Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πρόλογος xi Ευχαριστίες xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά για την Μηχανοργάνωση Εργασίες μιας Οικονομικής μονάδας - Οργανισμού Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Επιχείρηση Γενικά για το έργο των Η/Υ - Βασικές Έννοιες Οι ειδικοί της Πληροφορικής Βασικά στοιχεία ενός Η/Υ Λοιπά περιφερειακά των Η/Υ Συστήματα Η/Υ Τρόπος επεξεργασίας των Η/Υ Ορολογίες της Πληροφορικής Η εφαρμογή των Η/Υ στην ΕΛΛΑΔΑ Κεφάλαιο 2ο Λογισμικό Επιχειρήσεων 1 Λογιστικές εφαρμογές με Η/Υ Σύγκριση Χειρογραφικού - Μηχανογραφικού Συστήματος Εμπορικές - Λογιστικές - Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ Α. Πρόγραμμα κατά παραγγελία (customize) Β. Τυποποιημένο Λογισμικό (Software package) Ανάπτυξη ή Αγορά Λογισμικού Παραγωγοί Λογισμικού Επιλογή - Αξιολόγηση Λογισμικού Οικονομικές Εφαρμογές επιχειρήσεων Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης Γενική - Αναλυτική Λογιστική με Η/Υ Βιβλίο Εσόδων Εξόδων με Η/Υ Πρόγραμμα Μισθοδοσίας

2 vi Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κεφάλαιο 3ο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Η έννοια του συστήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Οργανωτική Δομή Επιχείρησης Ολοκληρωμένο Σύστημα Η Βάση Δεδομένων Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning) Γενικά για τα E.R.P Γενικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος E.R.P Γιατί ERP Στόχοι από την υλοποίηση E.R.P Διάρκεια εφαρμογής E.R.P CRM Ορισμοί και έννοιες Στόχοι του CRM συστήματος Ιστορική αναδρομή των CRM συστημάτων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός CRM συστήματος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Aνάπτυξη των CRM συστημάτων και η σχέση τους με τα ERP συστήματα Διαφορές μεταξύ CRM και ERP συστημάτων Συστατικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των CRM συστημάτων Παρουσίαση του e-crm Εφαρμογές του e-crm και e-crm Τεχνολογίες CRM Σύνδεση των CRM με τα λοιπά προγράμματα της εταιρίας Παρουσίαση CRM συστημάτων Κεφάλαιο 4ο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Λοιπές Εφαρμογές του 1 Ηλεκτρονικό εμπόριο (Ορισμός) Πεδία Εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

3 Περιεχόμενα vii 1.2 Επιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις Ηλεκτρονική τιμολόγηση - e-invoicing Προετοιμασία της Επιχείρησης Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονικές παραγγελίες (e-ordering) Ηλεκτρονική παρακολούθηση πωλήσεων - e-sales Electronic Data Exchange Διασύνδεση EDI μέσω Διασύνδεση AS2 μέσω Παράδειγμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών στη Βιομηχανία Τροφίμων Πρόταση στο labs.opengov.gr Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-retailing) Χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού καταστήματος Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι Πολιτικές ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων Χρήση Internet Χρήση Ηλεκτρονικές (Ψηφιακές) Υπογραφές και Κρυπτογράφηση Νομικό πλαίσιο - Ο Ρόλος της ΕΕΤΤ Ψηφιακό τιμολόγιο: Νομοθεσία, εξελίξεις και τάσεις Ελληνική Νομοθεσία Κεφάλαιο 5ο Εφαρμογές Αυτοματοποίησης Λογιστικών Γραφείων 1 Εφαρμογές Γραφείου Επεξεργαστής Κειμένων (Word processing) Λογιστικά φύλλα Προγράμματα παρουσιάσεων Εφαρμογές Τηλεματικής Ορισμός της Τηλεματικής Internet Intranets Βάσεις δεδομένων on-line Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο TAXISNET

4 viii Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κεφάλαιο 6ο Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού 1 Μορφές Κωδικών Κωδικός Πελατών Κωδικός Προμηθευτών Κωδικός Ειδών Γενικά για την καλή λειτουργία της Εμπορικής Διαχείρισης Αποθήκη Καταχωρήσεις Αρχείων Πελάτες - Προμηθευτές Καταχωρήσεις Παραστατικών Κινήσεων Γενική Αναλυτική Λογιστική Μεγέθη αρχείων Μηχανογραφικών Εφαρμογών Ανάλυση Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής Ανάλυση Εμπορικής Διαχείρισης Ροή εργασιών στο μηχανογραφημένο Λογιστήριο Καθημερινές Εκτυπώσεις Έλεγχοι συμφωνίας Εμπορικής Διαχείρισης & Γενικής Λογιστικής Ασφάλεια Η/Υ και Φύλαξη εφαρμογών & αρχείων Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κεφάλαιο 8ο Παραστατικά ΚΦΑΣ-ΕΛΠ Ενημερώσεις Εφαρμογών 1 Παραστατικά Δικαιολογητικό Έγγραφο Μη Τιμολογηθέντων αποθεμάτων Τιμολόγιο Αποδείξεις Κίνηση των παραστατικών σε μια Εμπορική εφαρμογή Ενημερώσεις Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής Ανακεφαλαίωση

5 Περιεχόμενα ix Κεφάλαιο 9ο Πρακτική Εξάσκηση Πρακτική Άσκηση Άσκηση Μηχανογράφησης Άσκηση Χειρογραφικής τήρησης Άσκηση Εμπορικής-Διαχείρισης-E.R.P Άσκηση Χειρογραφικής εξάσκησης Κεφάλαιο 10ο Entersoft Business Suite 1 Entersoft EBS Βασικό menu Λίστες Συντομεύσεων Λίστες εμφάνισης δεδομένων (Όψεις) Δομικά στοιχεία όψεων Ανάλυση Δεδομένων (Dashboards) Τύποι Αντικειμένων Εκτυπώσεις Οικονομικών Στοιχείων (ΒΙΤS) Η Γραμμή Εργαλείων Το Πλέγμα των Δεδομένων Διαγράμματα Επιχειρηματικών Ροών Κύβοι Ανάλυσης Δεδομένων Δομικά στοιχεία του Κύβου Περιοχή Κριτηρίων Περιοχή Διαστάσεων Περιοχή Δεδομένων Διαχείριση Εγγράφων (Attachments) Menu εγγραφών Βασικά αρχεία Δεδομένων εφαρμογής Πληρωτέοι Λογαριασμοί Αποθέματα Δαπάνες Υπηρεσίες Εισπρακτέοι Λογαριασμοί Πωλητής Πάγια Χρηματικοί Λογαριασμοί

6 x Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων 9.9 Λογαριασμοί Λογιστικής Ειδικοί Λογαριασμοί Έργα Απογραφές Πως καταχωρώ Αγορές Απαραίτητα στοιχεία (Τύπος Παραστατικού & Προμηθευτής) Καταχώριση Παραλαβής προμηθευτή (Μετασχηματισμός- Μετάβαση) Πως καταχωρώ έξοδα Καταχώριση Τιμολογίου ή Απόδειξης Δαπάνης Πως καταχωρώ Αγορά Παγίου Καταχώριση Αγοράς Παγίου Πως καταχωρώ Παραστατικά Πωλήσεων «Επικεφαλίδα» - Απαραίτητα στοιχεία Καταχώριση Δικαιολογητικού Εγγράφου μη Τιμ/ντων Αποθεμάτων Τιμολόγηση Δικαιολογητικού Εγγράφου μη Τιμ/ντων Αποθεμάτων Προσφορές - Παραγγελίες Παροχή Υπηρεσιών Λιανικές Πωλήσεις Εισπράξεις-Πληρωμές Πληρωμές Λοιπές εργασίες Εισπράξεων & Πληρωμών Λογιστικές Εργασίες Διαδικασία Λογιστικοποίησης των πράξεων του εμπορικού (Γέφυρα Λογιστικής) Εταιρική Πληροφόρηση Στοιχεία Πωλήσεων Συγκριτικά στοιχεία Πελατών Συγκριτικά στοιχεία Ειδών Βιβλιογραφία Επίλογος Βιβλιογραφία

7 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό είναι ένα απόσταγμα γνώσεων και εμπειριών στο τομέα της Μηχανογραφικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων αλλά και των Ο.Τ.Α. και άλλων Δημοσίων Οργανισμών. Η δημιουργία του βιβλίου αυτού συνδυάζεται με την αλλαγή που ήδη έχει επέλθει στην αλλαγή όλων των λογισμικών στην αγορά του Software σε περιβάλλον Windows. Όλα τα Software House (π.χ. SingularLogic, Entersoft, Altec, Softone Epsilon κ.λπ) με την πολυετή εμπειρία τους και εκμεταλλευόμενα τις τεράστιες εξελίξεις, τόσο όσον αφορά τις δυνατότητες του hardware, όσον και τις εξελίξεις στο software (νέα λειτουργικά σε Windows, νέες Γλώσσες προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον, δυνατότητες των Σχεσιακών βάσεων Δεδομένων RDBMS), αναλαμβάνουν να κάνουν τη ζωή της επιχείρησης ποιο καθαρή, και με μεγαλύτερη ακρίβεια στις πληροφορίες. Το βιβλίο αναφέρεται στην μηχανογράφηση με παραδείγματα, αναλύει όλο το φάσμα των εφαρμογών που υπάρχουν για την μηχανογράφηση κάθε επιχείρησης και δίδει βασικές γνώσεις για τους Η/Υ και τα περιφερειακά αυτών, που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές αυτές αλλά και το Ηλεκτρονικό εμπόριο με την ραγδαία εξάπλωση του Internet.. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε υποψήφιο μηχανογράφο είναι να γνωρίζει βασικές έννοιες όπως, τα είδη των παραστατικών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ και τα πρόσφατα Ε.Λ.Π, να γνωρίζει τις βασικές έννοιες όπως (χρέωση, πίστωση, αξιόγραφα, υπόλοιπα ειδών στην αποθήκη, ισοζύγιο πελατών κ.α.), έννοιες που λίγο πολύ όμως θα αναπτυχθούν και στην συνέχεια. Το βιβλίο είναι ιδανικό για κάθε νέο μηχανογράφο και ιδιαίτερο μελετημένο για την διδαχή σε σπουδαστές των Α.Ε.Ι, των Τ.Ε.Ι. και των Ι.Ε.Κ. μια και συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση.

8 xii Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Στο ιδιαίτερο τμήμα της πρακτικής άσκησης υπάρχει άσκηση με πραγματικά παραστατικά, όπως θα τα συναντήσει ο καθένας στο χώρο εργασίας (λογιστήριο), μελετημένη έτσι ώστε να τις εφαρμόσει είτε σε ένα πρόγραμμα Εμπορικής διαχείρισης, είτε σε ένα πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής, είτε στο Εσόδων-Εξόδων. Η μηχανογράφηση προσφέρει πληροφορίες που για να ανακτηθούν με χειρόγραφο τρόπο είναι πολλές φορές έως και αδύνατο διότι απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο και οι μηχανογράφοι είναι αυτοί που με την καθημερινή ενασχόληση τους προσφέρουν στην διοίκηση κάθε οικονομικής μονάδας πολύτιμες πληροφορίες. Στην έκδοση αυτή αναπτύσσουμε περιληπτικά τις οδηγίες χειρισμού ενός από τα καλύτερα Λογισμικά που εφαρμόζονται σε πολλές μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα, το Entersoft Business Suite. To Entersoft Business Suite είναι ένα E.R.P που πρώτο ενσωμάτωσε τόσο την πλήρη Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση, τις Αναφορές με Reports και μάλιστα με την μορφή των Κύβων, το C.R.M. δηλαδή την αναλυτική παρουσίαση των Πελατειακών Σχέσεων και το κυριότερο το E-Commerce (την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου) στο κορμό της εφαρμογής. Πρέπει να επισημάνουμε ότι όλες οι εφαρμογές λογισμικού δημιουργούνται και γεμίζουν από τις εμπειρίες των χρηστών και σε συνάρτηση με τις μεταβολές των νομοθετικών πραγμάτων, έχουμε σαν αποτέλεσμα τα προγράμματα να αναπροσαρμόζονται συνεχώς, πλησιέστερα στους μελετημένους στόχους κάθε επιχείρησης. Αθανασίου Δημήτριος

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Στέλεχος Μηχανογραφημένης Λογιστικής Στέλεχος Μηχανογραφημένης Εμπορικής Διαχείρισης Στέλεχος Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα