Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014"

Transcript

1 Ημερίδα Σημείου Επαφής Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Δημιουργική Ευρώπη» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%)

2 Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη του κοινού ευρωπαϊκού χώρου μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ οργανισμών με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. να αναπτύξει ένα αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης σε κοινές αξίες, κοινή ιστορία και πολιτισμό να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης να αναπτύξει την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στον διαπολιτισμικό διάλογο

3 Γενικές Πληροφορίες Λειτουργεί σε επταετή πλαίσια: Αποτελείται από 2 Υπό-προγράμματα Προϋπολογισμός 1,46 δισ. ευρώ για την περίοδο Πολιτισμός: 454,8 εκ. και MEDIA: 817,6 εκ Ανταγωνιστικό πρόγραμμα Πρόγραμμα συνεργασίας Χωρίζεται σε Δράσεις

4 Επιλέξιμες Δράσεις Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει σχέδια, οργανισμούς και δραστηριότητες προώθησης και έρευνας σε όλους τους τομείς του πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα. Επιλέξιμες Κατηγορίες Αιτούντων Στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, των ΜΚΟ, εταιρειών παραγωγής, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν συσταθεί ως οργανισμοί τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομικό καθεστώς, των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι στον πολιτιστικό τομέα Έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το νόμο σε κάποια από τις επιλέξιμες χώρες Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για έγκριση επιχορήγησης.

5 28 Κράτη Μέλη Δημιουργική Ευρώπη 3 χώρες του ΕΟΧ (Iceland, Lichtenstein, Norway) 3 πιθανές υπό ένταξη χώρες (Serbia - Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Albania) 2 Υπό ένταξη χώρες (FYROM, Turkey (;))

6 Σχετικότητα Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Ποιότητα περιεχομένου και δράσεων Επικοινωνία και διάχυση Ποιοτική συνεργασία Αντίκτυπο και βιωσιμότητα Καινοτομία Media: για χώρες με μικρή παραγωγική υποδομή (10 μονάδες), για έργα που απευθύνονται σε νεανικό κοινό (10 μονάδες) για συμπαραγωγές μεταξύ εταίρων από διαφορετικές χώρες που δεν έχουν κοινή επίσημη γλώσσα (5 μονάδες),

7 MEDIA Πολιτισμός Δαπάνες προσωπικού Ταξίδια Αναλώσιμα Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων Αμοιβές και αποζημιώσεις καλλιτεχνών Υπεργολαβίες Διαχείριση έργου Έμμεσες Δαπάνες Κόστος μετάφρασης, έκδοσης και προώθησης βιβλίων (Σχέδια Μετάφρασης) Ερευνητικές Δραστηριότητες Αγορά δικαιωμάτων Συγγραφή σεναρίου Επιλογή συνεργατών (ηθοποιών) Ετοιμασία του προϋπολογισμού για την παραγωγή Έρευνα για εταίρους, συμπαραγωγούς και χρηματοδότες Παραγωγή πιλοτικού υλικού Πλάνο Μάρκετινγκ και Πωλήσεων Έμμεσες Δαπάνες

8 Ιστοσελίδα Σημείων επαφής Μέσω της Ευρωπαϊκής ιστοσελίδας του προγράμματος: γενική χρήση διαδικτύου: -ιστοσελίδες Πολιτιστικών Φορέων - Αναζήτηση συνεργατών μέσω της Ένωσης Δήμων ( - Ειδικό έντυπο για εξεύρεση δήμου προς αδελφοποίηση - Ευρωπαϊκές πλατφόρμες εξεύρεσης συνεργατών Μέσω Ευρωπαϊκών πλατφορμών - π.χ. Enterprise Europe Network, Ενημέρωση για ενεργούς φορείς στον τομέα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσα από οδηγούς καλών πρακτικών και επιτυχημένα παραδείγματα Προσωπική και Επαγγελματική Δικτύωση

9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1- Συντονιστής ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 4, 5, 6 Αίτηση επιδότησης ανάλογα με τη Δράση ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ανώτατο όριο χρηματοδότη σης ανάλογα με τη Δράση

10 Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι τις (CET) της καθορισμένης μέρας υποβολής. Τα συμπληρωματικά έντυπα μπορούν να υποβάλλονται: ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς οπότε και θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρόμησης όπως αναγράφεται στη σφραγίδα ή στην απόδειξη αποστολής συστημένου που εκδίδεται από το ταχυδρομείο/υπηρεσία ταχυμεταφοράς, ή ιδιοχείρως. Δεν θα γίνονται αποδεχτά έντυπα που παραδίδονται ιδιοχείρως μετά τις 05:00 μμ (CET). την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.

11 Περίοδος μεταξύ υποβολής της αίτησης και γνωστοποίησης αποτελεσμάτων ανάθεσης Περίοδος μεταξύ γνωστοποίησης αποτελεσμάτων ανάθεσης και πρώτης πληρωμής 5 6 μήνες 1-2μήνες

12

13 Δράσεις Προγράμματα Συνεργασίας Κατηγορία 1 Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας Για έργα που προάγουν τη διακρατική συνεργασία και αποσκοπούν στη ανάδειξη κοινών πολιτιστικών δράσεων. συμμετέχουν τρεις τουλάχιστον πολιτιστικοί παράγοντες, από τρεις τουλάχιστον χώρες μέγιστο διάστημα 4 ετών. έως και ευρώ κοινοτική στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Κατηγορία 2 Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας Στόχος είναι να καλλιεργήσει πολυετείς, διακρατικούς πολιτιστικούς δεσμούς προκειμένου να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση επιδιώκει να υποβοηθήσει την έναρξη ή να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια του κάθε σχεδίου και να το καταστήσει βιώσιμο και μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης. έξι τουλάχιστον πολιτιστικούς παράγοντες από έξι τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργαστούν για διάστημα 4 ετών. αιτήσεις για έργα όπου το ποσό δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ κοινοτική στήριξη δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους.

14 Δράσεις Σχέδιο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Είναι δυνατή η παροχή επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους για τη μετάφραση και την έκδοση μυθιστορημάτων από τη μια ευρωπαϊκή γλώσσα στην άλλη. Τα έργα για τη λογοτεχνική μετάφραση χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: Κατηγορία 1 Έργα διετούς διάρκειας Μέγιστη διάρκεια 2 χρόνων Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 100,000 Ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 50% κοινοτική χρηματοδότηση Περιλαμβάνει πακέτο μετάφρασης και προώθησης (συμπεριλαμβανομένου και έκδοση περίληψης των μεταφρασμένων έργων) από 3 μέχρι και 10 έργα φαντασίας Κατηγορία 2 Πλαίσιο Εταιρικής Συμφωνίας (Επόμενη ευκαιρία Νοέμβριος 2016) Πρόσκληση αιτήσεων έχει ανακοινωθεί το 2014 για την διαμόρφωση τριετών έργων εταιρικής συνεργασίας και το 2016 για 4ετή έργα: Οι αιτήσεις για τα έργα της Εταιρικής Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλάνο δραστηριοτήτων, το οποίο να καλύπτει όλη τη διάρκεια της συμφωνίας. Το πλάνο θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μετάφραση, τη διανομή και την προώθηση των μεταφρασμένων έργων. Τα έργα της εταιρικής συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούνται από πακέτο 5-10 επιλέξιμων έργων το χρόνο για κάποιες από τις επιλέξιμες γλώσσες. Για τα συγκεκριμένα ετήσια κονδύλια, που θα δίδονται στα πλαίσια της εταιρικής συνεργασίας, τα έργα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 100 χιλιάδες Ευρώ.

15 Δράσεις Ευρωπαϊκά Δίχτυα Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Δικτύων στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα είναι: Ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα ώστε να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, Προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας. Επιλέξιμες δράσεις: Ποσοτική και ποιοτική έρευνα Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εργαστηρίων Ανταλλαγή επισκέψεων ανάμεσα των καλλιτεχνών Ανάλυση και επεξεργασία πολιτικών και προγραμμάτων Επιλέξιμα Δίχτυα Συνεργασία μεταξύ 15 οργανισμών από 10 διαφορετικές χώρες (τουλάχιστον 5 οργανισμοί από 5χώρες της ΕΕ και ΕΟΧ) Ετήσια επιδότηση μέχρι τις Κοινοτική συνεισφορά μέχρι 80% των ετήσιων επιλέξιμων δαπανών

16 Δράσεις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Πλατφορμών είναι: η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών Έχουν ως προτεραιότητα τη προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και όσων δεν διαθέτουν διεθνή προβολή, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εγχώρια ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκθέσεων Επιλέξιμες Πλατφόρμες Συνεργασία μεταξύ 10 οργανισμών από 10 διαφορετικές χώρες Ετήσια επιδότηση μέχρι τις Κοινοτική συνεισφορά μέχρι 80% των ετήσιων επιλέξιμων δαπανών 30% του κάθε εταίρου να είναι εκκολαπτόμενοι καλλιτέχνες

17

18 Δράσεις Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού το οποίο να έχει την προοπτική για ευρεία διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέρα από αυτήν. Αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας: Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ενός μεμονωμένου έργου (single project) ή μιας σειράς 3-5 έργων (slate funding) αφορά σε κινούμενα σχέδια, δημιουργικό ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία που να προορίζονται είτε για προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες, είτε για τηλεοπτική μετάδοση, είτε ακόμη για ψηφιακή διανομή. Ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής με νομικό καθεστώς για τουλάχιστον 12 μήνες (single projects) και νομικό καθεστώς για τουλάχιστον 36 μήνες (slate funding) Για το Single project: Προηγούμενη επιλέξιμη δουλειά (διανομή κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης) Για το Slate projects: Προηγούμενη επιλέξιμη δουλειά η οποία προβλήθηκε σε τουλάχιστον τρεις άλλες χώρες εκτός από αυτή του αιτητή.

19 Δράσεις Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού Για μεμονωμένα έργα (Single Project): εφάπαξ ποσό Ευρώ για έργα κινουμένων σχεδίων εφάπαξ ποσό Ευρώ για δημιουργικό ντοκιμαντέρ εφάπαξ ποσό για έργο μυθοπλασίας αν συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής υπερβαίνει το 1.5 Μ εφάπαξ ποσό για έργο μυθοπλασίας αν συνολικός προϋπολογισμός παραγωγής δεν υπερβαίνει το 1.5 Μ Για σειρά έργων ( 3-5 έργα)( slate funding) Χρηματοδότηση Μεταξύ και Ευρώ για έργο μυθοπλασίας Για ντοκιμαντέρ Ευρώ Το κάθε έργο μπορεί να λάβει μεταξύ και ευρώ νοουμένου ότι το ποσό δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών

20 Δράσεις Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών (video games) Ανάπτυξη video games που να έχουν προοπτικές υψηλής διακίνησης στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας video games στην Ευρώπη: Ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα Προϋπόθεση: Προηγούμενη παραγωγή ψηφιακού παιχνιδιού/ διανομή του κατά τα δυο τελευταία χρόνια πριν από την ανακοίνωση της προκήρυξης Οι δραστηριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη ψηφιακών video games ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή μεθόδου διανομής, τα οποία να προορίζονται για εμπορική αξιοποίηση Χρηματοδότηση Μεταξύ Ευρώ and Ευρώ για την ανάπτυξη της ιδέας (concept development) και μεταξύ Ευρώ and Ευρώ για την ανάπτυξη του έργου. (Όχι και για τα δύο για το ίδιο παιχνίδι) Κοινοτική χρηματοδότηση: 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών

21 Δράσεις Διαδικτυακή διανομή (Distribution online) Παρέχεται στήριξη για διεθνικό ( transnational) μάρκετινγκ, branding καθώς και διανομή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών video on demand. Στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων δράσεων, καθώς και η διερεύνηση νέων μεθόδων διανομής που να αυξάνουν τη διακίνηση (circulation) ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, και να διευκολύνουν παράλληλα την πρόσβαση σε τέτοιες παραγωγές. Η χρηματοδότηση καλύπτει τρεις κύριους τύπους δράσεων: Υπηρεσίες video on demand Ανάπτυξη online ready πακέτων Καινοτόμες πολύ-πλατφόρμες (multi- platform releases) Επιλέξιμοι φορείς: Ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως ιδιωτικές εταιρείες, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι/ σύνδεσμοι (associations) που έχουν συσταθεί ως νομικές οντότητες και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Οι οργανισμοί πρέπει και ανήκουν σε πολίτες των συγκεκριμένων κρατών (directly or by majority participation). Αναμένεται να επωφεληθούν Ευρωπαίοι επαγγελματίες από το χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών, διανομέων, αντιπροσώπων πωλήσεων (exhbitors), καθώς και παροχείς υπηρεσιών

22 Δράσεις Φεστιβάλ κινηματογράφου Προώθηση του ενδιαφέροντος για ευρωπαϊκές οπτικοακουστικές παραγωγές μέσα από την προώθηση εκδηλώσεων, κινηματογραφικών ταινιών, παιδείας για τον κινηματογράφο (literacy) καθώς και φεστιβάλ Στηρίζει δράσεις που προωθούν την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών, όπως φεστιβάλ και άλλες προωθητικές δράσεις. Στηρίζει δραστηριότητες που προάγουν την παιδεία για τον κινηματογράφο καθώς και τη γνώση και το ενδιαφέρον του κοινού για τις ευρωπαικές οπτικοακουστικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένης και της κινηματογραφικής κληρονομιάς ανάμεσα στο νεανικό κοινό. 50% των ταινιών που θα προβληθούν θα πρέπει να μην προέρχονται από τη χώρα που διοργανώνει το φεστιβάλ. Τουλάχιστον 15 χώρες θα πρέπει να εκπροσωπούνται Εφάπαξ ποσό: Ευρώ (ανάλογα με τον αριθμό ταινιών) Διάρκεια 10 μήνες Επιλέξιμοι φορείς: Ευρωπαϊκές νομικές οντότητες (ιδιωτικές εταιρείες, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι/ σύνδεσμοι (associations), σωματεία, ιδρύματα, δήμοι, κοινότητες (town councils) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στο υπο- πρόγραμμα MEDIA και ανήκουν σε πολίτες των συγκεκριμένων κρατών.

23 Δράσεις Τηλεοπτικά προγράμματα Παρέχονται ευκαιρίες σε ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής οι οποίες επιθυμούν να εμπλακούν στην παραγωγή τηλεοπτικών προϊόντων ( προγραμμάτων). Παροχή οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων στα οποία εμπλέκονται τουλάχιστον 3 ευρωπαικοί τηλεοπτικοί σταθμοί (broadcasters). Οι παραγωγές μπορούν να είναι μεμονωμένες ή και τηλεοπτικές σειρές. Ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών) συμπεριλαμβανομένων επαναλήψεων (sequels, second or third seasons) Κινούμενα σχέδια διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών Δημιουργικά ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών Επιλέξιμοι φορείς: Ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες οπτικοακουστικών παραγωγών οι οποίες να είναι οι κύριοι παραγωγοί των προτεινόμενων έργων. Χρηματοδότηση: 12.50% των επιλέξιμων δαπανών ή (όποιο είναι χαμηλότερο), για Drama και animation, 10% των επιλέξιμων δαπανών ή , (όποιο είναι χαμηλότερο) για TV drama series 20% των επιλέξιμων δαπανών ή (όποιο είναι χαμηλότερο) για ντοκιμαντέρ Μέγιστη διάρκεια 36 μήνες

24 Δράσεις Πρόσβαση στην αγορά (Access to market) Παρέχονται ευκαιρίες σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ώστε να αναπτύξουν την πρόσβασή τους στην αγορά μέσω ανταλλαγών καθώς και μέσα από την ανάπτυξη της ορατότητας και της κυκλοφορίας τους. Πρόσβαση στη «φυσική» αγορά Διαδικτυακά εργαλεία για επαγγελματίες (όπως βάσεις δεδομένων για προγράμματα ή την ανάπτυξη εργαλείων) Κοινές ευρωπαϊκές προωθητικές δραστηριότητες Μεμονωμένες δράσεις (single action) ή πολλαπλές δράσεις ( frameworks) Δραστηριότητες όπως video on demand, ψηφιοποίηση οπτικοακουστικών έργων καθώς και πλατφόρμες ψηφιακής διανομής δεν είναι επιλέξιμες Επιλέξιμοι φορείς: Ευρωπαϊκές νομικές οντότητες (ιδιωτικές εταιρείες, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι/ σύνδεσμοι (associations), σωματεία, ιδρύματα, δήμοι, κοινότητες (town councils) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτημέλη τα οποία συμμετέχουν στο υπο- πρόγραμμα MEDIA. Χρηματοδότηση: 60% για δράσεις εντός των επιλέξιμων χωρών του MEDIA και 80% εάν υπάρχουν διεθνείς δράσεις Μέγιστη χρονική διάρκεια 12 μήνες

25 Δράσεις Εκπαιδευτικές δράσεις (Training) Εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από επαγγελματίες των οπτικοακουστικών μέσων, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων καθώς και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Δύο ειδών Δράσεις: (1) Ευρωπαϊκές και (2) Διεθνής (επιτρέπεται 20% διεθνής εταίρους) Θεματικές Ενότητες: Ανάπτυξη κοινού, προώθηση, διανομή, εμπορική αξιοποίηση Οικονομική και εμπορική διαχείριση, πρόσβαση στη χρηματοδότηση Ανάπτυξη και παραγωγή Ευκαιρίες και προκλήσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον Χρηματοδότηση: 60% για έργα με ευρωπαϊκή διάσταση και 80% για τη διεθνή Μέγιστη χρονική διάρκεια 12 μήνες

26 ΕΜΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΕΓΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΩΣΤΕ ΟΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΩΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

27 Ο ρόλος: Ενημέρωση για τους στόχους και τις επιδιώξεις των προγραμμάτων προς τους ενδιαφερόμενους Φορείς Προώθηση του προγράμματος και διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό Βοήθεια στην εξεύρεση συνεργατών Βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων και στη συλλογή των συνοδευτικών εγγράφων Που θα μας βρείτε;

28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4 ος όροφος, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία Τηλ.: Τοτ: Στέλιος Στυλιανού:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Συγχρηματοδοτού μενα Προγράμματα Σχέδιο: Επιχειρηματικής Καινοτομίας Σχέδιο: Δημιουργική Ευρώπη Σχέδιο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems»

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2015 Προς: Όλα τα Μέλη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Sustainable and Resilient Agriculture For Food and Non-Food Systems» Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143. Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστέλλεται μόνο Ηλεκτρονικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143 Επιτροπή αρθ.4 παρ.2β ν. 3345/2005 ΠΡΟΣ: Δήμους και Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ MED Η έκδοση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13

AΦIEPΩMA. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA MAΪOΣ - IOYNIOΣ 2007 TEYXOΣ 13 AΦIEPΩMA έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης 2007-2013 συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) 2/94 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα