«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2009

2 Αφιερώνεται στην οικογένεια µου...

3 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» Σηµαντικοί όροι: Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Ανταγωνιστική Στρατηγική, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα, ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εν λόγω ιπλωµατικής Εργασίας είναι η ανάλυση της έννοιας της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής για τον κόσµο των επιχειρήσεων και παράλληλα η αποσαφήνιση του ρόλου της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) στην απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελεί µια θεωρητική προσέγγιση των εννοιών του Στρατηγικού Μάνατζµεντ, της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής και της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, ενώ το δεύτερο αποτελεί εφαρµογή του θεωρητικού υποβάθρου του πρώτου µέρους σε µια πραγµατική Ελληνική εταιρεία. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους εισάγεται η έννοια της Στρατηγικής και αναλύεται η σπουδαιότητα αυτής για την επιβίωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του µοντέλου του Στρατηγικού Μάνατζµεντ αναλύονται τα βήµατα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις προκειµένου να διαµορφώσουν και υλοποιήσουν αποτελεσµατικά τη Στρατηγική τους και γίνεται µια αναφορά στα τρία επίπεδα Στρατηγικής που δύναται να συναντηθούν σε µια επιχείρηση. Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση της έννοιας του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος που µπορεί µια επιχείρηση να αποκτήσει, προσδιορίζονται τα δύο είδη αυτού και παρουσιάζονται οι πηγές προέλευσής του µε τη βοήθεια των µοντέλων της Αλυσίδας Αξίας και των Πόρων και Ικανοτήτων. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η έννοια της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής, η οποία αποτελεί το δεύτερο επίπεδο της Στρατηγικής και ουσιαστικά συνθέτει τον τρόπο µε τον οποίο µια επιχείρηση ανταγωνίζεται και οδηγείται στην απόκτηση του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τρεις τύποι της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αποτελεσµατικότητα και τους κινδύνους που συνεπάγεται ο κάθε τύπος ξεχωριστά καθώς και στην απαιτούµενη υποδοµή που πρέπει να διαθέτει µια επιχείρηση για την υιοθέτησή τους. Τέλος, πραγµατοποιείται µια ανάλυση των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν µια επιχείρηση αποφασίσει ποιο είδος Ανταγωνιστικής Στρατηγικής θα επιλέξει, καθώς και µια αναφορά σε διάφορα πρόσθετα θέµατα που άπτονται αυτής.

4 Στο τρίτο κεφάλαιο προσδιορίζεται η έννοια της Ποιότητας για τις επιχειρήσεις, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις αυτής και παρουσιάζεται η φιλοσοφία της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) ως σύστηµα διοίκησης. Με τη βοήθεια της ανάλυσης των αρχών της ΟΠ, της στρατηγικής σηµασίας της αλλά και της συνεισφοράς της στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, αναπτύσσεται η σχέση της Ποιότητας µε το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα. Έτσι, αναλύεται ο τρόπος µέσω του οποίου η ΟΠ µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση του κάθε είδους Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος καθώς και η συνεισφορά αυτής στην ευρύτερη επιλεχθείσα Ανταγωνιστική Στρατηγική. Τέλος, γίνεται αναφορά στο κόστος που συνεπάγεται η έλλειψη της ποιότητας για µια επιχείρηση και παρουσιάζονται οι λόγοι που µπορούν να καταστήσουν αναποτελεσµατική την υιοθέτηση της ΟΠ. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, εξετάζεται η περίπτωση µιας πραγµατικής Ελληνικής εταιρείας, της «Golden Sandwich Ο.Ε». Ειδικότερα, στο τέταρτο κεφάλαιο διεξάγεται µια παρουσίαση της εταιρείας σχετικά µε το αντικείµενο δραστηριότητάς της, αναλύονται ο κλάδος και οι τάσεις της αγοράς στην οποία εµπίπτει και τέλος πραγµατοποιείται στρατηγική ανάλυση της εταιρείας βασιζόµενη στο θεωρητικό υπόβαθρο του µοντέλου του Στρατηγικού Μάνατζµεντ. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται η επιλεχθείσα Ανταγωνιστική Στρατηγική της εταιρείας, οι στρατηγικοί παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την επιλογή, προσδιορίζεται το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα στο οποίο οδηγεί η επιλεχθείσα στρατηγική, εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα αυτής και επισηµαίνεται η σπουδαιότητα και ο ρόλος της ποιότητας σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις. Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας, που είναι και το τελευταίο, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η εταιρεία εφαρµόζει τις αρχές της ΟΠ, η σπουδαιότητα αυτών για τον τρόπο διοίκησης της εταιρείας, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο εκείνη εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας που έχει υιοθετήσει.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ x ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...ii ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...iii ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ή ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΥΣΙ Α ΑΞΙΑΣ... 39

6 2.3 ΕΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΌΣΤΟΥΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ... ΖΩΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 93

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΡ ΟΦΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΟΠ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΠ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠ ΚΑΙ Η ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDEN SANDWICH O.E ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH O.E 4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDEN SANDWICH» ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ «GOLDEN SANDWICH» ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ «GOLDEN SANDWICH» ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡ Η ΤΗΣ «GOLDEN SANDWICH» Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

8 4.4.2 ΜΙΚΡΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «GOLDEN SANDWICH» ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΜΗ ΠΟΡΟΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ «GOLDEN SANDWICH» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH O.E 5.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH" Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH ΠΗΓΕΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH ΥΨΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ / ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΦΗΜΗ

9 5.4.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (BRAND IMAGE) ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH O.E 6.1 ΛΟΓΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ HACCP ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP ΤΗΣ GOLDEN SANDWICH ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ HACCP ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ HACCP ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΧΕ ΙΟ HACCP ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 6 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

10 Ευχαριστίες... Ένας α τους σηµαντικότερους αράγοντες ου συντελούν στην ε ιτυχή διεκ εραίωση κάθε εργασίας, είναι η βοήθεια και η συµβολή των κατάλληλων ατόµων. Στα λαίσια αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κύριο Νικόλαο Γεωργό ουλο, Πρόεδρο του τµήµατος Οργάνωσης & ιοίκησης Ε ιχειρήσεων του Πανε ιστηµίου Πειραιώς και ε ιβλέ οντα καθηγητή της αρούσας εργασίας, για την ανεκτίµητη βοήθεια ου µου ροσέφερε µέσω της ευχάριστης συνεργασίας, των εύστοχων υ οδείξεων και της συνολικής καθοδήγησης καθ όλη τη διάρκεια εκ όνησης της εργασίας µου. Ε ίσης, ολλές ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω σε όλους τους καθηγητές µου, του Μετα τυχιακού Προγράµµατος στη ιοίκηση Ε ιχειρήσεων Ολική Ποιότητα, για τις αξιόλογες ακαδηµαϊκές γνώσεις και εµ ειρίες ου µου ροσέφεραν. Τέλος, µε αίσθηµα ευγνωµοσύνης θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου, ου µου έδωσε την ευκαιρία να σ ουδάσω και µε στήριξε ολόψυχα σε κάθε µου βήµα καθ όλη τη διάρκεια των ρο τυχιακών και µετα τυχιακών µου σ ουδών...

11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 : Τα οφέλη του Στρατηγικού Μάνατζµεντ 12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : Απαιτήσεις των Τριών Γενικών Ανταγωνιστικών Στρατηγικών 73 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 : Πηγές και κίνδυνοι των δύο ειδών ανταγωνιστικών στρατηγικών 74 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 : Αποδοτικότητα, Αποτελεσµατικότητα και οι Ανταγωνιστικές Στρατηγικές 74 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 : Λειτουργίες των Επιχειρηµατικών Τµηµάτων και οι Ανταγωνιστικές Στρατηγικές 75 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 : ιαφορές των κόκκινων µε τους γαλάζιους ωκεανούς 88 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 : Από το σκληρό ανταγωνισµό στους γαλάζιους ωκεανούς 89 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : Οι πωλήσεις της Golden Sandwich 136 ii

12 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 : Υπόδειγµα Στρατηγικού Μάνατζµεντ 13 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 : Το περιβάλλον της επιχείρησης 15 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 : Οι πηγές κερδοφορίας 28 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4 : Τα επίπεδα των στρατηγικών 29 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Οι Τρεις Ανταγωνιστικές Στρατηγικές 52 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Το πλαίσιο διαµόρφωσης της Ανταγωνιστικής Στρατηγικής 76 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Ταυτόχρονη εφαρµογή Ηγεσίας Κόστους και ιαφοροποίησης - Αποκλεισµός στη Μέση 79 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: Οι σχέσεις µεταξύ κόστους και διαφοροποίησης 82 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Ποιότητα και κερδοφορία 109 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: Ο κύκλος της ποιότητας 120 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 : Τα κέρδη προ φόρων της Golden Sandwich 137 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 : Το οργανόγραµµα της Golden Sandwich 157 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 : έντρο Αποφάσεων Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου 235 iii

13 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι περισσότεροι φοβόµαστε την αλλαγή. Ακόµη και όταν πιστεύουµε ότι η είναι φυσιολογική, τα στοµάχια µας φτερουγίζουν στη σκέψη. Όµως για τα στελέχη και τις διοικήσεις σήµερα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή απ την αλλαγή. ROBERT WATERMAN, Jr. 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στη γνωστή επιτυχηµένη ξένη ταινία «Γάµος αλλά Ελληνικά», έναν από τους πιο ενδιαφέροντες ρόλους ενσάρκωνε ένας περήφανος Έλληνας πατέρας ο οποίος προκαλούσε τους πάντες να του πουν οποιαδήποτε λέξη και εκείνος θα τους έβρισκε την ελληνική ρίζα αυτής, ισχυριζόµενος ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από την Ελληνική γλώσσα. Μια από τις εκατοµµύρια λέξεις που δικαιώνουν τον προαναφερθέντα Έλληνα, είναι και η λέξη στρατηγική η οποία προέρχεται από τη λέξη στρατηγός. Ο στρατηγός, συνθετική λέξη του ουσιαστικού στρατός και του ρήµατος άγειν (οδηγώ), όπως όλοι γνωρίζουµε, είναι αυτός που καθοδηγεί το στρατό και έχει ως βασικό καθήκον τη διαµόρφωση και υλοποίηση του συνολικού σχεδίου µε το οποίο ο στρατός του θα οργανωθεί και θα πολεµήσει µε σκοπό τη νίκη. Το συνολικό αυτό σχέδιο, δεν είναι τίποτα άλλο από τη στρατηγική (Carpenter & Sanders, 2007). Εάν µεταφερθούµε από το στρατό στον κόσµο των επιχειρήσεων, η στρατηγική δεν αλλάζει έννοια. Στις επιχειρήσεις, όπως και στις στρατιωτικές µάχες, στη µάχη του ανταγωνισµού επιστρατεύεται κάθε δυνατό µέσο ώστε να νικηθούν οι ανταγωνιστές και η στρατηγική αποτελεί το σχέδιο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθεί αυτό. Με άλλα λόγια, η στρατηγική είναι η γενική κατεύθυνση και το πεδίο δράσεως µέσα στο οποίο δρα µια επιχείρηση ή ένας οργανισµός µακροχρόνια και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων και σκοπών που έχουν τεθεί, την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού µέσω της δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, τη διαχείριση των µεταβολών του περιβάλλοντος και την υλοποίηση του επιχειρηµατικού 2

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ οράµατος. Στα πλαίσια αυτά, καθορίζονται τα λειτουργικά τµήµατα της επιχείρησης που θα χρειαστεί να δραστηριοποιηθούν, ο τρόπος δόµησης αυτών καθώς και οι πόροι που θα απαιτηθούν (Davies, 2000). Έτσι, µέσω της στρατηγικής συντονίζονται οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε ολόκληρο το επιχειρηµατικό περιβάλλον, ενισχύεται η επικοινωνία µεταξύ όλου του ανθρώπινου δυναµικού και παρέχεται µια κοινή κατεύθυνση και πορεία σε ολόκληρη την επιχείρηση µε τελικό σκοπό την επίτευξη των στόχων της (Γεωργόπουλος, 2004). Η στρατηγική περιλαµβάνει διάφορες ενέργειες και πληθώρα αποφάσεων, µερικές από τις οποίες είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ιδέας, η επιλογή της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης, ο καθορισµός των στόχων, της επιθυµητής εξέλιξης και του δοµικού πλαισίου της εταιρείας, καθώς και προσδιορισµός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και των πηγών απόκτησης αυτού (www.bluewavemag.com). Μέσω των παραπάνω η στρατηγική δίνει την απάντηση στο κρίσιµο ερώτηµα του πώς θα επιτευχθούν τα στοχευόµενα αποτελέσµατα σε σχέση πάντοτε µε την κατάσταση, τη θέση και τις προοπτικές της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, οι σκοποί που έχουν τεθεί είναι τα αποτελέσµατα και η στρατηγική είναι ο δρόµος ο οποίος µας οδηγεί στην επίτευξη αυτών (Thompson & Strickland, 1993) ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εξαιτίας των ποικίλων παραγόντων και εννοιών που σχετίζονται µε τη στρατηγική, έχουν δοθεί κατά καιρούς εκατοντάδες ορισµοί οι οποίοι προσπαθούν να προσδιορίζουν το τι ακριβώς είναι η στρατηγική της επιχείρησης. Στη συνέχεια παραθέτονται µερικοί ορισµοί οι οποίοι κρίθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης ως οι πιο εύστοχοι: Σύµφωνα µε τον Alfred Chandler (1962) η στρατηγική ορίζεται ως: «Ο καθορισµός των µακροχρόνιων στόχων και σκοπών µιας επιχείρησης, η υιοθέτηση µιας σειράς πράξεων και η κατανοµή των απαραίτητων πόρων για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων» (Grant, 2005). Οι Hofer & Schendel (1985) υποστηρίζουν ότι: «Η στρατηγική είναι ένα θεµελιώδης σχέδιο διαχείρισης των υφιστάµενων και προγραµµατισµένων πόρων και 3

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων, το οποίο δείχνει πώς η επιχείρηση θα επιτύχει τους σκοπούς της». Ο Kenneth Andrews θεωρεί τη στρατηγική ως: «Ένα σχέδιο αποφάσεων που υποδεικνύει τη µοναδικότητα, συνοχή και συνέπεια των στρατηγικών αποφάσεων της επιχείρησης, και το οποίο τοποθετεί την επιχείρηση στο περιβάλλον της, της προσδίδει ταυτότητα, τη δύναµη να κινητοποιήσει τις δυνάµεις της και τη δυνατότητα επιτυχίας της στην αγορά» (Analoui & Karami, 2003). Σε έναν ανάλογο µε τον αµέσως παραπάνω αλλά πιο λακωνικό ορισµό, ο Michael Porter ορίζει τη στρατηγική ως: «Η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της» (Παπαδάκης, 1999). Ακόµη ένας ορισµός ο οποίος δίνει έµφαση στην ιδιότητα της στρατηγικής να επιτυγχάνει την εναρµόνιση (strategic fit) της επιχείρησης µε το περιβάλλον της είναι εκείνος του James Brain Quinn, σύµφωνα µε τον οποίο η στρατηγική ορίζεται σαν: «Ένα σχέδιο το οποίο ενοποιεί τους στόχους, πολιτικές και σειρές δράσεων της επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύνολο». Πιο συγκεκριµένα, τονίζει ότι: «Μια καλά διαµορφωµένη στρατηγική, βοηθά την επιχείρηση να κατανέµει τους πόρους της στις µοναδικές και ζωτικές δραστηριότητες, βασισµένη πάνω στις διακεκριµένες ικανότητες της επιχείρησης, τις αναµενόµενες αλλαγές του περιβάλλοντος και τις πιθανές κινήσεις των ανταγωνιστών» (Grant, 2005). «Η στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων ενός οργανισµού για το µακροχρόνιο διάστηµα, η οποία επιτυγχάνει προβάδισµα στο µεταβαλλόµενο περιβάλλον µέσω της αξιοποίησης πόρων και ικανοτήτων µε σκοπό την εκπλήρωση των προσδοκιών όλων των ενδιαφεροµένων (stakeholders)» (Johnson, Scholes & Whittington, 2005). Παρά την ατέρµονη ποικιλία των ορισµών που έχουν δοθεί για τη στρατηγική, υπάρχει ένα κοινό σηµείο σε όλους: η στρατηγική έχει να κάνει µε την επιλογή. Επιλογή σχετικά µε το ποιους πελάτες θα στοχεύσει να ικανοποιήσει η επιχείρηση, ποια προϊόντα / υπηρεσίες θα επιλέξει να προσφέρει, καθώς και επιλογή του τρόπου µε τον οποίο θα τα θα τα προσφέρει. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η στρατηγική εµπεριέχει το στοιχείο της 4

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επιλογής σχετικά µε δύο καίρια ζητήµατα: το που θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση και το πώς θα ανταγωνιστεί. Από τις δύο αυτές στρατηγικές επιλογές προκύπτουν όπως θα δούµε και στη συνέχεια, δύο από τους τρεις τύπους στρατηγικών µιας επιχείρησης (Grant, 2005). Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι: «Η στρατηγική περιλαµβάνει την εξισορρόπηση των δυνάµεων και των αδυναµιών του οργανισµού µε τις παρουσιαζόµενες από το περιβάλλον ευκαιρίες και απειλές, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της επιχείρησης, ο οποίος τίθεται ανάλογα µε τις αξίες, φιλοδοξίες και πιστεύω των στελεχών της» (Γεωργόπουλος, 2004) Η ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Όπως κανένας άνθρωπος δεν είναι στη ζωή του συνέχεια τυχερός, έτσι καµία επιχείρηση δεν συναντά µονίµως ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Αυτό που πραγµατικά συµβαίνει και στις δύο περιπτώσεις, είναι η εµφάνιση κάποιων γεγονότων τα οποία µπορούν να αποτελέσουν είτε ευκαιρίες είτε απειλές. Η αναγνώριση αυτών των γεγονότων και η ικανότητα ευελιξίας του οργανισµού ώστε να µπορεί να τα διαχειριστεί προς όφελός του, είναι σηµαντικότερη από τον παράγοντα της τύχης για την επιτυχή πορεία του (Grant, 2005). Έτσι, η διαµόρφωση και η αποτελεσµατική υλοποίηση µιας κατάλληλης στρατηγικής η οποία δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση των ευκαιριών από την επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα την προετοιµάζει για να αντιµετωπίσει τις απειλές αποτελεί στόχο για κάθε επιχείρηση. Στην προσπάθειά της αυτή, η επιχείρηση επιδιώκει να επιτύχει την εναρµόνισή της µε το περιβάλλον της (strategic fit), δηλαδή να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να ενδυναµώσει τις ικανότητές της αποφεύγοντας τις απειλές και καλύπτοντας τις αδυναµίες της ταυτόχρονα, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η αποστολή και να επιτευχθούν οι σκοποί της. Ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν το ανωτέρω, είναι να διαµορφώσουν αρχικά και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αποτελεσµατικά τις κατάλληλες στρατηγικές (Γεωργόπουλος, 2004). Γενικότερα, µέσω των στρατηγικών οι επιχειρήσεις ουσιαστικά προετοιµάζονται για το µέλλον. Καθώς στο επιχειρηµατικό περιβάλλον επικρατεί χάος, το µέλλον είναι αβέβαιο και οι εξελίξεις απρόβλεπτες. Έτσι, οι επιχειρήσεις χρειάζονται έναν οδηγό ο οποίος θα 5

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ελαχιστοποιήσει την έκθεσή τους στο χάος που επικρατεί και βρίσκεται εκτός των ορίων τους και θα µειώσει τον αντίκτυπο της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος σε αυτές (Snowden, 2005). Η στρατηγική αναλαµβάνει το ρόλο αυτού του οδηγού και αποτελεί το µονοπάτι που συντονίζει και κατευθύνει τις δράσεις της επιχείρησης προς την επίτευξη των σκοπών της. Επιπρόσθετα, όπως φάνηκε και από τους ορισµούς που προαναφέρθηκαν, η στρατηγική αναλαµβάνει το δύσκολο καθήκον της κατανοµής των διαθέσιµων από την επιχείρηση πόρων, και προκειµένου να είναι µια στρατηγική αποτελεσµατική οφείλει να κατανέµει τους σηµαντικότερους πόρους στις πιο κερδοφόρες ευκαιρίες. Καθώς όπως είπε και ο Whilliam Cohen, οι ευκαιρίες και απειλές οι οποίες υπάρχουν σε µια κατάσταση υπερτερούν πάντα των πόρων που χρειάζονται για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες και να αποφευχθούν οι απειλές (David, 1997). Κλείνοντας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον ο µόνος τρόπος για να επιβιώσει µια επιχείρηση είναι να δηµιουργήσει και κυρίως να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα που θα κάνει τους αγοραστές να επιλέξουν εκείνη έναντι των ανταγωνιστριών της. Εφόσον ο αντικειµενικός σκοπός της στρατηγικής, όπως έχει ήδη προαναφερθεί και θα αναλυθεί και στη συνέχεια, είναι η δηµιουργία και η διατήρηση διαρκών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, η στρατηγική καθίσταται ένα απαραίτητο στοιχείο και ζωτικό συστατικό για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως µεγέθους και αντικειµένου δραστηριότητας. Έτσι η στρατηγική πλέον δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις διαµορφώνουν και υλοποιούν αποτελεσµατικά τη στρατηγική τους είναι µέσω της εφαρµογής συστηµάτων Στρατηγικού Μάνατζµεντ, το οποίο αναπτύσσουµε στη συνέχεια. 1.2 ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Οι διευθύνοντες σύµβουλοι των δύο µεγαλύτερων ανταγωνιστριών στον ίδιο κλάδο επιχειρήσεων, αποφάσισαν να πάνε µια βόλτα στο δάσος για να συζητήσουν το ενδεχόµενο µιας πιθανής συγχώνευσης. Ξαφνικά, εκεί που καθόντουσαν, εµφανίζεται µια τεράστια αρκούδα έτοιµη να τους κατασπαράξει. Αµέσως, ο ένας από τους δύο 6

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σύµβουλους βγάζει από τη τσάντα του ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και ετοιµάζεται να τα φορέσει. Ο άλλος τον κοιτάει µε απορία και του λεει πως αυτό που κάνει είναι ανώφελο, καθώς δεν µπορεί να τρέξει γρηγορότερα απ την αρκούδα. Και εκείνος του απαντάει γεµάτος σιγουριά πως όντως δεν µπορεί να προσπεράσει την αρκούδα, αλλά σίγουρα θα καταφέρει να προσπεράσει εκείνον. Αυτή η ιστορία αντιπροσωπεύει πλήρως την έννοια και τη φιλοσοφία του Στρατηγικού Μάνατζµεντ (Carpenter & Sanders, 2007). Το Στρατηγικό Μάνατζµεντ θα µπορούσε να προσδιορισθεί ως µια αέναη διαδικασία η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί τους ανταγωνιστές και τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, θέτει στόχους, διαµορφώνει τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, υλοποιεί τις στρατηγικές και τέλος τις αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να καθοριστεί εάν ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιήθηκαν είναι ο αρµόζον και εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Εάν τα παραπάνω δεν έχουν επιτευχθεί, η αποτυχηµένη στρατηγική αντικαθιστάται µε µια καινούργια έτσι ώστε οι ανάγκες της επιχείρησης να ικανοποιούνται στο νέο περιβάλλον της, οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό ή τεχνολογικό (en.wikipedia.org). Μέσω του Στρατηγικού Μάνατζµεντ δίνεται µια συνολική κατεύθυνση στην επιχείρηση, καθώς προσδιορίζει τη στρατηγική της θέση, αναγνωρίζει τους σκοπούς της και διαµορφώνει την κατάλληλη στρατηγική που πρέπει να υλοποιηθεί προκειµένου οι στόχοι αυτοί να επιτευχθούν. Ουσιαστικά, απαντάει στις εξής τρεις ερωτήσεις: Που είµαστε τώρα; Που θέλουµε να πάµε; Πώς θα πάµε εκεί; Έτσι, φωτίζεται ο δρόµος που πρέπει η επιχείρηση να ακολουθήσει προκειµένου να πετύχει τους στόχους της (Γεωργόπουλος, 2004). Σύµφωνα µε τον Ohmae (1982) το Στρατηγικό Μάνατζµεντ είναι η επιδίωξη της ανώτερης απόδοσης από µια επιχείρηση µέσω µιας στρατηγικής η οποία διασφαλίζει την καλύτερη προσαρµογή των δυνάµεων της επιχείρησης στις ανάγκες των καταναλωτών, απ ότι οι ανταγωνιστές της (Joyce & Woods, 2001). 7

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στα πλαίσια του Στρατηγικού Μάνατζµεντ εντοπίζονται, εφαρµόζονται και αξιολογούνται αποφάσεις σε όλο το µήκος του οργανισµού, οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους στόχους που επιθυµεί και έχει θέσει. Με άλλα λόγια, το Στρατηγικό Μάνατζµεντ µπορεί να χαρακτηριστεί ως η τέχνη της διαµόρφωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης όλων των διατµηµατικών αποφάσεων που λαµβάνονται εντός του οργανισµού προς ικανοποίηση των στόχων του. Εκφράζει την αποστολή του οργανισµού, µετατρέπει αυτή την αποστολή σε στόχους, δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι µε τον αποδοτικότερο τρόπο, και τέλος περιλαµβάνει µια συνεχή αξιολόγηση της εκτέλεσης της στρατηγικής (David, 1997). Έτσι, συγχρόνως αποβλέπει και στη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής της επιχείρησης και της υλοποίησης αυτής, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές αλλαγές και οι κίνδυνοι που αυτές περικλείουν οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν το µέλλον της επιχείρησης. Εποµένως, το κλειδί για την επιτυχία του Στρατηγικού Μάνατζµεντ είναι η αναγνώριση από τη διοίκηση, της κατάλληλης στιγµής για αλλαγή και η ικανότητα και θέληση αυτής να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή αποτελεσµατικά (Sadler,Ryall & Craig, 2003). Συµπερασµατικά, το Στρατηγικό Μάνατζµεντ είναι ένα σύνολο αποφάσεων και πράξεων που λαµβάνονται στα πλαίσια της ασκήσεως της διοίκησης και καθορίζουν τη µακροχρόνια επίδοση της επιχείρησης. Σε ένα περισσότερο αναλυτικό επίπεδο, αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: την ανίχνευση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, τη διαµόρφωση της στρατηγικής, την υλοποίηση αυτής και τέλος τον έλεγχο και αξιολόγησή της (Wheelen & Hunger). Μέσω των τεσσάρων αυτών πυλώνων, γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται ώστε η επιχείρηση να προσαρµοστεί µε το περιβάλλον της, αυτό που µε άλλα λόγια ονοµάζουµε «στρατηγική συνέπεια» (strategic consistency) (en.wikipedia.org) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Στην αρχή στο Στρατηγικό Μάνατζµεντ εφαρµοζόταν από τις µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε παγκόσµιο επίπεδο. Ωστόσο, µε την πάροδο των ετών και τις διάφορες αλλαγές που λάµβαναν χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον, το στρατηγικό µάνατζµεντ υπέστη διάφορες αλλαγές στη µορφή µε την οποία υιοθετούνταν από τις 8

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επιχειρήσεις. Αυτό συνέβη λόγω του ότι η διαµόρφωση και η υλοποίηση της στρατηγικής εξαρτάται κατά ένα µεγάλο βαθµό από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και εφόσον διάφορες αλλαγές συνέβαιναν σε αυτό, οι ανάγκες των επιχειρήσεων για Στρατηγικό Μάνατζµεντ µεταβάλλονταν. Πιο συγκεκριµένα, το Στρατηγικό Μάνατζµεντ µέχρι να καταλήξει στη σηµερινή του µορφή, αρχικά εµφανίστηκε µε τη µορφή του Προϋπολογισµού και Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου, σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρήσεις κατάστρωναν προϋπολογιστικά σχέδια και στη συνέχεια διεκπεραίωναν χρηµατοοικονοµικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν τα προϋπολογισθέντα τελικά επιτεύχθηκαν. Στη συνέχεια έλαβε τη µορφή του Μακροπρόθεσµου Σχεδιασµού, στον οποίο περιλαµβανόταν η έννοια της πρόβλεψης για τις περιβαλλοντικές τάσεις των µελλοντικών ετών και ο καθορισµός των κατάλληλων στόχων, σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο από το έτος. Καθώς το περιβάλλον γινόταν ολοένα και περισσότερο πολυτάραχο, οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονταν πως για να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται περισσότερο στρατηγικά. Έτσι ο σχεδιασµός µεταφερόταν σιγά-σιγά από τα κατώτερα στρώµατα του µάνατζµεντ στα ανώτερα στελέχη και τη θέση του Μακροπρόθεσµου Σχεδιασµού έλαβε ο Στρατηγικός Σχεδιασµός όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διαφορετικότητα του παρελθόντος από το µέλλον και επικρατεί πάλι η έννοια της πρόβλεψης. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας οι επιχειρήσεις ότι η συµµετοχή όλων των εργαζοµένων στη σχεδίαση του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή αυτού, ο Στρατηγικός Σχεδιασµός έλαβε τη τελική του µορφή έτσι όπως επικρατεί και σήµερα στα µέσα της δεκαετίας του 70, όπου ονοµάζεται πλέον Στρατηγικό Μάνατζµεντ. Η κύρια διαφορά του απ το Στρατηγικό Σχεδιασµό είναι η σηµασία που δίνει στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του είναι η διαχείριση της αλλαγής, δηλαδή της αλλαγής που λαµβάνει χώρα στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Έτσι, το Στρατηγικό Μάνατζµεντ σήµερα ενοποιεί το σχεδιασµό που πρέπει η επιχείρηση να κάνει µε όλα τα υπόλοιπα σηµαντικά επιχειρησιακά συστήµατά της και εστιάζει την προσοχή των µάνατζερ στην κρίση και τη διαίσθηση που πρέπει να τους διέπει και να επιδεικνύουν σε κάθε στρατηγική απόφαση που λαµβάνουν (Γεωργόπουλος, 2004). Ιδιαίτερα µε την εµφάνιση της παγκοσµιοποίησης, της αύξησης 9

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΟΙ 3 ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ Στόχος: να βρει ηεπιχείρηση το συντομότερο μονοπάτι προς το μέλλον & ταυτόχρονα να εξωθήσει τους ανταγωνιστές σε περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής

Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Κεφάλαιο 1 Η φύση της επιχειρησιακής στρατηγικής Στοκεφάλαιοαυτό, θα αναφερθούμε: 1.1 Στα χαρακτηριστικά των στρατηγικών αποφάσεων 1.2 Στα Επίπεδα των Στρατηγικών που υπάρχουν σε ένα οργανισμό 1.3 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αθανάσιος Ι. Δάρας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2003 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Το εξωτερικό µακρο-περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων

4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 4 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εδώ εξετάζουμε αγορές, που έχουν: Κάποια χαρακτηριστικά ανταγωνισμού και Κάποια χαρακτηριστικά μονοπωλίου. Αυτή η δομή αγοράς ονομάζεται μονοπωλιακός ανταγωνισμός, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Στρατηγική ;

Τι είναι η Στρατηγική ; Τι είναι η Στρατηγική ; Η Στρατηγική αποτελεί ένα ενοποιημένο, περιεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο που αναπτύσσεται προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης. 2 βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced Scorecard Μέρος Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Balanced

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Certified Industrial Manager (CIM)

Certified Industrial Manager (CIM) (CIM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 7: Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Το Περιβάλλον Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 3 ης Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια

ΜΑΘΗΜΑ 2. Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια ΜΑΘΗΜΑ 2 Στρατηγικός Προγραµµατισµός και Επιχειρησιακά Σχέδια Ι ΑΣΚΩΝ: Αλεξία Τζωρτζάκη Καθηγήτρια Εφαρµογών ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Τµ. Χρηµατοοικονοµικό & Ασφαλιστικό Οι φάσεις του στρατηγικού προγραµµατισµού. ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ. Σχεδιασμός -ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.Δύσκολη εργασία.χρονοβόρος-δαπανηρός. Δεν ασκεί έλξη -ΜΥΘΟΙ.Σπατάλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Διπλωματική Εργασία Στρατηγικές για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Γεώργιος Κατσαμπέκης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

Σ ρατηγική των Επιχειρήσεων Θεωρήσεις Στ Σ ρατηγικής Παπαδάκης κε φάλαιo 5 Βασίλης Μ. Παπαδάκ Παπαδάκ ς, Οικο Οικ νοµικ µ ό ικ Πανεπιστήµιο µ Αθηνών

Σ ρατηγική των Επιχειρήσεων Θεωρήσεις Στ Σ ρατηγικής Παπαδάκης κε φάλαιo 5 Βασίλης Μ. Παπαδάκ Παπαδάκ ς, Οικο Οικ νοµικ µ ό ικ Πανεπιστήµιο µ Αθηνών 1 Θεωρήσεις Στρατηγικής Παπαδάκης κεφάλαιo 5 2 ιαµόρφωση της Στρατηγικής:1/2 Η διαδικασία διαµόρφωσης της στρατηγικής µπορεί να χωρισθεί σε 4 επιµέρους στάδια: 1.Προσδιορισµό δ ό της αποστολής της επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Συμβολή του Θεσμού της Διικτύωσης των Επιιχειιρήσεων ((Cllusterr)) στην Επιιβίίωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4. Το τεχνολογικό περιβάλλον που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής κ.ο.κ.

4. Το τεχνολογικό περιβάλλον που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής κ.ο.κ. Ενα χρήσιμο «εργαλείο» για την ανάλυση του περιβάλλοντος μιας αγοράς, είναι το μοντέλο PEST [1] (Political Economic Socio-cultural Technological), που βοηθάει στην ανάλυση του περιβάλλοντος της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Δρ. Γεώργιος Θερίου

Επιχειρηματικότητα Δρ. Γεώργιος Θερίου Επιχειρηματικότητα Δρ. Γεώργιος Θερίου Copyright 2015 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1-1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γενικές Πληροφορίες : Στοιχεία επικοινωνίας: therioungeorgios@gmail.com Αξιολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή ιονύση Νικολάου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αξιολογούνται και εκτιμώνται σωστά Σπάνια και σύνθετα Να μην αντιγράφονται Να μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ : ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΥΠΟΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα