ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΚΑΙΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΜΗΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ2013ΕΩΣΑΥΓΟΥΣΤΟ2014

2 ΑΘΗΝΑ,Σεπτέμβριος2014 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Με τον Κανονισμό υπ αριθμ. 234/2012 καταργείται το«κέντρο Συμπαραστάσεως ΠαλιννοστούντωνΜεταναστών»καιτο«ΟικουμενικόΠρόγραμμαΠροσφύγων»ως υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος και ορίζεται η καθολική διαδοχή και υποκατάσταση των υπηρεσιών αυτών από την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»(Καταστατικό της Εταιρείας, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ /2012). Για κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες του «Κέντρου» αποφασίζει συλλογικά η τριμελής Διοικούσα Επιτροπή.Στοάρθρο7παρ.1αορίζεταιΠρόεδροςτηςΔιοικούσαςΕπιτροπής(Δ.Ε.) του«κέντρου»οσεβασμιώτατοςμητροπολίτηςιλίου,αχαρνώνκαιπετρουπόλεως κ.αθηναγόρας.επίσης,εισηγήτριατηςδ.ε.ορίζεταιηκ.ευθαλίαπαππά(άρθρο7 παρ.1β του Καταστατικού) και Διευθυντής του «Κέντρου» ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Τιμόθεος Άνθης (άρθρο 7 παρ.1γ του Καταστατικού), νυν Μητροπολίτης ΘεσσαλιώτιδοςκαιΦαναριoφερσάλων. Μετηναπό ΑπόφασητηςΙεράςΣυνόδουορίστηκεηαντικατάστασητου Διευθυντή του «Κέντρου» και η ανάληψη των καθηκόντων από τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσόστομο Συμεωνίδη (Τροποποίηση και ΚωδικοποίησηΚαταστατικούτηςΕταιρείας,ΠρωτοδικείοΑθηνώναριθμ.644/2014). Το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014ηΔ.Ε.συνήλθε6φορέςσεσυνεδρίαση(στις , , , , και ).Τηνευθύνηγιατηνγραμματειακήστήριξητων συνεδριάσεωνείχεηκ.ελένηχριστοδούλου. Μετηναριθμ.3725/1562/ ΑπόφασητηςΙεράςΣυνόδουεγκρίθηκαν: Οι αποσπάσεις της κ. Ευθαλίας Παππά στην θέση υπαλλήλου του Γραφείου Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και η ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης του ανωτέρω Γραφείου, της κ. Αγγελικής ΚαρόζαστηνθέσηυπαλλήλουτουΓραφείουΑσφαλιστικήςΣυμβουλευτικήςκαι

4 Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων του «Κέντρου» και η ανάθεση καθηκόντωνπροϊσταμένηςτουανωτέρωγραφείου,τηςκ.ελένηςχριστοδούλου στην θέση γραμματέως του «Κέντρου» καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής αυτούκαιτηςκ.μαρίαςπαπουτσόγλουστηθέσητηςβοηθούγραμματέωςτου «Κέντρου». Η πρόσληψη του κ. Αντωνίου Παπαντωνίου ως ειδικού Συμβούλου του «Κέντρου»μεσύμβασηάμισθηςεντολής. Η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων στο Γραφείο Μελετών και Ερευνών του «Κέντρου»,χωρίςιδιαίτερηαμοιβή,στηνκ.ΕυαγγελίαΔουρίδα,Γραμματέατης ΕιδικήςΣυνοδικήςΕπιτροπήςΜεταναστώνΠροσφύγωνκαιΠαλιννοστούντων. Με απόφαση της από Δ.Ε. του «Κέντρου» αποφασίστηκε η ανάθεση καθηκόντων λογιστικής υποστήριξης του «Κέντρου», στο κ. Δαμιανό Ευστρατιάδη μεαμοιβήηοποίαθαεξασφαλίζεταιαπόταεπιδοτούμεναπρογράμματα. Αναλυτικότερα κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος2014)οιεργαζόμενοιστο«Κέντρο»ήτανοιακόλουθοι: ΣτοΔιοικητικόκαιΛογιστικόΓραφείο Ηκ.ΕλένηΧριστοδούλουκαιηκ.ΜαρίαΠαπουτσόγλου ΣτοΓραφείοΜελετώνκαιΕρευνών Ηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδα Στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών) Η κ. Ευθαλία Παππά καθώς και δεκαπέντε εξωτερικοί συνεργάτες, στο πλαίσιο προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, τα οποία υλοποιεί το ανωτέρω Γραφείο και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ γιατουςπρόσφυγες,συγκεκριμέναεργάστηκαν: Δικηγόροι 7 4

5 Διερμηνείς 3 Κοινωνικόςεπιστήμονας 1 Αξιολογητής 1 ΚοινωνικοίΛειτουργοί 2 Λογιστής 1 ΓιατιςδραστηριότητεςτουΟικουμενικούΠρογράμματοςΠροσφύγωνυποβάλλεται χωριστήέκθεση,τηνοποίασυντάσσειηκ.ευθαλίαπαππά. Στο Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ηκ.ΑγγελικήΚαρόζα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣTOY«ΚΕΝΤΡΟΥ» Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2013 Αυγούστου 2014 οι δραστηριότητες του«κέντρου»,επικεντρώθηκανσταακόλουθα: ΣτηνπαρακολούθησητηςεξέλιξηςτηςμετανάστευσηςστηνEλλάδακαιτην Eυρώπη και τη συνέχιση του εμπλουτισμού της«τράπεζας Πληροφοριών», που τηρείται στο «Κέντρο» για το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο. ΣτηνπαρακολούθησητηςΕθνικήςΜεταναστευτικήςΠολιτικήςκαθώςκαιτης αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, σχολιασμός των Ευρωπαϊκών πολιτικών σε συνεργασία με το CCME (ΔιεκκλησιαστικήΕπιτροπήγιατουςΜετανάστεςστηνΕυρώπη,μεέδρατις Βρυξέλλες). ΣτηνπαρακολούθησηΠροκηρύξεωναπόΕθνικούςφορείςκαιτηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή για υποβολή αίτησης για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή σχέδια. 5

6 Στην υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων/σχεδίων, χρηματοδοτούμενωναπόεθνικούςπόρουςκαιδιεθνείςοργανισμούς. Στηνομικήσυνηγορίακαικοινωνικήστήριξητωναιτούντωνάσυλο. Στηνασφαλιστικήσυμβουλευτικήτωνπαλιννοστούντων. Στην συμμετοχή σε Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, ενημέρωση οργανώσεων, μελετητών/ερευνητών, φοιτητών, δημοσιογράφων, φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων επί θεμάτων που αφορούν στην μετανάστευση και το άσυλο καθώς και την δραστηριότητα του «Κέντρου» και της Εκκλησίας. Σημειωτέον ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα φοιτητές διαφόρων Σχολών από ελληνικά και ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εζήτησαν εξειδικευμένα στοιχεία από τις δραστηριότητες των γραφείων για τη σύνταξη διδακτορικών ή μεταπτυχιακώνεργασιώνμεθέματηνδραστηριότητατηςεκκλησίαςκαιτις θέσειςτηςστομεταναστευτικόφαινόμενο. ΣτηνσυμμετοχήσεΣυνέδρια,Hμερίδες/σύνταξηεισηγήσεων. Στην συμμετοχή σε Oμάδες Eργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σχετικές εισηγήσεις τόσο επί των εξεταζόμενων θεμάτων όσο και επί της δραστηριότητας της Εκκλησίας, η οποία στοχεύει στην στήριξη των μεταναστώνκαιπροσφύγων. ΣτηνσυνεργασίαμεΔίκτυακαιΔιεθνείςOργανισμούς. ΣτηνσυνεργασίαμεΣυλλογικότητεςΜεταναστών. 3.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΔΡΑΣΕΩΝ 3.1.Παρακολούθησηεξέλιξηςμεταναστευτικούφαινομένου H παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων του μεταναστευτικού φαινομένου συνιστάσυνεχήκαιαδιάκοπηδραστηριότητατουγραφείουμελετώνκαιερευνών τουκέντρουαπότηνίδρυσήτου.πιοσυγκεκριμένασυνίσταταισταακόλουθα: 6

7 Στην παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για θέματα μετανάστευσης, παλιννόστησης, παροχής ασύλου και προσφύγων(έρευνες πουδιεξάγονται,νέαδημοσιεύματακ.λπ.). Στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του «Κέντρου» με τα κυριότερα δημοσιεύματα στοβαθμόπουτοεπιτρέπουνταοικονομικάτου«κέντρου» και χρησιμοποιώντας τα οικονομικότερα μέσα όπως π.χ. τη φωτοτύπηση σημαντικών κειμένων ή τη λήψη τους από το Διαδίκτυο, όπου αυτό είναι δυνατό.έμφασηδόθηκεστησυγκέντρωσηβιβλιογραφίαςγιατιςδιακρίσεις, το ρατσισμό, τα εγκλήματα μίσους και για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπώνσεπροαναχωρησιακάκέντρακαισεκρατητήρια. Στηνσυγκέντρωσηεισηγήσεωνκαιπρακτικώνσυνεδρίων. Στηνσυγκέντρωσητηςσχετικήςελληνικήςνομοθεσίας. Στην μελέτη και συγκέντρωση εκθέσεων και άλλων κειμένων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Oργανισμών, σχετικά με την εξέλιξη και τις προοπτικές της μετανάστευσηςκαιτουπροσφυγικούφαινομένου,τιςεξελίξειςσχετικάμετα ανθρώπιναδικαιώματακλπ. Στην παρακολούθηση του ελληνικού και ξένου ημερήσιου και περιοδικού τύπου αναφορικά με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό φαινόμενο. Συλλογή αποκομμάτων τύπου, τα οποία ταξινομούνται σε 95 διαφορετικές ενότητες, μερικές εκ των οποίων περιλαμβάνουν και επιμέρους υποκατηγορίες. Τα αποκόμματα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου να είναι εύκολα και γρήγορα διαθέσιμα προς χρήση. Συγκεκριμένα, η κ. Παπουτσόγλου, από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούλιο του 2014 (όπου και έλαβε την θερινή της άδεια πριν υποβάλει την αίτησή της για συνταξιοδότηση) είχε διαβάσει, κατηγοριοποιήσει,ταξινομήσειχρονολογικάσεκλασέρκαιέχεικαταχωρήσει στοηλεκτρονικόαρχείο(πρόγραμμαendnote)3.480αποκόμματατύπου.το σύνολο των μέχρι σήμερα καταχωρημένων στο ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποκόμματα. 7

8 Στην συγκέντρωση υλικού από τις δράσεις των ελληνικών και ξένων Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων Eκκλησιαστικών και μη, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, του προσφυγικού φαινομένου,τωνεγκλημάτωνμίσουςκαιάλλωνσυναφώνθεμάτων Στην καταγραφή της εμπειρίας από την επικοινωνία με αλλοδαπούς και συλλογικότητεςαλλοδαπώνκαισυστηματοποίησητουσχετικούυλικού Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων Οπ.ΤιμόθεοςΆνθης,ηκ.ΕυθαλίαΠαππάκαιηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδα,εξέτασαντις προϋποθέσεις και αναζήτησαν συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων σε μια σειράαπόπροκηρύξεις: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2012τουΕυρωπαϊκούΤαμείουΈνταξηςΥπηκόωνΤρίτωνΧωρών.ΤονΣεπτέμβριο του 2013 το «Κέντρο» εξέτασε την πρόταση της ΜΚΟ PRAKSIS για κοινή υλοποίηση του έργου 1.2.δ/12:«Ο διαθρησκευτικός διάλογος ως μέσο για την ευαισθητοποίηση τηςκοινωνίας υποδοχής και τηνένταξητων μεταναστών». Η υποβολήπρότασηςδενολοκληρώθηκεδιότιυπήρχεδυσκολίαστηνεξασφάλιση τουποσούτηςσχετικήςεγγυητικήςεπιστολήςκαλήςεκτέλεσης. Το«Κέντρο» στήριξε το«επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας τηςελλάδος»(ε.μ.ι.ε.ε.)/ραδιοφωνικόςσταθμόςτηςεκκλησίαςστηναναζήτηση εταιρικού σχήματος, στη συγγραφή αίτησης και την σχετική υποβολή της στις 20/9/2013, ως συντονιστής στο Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Εφαρμογής), η οποία και έλαβε αριθμό πρωτ. 4500/13. Η ανωτέρω αίτηση πρόταση (με τίτλο «Ράδιο Enmigrinto») του Ε.Μ.Ι.Ε.Ε. εντασσόταν στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Έργο 1.2.στ/12: «Παραγωγή πιλοτικού ραδιοφωνικού υλικού 8

9 (εκπομπές)γιαθέματαπουαφορούνστιςμεταναστευτικέςκοινότητες»,δράση 1.2./12: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.», Προτεραιότητα1:ΥλοποίησηΔράσεωνγιατηνπρακτικήεφαρμογήτων«Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»).ΤοΕ.Μ.Ι.Ε.Ε.επέλεξενακαταθέσειτηναίτηση πρότασησεσυνεργασία με οργανώσεις που πρότεινε το «Κέντρο» ήτοι την Κοινωνική Οργάνωση ΥποστήριξηςΝέωνΑΡΣΙΣκαιτηνεταιρείαπαραγωγήςPAUSILYPONFILMSΕΠΕ.Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της αίτησης πρότασης ήταν ,13 ευρώ. Τελικά όμως ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και επαναπροκηρύχθηκε τον Αύγουστοτου2014.Το«Κέντρο»καθώςκαιτοΕ.Μ.Ι.Ε.Ε.εξέτασανεκνέουτην νέα προκήρυξη αλλά θεώρησαν ότι τα χρονοδιαγράμματα και οι οικονομικοί περιορισμοίδενήτανευνοϊκοί. Το Μάρτιο του 2014 ανταποκρινόμενοι στο αίτημα συνεργασίας του CCME (Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη) αποστείλαμε περιγραφή δράσης συνοδευόμενη από αντίστοιχο προϋπολογισμό (ήτοι ,00) για το project με τίτλο FOrMIDABLE Freedom of Movement Information, Debate, Action. Believing in a Learning Europe με συντονιστές το CCMEκαιτοEurodiaconiaστοπλαίσιοτηςCall(προκήρυξης)Fundamentalrights andcitizenship (Call: Τα αποτελέσματατηςαξιολόγησηςτωνυποβαλόμενωναιτήσεωντηςανωτέρωcall δενέχουνακόμαδημοσιευθεί. Στις το«Κέντρο»κατέθεσεαίτησημετίτλο«Πλησίον»στοπλαίσιοτης πρόσκλησηςεκδήλωσηςενδιαφέροντος«προάσπισηδικαιωμάτωνκαιενίσχυση τουεποπτικούρόλουτωνμκο»/εοχπρόγραμμαεπιχορήγησηςμκο«είμαστε όλοιπολίτες»(αριθ.πρωτ.ιδρύματοςμποδοσάκη:28/ ).ηαίτησηπου κατάθεσε το «Κέντρο» αφορούσε έργο το οποίο είχε ως αντικείμενο την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για τα εγκλήματα μίσους, δηλαδή για εκληματικές συμπεριφορές που βασίζονται σε προκαταλήψεις. Κατά την υλοποίησητουέργουέμφασηθαδινότανσεπεριστατικάβίαςκατάαλλοδαπών 9

10 μερατσιστικόκίνητρο.οιδράσειςθααπευθύνοντανστονγενικόπληθυσμότης Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, σε κληρικούς και ενορίτες τριών πιλοτικών ενοριών της εν λόγω Μητρόπολης καθώς και σε κληρικούς και ενοριακά στελέχη άλλων Μητροπόλεων. Οι δράσεις αφορούσαν στη διαμόρφωση έντυπου υλικού, την αρθρογραφία στον εκκλησιαστικό τύπο, τη διαμόρφωση σχετικού υλικού για να φιλοξενηθεί σε ιστοσελίδες, τη διοργάνωση κύκλων ομαδικών συζητήσεων στις πιλοτικές ενορίες και την πραγματοποίηση ημερίδας. Οι ανωτέρω δράσεις θα προβάλλονταν από το ραδιοφωνικόσταθμότηςεκκλησίαςτηςελλάδος.στοσχεδιασμό,τηνυλοποίηση και την προβολή των δράσεων θα συμμετείχαν μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων.οσχεδιασμόςτωνδράσεων,πέραντηςεκτίμησηςτωναναγκώνστο μικροεπίπεδο των πιλοτικών ενοριών, θα βασιζόταν στο υλικό που θα συγκεντρωνόταναπότηνπαρακολούθησηκαικαταγραφήτουφαινομένουτων εγκλημάτωνμίσους. Μετηναπό επιστολήτουΙδρύματοςΜποδοσάκηενημερωθήκαμεότι το αίτημά μας για χρηματοδότηση δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί διότι η αίτηση του «Κέντρου» δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας υποψήφιου φορέα υλοποίησης του έργου που έχουν τεθεί από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.ΚατόπιναιτήματοςμαςτοΊδρυμαΜποδοσάκημαςενημέρωσεότι σύμφωναμετοκαταστατικότου«κέντρου»αυτόεξαρτάταιαπότηνεκκλησία της Ελλάδος, ήτοι από Ν.Π.Δ.Δ., της οποίας και αποτελεί θυγατρικό νομικό πρόσωπο και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει την εξουσία διαχείρισης της και ορισμού της Διοικούσας Επιτροπής. Ακολούθησε επιστολή (με αριθμ. Πρωτ. 49/ ) του «Κέντρου» με διευκρινήσεις σχετικά με την νομική μορφή καιφύσητηςεκκλησίαςτηςελλάδος,μοναδικούεταίρουτου«κέντρου». Ταστελέχητου«Κέντρου»εξετάσαντιςπροϋποθέσειςσυμμετοχήςσεανοικτή προκήρυξη για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας που προκήρυξε το Ίδρυμα «Open Society». Παρότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής ήταν ευνοϊκές για τον φορέα αποφασίστηκε να μην αιτηθεί σχετικά το «Κέντρο» διότι το ανωτέρω ΊδρυμαχρηματοδοτείταιαπότονGeorgeSoros. 10

11 Γενικότερα, το τμήμα μελετών του «Κέντρου» κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα(σεπτέμβριος2013 Αύγουστος2014)στήριζεαδιάλειπτατηνυλοποίηση των προγραμμάτων που αναλάμβανε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών) στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(ΕΤΠ) μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ΑσφάλισηςκαιΠρόνοιαςκαιτηνΎπατηΑρμοστείατουΟΗΕγιατουςπρόσφυγες. Επιπλέον, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα ανέλαβε το συντονισμό του Σχεδίου «Σκέπη» (ΕΤΠ2012,ΕνέργειαΑ,ΔράσηΑ4).ΤοΣχέδιοδιήρκεσεαπό έως και είχε ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας σε ευάλωτες περιπτώσειςτηςομάδαςστόχοςαπόμιακοινωνικήλειτουργόμετησυνδρομήενός διερμηνέα στα αραβικά, περιελάμβανε δε μεταξύ άλλων, παραπομπές σε κοινωνικέςυπηρεσίεςγιαψυχοκοινωνικήφροντίδα,σενοσοκομείαγιαεξετάσειςή νοσηλεία,στοεθνικόκέντροκοινωνικήςαλληλεγγύηςκαισεμκογιατοποθέτηση σε ξενώνες/καταλύματα καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης επωφελουμένων ατομικά. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου εξυπηρετήθηκαν 205 άτομα/263 εξυπηρετήσεις, εάν και ο επιχειρησιακός στόχος του Σχεδίου σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισηςκαιΠρόνοιαςαφορούσεστηνπαροχήυπηρεσιώνκοινωνικής μέριμναςσε180άτοματηςομάδαςστόχος. Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα συνέταξε την αναμορφωμένη αίτηση χρηματοδότησης του Σχεδίου «Σκέπη ΙΙ» (ΕΤΠ 2013, Ενέργεια Α, Δράση Α4) με τα αντίστοιχαδελτίακαθηκόντωντωνστελεχώνπουθαεργαστούνσεαυτόκαθώςκαι την βεβαίωση έναρξης του ανωτέρω Σχεδίου. Το Σχέδιο «Σκέπη ΙΙ» αποτελεί συνέχεια του Σχεδίου «Σκέπη» με διάρκεια υλοποίησης η οποία ορίζεται από την και επιχειρησιακό στόχο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας σε 120 άτομα της ομάδας στόχος. Την ευθύνη του συντονισμού του ανωτέρωσχεδίουέχειηκ.δουρίδα. Τέλος, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα συνέταξε τις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης για 3 ΣχέδιαπουυλοποιούσετοΟικουμενικόΠρόγραμμαΠροσφύγων.Ηαξιολόγησηπου εφαρμόστηκε ήταν εσωτερική και on going με σκοπό την διαπίστωση των ορίων 11

12 εφαρμογής των Σχεδίων, την ανάδειξη δηλαδή των ισχυρών σημείων τους και τον εντοπισμό των αδύναμών τους σημείων προκειμένου να εξετασθεί η τυχόν αναπροσαρμογή τους, με γνώμονα κυρίως την καλύτερη ανταπόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες της ομάδας στόχος. Για τις ανάγκες της τελικήςαξιολόγησηςπραγματοποιήθηκανσυνεντεύξειςμεταστελέχητωνσχεδίων καθώς και ομαδικές συναντήσεις με αυτά, ελήφθησαν υπόψη οι περιγραφές των Σχεδίων, οι συμβάσεις και τα δελτία καθηκόντων των στελεχών, οι εκθέσεις αποπληρωμήςμετααντίστοιχαστατιστικάτωνεξυπηρετούμενωντουφορέακαιμε πληροφορίεςαναφορικάμετοντύποτηςεξυπηρέτησης,οιθεσμικέςαλλαγέςκαιοι αλλαγές στη διοικητική πρακτική, δημοσιεύματα τύπου αλλά και πρόσφατες εκθέσεις και στατιστικά των αρμόδιων αρχών, διεθνών οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών,μηκυβερνητικώνοργανώσεωνήευρωπαίωνεπιτρόπωνγιατηνκατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής ΑσφάλισηςκαιΠρόνοιαςκατατέθηκε: Τον Νοέμβριο του 2013 αξιολόγηση για το Σχέδιο «Συνδρομή Επείγον» (ΕπείγονταΜέτρατουΕΤΠ2013,Μέτρο4.2.2.). ΤονΑύγουστοτου2014αξιολόγησηγιατοΣχέδιο«Ιλισός»(ΕΤΠ2012,Ενέργεια Α,ΔράσηΑ4). ΤονΑύγουστοτου2014αξιολόγησηγιατοΣχέδιο«Σκέπη»(ΕΤΠ2012,Ενέργεια Α,ΔράσηΑ4). Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του «Κέντρου» αφού ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για ένταξη του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προετοίμασε και κατέθεσε στο αρμόδιο γραφείο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγγύης τα έγγραφα προκειμένου για την Πιστοποίηση τουφορέαστηνπαροχήυπηρεσιώνκοινωνικήςφροντίδας(απρίλιοςτου2014).τον Ιούνιο του 2014 στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Αττικής ζητά μια σειρά από συμπληρωμάτικά έγγραφα μεταξύ των οποίων και την βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας στο ΓενικόΕΜπορικόΜητρώο.ΆμεσαγίνεταιηκαταχώρησητηςεταιρείαςστοΓ.Ε.ΜΗ 12

13 και αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα στην Περιφέρεια, η οποία και εισηγείται (εισήγηση με αριθ. Πρωτ. 2207/ ) προς το ΕΚΚΑ την χορήγηση στο «Κέντρο» της Ειδικής Πιστοποίησης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στον τομέατηςπρωτοβάθμιαςκοινωνικήςφροντίδας.αναμένεταιηοριστικοποίησητης σχετικήςδιαδικασίαςκαιηέκδοσητουσχετικούφεκ. 3.3.Δράσειςευαισθητοποίησης,ενημέρωσηςκαιδημοσιότητας Ο Πρόεδρος του«κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων» («Κέντρο»), Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Διευθυντής και στελέχη του «Κέντρου»: Είχανσυνάντησηστις25Φεβρουαρίου2014σταγραφείατηςΙεράςΣυνόδουτης ΕκκλησίαςτηςΕλλάδοςμετονκ.DavidDiGiovanna,ΕντεταλμένοΕπίτροποτων ΗΠΑστηνΕυρωπαϊκήΈνωσηγιαθέματαΜετανάστευσηςκαιΑσύλου.Κατάτην διάρκεια της συνάντησης ο κ. David Di Giovanna ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του «Κέντρου», για το θέμα των Συρίων που φθάνουν στην χώρααλλάκαιγενικότεραγιατηνκατάστασηασύλουστηνελλάδα Επισκέφθηκαν στις 14 Απριλίου 2014 το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ΑλλοδαπώνΑμυγδαλέζαςκαθώςκαιτοΚέντροΦύλαξηςΑνηλίκωνΑμυγδαλέζας. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης και ύστερα από ενημέρωση υπηρεσιακών παραγόντωντωνδύοκέντρων(φρουρών,ψυχολόγων,κοινωνικώνλειτουργών, ιατρών και υπευθύνων για την παραλαβή και διαχείριση αιτημάτων ασύλου) διαπιστώθηκαν προβλήματα που άπτονται των συνθηκών κράτησης των εν λόγωκέντρων.ηεπίσκεψηδενείχεμόνοενημερωτικόαλλάκαιφιλανθρωπικό χαρακτήρα.οιιερείςτηςιεράςμητροπόλεωςιλίου,αχαρνώνκαιπετρουπόλεως διεμοίρασαν (μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας) πασχαλινά σοκολατένια αυγά, χυμούς και άλλα τρόφιμα σε ανηλίκους του Κέντρου Φύλαξης Ανηλίκων Αμυγδαλέζας και είδη προσωπικής υγιεινής στους ενήλικους κρατούμενους. Επίσης,τηςεπόμενημέρατηςεπίσκεψηςγιατροίτουΚέντρουέλαβανφάρμακα απότοφαρμακείοτηςι.μητροπόλεως. 13

14 Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του«κέντρου» και την Εισηγήτρια της Δ.Ε. αυτού διαμόρφωσε τον Μάιο του 2014 την ιστοσελίδα του φορέα,ηοποίακαιφιλοξενείταιστοwww.ecclesia.gr. Ηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδαπαρείχεπληροφορίεςσεφοιτητές,σπουδαστές,ερευνητές καιάλλουςενδιαφερόμενουςιδιώτεςκαιφορείςγιατορόλοκαιτιςδραστηριότητες του «Κέντρου» και της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα και η κ. Αθανασία Κοτσιάτου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σχεδίου «Σκέπη» πραγματοποίησαν ενημερωτικές επισκέψεις στην Κοινότητα των Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα (27/6/2014) καθώς και στην Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (28/6/2014).Σκοπόςτωνσυναντήσεωνήτανηπαροχήπληροφόρησηςγιαεπίκαιρα θέματαστουςτομείςυγείας,εκπαίδευσηςκαιπρόσβασηςστηναγοράεργασίας. 3.4.ΣυνέδριακαιHμερίδες Ηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδαπαρακολούθησε: Τη Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μεθέμα«χρυσήαυγή Τιμέλλειγενέσθαι;Οιάμυνεςτουκράτουςδικαίουκαι της δημοκρατίας», την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεωντηςεσηεα(ακαδημίας20,1οςόροφος). ΤησυνάντησηεργασίαςτουΣυνηγόρουτουΠολίτημεμέλητηςκοινωνίαςτων πολιτών για θέματα διακρίσεων την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 από τις 10:00έωςτις17:00,στοΞενοδοχείοElectraPalace(ΝαυάρχουΝικοδήμου18 20, Πλάκα/ Σύνταγμα). Στην συνάντηση αφού έγινε αναφορά μεταξύ άλλων στον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην ανάγκη συνεργασίας του και δικτύωσης με την κοινωνία των πολιτών, δημιουργήθηκαν 4 ομάδες συζήτησης ανά θεματικό πεδίο διακρίσεων (συγκεκριμένα, διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου καθώς και εθνοτικής ή φυλετικής 14

15 καταγωγής). Τα αποτελέσματα των συζητήσεων παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια. Την εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη που διοργάνωσετοελληνικόφόρουμμεταναστώνσεσυνεργασίαμετοσυμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων και την PRAKSIS τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 από τις 18:00 έως τις 20:00, στο αμφιθέατρο του 9,84 FM (Πειραιώς 100 Τεχνόπολη Γκάζι). Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν ο νέος κώδικαςμετανάστευσης. Τη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβικέννα με τίτλο «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Συρία & συνθήκες περιφερειακής σταθερότητας»,τητρίτη4φεβρουαρίου2014,απότις18:00έωςτις20:00,στην ΕΣΗΕΑ(Ακαδημίας20,1οςόροφος). Τοσεμινάριο«TrainingworkshoponhatecrimesformembersoftheGreekRacist Violence Recording Network» που συνδιοργάνωσε το Γραφείο ΔημοκρατικώνΘεσμώνκαιΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων(ODIHR)τουΟργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας τη Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 (9:00 18:00)καιτηνΤετάρτη19Φεβρουαρίου2014(9:00 16:30)σταγραφεία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου(Νεοφύτου Βάμβα 6, Κολωνάκι, 3 ος όροφος). Το σεμινάριο εστίασε σε θέματα αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους. Παρείχε στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο αλλά και την ευρωπαϊκήνομοθεσία,τιςκαλέςπρακτικέςπουακολουθούνταισεάλλεςχώρες για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και τρόπους υποστήριξης των θυμάτων και των κοινοτήτων πουστοχοποιούνται. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 31 εκπρόσωποι των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Πάτρα. Δείτε και εδώ: Την παρουσίαση της έκθεσης«η Ευρωπαϊκή κρίση και ο αντίκτυπός της στους ανθρώπους. Έκκληση για δίκαιες εναλλακτικές οδούς και λύσεις» της Caritas 15

16 Europa. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με τηνcaritasευρώπηςτηνπέμπτη27μαρτίου2014στηνεσηεα(ακαδημίας20, 1οςόροφος). ΤησυνέντευξητύπουτηνΤετάρτη2Απριλίου2014στηνΕΣΗΕΑ(Ακαδημίας20, 1ος όροφος), η οποία διοργανώθηκε από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών ΡατσιστικήςΒίαςμεθέματηνπαρουσίασητηςΕτήσιαςΈκθεσηςτουΔικτύουγια τοέτος2013. Την Ημερίδα του Ινστιτούτου EXELIXIS τη Δευτέρα 5 Μαϊου 2014 με τίτλο Αναζητώντας Τρόπους Συνύπαρξης με του Θρησκευτικά Διαφορετικούς, από τις09:00έωςτις17:00,στοπολιτιστικόκέντροτηςιεράςαρχιεπισκοπήςαθηνών (Μεγ. Βασιλείου 15, Ρουφ). Σκοπός της Ημερίδας ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη των θρησκευτικά διαφορετικώνατόμωνσεμεγαλουπόλειςόπωςηαθήνα.ηημερίδαεστίασεστα σημείαπουδιευκολύνουντησυνύπαρξητωνθρησκειώνόπωςαυτάπροκύπτουν απότηδιδασκαλίατους. Την Ημερίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την αιγίδα της Ελληνικής ΠροεδρίαςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςτηΔευτέρα12Μαΐου2014 με τίτλο: Αλληλεγγύη, το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και η Κοινωνική Διάσταση των Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο αμφιθέατρο Γιάννος Κρανιδιώτης τουυπουργείουεξωτερικών(ακαδημίας1). 3.5.ΣυνεργασίεςμεΔίκτυακαιΔιεθνείςOργανισμούς Tο «Κέντρο» διατήρησε τη συνεργασία με το Eλληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN) καθώς και με το Δικτύο Ενίσχυσης καιστήριξηςμεταναστριών ΔΕΣΜΕ. Tο«Κέντρο»συνέχισετηνστενήσυνεργασίαμετοCCME(EπιτροπήτωνEκκλησιών για την Mετανάστευση στην Eυρώπη), η οποία γενικότερα συνίστατο, μεταξύ άλλων,στηναπόκοινούεξέτασητηςδυνατότηταςυλοποίησηςπρογραμμάτων,στην 16

17 συμβολή για τον σχολιασμό των υπό προετοιμασία κειμένων Ευρωπαϊκών και ΔιεθνώνOργανισμών. Τέλος,το«Κέντρο»είναιμέλοςτουΔικτύουΚαταγραφήςΠεριστατικώνΡατσιστικής Βίαςστοοποίοσυμμετέχουν35οργανώσεις.Ηκ.ΕυθαλίαΠαππάκαιηκ.Ευαγγελία ΔουρίδασυμμετείχανσεδύοσυναντήσειςτωνμελώντουΔικτύου(στις9/12/2013 και τις 5/3/2014) καθώς και σε μία Συνέντευξη Τύπου(στις 2/4/2014). Τα στελέχη του «Κέντρου» έλαβαν συνεντεύξεις από θύματα και συμπλήρωσαν μία φόρμα καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας (18/10/2013). Επίσης, έκαναν στόλια στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2013, στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Δικτύου καθώς και σε 3 Δελτία Τύπου (στις 25/9/2013 σχετικά με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τις 7/1/2014 σχετικά με τη δίκη για τη δολοφονία του Σαχζατ Λουκμάνκαιστις25/3/2014γιατηναπόσυρσητηςτροπολογίαςτουΆρθρου19του ΜεταναστευτικούΚώδικα). 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ Το Γραφείο όπως ήδη αναφέρθηκε λειτουργεί με μία τακτική υπάλληλο, την κ. Αγγελική Καρόζα επικουρούμενη περιστασιακώς από δύο εθελοντές, τον κ. Παναγιώτη Παγωνάκη, ο οποίος απασχολείται τους μήνες Νοέμβριο Απρίλιο και τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, εργαζόμενο επί σειρά ετών στον Διακονικό Ίδρυμα της Στουτγκάρδης και ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέματα συνταξιοδοτικού ασφαλιστικούδικαίουμιαφοράτηνεβδομάδα. ΟιεγκαταστάσειςτουανωτέρωΓραφείουείναιστηνΘεσσαλονίκη(Συντριβανίου4, Ο κύριος άξονας των εργασιών του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη είναι η Συνταξιοδοτική Συμβουλευτική και η Διεκπεραίωση θεμάτων στην Γερμανική γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Γραφείου αφορούν στους εξής τομείς: 17

18 4.1.ΤομέαςΚοινωνικήςΑσφάλισης Οτομέαςαυτόςεπικεντρώνεταισταθέματα: Τωνσυντάξεωνγήρατος,χηρείας,ορφάνιαςήαναπηρίας.Ιδιαίτερησημασία δίδεται στην υποβολή ενστάσεων και αγωγών κατά των Γερμανικών ασφαλιστικώνφορέωνσεπεριπτώσειςαπόρριψηςτωναιτήσεωνχορήγησης αναπηρικών συντάξεων. Η χρησιμοποίηση ένδικων μέσων γίνεται και σε γενικότερα θέματα, οσάκις εκτιμάται ότι θίγονται τα συμφέροντα των παλιννοστούντων. Της αναγνώρισης των χρόνων γέννησης και ανατροφής των παιδιών που γεννήθηκανστηγερμανίαπροςλήψινσχετικούεπιδόματος ΤηςεξαγοράςτωνΓερμανικώνασφαλιστικώνεισφορών Της αναζήτησης των ασφαλιστικών χρόνων στην περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικώνκαρτώνκαιβιβλιαρίωνκαιέκδοσηνέωνστοιχείων. Για την διεκπεραίωση των παραπάνω θεμάτων υποβάλλονται αιτήσεις από το «Κέντρο»στουςπαρακάτωΓερμανικούςΑσφαλιστικούςφορείς: o LVA Württemberg(ασφαλιστικόςφορέαςεργατών) o BVAfürAngestellte(ασφαλιστικόςφορέαςυπαλλήλων) o Bundesknappschaft(ασφαλιστικόςφορέαςμεταλλωρύχων) o Pensionssicherungsverein(ΑσφαλιστικόςφορέαςΑυστρίας). 4.2.ΤομέαςΙατρικήςΑσφάλισης Στιςδραστηριότητεςτουτομέααυτούπεριλαμβάνονται: Ηοικογενειακήιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη Η έκδοση του Εντύπου Ε/121, προκειμένου να ασφαλισθεί ο παλιννοστών συνταξιούχοςστηνελλάδα Ταεπίδομααρωγήςκατ οίκονστουςέχοντεςαναπηρία ΑρμόδιοιΓερμανικοίΦορείςείναιταασφαλιστικάταμείαΑΟΚ,ΒΟΝΝ,ΒΚΚ. 18

19 4.3.ΤομέαςτουΓερμανικούΟΑΕΔ Στοντομέαπεριλαμβάνονται: Ταπαιδικάεπιδόματα Οιαιτήσειςγιαεπίδομαανεργίαςκαιιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψηςκατά τονπρώτοχρόνοτηςδιαμονήςτωνπαλιννοστούντωνστηνελλάδα. Ηυποβολήαιτήσεωνγιατηνχορήγησηοικογενειακούεπιδόματος. Η σχετική αλληλογραφία γίνεται σε καθημερινή σχεδόν βάση με τον γερμανικό ΟΑΕΔ(ArbeitsamtNürnberg). 4.4.ΛοιποίΤομείςδραστηριότητας Η πληροφόρηση και διεκπεραίωση ζητημάτων που έχουν σχέση με την γερμανικήεφορία,τιςτράπεζες,τιςφοροαπαλλαγέςκλπ. Οι αιτήσεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που αυτά χορηγούντηνλεγόμενη«εργοστασιακήσύνταξη» Ηπαρέμβασηπροςτιςελληνικέςυπηρεσίες(Δήμους,Κοινότητες,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,ΓενικόΛογιστήριοτουΚράτους) 4.5.Εξυπηρετηθέντες Κατά την υπό εξέταση περίοδο προσέγγισαν τον φορέα και αναζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη, προσωπικώς, τηλεφωνικώς και γραπτώς παλιννοστούντες κυρίως από την Γερμανία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν προφορική συμβουλευτική εργασία, επεξήγηση εγγράφων, τηλεφωνική επικοινωνία με συνταξιοδοτικούς, ασφαλιστικούς, εργοδοτικούς κλπ. φορείς της Γερμανίας, σύνταξη επιστολών στη γερμανική γλώσσα, καθώς και συμπλήρωσηγερμανικώνεγγράφων. Σε2.089θέματαπαρασχέθηκανσυμβουλές,επεξηγήσειςκαιπροωθήθηκανλύσεις. 19

20 Ειδικότερα: Συντάξεις: ΙατροφαρμακευτικήΠερίθαλψη: 198 Εργοστασιακεςσυντάξεις: 280 Οικογενειακέςπαροχές:84 Διάφορα(ανεργία,σχέσειςμε Τράπεζες,εφορίακλπ.): 165 Για την διεκπεραίωση των παραπάνω υποθέσεων το Γραφείο εκτός της συμβουλευτικής υποστήριξης ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις γερμανικές υπηρεσίες(135τηλεφωνικέςκλήσεις),συνέταξε711επιστολέςκαισυμπλήρωσετα απαιτούμενα έντυπα. Επίσης κατάθεσε 11 ενστάσεις και αγωγές στα γερμανικά κοινωνικάδικαστήρια. Το Γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους παλιννοστούντες, έχει αναπτύξει συνεργασίεςμετουςελληνικούςασφαλιστικούςφορείς(ικα ΟΓΑ ΟΑΕΕ),καθώςκαι τουςγερμανικούςdrv,aok,όπωςκαιμετιςεφορίεςελλάδοςκαιγερμανίας. Στις3Οκτωβρίου2013ύστερααπόπρόσκλησητουΓερμανικούΓενικούΠροξενείου ηκ.αγγελικήκαρόζαεκπροσώπησετογραφείοστηνεθνικήεορτήτηςγερμανίας. ΚάθεχρόνολαμβάνειχώρασυνάντησητουΓραφείουμετονγερμανικόασφαλιστικό φορέακατάτηνδιάρκειατηςεπίσκεψήςτουτελευταίουστηθεσσαλονίκη.το2014 έγινανδύοσυναντήσειςστις30.4και7.5.στογκαίτε.επίσης,τογραφείοέχεικαλή συνεργασίαμετογερμανικόπροξενείο. Τη χρονιά αυτή το Γραφείο ανέπτυξε μια πολύ καλή συνεργασία με τον νεοϊδρυθέντα σύλλογοhellenic Silverstars. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε από επαναπατρισθέντεςμετανάστεςκαθώςκαιγερμανούςπουκατοικούνστηνελλάδα. Ο Σύλλογος επιδιώκει την ανάδειξη των προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουν οι παλιννοστούντες και οι οικογενειές τους και επιχειρεί την 20

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» «Διημερίδα Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα Γυναικείας Μετανάστευσης» ΠΡΑΞΗ: «Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22

συμβούλου, λοιπές αμοιβές 51.517,22 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 23.000,00 Αμοιβές Προσωπικού (μετά εργοδοτικών εισφορών) 120.000,00 Αμοιβές τρίτων (Λογιστήφοροτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. Στόχευση Προγράμματος Το Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

!#$%&# '()*+%+'$+',' *+-.##&'$&(#$,# /01 )$+#+'$,#- &.!&()#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1? ;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μέτρο (β) Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (1) Αθήνα, 26/10/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες - Νομικούς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ.

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Κίνητρα και Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοιν.Σ.ΕΠ. ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Θεσ/νίκη 4/8/206 Αριθμ. Πρωτ.: 2748 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ /206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων

Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων Συνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕ.Σ.Υ.Υ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ K.E.K. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΚ-ΓΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΜΤΟΚ67-6Β0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος- Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ Τιτάνια, 4 Ιουλίου 2016

Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος- Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ Τιτάνια, 4 Ιουλίου 2016 Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος- Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ Τιτάνια, 4 Ιουλίου 2016 Η Συμφωνία Σχέδιο Κοινών Δράσεων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΥΡΩ ΕΚΡΟΕΣ ΕΥΡΩ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δωρεές 20.000,00 Αμοιβές Προσωπικού 150.500,00 Χρησιμοποίηση αποθεματικού κεφαλαίου 156.926,08 Αμοιβές τρίτων 35.000,00

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" Διεύθυνση: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 30-32, 2 ος όροφος, 11854, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πληροφορίες: Πωλίνα Βασιλάκου Τηλ. : 2103417161 Fax: 2103417164 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.09.10-31.08.11 1 A. Σύντομη περιγραφή λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Το (ΓΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) αποτελώντας μέρος της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 11 ης από 22.5.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα