ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2073η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο Τμήμα)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 2073η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο Τμήμα)"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2004 (17.11) 14641/04 OJ/CRP2 40 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 2073η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο Τμήμα) Ημερομηνία : Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2004 (ώρα 10:00) 1. Έγκριση της προσωρινής ημερήσιας διάταξης και του σημείου «Διάφορα» Ι 17. Υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου - Υπόθεση Τ-376/04, Polyelectrolyte Producers Group κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγγρ /04 JUR 448 EEE 95 N 37 CHIMIE Αίτηση συμμετοχής μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πρώτη Αναθεωρητική Διάσκεψη των κρατών μερών της Σύμβασης για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή τους (Ναϊρόμπι, 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2004) - Έγκριση απάντησης (*) έγγρ /04 PE-L 170 CODUN /04 PE-L 163 CODUN /04 PE-L 164 CODUN /04 ΛΜ/χχ 1

2 19. Ψηφίσματα, αποφάσεις και γνώμες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του α) Βρυξέλλες, 13/14 Οκτωβρίου 2004 έγγρ /04 PE-RE 13 β) Στρασβούργο, Οκτωβρίου 2004 έγγρ /04 PE-RE Έκθεση για τις εργασίες του Συμβουλίου υπό άλλες συνθέσεις του έγγρ /04 POLGEN Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που επιτρέπει στη Γερμανία να θεσπίσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 17 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΝΠ) έγγρ /04 FISC /04 FISC Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/EΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και με την έγκριση και υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας που τη συνοδεύει έγγρ /04 FISC 191 FL /04 FISC 166 FL Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εκκαθάριση και το διακανονισμό έγγρ /04 ECOFIN 354 EF /1/04 REV 1 ECOFIN 363 EF Αντιντάμπινγκ - Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έγγρ /04 COMER ADD Σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια : α) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αλβανίας που θεσπίζει τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Αλβανίας στα κοινοτικά προγράμματα β) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που θεσπίζει τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στα κοινοτικά προγράμματα γ) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας που θεσπίζει τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Κροατίας στα κοινοτικά προγράμματα 14641/04 ΛΜ/χχ 2

3 δ) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, για μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που θεσπίζει τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στα κοινοτικά προγράμματα ε) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου που θεσπίζει τις γενικές αρχές της συμμετοχής της Σερβίας και του Μαυροβουνίου στα κοινοτικά προγράμματα έγγρ /04 COWEB /04 COWEB Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας έγγρ. 9855/04 COWEB /04 COWEB (ενδεχ.) Έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την παράταση της Διεθνούς Συμφωνίας για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές του 1986 έγγρ /04 AGRIORG 53 AGRIFIN 72 PROBA /04 AGRIORG 54 AGRIFIN 73 PROBA /04 AGRIORG 55 AGRIFIN 74 PROBA Ετήσια έκθεση 2004 για την αναπτυξιακή πολιτική και την εξωτερική βοήθεια της ΕΚ έγγρ /04 DEVGEN 207 REX /04 DEVGEN 160 REX Κάϊρο /ΔΔΠΑ+10 έγγρ /04 DEVGEN 211 ONU 92 SAN COR 1 (en) 30. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά ένα συγκροτημένο πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξωτερική δράση με στόχο την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης έγγρ /04 DEVGEN 210 REX 506 SAN /04 SAN COR /04 ΛΜ/χχ 3

4 31. Συμβολή της ΕΕ και των κρατών μελών στην απογραφή των ΑΣΧ για το 2005 έγγρ /04 DEVGEN 212 ONU 93 REX Συνέχεια του Μοντερρέυ - Έκθεση της Ad hoc Ομάδας για την Εναρμόνιση - Προώθηση του συντονισμού, της εναραμόνισης και της ευθυγράμμισης : η συμβολή της ΕΕ έγγρ /1/04 REV 1 DEVGEN 215 ONU 97 ECOFIN /04 DEVGEN 216 ONU 96 ECOFIN Συζήτηση προσανατολισμού για την αποτελεσματικότητα της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ έγγρ /04 DEVGEN 218 REX /04 DEVGEN 213 REX (ενδεχ.) Προετοιμασία της 5ης συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφ'ενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ'ετέρου, Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2004 έγγρ /04 ACP 166 COAFR ΚΑΕ Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ για την έγκριση του προϋπολογισμού του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων για το 2005 έγγρ /04 ACP 169 FIN 517 ACP-CE 2138/ ΤΚΑ - Τεχνικό Κέντρο Αγροτικής και Γεωργικής Συνεργασίας - Πρόταση για τη μεταφορά πιστώσεων - Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2005 έγγρ /04 ACP 171 FIN Επίπεδα συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς έγγρ /04 CSC 12 PESC 943 JAI / Συμφωνία σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρουμανίας - Έγκριση της απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας έγγρ /04 CSC 8 PESC 893 JAI /04 55 PESC 737 JAI Έκτη ετήσια έκθεση δυνάμει της λειτουργικής διάταξης αριθ. 8 του Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων έγγρ /04 PESC 881 COARM 23 + COR 1 (en) 14641/04 ΛΜ/χχ 4

5 40. Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη Στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη - Εξουσιοδότηση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα έγγρ /04 COSDP 674 PESC 972 COWEB 233 BIH 66 PSC DEC Ευρωπαϊκή διαστημική Πολιτική : ΕΠΑΑ και Διάστημα έγγρ /04 COSDP 677 RECH 219 TRANS 352 POLARM 31 IND 147 COMPET /3/04 REV 3 COSDP 456 RECH 153 COMPET 130 IND 103 TRANS 259 POLARM EΠΑΑ - Υποστήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας στη Αφρική έγγρ /04 PESC 976 COSDP 682 CIVCOM 240 COAFR 143 REX /04 PESC 965 COSDP 670 CIVCOM 235 COAFR 140 REX Σχέδιο δράσης EΠΑΑ για την υποστήριξη της ειρήνης και της ασφάλειας στη Αφρική έγγρ /3/04 REV 3 PESC 522 COSDP 370 CIVCOM 126 COAFR 83 REX 286 έγγρ /04 PESC 974 COSDP 682 CIVCOM 240 COAFR 143 REX (ενδεχ.) Κοινής θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση στην Αφρική (ανασκόπηση των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5) έγγρ /1/04 REV 1 PESC 872 COAFR 127 RESTREINT UE 44. (ενδεχ.) Ενιαία έκθεση προόδου για τις στρατιωτικές δυνατότητες 45. (ενδεχ.) Απόφαση του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2000 για την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Ευρωπόλ προς έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες με τρίτα κράτη και οργανισμούς που δεν συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγγρ /04 EUROPOL /04 EUROPOL Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την Έκθεση των Φίλων της Προεδρίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που προέρχεται από τα Δυτικά Βαλκάνια έγγρ /1/04 REV 1 CRIMORG 112 COWEB Διεύρυνση α) Προετοιμασία της επόμενης Διάσκεψης Προσχώρησης με τη Βουλγαρία - Κεφάλαιο 10 : Φορολογία έγγρ /04 ARG 157 β) Προετοιμασία της επόμενης Διάσκεψης Προσχώρησης με τη Ρουμανία - Κεφάλαιο 10 : Φορολογία έγγρ /04 ARG /04 ΛΜ/χχ 5

6 48. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα - Επιβεβαιωτική αίτηση 26/c/01/04 έγγρ /04 INF 153 API 86 JUR Σχέσεις με τη Μολδαβία - Καθορισμός της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 4η Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ- Μολδαβίας (Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2004) έγγρ /04 NIS 179 COEST 175 JAI Σχέσεις με τη Μολδαβία - Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στη συμφωνία ίδρυσης κέντρου επιστήμης και τεχνολογίας στην Ουκρανία, η οποία συνήφθη στις 25 Οκτωβρίου 1993 μεταξύ του Καναδά, της Σουηδίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έγγρ /04 NIS 178 RECH 218 ATO /04 NIS 175 COEST 168 RECH 208 ATO (ενδεχ.) Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 52. Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC52/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΥΔ/ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC54/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN 503 PE-L Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC55/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN 511 PE-L Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC57/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΥΔ/ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC59/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN 513 PE-L /04 ΛΜ/χχ 6

7 57. Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC61/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΥΔ/ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. DEC62/2004 από κεφάλαιο σε κεφάλαιο εντός του Τμήματος ΙΙΙ - Επιτροπή - του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 (ΜΥΔ) έγγρ /04 FIN 515 PE-L 171 (*) Σημείο για το οποίο ενδέχεται να ληφθεί διαδικαστική απόφαση από την ΕΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 7 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου 14641/04 ΛΜ/χχ 7

8 59. Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) της 19ης Νοεμβρίου 2004 α) Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά έγγρ /04 CORDROGUE 75 SAN 177 ENFOPOL 166 REX /04 CORDROGUE 76 SAN 178 ENFOPOL 167 REX 524 ΙΙ β) Σχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αστυνομικής συνεργασίας (Επιχειρησιακή ομάδα εργασίας των Αρχηγών Αστυνομίας) έγγρ /04 CATS 51 γ) Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας σχετικά με τα οχήματα έγγρ /04 ENFOPOL /04 JUR 122 ENFOPOL 140 SIRIS 104 δ) Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπαγωγή ορισμένων τομέων που καλύπτονται από τον Τίτλο IV του τρίτου Μέρους της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης αυτής έγγρ /04 JAI 445 ASIM 511 ε) Άλλα θέματα σε συνάρτηση με τη σύνοδο του Συμβουλίου 60. Παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης της συνόδου του Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου Συνέχεια που θα δοθεί στη σύνοδο του Συμβουλίου (Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα) της 16ης Νοεμβρίου Παρουσίαση της ημερήσιας διάταξης της συνόδου του Συμβουλίου (Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα) της 7ης Δεκεμβρίου /04 ΛΜ/χχ 8

9 63. Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα/Προϋπολογισμός) της 25ης Νοεμβρίου 2004 α) Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού 2005 από το Συμβούλιο με τις τροπολογίες και τις προτάσεις τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1, 2 και 3 του προσχεδίου προϋπολογισμού 2005 έγγρ /04 FIN ADD 1 + ADD /04 FIN /04 FIN /04 FIN 508 β) Προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 11 στον προϋπολογισμό για το 2004 έγγρ /04 FIN 509 γ) Προετοιμασία για τη συνδιαλλαγή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 64. Προϋπολογισμός ΚΕΠΠΑ - Συζήτηση για τις προτεραιότητες έγγρ PESC 941 FIN 501 REX 498 COSDP Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις) της 22ας και 23ης Δεκεμβρίου 2004 Α. Γενικές Υποθέσεις 1) Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2004 = Σχολιασμένη ημερήσια διάταξη έγγρ /04 POLGEN 44 2) Δημοσιονομικό πλαίσιο = Βασικά στοιχεία των τομέων 1α), 1β), 2, 3, 4 και 5 έγγρ /04 CADREFIN 129 = Έκθεση για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τους τομείς 1α), 1β), 2, 3, 4 και 5 έγγρ /04 CADREFIN 130 = Συζήτηση για τις εξωτερικές σχέσεις 3) Κύπρος α) Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τους ειδικούς όρους εμπορικών συναλλαγών με τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο β) Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης ώστε να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας 14641/04 ΛΜ/χχ 9

10 Β. Εξωτερικές Σχέσεις 1. ΕΠΑΑ - Σχέδιο δήλωσης σχετικά με τις μη στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ - Κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος ΕΑΟ για το Προϋπολογισμός του ΕΑΟ - Η διάσταση ΕΠΑΑ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας έγγρ /04 COSDP 662 PESC (ενδεχ.) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την αποστολή ΚΕΠΑΑ στην Κινσάσα για την ΚΕΠΑΑ έγγρ /04 COSDP 687 PESC Ειρηνευτική Διαδικασία της Μέσης Ανατολής 3. (ενδεχ.) Ιράν 4. Σχέσεις ΕΕ- Κίνας 5. (ενδεχ.) Λευκορωσία 6. Αφρική = Ακτή Ελεφαντοστού = Σουδάν = Σομαλία έγγρ /04 PESC 916 COAFR Άλλα θέματα σε συνάρτηση με τη σύνοδο του Συμβουλίου 66. Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης 67. Έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για το διορισμό του προέδρου και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγγρ /04 INST /04 INST Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη μελλοντική σειρά διαδοχής των Προεδριών 69. Έκθεση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας έγγρ / /04 ΛΜ/χχ 10