«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη"

Transcript

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, 4-6/11/2011

2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»: (1) να μεταφέρει ευσύνοπτα την ταυτότητα της Μελέτης του Περιβάλλοντος (ΜτΠ) στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), (2)να εξηγήσει το παιδαγωγικό περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιείται η ΜτΠ, (3) να παρουσιάσει παραδείγματα εφαρμογών στη σχολική τάξη, και (4) να παρέχει το πλαίσιο προγραμματισμού της διδασκαλίας στη ΜτΠ σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τάξης. (1) Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜτΠ) αποτελεί το κατ εξοχήν παράδειγμα διαθεματικής οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών στη δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Πραγματεύεται θέματα από τον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Τεχνολογίας, της Πολιτικής Παιδείας σε συνδυασμό με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και των Φυσικών Επιστημών (Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Η ύλη της έχει σπονδυλωτή και όχι γραμμική διάταξη, δηλαδή η ύλη οργανώνεται σε θέματα, όπου κάθε θέμα μπορεί να εξετασθεί σε συνάρτηση ή ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Τη σειρά και τον βαθμό συσχέτισης τα αποφασίζει ο εκπαιδευτικός, καθώς επίσης και τον βαθμό και το εύρος μελέτης ενός θέματος. Στο επίκεντρο της ΜτΠ είναι ο άνθρωπος και τα επιτεύγματά του οι ανθρώπινες κοινωνίες, η οργάνωσή τους στον χώρο και τον χρόνο. Γύρω από τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, τον χώρο που ζει και εργάζεται, τα τεχνολογικά του επιτεύγματα, τον τρόπο που οργανώνει τις κοινωνίες του και τα μέσα που επινοεί και χρησιμοποιεί για να επιβιώσει, περιστρέφονται όλες οι θεματικές, ακόμα και οι θεματικές των Φυσικών Επιστημών. Στόχος και επιδίωξη της ΜτΠ είναι ο μαθητής να «συναντά» και να συζητά για θέματα που αφορούν τον ίδιο και την εποχή του. Τα θέματα αυτά αντλούνται από το κοινωνικό, το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον του. Πρέπει το θέμα να τον εμπλέκει άμεσα και να τον παρακινεί να μάθει περισσότερα, τα οποία να εμπεδώνει και να τα αξιοποιεί για να εξηγήσει όσα συμβαίνουν στη ζωή του ή για να επιλύει προβλήματα, με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος. Δεν υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο για εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, από το θέμα που παρέχει δυνατότητες στον μαθητή να συζητήσει για τον εαυτό του, τη ζωή του και τον κοινωνικό του περίγυρο (Thousand, Villa, Nevin, 2007, 50). Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) η Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜτΠ) αποκτά δύο κατευθύνσεις: α) αυτή των Κοινωνικών Επιστημών, και β) αυτή των Φυσικών Επιστημών. Το ανά χείρας υλικό επικεντρώνεται στην πρώτη κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση των Κοινωνικών Επιστημών η δομή της ΜτΠ συγκροτείται γύρω από τη μελέτη έξι θεματικών περιοχών, οι οποίες επαναλαμβάνονται από χρονιά σε χρονιά με τη διαδικασία της σπειροειδούς διάταξης της ύλης και του σταδιακά διευρυνόμενου ορίζοντα (από το εγγύτερο και οικείο προς το απώτερο και ξένο). Αυτές οι θεματικές ενότητες είναι: [2]

3 1. Το άτομο και οι ανάγκες του 2. Η ομάδα / Οι πρώτες ομάδες που ανήκω ως μέλος 3. Το άτομο και ο χώρος (συναρτάται με τη γεωγραφία) 4. Οικονομία 5. Επικοινωνία και Ενημέρωση 6. Πολιτισμός (2) ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Στο πλαίσιο των αρχών των νέων ΠΣ για το Νέο Σχολείο, η ΜτΠ επικεντρώνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και επιδιώκει να αγγίξει την καρδιά του, να καλλιεργήσει τον νου και την ψυχή του, να τον βοηθήσει να αποκτήσει δεξιότητες και να διαμορφώσει στάσεις και αξίες, ούτως ώστε να εξελιχθεί σε χρήσιμο, δημιουργικό και χαρούμενο μέλος της κοινωνίας, στην οποία ανήκει. Και, κατ επέκταση σε χρήσιμο πολίτη. Η πολιτική παιδεία βρίσκεται, επίσης, στο επίκεντρο της ΜτΠ. Η Εκπαίδευση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αυτή υιοθετεί, όπως: η μελέτη περίπτωσης, η επίλυση συγκρούσεων, η επιχειρηματολογία, η λήψη αποφάσεων, αξιοποιούνται στη ΜτΠ. Οι διδακτικοί στόχοι στη ΜτΠ κινούνται στους τέσσερις άξονες που ισχύουν και για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και είναι: α) γνώση και κατανόηση, β) επικοινωνία και συνεργασία, γ)κριτική σκέψη και διερεύνηση, δ) σύνδεση με την κοινότητα και την καθημερινή ζωή (αυθεντική μάθηση). Καινοτομία στη ΜτΠ συνιστά η διαφοροποιημένη παιδαγωγική, που εισηγείται διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία προς δύο κατευθύνσεις: α) τον μαθητή, και β) το αναλυτικό πρόγραμμα. α) Διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία με επίκεντρο τον μαθητή σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη: οι προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή, οι τρόποι που μαθαίνει (οπτικός, ακουστικός, με χειρισμούς αντικειμένων, κτλ), οι πολλαπλές νοημοσύνες, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του μαθητή (κίνητρα), ο τρόπος [3]

4 εργασίας (ατομική, εταιρική, ομαδική, διομαδική). Προσοχή: δεν περιλαμβάνονται στο παρόν οι μαθητές με αναπηρίες και με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς που προϋποθέτουν ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση. β) Διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία με επίκεντρο το αναλυτικό πρόγραμμα σημαίνει: σύνθεση δραστηριοτήτων που, ενώ δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του «πιο δύσκολο- πιο εύκολο», βοηθούν στην προώθηση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος της ΜτΠ και στην κατάκτηση βασικών γνώσεων από όλους τους μαθητές. Δηλαδή, δεν διδάσκεται «πιο εύκολη ύλη» στους πιο αδύνατους μαθητές, ή δεν παραλείπονται μέρη της ύλης, αλλά παρουσιάζονται με τρόπο που να προσιδιάζει στην περίπτωση του μαθητή που δυσκολεύεται. Για παράδειγμα, αν κάποιος μαθητής δυσκολεύεται να κατανοήσει μια έννοια, αυτή του παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο, με άλλες ασκήσεις και σε πλαίσιο πιο κατανοητό για τον μαθητή αυτόν. Τέλος, η διαφοροποιημένη διδασκαλία προϋποθέτει και διαφοροποιημένη αξιολόγηση, δηλαδή όχι μόνο προφορική ή γραπτή αξιολόγηση, αλλά αξιολόγηση που μπορεί να αξιοποιεί τις πολλαπλές νοημοσύνες καινα γίνεται με ένα διάγραμμα ή με μια ζωγραφιά, ή συνυπολογίζοντας την υπευθυνότητα των μαθητών και τη συνέπειά τους σε ομαδικές εργασίες. Για να καταστεί κατανοητή η παιδαγωγική προσέγγιση στη ΜτΠ στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, παραθέτουμε δύο διδακτικά σενάρια, τα οποία θα αξιοποιηθούν κατά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων που θα εφαρμόσουν πιλοτικά τα νέα ΠΣ. Αυτά τα διδακτικά σενάρια επιχειρούν να συνδυάσουν όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παιδαγωγικό περιβάλλον στη Μελέτη του Περιβάλλοντος σε μια συνεκτική, εύληπτη και χρήσιμη για τη σχολική τάξη διδακτική πρόταση. (3) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΔΙΩΡΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η επιμορφωτική συνάντηση, που έχει τη μορφή του βιωματικού εργαστηρίου, είναι διάρκειας δύο ωρών. Την πρώτη ώρα το εργαστήρι αφορά τις Α - Β τάξεις, ενώ τη δεύτερη ώρα τις τάξεις Γ - Δ. Κάθε ώρα περιλαμβάνει δύο μέρη. Α μέρος: διάρκειας λεπτών, όπου θα παρουσιαστεί προσομοίωση της εργασίας στη σχολική τάξη σε μορφή μικροδιδασκαλίας. [4]

5 Β μέρος: διάρκειας λεπτών, όπου θα παρουσιαστεί η παιδαγωγική θεμελίωση της διδασκαλίας και ο τρίπος προετοιμασίας της είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ο Βιωματικό εργαστήριο (διδακτικό σενάριο): «Έχω το δικό μου όνομα» 2 ο Βιωματικό εργαστήριο (διδακτικό σενάριο): α. «Κανόνες», β. «Μαθαίνω να ακούω. Μαθαίνω να μιλάω» 1Χ 30 εργαστήριο και 1Χ20 συζήτηση παιδαγωγική ανάλυση 1Χ 50 εργαστήριο και 1Χ20 συζήτηση εξήγηση των θεωρητικών παραδοχών σύνδεση με το ΠΣ της ΜτΠ 1 ο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Έχω το δικό μου μοναδικό όνομα» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΧΩ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΞΕΙΣ : Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 στην τάξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ενότητα εντάσσεται στον τομέα της Πολιτικής Παιδείας και μάλιστα στα «Δικαιώματα του Παιδιού». Αφορά στο 7 ο άρθρο των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που αναφέρεται στο δικαίωμα στην ιθαγένεια και στην παροχή φροντίδας και ασφάλειας. Στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι: «Με τη γέννησή μας έχουμε το δικαίωμα να αποκτήσουμε ένα όνομα και μια εθνικότητα (ιθαγένεια) και, εφόσον είναι εφικτό, να έχουμε τη φροντίδα των γονιών μας». Τα ανθρώπινα δικαιώματα θεμελιώνονται πάνω στις ανθρώπινες ανάγκες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού είναι σύμφυτα με την ανθρώπινη υπόσταση. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο γεννιέται με ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη οφείλουν να το αναγνωρίζουν αυτό στους πολίτες τους. ΣΤΟΧΟΙ: Α) Γνώση και κατανόηση: Οι μαθητές να είναι σε θέση:- να εξηγούν την αναγκαιότητα να έχει καθένας ένα όνομα ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. - Να συγκρίνουν τα ονόματα και να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. - Να γνωρίζουν ότι το όνομα τούς εντάσσει σε μια ομάδα. [5]

6 Β)Επικοινωνία και συνεργασία:- να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, για να συνθέσουν τις σκέψεις και τις εργασίες τους. Γ)Κριτική σκέψη και διερεύνηση: - να διατυπώνουν υποθέσεις για το τι μπορεί να συμβεί, όταν κάποιος δεν έχει όνομα. - Να αποδίδουν με ξεχωριστό τρόπο το όνομά τους. Δ)Σύνδεση με την κοινότητα: - Αξίες, στάσεις, συμπεριφορές: - να μην κάνουν διακρίσεις με βάση τα ονόματα ή τη διαφορετικότητα. - να διακρίνουν τις θετικά στοιχεία των άλλων - να εντοπίζουν τη σημασία πώς τόσοι πολλοί, τόσοι διαφορετικοί μπορούν να κάνουν μια ομάδα δυνατή. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: - δημιουργικότητα - πολλαπλοί τρόποι απόδοσης της γνώσης (προφορικά, γραπτά, με ζωγραφιά, με συνεργασία) - η ανάδειξη της ταυτότητας παρέχει κίνητρα για μάθηση - εναλλαγή στην κοινωνικοποίηση κατά την εργασία. Οι μαθητές ξεκινούν από την ατομική εργασία, συνεχίζουν εταιρικά, ανοίγονται με τη συζήτηση στην ολομέλεια, ενώ, τέλος, καταλήγουν σε ζεύγη όπου το ένα μέλος «δένεται» με το άλλο με την υπόσχεση να το φροντίζει. Αυτό δημιουργεί συνθήκες παρωθητικής αλληλεπίδρασης και θετικής αλληλεξάρτησης, που, και τα δύο, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιτύχει η ομαδική εργασία (Κουλουμπαρίτση, 2011). Είναι σημαντικό η δασκάλα να οργανώσει τους μαθητές έτσι ώστε αυτοί με φυσικό και αβίαστο τρόπο να περνούν από τα διαφορετικά πλαίσια εργασίας. ΥΛΙΚΑ: Χαρτιά Α4 λευκά ή χρωματιστά, μικρά χαρτόνια 8Χ13 εκ, χρωματιστοί μαρκαδόροι, ψαλίδια, κλωστή, βελόνα ή συρραπτικό, χαρτί του μέτρου ΠΗΓΕΣ: Σχολικά βιβλία ΜτΠ μαθητή Α και Β Δημοτικού Αθήνα: ΟΕΔΒ. Α τάξη: «Η Ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι με τα παιδιά», Β τάξη: «Η ζωή στο σχολείο. Είμαστε μια ομάδα». Σχολικό βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δασκάλου Ε Δημοτικού «Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις». Golop, R. & Krapf, P. (2007) Exploring Children s Rights. Nine short projects for primary level. Strasbourg: Council of Europe Publishing. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Τα υλικά είναι καθημερινής χρήσης και οικονομικά.χρόνος προετοιμασίας μία ώρα περίπου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Ταυτότητα (20 ) Ατομική εργασία Στην τάξη η δασκάλα μοιράζει μικρά χαρτονάκια, 8Χ13 εκ. περίπου, και χρωματιστούς μαρκαδόρους και ζητεί από τους μαθητές να γράψει ο καθένας το όνομα και το επίθετό του. Όποιος δεν ξέρει να τα γράφει μπορεί να τα ζωγραφίσει. Όσα παιδιά δεν μιλούν τη γλώσσα του σχολείου ή γνωρίζουν και μια άλλη γλώσσα μπορούν να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους και σε άλλη γλώσσα. [6]

7 Η δασκάλα επισημαίνει τις διαφορές στις ταυτότητες και εξηγεί το άρθρο 7 των φυσικά να κάνει καμιά αναφορά σ αυτό) ότι, δηλαδή, κάθε παιδί είναι μοναδικό στον όνομα και επώνυμό του. Ακόμα και τα παιδιά που έχουν το ίδιο όνομα, αυτό αποδίδεται Το όνομά μας είναι η ταυτότητά μας, σαν αυτή που έφτιαξαν τα παιδιά. Τα παιδιά φέρνουν δικαιωμάτων του παιδιού (χωρίς χαρακτήρα, την εμφάνιση και το με μοναδικά διαφορετικό τρόπο. μια φωτογραφία τους και την κολλούν στην ταυτότητά τους. Εναλλακτικά ζωγραφίζουν τον εαυτό τους. Στη συνέχεια η δασκάλα εξηγεί πως στον κόσμο που ζούμε είναι απαραίτητο να έχει κάποιος όνομα, επειδή μόνο αυτός που έχει όνομα μπορεί να αναγνωρίζεται από τους άλλους και να ανήκει σε μια ομάδα. Ποια είναι τα ξεχωριστά στοιχεία στην ταυτότητα του καθενός; Γιατί είναι ξεχωριστά; Έχει κάποιος δικαίωμα να ξεχωρίζει; Ελένη 2. Όλοι διαφορετικοί, όλοι μαζί (25 ) Ατομική και ομαδική εργασία Ντούτη Η δασκάλα μοιράζει μια κόλα Α4 σε κάθε παιδί όπου έχει σχεδιάσει μια καρδιά (εναλλακτικά αφήνει κάθε παιδί να σχεδιάσει την καρδιά, όπως εκείνο θέλει). Μέσα στην καρδιά χρωματίζει ο καθένας το όνομά του, και η δασκάλα το δικό της. Κάθε μαθητής κόβει με το ψαλίδι την καρδιά και με τη σειρά του πάει στη δασκάλα που περνάει σε κάθε καρδιά μια χρωματιστή κλωστή. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι καρδιές, η δασκάλα τις βάζει πάνω στο χαρτί του μέτρου και ανάμεσα δική της καρδιά με το όνομά της και αρχίζει τη συζήτηση με τους μαθητές. Τους ζητεί να φέρουν ένα μικρό, αγαπημένο αντικείμενο και να το κολλήσουν πάνω στην καρδιά τους. Μπορεί και να γράψουν πάνω σε ένα χαρτάκι από το προσωπικό τους σημειωματάριο μια σκέψη και να την κολλήσουν στην καρδιά τους. Στη συνέχεια, τους προσκαλεί να πάρει ο καθένας με τη σειρά του την καρδιά ενός άλλου παιδιού και να πει κάτι καλό που έχει το άλλο παιδί και να θυμηθεί κάτι που έχουν κάνει μαζί. Τι θα μας έλειπε στην τάξη από αυτό το παιδί, αν δεν ερχόταν μια μέρα στο σχολείο; Εφόσον αυτή η δραστηριότητα γίνει στη Β τάξη, καλούμε το παιδί που έβαλε δίπλα στην καρδιά του την καρδιά ενός άλλου παιδιού να το φροντίζει για μια βδομάδα σε κάτι που θα χρειαστεί, ενώ την εβδομάδα που θα ακολουθήσει οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Οι συντροφιές των μαθητών ανά δύο καρδιές κολλιούνται στο χαρτί του μέτρου ή δένονται δίπλα - δίπλα με τις κλωστές τους και κρέμονται στη συνέχεια μαζί στο χαρτί του μέτρου. Τα παιδιά καλούνται να συζητήσουν για τις ξεχωριστές καρδιές που γίνονται μαζί μια ομάδα. Τόσο διαφορετικοί, ο καθένας με την ταυτότητά του, τόσο ξεχωριστοί και τόσο δεμένοι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Όταν τους ζητείται, οι μαθητές : - διατυπώνουν υποθέσεις για το τι μπορεί να σημαίνει για τους ανθρώπους να μην έχουν όνομα και να μην ανήκουν σε έναν τόπο. - αποδίδουν προφορικά τα συναισθήματά τους για τη σημασία να έχουν κάποιον να τους φροντίζει. Στη σχολική καθημερινότητα και σε βάθος χρόνου διαπιστώνεται ότι οι μαθητές έχουν συμπεριφορά απαλλαγμένη από διακρίσεις. [7]

8 2 ο ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Συνεργαζόμαστε. Έχουμε κανόνες» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΟΜΑΔΑ / ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ. ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ : Γ - Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 στην τάξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ενότητα εντάσσεται στον τομέα της Κοινωνικής και Πολιτικής Παιδείας. Αυτό που πρέπει να αναδειχθεί ως μήνυμα και προϋπόθεση για καλή συνεργασία είναι η ύπαρξη δομής και κανόνων για την οργάνωση της κοινής εργασίας και πορείας. Αναλυτικότερα, γνωρίζουμε ότι, όπως και σε άλλα έμβια όντα, η επιβίωσή μας στηρίζεται στη δομή και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής μας, η οποία διασφαλίζεται επί τη βάσει κοινά συμφωνημένων κανόνων. Οι κανόνες διαφυλάσσουν και προστατεύουν διάφορα δικαιώματα, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών, όπως είναι το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Παράλληλα, από τους κανόνες απορρέουν και οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας έναντι των άλλων μελών της ομάδας μας. Το σχολείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς κοινωνικοποίησης των παιδιών, επειδή παρέχει ευκαιρίες για να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να προβληματιστούν σε θέματα, αλλά και βιώματα πολιτικής παιδείας που θα τα βοηθήσουν να μην εισπράττουν αβασάνιστα τις καθημερινές τους εμπειρίες, τις συγκρούσεις, τις αστοχίες και τις ανατροπές και τα απρόβλεπτα που επιφυλάσσει η συνύπαρξη και η συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση για να εξελιχθούν μελλοντικά οι μαθητές σε χρήσιμους πολίτες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, είναι να βιώσουν από την πρώτη σχολική ηλικία, στην πράξη και όχι στα λόγια, τι σημαίνει συνεργάζομαι, θέτω και τηρώ κανόνες συνεργασίας, είμαι υπεύθυνος, και, όταν δεν είμαι, έχω συναποφασίσει πώς θα επανέρχομαι στην τήρηση των ευθυνών μου. ΣΤΟΧΟΙ: Α) Γνώση και κατανόηση: Οι μαθητές να είναι σε θέση :- να εξηγούν τι είναι ένας κανόνας και την αναγκαιότητά του. Γιατί έχουμε κανόνες; - Να κατονομάζουν κανόνες για καλή συνεργασία. - Να γνωρίζουν τους κανόνες του καλού ομιλητή και του καλού ακροατή. - Να ξεχωρίζουν τι είναι κανόνας από το τι δεν είναι. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι κανόνας η συμπάθεια προς κάποιον, δεδομένου ότι τα συναισθήματα προκύπτουν δεν επιβάλλοντια. - Να συγκρίνουν κανόνες σε άλλα σχολικά συστήματα με τους κανόνες που έχουν αποφασίσει. Β)Επικοινωνία και συνεργασία:- να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, για να συνθέσουν τις σκέψεις και τις εργασίες τους. - Να συναποφασίσουν αν θα υπάρχουν κυρώσεις και ποιες θα είναι αυτές, όταν δεν τηρείται ένας κανόνας. Γ)Κριτική σκέψη και διερεύνηση: - να διατυπώνουν υποθέσεις για το τι μπορεί να συμβεί, όταν κάποιος δεν τηρεί τους κανόνες. [8]

9 - Να συγκρίνουν δεδομένα από μελέτες περίπτωσης και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Δ)Σύνδεση με την κοινότητα: - Οι μαθητές αναζητούν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε κανόνες που ισχύουν στο σχολείο και στη δουλειά των γονιών τους. Αξίες, στάσεις, συμπεριφορές: - να αποδεικνύουν στην πράξη ότι τηρούν τους κανόνες (π.χ. τηρούν τους κανόνες του καλού ομιλητή και καλού ακροατή). - να συζητούν την άποψη της μειοψηφίας. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: - πολλαπλοί τρόποι απόδοσης της γνώσης (προφορικά, γραπτά, με ζωγραφιά, με συνεργασία) - η ανάδειξη της συμβολής των μαθητών σε ρόλους όπως του συντονιστή ή του εκπροσώπου της ομάδας παρέχει κίνητρα για συμμετοχή και μάθηση - η εργασία σε ομάδες σε συνθήκες εμβίωσης και θετικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των μαθητών ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ των μαθητών και καθιστά τη σχολική ομαδική εργασία πιο ελκυστική(κουλουμπαρίτση, 2011). - Οι μαθητές που διαθέτουν αναλυτική σκέψη βοηθούνται στο να οργανώνουν πιο συστηματικά τα δεδομένα που ανακύπτουν από τις συζητήσεις, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και να μεταφέρουν όσα κατανόησαν σε περιστάσεις του καθημερινού βίου. ΥΛΙΚΑ: χρωματιστοί μαρκαδόροι, χαρτί του μέτρου ΠΗΓΕΣ: Σχολικά βιβλία ΜτΠ μαθητή Γ Δημοτικού Αθήνα: ΟΕΔΒ. «Για να ζούμε μαζί χρειαζόμαστε κανόνες». COMPASITO Manual on Human Rights Education for Children. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Golop, R. & Krapf, P. (2007) Exploring Children s Rights. Nine short projects for primary level. Strasbourg: Council of Europe Publishing. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Χρόνος προετοιμασίας μία ώρα περίπου. Δύο τρεις μέρες πριν τη διδασκαλία ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν στο σημειωματάριό τους κάποιο επεισόδιο που έγινε στην τάξη ή στο σχολείο με αποτέλεσμα κάποιο παιδί / κάποια παιδιά να λάβουν επίπληξη ή να τιμωρηθούν για τη συμπεριφορά τους. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1. Μελέτες Περίπτωσης : Κανόνες Η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες. Στη μελέτη περίπτωσης αποτυπώνεται ένα πρόβλημα που επιζητεί επίλυση. Αν οι μαθητές δεν εντοπίσουν κάποιο συμβάν, ή αν αναφέρουν όλοι το ίδιο, η δασκάλα μπορεί εναλλακτικά να παρουσιάσει αυτή κάποιες περιπτώσεις που έχει επινοήσει. Ακολουθούν τρεις δικές μας ιστορίες που τις έχουμε δει συχνά να συμβαίνουν στη σχολική τάξη. Μπορεί και οι ίδιοι οι μαθητές να μας αναφέρουν παρόμοια περιστατικά. [9]

10 Μελέτη Περίπτωσης 1 (ΜΠ1): Η δασκάλα εξήγησε πολλές φορές στους μαθητές ότι πρέπει να είναι τυπικοί με τα χρονικά όρια που τίθενται, π.χ. να έρχονται στην ώρα τους και να παραδίδουν την εργασία που έχουν αναλάβει στην ώρα της. Ο Μάρκος μονίμως αργεί το πρωί. Η δασκάλα τον προειδοποίησε μια τελευταία φορά, ο Μάρκος όμως συνεχίζει να την αγνοεί, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας του, επειδή δεν είναι ποτέ στην ώρα του, ούτε παραδίδει στην ώρα τους τις εργασίες που αναλαμβάνει. Τους πνίγει το δίκιο. Νιώθουν κορόιδα. Ερωτήσεις ΜΠ1: Ποιο είναι το πρόβλημα; Πόσο σοβαρό είναι; Ποιοι επηρεάζονται; Τι μπορεί να γίνει, ώστε να μη νιώθουν κορόιδα οι συμμαθητές του Μάρκου ; Μελέτη Περίπτωσης 2 (ΜΠ2): Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες. Ο Πέτρος παραπονιέται ότι δεν αποδέχονται ποτέ την άποψή του. «Στην ομάδα μου λένε να μιλάω, κυρία, και μετά μου λένε να πάψω να μιλάω και να αφήσω τους υπόλοιπους να κάνουν τη δουλειά σωστά. Ξέρω ότι με βοηθάνε, κυρία, όμως νιώθω ότι με θεωρούν χαζό». Ερωτήσεις ΜΠ2: Ποιο είναι το πρόβλημα; Πόσο σοβαρό είναι; Ποιοι επηρεάζονται; Ποιος μπορεί να το λύσει; Με ποιον τρόπο; Μελέτη περίπτωσης 3 (ΜΠ3): «Δεν θέλω να δουλέψω σε ομάδα, κυρία. Εσείς μας είπατε ότι έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε ελεύθερα την άποψή μας. Σας λέω, λοιπόν, ότι ούτε να δουλέψω ομαδικά θέλω, ούτε να βοηθάω τον Γιώργο». «Κυρία, δεν μας βοηθάει καθόλου, όλα μόνη της τα κάνει και τα κρύβει από μας. Δεν μοιράζεται τίποτα». «Γιατί, Ειρήνη;» «Δεν θέλω, κυρία. Έχω δικαίωμα να μην θέλω». Ερωτήσεις ΜΠ3: Ποιο είναι το πρόβλημα; Πόσο σοβαρό είναι; Ποιοι επηρεάζονται; Ποιος μπορεί να το λύσει; Με ποιον τρόπο; Μοιράζουμε τις τρεις ιστορίες στις μαθητικές ομάδες της τάξης μας και τους ζητάμε να απαντήσουν στις ερωτήσεις προφορικά ή γραπτά. Στη συνέχεια, τούς ζητάμε να φτιάξουν ένα σκίτσο για κάθε ιστορία. Κατ αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να τους εμπλέξουμε περισσότερο με τους ήρωες της ιστορίας. Κάθε ομάδα ορίζει έναν εκπρόσωπο. Ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει τις απαντήσεις και το σκίτσο, το οποίο κολλάει στο χαρτί του μέτρου που έχουμε αναρτήσει σε τοίχο της τάξης, σε σημείο που να είναι ορατό απ όλους τους μαθητές. Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση και οι μαθητές δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις, η δασκάλα με κατάλληλες ερωτήσεις καθοδηγεί τους μαθητές να διαπιστώσουν ότι οι κανόνες στη σχολική ζωή είναι απαραίτητοι για να προστατεύουν την καθημερινή ζωή και τα δικαιώματα των ίδιων των παιδιών στο σχολείο, όπως οι νόμοι προστατεύουν την καθημερινότητά μας. [10]

11 Ενδεικτικές ερωτήσεις: Ποιος αποφασίζει για τους κανόνες; Τι είδους κανόνες είναι αυτοί; Αν κάποιος διαφωνεί θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες; Οι κανόνες μπορεί να αλλάζουν; Από ποιον και πώς; Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τηρείται ένας κανόνας; 2. Συντονισμένη συζήτηση στην τάξη: Μαθαίνω να Ακούω και να Μιλάω Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους κανόνες στην τάξη και στο σχολείο διαπιστώνεται ότι όλοι οι μαθητές μιλάνε όλοι μαζί και παραβλέπουν τον κανόνα : «Ο καθένας με τη σειρά του και με χέρι. Όχι όλοι μαζί!». Γιαυτό η δασκάλα αποφασίζει να παίξει ένα παιχνίδι με τους μαθητές και να τους ασκήσει σε δεξιότητες του καλού ομιλητή και του καλού ακροατή. Ζητάει απ τα παιδιά να αδειάσουν εντελώς τα θρανία τους και να κρατήσουν επάνω μόνο τη γόμα τους. Στη συνέχεια θέτει ως θέμα για συζήτηση το «Ποιος πρέπει να αποφασίζει για τους κανόνες στην τάξη και τι πρέπει να κάνουμε, όταν κάποιος δεν τηρεί τον κανόνα που τέθηκε;». Παραπλήσιο είναι και το ερώτημα :«Αν αποφασίσουμε κάποια κύρωση, θα ισχύει για όλους το ίδιο, ακόμα και γι αυτούς που έχουν κάνει πολλή πρόοδο στη συμπεριφορά;» «Θα δίνουμε κάποια ευκαιρία ή θα επιβάλλουμε αμέσως κάποια κύρωση;». Προκειμένου να εμπλέξει η δασκάλα ενεργά τους μαθητές στη δραστηριότητα και να τους παρακινήσει, ζητεί έναν εθελοντή μαθητή για συντονιστή της συζήτησης, άρα εκχωρεί μέρος του ρόλου της και βοηθάει τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι. Εξυπακούεται ότι, τουλάχιστον την πρώτη φορά θα επιλέξει έναν μαθητή συγκροτημένο και συνεργάσιμο. Του δίνει ένα ρολόι ψηφιακό και του ζητεί να δίνει τον λόγο στους μαθητές που επιθυμούν να μιλήσουν. Κάθε μαθητής ομιλητής πρέπει να είναι σύντομος και να ολοκληρώνει τη σκέψη του σε 60, αλλιώς του αφαιρείται ο λόγος. Κάθε ομιλητής, εκτός από τον πρώτο πρέπει να έχει ακούσει καλά τον προλαλήσαντα και να τον σχολιάζει. Δηλαδή, πριν πει την άποψή του να πει κάτι σαν: «Η Μαρία μας είπε ότι πρέπει να μην αφήνουμε αυτόν που δεν τηρεί τον κανόνα να βγαίνει διάλειμμα κτλ.». Επίσης, κάθε ομιλητής πρέπει να μιλήσει μόνο μια φορά. Αυτό διασφαλίζεται με τη γόμα. Πώς; Αυτός που έχει ήδη πάρει τον λόγο βάζει στην άκρη του θρανίου τη γόμα κι έτσι δεν του ξαναδίνει τον λόγο ο συντονιστής. Οι μαθητές παρακολουθούν προσεκτικά τη συζήτηση και καλούνται στο τέλος με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της δασκάλας να εντοπίσουν και να συνοψίσουν τα κυριότερα σημεία, τα οποία γράφονται σε χαρτί του μέτρου. Γενικά, στο σχολείο οι μαθητές και οι δάσκαλοι έρχονται για να εργαστούν μαζί. Για να γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες από όλους, μεγάλους και μικρούς. Για παράδειγμα, ούτε οι μαθητές αλλά ούτε και οι δάσκαλοι πρέπει να καθυστερούν συστηματικά από την εργασία τους. Τέλος, μαθητές και δασκάλα καταλήγουν στους κανόνες που θα τηρούν στην τάξη τους, αλλά και στις κυρώσεις, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί. [11]

12 2 α. Ο κάθε άνθρωπος ακούει με τον δικό του μοναδικό τρόπο Η δασκάλα καλεί τρεις μαθητές και τους ζητεί να βγουν από την τάξη. Στη συνέχεια διαβάζει σε όσους έμειναν τις οδηγίες για το παιχνίδι «Παίζουμε το Διαδίκτυο» από το βιβλίο μαθητή της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ Δημοτικού (Κόκκοτας, κ.ά., 2006, σελ. 145, ενότητα 8). Οι μαθητές προσπαθούν να ακολουθήσουν το 1 ο και το 2 ο βήμα από τις οδηγίες. Στη συνέχεια, μπαίνουν με τη σειρά ένας- ένας οι μαθητές που ήταν έξω και, κάθε φορά, ένας εθελοντής μαθητής της τάξης τούς περιγράφει τα βήματα, προκειμένου αυτοί να τα ακολουθήσουν. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι κάθε άνθρωπος ακούει με διαφορετικό και μοναδικό τρόπο, γι αυτό πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε πολύ σαφείς και σύντομοι, όταν μιλάμε και να μην αντιδρούμε με αγένεια, όταν οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν πάντα. Σύνοψη και καταληκτικά συμπεράσματα: Ως καταληκτική δραστηριότητα πρέπει να είναι ένα ή δυο διαγράμματα που να συνοψίζουν τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις και το παιχνίδι που έχει προηγηθεί. Προτείνουμε το ένα διάγραμμα να έχει ως κεντρικό θέμα το «Τι σημαίνει ξέρω να ακούω;», ενώ το άλλο το «Τι σημαίνει ξέρω να μιλάω;» (βλ. Παράρτημα). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: - Δίνεται στους μαθητές μια σειρά από φράσεις και τους ζητείται να διακρίνουν τις απλές φράσεις από όσες εκφράζουν ανθρώπινα δικαιώματα. - συζητούν και προτείνουν κανόνες στο άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή σε άλλη τάξη. (4) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ακολουθεί πίνακας με τέσσερις τομείς στοχασμού, τους οποίους συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός κατά την προετοιμασία της διδασκαλίας του. Θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο βοηθάει και όταν σχεδιάζει σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους του. Παραθέτουμε παράδειγμα από την προετοιμασία και τον προγραμματισμό της ΜτΠ είτε σε ωριαίο είτε σε πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ [12]

13 Τι ισχύει στο σχολείο μου; Τι μπορεί να γίνει με τα νέα ΠΣ; Τι ισχύει στο νέο ΠΣ Μελέτης; Ποιοι οι στόχοι και οι μέθοδοί μου; Αρχές και αξίες του σχολείου, π.χ. στενή συνεργασία με γονείς Πηγές υλικού: σχολικά βιβλία, φωτοτυπίες Υλικοτεχνική υποδομή Διδασκαλία μετωπική για όλη την τάξη Ταυτότητα του γνωστικού αντικειμένου ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε ποιο χρόνο και χώρο θα συνεργασθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για να επιτύχουν κοινούς στόχους; Διαθέτει το σχολείο κοινό όραμα; Π.χ. Ομαδική εργασία για όλο το σχολείο; Εργαλεία καταγραφής του εκπαιδευτικού: ημερολόγιο; Ποια είναι η απαιτούμενη Υ/Τ υποδομή και το πρόσθετο υλικό; 4 Διδακτικοί στόχοι: α) γνώση και κατανόηση, β) επικοινωνία και συνεργασία, γ) έρευνα και κριτική σκέψη, δ) σύνδεση με την κοινότητα Χαρακτηριστικά του νέου ΠΣ: - διαθεματικό - στοχοκεντρικό - εννοιοκεντρικό - με βάση πολλαπλές νοημοσύνες, ικανότητες - εθνική και κοινωνικο- οικονομική προέλευση μαθητών Παιδαγωγική: - ομαδική εργασία - διαφοροποιημένη Αρχές και πρακτικές για την καλή λειτουργία των ομάδων Με ποια δεδομένα επιτυγχάνω τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική; Λαμβάνω υπόψη μου: - τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή. Οι μαθητές διαφέρουν σε πολλά στοιχεία, π.χ. γλωσσική και πολιτισμική διαφοροποίηση. Οι διαφορές βάση για προγραμματισμό. - ομαδοποίηση των μαθητών ανάλογα με στόχους και ανάγκες μαθητών - πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό - αξιολόγηση συναρτάται με διδασκαλία ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Πώς αξιολογείται η μάθηση ; Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Τι; Πώς; Πόσο χρόνο; Αξιολόγηση της γνώσης με κλειστού τύπου δοκιμασίες Αξιολόγηση με βάση το διδακτικο- μαθησιακό πλαίσιο Οργάνωση με βάση το σχολικό βιβλίο Προετοιμασία με βάση το οργανωσιακό, Δ/Μ πλαίσιο και το πλαίσιο αξιολόγησης. Παραδείγματα παρέχονται στα σενάρια που προηγήθηκαν. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ [13]

14 Τι ισχύει στο σχολείο μου; Τι μπορεί να γίνει με τα νέα ΠΣ; Τι ισχύει στο νέο ΠΣ Μελέτης; Ποιοι οι στόχοι και οι μέθοδοί μου; ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Πώς αξιολογείται η μάθηση ; Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Τι; Πώς; Πόσο χρόνο; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [14]

15 Τι σημαίνει Ακούω /Δεν ακούω όταν κάτι μ αρέσει πολύ και μ ενδιαφέρει κάτι με τρομάζει δεν καταλαβαίνω τι μου λένε [15]

16 Μιλάω Όταν θέλω να μοιραστώ συναισθήματα σκέψεις, ιδέες, απόψεις Όταν μου δίνουν τον λόγο Και προσέχω να είμαι σύντομη / σύντομος και να μιλάω για το θέμα που χρειάζεται η άποψή μου Βιβλιογραφία Κόκκοτας Π., Αλεξόπουλος Δ., Μαλαμίτσα Αικ., Μαντάς Γ., Παλαμαρά Μ., Παναγιωτάκη, Π. (2006) Μελέτη Περιβάλλοντος Γ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ. Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2007) Πολυ- γραμματισμοί στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Στο Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2011) Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδακτικός Σχεδιασμός. Αθήνα: Γρηγόρης. Thousand, J.S., Villa, R.A., Levin, A.I. (2007) Differentiating Instruction. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. schools.gr/μαθηματα/μελετη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Για συναφή θέματα βλέπε «ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» προσωπική ιστοσελίδα της Αλεξάνδρας Κουλουμπαρίτση στο Google. [16]

17 [17]

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου

Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Εκπαιδεύτρια: Ελένη Παπαϊωάννου Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτής ενηλίκων Διάλειμμα Αποτελεσματική προετοιμασία μαθήματος στην ενήλικη εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Τι είδους δραστηριότητα είναι ο γραμματισμός; Πότε, πώς και γιατί εμπλέκονται οι άνθρωποι σε δραστηριότητες εγγραμματισμού; Σε ποιες περιστάσεις και με ποιο σκοπό; Καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Σχολικό Έτος

6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Σχολικό Έτος 6ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Σχολικό Έτος 2018 2019 Παρουσίαση δύο προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Σχολική διαμεσολάβηση: καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Τίτλος: Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 διδακτικές ώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχολική Πρακτική Ι» οι φοιτητές/φοιτήτριες σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων πρόκειται να επισκεφτούν σε πέντε (5) διαφορετικές ημέρες μία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ (2 η

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ (2 η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ Ε εξάμηνο ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ (2 η Παρατήρηση) Διδακτικές διαστάσεις/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Διαγώνισµα 01.04. Διάλογος Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - µαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισαγωγή Το παρόν υλικό περιέχει διευκρινιστικά σχόλια για τη σειρά διαφανειών με τίτλο: «Διδασκαλία και αξιολόγηση στη Μελέτη του Περιβάλλοντος» που έχει συγγραφεί και διαμορφωθεί από την Αλεξάνδρα Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21, 22,23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ. 3o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21, 22,23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ. 3o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21, 22,23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ 3o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 1 Η ΜΕΡΑ : Παρασκευή, 21/10/2011, 3-10 μμ. Ολομέλεια ανά ΠΕΚ, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με ΔΑΦ: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με ΔΑΦ: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με ΔΑΦ: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη Πέτρος Γαλάνης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Δάσκαλος Ε.Α. ΚΕΔΔΥ Δ Αθήνας «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη

Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη Φάκελος Μαθητή/-τριας (portfolio) Η εμπειρία μου σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη Φάκελος για το πρόγραμμα ACT Τι είναι ο φάκελος του προγράμματος «ACT-Ιδιότητα του ενεργού πολίτη»; Ο φάκελος (portfolio)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιγραφική Αξιολόγηση. στο Γ/σιο Βουργαρελίου. κατά το σχ. έτος Πάτρα, Μαρία Γλάβα

Η Περιγραφική Αξιολόγηση. στο Γ/σιο Βουργαρελίου. κατά το σχ. έτος Πάτρα, Μαρία Γλάβα Η Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γ/σιο Βουργαρελίου κατά το σχ. έτος 2017-2018 Πάτρα, 15-2-2019 Μαρία Γλάβα Περιεχόμενο παρουσίασης Στιγμές ορόσημα στην υλοποίηση της Π.Α. στο Γ/σιο Βουργαρελίου Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα:

Εισαγωγική Ενότητα. 28. Ιστοσελίδα: Εισαγωγική Ενότητα Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά επαναφέρουν έννοιες από τη Γ τάξη και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με την προσωπική τους ιστορία. Καθώς οργανώνουμε την ενότητα, προσπαθούμε στο

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο δικός μας κήπος» - Με τη διδακτική τεχνική της Ιστοριογραμμής (storyline)

«Ο δικός μας κήπος» - Με τη διδακτική τεχνική της Ιστοριογραμμής (storyline) 10 «Ο δικός μας κήπος» - Με τη διδακτική τεχνική της Ιστοριογραμμής (storyline) Περσεφόνη Τσιμάκη ΠΕ60 π. Υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου, μέλος του ΣΠΕ της ΕΛΛΕΤ (πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΠΣ) Μαρία Παντελή-Παπαλούκα Επιθεωρήτρια σχολείων Προϊστάμενη Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση: βασική ιδέα και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Ιστορία της Μεσαιωνικής και Νεότερης Μουσικής

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Ιστορία της Μεσαιωνικής και Νεότερης Μουσικής ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Ιστορία της Μεσαιωνικής και Νεότερης Μουσικής 565-1815 Διδακτική προσέγγιση με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας Β Λυκείου» Μαυρογιάννη Άρια (Αριστέα) Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115 Το βιβλίο της Μ Γεια σας με λένε Μ. Είμαι 9 χρονών και μένω στο με τους γονείς μου και τα 2 αδέρφια μου, τον Γιάννη που είναι 10 και τον Βασίλη που είναι 3. Έχω κι ένα σκυλάκι που το λένε Κάντι και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

O φάκελος μαθητή/-τριας

O φάκελος μαθητή/-τριας O φάκελος μαθητή/-τριας Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες 1-14 και 18-20 αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_dhmotiko.pdf

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικότητα: πλαίσιο εφαρμογής, αποτελέσματα, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, κριτική θεώρηση. Δρ Δημήτριος Γκότζος

Διαθεματικότητα: πλαίσιο εφαρμογής, αποτελέσματα, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, κριτική θεώρηση. Δρ Δημήτριος Γκότζος Διαθεματικότητα: πλαίσιο εφαρμογής, αποτελέσματα, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, κριτική θεώρηση Δρ Δημήτριος Γκότζος Τρόποι εφαρμογής διαθεματικότητας Παράλληλης συνεξέτασης θεμάτων από διαφορετικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλάνο διδακτικού σχεδιασμού για τη μέθοδο project Πρώτη εβδομάδα

Πλάνο διδακτικού σχεδιασμού για τη μέθοδο project Πρώτη εβδομάδα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ονοματεπώνυμο:. Σχολείο: 29o Δημοτικό Σχολείο Βόλου Τάξη: ΣΤ2 Πλάνο διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο 1 η διδακτική ώρα 1 Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ Τρεις μήνες πέρασαν μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 70 0 Δημοτικό Σχολείο Νομού Αττικής Αθήνας Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Τοποθέτησε μια χελώνα στην επιφάνεια εργασίας. 2. Με ποια εντολή γράφει η χελώνα μας;.. 3. Γράψε την εντολή για να πάει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. "Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. Η διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνεται στο σχολείο ή κάπου αλλού,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια»

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ανακύκλωση: «Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Κρύστα Ρακαλλίδου Π.Ε. 60 rakallidou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα