Τηλ , Fax e.mail:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. +30 2610 997351, Fax +30 2610 997362. e.mail: koulsot@yahoo.gr, imaltidhs@gmail.com, e.mitronikas@ee.upatras.gr, a.n.safacas@ee.upatras."

Transcript

1 «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ» Σ. Κουλλαπής, Ι. Μαλτίδης, E. Μητρονίκας, Α. Σαφάκας Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Ενέργειας Ρίο-Πάτρα Τηλ , Fax e.mail: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστόν η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα καίριο σηµείο αναθεώρησης της ενεργειακής της πολιτικής. Λόγω των τρεχουσών συγκυριών και της συνθήκης του Κιότο, που υπερψηφίστηκε από τις περισσότερες χώρες, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να κατασκευάσουν µέσα µεταφοράς µε µειωµένες ή µηδενικές εκποµπές ρύπων. Ως καλύτερη λύση διαφαίνεται η κατασκευή αµιγώς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, τα οποία θα βασίζονται στις ενεργειακές κυψέλες υδρογόνου. Το ενδιάµεσο στάδιο αυτής της µετάβασης από τα συµβατικά οχήµατα στα αµιγώς ηλεκτροκίνητα είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα. Τα υβριδικά αυτοκίνητα συνδυάζουν τη µηχανή εσωτερικής καύσης, που είτε υποστηρίζεται στο έργο της από τον ηλεκτρικό κινητήρα (παράλληλα υβριδικά) είτε τροφοδοτεί µέσω µιας γεννήτριας τον ηλεκτροκινητήρα (σειριακά υβριδικά). Ο ηλεκτρολόγος µηχανικός βρίσκεται στο επίκεντρο της εξέλιξης των υβριδικών αυτοκινήτων αφού υπάρχουν πολλά πεδία εφαρµογής των γνώσεων του αλλά και πεδία για περαιτέρω έρευνα, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων µε µεγάλο λόγο ισχύος προς βάρος, ηλεκτρονικοί µετατροπείς ισχύος µε µεγάλη απόδοση για τον έλεγχο των κινητήρων αλλά και η επιλογή κατάλληλων συσσωρευτών για την τροφοδοσία των συστηµάτων. Ως εκ τούτου, υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από την πανεπιστηµιακή κοινότητα για τις εφαρµογές αυτές και γίνονται κινήσεις για την ενθάρρυνση των φοιτητών να απασχοληθούν για αυτό το θέµα µέσω των διπλωµατικών εργασιών, όπως συνέβη και µε το παρόν έργο. 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΒΡΙ ΙΚΟ A. Επιλογή οχήµατος Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δηµιουργία ενός υβριδικού οχήµατος µε τη µετατροπή ενός συµβατικού αυτοκινήτου για πειραµατικούς σκοπούς. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ένα συµβατικό όχηµα µικρού βάρους, το οποίο εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε τετρακίνητο. Μετά από σχετική έρευνα αγοράς επιλέχθηκε ένα αυτοκίνητο - 1 -

2 FIAT PANDA 900 κ.εκ., το οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, επειδή δε έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και ως τετρακίνητο µοντέλο, ήταν πιο εύκολο να βρεθούν τα ανταλλακτικά για τη µετατροπή σε τετρακίνητο. Το όχηµα Σχήµα 1. Fiat Panda 900cc γεννήτ ρια Οδοντ ωτός Ηλεκτρι κός Μ ΕΚ Κ.Τ Μπροστινό ζεύγος τροχών Συστοιχία συσσωρευτών Κινητήριος Άξονας Πίσω ιαφορικό Οπίσ θιο ζεύγος Σχήµα 2. Μορφή υβριδικού ηλεκτρικού οχήµατος αυτό µετατράπηκε σε υβριδικό διατηρώντας το υφιστάµενο κινητήριο σύστηµα µε την Μ.Ε.Κ. και τη µετάδοση της κίνησης στο µπροστινό µέρος. Το σχήµα 2 δείχνει παραστατικά τα βασικά µέρη του υβριδικού οχήµατος, το οποίο προέκυψε µετά από επεµβάσεις που περιγράφονται στη συνέχεια. B. Αλλαγή του πίσω συστήµατος ανάρτησης και προσαρµογή του συστήµατος πέδησης Το συγκεκριµένο συµβατικό αυτοκίνητο είναι προσθιοκίνητο και δεν διαθέτει σύστηµα µετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς, δηλαδή δεν έχει διαφορικό και άξονα µετάδοσης κίνησης. Αντίθετα, διαθέτει µία απλή ανάρτηση των τροχών σε σχήµα ωµέγα µε σπειροειδή ελατήρια, όπως φαίνεται στις σχήµα 3. Όπως γίνεται αµέσως αντιληπτό, το - 2 -

3 συγκεκριµένο σύστηµα ανάρτησης δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να υποστεί µετατροπές, ώστε να µπορεί να παρέχει ισχύ στους πίσω τροχούς, για αυτό πρέπει να αφαιρεθεί τελείως και στη θέση του να µπει το σύστηµα ανάρτησης που διαθέτει το Fiat Panda 4x4, ώστε να µπορούµε να τοποθετήσουµε το διαφορικό που φαίνεται στη σχήµα 4. Σχήµα 3. Πίσω σύστηµα ανάρτησης σε σχήµα ωµέγα του αυτοκινήτου FIAT PANDA. Σχήµα 4. Πίσω άξονας µε διαφορικό από Fiat Panda 4x4. Επίσης, για τη σύζευξη του διαφορικού και του αµαξώµατος, δηλαδή για το σχηµατισµό του πλήρους συστήµατος ανάρτησης δεν χρησιµοποιούνται σπειροειδή ελατήρια όπως πριν αλλά ηµιελλειπτικά ελατήρια (σούστες). Η τελική µορφή του νέου συστήµατος ανάρτησης µε το διαφορικό και το δοχείο καυσίµου είναι αυτή που φαίνεται στο σχήµα 5. Με µία πιο προσεκτική και λεπτοµερή παρατήρηση των δύο συστηµάτων ανάρτησης που παρουσιάζονται στις πιο πάνω φωτογραφίες διαπιστώνουµε ότι τα σηµεία στήριξης τους στο αµάξωµα είναι εντελώς διαφορετικά, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή του νέου συστήµατος ανάρτησης µε το διαφορικό να απαιτεί κάποιες τροποποιήσεις στο αµάξωµα. Οι τροποποιήσεις αυτές επέβαλλαν το σχεδιασµό και την κατασκευή βάσεων για τα µπροστινά και πίσω σηµεία στήριξης, καθώς και βάσεις στήριξης του διαφορικού µε τα ηµιελλειπτικά ελατήρια. Συγκεκριµένα, έπρεπε να κατασκευαστούν φλάντζες για τα µπροστινά σηµεία στήριξης και διπλές αρθρώσεις για τα πίσω σηµεία στήριξης, όπως φαίνεται στο σχήµα

4 Επίσης, λόγω της αλλαγής του συστήµατος ανάρτησης, ήταν αναγκαία η τροποποίηση των σωληνώσεων του συστήµατος πέδησης καθώς και η αντικατάσταση της ντίζας του χειρόφρενου, λόγο διαφοράς στα ελατήρια και στους πείρους ασφάλισης της ντίζας. Πίσω σηµεία στήριξης Σηµεία στήριξης διαφορικού µε τα ηµιελλειπτικά ελατήρια Μπροστινά σηµεία στήριξης Σχήµα 5. Το νέο σύστηµα ανάρτησης µε το διαφορικό και το δοχείο καυσίµων για το υβριδικό όχηµα. Γ. Αλλαγή του δοχείου καυσίµου Επιπλέον, λόγω της µορφής του διαφορικού, το δοχείο καυσίµων έπρεπε να αντικατασταθεί µε ένα άλλο, από ένα Fiat Panda 4x4, διότι έχουµε χωροταξικό πρόβληµα µε το υπάρχον δοχείο καυσίµου, όπως γίνεται αντιληπτό από τα σχήµατα 3 και 4. Εκτός από την αντικατάσταση αυτή, στο νέο δοχείο καυσίµων έπρεπε να γίνει και µία σηµαντική τροποποίηση. Η αντλία του παλιού δοχείου καυσίµου τοποθετήθηκε στο νέο δοχείο αφού δεν διαθέτει δική του, όπως φαίνεται στο σχήµα 7. Σχήµα 6. Απεικόνιση του νέου συστήµατος ανάρτησης

5 αντλία και δείκτης καυσίµου Σχήµα 7. Νέο δοχείο καυσίµου. Τοποθέτηση ηλεκτρικού τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω για τη µετάδοση της κίνησης στους πίσω τροχούς τοποθετήθηκε ένα διαφορικό, στο οποίο η κίνηση µεταφέρεται µέσω του κινητήριου άξονα (σχήµα 8), ο οποίος αποτελείται από δύο σταυρούς και ένα πολύσφηνο. Ο κινητήριος άξονας στο ένα του άκρο βιδώνεται πάνω στο διαφορικό, στο άλλο του άκρο εφαρµόζεται µία οδοντωτή τροχαλία διαµέτρου 200 mm. Το άκρο µε την τροχαλία στερεώνεται στο αµάξωµα µε δυο ρουλεµάν και η κορυφή του φτάνει µέχρι µπροστά, κάτω και δεξιά από το κάθισµα του οδηγού, µε το πάνω µέρος της τροχαλίας να βρίσκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο ηλεκτρικός κινητήρας στερεώνεται κάτω από το κάθισµα του συνοδηγού µε τη βάση που φαίνεται στο σχήµα 9 και στον άξονά του εφαρµόζεται µία οδοντωτή τροχαλία διαµέτρου 100 mm, της οποίας ένα µέρος βρίσκεται εντός του αυτοκινήτου. Συνεπώς, µε ένα οδοντωτό ιµάντα µεταφέρεται η κίνηση από τον άξονα του ηλεκτρικου κινητήρα στον κινητήριο άξονα του διαφορικού µε ένα λόγο στροφών n κιν /n διαφ =2:1. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ένα µέρος των τροχαλιών βρίσκεται εντός του αυτοκινήτου. Για προστασία των επιβατών από τον ιµάντα και κάλυψης των οπών που έγιναν για να τοποθετηθεί ο ιµάντας, κατασκευάστηκε το κάλυµµα που φαίνεται στο σχήµα 11. Σηµείο σύµπλεξης µε το διαφορικό Σχήµα 8. Τα δύο τµήµατα του κινητήριου άξονα. Σηµείο σύµπλεξης µε οδοντωτή τροχαλία - 5 -

6 Σχήµα 9. Βάση ηλεκτρικού κινητήρα. Σχήµα 10. Τριφασικός ασύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας. 100 Σχήµα 11. Κάλυµµα ιµάντα µετάδοσης κίνησης

7 Ε. Τοποθέτηση συστοιχίας συσσωρευτών Στον αποθηκευτικό χώρο, διευρύνοντάς τον προς το χώρο των πίσω καθισµάτων, τοποθετήθηκε µία συστοιχία συσσωρευτών, αφού πρώτα αφαιρέθηκαν τα πίσω καθίσµατα, οι ζώνες ασφαλείας των πίσω καθισµάτων και τα διαχωριστικά πλαστικά του αποθηκευτικού χώρου και του χώρου των επιβατών, όπως φαίνεται στα σχήµατα 12 και 13. Σχήµα 12. Βάση συστοιχίας συσσωρευτών. Σχήµα 13. Συστοιχία συσσωρευτών τοποθετηµένη στο όχηµα

8 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας υλικών κατασκευής και ειδικότερα της κατασκευής µόνιµων µαγνητών και ηµιαγωγικών στοιχείων έδωσε τεράστια ώθηση στην κατασκευή κινητήρων µε κύρια χαρακτηριστικά την αυξηµένη απόδοση, την αξιοπιστία, το µειωµένο βάρος και την ελαχιστοποιηση της ανάγκης για συντήρηση. Πληθώρα µοντέλων είναι διαθέσιµα σήµερα στην αγορά για πλήθος εφαρµογών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τύποι ηλεκτρικών κινητήρων, οι οποίοι προσφέρονται για εφαρµογές σε οχήµατα. 1. Τριφασικοί ασύγχρονοι κινητήρες Τα πλεονεκτήµατα αυτών των κινητήρων είναι το χαµηλό κόστος τους και η µεγάλη αξιοπιστία τους που εκπορεύεται από την απλή κατασκευή τους, τη στιβαρότητά τους και την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για συντήρηση. Το µειονέκτηµα του είναι ο µικρός λόγος ισχύος προς βάρος. 2. Τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες µε µόνιµους µαγνήτες Οι κινητήρες αυτοί φέρουν µόνιµους µαγνήτες στο δροµέα τους καθιστώντας περιττή την ύπαρξη κυκλώµατος διέγερσης. Με κατάλληλη διαµόρφωση της τάσης του στάτη επιλύεται το µεγαλύτερο πρόβληµα της µηχανής, που είναι η αδυναµία εκκίνησης. 3. Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος Είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς κατηγορίες µηχανών για αυτές τις εφαρµογές, εξαιτίας της µεγάλης ροπής που αναπτύσσουν κατά την εκκίνηση και της αντοχής τους σε υπερφορτίσεις. Στις πιο τεχνολογικά προηγµένες µορφές τους φέρουν ισχυρούς µόνιµους µαγνήτες στο στάτη, που αντικαθιστούν το τύλιγµα διέγερσης και έχουν µε αυτό τον τρόπο αυξηµένη ισχύ και µειωµένο βάρος. Μεγάλο µειονέκτηµα αποτελεί σαφώς η ύπαρξη των ψηκτρών στο κύκλωµα του δροµέα, που µειώνει την αξιοπιστία και δηµιουργεί την ανάγκη συντήρησης. 4. Κινητήρες συνεχούς ρεύµατος χωρίς ψήκτρες Είναι µια παραλλαγή του κινητήρα συνεχούς ρεύµατος που αντιµετωπίζει το πρόβληµα των ψηκτρών στο δροµέα, αφού φέρει µόνιµους µαγνήτες στο δροµέα και ένα τύλιγµα στο στάτη. Αυτός ο τύπος µηχανής τροφοδοτείται από τάση υπό µορφή παλµών µε ρυθµιζόµενο λόγο κατάτµησης, η πολικότητα των οποίων εναλλάσσεται. 5. Κινητήρες µε µαγνητική αντίδραση Είναι µια νέα γενιά κινητήρων που δε φέρουν τύλιγµα στο δροµέα. Ο δροµέας αποτελείται στην ουσία από µεγάλους έκτυπους πόλους. Ο στάτης φέρει τριφασικό τύλιγµα. Το µεγάλο πλεονέκτηµά τους είναι ότι λόγω της στιβαρότητας του δροµέα έχουν µεγάλο αριθµό στροφών. Το µειονέκτηµά τους είναι ότι δηµιουργούν ισχυρό θόρυβο. Για την παρούσα δοµή υβριδικού οχήµατος επιλέχθηκε ο ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας, αφού ελήφθησαν υπ όψη όλα τα πλεονεκτήµατά του και µε το σκεπτικό ότι η αξιοπιστία του και το κόστος αγοράς τον καθιστούν πιο κατάλληλο. Ύστερα από αναζήτηση στο διαδίκτυο επιλέχτηκε ένας κινητήρας του Ελβετού κατασκευαστή BRUSA. Ο κινητήρας φέρει στο εσωτερικό του έναν αισθητήρα στροφών

9 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ονοµαστική ισχύς 12kW στις 5920rpm Μέγιστη ροπή/ Ρεύµα κινητήρα Ονοµαστική ροπή /Ρεύµα κινητήρα Ονοµαστική τάση /Συχνότητα Μέγιστη ταχύτητα Βάρος 66Nm / 250A 20Nm / 99Α 87,5V / 200Hz rpm 32 kg Βαθµός Προστασίας IP ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΙΣΧΥΟΣ Α. οµή ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος Ο τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας είχε στο παρελθόν δύσκολο έλεγχο, εξαιτίας της µη γραµµικής συµπεριφοράς του µοντέλου της ασύγχρονης µηχανής. Με την τεχνολογική εξέλιξη των ηµιαγωγικών στοιχείων και των µικροελεγκτών έγινε δυνατή η χρήση πιο εύκολων και αποτελεσµατικών µεθόδων ελέγχου. Στο έργο αυτό επιλέχθηκε να γίνει ο έλεγχος του κινητήρα µε τη µέθοδο του άµεσου διανυσµατικού ελέγχου, ο οποίος οδηγεί σε καλύτερη δυναµική συµπεριφορά. Η διάταξη του ηλεκτρονικού µετατροπέα ισχύος είναι µια κλασσική τριφασική γέφυρα αποτελούµενη από έξι τρανζίστορ ισχύος τύπου IGBT. Η διάταξη αυτή φαίνεται στο σχήµα 14. Σχήµα 14. Ηλεκτρονικός αντιστροφέας ισχύος. Στο σχήµα 15 βλέπουµε τη διάταξη ελέγχου του κινητήρα σύµφωνα µε την οποία γίνεται η παλµοδότηση των ηµιαγωγικών στοιχείων

10 Αντιστροφέας Α.Μ. ~ Παραγωγή παλµών a-b-c Ελεγκτής ροής Ψ ref Μαγνητική ροή d-q a-b-c d-q Ελεγκτής ροπής Υπολογισµός ροπής M ref Σχήµα 15. Χονδρικό διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου του ασύγχρονου κινητήρα. Β. Επιλογή ηµιαγωγικών στοιχείων ισχύος Η επιλογή των ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος είναι από τις πιο κρίσιµες επιλογές για τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του µετατροπέα. Πρέπει να έχουν µικρό χρόνο σβέσης, ώστε για δεδοµένη ισχύ να έχουν µικρές διακοπτικές απώλειες. Ακόµη, τα στοιχεία αυτά πρέπει να έχουν ένα περιθώριο ασφαλείας όσον αφορά τα ρεύµατα και τις τάσεις που µπορούν να αντέξουν. Μετά από έρευνα αγοράς καταλήξαµε στην προτίµηση στοιχείων IGBT από την εταιρεία Fairchild. Τα στοιχεία αυτά έχουν πολύ καλά δυναµικά χαρακτηριστικά, ενώ συµφέρουσα κρίθηκε και η τιµή αγοράς τους. Ακόµη, τα στοιχεία αυτά κρίνονται κατάλληλα για µια ενδεχοµένη αύξηση της ισχύος των µπαταριών. Τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον πίνακα ΙΙ. Τάση συλλέκτη-εκποµπού Τάση πύλης-εκποµπού Ρεύµα συλλέκτη (80ºC) Ρεύµα διόδου (80ºC) Μέγιστη έκλυση θερµότητας (25ºC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 600 V 20 V 300 A 300 A 892 W

11 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΑΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ Η ύπαρξη κινητηρίου συστήµατος στον πίσω άξονα καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο του συνολικού υβριδικού κινητηρίου συστήµατος, ώστε να είναι αρµονική, αξιόπιστη και ασφαλής η λειτουργία του οχήµατος. Ο σχεδιασµός του υβριδικού οχήµατος λαµβάνει υπ όψη τρεις διακριτές καταστάσεις λειτουργίας: Εκκίνηση και κίνηση του οχήµατος σε χαµηλές ταχύτητες Το όχηµα πρέπει να έχει «νεκρά» στο κιβώτιο ταχυτήτων για να κινείται µόνο µέσω του ηλεκτροκινητήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας δέχεται εντολές από ένα ποτενσιόµετρο, το οποίο συνδέεται µε ντίζα µε το πεντάλ. Η κίνηση του οχήµατος µέσω του ηλεκτρικού κινητήρα θα γίνεται µέχρι την ταχύτητα των 25 χλµ/ώρα. Κίνηση σε µέσες ταχύτητες Ως µέσες ταχύτητες θεωρούνται οι ταχύτητες άνω των 25 χλµ/ώρα. Η ΜΕΚ κινεί αποκλειστικά το όχηµα και φορτίζει µέσω κατάλληλης παλµοδότησης της ηλεκτρικής µηχανής. Αυξηµένες απαιτήσεις ισχύος Η θέση του πεντάλ δίνει το σήµα που θεωρείται από τη κεντρική µονάδα ως σήµα για αυξηµένες απαιτήσεις σε ισχύ και ροπή και εµπλέκει τον ηλεκτροκινητήρα, του οποίου ο έλεγχος τώρα έγκειται στην επίτευξη ισορροπίας µεταξύ των δυο κινητηρίων αξόνων. Μια κεντρική µονάδα ελέγχου δέχεται σήµατα από δυο αισθητήρες στροφών, έναν για κάθε άξονα, σύµφωνα δε µε τον προγραµµατισµό της, η µονάδα αυτή ενεργεί αντίστοιχα ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να επιτελεί το έργο του αξιόπιστα. 6. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Το όχηµα κινείται από µία συστοιχία συσσωρευτών µολύβδου µε χωρητικότητα 180Ah έκαστος, τάσεως 14 6V = 84V, η οποία όπως είδαµε τοποθετήθηκε στον αποθηκευτικό χώρο. H συνολική ηλεκτρική ενέργεια που µπορούµε ν αποθηκεύσουµε στους συσσωρευτές αυτούς είναι 15,12 kwh, που κρίνεται επαρκές για την κίνηση του υβριδικού οχήµατος και δίνει ικανοποιητική αυτονοµία για κίνηση εντός πόλης, όπου ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Η επιλογή του συγκεκριµένου τύπου συσσωρευτών οφείλεται στο ιδιαίτερο χαµηλό κόστος αγοράς σε σχέση µε τις πιο εξελιγµένες µπαταρίες, π.χ. νικελίου µετάλλου - υδριδίου που φθάνουν την τριπλάσια τιµή. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Antoni Szumanowski, Fundamentals of hybrid vehicle drives, Warsaw-Radon [2] A.F. Burke, K.L. Heitner, Test Procedures for Hybrid/Electric Vehicles Using Different Control Strategies, EVS 11 Proc., Florence [3] A. Szumanowski, A. Hajduga, P. Piorkowski, E. Stefanakos, G. Moore, K. Buckle, Hybrid Drive Structure and Powertrain Analysis for Florida Shuttle Buses, EVS 16 Beijing 1999 Transactions of China electrotechnical Society, Vol. 14, [4] Α.Ν.Σαφάκας, Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών,

12 [5] Α.Ν.Σαφάκας, Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών, [6] Α.Ν.Σαφάκας, Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών, [7] Ν.Μohan, T.Undeland, W.Robbins, Power Electronics- Converters, Applications, John Wiley and Sons INC, [8] Ι. Boldea, S.A. Nasar, Vector Control of AC Drives, CRC Press, [9] P. Vas, Vector Control of AC Machines, Oxford University Press, New York, [10] E.D. Mitronikas, A.N. Safacas, E.C. Tatakis: A New Stator Resistance Tuning Method for Stator-Flux-Oriented Vector-Controlled Induction Motor Drive, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 48, No. 6, December 2001, pp [11] E.D. Mitronikas; A.N. Safacas, An Improved Sensorless Vector-Control Method for an Induction Motor Drive, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 6, December 2005, pp

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ. Γιώργος Εμμανουηλίδης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Γιώργος Εμμανουηλίδης Ιούλιος 2011 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων... 4 2.1. Ιστορία των ηλεκτρικών οχημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ρ. Ι.Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ Πλωτάρχης (Μ) Γ. Γαλάνης ΠΝ Υποπλοίαρχος Ν. Περτζινίδης ΠΝ Περίληψη - Η ηλεκτροπρόωση είναι, για διαφόρους λόγους, ή σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ Α.Π. Σακαρέλλος, Μ.Π. Θεοδωρίδης ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ ΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε. Μητρονίκας, Λέκτορας, Α. Σαφάκας, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ρυθµ ιστές Στροφών LG Σειρές ic5, ig5a, is5, ip5a & ih ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΡΟΜΕΑ Εισαγωγή Τρόπος Λειτουργίας Κύρια Μέρη Εφαρµογές Τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογίες σύνδεσης οχημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογίες σύνδεσης οχημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α. Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ως πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ορίζονται οι συσκευές που α- ποθηκεύουν ενέργεια, παρέχουν ενέργεια (εκφορτίζονται) και δέχονται ενέργεια από εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology

Off-Grid Solutions. The Future of Solar Technology EL Off-Grid Solutions The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 20/202 Medium Power Solutions Medium Power Solutions Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τη σχεδίαση και διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ Εισηγητής : Τσαμπέλογλου Δημήτρης ΑΕΜ :4469 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής επιδόσεων λειτουργίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος φωτισμού με φωτοβολταϊκό και διάταξης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολα σχετικά για τους Πολλαπλασιαστές / Πηνία Ανάφλεξης

Ολα σχετικά για τους Πολλαπλασιαστές / Πηνία Ανάφλεξης Τεχνολογία ανάφλεξης Τεχνολογία κρύας εκκίνησης Ψύξη Αισθητήρες Ολα σχετικά για τους Πολλαπλασιαστές / Πηνία Ανάφλεξης Τεχνική πληροφόρηση αριθ. 07 Ενσωματωμένη Perfection τελειότητα built in 2 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΚΛΕΝ ΚΑΣΑΙ ΛΟΥΛΟ ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ HΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ ΠΛΟΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ι. Μ. Προυσαλίδης, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ ρ Ι. Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ ρ E. Στυβακτάκης, ΕΣΜΗΕ ΑΕ ρ Φ. Κανέλλος,

Διαβάστε περισσότερα