Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές"

Transcript

1 Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές Ιουλία Μάρκου 1, Κωνσταντίνος Αντωνίου 12, Μαρία Τσακίρη 13 και Ανδρέας Γεωργόπουλος 14 1 Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3 Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 4 Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Το οδόστρωμα με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση της κυκλοφορίας και των κλιματολογικών συνθηκών χάνει την αρχική του κατάσταση στα πλαίσια του κύκλου ζωής του. Στην περίπτωση που δεν γίνει κάποια επέμβαση για την συντήρηση του, υποβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρετικότητας του. Στην παρούσα μελέτη αναπτύσσεται μια μεθοδολογία δημιουργίας διαχρονικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει στοιχεία της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης του εθνικού δικτύου. Η μεθοδολογία συλλογής πληροφορίας επικεντρώνεται στη χρήση επίγειων σαρωτών laser. Η ανάλυση λαμβάνει χώρα σε τρία οδικά τμήματα διαφορετικής λειτουργικής κατάστασης. Αξιολογείται η λειτουργικότητα του οδοστρώματος και οι πιθανότητες εμφάνισης υδρολίσθησης. Επιπροσθέτως, στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης πραγματοποιούνται μετρήσεις για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων καταγραφής του επίγειου σαρωτή lazer συγκρίσει με μια απλή φωτογραφική μηχανή. Η επεξεργασία της συλλεχθείσας πληροφορίας θα οδηγήσει στην αξιολόγηση των ακριβειών αποτύπωσης της κάθε μεθόδου, καθώς και στην ανάδειξη της μεθοδολογίας Structure-from-Motion ως την ιδανικότερη λύση γρήγορης και ικανοποιητικά ακριβούς μεθόδου αποτύπωσης. Λέξεις κλειδιά: Σάρωση, λέιζερ, οδόστρωμα, ατύχημα, λειτουργικότητα, φωτογραφική μηχανή, βάση δεδομένων, Structure-from-Motion. Abstract Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Greek Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Greek Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Greek Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Greek Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Greek Formatted: Default Paragraph Font, Font: 12 pt, Greek - 1 -

2 The pavement, as time passes and under the effect of traffic and climatic conditions, loses its original state during its lifecycle. In case that no action is taken for its preservation, it degrades in the level of its Present Serviceability Index. In this research the development of a methodology which will allow the creation of an objective diachronic database is developed. It will contain elements of the present state of functionality of a country s national road network. The methodology is focused on the Terrestrial Laser Scanners (TLS). The analysis includes three road sections of different functional state. Special care was given to the appearance of aquaplaning. More measurements were implemented in NTUA campus, for the recording of an accident scene using a TLS and a DSLR camera. The processing leads to the evaluation of the accuracy of each method. The results highlight the methodology Structurefrom-Motion as the ideal solution for quick and sufficiently accurate capturing. Keywords: Scanning, terrestrial, laser, pavement, functionality, DSLR camera, accident, database, Structurefrom-Motion. 1. Εισαγωγή Το οδόστρωμα είναι ένα από τα σημαντικότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τους φορείς διαχείρισης του εθνικού δικτύου μιας χώρας. Η συντήρηση του αποτελεί το 50% του συνολικού κόστους συντήρησης της οδού. Η λειτουργικότητα του οδοστρώματος εκφράζει την ικανότητα του οδοστρώματος να εξυπηρετεί με ασφάλεια, άνεση και οικονομία το χρήστη, συνεπώς τον αφορά άμεσα η κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Λοΐζος, 2011). Με την πάροδο του χρόνου και την επίδραση της κυκλοφορίας και των κλιματολογικών συνθηκών χάνει την αρχική του δομική αντοχή στο πλαίσιο του κύκλου ζωής του. Η διατήρηση του σε κατάσταση παρόμοια με αυτή που είχε κατά το χρόνο της κατασκευής του είναι πρακτικά αδύνατη. Έτσι, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα αρχίζουν να εμφανίζονται μεταβολές στην επιφανειακή υφή, στην ομαλότητα και στην αντιολισθηρότητα της οδού. Οι πρώτες επιφανειακές φθορές κάνουν την εμφάνιση τους, γεγονός το οποίο υποδεικνύει πως το οδόστρωμα έχει καταπονηθεί σημαντικά. Η εμφάνιση των διαφόρων φθορών και παραμορφώσεων πιθανότατα να οφείλεται σε αστοχία του ασφαλτομίγματος ή της στρώσης έδρασης. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητο να εντοπίζονται και να καταγράφονται άμεσα από εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε εν συνεχεία, να διατυπωθούν τα κατάλληλα προγράμματα συντήρησης και προτεραιότητας που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της πηγής του προβλήματος, και στην αύξηση του χρόνου ζωής της οδού. Η γενική μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η περιοδική επισκόπηση των οδοστρωμάτων σε μια περιοχή και κατάταξη των συνθηκών τους, έτσι ώστε να μπορούν με κάποια λογική να καταστρωθούν τα κατάλληλα προγράμματα συντήρησης (Λοΐζος, 2011). Υπό ιδανικές συνθήκες, για οποιοδήποτε τμήμα μιας οδού, δύο ή περισσότεροι αξιολογητές θα καταλήξουν σε όμοια συμπεράσματα. Ωστόσο, εξακολουθούν και υπάρχουν πολλές πτυχές κατά την αξιολόγηση οι οποίες είναι αρκετά υποκειμενικές. Για την αποτύπωση ενός αντικειμένου μελέτης και την παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους, χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα τοπογραφικές, φωτογραμμετρικές, τηλεπισκοπικές μέθοδοι. Τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται ευρέως και η μέθοδος αποτύπωσης με επίγειους laser σαρωτές. Η τεχνολογία Laser-Scanning (LS) προάγει τη γρήγορη και πολύ ποιοτική διαδικασία συλλογής δεδομένων μεγάλων εκτάσεων, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στους χρήστες για την ομαλή επεξεργασία των ογκωδών πακέτων δεδομένων. Με την επεξεργασία του νέφους σε κατάλληλο - 2 -

3 λογισμικό, μπορούν να προκύψουν δισδιάστατα ή τρισδιάστατα προϊόντα όπως οριζόντιες και κατακόρυφες τομές του προς μελέτη αντικειμένου. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των προϊόντων που προέρχονται από την αποτύπωση οδικών κόμβων και άλλων ανεξάρτητων οδικών τμημάτων με την χρήση της τεχνολογίας επίγειας laser σάρωσης. Μέσα από την διαδικασία της μοντελοποίησης γίνεται ανάλυση των γεωμετρικών στοιχείων σάρωσης και παραγωγή δισδιάστατων σχεδίων και τομών βάσει τον οποίων προχώρησε η επισκόπηση της κατάστασης του οδοστρώματος. Επιπλέον, μελετώνται οι δυνατότητες των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών μεθόδων στην αποτύπωση και αναπαράσταση τροχαίων ατυχημάτων. Η μελέτη υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος διεξάγεται σε τρία διαφορετικά οδικά τμήματα, το κάθε ένα με διαφορετική λειτουργική υφιστάμενη κατάσταση. Με τη βοήθεια του επίγειου σαρωτή αποτυπώνονται και αξιολογούνται τα συγκεκριμένα οδικά τμήματα μέσα από τα παραχθέντα τρισδιάστατα μοντέλα. Όλα τα παραπάνω δεδομένα συλλογής αποτέλεσαν ένα ολοκληρωμένο προϊόν για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας που απαιτείται προς την συμπλήρωση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων που θα μπορέσει εν τέλει, να διατηρήσει τον αντικειμενικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων διαχρονικά. Στα πλαίσια αξιολόγησης τριών διαφορετικών μεθόδων αποτύπωσης τροχαίου ατυχήματος, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον μετρήσεις σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται αποτύπωση μιας σκηνής ατυχήματος με την χρήση επίγειου σαρωτή, ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού και φωτογραφικής μηχανής. Στην πρώτη περίπτωση σαρώθηκε η σκηνή από τρεις διαφορετικές θέσεις οργάνου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε το μοντέλο επιφάνειας. Μέσω της χρήσης φωτογραφικής μηχανής, από 51 φωτογραφίες που λήφθηκαν, και με την βοήθεια μιας εφαρμογής διαδικτύου που υποστηρίζει την μεθοδολογία Structure-from-Motion, δημιουργήθηκε ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο της σκηνής. Πραγματοποιείται μελέτη της λειτουργίας της κάθε μεθόδου, κι αναλύονται τόσο οι απαιτήσεις χρόνου όσο και οι απαιτήσεις προσωπικού (π.χ. εκπαίδευση) για την κάθε μέθοδο ξεχωριστά. 2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Ο προορισμός της επιφανειακής στρώσης είναι να παρέχει μια λεία και ασφαλή επιφάνεια κυκλοφορίας. Η επιφάνεια πρέπει να είναι αντιολισθητική, να παρουσιάζει αντοχή σε ρηγμάτωση λόγω φορτίου ή άλλης αιτίας και να ανθίστανται στις μόνιμες παραμορφώσεις. Η επιφανειακή στρώση πρέπει να ικανοποιεί πολλές λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις. Ο τύπος της επιφάνειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φορτίο, που θα εξασκηθεί στο οδόστρωμα, καθώς και από τα οικονομικά δεδομένα και τα διαθέσιμα υλικά κατασκευής (Yodek και Witczak, 1975). 2.1 Φθορές οδοστρώματος Υπάρχουν δύο είδη φθοράς. Το πρώτο, η δομική φθορά, είναι η κατάρρευση της δομής του οδοστρώματος ή η βλάβη μιας ή περισσότερων στρώσεων του οδοστρώματος σε τέτοιο βαθμό, ώστε το οδόστρωμα να μην είναι σε θέση να παραλάβει τα φορτία που εξασκούνται στην επιφάνεια του. Το δεύτερο είδος, η λειτουργική φθορά, μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από δομική φθορά, αλλά είναι τέτοια, ώστε το οδόστρωμα να μην μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να ταλαιπωρεί τους μετακινούμενους ή χωρίς να προκαλεί ισχυρές καταπονήσεις στο όχημα που το διατρέχει, λόγω της ανώμαλης επιφάνειας του (Yodek και Witczak, 1975)

4 Η υπερφόρτιση με μεγάλα μικτά φορτία, ο υψηλός βαθμός επανάληψης των φορτίων και οι υψηλές πιέσεις ελαστικών ενδέχεται να προκαλέσουν είτε δομική είτε λειτουργική βλάβη. Κλιματικές καθώς και περιβαλλοντικές συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιφανειακές ανωμαλίες και στατικές ανεπάρκειες (Huang, 1993). Τέλος, η αποσάθρωση των υλικών οδοστρωσίας λόγω πήξης και τήξης ή ύγρανσης και ξήρανσης συμβάλει αρνητικά στον κύκλο ζωής του οδοστρώματος. Οι μέθοδοι σχεδιασμού πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρή επίβλεψη και έλεγχο κατασκευής για οδοστρώματα καλής ποιότητας (Yodek και Witczak, 1975)

5 2.2 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος Η αξιολόγηση οδοστρώματος είναι ένα σύνολο εργασιών που αποσκοπεί στον καθορισμό των λειτουργικών και δομικών συνθηκών ενός τμήματος οδού, και πραγματοποιείται είτε στα πλαίσια συστηματικών προγραμματισμένων διενεργειών ελέγχου, είτε με αφορμή τον προγραμματισμό διαδικασιών εφαρμογής διορθωτικών έργων. Σε επίπεδο δικτύου, οι τακτικές αξιολογήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων απόδοσης που δίνουν προτεραιότητα στην διατήρηση ή αποκατάσταση των ικανοποιητικών λειτουργικών στοιχείων ενός οδικού δικτύου μέσω ορθής χρηματοδότησης. Με την αξιολόγηση οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να εντοπίσουν κινδύνους και τις αιτίες που τους προκαλούν, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο σωστές στρατηγικές πρόληψης και αποκατάστασης. Λεπτομερείς οδηγίες δίνουν πληροφορίες για εναλλακτικές τεχνικές, που αφορούν στη συντήρηση, αποκατάσταση ή μελέτη νέων οδοστρωμάτων, βάσει των στρατηγικών, που αποφασίστηκαν σε επίπεδο δικτύου. Εφαρμόζονται κοστολογικές αναλύσεις, προτείνονται εναλλακτικές λύσεις συντήρησης και εξετάζονται οι αιτίες εμφάνισης φθορών του οδοστρώματος χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες κόστους/οφέλους (Russel et allenz,. 2011). Formatted: Greek Στο εγχειρίδιο Pavement Condition Manual (Saraf, 1998), περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία υπολογισμού ενός δείκτη βαθμολογίας κατάστασης οδοστρώματος (δείκτης PCR). Η τιμή του υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των συντελεστών μείωσης για κάθε τύπο παρατηρούμενης καταπόνησης του οδοστρώματος. Οι συντελεστές μείωσης αποτελούν συνάρτηση του τύπου αστοχίας, της σοβαρότητας και της έκτασης του φαινομένου. Ο συντελεστής μείωσης για κάθε τύπο αστοχίας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βάρος του εμφανιζόμενου φαινομένου με το βάρος της κλίμακας σοβαρότητας του και το βάρος της κλίμακας έκτασης του. Οι συντελεστές ορίζονται βάσει των τεσσάρων ειδών οδοστρώματος που παρουσιάζονται και οι τύποι των φαινομένων βάσει των στοιχείων που συλλέγονται κατά την οπτική επιθεώρηση (Luo, 2005). 2.3 Υδρολίσθηση Είναι το φαινόμενο εκείνο που παρουσιάζεται στα οχήματα ενός δρόμου, όταν μια ποσότητα νερού εγκλωβίζεται μεταξύ των ελαστικών του αυτοκινήτου και της επιφάνειας του οδοστρώματος, με συνέπεια την απώλεια πρόσφυσης και την μη ανταπόκριση του οχήματος στις εντολές του οδηγού, όπως αυτές της πέδησης και της επιτάχυνσης. Επιθυμητές αλλαγές κατεύθυνσης ή ταχύτητας ενός οχήματος επιτυγχάνονται με την βοήθεια της τριβής μεταξύ ελαστικών και επιφάνειας οδοστρώματος. Με την παρουσία νερού σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, η αναπτυσσόμενη τριβή μειώνεται σημαντικά. Οι αυλακώσεις που σχεδιάζονται στα ελαστικά από καουτσούκ, συμβάλλουν στην απομάκρυνση της επικίνδυνης ποσότητας νερού. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντικός βαθμός τριβής, ακόμη και υπό τέτοιες δυσμενείς συνθήκες (Kurtus, 2008). Ο κίνδυνος υδρολίσθησης αυξάνεται με την αύξηση του βάθους των λιμναζόντων νερών, καθώς επίσης και με την ευαισθησία του οχήματος στο βάθος του νερού. Η ανάπτυξη εξισώσεων και μοντέλων πρόβλεψης του πάχους συσσώρευσης υδάτων και της έναρξης εμφάνισης δυναμικής υδρολίσθησης στα ελαστικά, αποτελεί πεδίο έρευνας για πάνω από 50 χρόνια. Αναπτύσσονται δυο ειδών μεθοδολογίες, και πιο συγκεκριμένα εκείνες που χρησιμοποιούν πληροφορίες από εμπειρικά δεδομένα, και εκείνες που προσπαθούν να δώσουν - 5 -

6 αποτελέσματα μέσα από μαθηματική μοντελοποίηση της υδροδυναμικής ροής του συσσωρευμένου νερού και της αλληλεπίδρασης του με τα ελαστικά του οχήματος. Οι πιο ευρέως γνωστές μεθοδολογίες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό των παραπάνω, και χρησιμοποιούν ως μια σημαντική παράμετρο την ένταση βροχόπτωσης στην περιοχή ενδιαφέροντος Μέθοδοι αποτύπωσης τρισδιάστατης πληροφορίας Στα πλαίσια των αναγκών καταγραφής μετρητικής πληροφορίας και τεκμηρίωσης σύνθετων αντικειμένων, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά οι δυνατότητες των φωτογραμμετρικών και τοπογραφικών μεθόδων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η χρήση των επίγειων σαρωτών laser και της ψηφιακής φωτογραμμετρίας έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι ερευνητές. Κύριος στόχος είναι η μετατροπή του νέφους σημείων που συλλέγεται από τον σαρωτή σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο που θα αναπαριστά πλήρως το αντικείμενο. Το τρισδιάστατο αυτό μοντέλο πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις ακριβείας και ταυτόχρονα είναι εύκολα διαχειρίσιμο ώστε να είναι κατάλληλο και για διάδοση μέσω διαδικτύου (web GIS, Digital Libraries κτλ.). Αποτύπωση με τη χρήση Laser Scanner Ένα όργανο επίγειας σάρωσης είναι μια συσκευή η οποία επιτρέπει την ανάλυση ενός αντικειμένου ή του περιβάλλοντα χώρου με τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με το σχήμα και πιθανότατα την εμφάνιση του. Τα δεδομένα που συλλέγονται εμφανίζονται στον χρήση ως τριών διαστάσεων μοντέλα. Η τεχνολογία της επίγειας σάρωσης laser (terrestrial laser scanner) επιτρέπει την αποτύπωση, σαρώνοντας μια επιφάνεια, καταγράφοντας τις τρισδιάστατες συντεταγμένες των σημείων υπό τη μορφή νέφους σημείων. Υπάρχουν διακυμάνσεις ακρίβειας λόγω των διαφορετικών συνθηκών μεταχείρισης και προφύλαξης από τον χρήστη (Boehler et al ). Οι ακρίβειες που είναι δυνατόν να επιτευχθούν στην αποτύπωση με σάρωση είναι αρκετά υψηλές. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός της τρισδιάστατης θέσης μεμονωμένων σημείων γίνεται με ακρίβεια της τάξης των ±1-6mm για συνήθεις αποστάσεις των 50m του αντικειμένου από τον σαρωτή. Όμως, η ακρίβεια βελτιώνεται σημαντικά όταν ακολουθήσει επεξεργασία των δεδομένων (νέφη σημείων) και γίνει μοντελοποίηση επιφάνειας με τιμές που ανέρχονται στα ±2mm. Ως μια πολύ σημαντική εφαρμογή των επίγειων σαρωτών, αναφέρεται η διεργασία μελετών οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια κατάλληλα συλλεχθείσας πληροφορίας, γίνεται εφικτή η ποιοτική αξιολόγηση των οδικών χαρακτηριστικών σε περιοχές διασταυρώσεων (Jenkins, 2005). Με τα δεδομένα σάρωσης, είναι εφικτή η έρευνα πάνω στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση ατυχήματος σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Το τρισδιάστατο μοντέλο, επιτρέπει την καλύτερη δυνατή εποπτεία του περιβάλλοντα χώρου, καθώς επίσης και των ζημιών που μπορούν να προκληθούν σε αυτό αλλά κυρίως στο όχημα ή οχήματα που εμπλέκονται στο συμβάν. Με κατάλληλες σαρώσεις σε κοντινές αποστάσεις, είναι εφικτή ακόμη και η αποτύπωση των αποτυπωμάτων ελαστικών αυτοκινήτου πάνω στην άσφαλτο

7 Τρισδιάστατη αποτύπωση με τη χρήση φωτογραφιών Η τρισδιάστατη αποτύπωση μέσω φωτογραφιών, γνωστή και ως μεθοδολογία Structure-from- Motion, αποτελεί επέκταση των παραδοσιακών εφαρμογών της Φωτογραμμετρίας κι έχει περιγράφει ως «η πιο πλήρης, οικονομική, φορητή, ευέλικτη μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα» (Remondino και Hakim, 2006). Συγκρινόμενη με τις παραδοσιακές φωτογραμμετρικές μεθόδους, η παρούσα μεθοδολογία δεν απαιτεί την ρητή αναγνώριση της θέσης του κάθε στόχου σε κάθε φωτογραφία. Αντ' αυτού, οι αλγόριθμοι που εφαρμόζονται στις φωτογραφίες προσδιορίζουν αυτόματα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λεπτομέρειες που μπορούν στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πληροφορία παραγωγής του τρισδιάστατου μοντέλου. Με αυτόματες διαδικασίες ενώνονται κατάλληλα όλες οι καταγραφές και παράγεται η τρισδιάστατη απεικόνιση. Το νέφος κοινών σημείων που εντοπίζεται από όλες τις φωτογραφίες είναι σε θέση να αποτυπώσει σε ικανοποιητικό βαθμό την επιφάνεια του αντικειμένου, και με λιγότερη ακρίβεια με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία - την υφή του. Υπάρχουν αρκετά ευδιάκριτα πλεονεκτήματα στην παρούσα μεθοδολογία, όπως η απεξάρτηση από εξειδικευμένο και ογκώδη εξοπλισμό κατά την καταγραφή. Κρίνεται σημαντική επίσης η αποδέσμευση από εξειδικευμένο λογισμικό επεξεργασίας στις εργασίες γραφείου. Η αποτύπωση μπορεί να υλοποιηθεί πολύ εύκολα, δίχως απαιτήσεις για αυστηρό προγραμματισμό λήψεων. Τέλος, η μεθοδολογία δεν επιτάσσει την χρήση επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών. Η θεωρία πίσω από την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων με τη βοήθεια μιας σειράς φωτογραφιών που λήφθηκαν από μη καλιμπραρισμένες κάμερες αγνώστων παραμέτρων, δημοσιεύεται και αναλύεται εκτενώς από τους Pollefeys et al. (1998). 3. Μεθοδολογία Για την πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ενός οδοστρώματος, αλλά και για την αποτύπωση ενός ατυχήματος, κρίνεται απαραίτητη η χρήση οργάνων με δυνατότητες καταγραφής μεγάλου πλήθους σημείων σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Και στις δύο εφαρμογές, απαιτείται η επιλογή της μεθόδου με τα ακριβέστερα μετρητικά αποτελέσματα. 3.1 Συλλογή τρισδιάστατης πληροφορίας μέσω σαρωτή laser Η παρούσα μεθοδολογία επιτάσσει διαδοχικές σαρώσεις του αντικειμένου από διαφορετικές θέσεις με σκοπό την αποτύπωση, όσο το δυνατό, μεγαλύτερου τμήματος της επιφάνειάς του. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, επιλέγονται οι κατάλληλες θέσεις σάρωσης με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ελάχιστη εφικτή κάλυψη του αντικειμένου από εξωγενή ή και ενδογενή του στοιχεία. Επίσης, σημαντικό κριτήριο επιλογής των στάσεων του σαρωτή είναι η ανάγκη επικάλυψης μεταξύ των διαδοχικών σαρώσεων. Η προϋπόθεση αυτή κρίνεται σημαντική, διότι στη συνέχεια θα επιτευχθεί ακριβέστερο και πληρέστερο αποτέλεσμα συνένωσης. Για την διασφάλιση της ακρίβειας χρησιμοποιούνται εντός του θέματος σάρωσης και ειδικοί ανακλαστικοί στόχοι, που αναγνωρίζονται από το λογισμικό και καταγράφονται με τη βέλτιστη ακρίβεια. Η τοποθέτηση των στόχων αυτών μπορεί να παραλειφθεί και η διαδικασία συνένωσης να πραγματοποιηθεί είτε με την υπόδειξη από το χρήστη (ταύτιση κοινών σημείων - 7 -

8 στην επιφάνεια του αντικειμένου), είτε με τη χρήση σχετικών αλγορίθμων ταύτισης. Η παράλειψη του βήματος αυτού, μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος της συνένωσης, συνεπώς και των παραγόμενων τρισδιάστατων μοντέλων. Για την επίτευξη συνένωσης με την βοήθεια στόχων χρειάζονται τουλάχιστον 3 κοινά σημεία ανά ζεύγος. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται, ανακλαστικές σφαίρες, επίπεδοι ανακλαστικοί στόχοι ή λευκοί-μαύροι στόχοι, τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες, ώστε να είναι ορατοί σε όσο το δυνατόν περισσότερες σαρώσεις αλλά και να κατανέμονται στο μέγιστο δυνατό εύρος της επιφάνειας του αντικειμένου. Επιπλέον, πρέπει να κατανέμονται και στις τρεις διαστάσεις έτσι ώστε να μπορούν να ορίσουν τον τρισδιάστατο χώρο. Τέλος, πολύ σημαντική κρίνεται η απομόνωση του αντικειμένου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πιθανή παρεμβολή αντικειμένων και ανθρώπων δημιουργεί θόρυβο στα τελικά αποτελέσματα. Η απομάκρυνση λανθασμένων σημείων σάρωσης αποτελεί μια χρονοβόρο διαδικασία, που μπορεί τελικά να επιβαρύνει την ακρίβεια του τελικού μοντέλου. 3.2 Συλλογή πληροφορίας μέσω φωτογραφιών Με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας είναι εφικτή η λήψη μετρητικής πληροφορίας μόνο με την χρήση μια ψηφιακής μηχανής. Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος 123D Catch της εταιρίας Autodeck είναι εφικτή η μετατροπή δισδιάστατων φωτογραφιών σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Η μεθοδολογία είναι πολύ απλή και χωρίς γνωστικές απαιτήσεις. Το λογισμικό διατίθεται δωρεάν μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως εφαρμογή σε έξυπνο τηλέφωνο. Η παρούσα μεθοδολογία καταγραφής τρισδιάστατης πληροφορίας εφαρμόστηκε μόνο στη τρίτη εφαρμογή της έρευνας. 4. Συλλογή δεδομένων Στις πρωταρχικές απαιτήσεις της μελέτης αξιολόγησης ενός οδοστρώματος συγκαταλέγεται η ανάγκη επιλογής ενός οδικού τμήματος του οποίου τα αποτελέσματα των εργασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ως μια μορφή αξιολόγησης. Η αναγκαιότητα προγραμματισμού εργασιών συντήρησης εξαρτάται πάντοτε από τα αποτελέσματα σχετικών μελετών. 4.1 Επιλογή οδικών τμημάτων Στα πλαίσια αρχικών δοκιμαστικών μετρήσεων, επιλέχθηκε να γίνουν σαρώσεις εντός της Πολυτεχνειούπολης, και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα που βρίσκεται πριν τη σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, και κοντά στο εργαστήριο Ηχοτεχνίας και Αντισεισμικής Τεχνολογίας (Σχήμα 1Α). Είναι μια αρκετά κλειστή στροφή της οποίας το οδόστρωμα παρουσιάζει σημαντικές φθορές, και αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πολλών μορφών παραμορφώσεων και ρηγματώσεων. Δεύτερο δείγμα σαρώσεων αποτέλεσαν οι σαρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον αστικό κόμβο που βρίσκεται στην συνοικία Γουδί του δήμου Ζωγράφοu (Σχήμα 1Β). Ο κόμβος συνιστά τη συμβολή των οδών Κοκκινοπούλου και Αγήνονος. Το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα είναι έντονα διαβρωμένο, συνεπώς αποτελεί ένα αρκετά καλό παράδειγμα επισκόπησης της κατάστασης του οδοστρώματος, και αξιολόγησης των διαφόρων μεθοδολογιών χαρακτηρισμού της κατάστασης του

9 Το φαινόμενο της υδρολίσθησης εμφανίζεται κυρίως υπό συνθήκες ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων από τους χρήστες των οχημάτων. Μια συνεχής λεπτή επιφάνεια συσσώρευσης υδάτων, μεταξύ του ελαστικού και του οδοστρώματος, μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει στην εμφάνιση του φαινομένου αυτού. Επομένως, θεωρήθηκε απαραίτητη η διενέργεια μετρήσεων σε ένα οδικό τμήμα του οποίου οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες ξεπερνούν τα 90χλμ/ώρα. Το οδικό τμήμα το οποίο επιλέχθηκε τελικά να μελετηθεί βρίσκεται στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Χαλκίδος και πιο συγκεκριμένα κοντά στην περιοχή του οικισμού Καλοχωρίου Παντειχίου (Σχήμα 1Γ). Πριν την παραχώρηση του οδικού άξονα Σχηματαρίου Χαλκίδος στην κυκλοφορία, το προς μελέτη οδικό τμήμα εξυπηρετούσε καθημερινά μεγάλο φόρτο οχημάτων όλων των κατηγοριών. Λόγω της γεωμετρίας χάραξης του δρόμου, ήταν εφικτή η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων γεγονός που επιτρέπει την μελέτη εμφάνισης υδρολίσθησης σε ορισμένα επικίνδυνα σημεία λόγω κακής απορροής των υδάτων. Στα πλαίσια της τρίτης εφαρμογής, επελέγη η τοποθέτηση τριών οχημάτων σε έναν ανοιχτό χώρο, υπό μορφή ενός εικονικού ατυχήματος (Σχήμα 2). Οι μετρήσεις προγραμματίστηκαν να υλοποιηθούν στον χώρο στάθμευσης της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, δυτικά του κτιρίου Λαμπαδαρίου. Για την προετοιμασία καταγραφής: Τοποθετήθηκαν χαρτιά στα παράθυρα του ενός οχήματος με σκοπό την αποφυγή φωτογράφισης του εσωτερικού χώρου, αλλά και των περιβάλλοντος πίσω από αυτό. Τοποθετήθηκαν ειδικοί στόχοι εντός της σκηνής του ατυχήματος, για την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας στην συνένωση των νεφών σημείων που θα ληφθούν στη συνέχεια με την βοήθεια επίγειου σαρωτή laser. Τοποθετήθηκαν τέλος δύο σταδίες χωροστάθμησης εντός του θέματος σάρωσης φωτογράφησης, με σκοπό την μελλοντική τους χρήση ως μήκη αναφοράς. 4.2 Ίδρυση τοπικού δικτύου οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου Η πραγματοποίηση των μετρήσεων απαιτεί την ίδρυση ενός δικτύου οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου μέσα από τον ορισμό μιας πολυγωνικής όδευσης. Το δίκτυο αυτό αποφασίστηκε να είναι τοπικό, με τυχαίες συντεταγμένες Χ, Ψ στην πρώτη κορυφή και τυχαία γωνία διεύθυνσης στην πρώτη πλευρά. Δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η ίδρυση πλήρως εξαρτημένης όδευσης, μιας και η ανεξάρτητη όδευση, μπορεί και πάλι να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της έρευνας. Εφόσον οι μετρήσεις προγραμματίστηκαν να υλοποιηθούν σε έναν ανοιχτό χώρο, δεν παρουσιάστηκαν εμπόδια στην επιλογή των κορυφών της όδευσης (πχ. πρόβλημα ορατότητας, πρόσβασης). Συνεπώς λήφθηκε μόνο υπόψη η σωστή γεωμετρία, ώστε να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ακρίβεια. Για τις μετρήσεις των σημείων της όδευσης, αλλά και των απαραίτητων ταχυμετρικών, χρησιμοποιήθηκε ένας ολοκληρωμένος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός της εταιρίας Topcon. Ταυτόχρονα με τις παραπάνω μετρήσεις, στοχεύθηκαν και οι ειδικοί στόχοι σάρωσης που τοποθετήθηκαν εντός της σάρωσης για τις ανάγκες σύνδεσης των νεφών σημείων, που θα καταγραφούν από τον επίγειο σαρωτή

10 Σχήμα 1: Επιλογή οδικών τμημάτων Σχήμα 2: Αναπαράσταση ατυχήματος

11 4.3 Εκτέλεση σαρώσεων Σε δεύτερο στάδιο, ακολούθησε η εκτέλεση των απαραίτητων σαρώσεων με τη χρήση του επίγειου σαρωτή Scanstation 2 της εταιρίας Leica. Ο συγκεκριμένος σαρωτής κατασκευάστηκε το 2007 και αποτελεί ένα άρτιο όργανο επίγειας σάρωσης, καθώς διαθέτει μεγάλη ταχύτητα στιγμιαίας σάρωσης, σε συνδυασμό με την ακρίβεια και την ελευθερία ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού. Ο χειρισμός γίνεται από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος συνδέεται με τον σαρωτή και μέσα από το πρόγραμμα Cyclone της Leica δίνονται όλες οι απαραίτητες εντολές. To σύστημα αναφοράς των διαδοχικών σαρώσεων επελέγη να είναι αυθαίρετο, μιας και η αποτύπωση αφορούσε αποκλειστικά το εκάστοτε θέμα μελέτης (σκηνή ατυχήματος οδικό τμήμα). Με την βοήθεια του λογισμικού Cyclone λήφθηκαν αρχικά χαρακτηριστικές εικόνες της σκηνής καταγραφής, και στην συνέχεια ορίστηκε συγκεκριμένο πεδίο σάρωσης, βάσει των πληροφοριών των εικόνων που εμφανίζονταν κάθε φορά στην οθόνη του φορητού υπολογιστή. Στην τρίτη εφαρμογή, υλοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές στάσεις οργάνου, και η κάθε σάρωση διήρκεσε περίπου λεπτά. Συνολικά η διαδικασία καταγραφής με την χρήση επίγειου σαρωτή διήρκεσε μια ώρα. Η πυκνότητα της κάθε σάρωσης ρυθμίστηκε στο 1cm, ενώ η απόσταση επίτευξης της δοσμένης πυκνότητας υπολογίστηκε αυτόματα κάθε φορά από το λογισμικό, μέσω της εντολής «Probe». Μετά το πέρας της καταγραφής του θέματος, ακολούθησε και η σάρωση των ανακλαστικών στόχων που τοποθετήθηκαν σε χαρακτηριστικές, κρίσιμες για την συνένωση των νεφών, θέσεις. Στις δύο πρώτες εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν επίπεδοι τετράγωνοι στόχοι. Στην καταγραφή τροχαίου ατυχήματος αξιοποιήθηκαν σφαιρικοί στόχοι, κατάλληλα τοποθετημένοι σε τρίποδα, εντός του θέματος. Η τοποθέτηση τους σε τρίποδα, και η δυνατότητα περιστροφής τους επέτρεψε την εύκολη και ακριβή καταγραφής τους και από τις τρεις θέσεις σάρωσης του οργάνου. Σε καμία θέση δεν χάθηκε η οπτική επαφή, ενώ η περιστροφή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επέτρεψε τη διατήρηση της χωρικής τους θέσης. 4.4 Συλλογή φωτογραφιών Για την μοντελοποίηση με την βοήθεια φωτογραφιών και του λογισμικού 123D Catch της Autodeck, χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR, Canon EOS-1D Mark II με φακό 24 χιλιοστών. Πραγματοποιήθηκε λήψη φωτογραφιών κατά τις μεσημβρινές ώρες, όπου ο ήλιος βρισκόταν σχεδόν πάνω από το αντικείμενο καταγραφής. Με αυτό τον τρόπο επετεύχθη ομοιόμορφος και πλήρης φωτισμός των οχημάτων. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας καταγραφής πληροφοριών, διήρκεσε συνολικά 10 λεπτά. 5. Δημιουργία 3D μοντέλων Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 3D μοντέλου απαιτεί περισσότερες από μια σαρώσεις γύρω από το θέμα μελέτης. Ο συνδυασμός πολλών νεφών σημείων επιτυγχάνει πλήρη κάλυψη του αντικειμένου. Η διαδικασία συνένωσης επιτυγχάνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος αναφοράς που ορίζεται και καταγράφεται στο πεδίο. Μέσω των εργαλείων του λογισμικού επικοινωνίας σαρωτή υπολογιστή (Cyclone), και συγκεκριμένα της εντολής «registration», δημιουργείται τελικά ένα ενιαίο νέφος σημείων, σε ένα τοπικό σύστημα συντεταγμένων

12 Και στις τρεις εφαρμογές η μοντελοποίηση έγινε με το λογισμικό Studio 10 της Geomagic. Σε αυτό πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του νέφους σημείων που επελέγη από τα επεξεργασμένα δεδομένα συλλογής του λογισμικού Cyclone. Κατά τη σάρωση, μετρώνται και αποθηκεύονται πληθώρα σημείων που πολλές φορές η πυκνότητα τους θεωρείται μεγαλύτερη της απαραίτητης για τη δημιουργία του μοντέλου. Με τη βοήθεια του λογισμικού Geomagic είναι εφικτή η μείωση του θορύβου και του αριθμού των σημείων. Με τις εντολές «Reduce Noise» και «Uniform Sample», μειώνεται η περιττή πληροφορία, καθώς επίσης και το μέγεθος του αρχείου που καλείται να επεξεργαστεί επιτυχώς το λογισμικό. Το τελικό αποτέλεσμα για ένα από τα τρια οδικά τμήματα, εμφανίζεται στο Σχήμα 3Α. Όμοια λογική ακολουθήθηκε και στην περίπτωση καταγραφής τροχαίου ατυχήματος (Σχήμα 3Β). Στην τρίτη εφαρμογή είναι εμφανές ότι στα δύο από τα τρία αυτοκίνητα η μοντελοποίηση δεν έχει υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Παρατηρούνται πολύ σημαντικά κενά πληροφορίας κι αυτό οφείλεται στην ελλιπή αρχική καταγραφή πληροφορίας του αντικειμένου. Όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο τρίτο, καλύτερα καταγεγραμμένο όχημα, τα χαρτιά που τοποθετήθηκαν στα τζάμια του οχήματος, εμπόδισαν την έντονη ανακλαστικότητα της επιφάνειας, επιτυγχάνοντας εν τέλει ομαλή επιστροφή της ακτίνας πίσω στον δέκτη του οργάνου. Για τη δημιουργία ενός δεύτερου 3D μοντέλου του εικονικού ατυχήματος από τις φωτογραφίες που λήφθηκαν, αξιοποιήθηκε το 123DCatch της Autodeck. Η εφαρμογή λειτουργεί είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω εφαρμογής που εγκαθίσταται σε υπολογιστή που του ορίζεται κάθε φορά. Προτιμήθηκε η δεύτερη δυνατότητα, μιας και η πρώτη παρουσίαζε συχνά προβλήματα επικοινωνίας με τον server της εταιρίας. Αρχικά μέσω της εντολής εισαγωγής, φορτώθηκαν όλες οι φωτογραφίες του θέματος. Εν συνεχεία επιλέχθηκε η αυτόματη διαμόρφωση του τρισδιάστατου μοντέλου. Επιλέχθηκε η παράμετρος διαμόρφωσης υψηλής ανάλυσης, μιας και η εργασία επιτάσσει ακριβή μετρητικά αποτελέσματα στο τελικό παραχθέν μοντέλο. Συνολικά η δημιουργία του μοντέλου διήρκεσε μια ώρα. Μετά το πέρας της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας, εμφανίστηκε το μοντέλο, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 3Γ. Η περιττή πληροφορία του περιβάλλοντος χώρου απομακρύνθηκε με την βοήθεια και πάλι του λογισμικού Geomagic. Παρατηρώντας συνολικά το μοντέλο διαπιστώνεται, πως το λογισμικό έχει επιστρέψει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οι περισσότερες λεπτομέρειες των οχημάτων έχουν αποδοθεί σωστά, και τα κενά πληροφορίας βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο σημείο ένωσης των οχημάτων και στην οροφή. Οι συγκεκριμένες αστοχίες του μοντέλου ήταν αναμενόμενες, μιας και η λήψη των φωτογραφιών από αρκετό υψόμετρο δεν ήταν δυνατή

13 6. Υλοποίηση εφαρμογών Σχήμα 3: Τελικά τρισδιάστατα μοντέλα Στην ενότητα αυτή παραθέτονται όλες οι εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Αρχικά γίνεται αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των τριών οδικών τμημάτων, βάσει της μεθόδου PCR. Ακολουθεί η μελέτη του φαινομένου υδρολίσθησης και η σύγκριση δύο μεθόδων αποτύπωσης τρισδιάστατης πληροφορίας μέσω μιας εφαρμογής αποτύπωσης τροχαίου ατυχήματος. 6.1 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης οδοστρώματος Η μέθοδος αξιολόγησης PCR (Pavement Condition Rating) παρέχει μια μεθοδολογία ενιαίας αναγνώρισης και περιγραφής, χρησιμοποιώντας ως συντελεστές το είδος της καταπόνησης, την σοβαρότητα της αλλά και την έκταση της στο προς μελέτη οδόστρωμα. Βασίζεται στην άθροιση των συντελεστών καταπόνησης που παρατηρούνται και υπολογίζονται κατά τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης. Η μαθηματική έκφραση για τον υπολογισμό του PCR είναι: Όπου: 100 (1)

14 n = o αριθμός των παρατηρούμενων καταπονήσεων, και Deduct = (βάρος καταπόνησης) x (Βάρος σοβαρότητας) x (Βάρος έκτασης) Από τον οδηγό έχει δημιουργηθεί μια κλίμακα, η οποία περιγράφει την κατάσταση του οδοστρώματος χρησιμοποιώντας τα υπολογισμένα νούμερα PCR από την παραπάνω εξίσωση. Η κλίμακα ξεκινάει από την τιμή 0, η οποία αντιπροσωπεύει ένα οδόστρωμα με πολλές καταπονήσεις στο μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου. H σοβαρότητα τους σε αυτή τη κλίμακα φτάνει τα υψηλότερα επίπεδα, και καταλήγει στην τιμή 100, η οποία αντιπροσωπεύει την βέλτιστη κατάσταση οδοστρώματος (PCEM, 2001). Για την ορθή εφαρμογή του συγκεκριμένου οδηγού, πρέπει η μέση ημερήσια κυκλοφορία να είναι λιγότερη από 5000 οχήματα ανά λωρίδα. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης αστοχιών οδοστρώματος στα προς μελέτη οδικά τμήματα, υπολογίστηκε ένας τελικός δείκτης κατάστασης (PCR) από επιτόπιες μετρήσεις, αλλά και από μετρήσεις πάνω στο 3D μοντέλο. Ένας ενδεικτικός πίνακας αξιολόγησης από το οδικό τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθ.-Χαλκίδος (επιτόπιες μετρήσεις) παρουσιάζεται στο Σχήμα 4A. Αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν όλες οι πιθανές αστοχίες που μπορεί να εντοπιστούν και οι οποίες αναγράφονται και περιγράφονται στο σύστημα DRMTM (Σχήμα 4Β-4Γ). Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να εντοπίζονται οι αστοχίες και στις δύο μεθόδους αξιολόγησης, επιτυγχάνοντας έτσι τη σύγκριση τους σε μεταγενέστερο στάδιο. Σύγκριση αποτελεσμάτων GSP Manual Laser Scanner Έχοντας πλέον συμπληρώσει τον πίνακα υπολογισμού του PCR και στις δύο περιπτώσεις (επιτόπιες μετρήσεις μετρήσεις στο 3D μοντέλο), διαπιστώθηκε ότι: Στην περίπτωση του μοντέλου σάρωσης της Πολυτεχνειούπολης, παρατηρήθηκε αύξηση του συντελεστή PCR σε σχέση με αυτόν που υπολογίστηκε από τις μετρήσεις πεδίου. Η αύξηση αυτή δίνει τον χαρακτηρισμό «Fair» στο οδόστρωμα, ενώ με τις μετρήσεις πεδίου δόθηκε ο χαρακτηρισμός «Fair to Poor» (Σχήμα 4Δ). Στην περίπτωση του μοντέλου σάρωσης του αστικού κόμβου, παρατηρήθηκε και πάλι αύξηση του συντελεστή PCR σε σχέση με αυτόν που υπολογίστηκε από τις μετρήσεις πεδίου. Αυτή τη φορά, με τις υποτιμημένες παραμορφώσεις και φθορές που εντοπίστηκαν στο μοντέλο, διαπιστώνεται πως το οδικό τμήμα κατατάσσεται στην κατηγορία «Good» από «Fair» που είχε αρχικά εκτιμηθεί στο πεδίο. Τέλος, στο οδικό τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών Χαλκίδος, παρατηρείται αύξηση του δείκτη PCR, από 88,2 στο 93. Το οδόστρωμα από τον χαρακτηρισμό «Good», κατατάσσεται στον χαρακτηρισμό «Very Good»

15 (Δ) Σχήμα 4: Ενδεικτικά αποτελέσματα επιτόπιων μετρήσεων Formatted: Greek

16 6.2 Μελέτη Υδρολίσθησης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών Χαλκίδος Οι Gallaway et al. (1979) διαμόρφωσαν μια καινούρια μεθοδολογία πάνω στο φαινόμενο της υδρολίσθησης για λογαριασμό του Τμήματος Συγκοινωνιών της Αμερικής και πιο συγκεκριμένα αποτελεί τμήμα του εγχειριδίου σχεδιασμού υδραυλικών έργων του τομέα μεταφορών του Τέξας. Αρχικά χρησιμοποιούνται ως δεδομένα η ένταση βροχόπτωσης και η γεωμετρία του δρόμου στην εφαρμογή του παρακάτω τύπου: Όπου:.... (2) z = (σταθερά) L = μήκος ρεύματος ροής οδοστρώματος (m) Ι = ένταση βροχόπτωσης (mm/hr) S = κλίση οδοστρώματος (m/m) TXD = βάθος υφής οδοστρώματος (mm) (προτεινόμενη τιμή 0,5mm) Για το σκοπό της μελέτης του φαινομένου της υδρολίσθησης, απαιτείται κάθε φορά η δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου εδάφους του οδικού τμήματος που απασχολεί τους υπολογισμούς. Για την υλοποίηση του, απαιτείται τρισδιάστατη πληροφορία, η οποία στην παρούσα εργασία έχει συλλεχθεί από τις αποτυπώσεις του οδοστρώματος που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του επίγειου σαρωτή. Με την βοήθεια του AutoCAD, δημιουργήθηκε το απαραίτητο υπόβαθρο και πραγματοποιήθηκε περεταίρω επεξεργασία του χάρτη των ισοϋψών. Αρχικά, βάσει των εικόνων σάρωσης, γίνεται η σχεδίαση των ορίων του οδοστρώματος αλλά και του άξονα του δρόμου. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται ακριβώς η περιοχή μελέτης του φαινομένου της υδρολίσθησης. Εν συνεχεία, σχεδιάζονται όλες οι πιθανές διαδρομές των υδάτων δεξιά και αριστερά του άξονα του δρόμου. Για κάθε μία από αυτές μετριέται το μήκος ροής, το οποίο στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στον τύπο που διαμόρφωσαν οι Gallaway et al. (1979) για τον υπολογισμό του βάθους συσσώρευσης υδάτων. Η κλίση του ρεύματος ροής υπολογίζεται κάθε φορά βάσει του σχεδίου των ισοϋψών που δημιουργήθηκε από το λογισμικό Cyclone. Εν συνεχεία, η παραπάνω τιμές, τοποθετούνται στο τύπο υπολογισμού βάθους στρώματος νερού (Σχήμα 5Α).. Στα εύκαμπτα οδοστρώματα, υψηλά επίπεδα τριβής και άρα μη εμφάνιση του φαινομένου της υδρολίσθησης επιτυγχάνεται όταν: (i) Το βάθος των συσσωρευμένων υδάτων δεν ξεπερνά τα 2.5mm (προτεινόμενη τιμή) (ii) το βάθος του πέλματος των ελαστικών είναι μεγαλύτερο των 5mm και (iii) η πίεση των ελαστικών είναι μεγαλύτερη των 138kPa. Η απόλυτη τιμή του μεγέθους της πρώτης παραμέτρου δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά τα 4mm (Gallaway et al., 1979). Επομένως, λαμβάνοντας τις δύο αυτές τιμές ως κριτήριο αξιολόγησης, προκύπτει πως το ρεύμα προς Χαλκίδα δεν παρουσιάζει προβλήματα υδρολίσθησης, σε αντίθεση με το ρεύμα προς Αθήνα, όπου σε ένα μεγάλο μέρος του εμφανίζει επικίνδυνη συσσώρευση υδάτων (Σχήμα 5Β). Οι περιοχές που έχουν χρωματιστεί με κίτρινη απόχρωση, αποτελούν τμήματα της οδού, τα οποία πιθανότατα σε ακραίες καιρικές συνθήκες να

17 εμφανίζουν συσσώρευση υδάτων. Η τιμή WFD που υπολογίστηκε για τις συγκεκριμένες περιοχές, προσεγγίζει την τιμή 2.5, η οποία είναι και η κρίσιμη. Ενδεικτικά, μια αύξηση 40% στην ένταση της βροχόπτωσης, μπορεί να επιφέρει αύξηση στο βάθος των λιμναζόντων νερών κατά 27%, δηλαδή κατά 0,5mm. Συνεπώς σε μια μελλοντική επανεξέταση του φαινομένου, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα τμήματα. α/α Μήκος ευθυγραμμίας (m) Υψομετρική Διαφορά (m) Κλίση (%) Μέση κλίση (%) WFD (mm) 1 2,6358 0,1 3,79 0,53 2 2,2207 0,08 3,60 0,48 3 2,5195 0,08 3,18 0,59 4 1,9551 0,06 3,07 0,49 5 3,5293 0,1 2,83 0,82 6 4,7345 0,1 2,11 1,20 7 6,5694 0,1 1,52 1,74 8 4,9759 0,1 2,01 1,27 9 5,4654 0,08 1,46 1, ,5153 0,1 2,21 1,13 11a 4,0228 0,1 2,49 1,71 1,34 11b 5,3266 0,06 1, ,8408 0,1 11,89 0,00 13a 6,0228 0,06 1,00 1,30 1,56 13b 3,2313 0,06 1, ,2698 0,06 0,42 4, ,6388 0,06 1,06 1, ,0211 0,1 1,42 1,87 (Α) (Β) Σχήμα 5: Αποτελέσματα Υπολογισμών WFD 6.3 Σύγκριση μεθόδων αποτύπωσης 3D Μοντέλου Μετά το πέρας της διαμόρφωσης των μοντέλων επιφάνειας από τις μετρήσεις του επίγειου σαρωτή και από φωτογραφίες, ακολουθεί η σύγκριση τους. Αρχικά εισάγονται και τα δύο μοντέλα στο λογισμικό Geomagic. Το μοντέλο του επίγειου σαρωτή είναι γεωαναφερμένο και με ορθές διαστάσεις. Αντίθετα το μοντέλο του 123D Catch έχει αυθαίρετη κλίμακα. Οπότε

18 χρησιμοποιώντας ως μονάδα αναφοράς το μήκος της σταδίας, διαμορφώνεται σωστά και η κλίμακα του δεύτερου μοντέλου. Χρήση CloudCompare Για την λήψη μετρητικής πληροφορίας σχετικά με τη σύγκριση των δύο μοντέλων, χρησιμοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού, το CloudCompare. Η σύγκριση υλοποιείται κατά κύριο λόγο σε νέφη σημείων, οπότε τα δύο κατάλληλα μοντέλα εισήχθησαν ως νέφη. Για την υλοποίηση της σύγκρισης εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος «Cloud Distance». Με το παρόν εργαλείο υπολογίζονται όλες οι αποστάσεις μεταξύ των νεφών σημείων αυτοματοποιημένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν: (i) Μέγιστη μετρημένη σχετική απόσταση = 0,768m, (ii) Μέση σχετική απόσταση = 0,038m (iii) Ελάχιστη σχετική απόσταση = 0 και (iv) τυπική απόκλιση = 0,056m. Όπως διαπιστώνεται, οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές. Η μέση διαφορά που εντοπίστηκε κυμαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα, μιας και το μοντέλο από τις φωτογραφίες σε αρκετά σημεία είχε μεγάλες παραμορφώσεις που είναι λογικό να επιδεινώσουν το αποτέλεσμα. Έλεγχος συντεταγμένων και χαρακτηριστικών μηκών Το μοντέλο, βάσει της διαδικασίας συνένωσης των νεφών σημείων και της τοπογραφικής πληροφορίας, οφείλει να αποδίδει ανάλογες συντεταγμένες με αυτές των ταχυμετρικών σημείων που στοχεύθηκαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Ενδεικτικά επομένως στοχεύθηκαν τα πρώτα 5 σημεία και όντως διαπιστώθηκε πως υπάρχει ταύτιση αποτελεσμάτων. Εκμεταλλευόμενοι και τα 20 σημεία που μετρήθηκαν πάνω στα τρία οχήματα με τον ολοκληρωμένο γεωδαιτικό σταθμό, υπολογίζονται οι τιμές χαρακτηριστικών μηκών. Αντίστοιχες μετρήσεις υλοποιούνται στη συνέχεια πάνω στο μοντέλο του 123D Catch αλλά και σε στην μοντελοποιημένη επιφάνεια από τον επίγειο σαρωτή. Στον Πίνακα 3 δίνεται μια ενδεικτική εικόνα των 8 πρώτων αποστάσεων μου μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν. Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις σε ορισμένες μετρήσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μοντελοποιημένη επιφάνεια του επίγειου σαρωτή περιέχει πολλά κενά, που δεν είναι εφικτό να συμπληρωθούν ορθά. Formatted: Justified, Right: -0,01 cm, Space Before: 12 pt, After: 6 pt

19 Πίνακας 2: Στοιχεία μετρήσεων Μηκών TOTAL TLS MODEL 123D MODEL STATION A/A Μήκος Μήκο ς Διαφορά Απόλυτη διαφορά Μήκος Διαφορά Απόλυτη διαφορά D12 0,938 0,961 0,023 0,023 0,969 0,031 0,031 D23 1,245 1,253 0,008 0,008 1,24-0,005 0,005 D34 1,097 1,091-0,006 0,006 1,107 0,010 0,01 D45 1,179 1,193 0,014 0,014 1,15-0,029 0,029 D67 0,714 0,729 0,015 0,015 0,707-0,007 0,007 D78 1,128 1,092-0,036 0,036 1,109-0,019 0,019 D89 1,218 1,348 0,130 0,13 1,216-0,002 0,002 D910 1,235 1,14-0,095 0,095 1,248 0,013 0,013 ΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗ 0,041 0,0145 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 0,007-0,001 RMS = (+/-) 0,063 0, Συμπεράσματα Η μεθοδολογία αξιολόγησης οδοστρώματος μέσω τρισδιάστατων μοντέλων επιφάνειας και δισδιάστατων σχεδίων, απαιτεί μια σειρά εργασιών, η κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Η επιλογή του επίγειου σαρωτή laser ως όργανο για την αποτύπωση των προς μελέτη οδικών τμημάτων, αποτέλεσε μια πολύ ικανοποιητική σε ακρίβεια και ταχύτητα μέθοδο συλλογής της απαιτούμενης τρισδιάστατης πληροφορίας. Η τεχνολογία των τεχνικών σάρωσης σήμερα επιτρέπει την αναλυτική μοντελοποίηση και περιγραφή της επιφάνειας ενός οδοστρώματος, γεγονός το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης μιας αξιόπιστης και ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων. Το εύρος του πεδίου σάρωσης και η πυκνότητα επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον χρόνο συλλογής των δεδομένων. Οι διαδικασίες επισκόπησης του οδοστρώματος απαιτούν μικρούς χρόνους παραμονής σε κάθε τμήμα οδοστρώματος. Επομένως, για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των απαιτήσεων μιας τέτοιας μελέτης, οφείλονται να γίνονται ορθές επιλογές των παραμέτρων σάρωσης, οι οποίες θα επιτρέπουν ικανοποιητική κάλυψη του περιβάλλοντος, αλλά και ταυτόχρονα μικρό χρονικό διάστημα παραμονής σε κάθε στάση. Κατά την επισκόπηση του οδοστρώματος με επιτόπιες μετρήσεις διαπιστώθηκε, πως απαιτείται αρκετή εμπειρία και γνώση για απόλυτα αντικειμενικά αποτελέσματα. Στο οδόστρωμα παρατηρούνται πολλών ειδών παραμορφώσεις και φθορές, των οποίων τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ανάγκη να είναι γνωστά. Μέσα από τη μελέτη διαπιστώθηκε πόσο απαιτητική είναι η διαδικασία οπτικής αξιολόγησης, και πόσο ακριβής οφείλει να είναι κάποιος, έτσι ώστε να αποδώσει την αντικειμενική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. Το περιβάλλον επεξεργασίας του μοντέλου επιφάνειας επιτρέπει την διενέργεια μετρήσεων πάνω σε αυτό. Ήταν εφικτός ο εντοπισμός σχεδόν όλων των φθορών και παραμορφώσεων που παρουσιάζονται στον πίνακα αξιολόγησης PCR

20 Εξειδικευμένο προσωπικό, έχοντας όλα τα παραπάνω στη διάθεση του, μπορεί με εργασίες γραφείου να συμπληρώσει τον πίνακα PCR του συστήματος DRM, και να αποδώσει πολύ πιο γρήγορα την τελική βαθμολογία ποιότητας οδοστρώματος. Οι αδυναμίες του μοντέλου είναι γνωστές, συνεπώς ο εποπτεύων μπορεί να κρίνει εάν και εφόσον μια παρατηρούμενη φθορά είναι κρίσιμη, και χρήζει ανάγκης επιτόπιου ελέγχου και εργασιών συντήρησης. Η μέθοδος laser scanning δίνει οικονομικότερες προσεγγίσεις, αλλά υπάρχει κίνδυνος υποτίμησης καταστάσεων, και άρα μεγαλύτερου κόστους συντήρησης σε μελλοντική επανεξέταση. Παρ όλα αυτά η μέθοδος που προτείνεται, μπορεί να παρουσιάσει συχνότερες και οικονομικότερες αποτιμήσεις της κατάστασης μιας οδού, κατά συνέπεια διαθέτει τα εργαλεία απόδοσης ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Η αξιολόγηση του φαινομένου της υδρολίσθησης, απαιτεί στοιχεία της γεωμετρίας της οδού και υψομετρική πληροφορία. Εμφανίζεται κυρίως σε οδούς υψηλών ταχυτήτων, οπότε και η εφαρμογή της μεθόδου Gallaway, έγινε μόνο στην Π.Ε.Ο. Αθηνών Χαλκίδος. Από τον χάρτη ισοϋψών, επετεύχθη η διαδικασία αξιολόγησης σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Υπολογίστηκαν με ακρίβεια η κλίση του οδοστρώματος και τα μήκη ροής των υδάτων που επιλέχθηκαν τυχαία να σχεδιαστούν ως δείγμα αξιολόγησης. Διαπιστώθηκε ποιο ρεύμα κυκλοφορίας παρουσιάζει πρόβλημα, και οπτικοποιήθηκε αναλόγως το παραπάνω συμπέρασμα. Τα αποτελέσματα μπορούν και αυτά να αποτελέσουν κομμάτι των βάσεων δεδομένων αξιολόγησης μιας οδού. Τέλος, ο κύριος σκοπός του τρίτου μέρους της έρευνας είναι η σύγκριση της μετρητικής πληροφορίας που μπορεί να ληφθεί από δυο διαφορετικές μεθόδους αποτύπωσης μιας σκηνής ατυχήματος (επίγειος σαρωτής laser φωτογραφική μηχανή). Στην πρώτη περίπτωση σαρώθηκε η σκηνή από τρεις διαφορετικές θέσεις οργάνου και στη συνέχεια δημιουργήθηκε το μοντέλο επιφάνειας. Στην δεύτερη περίπτωση, μέσα από 51 φωτογραφίες, και με την βοήθεια μιας εφαρμογής διαδικτύου που υποστηρίζει την μεθοδολογία Structure-from-Motion, δημιουργήθηκε ένα νέο τρισδιάστατο μοντέλο της σκηνής. Διαπιστώθηκε πως: Η αποτύπωση με την χρήση φωτογραφικής μηχανής επέφερε πολύ καλά μετρητικά αποτελέσματα. Η μέση απόκλιση (1,5cm) είναι μια πολύ ικανοποιητική τιμή για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Αποδεικνύεται πως η καταγραφή λεπτομερειών ενός ατυχήματος με την χρήση αυτής και μόνο της μεθοδολογίας είναι απόλυτα εφικτή. Λιγότερο χρόνο και φθηνότερο εξοπλισμό για την αποτύπωση χρειάστηκε η δεύτερη μέθοδος. Τα αποτελέσματα που απέδωσε την καθιστούν την βέλτιστη επιλογή αποτύπωσης μιας σκηνής ατυχήματος, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστερήσεων. Ο καθένας, με τη χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου, κι ακολουθώντας τα βήματα ορθής καταγραφής, μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία που επιθυμεί. Η ανάγκη χρήσης ακριβού εξοπλισμού κι εξειδικευμένου προσωπικού φαίνεται να απομακρύνεται. Η ανακλαστικότητα των επιφανειών των οχημάτων επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα κυρίως του επίγειου σαρωτή. Το τελικό μοντέλο περιείχε πολλά κενά πληροφορίας, γεγονός που έκανε πολλές φορές αποτρεπτική την μέτρηση μηκών. Επομένως απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των νεφών σημείων που συλλέγονται. Ενδεχόμενη επανάληψη των μετρήσεων για κάλυψη των κενών μπορεί να κριθεί πολλές φορές απαραίτητη

21 4. Αναφορές-Βιβλιογραφία Boehler, W., Vicent, M. B., & Marbs, A. (2003). Investigating laser scanner accuracy. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 34(Part 5), Chesterton J., N. Nancekivell and N. Tunnicliffe (2006). The Use of the Gallaway Formula for Aquaplaning Evaluation in New Zealand. NZIHT & Transit NZ 8th Annual Conference, Gallaway, B. M., Ivey, D. L., Hayes, D., Ledbetter, W. B., Olson, R. M., Woods, D. L. & Schiller, R. F. Jr. (1979) Pavement and Geometric Design Criteria for Minimizing Hydroplaning, Texas Transportation Institute, Highway Presentation Systems, Ltd., PCEM Pavement Condition Evaluation Manual, Pavement Evaluations for use with the DRMtm System, October Huang, Y. H. (1993). Pavement analysis and design. Ivey, D. L., Lehtipuu, E. K., & Button, J. W. (1973)Rainfall and Visibility The View From Behind the Wheel. Research Report 135-3, Texas Transport Institute, Jenkins B. (2005) Laser scanner for forensic investigation. (Τελευταία πρόσβαση 25/05/2013). Kurtus Ron. Traction Friction of Tires. March Lenz Russel W., Pavement Design Guide. January Luo, Z. (2005). Flexible pavement condition model using clusterwise regression and mechanistic-empirical procedure for fatigue cracking modeling (Doctoral dissertation, University of Toledo). Pollefeys M, Koch R. and Van Gool L. (1998). Self-calibration and metric reconstruction in spite of varying and unknown intrinsic camera parameters. Int J Comput Vis 1998; Remondino F and El-Hakim SF. (2006). Image-based 3D modeling: A review. The Photogrammetric Record Journal 2006; Saraf, C., Pavement Condition Rating System. Rep. No. FHWA/OH-99/004, Yodek and Witczak. Αρχές σχεδιασμού οδοστρωμάτων. Εκδόσεις Μόσχος Γκιούδρας, Λοίζος Ανδρέας. Κατασκευαστικά στοιχεία έργων οδοποιίας. Σημειώσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, Οκτώβριος

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία «Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του ΤΣΟΛΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απλώνεται στη βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, στη σκιά της κυρίαρχης οροσειράς της Ροδόπης, ανεβοκατεβαίνει σε βουνά και πεδιάδες, χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα

Ο Υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο κτίριο, ανακοίνωσε τα Τρίπολη, 4 Απριλίου 2008 Δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου μετά την επιθεώρηση των έργων μεταστέγασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης από το Μαντζούνειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 ΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ 1. Τα πρώτα Βήματα στην αναζήτηση εργασίας Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση:

1. Τα Ιατρικά Έξοδα που µπορεί να καταβάλει η Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση: Ιατρικά και Νοσοκοµειακά Έξοδα Οι Εργάτες που λαµβάνουν εβδοµαδιαίο επίδοµα αποζηµίωσης ίσως να δικαιούνται να πληρωθούν από την Επιτροπή Ασθενειών που προκαλούνται από Πνευµονοκονίαση (από εισπνοή σκόνης),

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Επίπεδο Β1 Κατανόηση γραπτού λόγου Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι

Διαβάστε περισσότερα

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός κύριος σκοπός του Χημικού Μηχανικού είναι να αναλύει, να σχεδιάζει, να βελτιστοποιεί και να ελέγχει όλες τις χημικές και φυσικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;»

ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;» 2 O ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;» 1 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; Όταν παλεύεις για την ελευθερία σου είναι κάτι ωραίο, όταν πεθαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα

Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Οι ΕΔ που χρειάζεται η χώρα Εμείς πιστεύουμε ότι για να βγει η Άμυνα της χώρας από τα σημερινά αδιέξοδα και να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, δεν αρκεί απλά να ξεπεράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού ( 205 οστά) και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το

Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το Κος ΓΚΑΙΤΛΙΧ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επιχειρήσω μέσα σε περίπου 10 με 15 λεπτά να συνοψίσω αυτά που συζητήθηκαν στο δικό μας workshop, το οποίο κράτησε κι αυτό τρεις και πλέον ώρες, άρα είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων

γραμματισμό των νηπίων Αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 3ο: Καθημερινή Ζωή της Τάξης Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Η ποιότητα της ζωής κάποιου είναι κριτήριο για τη συνέχιση μιας ζωής; 2. Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤ 518 02.08.2014 Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καταγγέλλει στην κοινωνία

ΔΤ 518 02.08.2014 Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καταγγέλλει στην κοινωνία ΔΤ 518 02.08.2014 Το Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης καταγγέλλει στην κοινωνία των πολιτών-καταναλωτών της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα, την υποτελή ενδοτικότητα, την πολιτειακή μαλθακότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου Σχολικό Έτος 2013-2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί αυτοί καθορίζουν και τους στόχους του οργανισμού που είναι:

Οι σκοποί αυτοί καθορίζουν και τους στόχους του οργανισμού που είναι: Ομιλία Δ.Λιντζέρη στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 25-09-2013 Ο ΕΟΦ εκ του ιδρυτικού του νόμου Ν1316/83 έχει ως πρώτιστο σκοπό την προστασία και βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα