Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος"

Transcript

1 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ , Θήβα Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών Α.Δομβρεναίου Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ: Θήβα, Αριθ. Πρωτ. : 1097 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 12:00 π.μ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 13:00 π.μ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΕ 0887 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ πρώην Γ.Ν. Θηβών, Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Θέση Κουμέρκι, 32200, Θήβα Ετήσια Συντήρηση Λεβήτων Ατμογεννητριών - Καυστήρων και Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου ,00 ευρώ με Φ.Π.Α

2 Το Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες για την Ετήσια Συντήρηση των Λεβήτων Ατμογεννητριών - Καυστήρων και της Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου του Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) και να διασφαλιστεί η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ασθενών, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για τις κάτωθι υπηρεσίες: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός που βρίσκεται στο Νοσοκομείο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 1 Γ.Ν.Θ. Τρεις (3) - CALDA / Kcal/h Τρεις (3) - RIELLO RLS Γ.Ν.Θ. Δύο (2) /Ατμογεννήτριες ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ SGU 1250 kg/h Δύο (2) - RIELLO RLS 100 Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά 1. Στην ετήσια προληπτική συντήρηση των 3 λεβήτων του Νοσοκομείου και των καυστήρων τους (μία ανά εξάμηνο) 2. Στην ετήσια προληπτική συντήρηση των 2 ατμογεννητριών του Νοσοκομείου και των καυστήρων τους (μία ανά εξάμηνο) καθώς και το χημικό καθαρισμό των σερπαντίνων τους (ένα ανά έτος ανά ατμογεννήτρια) 3. Στην ετήσια προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης Φυσικού Αερίου (σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συντήρησης που έχει υποβληθεί στον ΔΕΣΦΑ) 4. Έλεγχο καυστήρων σε κάθε επίσκεψη που θα πραγματοποιείται για το Φ.Α. 5. Τέσσερις (4) συγκολλήσεις λεβήτων ατμογεννητριών ) εφόσον απαιτηθούν A. ΕΡΓΑΣΙΕΣ A.1. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ Απεγκατάσταση καυστήρα

3 Άνοιγμα πόρτας λέβητα Έλεγχος της πυρίμαχης επένδυσης της πόρτας για κατακρημνίσεις Έλεγχος του εσωτερικού του Λέβητα για διαρροές ή παραμορφώσεις Καθαρισμός / εκκαπνισμός θαλάμου καύσης Καθαρισμός / εκκαπνισμός καπνοθαλάμου Καθαρισμός / εκκαπνισμός φλογοαυλών Καθαρισμός των στροβιλιστών καυσαερίων Έλεγχος και ρύθμιση του ασφαλιστικού υπερπίεσης Κλείσιμο πόρτας και επανεγκατάσταση καυστήρα Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων από το λέβητα και αποκατάσταση αυτής (αλλαγή των υαλο-σαλαμαστρών εάν απαιτείται και των παρεμβυσμάτων του καπνοθαλάμου) Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση των οργάνων του πίνακα του λέβητα (διακόπτης ON/OFF, θερμοστάτης λειτουργίας, θερμοστάτης ασφαλείας, ενδεικτικά όργανα, κτλ.). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Απεγκατάσταση καυστήρα Άνοιγμα πόρτας ατμογεννήτριας Έλεγχος της πυρίμαχης επένδυσης της πόρτας αλλά και της σερπαντίνας για φθορές ή κατακρημνίσεις Έλεγχος του εσωτερικού της ατμογεννήτριας για διαρροές ή παραμορφώσεις Έλεγχος του ανοξείδωτου κάδου για τυχόν παραμόρφωση και για την απόλυτη εφαρμογή του στην πόρτα της ατμογεννήτριας Καθαρισμός / εκκαπνισμός θαλάμου καύσης και διαδρομών καυσαερίων Έλεγχος και ρύθμιση του ασφαλιστικού υπερπίεσης Κλείσιμο πόρτας και επανεγκατάσταση καυστήρα Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων από το λέβητα και αποκατάσταση αυτής (αλλαγή των υαλο-σαλαμαστρών εάν απαιτείται και των παρεμβυσμάτων του καπνοθαλάμου) Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση των οργάνων του πίνακα της ατμογεννήτριας (συσφίξεις ηλεκτρικών επαφών, πρεσσοστάτης λειτουργίας, πρεσσοστάτης 1 ης /2 ης, πρεσσοστάτης ασφαλείας, ενδεικτικά όργανα, κτλ.).

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Εξάρμωση του καυστήρα από την πόρτα του Λέβητα Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής τάσης Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής Καθαρισμός του φωτοκύτταρου Καθαρισμός της φτερωτής αέρα Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας πετρελαίου Καθαρισμός του φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας καυσίμου Έλεγχος και αντικατάσταση εάν απαιτείται των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου Σύσφιξη των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών Επανατοποθέτηση του καυστήρα στο λέβητα Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα καυσίμου με σκοπό την εύρυθμη, οικονομική και εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων λειτουργίας του συστήματος Λέβητα Καυστήρα Έκδοση φύλλου ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έλεγχος των θερμοστατών / πρεσσοστατών οδήγησης του καυστήρα και ρύθμιση αυτών A.2. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται δύο χημικοί καθαρισμοί στη διάρκεια της σύμβασης (ένας χημικός καθαρισμός για κάθε σερπαντίνα). Ο προγραμματισμός των καθαρισμών θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος. Για το χημικό καθαρισμό θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, το οποίο θα τεθεί σε ανακυκλοφορία μέχρι την πλήρη ιζηματοποίηση των σκληρών επικαθήσεων.

5 Για την ανακυκλοφορία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά εξοπλισμός του αναδόχου (αντλία, δοχείο, σωλήνες κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αδρανοποίηση με σόδα και ξέπλυμα της σερπαντίνας για την απομάκρυνση του ιζήματος. Για την πλήρη απομάκρυνση του ιζήματος, θα τεθεί σε λειτουργία η ατμογεννήτρια επί δύο ώρες, με οδήγηση όλου του παραγόμενου ατμού στην αποχέτευση. Εάν κατά την παράδοση σε πλήρη λειτουργία διαπιστωθεί ότι η διαδικασία του χημικού καθαρισμού δεν έχει γίνει ολοκληρωμένα, αυτή θα επαναληφθεί χωρίς επιπλέον κόστος. (Όλα τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των χημικών καθαρισμών θα βαρύνουν τον ανάδοχο). A.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η εγκατάσταση φυσικού αερίου του Νοσοκομείου και οι συσκευές που αυτή περιλαμβάνει, θα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με το σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης που έχει κατατεθεί στον ΔΕΣΦΑ, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο αδειοδοτημένος τεχνικός εγκαταστάτης υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει είτε το Βιβλίο Συντήρησης αναφορικά με τα λεβητοστάσια, είτε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό επανελέγχου αναφορικά με το δίκτυο των εσωτερικών σωληνώσεων. Κάθε διαπιστωθείσα βλάβη, δυσλειτουργία ή ατέλεια εν γένει στο δίκτυο του φυσικού αερίου και στις συσκευές του, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με τον τρόπο και τη μεθοδολογία που ενδείκνυται κάθε φορά. Παρακάτω καθορίζονται οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις της εγκατάστασης ανά έτος, με όλες οι απαραίτητες εργασίες ανά επιθεώρηση, και στη συνέχεια δίνονται κάποιες οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών επιθεώρησης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μηνιαία Επιθεώρηση Α. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Α.1 Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων

6 Σκοπός της οπτικής επιθεώρησης είναι να αναγνωρίσει ορατά ελαττώματα στην εγκατάσταση σε ένα αρχικό στάδιο έτσι ώστε να προληφθούν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις και διακοπές λειτουργίας της μονάδας. Πρέπει να διενεργείται οπτική επιθεώρηση όλης της εγκατάστασης. Κατά την οπτική επιθεώρηση πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία: Διαρροές από υπόγειες σωληνώσεις, υποδεικνυόμενες από αλλαγή χρώματος των χόρτων και μαρασμό δένδρων και θάμνων. Η διαδρομή υπόγειων σωληνώσεων, αν υπάρχουν, θα πρέπει κατά προτίμηση να επιθεωρείται μετά από μια δυνατή βροχή, καθώς οι νερόλακκοι καθιστούν ευκολότερη την ανίχνευση διαρροών. Υπέργειες διαρροές οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν με την οσμή. Στην περίπτωση αερίου χωρίς οσμή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανιχνευτές διαρροής. Διάβρωση (δίνοντας ειδική προσοχή σε σημεία όπου οι σωλήνες αερίου εισέρχονται στο έδαφος, σε εισόδους σωλήνων σε κτίρια, σε στηρίγματα σωλήνων, σε διαβρωτικούς χώρους, υπέργειες σωληνώσεις μετά από συστήματα ρύθμισης της πίεσης, κλπ.) Μηχανικές βλάβες Χαλαρές συνδέσεις σε στηρίγματα και/ή στηρίγματα Βάνες έκτακτης ανάγκης (έλεγχος ότι είναι εύκολα προσβάσιμες, αναγνωρίσιμες και λειτουργήσιμες και επίσης ότι υπάρχει ο μοχλός ή τροχός χειρισμού). Πίεση εξόδου από συστήματα ρύθμισης της πίεσης αερίου (έλεγχος ότι η πίεση είναι σταθερή - όχι διακυμαινόμενη - και είναι ρυθμισμένη στη σωστή τιμή) Κατάσταση ευπαθών στοιχείων, όπως κυματοειδών αγωγών, εύκαμπτων αγωγών σύνδεσης, διαστολικών κλπ Σημάνσεις (έλεγχος ότι και είναι ακόμη στερεωμένες και είναι επαρκώς ευκρινείς) Επεμβάσεις από τρίτους.

7 Β. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Β.1. Οπτικός έλεγχος Κατά τον οπτικό έλεγχο των καυστήρων πρέπει ιδιαίτερα να ελέγχονται τα εξής : ίχνη αιθάλης, ρύποι, μεταβολές χρώματος επάνω ή μέσα στη συσκευή ή στο άμεσο περιβάλλον μεταβολές της εικόνας της φλόγας και της σταθερής ελάχιστης ρύθμισης μηχανικές και θερμικές ζημιές ελλιπής ασφάλεια έδρασης ή στερέωσης ελλείπουσες, καταστραμμένες ή ελαττωματικές διατάξεις χειρισμού (π.χ. κουμπιά χειρισμού στη συσκευή αερίου) μεταβολές της συμπεριφοράς λειτουργίας κατά την εκκίνηση και σβέση σε συνδυασμό με ασυνήθιστους θορύβους ("σκληρή έναυση ") ασυνήθιστη δημιουργία οσμής κατά τη λειτουργία της συσκευής αερίου (καυσαέριο) οσμή αερίου Β.2. Δοκιμές λειτουργίας Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του καυστήρα θα πρέπει να εκτελούνται οι εξής δοκιμές - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης φλόγας - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων (VPS) - Έλεγχος των χρόνων ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας - Έλεγχος του συστήματος ανάφλεξης - Έλεγχος της ρύθμισης και της καλής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του αερίου και του αέρα (πρεσσοστάτες αερίου και αέρα) - Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας - Έλεγχος των ασφαλιστικών βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης

8 - Έλεγχος της ποιότητας καύσης με χρήση βαθμονομημένου αναλυτή καυσαερίων, ρύθμιση αυτής εάν απαιτείται και καταγραφή των μετρήσεων σε θεωρημένο από τις αρμόδιες αρχές τετράδιο καταγραφής καυσαερίων Τριμηνιαία Επιθεώρηση Α. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Α.1 Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων Σκοπός της οπτικής επιθεώρησης είναι να αναγνωρίσει ορατά ελαττώματα στην εγκατάσταση σε ένα αρχικό στάδιο έτσι ώστε να προληφθούν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις και διακοπές λειτουργίας της μονάδας. Πρέπει να διενεργείται οπτική επιθεώρηση όλης της εγκατάστασης. Κατά την οπτική επιθεώρηση πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία: Διαρροές από υπόγειες σωληνώσεις, υποδεικνυόμενες από αλλαγή χρώματος των χόρτων και μαρασμό δένδρων και θάμνων. Η διαδρομή υπόγειων σωληνώσεων, αν υπάρχουν, θα πρέπει κατά προτίμηση να επιθεωρείται μετά από μια δυνατή βροχή, καθώς οι νερόλακκοι καθιστούν ευκολότερη την ανίχνευση διαρροών. Υπέργειες διαρροές οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν με την οσμή. Στην περίπτωση αερίου χωρίς οσμή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανιχνευτές διαρροής. Διάβρωση (δίνοντας ειδική προσοχή σε σημεία όπου οι σωλήνες αερίου εισέρχονται στο έδαφος, σε εισόδους σωλήνων σε κτίρια, σε στηρίγματα σωλήνων, σε διαβρωτικούς χώρους, υπέργειες σωληνώσεις μετά από συστήματα ρύθμισης της πίεσης, κλπ.) Μηχανικές βλάβες Χαλαρές συνδέσεις σε στηρίγματα και/ή στηρίγματα Βάνες έκτακτης ανάγκης (έλεγχος ότι είναι εύκολα προσβάσιμες, αναγνωρίσιμες και λειτουργήσιμες και επίσης ότι υπάρχει ο μοχλός ή τροχός χειρισμού).

9 Πίεση εξόδου από συστήματα ρύθμισης της πίεσης αερίου (έλεγχος ότι η πίεση είναι σταθερή - όχι διακυμαινόμενη - και είναι ρυθμισμένη στη σωστή τιμή) Κατάσταση ευπαθών στοιχείων, όπως κυματοειδών αγωγών, εύκαμπτων αγωγών σύνδεσης, διαστολικών κλπ Σημάνσεις (έλεγχος ότι και είναι ακόμη στερεωμένες και είναι επαρκώς ευκρινείς) Επεμβάσεις από τρίτους. Α.2. Έλεγχος στεγανότητας Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να γίνεται είτε με χρήση φορητού ανιχνευτή διαρροών είτε με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερου). Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε κάθε σύνδεση σωλήνων (ραφή, σπείρωμα, φλάντζα κτλ), εξαρτημάτων (σπείρωμα, φλάντζα κτλ) και συσκευών (σύνδεσμος, φλάντζα κτλ), σε όλο το μήκος του δικτύου από το M/R του ΔΕΣΦΑ έως και τις συσκευές. Β. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Β.1. Οπτικός έλεγχος Κατά τον οπτικό έλεγχο των καυστήρων πρέπει ιδιαίτερα να ελέγχονται τα εξής : ίχνη αιθάλης, ρύποι, μεταβολές χρώματος επάνω ή μέσα στη συσκευή ή στο άμεσο περιβάλλον μεταβολές της εικόνας της φλόγας και της σταθερής ελάχιστης ρύθμισης μηχανικές και θερμικές ζημιές ελλιπής ασφάλεια έδρασης ή στερέωσης ελλείπουσες, καταστραμμένες ή ελαττωματικές διατάξεις χειρισμού (π.χ. κουμπιά χειρισμού στη συσκευή αερίου) μεταβολές της συμπεριφοράς λειτουργίας κατά την εκκίνηση και σβέση σε συνδυασμό με ασυνήθιστους θορύβους ("σκληρή έναυση ")

10 ασυνήθιστη δημιουργία οσμής κατά τη λειτουργία της συσκευής αερίου (καυσαέριο) οσμή αερίου Β.2. Δοκιμές λειτουργίας Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του καυστήρα θα πρέπει να εκτελούνται οι εξής δοκιμές - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης φλόγας - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων (VPS) - Έλεγχος των χρόνων ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας - Έλεγχος του συστήματος ανάφλεξης - Έλεγχος της ρύθμισης και της καλής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του αερίου και του αέρα (πρεσσοστάτες αερίου και αέρα) - Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας - Έλεγχος των ασφαλιστικών βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης - Έλεγχος της ποιότητας καύσης με χρήση βαθμονομημένου αναλυτή καυσαερίων, ρύθμιση αυτής εάν απαιτείται και καταγραφή των μετρήσεων σε θεωρημένο από τις αρμόδιες αρχές τετράδιο καταγραφής καυσαερίων Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - Το σύστημα ανίχνευσης διαρροών φυσικού αερίου θα πρέπει να ελέγχεται στο σύνολό του (ανιχνευτές φυσικού αερίου, πίνακας ανίχνευσης, φαροσειρήνα, μπουτόν, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κτλ). Ο έλεγχος θα γίνεται κυρίως ενεργοποιώντας έναν - έναν τους ανιχνευτές Φ.Α. με φυσικό αέριο και διαπιστώνοντας την καλή λειτουργία όλου του συστήματος (ενεργοποίηση πίνακα, ενεργοποίηση φαροσειρήνας, διακοπή παροχής από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα). Επίσης το αυτό θα πρέπει να γίνεται και με την ενεργοποίηση των μπουτόν που βρίσκονται εντός και εκτός λεβητοστασίου. Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Α. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Α.1 Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων

11 Σκοπός της οπτικής επιθεώρησης είναι να αναγνωρίσει ορατά ελαττώματα στην εγκατάσταση σε ένα αρχικό στάδιο έτσι ώστε να προληφθούν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις και διακοπές λειτουργίας της μονάδας. Πρέπει να διενεργείται οπτική επιθεώρηση όλης της εγκατάστασης. Κατά την οπτική επιθεώρηση πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία: Διαρροές από υπόγειες σωληνώσεις, υποδεικνυόμενες από αλλαγή χρώματος των χόρτων και μαρασμό δένδρων και θάμνων. Η διαδρομή υπόγειων σωληνώσεων, αν υπάρχουν, θα πρέπει κατά προτίμηση να επιθεωρείται μετά από μια δυνατή βροχή, καθώς οι νερόλακκοι καθιστούν ευκολότερη την ανίχνευση διαρροών. Υπέργειες διαρροές οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν με την οσμή. Στην περίπτωση αερίου χωρίς οσμή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανιχνευτές διαρροής. Διάβρωση (δίνοντας ειδική προσοχή σε σημεία όπου οι σωλήνες αερίου εισέρχονται στο έδαφος, σε εισόδους σωλήνων σε κτίρια, σε στηρίγματα σωλήνων, σε διαβρωτικούς χώρους, υπέργειες σωληνώσεις μετά από συστήματα ρύθμισης της πίεσης, κλπ.) Μηχανικές βλάβες Χαλαρές συνδέσεις σε στηρίγματα και/ή στηρίγματα Βάνες έκτακτης ανάγκης (έλεγχος ότι είναι εύκολα προσβάσιμες, αναγνωρίσιμες και λειτουργήσιμες και επίσης ότι υπάρχει ο μοχλός ή τροχός χειρισμού). Πίεση εξόδου από συστήματα ρύθμισης της πίεσης αερίου (έλεγχος ότι η πίεση είναι σταθερή - όχι διακυμαινόμενη - και είναι ρυθμισμένη στη σωστή τιμή) Κατάσταση ευπαθών στοιχείων, όπως κυματοειδών αγωγών, εύκαμπτων αγωγών σύνδεσης, διαστολικών κλπ Σημάνσεις (έλεγχος ότι και είναι ακόμη στερεωμένες και είναι επαρκώς ευκρινείς) Επεμβάσεις από τρίτους.

12 Α.2. Έλεγχος στεγανότητας Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να γίνεται είτε με χρήση φορητού ανιχνευτή διαρροών είτε με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερου). Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε κάθε σύνδεση σωλήνων (ραφή, σπείρωμα, φλάντζα κτλ), εξαρτημάτων (σπείρωμα, φλάντζα κτλ) και συσκευών (σύνδεσμος, φλάντζα κτλ), σε όλο το μήκος του δικτύου από το M/R της ΔΕΣΦΑ έως και τις συσκευές. Β. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Β.1. Οπτικός έλεγχος Κατά τον οπτικό έλεγχο των καυστήρων πρέπει ιδιαίτερα να ελέγχονται τα εξής : ίχνη αιθάλης, ρύποι, μεταβολές χρώματος επάνω ή μέσα στη συσκευή ή στο άμεσο περιβάλλον μεταβολές της εικόνας της φλόγας και της σταθερής ελάχιστης ρύθμισης μηχανικές και θερμικές ζημιές ελλιπής ασφάλεια έδρασης ή στερέωσης ελλείπουσες, καταστραμμένες ή ελαττωματικές διατάξεις χειρισμού (π.χ. κουμπιά χειρισμού στη συσκευή αερίου) μεταβολές της συμπεριφοράς λειτουργίας κατά την εκκίνηση και σβέση σε συνδυασμό με ασυνήθιστους θορύβους ("σκληρή έναυση ") ασυνήθιστη δημιουργία οσμής κατά τη λειτουργία της συσκευής αερίου (καυσαέριο) οσμή αερίου Β.2. Δοκιμές λειτουργίας Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του καυστήρα θα πρέπει να εκτελούνται οι εξής δοκιμές - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης φλόγας - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων (VPS)

13 - Έλεγχος των χρόνων ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας - Έλεγχος του συστήματος ανάφλεξης - Έλεγχος της ρύθμισης και της καλής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του αερίου και του αέρα (πρεσσοστάτες αερίου και αέρα) - Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας - Έλεγχος των ασφαλιστικών βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης - Έλεγχος της ποιότητας καύσης με χρήση βαθμονομημένου αναλυτή καυσαερίων, ρύθμιση αυτής εάν απαιτείται και καταγραφή των μετρήσεων σε θεωρημένο από τις αρμόδιες αρχές τετράδιο καταγραφής καυσαερίων Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - Το σύστημα ανίχνευσης διαρροών φυσικού αερίου θα πρέπει να ελέγχεται στο σύνολό του (ανιχνευτές φυσικού αερίου, πίνακας ανίχνευσης, φαροσειρήνα, μπουτόν, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κτλ). Ο έλεγχος θα γίνεται κυρίως ενεργοποιώντας έναν - έναν τους ανιχνευτές Φ.Α. με φυσικό αέριο και διαπιστώνοντας την καλή λειτουργία όλου του συστήματος (ενεργοποίηση πίνακα, ενεργοποίηση φαροσειρήνας, διακοπή παροχής από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα). Επίσης το αυτό θα πρέπει να γίνεται και με την ενεργοποίηση των μπουτόν που βρίσκονται εντός και εκτός λεβητοστασίου. Ετήσια Επιθεώρηση Α. ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Α.1 Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων Σκοπός της οπτικής επιθεώρησης είναι να αναγνωρίσει ορατά ελαττώματα στην εγκατάσταση σε ένα αρχικό στάδιο έτσι ώστε να προληφθούν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις και διακοπές λειτουργίας της μονάδας. Πρέπει να διενεργείται οπτική επιθεώρηση όλης της εγκατάστασης. Κατά την οπτική επιθεώρηση πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία: Διαρροές από υπόγειες σωληνώσεις, υποδεικνυόμενες από αλλαγή χρώματος των χόρτων και μαρασμό δένδρων και θάμνων.

14 Η διαδρομή υπόγειων σωληνώσεων, αν υπάρχουν, θα πρέπει κατά προτίμηση να επιθεωρείται μετά από μια δυνατή βροχή, καθώς οι νερόλακκοι καθιστούν ευκολότερη την ανίχνευση διαρροών. Υπέργειες διαρροές οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν με την οσμή. Στην περίπτωση αερίου χωρίς οσμή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανιχνευτές διαρροής. Διάβρωση (δίνοντας ειδική προσοχή σε σημεία όπου οι σωλήνες αερίου εισέρχονται στο έδαφος, σε εισόδους σωλήνων σε κτίρια, σε στηρίγματα σωλήνων, σε διαβρωτικούς χώρους, υπέργειες σωληνώσεις μετά από συστήματα ρύθμισης της πίεσης, κλπ.) Μηχανικές βλάβες Χαλαρές συνδέσεις σε στηρίγματα και/ή στηρίγματα Βάνες έκτακτης ανάγκης (έλεγχος ότι είναι εύκολα προσβάσιμες, αναγνωρίσιμες και λειτουργήσιμες και επίσης ότι υπάρχει ο μοχλός ή τροχός χειρισμού). Πίεση εξόδου από συστήματα ρύθμισης της πίεσης αερίου (έλεγχος ότι η πίεση είναι σταθερή - όχι διακυμαινόμενη - και είναι ρυθμισμένη στη σωστή τιμή) Κατάσταση ευπαθών στοιχείων, όπως κυματοειδών αγωγών, εύκαμπτων αγωγών σύνδεσης, διαστολικών κλπ Σημάνσεις (έλεγχος ότι και είναι ακόμη στερεωμένες και είναι επαρκώς ευκρινείς) Επεμβάσεις από τρίτους. Α.2. Έλεγχος στεγανότητας Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να γίνεται είτε με χρήση φορητού ανιχνευτή διαρροών είτε με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερου). Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε κάθε σύνδεση σωλήνων (ραφή, σπείρωμα, φλάντζα κτλ), εξαρτημάτων (σπείρωμα, φλάντζα κτλ) και συσκευών (σύνδεσμος, φλάντζα κτλ), σε όλο το μήκος του δικτύου από το M/R της ΔΕΣΦΑ έως και τις συσκευές. Α.3. Επιθεώρηση της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας, των υπολοίπων αποφρακτικών βαλβίδων και των μονάδων ρύθμισης πίεσης της εγκατάστασης.

15 - Έλεγχος της καλής λειτουργίας όλων των αποφρακτικών βαλβίδων της εγκατάστασης, με την τοποθέτησή τους στην κλειστή ή μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει μια πιθανή διακοπή στην παροχή του αερίου. - Έλεγχος ρύθμισης όλων των ρυθμιστών πίεσης για την εξασφάλιση της σωστής πίεσης εξόδου - Έλεγχος ρύθμισης της πίεσης ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων - Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πίεση κλεισίματος του ρυθμιστή) - Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών - Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας - Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης Α.4. Καθαρισμός των φίλτρων αερίου - Καθαρισμός όλων των φίλτρων αερίου, τόσο εκτός όσο και εντός κτιρίου * Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης, ο πρώτος καθαρισμός των φίλτρων θα πρέπει να γίνει ένα μήνα μετά τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία. Στην συνέχεια, θα γίνεται άπαξ ετησίως. Β. ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Β.1. Οπτικός έλεγχος Κατά τον οπτικό έλεγχο των καυστήρων πρέπει ιδιαίτερα να ελέγχονται τα εξής : ίχνη αιθάλης, ρύποι, μεταβολές χρώματος επάνω ή μέσα στη συσκευή ή στο άμεσο περιβάλλον μεταβολές της εικόνας της φλόγας και της σταθερής ελάχιστης ρύθμισης μηχανικές και θερμικές ζημιές ελλιπής ασφάλεια έδρασης ή στερέωσης

16 ελλείπουσες, καταστραμμένες ή ελαττωματικές διατάξεις χειρισμού (π.χ. κουμπιά χειρισμού στη συσκευή αερίου) μεταβολές της συμπεριφοράς λειτουργίας κατά την εκκίνηση και σβέση σε συνδυασμό με ασυνήθιστους θορύβους ("σκληρή έναυση ") ασυνήθιστη δημιουργία οσμής κατά τη λειτουργία της συσκευής αερίου (καυσαέριο) οσμή αερίου Β.2. Δοκιμές λειτουργίας Για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του καυστήρα θα πρέπει να εκτελούνται οι εξής δοκιμές - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης φλόγας - Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων (VPS) - Έλεγχος των χρόνων ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας - Έλεγχος του συστήματος ανάφλεξης - Έλεγχος της ρύθμισης και της καλής λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του αερίου και του αέρα (πρεσσοστάτες αερίου και αέρα) - Έλεγχος των βαλβίδων ασφαλείας - Έλεγχος των ασφαλιστικών βαλβίδων εκτόνωσης πίεσης - Έλεγχος της ποιότητας καύσης με χρήση βαθμονομημένου αναλυτή καυσαερίων, ρύθμιση αυτής εάν απαιτείται και καταγραφή των μετρήσεων σε θεωρημένο από τις αρμόδιες αρχές τετράδιο καταγραφής καυσαερίων Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - Το σύστημα ανίχνευσης διαρροών φυσικού αερίου θα πρέπει να ελέγχεται στο σύνολό του (ανιχνευτές φυσικού αερίου, πίνακας ανίχνευσης, φαροσειρήνα, μπουτόν, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κτλ). Ο έλεγχος θα γίνεται κυρίως ενεργοποιώντας έναν - έναν τους ανιχνευτές Φ.Α. με φυσικό αέριο και διαπιστώνοντας την καλή λειτουργία όλου του συστήματος (ενεργοποίηση πίνακα, ενεργοποίηση φαροσειρήνας, διακοπή παροχής από την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα). Επίσης το αυτό θα πρέπει να γίνεται και με την ενεργοποίηση των μπουτόν που βρίσκονται εντός και εκτός λεβητοστασίου.

17 Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την απόδειξη της καταλληλότητας τους (τεχνική επάρκεια, εμπειρία, δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ISO) με πεδία πιστοποίησης, τουλάχιστον την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 2. Να διαθέτουν Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε, μέλος του Τ.Ε.Ε., (οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ή μέλος του μόνιμου προσωπικού τους) με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων 3. Να διαθέτουν μόνιμο προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες (κατάθεση σχετικών αδειών του συνεργείου συντήρησης με αναλυτική αναφορά στα τυπικά προσόντα και στο χρόνο σχετικής ενασχόλησης) 4. Εμπειρία σε ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών λεβητοστασίων παρόμοιων εγκαταστάσεων (κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από τουλάχιστον τρεις παρόμοιες συμβάσεις της τελευταίας πενταετίας σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, μεταξύ των οποίων μία τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυμα) 5. Εμπειρία σε συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου (κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από τουλάχιστον τρεις παρόμοιες συμβάσεις της τελευταίας πενταετίας σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, μεταξύ των οποίων μία τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυμα) 6. Εμπειρία σε συντήρηση και χημικό καθαρισμό ατμολεβήτων/ατμογεννητριών (κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από τουλάχιστον τρεις παρόμοιες συμβάσεις της τελευταίας πενταετίας σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, μεταξύ των οποίων μία τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυμα) 7. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιμοκατάλογο συνηθέστερων ανταλλακτικών που θα περιλαμβάνει τιμές ανταλλακτικών αναλυτικά και επισκευές στοιχείων εγκατάστασης, καθώς και το κόστος της κάθε έκτακτης επίσκεψης, πέρα από τις δύο προβλεπόμενες. Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι δεσμευτικός για το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και για όλη την χρονική περίοδο ισχύς της σύμβασης. 8. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν δεσμευτική τιμή για το κόστος ανά συγκόλληση που τυχόν απαιτηθεί να γίνει σε λέβητα ή ατμογεννήτρια (εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι τέσσερις προβλεπόμενες συγκολλήσεις που θα είναι στην συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου) για όλη την χρονική περίοδο ισχύς της σύμβασης.

18 Ε. ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και πάντα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 2. Μετά από κάθε επίσκεψη συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία Δελτίο επίσκεψης με όλες τις εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και με τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του συνεργείου. 3. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν από δική του υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 4. Η Εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση είναι υποχρεωμένη να καταθέσει αναλυτική Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση των Λεβήτων Ατμογεννητριών και Καυστήρων εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και εντός τριάντα (30) ημερών πριν την λήξη της σύμβασης 5. Το προσωπικό του συνεργείου που θα εμφανίζεται για συντήρηση θα πρέπει να πηγαίνει στο χώρο του BMS που βρίσκεται στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας, να δηλώνει την άφιξη του στο Νοσοκομείο για την συντήρηση - επισκευή και θα υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας κάθε φορά για οποιαδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα της εισόδου και εξόδου. 6. Στο κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης των Λεβήτων, των Ατμογεννητριών και των αντίστοιχων Καυστήρων τους, περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα που θα απαιτηθούν για τις συντηρήσεις (υαλοκόρδονα, κεραμοβάμβακας, κλπ.) καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των χημικών καθαρισμών 7. Εάν κατά την διάρκεια του Συμβολαίου Συντήρησης, απαιτηθούν επιπλέον υλικά και ανταλλακτικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού και επιπλέον η βλάβη δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, τότε η δαπάνη των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ύστερα από σχετική ανάλυση της προκύπτουσας δαπάνης και την υποβολή τεχνικής έκθεσης προς την Τεχνική Υπηρεσία. 8. Το κόστος των ανταλλακτικών, καθώς και το κόστος της κάθε έκτακτης επίσκεψης, πέρα από τις προβλεπόμενες έκτακτες δεν περιλαμβάνεται στην αξία της συντήρησης. (Για τα ανταλλακτικά και το κόστος της κάθε επιπλέον έκτακτης επίσκεψης πέρα από τις δύο προβλεπόμενες, θα εκδίδεται ειδικό τιμολόγιο προς εξόφλησή τους).

19 9. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε από τους Λέβητες Ατμογεννήτριες Καυστήρες,, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το Ημερολόγιο Λειτουργίας των Λεβήτων Ατμογεννητριών Καυστήρων (ανάλογα με την περίπτωση) με τα στοιχεία του νέου ανταλλακτικού. Ακόμη θα τοποθετείται σημείωμα με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή, ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του. 10. Σε ό,τι αφορά την Ετήσια Συντήρηση Λεβήτων-Ατμογεννητριών, το συμβόλαιο θα περιλαμβάνει : o Δύο (2) επισκέψεις το χρόνο (μία κάθε έξι μήνες), για την προληπτική συντήρηση των λεβήτων ατμογεννητριών και των καυστήρων αυτών, o Δύο (2) χημικούς καθαρισμούς (έναν για την κάθε μία ατμογεννήτρια) o Δύο (2) έκτακτες επισκέψεις για την αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών που μπορεί να παρουσιαστούν στα μηχανήματα. o Την έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων (ΠΕΡΠΑ) 11. Σε ό,τι αφορά την Συντήρηση της εγκατάστασης Φυσικού Αερίου αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα συντήρησης που έχει κατατεθεί στον ΔΕΣΦΑ (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) 12. Χρόνος Ολοκλήρωσης των εργασιών : ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορά, οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά στο Γραφείο Προμηθειών σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του πρώην Γ.Ν Θηβών, έως τις , ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 π.μ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις προσφορές τους να αναφέρουν το είδος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης στην οποία αιτούμαστε τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) (προμήθειες) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρόγραμμα Διαύγεια Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/736248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 12 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 16-04-2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα