικά (Naeye, 1995). Το Apgar score, αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο για την πρόβλεψη νεογνικής επιβίωσης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τιμές του ph, δεν είναι, όμως, μια μέθοδος για την πρόβλεψη της νευρολογικής έκβασης του νεογνού. Πάνω από το 90% των βρεφών με Apgar score 0-3 για πάνω από 5 λεπτά θα είναι κανονικά (Casey & McIntyre & Leveno, 2001). Υποστηρίζεται δε, ότι ακόμη και μεταξύ των βρεφών που δεν αναπνέουν αυθόρμητα για 20 λεπτά, τα τρία τέταρτα των επιζώντων θα είναι κανονικά (Scott, 1976) και έτσι καθίσταται σαφές ότι το όριο μεταξύ της ομαλότητας και του θανάτου από ασφυξία είναι εξαιρετικά λεπτό. Εικόνα 2 : Σφιχτός κόμπος του ομφάλιου λώρου και χρώση μηκωνίου από νεογνό που υπέστη ΥΙΕ. Σελίδα 21 από 56

22 Πηγή : Η Διαμαντή (2008a), επισημαίνει, ότι οι παράγοντες οι οποίοι έχει παρατηρηθεί ότι συμβάλλουν στην πρόκληση περιγεννητικής ασφυξίας κατά τον τοκετό, μπορούν να συνοψισθούν στους εξής : a) Μη ικανοποιητική οξυγόνωση της μητέρας: καρδιοπνευμονικά προβλήματα, αναιμία. b) Μη ικανοποιητική αιμάτωση του πλακούντα λόγω προβλημάτων της μητέρας: υπόταση, υπέρταση, έντονες συσπάσεις μήτρας. c) Μη ικανοποιητική ή διακοπή της ανταλλαγής αερίων στον πλακούντα: αποκόλληση, ανεπάρκεια πλακούντα. d) Διακοπή κυκλοφορίας στον ομφάλιο λώρο: πρόπτωση οµφαλίδας, συμπίεση ή περίδεση ομφάλιου λώρου. e) Αδυναμία του νεογνού να προσαρμοσθεί στο εξωμήτριο περιβάλλον. Ακόμη αναφέρεται ότι ορισμένοι παράγοντες, όπως η προωρότητα, η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης και η μικροκεφαλία κατά τη γέννηση, υποδηλώνουν μια αιτία εκδήλωσης της εγκεφαλικής βλάβης, εκτός από την ασφυξία κατά τον τοκετό (MacLennan, 1999). Άλλοι παράγοντες είναι 8 : Η οξεία υπόταση της μητέρας Όταν το αίμα περιέχει λιγότερο οξυγόνο λόγω της κακής λειτουργίας των πνευμόνων Οι καρδιακές επιπλοκές Τραυματισμοί από επιπλοκές του ομφάλιου λώρου 8 cerebral palsy/cause/hypoxic ischemic encephalopathy orintrapartum asphyxia/ (πρόσβαση ) Σελίδα 22 από 56

23 Εξασθενημένη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της γέννησης Διακοπή στην αναπνοή ή κακή παροχή οξυγόνου Αιμορραγία κατά τον τοκετό Ιατρική αμέλεια Πρόπτωση του μυελού Αποκόλληση του πλακούντα Πίεση προς το κρανίο που αλλάζει το σχήμα του, με αποτέλεσμα την αιμορραγία ή προκαλεί τη μειωμένη ροή αίματος Το άγχος κατά τον τοκετό Τραύμα Ρήξη της μήτρας Εικόνα 3 : ΥΙΕ. Αποκόλληση του πλακούντα Πηγή : Σελίδα 23 από 56

24 Επιπλέον, στην περίπτωση που δύο αδέλφια έχουν εγκεφαλική παράλυση, ιδιαίτερα τον ίδιο τύπο, τότε είναι πιθανή μια γενετική αιτία. Η πολύδυμη κύηση, σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικής παράλυσης, ενώ ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος εάν ένα από τα έμβρυα πέθανε στη μήτρα. Οι διαταραχές της πηκτικότητας του εμβρύου και της μητέρας είναι αυτοάνοσες διαταραχές, οι οποίες έχουν συνδεθεί με εγκεφαλική παράλυση. Η διαταραχή της πήξης που προκαλείται από αυτές τις διαταραχές, θα μπορούσε να εξηγήσει τις εκθέσεις θρόμβων στον πλακούντα και εγκεφαλικών θρόμβων που έχουν ως αποτέλεσμα νεογνικούς θανάτους (Nelson & Grether, 1999). Επιπρόσθετα, η χοριοαμνιονίτιδα, είναι πλέον γνωστό ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας που προκαλεί την εγκεφαλική παράλυση (Wu & Colford, 2000). Στο παρελθόν, πολλές περιπτώσεις της εγκεφαλικής παράλυσης που προκλήθηκαν από τη χοριοαμνιονίτιδα, είχαν αποδοθεί εσφαλμένα τη ασφυξία κατά γέννηση, καθώς πορεί να μην υπάρχει ιστορικό παρατεταμένης ρήξης των μεμβρανών ή κλινικές ενδείξεις λοίμωξης στο νεογνό. Το υπερηχογράφημα, αν πραγματοποιείται εγκαίρως στη νεογνική περίοδο, παρουσιάζει ενδείξεις της βλάβης του εγκεφάλου που προκαλείται από μία μόλυνση (Yoon et al., 2000). Επιπλέον, η Saugstad, συνέκρινε τη συχνότητα εμφάνισης περιγεννητικής ασφυξίας με τους παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την νεογνική εγκεφαλοπάθεια στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και συμπέρανε ότι οι παράγοντες κινδύνου κατά τον τοκετό, είναι υπεύθυνοι για την νεογνική εγκεφαλοπάθεια σε ποσοστό 60% των περιπτώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες και μόνο 30% στις ανεπτυγμένες χώρες, στις οποίες οι παράγοντες που επηρεάζουν, φάνηκε να είναι πριν από τον τοκετό. Επίσης, οι παράγοντες προ του τοκετού στις αναπτυσσόμενες χώρες, ήταν διαφορετικοί από ό, τι στις αναπτυγμένες χώρες, με κύρια αιτία, την έλλειψη φροντίδας νεογνών Οι επιδράσεις Η υποξαιμική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια σημαίνει ότι υπάρχουν νευρολογικές βλάβες ή τραυματισμοί στο νεογνό, που προκαλούνται από το χαμηλό οξυγόνο. Αναφορικά με τη χρονική στιγμή του τραυματισμού, θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι Σελίδα 24 από 56

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Δρ. Μαρία Τζητηρίδου- Χατζοπούλου Παιδίατρος Νεογνολόγος-Αναπτυξιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Ως ινιακή πλαγιοκεφαλία χαρακτηρίζεται η ασυμμετρία και αποπλάτυνση του οπισθίου τμήματος της κεφαλής (βρεγματοϊνιακή χώρα) (όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο των κρανιοσυνοστεώσεων). Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα: Ζακοπούλου Βικτωρία.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα: Ζακοπούλου Βικτωρία. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Εγκεφαλική Παράλυση στην παιδική ηλικία». Εκπόνηση εργασίας: Παπαδοπούλου Ειρήνη Α.Μ. 12148 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ

AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ & ΚΥΗΣΗΣ AΣΘΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Το άσθμα είναι ένα από τις πιο συχνές νόσους που περιπλέκει την εγκυμοσύνη. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως περίπου 8-10% των εγκύων έχουν άσθμα και μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Τζένη Σουμάκη Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλύτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών ΑΝΑΣΑ Γρ. Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - ΥΣΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΛ. ΦΡΥΣΙΡΑ Επ. Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ ΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.ε. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο

Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Κορίτσι 20 ετών προσήλθε εξαιτίας εκούσιας λήψης 20 tb παρακεταμόλης (10γρ.) και 30 tb βαλεριάνας Aναφέρεται ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ Λήψη ουσιών δύο ώρες πριν την προσέλευση Αίσθημα ζάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς

Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ. Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Αλκοόλ, Εθεβεία & Εγκέθαλορ Γιώργος Παναγής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Εργαστήριο Νευροεπιστημών & Συμπεριφοράς Κατανάλωση οινοπνευματωδών στους Έλληνες μαθητές (2011) Στην Ελλάδα, τα αγόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Καθηγήτρια Νεογνολογίας Α.Π.Θ., Α Νεογνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής;

Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Καθορίζει η νευρολογική κατάσταση μετά την ΚΑΡΠΑ την έκβαση του θύματος της ανακοπής; Δήμητρα Κοντογιάννη Καρδιολόγος-Εντατικολόγος Επιμελήτρια Α Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Εισαγωγή 80% ανακοπών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση (ΓΟΠ) Η συχνότητα της ΓΟΠ σε παιδιά µε ΕΠ αναφέρεται από 26% - 75%, ενώ σε φυσιολογικά παιδιά και βρέφη εκτιµάται περίπου στο 7-8% (Cadman και συν. 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΥΠΝΟΣ αναζωογόνηση του οργανισμού επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα επηρεάζει τη σωματική και διανοητική υγεία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ τακτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία

Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών. Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στη διάγνωση μαθησιακών και αναπτυξιακών διαταραχών Φοιτήτρια: Νούσια Αναστασία Απεικονιστικές μέθοδοι Οι νευροαπεικονιστικές μέθοδοι εμπίπτουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εγκέφαλος Μεγάλη αιµάτωση, πολύ σηµαντική για την λειτουργία του Επικοινωνία µε το περιβάλλον Χρησιµοποιεί το 20% του Ο 2 και ως πηγή ενέργειας γλυκόζη Στις χειρουργικές επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Πέτρος Δ. Δαμουλής, D.M.D., D.M.Sc. Περιοδοντολόγος Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Tufts, ΗΠΑ Η Περιοδοντική Νόσος είναι μία Λοίμωξη που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ενότητα 2: Η ανάπτυξη του αγέννητου ανθρώπου Μιλτιάδης Βάντσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Η3 - Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους STOT SE, Κατ. 1

Τμήμα Η3 - Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα Στόχους STOT SE, Κατ. 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του PROTEAS Αθήνα, 27-2929 Απριλίου 2015 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες

Προεκλαμψία. Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Προεκλαμψία Έγκαιρη εκτίμηση κινδύνου στις 11 13+6 εβδομάδες Ο έλεγχος για προεκλαμψία μεταξύ των εβδομάδων 11 έως 13+6 μπορεί να εντοπίσει κυήσεις υψηλού κινδύνου, επιτρέποντας τη θεραπεία με α σπιρίνη

Διαβάστε περισσότερα

συκώτι (ήπαρ) στομάχι χοληδόχος κύστη πάγκρεας δωδεκαδάκτυλο έντερο

συκώτι (ήπαρ) στομάχι χοληδόχος κύστη πάγκρεας δωδεκαδάκτυλο έντερο Αλκοόλ και ασθένειες του Συκωτιού (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcohol-and-liver-disease) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΤΡΙΧΟΕΙ Η 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Μεγάλη και µικρή κυκλοφορία Σχηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Κώστα κουραβανα

Από τον Κώστα κουραβανα Από τον Κώστα κουραβανα Περιεχόμενα Γενικός ορισμός παχυσαρκίας Ορμονικοί-Γονιδιακοί-παράγοντες Επιπτώσεις στην υγεία Θεραπεία-Δίαιτα Γενικός ορισμός παχυσαρκίας Παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1.

Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr. Πίνακας 1. Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 1 Δεκέμβριος 2007 Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής Οδός Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα, T ηλ.: 210 7775444 Fax: 210 7775420 e-mail: info@diamedica.gr http://www.diamedica.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Οζώδη Σκλήρυνση;

Μήπως έχω Οζώδη Σκλήρυνση; Μήπως έχω Οζώδη Σκλήρυνση; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκη Ειρήνη Α.Μ: 12066 Τμήμα Λογοθεραπείας- Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ

Γιαννάκη Ειρήνη Α.Μ: 12066 Τμήμα Λογοθεραπείας- Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ «Η ψυχοκινητική καθυστέρηση ως σημαντικό κομμάτι πολλών διαταραχών. Μέθοδοι ψυχοκινητικής ανάπτυξης καθώς και υλικό (ασκήσεις) ως εναλλακτική μορφή επικουρικής αγωγής στη λογοθεραπεία». Γιαννάκη Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΥΗ ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΥΗ ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΥΗ ΡΕΜΕΔΙΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το στρες Πρώτη νευροενδοκρινολογική απάντηση Δεύτερη νευροενδοεκρινολογική απάντηση Ο υποθάλαμος Κορτιζόλη

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer ΕΠΩΝΥΜΟ: Κ. ΟΝΟΜΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ: Α 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας,

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Μύρων Μαυρικάκης Αναπλ. Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος - Ρευματολόγος ριν αρχίσω την ομιλία μου θα

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 7η: Νοητική Υστέρηση Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΑΥΛΑΚΩΣΗ Αυλάκωση ονομάζεται η διαίρεση του ζυγωτού Η πρώτη μιτωτική διαίρεση σε 2 κύτταρα γίνεται 30 ώρες μετά τη γονιμοποίηση Ακολουθούν πολλές μιτωτικές διαιρέσεις και 5 7 μέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη

Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη Ανίχνευση ασθενειών στα νεογέννητα βρέφη Ενημέρωση των γονέων για την έγκαιρη διάγνωση των εγγενών διαταραχών στα βρέφη Αγαπητοί γονείς, το παιδί σας πρόκειται σύντομα να γεννηθεί ή μόλις έχει γεννηθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα