ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι.104 IV. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ V. ΔΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠ

3 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ πρέπει να υπηρετούν τις βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί από τoν «Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» 1 (ENQA) και έχουν γίνει αποδεκτές σε όλον τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι αρχές αυτές αναλύονται συστηματικά στο Πρώτο Μέρος του βασικού κανονιστικού κειμένου της ENQA με τίτλο «Ευρωπαϊκές Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ESG) 2. Για τις ανάγκες της προτεινόμενης αξιολόγησης των ΑΕΙ, οι αρχές αυτές εξειδικεύονται και αναλύονται από την Α.ΔΙ.Π. στο τεύχος με τίτλο «Αξιολόγηση Ιδρύματος και Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση-Προοίμιο» που έλαβε υπόψη την αναθεώρηση των ESG του Στην ανάλυση που προαναφέρθηκε βασίζεται το προτεινόμενο εδώ «Πρότυπο Σχήμα» Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος. Διαμορφώθηκε για να βοηθήσει τους συντάκτες της Έκθεσης Εσωτερικής Aξιολόγησης του Ιδρύματος να αποτυπώσουν τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα επιτρέψουν στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να αποτιμήσουν το ρόλο και τις προοπτικές του Ιδρύματος καθώς και το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται στο υπό αξιολόγηση Ίδρυμα με ευθύνη και πρωτοβουλίες της οικείας ΜΟ.ΔΙ.Π. Υπενθυμίζεται ότι η σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Ιδρύματος προϋποθέτει την, σε μεγάλο βαθμό, ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών του Μονάδων. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται σε αυτές αναμένεται ότι θα αποτελούν σημεία αναφοράς για πρωτοβουλίες και ενέργειες που η ΜΟ.ΔΙ.Π. ανέλαβε ή προτίθεται να αναλάβει στο πλαίσιο της αποστολής της για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε όλο το εύρος του Ιδρύματος. Η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης αποτελείται από τις ακόλουθες 5 Ενότητες: I. Επιτομή του Αξιολογούμενου Ιδρύματος. II. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. III. Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΕΙ. IV. Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων και Σχολών του ΑΕΙ. V. Δομή, Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγός Εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος ΔΠ. Στις Ενότητες Ι και ΙΙ αναζητούνται, πέραν των αριθμητικών στοιχείων, και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος υπό τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να είναι σύντομες, περιεκτικές και να αναφέρονται ευθέως στο αντίστοιχο ερώτημα. Η Πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος ΔΠ (όταν πραγματοποιηθεί) θα βασισθεί στο σύνολο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΑΕΙ και θα ποσοτικοποιηθεί για την τελική εισήγηση σύμφωνα με το περιεχόμενο της Ενότητας ΙΙ, για την οποία έχει τεθεί όριο έκτασης ανάλογα με το μέγεθος του ΑΕΙ, το οποίο παρακαλούμε να τηρηθεί. Παρακαλείται η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος να φροντίσει επίσης για την ορθή συμπλήρωση του αντίστοιχου υποδείγματος της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης στην αγγλική γλώσσα. Οι πίνακες του Κεφαλαίου ΙΙΙ μπορούν να προσαρμοσθούν στη δομή των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. 1 European Association πρώην Network - for Quality Assurance in Higher Education 2 European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education

4 4 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Στην Ενότητα Ι δίδονται γενικά στοιχεία και περιγράφεται αδρομερώς το ίδρυμα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει) ΑΕΙ: ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΟΖΑΝΗ Αριθμός Σχολών: 4 Συνολικός Αριθμός Τμημάτων: 10 Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 3 Αριθμός Φοιτητών: (ακαδημαϊκό έτος Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων του ΑΕΙ (campuses): 5

5 5 Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ακαδημαϊκό έτος 1. Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ 2. Συνολικός αριθμός λοιπών διδασκόντων σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 3. Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων 4. Συνολικός αριθμός εργαστηριακού και λοιπού τεχνικού προσωπικού 5. Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη φοίτησης (ν+2) 6. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις στις πανελλαδικές (συνολικός αριθμός) 7. Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα φοιτητών (όλων των κατηγοριών) 8. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών 9. Συνολικός αριθμός αποφοίτων του Ιδρύματος 10. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ (συνολικός αριθμός) 11. Συνολικός αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ Τρέχον έτος ( )* Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ ,2 114,7 110,2 213,

6 6 12. Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών 13. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ( ) 14. Συνολικό ύψος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ) 15. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΕΛΚΕ ( ) 16. Σύνολο Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Κονδυλίων 17. Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά χωρική ενότητα (campus) * Τρέχον έτος είναι το πλέον πλήρες πρόσφατο ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα).

7 7 Ιβ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Ίδρυμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της. Α.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Ίδρυμα. η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τους Παρασκευή Μητλιάγκα, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρο Αργύρη Βατάλη, Καθηγητή, ως μέλος Συμεών Καραφόλα, Καθηγητή, ως μέλος Δημόκριτο Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή, ως μέλος Γεώργιο Φραγκούλη, Καθηγητή, ως μέλος Βασίλειο Κική, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως μέλος Αναστασία Ελισσαίου, εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Εκπρόσωπος των φοιτητών και των μελών ΕΤΕΠ του Ιδρύματος δεν έχει οριστεί από τα αρμόδια μέρη. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος συνεργάστηκε με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, τους Αναπληρωτές Προέδρου, τους Διευθυντές των Σχολών, τους Προέδρους και τις Γραμματείες των Τμημάτων, τον Γενικό Γραμματέα καθώς επίσης και με όλους τους Υπευθύνους των εμπλεκόμενων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τμημάτων (οικονομική υπηρεσία, τμήμα διοικητικού, τεχνική υπηρεσία), καθώς επίσης και με τους εξωτερικούς συνεργάτες του επιχειρησιακού έργου της ΜΟΔΙΠ. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από τα πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος, τα στοιχεία που κρατούν τα εμπλεκόμενα Τμήματα, τις προτάσεις ακαδημαϊκής πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, καθώς επίσης και από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος; Η συζήτηση της παρούσας έκθεσης πραγματοποιήθηκε στα αρμόδια συλλογικά όργανα (ΜΟΔΙΠ και Συνέλευση του Ιδρύματος). Α.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. H διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος βρίσκει το ίδρυμα στο πέρας της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του σχεδίου ΑΘΗΝΑ. Όπως όλα τα ΤΕΙ έτσι και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας υπέστη μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τα Τμήματα του και συνεπακόλουθα τα προγράμματα σπουδών. Η προετοιμασία κι εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών υπήρξε αναγκαστική προτεραιότητα των Τμημάτων του Ιδρύματος. Αναγκαστική προτεραιότητα υπήρξε και η σύνταξη της πρότασης ακαδημαϊκής πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων καθότι δεν δόθηκε καθόλου χρόνος προσαρμογής στις αλλαγές του σχεδίου ΑΘΗΝΑ (αλλαγή του status των εξωτερικών αξιολογήσεων, πρακτικά σα να μην έγιναν ποτέ με συνεπακόλουθο δυσλειτουργίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ερευνητικά αλλά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα). Αυτό παράλληλα με τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του προσωπικού των Τμημάτων που μειώνεται σημαντικά χωρίς να αντικατασταθεί τα τελευταία δέκα χρόνια και την συνεπακόλουθη αύξηση του διοικητικού έργου του καθενός δημιούργησε πρόβλημα στην απόκριση των μηχανισμών στα ζητούμενα από την πρόταση εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος. Υπήρξε συνεπώς πολύ χρονοβόρα η απόκριση των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος στα ζητούμενα στοιχεία. Ένα ακόμη πρόβλημα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος είναι η ύπαρξη στοιχείων που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και συγκριθούν πχ. Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι ένα νέο Τμήμα που προέκυψε από τη συγχώνευση τριών Τμημάτων (Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων). Τα

8 8 ζητούμενα στοιχεία πάνε σε βάθος πενταετίας. Το εν λόγω Τμήμα έχει έναν χρόνο ζωής. Πως μπορούν να συγκριθούν ανομοιογενή στοιχεία; Μέσα από αυτή τη διαδικασία δόθηκε η δυνατότητα στο ίδρυμα να καταγράψει συγκεντρωτικά όλα τα στοιχεία λειτουργίας του κι αυτό είναι το μοναδικό θετικό στοιχείο γιατί μας δίνει μία πλήρη εικόνα των δομών και δραστηριοτήτων μας αλλά και φέρνει στην επιφάνεια τις δυσλειτουργίες και προβλήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προβλήματα που οφείλονται στην παντελή έλλειψη μακρόπνοου σχεδιασμού για την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας αλλά και στη διαρκή αλλαγή του θεσμικού της πλαισίου. Α.3. Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. Τα νέα προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να προπιστοποιηθούν ώστε να υπάρξει μεταβατική περίοδος και η ΑΔΙΠ να μπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση της για τις πραγματικές πστοποιήσεις των προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος. Οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη η μεγάλη αλλαγή που υπέστησαν τα Τμήματα του Ιδρύματος και τα ερωτηματολόγια και οι πίνακες που ζητούνται να προσαρμοστούν κατάλληλα. Αν και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, απαιτείται πιο συγχρονισμένη οργάνωση ώστε η σύνθεση των στοιχείων να είναι ταχύτερη.

9 9 Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Ίδρυμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. Β.1. Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με Σχολές και Τμήματα σε πέντε διαφορετικές πόλεις: Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Πτολεμαϊδα και Φλώρινα. Στην Κοζάνη που είναι και η έδρα του Ιδρύματος εδρεύει η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ. Εδώ επίσης εδρεύουν και δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας: Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοζάνης και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής). Το campus καλύπτει έκταση 200 στρεμμάτων με εκτεταμένες περιοχές πρασίνου που περιβάλλουν τα κτιριακά συγκροτήματα, στα οποία στεγάζονται οι Σχολές και οι άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τα κτίρια, συνολικού εμβαδού τ.μ., περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις αιθουσών διδασκαλίας, ερευνητικών εργαστηρίων, γραφείων και βιβλιοθηκών. Μαθήματα σε μεγάλα ακροατήρια καθώς και επιστημονικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις γίνονται στα δυο αμφιθέατρα. Τρία μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα στεγάζουν τις φοιτητικές εστίες σε μικρή απόσταση από το κεντρικό κτίριο όπου λειτουργεί και η Φοιτητική Λέσχη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο μπάσκετ κλειστό και ανοικτό, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, αίθουσα γυμναστικής και χορού. Το γυμναστήριο διοργανώνει κάθε χρόνο εσωτερικά πρωταθλήματα πολλών αγωνισμάτων και συμμετέχει σε διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα. Στην ίδια έκταση υπάρχει το κτίριο του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας. Φιλοξενεί ερευνητικά εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Μια από τις ομορφότερες τοποθεσίες του campus είναι το εκκλησάκι των Τριών Ιεραρχών. Ο περιβάλλον χώρος του χρησιμοποιείται από τους φοιτητές ως χώρος ψυχαγωγίας και πολιτισμικών εκδηλώσεων. Στα Γρεβενά, στην έδρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας λειτουργεί το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά). Οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος βρίσκονται στην περιοχή Μυρσίνα Γρεβενών και αποτελούνται από δυο κτίρια. Στο ένα στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες, οι χώροι του οποίου καταλαμβάνουν συνολική έκταση m2.περιλαμβάνει ένα μεγάλο αμφιθέατρο δυναμικότητας 450 θέσεων και δυο μικρά της τάξεως των 106 θέσεων το καθένα. Στον ίδιο όροφο (ισόγειο) βρίσκονται τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος, αίθουσα τηλεδιασκέψεων, τα Γραφεία των Μονίμων αλλά και των έκτακτων Συνεργατών Καθηγητών, τα γραφεία της Διοικητικής Υποστήριξης του Τμήματος, της Γραμματείας Εξυπηρέτησης κοινού που εξυπηρετεί τα αιτήματα των φοιτητών και η Βιβλιοθήκη. Τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο δεύτερο κτίριο συνολικής έκτασης m2. Στην Καστοριά λειτουργούν δύο Τμήματα της ΣΤΕΦ: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΚΑΙ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ. Λειτουργεί επίσης και το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας που έχει ενταχτεί σε μεταβατικότητα σύμφωνα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Oι εγκαταστάσεις του ιδρύματος βρίσκονται στην περιοχή Φούρκα της Καστοριάς και αποτελούνται από δυο κτίρια. Στο ένα στεγάζονται οι Διοικητικές υπηρεσίες, οι χώροι του οποίου καταλαμβάνουν συνολική έκταση m2.περιλαμβάνει ένα μεγάλο αμφιθέατρο δυναμικότητας 450 θέσεων και δυο μικρά της τάξεως των 106 θέσεων το καθένα. Στον ίδιο όροφο (ισόγειο) βρίσκονται τα γραφεία της Γραμματείας των Τμημάτων, η αίθουσα του Μεταπτυχιακού, το Γραφείο των Συνεργατών Καθηγητών, τα γραφεία της Διοικητικής Υποστήριξης των Τμημάτων, της Γραμματείας Εξυπηρέτησης κοινού που εξυπηρετεί τα αιτήματα των φοιτητών και η Βιβλιοθήκη. Τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο δεύτερο κτίριο συνολικής έκτασης m2. Στην Πτολεμαΐδα λειτουργεί το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις 1000 περίπου τμ υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακές αίθουσες, βιβλιοθήκη, γραφεία προσωπικού. Στη Φλώρινα λειτουργεί το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της πρώην Γεωργικής Σχολής στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης της Φλώρινας και περιλαμβάνει:

10 Το κεντρικό νεοκλασικό κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακοί χώροι. Το νεόκτιστο πολυδύναμο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει σπουδαστική εστία, εστιατόριο και καφετέρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, γραφείο Διασύνδεσης - Σταδιοδρομίας, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Μια σειρά από μικρότερα διατηρητέα κτίρια, τα οποία έχουν διαμορφωθεί σε εργαστηριακούς χώρους. Σταυλικές εγκαταστάσεις (βουστάσιο, προβατοστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο) και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις, σύγχρονο θερμοκήπιο και εκτάσεις με αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες. 10 Β.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε. Η στελέχωση του Ιδρύματος με νέο και μόνιμο προσωπικό (διοικητικό, εργαστηριακό και εκπαιδευτικό) τα τελευταία πέντε χρόνια είναι μηδενική. Η οικονομική κρίση στη χώρα και η απαραίτητη δημοσιονομική προσαρμογή είχε σαν αποτέλεσμα τον μηδενισμό των προσφερόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά την συζητούμενη χρονική περίοδο. Γίνονται μόνο προσλήψεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ταυτόχρονα λόγω της γήρανσης του προσωπικού και της εξόδου του στη σύνταξη το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος βαίνει μειούμενο. Δυστυχώς δεν εγκρίνονται νέες προσλήψεις αντικατάστασης των συνταξιοδοτηθέντων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος. Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε, με ιδιαίτερη αναφορά στους φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές και στους στάσιμους για μεγάλο χρονικό διάστημα ( > ν+2). Σε προπτυχιακό επίπεδο το ίδρυμα αριθμεί περίπου ενεργούς φοιτητές σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο της τελευταίας πενταετίας. Παράλληλα ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι γύρω στις σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο της τελευταίας πενταετίας. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει ένας αριθμός στάσιμων φοιτητών οι οποίοι φαίνεται να μην μπορούν να συνεχίσουν ομαλά τις σπουδές τους. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι της στασιμότητας αλλά και της εγκατάλειψης των σπουδών: 1. Οι φοιτητές των ΑΕΙ της Περιφέρειας προέρχονται κυρίως από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Κατά συνέπεια πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να εργαστούν για να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες των σπουδών κι έτσι ο χρόνος σπουδών επιμηκύνεται λόγω έλλειψης χρόνου συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2. Οι βαθμολογικές επιδόσεις των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι αρκετά χαμηλές στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Διαπιστώνεται μία έλλειψη βασικών γνώσεων που απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια προσαρμογής και η οποία δυσκολεύει τους φοιτητές να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των σπουδών τους. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ίδρυμα φοιτούν περίπου 110 φοιτητές, στα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα που λειτουργούν. Το ίδρυμα έχει προχωρήσει σε συμφωνίες με Ιδρύματα του εξωτερικού για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ενέργεια που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω της μεγάλης αλλαγής που έφερε η εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: τα περισσότερα των αξιολογημένων εξωτερικά τμημάτων συγχωνεύτηκαν ή/και μετονομάσθηκαν, νέα προγράμματα σπουδών οργανώθηκαν και δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει τροπολογία του Υ. ΠΑΙ.Θ που ψηφίστηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα ΤΕΙ δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν Τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές). Υπάρχει συμμετοχή μελών ΕΠ στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ως μέλη των Επιτροπών παρακολούθησης σε Πανεπιστημιακά Τμήματα αλλά και συνεργασίες με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής σε επίπεδο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Β.3. Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος;

11 Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία α) Στα πλαίσια των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών παρέχει τον Πρώτο Τίτλο σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών παρέχει τον Δεύτερο και Τρίτο Τίτλο σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης β)παρέχει θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, επαρκή για την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων. Συμβάλλει στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν, στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Υλοποιεί το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και τις δεξιότητές του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι γ) Στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο ν. 4009/2011 και όπως κάθε φορά ισχύει, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ιδίως: αα) Συμβάλλει στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τόσο των φοιτητών του, όσο και των νέων γενικότερα. ββ) Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς του. γγ) Συνεργάζεται με άλλα πανεπιστήμια ή τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής του. δδ) Υπηρετεί την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων του και για διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού. εε) Ενημερώνει την κοινή γνώμη για την πορεία πραγματοποίησης των στόχων του. στ) Συντονίζει τις επιδιώξεις του με εκείνες των λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως προβλέπονται από το νόμο, στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου και ζζ) Συνεργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα με άλλα ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής της τεχνολογίας. ηη)οργανώνει αυτόνομα ή συμμετέχει στην οργάνωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών από το Τ.Ε.Ι. ή από άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας ή του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία περί Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. δ) Στα πλαίσια της Δομής Δια Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) οργανώνει προγράμματα σπουδών, αναπτύσσει άλλες δραστηριότητες και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός της κείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και τους στόχους του Τ.Ε.Ι., τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, τον σεβασμό στην αξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης. Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οι ακόλουθες: α)η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης που να εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και να παρέχει υψηλά εφόδια για την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων και αφετέρου την επιστημονική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ.Ε.Ι. και την ομαλή λειτουργία του. Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και την μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Τ.Ε.Ι., η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στη σύγχρονη επιστημονική εξέλιξη. β) Το Τ.Ε.Ι. επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και των διατάξεων του παρόντος Οργανισμού. γ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. δ) Η δραστηριότητα του Τ.Ε.Ι. προσανατολίζεται, ακόμη, στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους και ιδιαίτερα στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητών του. ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε διάκριση, όπως, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας και κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος. στ) Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικής κοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται από τα διάφορα θεσμικά όργανα του Τ.Ε.Ι. γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονται στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και κατατείνουν στην εμπέδωση κλίματος αξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας. η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικής συμπεριφοράς λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. θ) Στο Τ.Ε.Ι. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του 11

12 σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν και να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερα τους πόρους και την περιουσία του Τ.Ε.Ι., ώστε να μην υπονομεύεται η παροχή του έργου του και να μην περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας. ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα και προάγει τη χρήση της στους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Τ.Ε.Ι.. Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας στις πιο κάτω κατηγορίες: - Θεωρητική Κατάρτιση - Τεχνολογική Κατάρτιση - Αριστεία στην Έρευνα - Αριστεία στην Εκπαίδευση - Μεταπτυχιακές Σπουδές - Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση - Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης δε βρίσκεται στην προτεραιότητα των στόχων. Σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία τα ΤΕΙ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Η τεχνολογική κατάρτιση των φοιτητών επιτυγχάνεται με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εργαστηριακών μαθημάτων των οποίων η ποιότητα διατηρείται υψηλή με την διδασκαλία από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, την εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, τη διαρκή ανανέωση των επιστημονικών/εργαστηριακών οργάνων και την συνεχή παρακολούθηση της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Η έρευνα αποτελεί σημαντική λειτουργία στην ανάπτυξη ενός Ιδρύματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η επιτυχία το όλου εγχειρήματος προϋποθέτει την ύπαρξη οικονομικών πόρων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού. Προτεραιότητα είναι η παροχή βοήθειας στα μέλη του ΕΠ του Ιδρύματος με ενημερώσεις από ειδικούς για τα ερευνητικά προγράμματα και σωστή διεκδίκηση τους αλλά και η δυνατότητα απονομής από τα ΤΕΙ ο τίτλος του διδάκτορα, γεγονός που θα επιτρέψει στο ίδρυμα να απασχολήσει μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ερευνητικούς του στόχους. Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία στόχος είναι η επιστροφή μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών στις αίθουσες διδασκαλίας, η παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στο εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να είναι δυνατή η χρήση των πιο σύγχρονων μορφών διδασκαλίας, αλλά και η ενδυνάμωση της θέλησης του ΕΠ να αποδώσουν τα μέγιστα στο εκπαιδευτικό τους καθήκον. Η οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών είναι σημαντική προτεραιότητα του Ιδρύματος. Υπάρχουν τρία μεταπτυχιακά προγράμματα και έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες για τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων. Στόχος είναι η δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε επιστήμες αιχμής, ώστε η εκπαίδευση των φοιτητών να είναι άρτια και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Ιδρύματος επιτυγχάνεται με την υπογραφή συνεργασιών με Ιδρύματα και φορείς της αλλοδαπής στα πλαίσια κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Το ίδρυμα δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του προγράμματος Erasmus +. Καθηγητές του Ιδρύματος συμμετέχουν σε επιτροπές της Περιφέρειας που αφορούν την ανάπτυξη, την Παιδεία, την έρευνα, κλπ. Η συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια υποστηρίζεται από προγραμματικές συμφωνίες αλλά και την κοινή συμμετοχή μας σε έργα ή επιτροπές διαχείρισης διαφόρων θεμάτων. Β.3.3. Με ποιο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι του ιδρύματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους για τις ακαδημαϊκές μονάδες του (Σχολές και Τμήματα); 12 Η στρατηγική και οι στόχοι του ΤΕΙ οφείλουν να βρίσκονται σε αρμονία µε την Αποστολή και το Όραµά του αλλά και σε συμφωνία με τη στρατηγική και τους στόχους των Τμημάτων του. Για την επόμενη τετραετία ( ) η στρατηγική του Ιδρύματος διακρίνεται από την έμφαση στην ανάπτυξη και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας, στη μέριμνα για τους φοιτητές, το προσωπικό και τους απόφοιτους του Ιδρύματος και τη στενότερη σύνδεση µε την κοινωνία. Στο διάγραμμα που ακολουθεί προσδιορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο οι στρατηγικοί στόχοι, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη χάραξη μιας σαφούς και συνεκτικής στρατηγικής και οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι που διαμορφώνουν την επιχειρησιακή συνιστώσα, δηλαδή το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι επιμέρους στόχοι είναι κοινοί για όλες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Ιδρύματος και διαφοροποιούνται ως προς τις δράσεις που προγραμματίζονται για την επίτευξή τους.

13 13 Στο πεδίο Γ3 (iii) & (iv) αναφέρονται αναλυτικά οι Στρατηγικοί Στόχοι του Ιδρύματος και η ανάλυσή τους σε Επιμέρους Στόχους και Δράσεις για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες ξεχωριστά. Β.3.4. Με ποιους τρόπους προσπαθεί το Ίδρυμα να επιτύχει τους στόχους του ακόμη και αν παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Αναφέρατε τους παράγοντες αυτούς. Ανασταλτικοί ή και αποτρεπτικοί παράγοντες στην επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος αλλά και στην ομαλή λειτουργία του είναι: Η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ με τους προϋπολογισμούς του ΤΕΙ ΔΜ να βαίνουν διαρκώς μειούμενοι. Οι συχνές αλλαγές του νομικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Η συχνή παρέμβαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη λειτουργία των Ιδρυμάτων (βλέπε σχέδιο ΑΘΗΝΑ, κλπ) Η μη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων τρίτου κύκλου σποδών Η μη αντικατάσταση των μελών του Ιδρύματος που συνταξιοδοτούνται Η υποστελέχωση της ΑΔΙΠ και η συχνή αλλαγή της σύνθεσης της. Το ίδρυμα μέσω της ορθότερης διαχείρισης πόρων κατορθώνει να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των εργαστηρίων και γενικά της διδασκαλίας (πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού). Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς επιπτώσεις στους φοιτητές, χάρη στην ουσιαστική συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, του ΕΤΕΠ αλλά και των εκτάκτων. Ο οδηγός επιβραβεύσεων του Ιδρύματος δίνει κίνητρα στο επιστημονικό προσωπικό τόσο για την βελτίωση της

14 εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του. Παράλληλα επιβραβεύονται φοιτητές που αριστεύουν ή/και με τη συμμετοχή τους σε ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς αναδεικνύουν την προσπάθεια του Ιδρύματος για Αριστεία και Καινοτομία. Η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οργανώνεται ταυτόχρονα για όλα τα Τμήματα το Ιδρύματος και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων γίνεται άμεσα ενώ τα Τμήματα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Η νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ελληνική και αγγλική παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία αλλά και τις δράσεις του Ιδρύματος. Αναπτύσσονται συνεργασίες με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Περιφέρειας αλλά και την τοπική κοινωνία και καταβάλλεται προσπάθεια για ενδυνάμωση της συμμετοχής σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια. Οργανώνονται ημερίδες, επιστημονικές παρουσιάσεις αλλά και πολιτιστικά γεγονότα που αναδεικνύουν το ρόλο του Ιδρύματος ως του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φορέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμφωνίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής για συνεργασίες σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ερευνητικών συνεργασιών αλλά και ανταλλαγών εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών. 14 Β.3.5. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του Ιδρύματος; Με ποιες διαδικασίες ελέγχει το Ίδρυμα ότι συμβαίνει αυτό; Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Ιδρύματος επιτυγχάνονται και η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων γίνεται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των Τμημάτων, την μελέτη των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, την μελέτη αξιολόγησης των ερευνητικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων, τις ερευνητικές εκροές του Ιδρύματος αλλά και το πλήθος των συνεργασιών με Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και φορέων της Περιφέρειας και της χώρας. Β.3.6. Αποτιμήστε την ικανότητα του Ιδρύματος για αλλαγή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του. Κατά την τελευταία εικοσαετία το διεθνές περιβάλλον στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαφοροποιείται και μεταβάλλεται συνεχώς, εξαιτίας κυρίως της παγκοσμιοποίησης και της αλματώδους εξέλιξης της τεχνολογίας. Στην Ελλάδα, παρατηρείται μία σχετική υστέρηση στα βήματα προσαρμογής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της βελτίωσης για την κάλυψη των αναγκών της συνεχούς μεταβαλλόμενης κυρίως οικονομίας. Τα θεσμικά και νομοθετικά προβλήματα είναι αυτά που σε μεγάλο βαθμό, κατέστησαν «δυσκίνητα» τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, ενώ οι κοινοτικοί πόροι τα «εξώθησαν» σε άναρχη διεύρυνση, από πλευράς αριθμού τμημάτων και χωροταξικής κατανομής. Στο πλαίσιο αυτό, αν και «άναρχη η διεύρυνση», δημιούργησε πολλά νέα τμήματα τα οποία πράγματι πρόσφεραν βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο από πλευράς σύγχρονων γνωστικών αντικειμένων, όσο και από την πλευρά της χρήσης σύγχρονων μεθόδων (τεχνικές, εργαστήρια, κ.ά.). Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, μετά το 2000, οδηγήθηκε σε αλλαγές και βελτιώσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στην ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και στην ύπαρξη κοινοτικών πόρων και εθνικής βούλησης για διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ενισχύθηκε στη δεκαετία του 2000, κυρίως ποιοτικά και ποσοτικά εξαιτίας του νέου εκπαιδευτικού προσωπικού που απέκτησε, με αυξημένα προσόντα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα δημιούργησε και λειτούργησε 10 νέα τμήματα (Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, Επιχειρησιακής Πληροφορικής, Μαιευτικής, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών) σε τρεις επιπλέον πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά, Γρεβενά, Πτολεμαίδα). Η μεγέθυνση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σαφώς δεν ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού, αλλά οι εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και οι διάφορες μελέτες που εκπονήθηκαν σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, κυρίως των νέων τμημάτων, έδειξαν ότι τα περισσότερα νέα τμήματα, βελτίωσαν σημαντικά το Ίδρυμα προς την κατεύθυνση της προσφοράς σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, από το 1999, έως σήμερα το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας σαν στόχο να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους σπουδαστές του, προχώρησε στα ακόλουθα (Πίνακας) Δημιούργησε και λειτούργησε 10 νέα προπτυχιακά τμήματα σπουδών Δημιούργησε και λειτούργησε 4 νέα μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών. Εκσυγχρόνισε 8 παλαιά προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις επιταγές του

15 15 μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος. Στα παραπάνω, δεν προσμετρώνται οι αλλαγές σε τμήματα και προγράμματα σπουδών που πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των αναγκαστικών αλλαγών (συγχωνεύσεων) που επέβαλε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ». Νέα Προπτυχιακά Τμήματα α/α Ονομασία Έτος Έδρα δημιουργίας/έγκρισης/αλλαγής 1. Εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου 1999 Φλώρινα αγροτικών προιόντων 2. Διεθνούς Εμπορίου 1999 Καστοριά 3. Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 1999 Καστοριά 4. Πληροφορικής και Τεχνολογίας 2004 Καστοριά Υπολογιστών 5. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 1999 Κοζάνη 6. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 1999 Κοζάνη 7. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση 2008 Γρεβενά και Οικονομία 8. Επιχειρησιακής Πληροφορικής 2009 Γρεβενά 9. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2009 Γρεβενά 10. Μαιευτικής 2008 Πτολεμαϊδα Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 1. Μηχατρονική 2013 Κοζάνη 2. Εφαρμοσμένη Πληροφορική 2003 Κοζάνη 3. ΜΒΑ 2009 Καστοριά, Κοζάνη 4. Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες 2012 Καστοριά Εκσυγχρονισμός παλαιών Προγραμμάτων Σπουδών 1. Εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου 2008 Φλώρινα αγροτικών προϊόντων 2. Λογιστικής 2002, 2009 Κοζάνη 3. Μηχανολογίας 2002, 2010 Κοζάνη 4. Ηλεκτρολογίας 2002 Κοζάνη 5. Φυτικής Παραγωγής 2002 Φλώρινα 6. Ζωικής Παραγωγής 2002 Φλώρινα 7 Διοίκησης Επιχειρήσεων 2002 Κοζάνη 8. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 2002 Κοζάνη Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, δεν μείωσαν τη σημασία των νέων τμημάτων που είχαν δημιουργηθεί, καθώς σχεδόν το σύνολο των σύγχρονων επιστημονικών αντικειμένων, αποτέλεσαν κατευθύνσεις στα διευρυμένα τμήματα που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, δείχνει να έχει την ικανότητα σε μεγάλο βαθμό, να αποτιμά την ανάγκη και το περιεχόμενο αλλαγών, έτσι ώστε να προσφέρει σύγχρονες και «ανταγωνιστικές» γνώσεις για το διεθνές και εθνικό εργασιακό περιβάλλον. Την ικανότητα αυτή εκτιμά ότι μπορεί να την εδραιώσει, βασιζόμενο στις ακόλουθες και διαρκείς επιδιώξεις: 1. Στην ενίσχυσή του με το αναγκαίο και ικανό εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία του 2. Με την εδραίωση και ισχυροποίηση του συστήματος αξιολόγησης και του δυναμικού στρατηγικού σχεδιασμού και 3. Με τη δημιουργία άτυπου οργάνου που θα έχει ως έργο να προτείνει στη διοίκηση του ιδρύματος, αναγκαίες αλλαγές που θα βελτιώνουν τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του. Β.4. Ακαδημαϊκά μεγέθη του Ιδρύματος κατά την τελευταία 5ετία Β.4.1 Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ανά Τμήμα (ανάλυση #1 Γενικού Πίνακα)

16 16 Ακαδημαϊκό έτος Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας Βιομηχανικού Σχεδιασμού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Ακαδημαϊκό έτος Διοίκηση Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 13 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) Ακαδημαϊκό έτος Φυτικής Παραγωγής Ζωικής Παραγωγής Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων Τεχνολόγων Γεωπόνων 16 Ακαδημαϊκό έτος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανικών Ψηφιακών Μέσων και Πληροφορικής ΤΕ Επικοινωνίας ΤΕ 7 2 Ακαδημαϊκό έτος Παράρτημα Γρεβενών Εφαρμογών Πληροφορικής Επιχειρηματικής στη Διοίκηση και Οικονομία Πληροφορικής Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού

17 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 5 Τα Τμήματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το ακ. Έτος Ακαδημαϊκό έτος Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Μαιευτικής Β.4.2 Άλλοι διδάσκοντες ανά Τμήμα (ανάλυση #2 Γενικού Πίνακα) Ακαδημαϊκό έτος Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας Βιομηχανικού Σχεδιασμού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ,5 13,5 11, , , , ,5 4, Ακαδημαϊκό έτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ 4,3 5,5 2,94 Διοίκηση Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών , ,7 2, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) Ακαδημαϊκό Ζωικής Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής έτος Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων ,4 7, ,5 3,8 3, ,6 4,5 5, Ακαδημαϊκό έτος Διεθνούς Εμπορίου Τεχνολόγων Γεωπόνων 4,9 Παράρτημα Καστοριάς Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ,

18 Ακαδημαϊκό έτος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανικών Ψηφιακών Μέσων και Πληροφορικής ΤΕ Επικλονωνίας ΤΕ 7 6 Παράρτημα Γρεβενών Επιχειρηματικής Πληροφορικής Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 11 Τα Τμήματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το ακ. Έτος Ακαδημαϊκό έτος Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Μαιευτικής Β.4.3 Φοιτητές ανά Τμήμα: Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί - Διδακτορικοί (ανάλυση #8 Γενικού Πίνακα) Ακαδημαϊκό έτος Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας Βιομηχανικού Σχεδιασμού Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ακαδημαϊκό έτος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2959

19 19 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) Ακαδημαϊκό Ζωικής Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής έτος Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων Τεχνολόγων Γεωπόνων 3162 Ακαδημαϊκό έτος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανικών Ψηφιακών Μέσων και Πληροφορικής ΤΕ Επικοινωνίας ΤΕ Ακαδημαϊκό έτος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Παράρτημα Γρεβενών Επιχειρηματικής Πληροφορικής Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) 1267 Τα Τμήματα Επιχειρηματικής Πληροφορικής και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το ακ. Έτος Ακαδημαϊκό έτος Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Μαιευτικής Μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ Δημόσιες σχέσεις και Μηχατρονική Ακαδημαϊκό Εφαρμοσμένη μάρκετινγκ με νέες έτος Πληροφορική τεχνολογίες

20 20 Β.4.4 Λόγος φοιτητών (#8) ανά μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (#1) ανά Τμήμα Ακαδημαϊκό έτος Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ηλεκτρολογίας Μηχανολογίας Βιομηχανικού Γεωτεχνολογίας Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης / / / / / / / / / / / / / / / Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ 1938/ / /21 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Ακαδημαϊκό έτος Διοίκηση Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Λογιστικής Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών /6 1999/8 1042/ /6 1902/ / /6 1679/9 1140/ /9 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2959/13 Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) Ακαδημαϊκό Ζωικής Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής έτος Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων /8 925/8 1509/ /7 868/5 1587/ /7 873/2 1484/ Τεχνολόγων Γεωπόνων 3162/ Ακαδημαϊκό έτος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας /6 1103/7 2481/ /6 1188/7 2613/ /6 1266/7 2630/ /4 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανικών Ψηφιακών Μέσων και Πληροφορικής ΤΕ Επικοινωνίας ΤΕ 1335/7 2616/2

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα