ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΝ ISO Ημιστατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2 Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων Προκειμένου οι χώρες της ΕΕ να ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η CEN εξέδωσε το πρότυπο ΕΝ ISO 13790: 2009, για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων. Το πρότυπο ΕΝ «συγκοινωνεί» και με άλλα πρότυπα, προκειμένου να υπολογισθεί η ενεργειακή ζήτηση και η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων.

3 Ενεργειακό ισοζύγιο Ως ενεργειακό ισοζύγιο νοούνται οι θερμικές ισορροπίες στο κτίριο, από τις οποίες προκύπτει η θερμική/ψυκτική ζήτηση του κτιρίου. Εξαρτώνται από: Τη μεταφορά θερμότητας από μετάδοση του κτιρίου Τα ηλιακά και εσωτερικά κέρδη του κτιρίου Τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου Τις εξωκλιματικές συνθήκες του κτιρίου Τη χρήση του

4 Ενεργειακή κατανάλωση ενεργειακή ζήτηση ήαπαιτήσεις Ως ενεργειακή ζήτηση ή απαιτήσεις νοείται η ανάγκη σε θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου μόνο, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη το μηχανικό μέσο που την παράγει/διανέμει. Πρόκειται δηλαδή για την ενέργεια που ζητούμε να αποδοθεί από τα θερμαντικά μας σώματα ή τα κλιματιστικά μας για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος, εξασφαλίζοντας θερμοκρασίες θερμικής άνεσης. Ως ενεργειακή κατανάλωση νοείται η κατανάλωση της ενέργειας για θέρμανση/ψύξη του κτιρίου, λαμβάνοντας υπ όψη την απόδοση του συστήματος παραγωγής και διανομής της θέρμανσης ή της ψύξης.

5 Ενεργειακή κατανάλωση ενεργειακή ζήτηση ήαπαιτήσεις Ενεργειακή ζήτηση ή απαιτήσεις ΕΖ =f(χαρακτηριστικών κτιριακού κελύφους και μόνο). Ενεργειακή κατανάλωση ΕΚ= ΕΖ / συντελεστή απόδοσης θερμαντικού-ψυκτικού σώματος. Π.χ. αν η απόδοση του θερμαντικού συστήματος (λέβηταςσωλήνες διανομής-θερμαντικά σώματα) είναι 0.80 κι η απόδοση κλιματισμού είναι 2.50, η συνολική ενεργειακή κατανάλωση (ΕΚ) είναι: ΕΚ συνολική = (ΕΖ θέρμανσης /0.80)+(ΕΖ ψύξης /2.50)

6 Τυπική ροή ενέργειας σε ένα κτίριο Στην πραγματικότητα, η ροή πηγαίνει από τα αριστερά στα δεξιά: η πρωτογενής ενέργεια μετατρέπεται σε διαθέσιμη ενέργεια, ηοποία καταναλώνεται για να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις Στους υπολογισμούς, πρώτα υπολογίζουμε την ενεργειακή ζήτηση (ανάλογα με το κέλυφος), από εκεί την κατανάλωση ενέργειας (ανάλογα με την απόδοση των Η/Μ συστημάτων) κι από εκεί την πρωτογενή ενέργεια (ανάλογα με τη μορφή ενέργειας)

7 Ενεργειακός δείκτης κατανάλωσης - ζήτησης Ενεργειακή ζήτηση ανά τμ (kwh/m 2 ) κλιματιζόμενης ζώνης (θερμαινόμενης και ψυχόμενης): η ενέργεια που ζητώ από το κλιματιστικό ή το θερμαντικό σώμα για να ψύξω/ θερμάνω το χώρο μου, ανοιγμένη στην κλιματιζόμενη επιφάνεια του χώρου. Ενεργειακή κατανάλωση ανά τμ (kwh/m 2 ) κλιματιζόμενης ζώνης (θερμαινόμενης και ψυχόμενης): η ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή της απαιτούμενης θέρμανσης / ψύξης, ανοιγμένη στην κλιματιζόμενη επιφάνεια του χώρου. Συνήθως και οι δύο ενεργειακοί δείκτες αναφέρονται στο έτος.

8 Έκφραση ενεργειακής ζήτησης κατά ΕΝ Μηνιαία ή εποχιακή ημι-στατική μέθοδος Απλοποιημένη ωριαία δυναμική μέθοδος. Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, τόσο για τη μελέτη, όσο και για την ενεργειακή επιθεώρηση χρησιμοποιείται η ημι-στατική μέθοδος με μηνιαίο βήμα. Ε νεργειακή ζήτηση = Μ εταφερόμενη Θ ερμική ενέργεια f ( C ) Θ m ερμικά κέρδη Ανταλλαγή θερμότητας Επιρροή Εσωτερικά + θερμοχωρητικότητας ηλιακά κέρδη

9 Ιδιότητες που εξετάζονται για την ενεργειακή ζήτηση Θερμοπερατότητα κτιριακού κελύφους Θερμογέφυρες Θερμοχωρητικότητα Αεροστεγανότητα / αεροπερατότητα Αερισμός (φυσικός ή μηχανικός) Ηλιακά κέρδη Εσωτερικά κέρδη

10 Όρια κλιματιζόμενου χώρου Το εξωτερικό περιβάλλον (ως όριο είναι το κτιριακό κέλυφος. Πρόβολοι και ανοιχτοί χώροι δε λαμβάνονται υπ όψη, παρά μόνο ως σκίαστρα) Το έδαφος Μη θερμαινόμενοι χώροι Παρακείμενοι χώροι διαφορετικής θερμοκρασίας

11 Ζωνοποίηση κτιρίου Η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων διαφέρει περισσότερο από 4 K σε σχέση με τα άλλα τμήματα του κτηρίου κατά τη χειμερινή ή/καιτηθερινήπερίοδο. Υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση / λειτουργία. Υπάρχουν χώροι στο κτήριο, που εξυπηρετούνται από διαφορετικά συστήματα θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και κλιματισμού λόγω διαφορετικών εσωτερικών συνθηκών. Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που παρουσιάζουν πολύ μεγάλες (σε σχέσημετουπόλοιποκτήριο) συναλλαγές ενέργειας (π.χ. εσωτερικά ή/και ηλιακά κέρδη, θερμικές απώλειες. Για παράδειγμα, οι χώροι με νότιο προσανατολισμό σε ένα κτήριο έχουν σημαντικά ηλιακά κέρδη σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους. Υπάρχουν χώροι, στους οποίους το σύστημα του μηχανικού αερισμού (παροχής νωπού αέρα ή κλιματισμού) καλύπτει λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου. [Πηγή: ΕΝ13790:2009]

12 Ζωνοποίηση κτιρίου Ο διαχωρισμός του κτηρίου να γίνεται στο μικρότερο δυνατό αριθμό ζωνών, προκειμένου να επιτυγχάνεται οικονομία στο πλήθος των δεδομένων εισόδου και στον υπολογιστικό χρόνο. Κατά τη μελέτη ή την επιθεώρηση ο προσδιορισμός των θερμικών ζωνών να γίνεται καταγράφοντας την πραγματική εικόνα λειτουργίας του κτηρίου. Τμήματα του κτηρίου με επιφάνεια μικρότερη από το 10% της συνολικής επιφάνειας του κτηρίου να εξετάζονται ενταγμένα σε άλλες θερμικές ζώνες, κατά το δυνατόν παρόμοιες, ακόμη και αν οι συνθήκες λειτουργίας τους δικαιολογούν τη θεώρησή τους ως ανεξάρτητων ζωνών. [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

13 Ζωνοποίηση Οι ζώνες βάσει του ΚΕΝΑΚ και στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ είναι αδιαβατικές. Δε συμβαίνει μεταφορά θερμότητας μεταξύ: Θερμικών ζωνών Όμορων κτιρίων, όπου στεγάζονται θερμαινόμενοι χώροι Μεταφορά θερμότητας συμβαίνει μεταξύ ζώνης και: Ζώνης και ηλιακού χώρου (θερμοκήπιο) Ζώνης και μη θερμαινόμενου χώρου Ζώνης, ΜΘΧ, θερμοκηπίου και εξωτερικού περιβάλλοντος

14 Υπολογισμός ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση (Q H,nd )/ ψύξη (Q C,nd ) συνθήκες συνεχούς λειτουργίας Όπου Q H,ht [kwh] Q H,gn η H,gn Γιακάθεμήναισχύει: Q H, nd = QH, ht η H, gnqh, gn Όπου Q C,ht Q C,gn η C,Is ολική μεταφερόμενη θερμική ενέργεια, περίοδο θέρμανσης ολικά θερμικά κέρδη, περίοδο θέρμανσης [kwh] αδιάστατος παράγοντας χρήσης κερδών για θέρμανση Q C, nd = QC, gn + ηc, IsQC, ht ολική μεταφερόμενη θερμική ενέργεια, περίοδο ψύξης [kwh] ολικά θερμικά κέρδη, περίοδο ψύξης [kwh] αδιάστατος παράγοντας χρήσης απωλειών για ψύξη

15 Ολικές απώλειες από το κτιριακό κέλυφος (Q ht ) Q = Q + ht tr Q ve Όπου: Q tr ολική μεταφορά θερμότητας από μετάδοση για μήνες με θέρμανση [kwh] Q ve ολική μεταφορά θερμότητας από αερισμό για μήνες με θέρμανση [kwh] (Q tr ) (Q ve )

16 Μεταφορά θερμότητας από μετάδοση (Q tr ) Q tr = H ( tr θint, set θe )t Η tr ολικός συντελεστής θερμικών απωλειών από μετάδοση από το κέλυφος [WK -1 ] θ int,set θερμοκρασία αέρα ζώνης για θέρμανση [ o C] (από ΤΟΤΕΕ , Πίνακας 2.2) θ e θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [ o C] (μέση μηνιαία - από ΤΟΤΕΕ ) t διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]

17 Θερμοκρασία αέρα ζώνης (θ int,set ): αναλόγως με τη χρήση της ζώνης [Πηγή: Πίνακας 2.2, ΤΟΤΕΕ , 2010]

18 Ολικός συντελεστής θερμικών απωλειών από το κέλυφος (Η tr ) H = H + H + H + tr D g U H A H D H g H U H A συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον για την περίοδο θέρμανσης [WK -1 ] συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς το έδαφος για την περίοδο θέρμανσης [WK -1 ] συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς μη θερμαινόμενους χώρους για την περίοδο θέρμανσης [WK -1 ] συντελεστής μεταφοράς θερμότητας προς διπλανά κτίρια για την περίοδο θέρμανσης [WK -1 ]

19 Έκφραση συντελεστή H x H x = btr, x [ AU + l Ψ ] i i i A i εμβαδόν στοιχείου i του κτιριακού κελύφους [m 2 ] U i ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείου i του κτιριακού κελύφους για την περίοδο θέρμανσης [Wm -2 K -1 ] l k μήκος θερμογέφυρας [m] Ψ k συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας θερμογέφυρας [Wm -1 K -1 ] (TOTEE , Πιν. 16) b tr,x συντελεστής ρύθμισης, με b H,tr,x 1 αν η θερμοκρασία στην άλλη παρειά του δομικού υλικού x δεν είναι ίση με εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως για δομικά υλικά που χωρίζουν θερμαινόμενους με μη θερμαινόμενους χώρους, ή για ισόγειο (επαφή με έδαφος ή μη θερμαινόμενο υπόγειο). k k k

20 Συντελεστής ρύθμισης, b tr,x b tr, x = H H H, iu H, ue + H H, ue Η Η,ue Η Η,iu o ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (από μετάδοση και αερισμό) μεταξύ του ΜΘΧ και του περιβάλλοντος [W/K] άμεσος συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μεταξύ θερμαινόμενου χώρου και ΜΘΧ [W/K]

21 Συντελεστής ρύθμισης, b tr,x Απλοποιητικά (βάσει της ΤΟΤΕΕ :2010): b tr,x =0.50 Για επιφάνειες σε επαφή με κλειστό ΜΘΧ Για επιφάνειες σε επαφή με θερμαινόμενους χώρους του ίδιου κτιρίου, που δε συνυπολογίζονται b tr,x =1.00 Για επιφάνειες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Για επιφάνειες σε επαφή με όμορο κτίριο Για επιφάνειες σε επαφή με μη θερμομονωμένη στέγη Για επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος

22 Ολική μεταφορά θερμότητας από αερισμό (Q ve ) Q ve = H ( ve θint, set θe )t Η ve θ int,set θ e t ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από αερισμό για την περίοδο θέρμανσης [WK -1 ] θερμοκρασία αέρα ζώνης για θέρμανση [ o C] (από ΤΟΤΕΕ , Πίνακας 2.2) θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος [ o C] (από ΤΟΤΕΕ ) διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]

23 Ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας από αερισμό (Η ve ) ( b ) ve k fve t kv &,,, ve k H ve = ρaca, k ρ a c a & V ve, k k f ve, t, k b ve, k θερμοχωρητικότητα του αέρα κατά όγκο =1200 J/m 3 K παροχή αέρα του στοιχείου k του αέρα την περίοδο θέρμανσης [m 3 /s] αντιπροσωπεύει κάθε στοιχείο της ροής αέρα, όπως αεροπερατότητα, φυσικό αερισμό, μηχανικό αερισμό και / ή επιπλέον νυχτερινό αερισμό για δροσισμό κλάσμα του χρόνου της λειτουργίας της παροχής αέρα του στοιχείου k, υπολογισμένο ως ο αριθμός των ωρών της ημέρας που γίνεται η λειτουργία συντελεστής ρύθμισης, με b ve,k 1 αν η θερμοκρασία στην άλλη παρειά της ζώνης k δεν είναι ίση με εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως για θερμικές ζώνες που γειτνιάζουν με μη θερμαινόμενους χώρους.

24 Συνιστώσες παροχής αέρα Αεροπερατότητα κτιρίου (συμβαίνει όλο το 24ωρο σε όλους τους τύπους κτιρίων) Φυσικός αερισμός (συμβαίνει κατά την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου για τις κατοικίες) Μηχανικός αερισμός (συμβαίνει κατά την περίοδο λειτουργίας του κτιρίου για τα κτίρια τριτογενούς τομέα)

25 Αερισμός - Ορισμοί Αεροπερατότητα: Κατά πόσο το κτίριο επιτρέπει να διεισδύει αέρας από χαραμάδες, ρωγμές, αρμούς, συναρμογές, κουφώματα (θέσεις συναρμογής με τα περιμετρικά δομικά στοιχεία και θέσεις επαφής των σταθερών πλαισίων με τα κινητά φύλλα). Διαφυγές αέρα λόγω αεροστεγανότητας: Το σύνολο του αέρα που διεισδύει στο κτίριο από τις παραπάνω πηγές. Φυσικός αερισμός κτιρίου: Ο αερισμός που πραγματοποιείται από τα ανοίγματα του κτιρίου, χωρίς την παρεμβολή μηχανικού μέσου, μέσω του οποίου εισέρχεται νωπός αέρας περιβάλλοντος για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα του κτιρίου. Συμβαίνει μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου. Μηχανικόςαερισμόςκτιρίου: Αερισμός από μηχανικά μέσα, μέσω του οποίου εισέρχεται νωπός αέρας περιβάλλοντος για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα του κτιρίου. Έχει επίσης λειτουργία μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου.

26 Φυσικός αερισμός - κατώτερα απαιτούμενα όρια νωπού αέρα στο χώρο [Πηγή: Πίνακας 2.3, ΤΟΤΕΕ , 2010]

27 Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτιρίου, ανά χρήση [Πηγή: Πίνακας 2.1, ΤΟΤΕΕ , 2010]

28 Αεροστεγανότητα κτιρίου: 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο Διείσδυση αέρα από κουφώματα (m 3 /h): υπολογιζόμενη συνολική διείσδυση του εξωτερικού (νωπού) αέρα από τις χαραμάδες κουφωμάτων. Αριθμός καμινάδων: Αριθμός των καμινάδων εστιών καύσης στην συγκεκριμένη ζώνη. Αριθμός θυρίδων εξαερισμού: Αριθμός των θυρίδων εξαερισμού στην συγκεκριμένη ζώνη.

29 Διείσδυση αέρα Από θυρίδες και καμινάδες [Πηγή: Πίνακας 3.22, ΤΟΤΕΕ / 2010]

30 Διείσδυση αέρα από κουφώματα Απλοποίηση: Ανάλογα με τον τύπο του ανοίγματος, διείσδυση του αέρα ανά τ.μ. [Πηγή: ΤΟΤΕΕ / 2010]

31 Διείσδυση αέρα ΜΘΧ (Μη Θερμαινόμενου Χώρου) και Ηλιακού Χώρου Πολλαπλασιάζοντας τον όγκο του ΜΘΧ ή του Ηλιακού Χώρου με τον αντίστοιχο συντελεστή από τον Πίνακα 3.27.

32 Ολικά θερμικά κέρδη (Q gn ) Q + gn = Q int Q sol Οτιδήποτε είναι εστία παραγωγής θερμότητας μέσα στο κτίριο. Διακρίνονται σε: Εσωτερικά κέρδη (Q int ): θερμικά κέρδη από τους ανθρώπους, το φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του κτιρίου. Εξαιρούνται οι συσκευές παραγωγής θέρμανσης Ηλιακά κέρδη (Q sol ): θερμικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται από τα αδιαφανή ή τα διαφανή στοιχεία του κελύφους (Q sol ) (Q int )

33 Εσωτερικά κέρδη Ως εσωτερικά κέρδη νοούνται τα κέρδη που παράγονται από ενδογενείς δραστηριότητες του κτιρίου. Οφείλονται σε: Θερμότητα που εκλύεται από τους ανθρώπους (λόγω μεταβολισμού, εξαρτάται από δραστηριότητα) Θερμότητα από φωτισμό Θερμότητα από ηλεκτρικές συσκευές Θερμότητα από θερμαντικά σώματα μαγειρέματος κοκ. Δε λαμβάνονται υπ όψηταθερμαντικάσώματαθέρμανσηςχώρου. Μεγάλες επιφάνειες σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (π.χ. θερμαινόμενες πισίνες)

34 Έκφραση εσωτερικών θερμικών κερδών (Q int ) Q = Φint, k t + (1 btr, l Φint, u, k l int ) l t Φ l Όπου: t H, int, k (1 b tr, l ) Φint, u, l σύνολο των μέσων όρων της ροής θερμότητας στο συγκεκριμένο χρόνο από την εσωτερική πηγή θερμότητας k [kw] (TOTEE , Πίνακες 2.7, 2.8) σύνολο των μέσων όρων της ροής θερμότητας στο συγκεκριμένο χρόνο από την εσωτερική πηγή θερμότητας l στο διπλανό, ΜΘΧ, επίτοσυντελεστήμείωσηςb tr,j για το διπλανό, ΜΘΧ [kw] (TOTEE , Πίνακες 2.7, 2.8) διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]

35 Εσωτερικά κέρδη (Φ H,int,k ) αναλόγως με τη χρήση της ζώνης: από άτομα [Πηγή: Πίνακας 2.7, ΤΟΤΕΕ , 2010]

36 Εσωτερικά κέρδη (Φ H,int,k ) αναλόγως με τη χρήση της ζώνης: από συσκευές [Πηγή: Πίνακας 2.8, ΤΟΤΕΕ , 2010]

37 Εσωτερικά κέρδη(φ H,int,k ) αναλόγως με τη χρήση της ζώνης: από φωτισμό Υπολογίζεται η θερμική ισχύς από τα φωτιστικά σώματα, ανάλογα με την ελάχιστη στάθμη φωτισμού ανά χώρο, την εγκατεστημένη ισχύ των φωτιστικών και τη φωτιστική τους απόδοση. Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ: o για κτίρια κατοικίας, ο φωτισμός θεωρείται ίδιος με εκείνον του κτιρίου αναφοράς o Για τα υπόλοιπα κτίρια λαμβάνεται από τη μελέτη φωτοτεχνίας. Για το κτίριο αναφοράς δίνονται στον Πίνακα 2.4 της ΤΟΤΕΕ

38 Έκφραση ηλιακών κερδών (Q sol ) Q sol = Φ sol k t +, (1 btr, l ) Φ sol, u, k l l t Όπου: Φ sol,k Φ sol,u,l b tr,l t μέσος όρος έντασης ηλιακών κερδών από το δομικό στοιχείο k [kw] μέσος όρος έντασης ηλιακών κερδών από το διπλανό ΜΘΧ l [kw] συντελεστής μείωσης για το διπλανό ΜΘΧ διάρκεια βήματος υπολογισμού [h]

39 Τα ηλιακά κέρδη εξαρτώνται από: Την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο της συλλεκτικής επιφάνειας. Τον προσανατολισμό, το μέγεθος και την κλίση της συλλεκτικής επιφάνειας. Τη διαπερατότητα των διαφανών στοιχείων που λειτουργούν ως συλλέκτες. Την απορροφητικότητα και τη θερμική διαπερατότητα των αδιαφανών στοιχείων που λειτουργούν ως συλλέκτες.

40 Μέσος όρος έντασης ηλιακών κερδών από το δομικό στοιχείο (Φ sol,k ) Φ sol, k = F sh, ob. k Asol, k I sol, k Fr, kφ r, k Όπου: F sh,sol,k A sol,k I sol,k Φ r,k F r,k συντελεστής μείωσης λόγω σκίασης από εξωτερικά εμπόδια από την ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια της επιφάνειας k ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια της επιφάνειας k, την περίοδο θέρμανσης, με συγκεκριμένο προσανατολισμό και γωνία κλίσης, στη συγκεκριμένη ζώνη ή χώρο [m 2 ] η μέση ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο βήμα υπολογισμού, ανά τ.μ. της συλλεκτικής επιφάνειας k, με συγκεκριμένο προσανατολισμό γωνία κλίσης [Wm -2 ] ροή θερμότητας λόγω της θερμικής ακτινοβολίας στον ουρανό από το στοιχείο k, [W] συντελεστής θέασης μεταξύ του στοιχείου του κτιρίου και του ουρανού, ο οποίος είναι: F r,k =1 για μη σκιαζόμενη οριζόντια οροφή F r,k =0.5 για μη σκιαζόμενο κατακόρυφο τοίχο και

41 Ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια διαφανούς στοιχείου (A sol,k ) ( FF ) Aw p A sol, k = Fsh, gl g gl 1, Όπου: F sh,gl συντελεστής μείωσης σκίασης για κινητά σκίαστρα (=1) g gl συντελεστής θερμικών ηλιακών απολαβών του διαφανούς μέρους του στοιχείου A w,p ολικό εμβαδόν της διαφανούς επιφάνειας την περίοδο θέρμανσης [m 2 ] F F ο λόγος της επιφάνειας του πλαισίου προς τη συνολική επιφάνεια του ανοίγματος

42 Συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (g-value) g gl, Διαπερατότητα: Συντελεστής διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία της διαφανούς επιφάνειας, ανάλογα με τον τύπο του υαλοπίνακα. Ποσοτικοποιεί το ποσοστό της θερμικής ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά τον υαλοπίνακα, προς τη θερμική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην εξωτερική επιφάνεια του υαλοπίνακα. [Πηγή: Πίνακας 3.16, ΤΟΤΕΕ / 2010]

43 Ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια αδιαφανούς στοιχείου (A sol,k ) A sol, k = as, c R se U c A c Όπου: α S,c απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία του αδιαφανούς στοιχείου R se εξωτερική επιφανειακή αντίσταση του στοιχείου [m 2 K W -1 ] U c ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του αδιαφανούς στοιχείου [Wm -2 K -1 ] A c εμβαδόν επιφάνειας αδιαφανούς στοιχείου [m 2 ]

44 Απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία Η ικανότητα μιας επιφάνειας να απορροφά ηλιακή ακτινοβολία. Αδιάστατος συντελεστής, με μέγιστη τιμή το 1. Όσο πιο σκούρα και τραχιά είναι η επιφάνεια, τόσο πιο υψηλή απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία έχει.

45 Συντελεστές σκίασης (F sh,sol,k ) F = F sh, ob. k hor F ov F fin Τρεις βασικοί συντελεστές σκίασης: Από τον περιβάλλοντα χώρο (F hor ) Από πλευρικό εμπόδιο / σκίαστρο (F fin ) Απόοριζόντιοπρόβολοήεξωτερικόσκίαστρο(τέντα / περσίδες) (F ov ) Σε περίπτωση που δε σκιάζεται το στοιχείο οι συντελεστές σκίασης ισούνται με τη μονάδα (1), ενώ για πλήρη σκίαση ισούνται με μηδέν (0). [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

46 Συντελεστής σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο (F hor ) Γωνία θέασης α του εμποδίου Για αδιαφανές στοιχείο [ΤΟΤΕΕ , 2010, Πίνακας 3.18] Για διαφανές στοιχείο [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

47 Παράδειγμα συντελεστή σκίασης από τον περιβάλλοντα χώρο (F hor ) παραθύρου [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

48 Συντελεστής σκίασης από προβόλους (F ov ) Γωνία β, προβόλου Για αδιαφανές στοιχείο [Πηγή: Πίνακας 3.19, ΤΟΤΕΕ , 2010] Για διαφανές στοιχείο [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

49 Παράδειγμα συντελεστή σκίασης από προβόλους (F ov ) για παράθυρο [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

50 Συντελεστής σκίασης από πλευρικό εμπόδιο (F fin ) Γωνία γ πλευρικής προεξοχής [ΤΟΤΕΕ , 2010] Σε περίπτωση που το στοιχείο σκιάζεται και από τις δύο πλευρές, εισάγεται στο πρόγραμμα το γινόμενο των δύο συντελεστών (αριστερά και δεξιά του στοιχείου) Για αδιαφανές στοιχείο Για διαφανές στοιχείο [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

51 Παράδειγμα συντελεστή σκίασης από πλευρικά εμπόδια (F fin ) δεξιά και αριστερά για παράθυρο F fin_c = 0.90x0.99 = 0.89 F fin_h = 0.98x0.97 = 0.95 [Πηγή: Ε. Αλεξανδρή]

52 Συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία Ως συντελεστής εκπομπής στη θερμική ακτινοβολία (ε) ενός σώματος ορίζεται ο λόγος της ακτινοβολίας που εκπέμπει το σώμα προς την ακτινοβολία που εκπέμπει ένα μαύρο σώμα που βρίσκεται στην ίδια θερμοκρασία, στο ίδιο μήκος κύματος. Αδιάστατος συντελεστής, με μέγιστη τιμή 1 (η οποία δε βρίσκεται στη φύση). [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

53 Θερμοχωρητικότητα Η ικανότητα των δομικών υλικών του κτιρίου να αποθηκεύει θερμότητα. Καθορίζει τη θερμική αδράνεια του κτιρίου, δηλαδή το κατά πόσο το κτίριο ανταποκρίνεται αργά ή γρήγορα στις θερμικές μεταβολές (κλιματικές ή τεχνητές) και καθορίζει το χρόνο με τον οποίο γίνονται αισθητές οι θερμικές μεταβολές στο εσωτερικό του κτιρίου (χρόνος υστέρησης).

54 Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα, C m [kj/k], εξαρτάται από: Την πυκνότητα του δομικού υλικού, ρ [kg/m 3 ] Την ειδική θερμότητα του υλικού, c p [J/kgK] Τον όγκο του υλικού Η ανοιγμένη θερμοχωρητικότητα ανά τ.μ. θερμαινόμενης επιφάνειας δίνεται από πίνακα [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

55 Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση (Q H,nd,annual ) και ψύξη (Q C,nd,annual ) Q H, nd, annual = QH, nd Η διαίρεση της ετήσιας ζήτησης ενέργειας με το εμβαδόν της θερμαινόμενης ζώνης δίδει τον δείκτη ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου [kwh/m 2 ]. Q C, nd, annual = QC, nd Η διαίρεση της ετήσιας ζήτησης ενέργειας με το εμβαδόν της κλιματιζόμενης ζώνης δίδει τον δείκτη ενεργειακής ζήτησης για ψύξη ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου [kwh/m 2 ].

56 Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση (Q H,cons,annual ) Q H, cons, annual = Q H, nd, annual n H, s n H,s η συνολική απόδοση του συστήματος θέρμανσης. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας, προκύπτει με διαίρεση της (Q H,cons,annual ) με το εμβαδόν της θερμαινόμενης ζώνης, προκειμένου να προκύψει ο δείκτης ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση ανά τ.μ. επιφάνειας δαπέδου [kwh/m 2 ].

57 Υπολογισμός της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης για ψύξη (Q C,cons,annual ) Q C, cons, annual = Q C, nd, annual n C, s Όπου n C,s η συνολική απόδοση του συστήματος ψύξης. Την ετήσια αυτή κατανάλωση ενέργειας, τηδιαιρούμεμετοεμβαδόντης κλιματιζόμενης ζώνης, προκειμένου να προκύψει ο δείκτης ενεργειακής κατανάλωσης για ψύξη ανά τ.μ. επιφάνειας [kwh/m 2 ].

58 Απόδοση συστήματος θέρμανσης / ψύξης Παραγωγή Διανομή Εκπομπή (τερματικές μονάδες) Βοηθητικές μονάδες

59 Βαθμός απόδοσης συστήματος παραγωγής θέρμανσης Υπολογισμός n gm βαθμός απόδοσης της μονάδας λέβητα - καυστήρα ( n ελάχιστη απαιτούμενη θερμική απόδοση, αν δεν υπάρχει φύλλο συντήρησης ή αντίστοιχη μέτρηση): Εκτίμηση n g2 συντελεστή μόνωσης: [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

60 Βαθμός απόδοσης συστήματος παραγωγής θέρμανσης Εκτίμηση n g1 - συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης (για την υπερδιαστασιολόγηση του λέβητα): όπου: Pgen [W] η υπολογιζόμενη μέγιστη απαιτούμενη θερμική ισχύς της μονάδας θέρμανσης του κτηρίου, A [m 2 ] η συνολικήπραγματικήεξωτερικήεπιφάνεια του κτηριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, ανοίγματα), που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα, όπως λαμβάνονται υπόψη στο έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας. U m, [W/(m 2.K)] ο μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας για το σύνολο της επιφάνειας Α. ΔΤ [οc] ή [Κ] η διαφορά της θερμοκρασίας για τη διαστασιολόγηση του συστήματος. [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

61 Ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας (EER) συστήματος παραγωγής ψύξης Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER θα λαμβάνεται: 1,5 για συστήματα 20-ετίας 2,0 για συστήματα 10-ετίας Για τις κεντρικές μονάδες ψύξης (αντλίες θερμότητας, ψύκτες κ.ά.), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER θα λαμβάνεται: 2,0 για συστήματα 20-ετίας 2,5 για συστήματα 10-ετίας [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

62 Απόδοση συστήματος διανομής [Πηγή: ΤΟΤΕΕ /2010]

63 Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων Β. Απ., Βαθμός Απόδοσης: Μέσοςβαθμόςαπόδοσηςτωντερματικώνμονάδων (από 0 έως 1), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των συστημάτων, την αποδοτική λειτουργία και την επαρκή συντήρηση. [Πηγή: ΔΠ1/( /2010), 2011] [Πηγή: ΤΟΤΕΕ , 2010]

64 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ

65 Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων U = R si + i λ i 1 d + όπου: R si εσωτερική επιφανειακή αντίσταση (ανάμεσα στο εσωτερικό περιβάλλον και στην εσωτερική επιφάνεια του στοιχείου) [m 2 KW -1 ] R se εξωτερική επιφανειακή αντίσταση (ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και στην εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου) [m 2 KW -1 ] R a θερμική αντίσταση στρώματος αέρα (αν υπάρχει) που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο στοιχείο [m 2 KW -1 ] d i πάχος δομικού υλικού [m] λ i θερμική αγωγιμότητα υλικού [Wm -1 K -1 ] R a + R se R Λ d i = λ i Αντίσταση θερμοδιαφυγής [m 2 KW -1 ]

66 Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε δομικού στοιχείου, U, πρέπει να προκύπτει μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης τιμής, U max. Εάν η τιμή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη, θα πρέπει ο έλεγχος να επαναληφθεί, αφού προηγουμένως βελτιωθούν τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά του δομικού στοιχείου: με ενδεχόμενη αύξηση του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης, με αντικατάσταση του θερμομονωτικού υλικού με άλλο (ενδεχομένως και των υλικών άλλων στρώσεων) που θα έχει χαμηλότερη τιμή συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, ώστε τελικά να προκύπτει U δομικού στοιχείου U max

67 Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας Ενδεικτικές τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών υλικών για κτηριακές κυρίως κατασκευές / εφαρμογές: Πίνακας 2 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων».

68 Αντιστάσεις θερμικής μετάβασης Τιμές συντελεστών θερμικής μετάβασης και αντιστάσεων θερμικής μετάβασης ανά δομικό στοιχείο (κατά ΕΝ ISO 6946) * Οι τιμές για την αντίσταση θερμικής μετάβασης εσωτερικού χώρου έχουν υπολογισθεί κατά παραδοχή για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου θi = 20 C. * Οι τιμές για την αντίσταση θερμικής μετάβασης εξωτερικού χώρου έχουν υπολογισθεί κατά παραδοχή για θερμοκρασία εξωτερικού χώρου θa = 0 C και ταχύτητα ανέμου υ = 4 m/s. [ΤΟΤΕΕ , 2010, πιν. 3β]

69 Θερμικές αντιστάσεις στρώματος αέρα μη αεριζόμενου [ΤΟΤΕΕ , 2010, πιν. 4α]

70 Παράδειγμα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας εξωτερικής τοιχοποιίας έξω Επίχρισμα Οπτόπλινθοι Θερμομονωτικό μέσα Συνδετικό κονίαμα Υπολογισμός αντίστασης θερμοδιαφυγής (R Λ ) α/α Στρώσεις υλικών Πυκνότητα (ρ) (kg/m 3 ) Πάχος στρώσης (d) (m) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) (W/mK) Θερμική αντίσταση (d/λ) (m 2 K/W) 1 Επίχρισμα Οπτοπλινθοδομή Θερμομονωτικό Υλικό Επίχρισμα Σύνολο: 0.29 R Λ = U = R si + i λ i 1 d + R a + R se Υπολογισμός συντελεστή θερμικής διαπερατότητας (U) α/α Αντιστάσεις θερμικής μετάβασης 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m 2 K/W) Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m 2 K/W) Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m 2 K/W) Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m 2 K/W) Συντελεστής θερμοπερατότητας U (W/m 2 K) 0.479

71 Παράδειγμα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας φερόντων στοιχείων προς ΜΘΧ ΜΘΧ Επίχρισμα Δοκός ΟΣ μέσα Υπολογισμός αντίστασης θερμοδιαφυγής (R Λ ) Θερμομονωτικό Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) (W/mK) Πυκνότητα Πάχος στρώσης α/α Στρώσεις υλικών (ρ) (kg/m 3 ) (d) (m) 1 Επίχρισμα Θερμική αντίσταση (d/λ) (m 2 K/W) 2 Οπλισμένο σκυρόδεμα Θερμομονωτικό Υλικό Επίχρισμα Σύνολο: 0.32 R Λ = Υπολογισμός συντελεστή θερμικής διαπερατότητας (U) U = R si + i λ i 1 d + R a + R se α/α Αντιστάσεις θερμικής μετάβασης 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εσωτερικά) R i (m 2 K/W) Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m 2 K/W) Αντίσταση θερμικής μετάβασης (εξωτερικά) R a (m 2 K/W) Αντίσταση θερμοπερατότητας R ολ (m 2 K/W) Συντελεστής θερμοπερατότητας U (W/m 2 K) 0.865

72 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη R u : αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το στρώμα αέρα μεταξύ της οριζόντιας οροφής και της κεκλιμένης στέγης, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής αντίστασης των στρώσεων της κεκλιμένης στέγης [m 2 KW -1 ] [ΤΟΤΕΕ , 2010, πιν. 5]

73 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος Η μεταφορά θερμότητας ενός δομικού στοιχείου σε επαφή με το έδαφος εξαρτάται από τη θερμική αγωγιμότητα του εδάφους, το πάχος του στρώματος εδάφους που το διαχωρίζει από τον εξωτερικό αέρα, τη γεωμετρία του κτηρίου, την ίδια η θερμική αντίσταση του δομικού στοιχείου. Γίνεται απλοποιητική παραδοχή της μονοδιάστατης ροής θερμότητας, γίνεται χρήση του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας U.

74 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας δαπέδου σε επαφή με το έδαφος Διαδικασία 1. Υπολογισμός ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας στοιχείου U = R si + i λ i 1 d + Όπου η εξωτερική επιφανειακή αντίσταση R se =0 [m 2 KW -1 ] 2. Υπολογισμός εμβαδού στοιχείου (Α) 3. Υπολογισμός περιμέτρου στοιχείου (Π) 4. Υπολογισμός χαρακτηριστικής διάστασης πλάκας, Β (Β =2Α/Π) 5. Εκτίμηση βάθους έδρασης z 6. Υπολογισμός ισοδύναμου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας στοιχείου U από πίνακα 3.8 της ΤΟΤΕΕ :2010 ή πίνακα 9α της ΤΟΤΕΕ :2010 R a + R se

75 Παράδειγμα υπολογισμού ισοδύναμου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας δαπέδου σε επαφή με το έδαφος Επιτρέπεται η χρήση γραμμικής παρεμβολής, εαν χρειαστεί Τεχνική Ημερίδα ενημέρωσης[πηγή: πρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΤΕΕ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 2010]

76 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας τοιχίων σε επαφή με το έδαφος Διαδικασία 1. Υπολογισμός ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας στοιχείου U = R si + i λ i 1 d + Όπου η εξωτερική επιφανειακή αντίσταση R se =0 [m 2 KW -1 ] 2. Εκτίμηση βάθους έδρασης z 3. Υπολογισμός ισοδύναμου συντελεστή θερμικής διαπερατότητας στοιχείου από πιν. 3.7 της ΤΟΤΕΕ :2010 ή πίνακα 9β της ΤΟΤΕΕ :2010 R a + R se

77 Παθητικά ηλιακά συστήματα Τα δομικά στοιχεία των παθητικών ηλιακών συστημάτων εκτός του άμεσου ηλιακού κέρδους δεν ελέγχονται ως προς τη θερμομονωτική τους επάρκεια. Τοίχοι Trombe, θερμικής μάζας και γενικώς οποιοσδήποτε τοίχος ή άλλο στοιχείο θερμικής συσσώρευσης, Το διαχωριστικό δομικό στοιχείο μεταξύ του κυρίως χώρου του κτηρίου και του προσαρτημένου σε αυτό θερμοκηπίου, που θα θεωρείται ως εξωτερική επιφάνεια του κελύφους προς μη θερμαινόμενο χώρο.

78 Τοίχος θερμικής αποθήκευσης και ΚΕΝΑΚ Δεν υπολογίζονται τα ηλιακά κέρδη. Η επιφάνεια λαμβάνεται υπόψη ως συμβατική αδιαφανής επιφάνεια, με συντελεστή θερμοπερατότητας U (W/m 2 K) ίσο με το μέγιστο επιτρεπτό για την αντίστοιχη θερμική ζώνη. Στον υπολογισμό του U m ο U υπεισέρχεται αυτούσιος. Στην ενεργειακή μελέτη υπεισέρχεται κατά την μισή του τιμή. Τα υπόλοιπα τεχνικά του χαρακτηριστικά (συντελεστές σκίασης, συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας, απορροφητικότητα) λαμβάνονται όπως των αδιαφανών επιφανειών του κτιρίου αναφοράς. Κλιματική ζώνη Τιμή του U V-W (W/m 2 K) για τον υπολογισμό του U m Τιμή του U V-W (W/m 2 K) για την ενεργειακή μελέτη (εισαγωγή στο πρόγραμμα) Α Β Γ Δ Συντελεστής σκίασης F=0.70 τη θερινή περίοδο Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας ε= 0.80 Απορροφητικότητα α=0.40

79 Συντελεστής θερμοπερατότητας διαφανούς δομικού στοιχείου, U w U W = A g U g + A g A U + f f A + f l g Ψ g με A g επιφάνεια υαλοπίνακα [m 2 ] U g συντελεστής θερμικής διαπερατότητας υαλοπίνακα [Wm -2 K -1 ] A f εμβαδόν επιφάνειας πλαισίου [m 2 ] U f συντελεστής θερμικής διαπερατότητας πλαισίου [Wm -2 K -1 ] l g μήκος θερμογέφυρας υαλοπίνακα [m] Ψ g συντελεστής γραμμικής θερμικής διαπερατότητας υαλοπίνακα παραθύρου [Wm -1 K -1 ]

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 Αριθμ. οικ. 2618/ (ΦΕΚ Β 2945) απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 Αριθμ. οικ. 2618/ (ΦΕΚ Β 2945) απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 Ενδεικτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα Κτηριακό κέλυφος Συστήματα υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας Παθητικά και υβριδικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων * Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα

Εισαγωγή Όσον δοµικό σε µεταφορά αφορά την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, ο πηλός είναι ένα «όµηση µε χώµα» ΤΕΕ Μαγνησίας, Μ.Ε. Eπαγγελµατικών Θεµάτων- Νέων Μηχανικών και Επιµόρφωσης, Μηχανικοί της Γης ρ όµηση (ΚΕΝΑΚ) Ελευθερία Αλεξανδρή, µε Πηλό Πολιτικός και Κανονισµός Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ / ΚΕΡ ΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Q ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ ΗΛΙΑΚΑ (υαλοστασια + trombe michel +θερµοκηπιο) & ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡ Η ΣQS + ΣQ INT ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ n ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης,

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα. Απόστολος Ευθυμιάδης, Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή Εις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1

Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1 Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός Δυνατότητες (ΚΕΝΑΚ): Απόδοσης και Περιορισμοί Κτιρίων MPhil Πολιτικός Ελευθερία Cambridge, Μηχανικός Αλεξανδρή PhD ΕΜΠ, Cardiff Τι είναι ο Κανονισμός Στα Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών.

Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών. Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών. Βρεττός Γεράσιμος Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Χανιά, Σεπτέμβριος 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα

βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα βιοκλιματικός σχεδιασμός παθητικά συστήματα 2Τ141. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ. 10-06-2014 Εξοικονόμηση ενέργειας ηλιασμός φυσικός αερισμός φυσικός φωτισμός Παθητικά ηλιακά

Διαβάστε περισσότερα

4. Πρόγραμμα Ενεργειακά Κτίριο Αναφοράς

4. Πρόγραμμα Ενεργειακά Κτίριο Αναφοράς 4. Πρόγραμμα Ενεργειακά Κτίριο Αναφοράς Ολοκληρωμένο Ενεργειακό πακέτο ΚΕΝΑΚ 1 2 4Μ 4.1 Μεθοδολογικό Υπόβαθρο Για τη διενέργεια της μελέτης της ενεργειακής επιθεώρησης με βάση το κτίριο αναφοράς και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου Εργαστηρίων Δομικών ΤΕΙ Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπαθόπουλος Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα