ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Σταμέλος Ευαγγ. Ιωάννης, Μαθηματικός, Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι συντηρητικό, ιεραρχικό και ελάχιστα περιθώρια αφήνει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς για αυτονομία στο διδακτικό τους έργο. Η όποια αυτονομία που παρέχεται είναι στο περιθώριο του αναλυτικού προγράμματος κυρίως με τα προγράμματα δραστηριοτήτων και τελευταία με τα project. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα πολυμέσα τόσο στην αναζήτηση των πληροφοριών όσο και στη σύνθεση ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων δραστηριοτήτων και των project. Η έννοια της «τροχιάς» και ο πολιτισμός της Κρήτης χρησιμοποιούνται για να γίνουν μερικές προτάσεις ανάθεσης τέτοιων εκπαιδευτικών προτάσεων. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα, Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Ψηφιακή Τεχνολογία, Διαδίκτυο, Ερευνητικές Εργασίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως είναι γνωστό, είναι ιεραρχικό, συντηρητικό και έχει χαρακτηριστεί ως αυταρχικό αφού ελάχιστα περιθώρια αυτονομίας αφήνει στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Τα όποια περιθώρια αυτονομίας στην εκπαιδευτική πράξη παρέχονται,

2 2 κυρίως, στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Μια μεγάλη κατηγορία αυτών αξιοποιεί, σε διαφορετική έκταση και βαθμό, τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να εξετάσουμε μερικές πτυχές αυτών των παραμέτρων και πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην διαδικασία της μάθησης στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Η ψηφιακή τεχνολογία Η Βιομηχανική επανάσταση έφερε, όπως γνωρίζουμε, τον κατακερματισμό της γνώσης και την εξειδίκευση και ανέδειξε τη μορφή του τεχνοκράτη που «ξέρει τα πάντα για το τίποτα», όπως με χιούμορ λέμε συχνά για να τονίσουμε το μεγάλο βάθος των γνώσεων που έχει για πολύ μικρές περιοχές γνώσης. Η Πληροφορική και η επανάσταση στις επικοινωνίες που ζούμε στις μέρες μας, με κύριο μέσο τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, επανέφεραν στο προσκήνιο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας σήμερα ονομάζεται Google. Η επαναστατικότητα συνίσταται στο ότι έχεις τα πάντα, σε ελάχιστο χρόνο, με μηδενικό σχεδόν κόστος και χωρίς να μετακινηθείς από το γραφείο σου. Είναι ε- παναστατική τεχνολογία γιατί εκτός από το ότι αλλάζει τον τρόπο παραγωγής αλλάζει και τον τρόπο που μαθαίνουμε. Ταυτόχρονα όμως εγείρονται και ερωτήματα ως προς την ποιότητα των πληροφοριών. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτά που ήρθαν στην οθόνη μας δεν είναι σκουπίδια και ψεύδη; Το σύγχρονο σχολείο κινείται αργά. Η εκπαίδευση είναι κοινωνικοποιητικός θεσμός με κατεύθυνση το μέλλον, αλλά κινείται αργά. Εκτός από την προφανή διδασκαλία για το μέσο, ο εκπαιδευτικός σήμερα μπορεί να προτείνει και νέας μορφής εργασίες προσέγγισης της πληροφορίας και της δόμησης της γνώσης για τους μαθητές του. Οι σπουδαιότερες είναι: η αξιοποίηση του διαδικτύου για την προετοιμασία του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, η δημοσίευση στον ιστό από τον εκπαιδευτικό, η συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές, η δημοσίευση στον ιστό από τους μαθητές, η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πολλαπλή αναπαράσταση και ευφυΐα και τη σύνθεση των συμπερασμάτων. Μέθοδοι και τρόποι αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαίδευση Κυρίαρχη μέθοδος το project και η ιστοεξερεύνηση (Webquest). Η «συνθετική εργασία», όπως εμφανίζεται στο «Νέο Σχολείο» (Τζεκάκη, 2011:6) ορίζεται ως μια

3 3 δραστηριότητα που μπορεί να εφαρμοστεί από τον εκπαιδευτικό για ένα σύνολο διδακτικών ωρών και δίνει έμφαση στην ανάδειξη των διασυνδέσεων ενός μαθήματος με άλλες επιστήμες και γνωστικές περιοχές καθώς επίσης και στην παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μίξη των δυο προηγούμενων διδακτικών μεθόδων. Ειδικά οι ιστοεξερευνήσεις είναι δραστηριότητες με έντονο τον χαρακτήρα της αναζήτησης, στις οποίες όλη ή η περισσότερη από την απαιτούμενη πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα μεταφορτωθεί από το διαδίκτυο. Είναι δε μια οργανωμένη δραστηριότητα στην οποία υπάρχουν όλα τα βήματα από την αρχική σχεδίαση, τη συλλογή πληροφοριών, τη διαδικασία, την αξιολόγηση, ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή. Η δομή μιας ιστοεξερεύνησης αποτελείται από: την εισαγωγή, το σκοπό, τη διαδικασία, την αξιολόγηση, τα συμπεράσματα και τις πηγές. Μπορεί δε να είναι: Η λύση ενός προβλήματος ή μυστηρίου, η διατύπωση θέσης ή γνώμης με επιχειρήματα, η σχεδίαση ενός προϊόντος, η ανάλυση ενός φαινομένου ή κατάστασης, η υλοποίηση μιας ιδέας ή έμπνευσης, μια περίληψη ή αναφορά, μια δημιουργική εργασία και γενικά οτιδήποτε απαιτεί επεξεργασία πληροφοριών που έχουν αντληθεί από το διαδίκτυο (Παπανικολάου Κ. & Γρηγοριάδου Μ., 2005). Η κύρια διαφορά από το project είναι ότι οι διευθύνσεις στο διαδίκτυο που θα γίνει η αναζήτηση των πληροφοριών δίνονται από τον επόπτη καθηγητή. Η ποιότητα των πληροφοριών Όμως τα προβλήματα που ανακύπτουν έχουν να κάνουν με την ποιότητα των πληροφοριών, όσο και με τη μορφή της επεξεργασίας. Και όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών, δυστυχώς, το φαινόμενο «κόψε κόλλα» έχει αναχθεί σε επιστήμη και όχι μόνο από τους μαθητές. Η Wikipedia με τις αμφίβολης εγκυρότητας πληροφορίες, συχνά, αποτελεί τη μόνη πηγή για πολλούς μαθητές στις εργασίες που αναφέραμε. Μερικά κρίσιμα ερωτήματα-κριτήρια για την αξιολόγησης των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και σχετίζονται με το ευρύτερο πρόβλημα της αξιολόγησης των ιστοσελίδων (ΙΤΥ, 2008:65) είναι: -Είναι προσωπική σελίδα; Μια προσωπική ιστοσελίδα δεν παρέχει τα εχέγγυα ενδεχομένως του εκδότη ή του κατόχου της.

4 4 -Ο τύπος του domain είναι επίσης μια άλλη παράμετρος που δίνει εγκυρότητα στις ιστοσελίδες (εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό, εμπορικό, κυβερνητικό... πχ..gov,.edu,.org,... κλπ) -Το ποιος έγραψε τα περιεχόμενα (όνομα συγγραφέα, οργανισμού, ιδρύματος, e- mail, πληροφορίες επικοινωνίας). -Είναι η σελίδα ενημερωμένη; (πχ στατιστικά δεδομένα που δεν είναι ενημερωμένα δεν είναι καλύτερα από ανώνυμα δεδομένα). Σε κάποιες περιπτώσεις η σπουδαιότητα της ενημέρωσης της σελίδας έγκειται στο να πληροφορήσει κατά πόσο ο συγγραφέας συνεχίζει να διατηρεί ένα ενδιαφέρον για τη σελίδα ή την έχει παρατήσει. -Υπάρχει τεκμηρίωση στις πληροφορίες που δίνονται; (με άλλους συνδέσμους σε πρωτότυπες πηγές-σελίδες, σε βιβλία ή περιοδικά κλπ). -Αν είναι αναπαραγωγή από άλλη πηγή, μήπως έχει υποστεί αλλοιώσεις; Μπορεί να χρειάζεται να βρεθεί η αρχική πηγή για να διαπιστωθεί κατά πόσον η αντιγραφή είναι πλήρης. Αν, για παράδειγμα, πρόκειται για νόμιμη αναπαραγωγή ενός άρθρου από ένα έγκριτο περιοδικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια δήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής του υλικού. -Αν υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες, λειτουργούν; Είναι αντιπροσωπευτικοί μιας σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων ή είναι μονόπλευροι; Δείχνουν μήπως μία προκατάληψη; Πολλές σελίδες προσφέρουν συνδέσμους σε άλλες σελίδες ανάλογου περιεχομένου και καλούν τον επισκέπτη να συγκρίνει τη δική τους πληροφορία με αυτήν των άλλων σελίδων. Όταν αυτή η παρακίνηση γίνεται προς σελίδες με αντίθετο περιεχόμενο, είναι πιθανό η αρχική σελίδα να είναι πιο ισορροπημένη και χωρίς προκαταλήψεις. -Είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της σελίδας και σε άλλες γλώσσες; (Για παράδειγμα σκεφτείτε μια σελίδα ενός κρατικού οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες. Είναι οι πληροφορίες αυτές προσβάσιμες σε μέλη μειονοτήτων που μένουν στη χώρα;) -Υπάρχει δυνατότητα να γίνει προβολή της σελίδας με τροποποίηση στην εμφάνισή της, ώστε να διευκολύνει άτομα που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες; (Για παράδειγμα σε άτομα με δυσκολίες στην όραση θα ήταν σημαντικό να μπορούν να προβάλλουν τη σελίδα με διαφορετική γραμματοσειρά και αλλαγές στο μέγεθος της γραμματοσειράς). -Υπάρχουν διαφημίσεις στη σελίδα; Πρόκειται για άμεση ή έμμεση διαφήμιση; -Πώς είναι το κείμενο; Είναι άρτιο γλωσσικά; Υπάρχουν λάθη γραμματικά, συντακτικά, ορθογραφικά;

5 5 -Είναι το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνο με τα κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα της κοινωνίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται; Είναι αποδεκτή αισθητικά; Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Οι μέθοδοι διδασκαλίας με βάση τον υπολογιστή και το διαδίκτυο, το ξέρουμε πλέον, δεν αφήνουν ανεπηρέαστο και τον τρόπο διδασκαλίας. Στις μεθόδους project και στις ερευνητικές συνθετικές εργασίες στην εκπαίδευση, στις οποίες θα πρέπει να κυριαρχούν η διεπιστημονικότητα, η διαθεματικότητα και η κριτική σκέψη, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικότερες όταν χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατικότητα και ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (ΙΤΥ, 2008). Δηλαδή απαιτούν μια άλλου είδους προσέγγιση από αυτήν που ξέραμε μέχρι τώρα. Τα διαθεματικά πεδία και πλαίσια είναι με τα νέα αναλυτικά προγράμματα (ΔΕΠΠΣ, 2003:10) μέθοδοι που προτείνονται ως μια από τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην υποχρεωτική μας εκπαίδευση και τα δυο τελευταία χρόνια (ΥΠΔΜΘ, 2011) με τα project έχουν επεκταθεί και στο Λύκειο. Οι στρατηγικές προσέγγισης μπορεί να είναι η συγκρότηση διαθεματικών αντικειμένων, όπως γίνεται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ή η οριζόντια διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων που είναι ενταγμένα αυτοτελώς στο αναλυτικό πρόγραμμα. Τα πολυμέσα Ένα άλλο νέο στοιχείο στη διδασκαλία είναι τα πολυμέσα. Η τεχνολογία δηλαδή με βάση τον υπολογιστή που προσφέρει γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, διαισθητική πλοήγηση, διάδραση, γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία, μη γραμμική προσέγγιση των εννοιών. Προσφέρουν ακόμα την πληροφορία σε περισσότερους από έναν κώδικες επικοινωνίας: Κείμενο, υπερκείμενο με συνδέσμους, εικόνα, ήχο και βίντεο. Η πληροφορία μπορεί να προσπελαστεί από πολλές κατευθύνσεις. Ο χρήστης του περιβάλλοντος πολυμέσων μπορεί να εμβαθύνει σε κάποια σημεία περισσότερο ή να προσπεράσει άλλα. Είναι πολύ καλό περιβάλλον για την εκπαίδευση με δυο μειονεκτήματα: -Το πρώτο έχει να κάνει με την βαρύτητα των πληροφοριών. Στο γεμάτο εικόνες περιβάλλον δύσκολα κανείς μπορεί να εμβαθύνει στις έννοιες. Συχνά κατηγορούνται

6 6 ότι η γνώση που δημιουργείται από την εμπλοκή των χρηστών ανήκει στις χαμηλότερες βαθμίδες των κλιμάκων του γνωστικού τομέα και -Μπορεί κάποιος με το μη γραμμικό τρόπο προσέγγισης να μην περάσει από κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Τα προβλήματα αυτά είναι προβλήματα που αφορούν και το διαδίκτυο. Η έννοια της «τροχιάς» Η έννοια της «τροχιάς» εμφανίζεται για πρώτη φορά στα αναλυτικά προγράμματα του Νέου Σχολείου (Τζεκάκη, 2011). Στην έννοια αποτυπώνεται μια συνολική θέαση της μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή, η οποία συναπαρτίζεται από ένα σκοπό, ο οποίος εξειδικεύεται σε μια σειρά στόχων. Συναπαρτίζεται ακόμα από μια διαδρομή στην προσέγγιση των εννοιών και ένα σύνολο από διδακτικές δραστηριότητες. Με αυτή την έννοια μια τροχιά μπορεί να αποτελέσει πχ η ιστορική πορεία της Κρήτης ή η συγγραφή ενός σεναρίου, πχ για τη Σπιναλόγκα, το οποίο στη συνέχεια να γίνει μια μικρού μήκους ταινία. Παραδείγματα Θέματα διδακτικών προτάσεων από τον πολιτισμό της Κρήτης Θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της «τροχιάς» για να δώσουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία μπορούν κατά την άποψή μας να αξιοποιηθούν σε προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής αγωγής, μουσειακής αγωγής, τοπικής ιστορίας, προγράμματα Comenius, συνθετικών διαθεματικών εργασιών στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ, στα Project του Λυκείου κ.α. Το διαδίκτυο και τα πολυμέσα που αναφέραμε μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο στην αναζήτηση των πληροφοριών, όπως και στην επικοινωνία (blog, , skype, τηλεδιασκέψεις, πλατφόρμες) αλλά και στη σύνθεση του τελικού παραγόμενου προϊόντος που μπορεί να είναι ένας ιστότοπος, ένα blog, ένα εμπλουτισμένο κείμενο σε ψηφιακή μορφή, μια σειρά παρουσίασεων σε περιβάλλον πολυμέσων, ένα video, ένα μουσικό CD. Χωρίς βεβαίως να αποκλείονται το κλασικό έντυπο, οι δραματοποιήσεις, το θέατρο, ο χορός, η ζωντανή μουσική, το τραγούδι, οι εικαστικές δημιουργίες, οι κατασκευές κ.α. Ενδεικτικά παραδείγματα πολιτιστικών διαδρομών στο χώρο και το χρόνο στην Κρήτη: 1. Γενικά χαρακτηριστικά της Κρήτης [Φυσική γεωγραφία, κλίμα, σύντομη α- ναφορά στην Ιστορία, κατοικία, διοικητική διαίρεση, οικονομία, βιομηχανία,

7 7 ορυκτά, τουρισμός, συγκοινωνίες, πανίδα και χλωρίδα, τοπική φορεσιά, παραδοσιακή μουσική και χοροί] 2. Αξιοθέατα Κρήτης [Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια, φαράγγια, χώροι μοναδικού φυσικού κάλους] 3. Παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης [Ριζίτικα, ο Ερωτόκριτος και οι επιδράσεις του στα παραδοσιακά, οι μαντινάδες κ.α.] 4. Ενδημικά φυτά της Κρήτης 5. Αρωματικά βότανα της Κρήτης 6. Η Κρητική πανίδα 7. Η ντοπιολαλιά της Κρήτης: Ρίζες-Αναφορές-Επιδράσεις 8. Κρητική κουζίνα [Αξία-κατηγορίες (γεύματα-τυριά-χόρτα-σαλάτες-γλυκά και φρούτα-πίτες-ποτά)] 9. Μυθολογία και Ιστορία της Κρήτης μέσα από την Τέχνη [Σημεία ορόσημα όπως έχουν αποτυπωθεί σε έργα Τέχνης] 10. Ο Κρητικός πολιτισμός σε γραμματόσημα και καρτ ποστάλ. 11. Μυθολογικές μορφές με αναφορά και δράση στην Κρήτη. 12. Από τον Τάλω στα ρομπότ και από τον διαβήτη στον ζωδιακό κύκλο. Το τοπολογικό πρόβλημα του λαβυρίνθου. Ο διπλασιασμός του κύβου και ο τάφος του γιού του Μίνωα. Οι απαρχές της επιστήμης και της τεχνολογίας και η Κρήτη. 13. Η Κρήτη στα έργα των μεγάλων κλασσικών συγγραφέων της αρχαιότητας. [Όμηρος-Ηρόδοτος-Πλάτων και Θουκυδίδης] 14. Η Κρήτη του Boissona και της Nelly s. 15. Ο Χριστιανισμός στην Κρήτη [Ιστορικά στοιχεία, παραδόσεις και θρύλοι, Χριστιανικά μνημεία] 16. Η Κρητική Σχολή στην Ορθόδοξη Αγιογραφία 17. Κρητικό Θέατρο 18. Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου 19. Η μαντινάδα στην Κρήτη 20. Λαϊκά όργανα και λαϊκοί οργανοπαίχτες στην Κρήτη 21. Απελευθερωτικοί Αγώνες των Κρητών, μορφές και ορόσημα. 22. Επιφανείς Κρήτες [Θεοτοκόπουλος-Κορνάρος-Βενιζέλος-Καζαντζάκης- Θεοδωράκης] 23. Τα τοπωνύμια στους σωζόμενους χάρτες της Κρήτης και η ιστορία τους.

8 8 24. Κρητικό πάνθεο 25. Τα ονόματα των οδών στην πόλη μου [Συνήθως η ονοματοδοσία στους δρόμους των πόλεων σκιαγραφεί την τοπική Ιστορία. Ο καθηγητής εκτός από το ερευνητικό κομμάτι μπορεί να προτείνει διαφόρους τρόπους ομαδοποίησης των στοιχείων ώστε να δώσει έμφαση σε όποια ή όποιες διαστάσεις συμφωνήσει με τους συμμετέχοντες. Πχ πολιτικοί, αγωνιστές, διανοούμενοι, αλφαβητική κατάταξη κλπ] 26. Περιβαλλοντικά προβλήματα όπως καταγράφονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το project όταν υπάρχουν τοπικά έντυπα, οπότε οι μαθητές μπορούν με παρεμβάσεις πεδίου να βιώσουν εντονότερα τα προβλήματα και να οργανώσουν καλλίτερα το θέμα τους. Πχ στην Κρήτη: Υγρότοποι και τουρισμός, εποικισμός παράκτιων περιοχών, ήπιες μορφές ενέργειας, καταστροφή υδροφόρου ορίζοντα από την υπεράντληση και την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, διαχείριση σκουπιδιών, κ.α. 27. Ταινίες μικρού μήκους με θέματα πχ τη Σπιναλόγκα, την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα κ.α. Συμπερασματικά Οι νέες τεχνολογίες (περιβάλλον υπολογιστή, διαδίκτυο, πολυμέσα) με τις μεθόδους της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τις ερευνητικές εργασίες, όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί στο σημερινό σχολείο μπορούν να αντλήσουν θέματα από το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Κρήτης να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις διδακτικές τους προτάσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών). (2003). Α- ναλυτικά προγράμματα σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. ( ) ΙΤΥ. (2008). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1. Πάτρα: ΙΤΥ Παπανικολάου Κ. & Γρηγοριάδου Μ. (2005). Σχεδιάζοντας WebQuest σενάρια μαθημάτων με βάση πολλαπλές πηγές πληροφορίας για τη δομήλειτουργία-αναβάθμιση του υπολογιστή. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συ-

9 9 νέδριου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη». Σύρος Τζεκάκη, Μ. (2011). Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Εκπαιδευτικών. Αθήνα: Νέο Σχολείο ΥΠΔΜΘ. (2011). Πρόταση για το Νέο Λύκειο. ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011. Ανάκτηση ( )

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α Σ Ε Π Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προσαύξηση του βαθμού της γραπτής εξετάσεως για τον προσδιορισμό του τελικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα