Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη"

Transcript

1 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ. (ν. 1532/85) άρθρο 10, Διεθνής Σύμβ. Δικαιωμ. Παιδιού (ν. 2101/92) άρθρο 8.1, Σ. 9.1 & 21.1, ΑΚ 4, 33 & , ΠΚ 356, ν. 2452/96 άρθρο 25.5, ν. 3386/2005 άρθρα 2.1γ & 84.1, π.δ. 391/82 άρθρο 1.3δ, π.δ. 61/99 άρθρο 2.7 Απόδειξη της έλλειψης κωλυμάτων γάμου σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού από τη χώρα της ιθαγένειας του αιτούντος Η νομιμότητα της παραμονής αλλοδαπού στη χώρα δεν αποτελεί προϋπόθεση της σύναψης γάμου. Άλλωστε, οι αιτούντες άσυλο παραμένουν νόμιμα στη χώρα μέχρι τη διεκπεραίωση της αίτησής τους. Όταν είναι αδύνατη η προσκόμιση του λεγομένου «πιστοποιητικού αγαμίας» από τη χώρα της ιθαγένειας του αιτούντος, η απόδειξη της έλλειψης κωλύματος γάμου μπορεί ν αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. Πόρισμα με αρ. πρωτ / (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης, Χειριστής: Έλενα Μάρκου) Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί αναφορές σχετικά με νομικά κωλύματα, στα οποία προσκρούουν αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, προτιθέμενοι να συνάψουν γάμο με έλληνες ή αλλοδαπούς. Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι ορισμένοι δήμοι, αρμόδιοι για την έκδοση αδειών γάμου κατ άρθρο 1368 ΑΚ και την τέλεση αυτού κατ άρθρο 1367 ΑΚ, άλλοτε αντιμετωπίζουν τους αιτούντες άσυλο ως στερούμενους νόμιμης παραμονής και συνεπώς αρνούνται να χορηγήσουν τη σχετική άδεια, στηριζόμενοι στην πάγια άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών περί νομιμότητας της παραμονής ως προϋπόθεσης της σύναψης γάμου, άλλοτε εξομοιώνουν μεν τους αιτούντες άσυλο προς τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, πλην όμως αρνούνται σε αμφοτέρους τη σχετική άδεια λόγω έλλειψης του λεγομένου «πιστοποιητικού αγαμίας». Ως προς το αν η νομιμότητα της παραμονής αποτελεί καν προϋπόθεση της σύναψης γάμου, οι απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ήδη γνωστές στο Υπουργείο Εσωτερικών από παλαιότερη αλληλογραφία: ο γάμος αποτελεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ήτοι καλύπτεται από τη γενική ρήτρα του άρθρου 4 ΑΚ, σύμφωνα με την οποίαν «ο αλλοδαπός απολαμβάνει τα αστικά δικαιώματα του 57

2 58 Συνήγορος του Πολίτη Digesta 2007 ημεδαπού» χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις αφορώσες τη νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα (ακριβώς όπως η ισχύς μίας ενοχικής σύμβασης δεν εξαρτάται από τη νομιμότητα της παραμονής ενός εκ των συμβαλλομένων). Δύο πρόσωπα που πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις εγκύρου γάμου κατά τον Αστικό Κώδικα (και μόνον αυτές), αποκτούν αυτόχρημα «αστικό δικαίωμα» (με την έννοια του άρθρου 4 ΑΚ) για σύναψη γάμου, αφού οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα γάμου ρυθμίζονται περιοριστικώς και δεν είναι δυνατό να πολλαπλασιάζονται με αναγωγή σε διατάξεις που αφορούν συναλλαγές με τη διοίκηση. Η σύμπραξη της πολιτείας, κατά την έκδοση της άδειας γάμου (πράξη αμιγώς διαπιστωτική κατ άρθρο 1370 ΑΚ) και την τέλεση αυτού, δεν καθιστά την όλη διαδικασία «παροχή υπηρεσίας» με την έννοια του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 3386/2005, πολλώ μάλλον όταν η υπαγωγή στην απαγόρευση συναλλαγής πλήττει συνταγματικώς (άρθρα 9 παρ. 1 & 21 παρ. 1) κατοχυρωμένα δικαιώματα ελλήνων πολιτών, ήτοι αφ ενός εκείνου που επιδιώκει να νυμφευθεί αλλοδαπό, αφ ετέρου του τέκνου αυτών, το οποίο υποχρεώνεται να παραμένει επ αόριστον «εκτός γάμου». Άλλωστε, εν αντιθέσει προς σειρά άλλων περιπτώσεων συναλλαγής με τη διοίκηση, ο θεσμός του γάμου απολαύει ειδικής προστασίας από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, που υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη στη λήψη θετικών μέτρων για την ομαλή ανάπτυξη των οικογενειακών σχέσεων (απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Marckx κατά Βελγίου, ). Επίσης, ο γάμος προστατεύεται από το άρθρο 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά & Μορφωτικά Δικαιώματα (ν. 1532/85), ενώ τυχόν παρουσία τέκνου υπάγει τη σύναψη γάμου μεταξύ των γονέων αυτού στην ειδική προστασία του άρθρου 8 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/92). Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις αυτές δεν προϋποθέτει νομιμότητα παραμονής στη χώρα, πολλώ μάλλον υπό το πρίσμα της ελληνικής νομολογίας που έχει ρητώς αναγνωρίσει ότι το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία σε αλλοδαπό γονέα τέκνου του οποίου ο έτερος γονέας είναι έλληνας (απόφαση 157/99 Συμβουλίου Επικρατείας). Ωστόσο, εν όψει της επιμονής του Υπουργείου Εσωτερικών (λ.χ. εγκύκλιοι υπ αρ. Φ.28700/6956/8.4.93, Φ.48601/10475/9/ , Φ.68200/22535/ κ.ο.κ., έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ), ο Συνήγορος του Πολίτη έχει από μακρού εκτιμήσει ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια διαμεσολάβησής του επί του θέματος αυτού, του οποίου η επίλυση είναι, άλλωστε, δυνατό να τεθεί υπό την κρίση της δικαιοσύνης (άρθρο 1368 ΑΚ: «σε περίπτωση που ο αρμόδιος για την έκδοση της άδειας αρνείται να τη χορηγήσει, αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας»). Η περίπτωση των αιτούντων άσυλο είναι, φυσικά, διαφορετική: το «Ειδικό Δελτίο Αλλοδαπού που ζήτησε να αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας» (άρθρο 2 παρ. 7 π.δ. 61/99) αποτελεί τίτλο νόμιμης παραμονής στη χώρα. Το γεγονός ότι το εν λόγω

3 Digesta 2007 Συνήγορος του Πολίτη 59 καθεστώς νομιμότητας χαρακτηρίζεται «προσωρινό» (άρθρο 25 παρ. 5 ν. 2452/96), δηλαδή περιορισμένο χρονικά κατά τη διάρκεια ισχύος του εν λόγω δελτίου και πάντως μέχρι την τελική απόφαση των αρμοδίων αρχών επί του αιτήματος ασύλου, δεν συνιστά κανέναν απολύτως περιορισμό ως προς το περιεχόμενό του, δηλαδή ως προς το εύρος των απολαμβανομένων δικαιωμάτων: χρονικά περιορισμένο, άλλωστε, είναι και το εξ οιασδήποτε αιτίας απορρέον καθεστώς νομιμότητας αλλοδαπού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κατά τον επίμαχο χρόνο ορισμένα δικαιώματα αργούν ή τίθενται υπό αίρεσιν. Άλλωστε, κατά ρητή διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ ν. 3386/2005, «οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα», οπότε επ αυτών δεν τυγχάνει εφαρμογής ούτε η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 του ίδιου νόμου περί απαγόρευσης «παροχής υπηρεσιών». Επομένως, ενώ ορθώς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ) έχει ζητήσει από τους δήμους να ρωτούν επί τούτου τις οικείες αστυνομικές αρχές για την ισχύ κάθε τέτοιου ειδικού δελτίου πριν χορηγήσουν άδεια γάμου σε κάτοχο αυτού, δεν έχουν καμμιά νομική βάση ενδεχόμενοι δισταγμοί των δήμων ως προς το αν ένα εν ισχύι δελτίο καθιστά καν εφικτή την έκδοση άδειας γάμου. Οι δισταγμοί αυτοί αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση με την παροχή οδηγιών από το Υπουργείο Εσωτερικών ή με την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, πλην όμως θα διευκόλυνε τους δήμους μιά ρητή γενική διευκρίνιση υπό τη μορφή εγκυκλίου. Κατά πολύ δυσχερέστερο, όμως, είναι το ζήτημα του λεγομένου «πιστοποιητικού αγαμίας», το οποίο ενσωματώνει τη διαπίστωση ισχύος μιάς θεμελιώδους, κατά την ελληνική έννομη τάξη (άρθρα 1354 & 1372 ΑΚ), προϋπόθεσης εγκύρου γάμου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ π.δ. 391/1982, προϋπόθεση της τέλεσης γάμου από αλλοδαπούς είναι η προσκόμιση βεβαίωσης «από την οικεία προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός». Η ανελαστική επιμονή των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών στην πάση θυσία προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής, φαίνεται κατ αρχήν εύλογη, δεδομένου του γεγονότος ότι η ανάγκη διαπίστωσης της ανυπαρξίας ισχυρού γάμου αποσκοπεί όχι μόνο στη διασφάλιση του ιδιωτικού συμφέροντος του συζύγου απέναντι στο ενδεχόμενο εξαπάτησης, αλλ επί πλέον, υπό την τρέχουσα κοινωνική ηθική, στην εξυπηρέτηση έντονου και αδιαμφισβήτητου δημοσίου συμφέροντος προς αποτροπή φαινομένων διγαμίας: δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι η αποτροπή της πολυγαμίας, ακόμη και απέναντι σε εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο που την επιτρέπει, αποτελεί μιάν από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου υπερισχύει απολύτως η «επιφύλαξη δημόσιας τάξης» κατ άρθρο 33 ΑΚ. Στις περιπτώσεις πολιτικών προσφύγων (και των προς αυτούς εξομοιουμένων αιτούντων άσυλο), των οποίων οι σχέσεις με το κράτος της

4 60 Συνήγορος του Πολίτη Digesta 2007 ιθαγενείας τους έχουν κατά τεκμήριο διαρραγεί σε βαθμό που καθιστά αδύνατη την έκδοση του επίμαχου ή και παντός άλλου πιστοποιητικού, το δίλημμα για τον νομοθέτη και τη διοίκηση της φιλοξενούσης χώρας έχει ως εξής: είτε θα υπερισχύσει η υποχρέωση προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, οπότε το λεγόμενο «πιστοποιητικό αγαμίας» θα μπορεί κατ εξαίρεση ν αντικαθίσταται από απλή υπεύθυνη δήλωση με τον συνακόλουθο κίνδυνο αποδοχής ψευδών δηλώσεων και συνεπώς περιστατικών πολυγαμίας, είτε θα υπερισχύσει η ασφάλεια του ελληνικού οικογενειακού δικαίου, οπότε η έλλειψη του πιστοποιητικού θα καθιστά αδύνατη την τέλεση γάμου με αποτέλεσμα την ολοσχερή αποστέρηση των πολιτικών προσφύγων από θεμελιώδες ατομικό τους δικαίωμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ήδη πολύ πριν το φαινόμενο των αιτήσεων ασύλου λάβει τις σημερινές ποσοτικές του διαστάσεις, είχε αντιμετωπίσει το ζήτημα με τόλμη, ευελιξία και αποφασιστικότητα, κυρίως (αλλ όχι μόνο) χάριν των ομογενών που είχαν διωχθεί ή διαφύγει από τις χώρες της ιθαγενείας τους: με τις υπ αρ. 4127/ , 4953/ & 137/ «Γενικές Διαταγές» προς τους δήμους, είχε ορισθεί ότι, όταν ο αλλοδαπός «βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής της χώρας του θα υποβάλει αντ αυτής υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση αδείας γάμου» (έγγραφο Διεύθυνσης Ιθαγενείας υπ αρ. πρωτ. ***/ ). Η ιστορική συγκυρία της συγκεκριμένης επιλογής δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ του περιορισμού της κατ αποκλειστικότητα στον κύκλο των ομογενών, δεδομένου ότι στην κατ άρθρο 8 της ΕΣΔΑ υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων για την ομαλή ανάπτυξη των οικογενειακών σχέσεων δεν χωρούν περιορισμοί με κριτήριο την ιθαγένεια ή την εθνικότητα. Προβαίνοντας στην ανωτέρω στάθμιση, η πολιτεία έθεσε, άπαξ και διά παντός, όρια στην επιδίωξη της ασφάλειας του οικογενειακού δικαίου, εκτιμώντας ότι αυτή δεν είναι πάντως δυνατό να καταλήγει στην παρακώλυση του γάμου όσων ανυπαιτίως αδυνατούν να ικανοποιήσουν συγκεκριμένη, υπό κανονικές συνθήκες εύλογη, αξίωση του νόμου. Άλλωστε, απέναντι στη διακινδύνευση πολυγαμίας, η έννομη τάξη δεν διαθέτει μόνο το προληπτικό εχέγγυο της μη έκδοσης άδειας γάμου κατ άρθρο 1354 ΑΚ, αλλ επί πλέον διαθέτει και τα κατασταλτικά μέτρα της ακύρωσης του δεύτερου ή πολλαπλού ταυτόχρονου γάμου κατ άρθρο 1372 ΑΚ καθώς και της ποινικής κύρωσης κατ άρθρο 356 ΠΚ. Τούτο γενικώς μεν σημαίνει ότι ο νομοθέτης έλαβε υπ όψη του τον κίνδυνο καταστρατηγήσεων της απαγόρευσης διγαμίας (εξ ου και μερίμνησε για την ακόμη και εκ των υστέρων καταστολή αυτής), ειδικώς δε στην περίπτωση της αιτιολογημένης αδυναμίας προσκόμισης «πιστοποιητικού αγαμίας» σημαίνει ότι ο νομοθέτης αναδέχθηκε τον εν λόγω κίνδυνο καταστρατηγήσεων, χωρίς, φυσικά, να μειώνει την αστική ή ποινική απαξία αυτών. Αιτία της επιλογής αυτής στην οποία προέβη η ελληνική

5 Digesta 2007 Συνήγορος του Πολίτη 61 έννομη τάξη (εκπροσωπουμένη, εν προκειμένω, από τη διοίκηση ως εφαρμοστή του νόμου), δεν είναι κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα που συντρέχει στα ευνοηθέντα πρόσωπα (ομογενείς, πρόσφυγες κ.ο.κ.), αλλ ακριβώς ο συνδυασμός δύο θεμελιωδών αρχών: προστασία της οικογένειας και χρηστή διοίκηση. Λοιπές παράμετροι, όπως λ.χ. το ειδικό νομικό καθεστώς των προσφύγων ή η πολιτική προστασίας των ομογενών μας, απλώς επιτείνουν την ανωτέρω τετελεσμένη επιλογή αλλ ουδόλως περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της, εξ ου και αυτή εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες των οποίων τα χαρακτηριστικά ενεργοποιούν τις ανωτέρω θεμελιώδεις αρχές (λ.χ. κάτοχοι άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλοδαποί υπό καθεστώς ανέφικτης απέλασης κ.ο.κ.). Μας είναι γνωστό ότι η ανωτέρω παλαιά και ορθή επιλογή του Υπουργείου Εσωτερικών εξακολούθησε εφαρμοζόμενη επί σειράν ετών και για τους πολιτικούς πρόσφυγες, υπέρ των οποίων, άλλωστε, συνέτρεχε και η ρύθμιση του άρθρου 25 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/59), σύμφωνα με την οποία «οσάκις η υπό πρόσφυγος άσκησις δικαιώματος κανονικώς απαιτεί την συνδρομήν αλλοδαπών αρχών εις ας δεν δύναται ούτος να προσφύγη, αι Συμβαλλόμεναι Χώραι, εις το έδαφος των οποίων διαμένει, θα μεριμνήσουν ίνα η συνδρομή αύτη τω παρασχεθή είτε υπό των αρμοδίων αυτών αρχών είτε υπό διεθνούς τινος αρχής». Σύμφωνα με την αναφορά του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη από τα τέλη του 2003 παύσει να εφαρμόζουν την πάγια αυτή πρακτική, ενώ έκτοτε δεν φαίνεται να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο καμμιά εγκύκλιος προς επιβεβαίωση της παλαιάς πρακτικής ή έστω προς αιτιολόγηση τυχόν μεταστροφής. Τέλος, ενώ για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες τα ανωτέρω δεν φαίνονται δεκτικά αμφισβητήσεως, προκειμένου περί των αιτούντων άσυλο θα μπορούσε να προβληθεί η αντίρρηση ότι, στην περίπτωσή τους, η αδυναμία συνδρομής της πατρίδος τους αποτελεί εισέτι απλούν ισχυρισμό και δεν έχει ακόμη περιβληθεί το κύρος μιάς αντικειμενικής πιστοποίησης, όπως αυτή της αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα. Ωστόσο, το ζητούμενο προς ενεργοποίηση της κατά τα ανωτέρω εναλλακτικής διεξόδου (δηλαδή της υπεύθυνης δήλωσης αντί πιστοποιητικού) δεν είναι η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, παρά μόνον η πραγματική αδυναμία προσκόμισης «πιστοποιητικού αγαμίας», κατάσταση η οποία προφανώς αφορά κύκλο προσώπων κατά πολύ ευρύτερο εκείνων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προσφυγικής ιδιότητας: την προσφυγική ιδιότητα δεν είχαν ούτε οι διωχθέντες ή φυγάδες ομογενείς, χάριν κυρίως των οποίων είχαν εκδοθεί οι ανωτέρω «Γενικές Διαταγές» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υπαιτιότητα για τη μακρά διάρκεια εξέτασης των αιτημάτων ασύλου βαρύνει, άλλωστε, την ίδια την πολιτεία, η οποία, αν τυχόν επιθυμεί (προς αποτροπή καταστρατηγήσεων) να περιορίσει τον κύκλο όσων δικαιούνται την κατά τα ανωτέρω εναλλακτική διέξοδο τέλεσης γάμου, δεν

6 62 Συνήγορος του Πολίτη Digesta 2007 έχει παρά να επισπεύσει τις διαδικασίες εξέτασης, οπότε οι απορριπτόμενοι θα περιέρχονται αυτομάτως στο κοινό καθεστώς του άρθρου 84 παρ. 1 ν. 3386/2005. Αντίθετα, η «προσωρινότητα» χάνει το νόημά της όταν η μεν διάρκεια εξέτασης εκκρεμών αιτημάτων ασύλου προσεγγίζει ακόμη και τη δεκαετία, οι δε αναμένοντες αποστερούνται επ άπειρον θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Εν όψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη επιφυλάσσεται μεν να παρεμβαίνει απ ευθείας προς όσους δήμους φέρονται ν αρνούνται τη χορήγηση αδειών γάμου είτε σε αιτούντες άσυλο ως δήθεν στερούμενους νόμιμης παραμονής, είτε σε αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και σε αιτούντες άσυλο λόγω έλλειψης «πιστοποιητικού αγαμίας». Παράλληλα, όμως, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο νέας εγκυκλίου, με την οποία θα υπενθυμίζεται στους δήμους η ισχύς των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδιαίτερα η στάθμιση των «Γενικών Διαταγών» της Διεύθυνσης Ιθαγενείας, καθ όσον οποιαδήποτε απόκλιση από την παλαιά εκείνη στάθμιση δεν παρίσταται αιτιολογημένη. Σημείωση Παρά τις αλλεπάλληλες αντίθετες οχλήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Εσωτερικών εμμένει εμπράκτως στην άποψη ότι η νομιμότητα της παραμονής αλλοδαπού στη χώρα αποτελεί προϋπόθεση της σύναψης γάμου. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση των αιτούντων άσυλο, τυχόν αντιρρήσεις των δήμων αντιμετωπίζονται επιτυχώς με το επιχείρημα ότι η παραμονή αυτών στη χώρα είναι νόμιμη. Ανεπίλυτο, τόσο για τους αιτούντες άσυλο όσο και για τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, απομένει μόνο το πρόβλημα του λεγόμενου «πιστοποιητικού αγαμίας»: ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγείται στους εκάστοτε αρμόδιους δήμους να δέχονται αντ αυτού υπεύθυνη δήλωση, πλην όμως η σχετική πρακτική των δήμων ποικίλλει. Μ.Τ. ν. 3094/2003 άρθρο 4.6, ν. 3549/2007 άρθρο 25.1, π.δ. 407/80 άρθρο 5 Αιτιολόγηση κρίσης υποψηφιοτήτων για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σε Πανεπιστήμια Η απουσία ρητών διαδικαστικών ρυθμίσεων δεν απαλλάσσει τα ΑΕΙ από την υποχρέωση διαφάνειας και αιτιολόγησης των κρίσεων για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων. Η αιτιολογία πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία και εξατομικευμένα επιχειρήματα από τους φακέλους των υποψηφιοτήτων. Από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος νομιμότητας επί των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων.

7 Digesta 2007 Συνήγορος του Πολίτη 63 Πόρισμα με αρ. πρωτ / (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης, Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας) Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 ν. 3094/2003, έχει λάβει σειρά αναφορών σχετικά με την αιτιολόγηση επιλογής συμβασιούχων διδασκόντων κατ άρθρο 5 π.δ. 407/80 σε ΑΕΙ. Το παρόν πόρισμα στηρίζεται σε δύο εξ αυτών των αναφορών, η επί των οποίων πρόσφατη ενιαία απάντηση του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται να καθιστά ατελέσφορη κάθε περαιτέρω παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Στην πρώτη περίπτωση (αναφορά υπ αρ. πρωτ. 6811/2005), πρώην συμβασιούχος για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανέφερε ότι παρέμεναν αναπάντητες οι αιτήσεις του για εξέταση της δυνατότητας ανανέωσης της σύμβασής του στο ακαδημαϊκό έτος , για αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του στο εαρινό εξάμηνο 2005 και για χορήγηση στοιχείων σχετικά με την τηρηθείσα διαδικασία πλήρωσης των σχετικών θέσεων. Απαντώντας στον Συνήγορο του Πολίτη, ο Πρόεδρος του Τμήματος (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ) διευκρίνισε ότι η επίμαχη θέση έτυχε δημόσιας ανοικτής προκήρυξης και η επιλογή έγινε από την αρμόδια Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία συνεκτίμησε τις αιτήσεις που είχε υποβάλει ο αναφερόμενος για εξέταση της δυνατότητας ανανέωσης της σύμβασής του και για αξιολόγηση της νέας υποψηφιότητάς του. Επισημαίνοντας ότι ο ανοικτός χαρακτήρας της διαδικασίας και η αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα του οργάνου δεν αίρουν την υποχρέωση αιτιολογίας, η οποία δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί με μόνη την επίκληση ακαδημαϊκής ελευθερίας, ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε παρακαλώντας για ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων, όπως αυτά προκύπτουν εκ προοιμίου (προκηρύξεις, αποφάσεις περί προκηρύξεων) ή εκ των υστέρων, καθώς και για κοινοποίηση των πρακτικών των υπ αρ. ***/ & ***/ συνεδριάσεων της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης. Ανταποκρινόμενος εκ νέου, ο Πρόεδρος του Τμήματος (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ) κοινοποίησε τα επίμαχα αποσπάσματα πρακτικών, βάσει αυτών δε ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού σχημάτισε την άποψη ότι η επιλογή δεν συνοδευόταν από επαρκή αιτιολογία, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Παιδείας διερευνώντας τις απόψεις του ως προς τα περιθώρια (και τις προθέσεις) άσκησης εποπτείας επί των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων κατ άρθρο 5 π.δ. 407/80. Στη δεύτερη περίπτωση (αναφορά υπ αρ. πρωτ. 209/2006), υποψήφιος για θέση συμβασιούχου για τη διδασκαλία της ιατρικής φυσικής στο Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο ανέφερε ότι η Γενική Συνέλευση

8 64 Συνήγορος του Πολίτη Digesta 2007 του Τμήματος επέλεξε τελικώς να μη συμπληρώσει τη συγκεκριμένη θέση, χωρίς η επιλογή αυτή να συνοδεύεται, στα πρακτικά του οργάνου ή στο κείμενο σχετικής εισήγησης, από οιανδήποτε αιτιολογία αφορώσα την αξιολόγηση των υποψηφίων ή κάποιο άλλο κριτήριο. Από την απάντηση του Προέδρου του Τμήματος (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ) προέκυπτε ότι πρακτικά δεν ετηρούντο καν, οπότε δεν κατέστη δυνατή η έστω και εκ των υστέρων εξατομικευμένη αιτιολόγηση της απόρριψης. Στο μεταξύ, όμως, η θέση προκηρύχθηκε εκ νέου και ο ίδιος αναφερόμενος επανήλθε θέτοντας επί πλέον θέμα έλλειψης τυπικού προσόντος (στρατολογικής κατάστασης) στο πρόσωπο του επιλεγέντος για το επόμενο εξάμηνο. Απαντώντας επ αυτού (έγγραφο υπ αρ. πρωτ. ***/ ), ο Πρόεδρος του Τμήματος επεσήμανε ότι ο συμβασιούχος διδάσκων «έχει επιλεγεί βάσει των ουσιαστικών του προσόντων και η στρατολογική του κατάσταση δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής». Έτσι, ο Συνήγορος του Πολίτη επανέλαβε το ανωτέρω ερώτημά του προς το Υπουργείο Παιδείας, παρακαλώντας επί πλέον για τις απόψεις του Υπουργείου επί της τελευταίας αυτής νομικής απόφανσης του Πανεπιστημίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη ασφαλώς αναγνωρίζει την αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα των οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να προσδιορίζουν αυτοδυνάμως τα κριτήρια επιλογής στελεχών εξειδικεύοντας τους όρους του νόμου, καθώς και να προβαίνουν, κατ εξάσκηση ακαδημαϊκής ελευθερίας, σε συγκριτική αποτίμηση των υποψηφιοτήτων, επί της οποίας ουδεμία εξωπανεπιστημιακή αρχή θα διενοείτο καν να εκφέρει άποψη ουσίας. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι το άρθρο 5 π.δ. 407/80 κατά τη γραμματική του διατύπωση δεν μνημονεύει ρητά την υποχρέωση τήρησης ορισμένης διαδικασίας με εγγυήσεις ανάλογες εκείνων που παρέχουν οι ν. 1268/82 & 2083/92, υπό τους όρους του κράτους δικαίου θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο ότι η λήψη των σχετικών αποφάσεων οφείλει να διέπεται από διαφάνεια και να καθιστά εφικτό τον ακαδημαϊκό έλεγχο, ου μην αλλά και ενδεχόμενο (διοικητικό ή δικαστικό) έλεγχο νομιμότητας ως προς την ύπαρξη αιτιολογίας και την πληρότητα αυτής. Η παράλειψη του νομοθέτη να πλαισιώσει το άρθρο 5 π.δ. 407/80 με τυποποιημένους μηχανισμούς επιλογής, δεν είναι δυνατό να ερμηνεύεται ως ηθελημένη και επ άπειρον ισχύουσα ανοχή αρχαϊκών φαινομένων ακαδημαϊκής εξαρτήσεως κατ απόκλιση από το κράτος δικαίου. Γενικότερα, το νομικό καθεστώς των «εκτός ΔΕΠ» διδασκόντων στα ΑΕΙ δεν είναι δυνατό να χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και ανασφάλεια ως προς τις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης, πολλώ μάλλον προκειμένου περί θέσεων εργασίας οι οποίες αφ ενός στηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα περισσότερα Τμήματα των περιφερειακών ΑΕΙ, αφ ετέρου θεμελιώνουν προϋπηρεσία νομίμως συνεκτιμώμενη σε περίπτωση μελλοντικής συμμετοχής σε εκλογές μελών ΔΕΠ.

9 Digesta 2007 Συνήγορος του Πολίτη 65 Ωστόσο, στην πράξη, οι ακολουθούμενες διαδικασίες χαρακτηρίζονται από αντίληψη πλήρους διακριτικής ευχέρειας ακόμη και όσον αφορά την τήρηση στοιχειωδών διοικητικών παραδοχών. Έτσι, στη δεύτερη από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Πανεπιστήμιο απάντησε ότι «επί του παρόντος λόγω ελλείψεως προσωπικού δεν τηρούνται αναλυτικά πρακτικά, ιδίως σε θέματα που υπάρχει ομοφωνία». Η απάντηση αυτή καταδεικνύει, κατ ουσίαν, (εσφαλμένη) πεποίθηση δικαίου περί μη υποχρέωσης αιτιολογίας, επί πλέον δε καθιστά εκ των πραγμάτων ανέφικτο κάθε έλεγχο πληρότητας της αιτιολογίας, καθ όσον αυτή δεν ανευρίσκεται καν καταγεγραμμένη. Η επίκληση της ελλείψεως προσωπικού και του ομόφωνου χαρακτήρα της απόφασης τυγχάνει νομικά αλυσιτελής, θα ήταν δε αδιανόητο να προβληθεί αν επρόκειτο για πρακτικά εκλογής μέλους ΔΕΠ ή για οιαδήποτε άλλη διαδικασία υποκείμενη σε έλεγχο νομιμότητας. Στην πρώτη από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Πανεπιστήμιο εξέλαβε τα ερωτήματα του Συνηγόρου του Πολίτη ως απόπειρα εξομοίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού προς το διοικητικό («αν ο νομοθέτης επιθυμούσε τη θέσπιση μετρήσιμων, τυπικών κριτηρίων από το 1980 και μέχρι σήμερα είχε την ευχέρεια να καθιερώσει άλλου τύπου διαδικασίες, αντίστοιχες με την πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στο δημόσιο κατά το πρότυπο του ΑΣΕΠ») και απέδωσε στην Αρχή άγνοια νόμου («δεν υπάρχουν θέσεις ήδη κατειλημμένες από συμβασιούχους ούτε εργασιακή ασφάλεια των ήδη υπηρετούντων όπως αναφέρεται στα έγγραφά σας, διότι οι θέσεις αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τους υπολοίπους συμβασιούχους του δημοσίου, ούτε παρέχουν κάποιας μορφής μόνιμη απασχόληση η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου και δεν υπάρχει διαδικασία ανανέωσης, αλλά γίνεται εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα ακαδημαϊκά και λοιπά προσόντα των υποψηφίων αξιολογούνται κάθε φορά αυτοτελώς ένα πρόσωπο που έχει ήδη διδάξει δεν θεμελιώνει κάποιο επιπρόσθετο δικαίωμα σε σχέση με άλλους συνυποψηφίους»). Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη ουδέποτε είχε κάμει λόγο για «μετρήσιμα τυπικά κριτήρια» ανάλογα εκείνων που αφορούν το διοικητικό προσωπικό, και μάλιστα είχε αναφέρει τα περί εργασιακής ασφάλειας ακριβώς για να καταδείξει ότι δεν την θεωρεί συνεκτιμήσιμο μέγεθος εφ όσον πρόκειται για θέσεις ακαδημαϊκού και όχι διοικητικού προσωπικού. Σε πλαίσιο αξιοκρατίας, οι ήδη υπηρετούντες συμβασιούχοι διατηρούν, πάντως, αξίωση για συντεταγμένη αξιολόγηση του έργου τους και για συνεκτίμηση της υποψηφιότητάς τους (εφ όσον την επιτρέπει ο νόμος) στο πλαίσιο νέας ανοικτής προκήρυξης, προφανώς χωρίς μείζονα δικαιώματα απέναντι στους συνυποψηφίους τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν θα επιθυμούσε να υποκαταστήσει εαυτόν στη θέση των ιδίων των ΑΕΙ ή του εποπτεύοντος Υπουργείου για τη διατύπωση κανόνων και προδιαγραφών σχετικά με το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο μιάς πλήρους αιτιολογίας για την επιλογή συμβασιούχων διδασκόντων κατ άρθρο 5 π.δ.

10 66 Συνήγορος του Πολίτη Digesta /80. Θα ήταν, άλλωστε, εύλογος ο ισχυρισμός ότι για τις θέσεις αυτές, από πάσης απόψεως υποδεέστερες των μελών ΔΕΠ, δεν παρίσταται αναγκαία η πλήρης μεταφορά ολόκληρου του εν πολλοίς ανελαστικού συστήματος εκλογής μελών ΔΕΠ, όπως αυτό έχει διαπλασθεί από την πρακτική ελέγχων νομιμότητας του Υπουργείου Παιδείας και τη συναφή νομολογία. Έτσι, στηριζόμενος σε αρνητικά παραδείγματα όπως αυτά προκύπτουν από τις προκείμενες αναφορές, ο Συνήγορος του Πολίτη αρκείται στην επισήμανση ότι η αιτιολογία των σχετικών πράξεων οφείλει τουλάχιστον ν αντλεί και ν αντιπαραβάλλει στοιχεία και εξατομικευμένα επιχειρήματα από τους φακέλους των υποψηφιοτήτων, αποδεικνύοντας ότι εκείνοι ελήφθησαν υπ όψη και έτυχαν επιστημονικής αποτίμησης. Στην πρώτη από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το μοναδικό ίχνος αιτιολογίας στα πρακτικά του αρμοδίου οργάνου (συνεδριάσεις της και της ) έχει, κατά πλήρες κείμενο, ως εξής. «Εκπρόσωπος φοιτητών: Ουσιαστικά προβλήματα δεν υπήρχαν με κάποιους συγκεκριμένους Καθηγητές, εκτός από τον κ. που είχαμε πολλά παράπονα από πολλούς φοιτητές. Πρόεδρος: Δεν θα σας τον προτείνουμε, είναι εκτός πρότασης η πρότασή μας είναι οι κ.κ.: Πρόεδρος: Προτείνω να παραμείνουν οι ίδιοι που ήταν και στο χειμερινό εξάμηνο, αν φυσικά δεν υπήρξε πρόβλημα με κανέναν απ αυτούς». Η ανάγνωση αυτών των πρακτικών προξενεί απορία, ακριβώς εν όψει του παραλληλισμού μεταξύ επιλογής συμβασιούχων και εκλογής μελών ΔΕΠ, στον οποίο προβαίνει το ανωτέρω έγγραφο του Πανεπιστημίου («η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση της συνάφειας των τίτλων σπουδών συνεκτίμηση των λοιπών προσόντων αξιολόγηση της παιδαγωγικής επάρκειας κατόπιν καταθέσεως των απόψεων και εκτιμήσεων από το σύνολο των μελών και ενδελεχούς εξέτασης όλων των κριτηρίων το ίδιο συμβαίνει και κατά τη διαδικασία εκλογής των μελών ΔΕΠ»): ο Συνήγορος του Πολίτη θα συμφωνούσε απολύτως με την τάση εξομοίωσης της επιλογής συμβασιούχων προς την εκλογή μελών ΔΕΠ επί τη βάσει των καίριων κριτηρίων που απαριθμούνται στο έγγραφο εκείνο, πλην όμως το Πανεπιστήμιο όχι μόνο δεν φαίνεται να υλοποιεί την ορθότατη αυτή θεωρητική του θέση, αλλά την επικαλείται ακριβώς προς υπεράσπιση μιάς πρακτικής πλημμελών αιτιολογήσεων. Στη δεύτερη από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Πανεπιστήμιο απάντησε απλώς ότι «η επιλογή έγινε κατόπιν συζητήσεως και αξιολογήσεως του συνόλου των υποψηφίων διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν τα τυπικά προσόντα (πλην ενός), αλλά ουδείς μπορούσε να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής για την κάλυψη των οποίων είχε προκηρυχθεί η θέση». Η εν λόγω θεμελίωση της απόφασης, τουλάχιστον για το επίμαχο εξάμηνο, αποκλίνει από βασικές παραδοχές της διοικητικής διαδικασίας, καθ όσον δεν φαίνεται να μνημονεύει εξατομικευμένα στοιχεία από τους φακέλους των απορριφθεισών υποψηφιοτήτων. Όπως, μάλιστα, αποδέχεται το Πανεπιστήμιο, μετά την επακολουθήσασα αναδιατύπωση του γνωστικού αντικειμένου (από «Ιατρική

11 Digesta 2007 Συνήγορος του Πολίτη 67 Φυσική» σε «Ιατρική Φυσική Ακτινοβιολογία») και επαναπροκήρυξη της θέσης για το επόμενο εξάμηνο, επελέγη τελικώς υποψήφιος ο οποίος, κατά την πρώτη άκαρπη προκήρυξη, εστερείτο τυπικού προσόντος ακαδημαϊκής φύσεως (διδακτορικό). Γνωρίζοντας ότι από το γράμμα των οικείων διατάξεων δεν προβλέπεται τυποποιημένος διοικητικός έλεγχος νομιμότητας επί των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων κατ άρθρο 5 π.δ. 407/80, ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε διερευνητικά στο Υπουργείο Παιδείας, ελπίζοντας ότι ο εντοπισμός προβλημάτων όπως τα προαναφερθέντα θα μπορούσε, τουλάχιστον, να εμπνεύσει πρωτοβουλίες για επίταση και πύκνωση της ασκούμενης εποπτείας. Ατυχώς όμως, και στις δύο περιπτώσεις, οι απαντήσεις του Υπουργείου (έγγραφα υπ αρ. πρωτ. ***/ & ***/ ) είναι αποθαρρυντικές: «η πρόσληψη των συμβασιούχων διδασκόντων γίνεται με ευθύνη των Ιδρυμάτων δεν υφίστανται περιθώρια άσκησης ελέγχου νομιμότητας». Επί της ουσίας, το Υπουργείο «θεωρεί αυτονόητο ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διέπονται από διαφάνεια», πλην όμως η ορθή αυτή δεοντολογική απόφανση δεν φαίνεται να έχει αποτυπωθεί σε κανενός είδους εγκύκλιο ή υπόμνηση με αποδέκτες τα ίδια τα ΑΕΙ. Σε ανάλογο απαντητικό έγγραφο (υπ αρ. πρωτ. ***/ ) προς τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο αναφέρει ως μόνη συναφή αρμοδιότητά του τη μέριμνα «για τις πιστώσεις που κάθε έτος εγκρίνονται» προς εφαρμογή του άρθρου 5 π.δ. 407/80, δεν φαίνεται όμως να θέτει την εκταμίευση των πιστώσεων αυτών υπό καμμιάν απολύτως προϋπόθεση διαδικαστικής φύσεως ως προς τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων, ούτε καν ως προς τη συνδρομή τυπικών προσόντων όπως εκείνο για το οποίο έγινε λόγος στη δεύτερη από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Επί πλέον, η πρόσφατη μεταρρύθμιση του ελέγχου νομιμότητας της εκλογής μελών ΔΕΠ (άρθρο 25 παρ. 1 ν. 3549/2007), δηλαδή η αντικατάσταση του γενικού ελέγχου κάθε εκλογής από ένα σύστημα ενστάσεων ή δυνητικών ελέγχων μετά τον διορισμό, αποστερεί τον Συνήγορο του Πολίτη από το κυριότερο συγκριτικό επιχείρημα, με το οποίο μέχρι πρό τινος θα μπορούσε να ενισχύσει ενδεχόμενη εισήγησή του για άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις επιλογές συμβασιούχων διδασκόντων κατά το πρότυπο των μελών ΔΕΠ, αφού ήδη ο νομοθέτης φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση της σταδιακής συρρίκνωσης της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας επ αυτών των θεμάτων. Ενώ οι προοπτικές ελέγχου νομιμότητας των επίμαχων επιλογών φαίνεται, πλέον, πως έχουν επαφεθεί αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της δικαιοσύνης, ο Συνήγορος του Πολίτη διατηρεί την ελπίδα ότι το Υπουργείο Παιδείας θ ασκήσει βραχυπρόθεσμα μεν τη δυνατότητα έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων βάσει των οποίων τα ΑΕΙ θα τεθούν προ των ευθυνών τους για το συγκεκριμένο ζήτημα, μακροπρόθεσμα δε ακόμη και τη νομοθετική του πρωτοβουλία προς εξορθολογισμό του πλαισίου που διέπει τους συμβασιούχους διδάσκοντες, ούτως

12 68 Συνήγορος του Πολίτη Digesta 2007 ώστε οι διαδικασίες επιλογής τους να προσεγγίσουν, κατά το μέτρο του δυνατού, τις εγγυήσεις διαφάνειας οι οποίες από μακρού ισχύουν για τα μέλη ΔΕΠ. Εκτιμώντας, κατά τα ανωτέρω, ότι έχει εξαντλήσει τα περιθώρια της διαμεσολάβησής του, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ως προφανή τη σοβαρότητα των δικαιοκρατικών και διαδικαστικών προβλημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 π.δ. 407/80, εξ ου και ολοκληρώνει την παρέμβασή του γνωστοποιώντας το παρόν πόρισμα στην αρμόδια Υπουργό, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 6 ν. 3094/2003.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 5 Π.Δ. 407/80

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 5 Π.Δ. 407/80 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 5 Π.Δ. 407/80 (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 6811/2005 & 209/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ

ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΟΡΙΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Η Ι ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ (Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 11155/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών

ΠΟΡΙΣΜΑ Ι. Ιστορικό αναφορών Αθήνα, 26.06.2006 Α.Π. : 17610/04.11.2005, 18273/15.11.2005, 19294/02.12.2005 Ειδικός Επιστήμονας: Λ.Μπιγιλάκη Βοηθός Επιστήμονας: Ε.Μπενέκου Προς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Υφυπουργού,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 158/2013 Σελίδα 1 I. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Η χορήγηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Νοµιµότητα διαγωνισµού πλήρωσης θέσης Ειδικού Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε. Ι.Π.). Υποχρέωση ενηµέρωσης συµµετέχοντος ως προς το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά 23192/2002: Ιθαγένεια αλλοδαπής που νυµφεύθηκε µε έλληνα προ του 1983 αλλά δεν προέβη σε δηµοτολογική εγγραφή

Αναφορά 23192/2002: Ιθαγένεια αλλοδαπής που νυµφεύθηκε µε έλληνα προ του 1983 αλλά δεν προέβη σε δηµοτολογική εγγραφή Αναφορά 23192/2002: Ιθαγένεια αλλοδαπής που νυµφεύθηκε µε έλληνα προ του 1983 αλλά δεν προέβη σε δηµοτολογική εγγραφή 1. Έγγραφο από 24.12.2002 προς τα Υπουργεία Εσωτερικών & Εξωτερικών Η κ. C. έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 Email: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τρίκαλα 09-01-2017 Αριθ. Πρωτ.: 25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

απορριφθεί, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από

απορριφθεί, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής ηµεροµηνίας δέκα ηµερών από Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ:5733.1/07,19967.1/07,20170.1/07, 20235.1/07, 20311.1/07 474.1/08, &1436.1/07 Πληροφορίες: Β. Αναστασόπουλος: 210 7289 830 Μ. Βουτσίνου: 210 7289 609 Ε. Μάρκου: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην. Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην. Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 25-1-2017 Αριθ.πρωτ. 180 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3689/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη,14/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /11806/2011

Αθήνα, 13 Μαίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /11806/2011 Αθήνα, 13 Μαίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 140406/11806/2011 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας Κλάδος Αστυνοµίας Ασφάλειας και Τάξης /νση ιαβατηρίων Χίου 8 161 21 Καισαριανή Θέµα :

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα:

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Θέμα: Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλους της Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες, 9/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 2558 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Διαβάστε περισσότερα

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης

6859 8646 15379 αποκλίσεων μεταξύ των Προξενείων αυτή καθ εαυτήν την ερμηνεία επαγγελματικής ερευνητικής απασχόλησης Αθήνα, 13 Μαϊου 2008 Αρ. πρωτ.: 6859.06.2.8 8646.06.2.7 15379.06.2.7 Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο Υπουργού Ακαδημίας 3 106 71 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν 1. 3

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν 1. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ 2977/1-11 Αθήνα, 1/11/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394, -378,-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (αναφορές υπ αρ. πρωτ. 20169/19.12.2005 & 60/3.1.2006) ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Ανδρέας Τάκης Μιχάλης Τσαπόγας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 7Θ3ΑΩΛΞ-ΠΕΣ Λάρισα, 4/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 65290 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500341/fax :2410-250372, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η από ένσταση της κυρίας ***** ********»

Θέμα: «Η από ένσταση της κυρίας ***** ********» 13 Νοεμβρίου 2008 Αριθμ. Πρωτ.: 18989/2006 Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Κωστής 210 72 89 745 Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Περιφερειακό Υποκατάστημα ****** 1. Γραφείο Διευθύντριας 2. Τοπική Διοικητική Επιτροπή Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αλεξανδρούπολη 30-11-2015 Αρ. Πρωτ. 36614 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.2541066161 Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θα θέλαμε δια της παρούσης να εκφράσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011. Συνάδελφοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011. Συνάδελφοι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011 Συνάδελφοι Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας ήδη τοποθετηθεί ως προς το οπισθοδρομικό πνεύμα και γράμμα του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΚ/3: Στέλεχος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα