ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΚΑΙΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΜΗΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ2013ΕΩΣΑΥΓΟΥΣΤΟ2014

2 ΑΘΗΝΑ,Σεπτέμβριος2014 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Με τον Κανονισμό υπ αριθμ. 234/2012 καταργείται το«κέντρο Συμπαραστάσεως ΠαλιννοστούντωνΜεταναστών»καιτο«ΟικουμενικόΠρόγραμμαΠροσφύγων»ως υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος και ορίζεται η καθολική διαδοχή και υποκατάσταση των υπηρεσιών αυτών από την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»(Καταστατικό της Εταιρείας, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ /2012). Για κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες του «Κέντρου» αποφασίζει συλλογικά η τριμελής Διοικούσα Επιτροπή.Στοάρθρο7παρ.1αορίζεταιΠρόεδροςτηςΔιοικούσαςΕπιτροπής(Δ.Ε.) του«κέντρου»οσεβασμιώτατοςμητροπολίτηςιλίου,αχαρνώνκαιπετρουπόλεως κ.αθηναγόρας.επίσης,εισηγήτριατηςδ.ε.ορίζεταιηκ.ευθαλίαπαππά(άρθρο7 παρ.1β του Καταστατικού) και Διευθυντής του «Κέντρου» ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Τιμόθεος Άνθης (άρθρο 7 παρ.1γ του Καταστατικού), νυν Μητροπολίτης ΘεσσαλιώτιδοςκαιΦαναριoφερσάλων. Μετηναπό ΑπόφασητηςΙεράςΣυνόδουορίστηκεηαντικατάστασητου Διευθυντή του «Κέντρου» και η ανάληψη των καθηκόντων από τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσόστομο Συμεωνίδη (Τροποποίηση και ΚωδικοποίησηΚαταστατικούτηςΕταιρείας,ΠρωτοδικείοΑθηνώναριθμ.644/2014). Το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014ηΔ.Ε.συνήλθε6φορέςσεσυνεδρίαση(στις , , , , και ).Τηνευθύνηγιατηνγραμματειακήστήριξητων συνεδριάσεωνείχεηκ.ελένηχριστοδούλου. Μετηναριθμ.3725/1562/ ΑπόφασητηςΙεράςΣυνόδουεγκρίθηκαν: Οι αποσπάσεις της κ. Ευθαλίας Παππά στην θέση υπαλλήλου του Γραφείου Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και η ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένης του ανωτέρω Γραφείου, της κ. Αγγελικής ΚαρόζαστηνθέσηυπαλλήλουτουΓραφείουΑσφαλιστικήςΣυμβουλευτικήςκαι

4 Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων του «Κέντρου» και η ανάθεση καθηκόντωνπροϊσταμένηςτουανωτέρωγραφείου,τηςκ.ελένηςχριστοδούλου στην θέση γραμματέως του «Κέντρου» καθώς και της Διοικούσας Επιτροπής αυτούκαιτηςκ.μαρίαςπαπουτσόγλουστηθέσητηςβοηθούγραμματέωςτου «Κέντρου». Η πρόσληψη του κ. Αντωνίου Παπαντωνίου ως ειδικού Συμβούλου του «Κέντρου»μεσύμβασηάμισθηςεντολής. Η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων στο Γραφείο Μελετών και Ερευνών του «Κέντρου»,χωρίςιδιαίτερηαμοιβή,στηνκ.ΕυαγγελίαΔουρίδα,Γραμματέατης ΕιδικήςΣυνοδικήςΕπιτροπήςΜεταναστώνΠροσφύγωνκαιΠαλιννοστούντων. Με απόφαση της από Δ.Ε. του «Κέντρου» αποφασίστηκε η ανάθεση καθηκόντων λογιστικής υποστήριξης του «Κέντρου», στο κ. Δαμιανό Ευστρατιάδη μεαμοιβήηοποίαθαεξασφαλίζεταιαπόταεπιδοτούμεναπρογράμματα. Αναλυτικότερα κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος2014)οιεργαζόμενοιστο«Κέντρο»ήτανοιακόλουθοι: ΣτοΔιοικητικόκαιΛογιστικόΓραφείο Ηκ.ΕλένηΧριστοδούλουκαιηκ.ΜαρίαΠαπουτσόγλου ΣτοΓραφείοΜελετώνκαιΕρευνών Ηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδα Στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών) Η κ. Ευθαλία Παππά καθώς και δεκαπέντε εξωτερικοί συνεργάτες, στο πλαίσιο προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, τα οποία υλοποιεί το ανωτέρω Γραφείο και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ γιατουςπρόσφυγες,συγκεκριμέναεργάστηκαν: Δικηγόροι 7 4

5 Διερμηνείς 3 Κοινωνικόςεπιστήμονας 1 Αξιολογητής 1 ΚοινωνικοίΛειτουργοί 2 Λογιστής 1 ΓιατιςδραστηριότητεςτουΟικουμενικούΠρογράμματοςΠροσφύγωνυποβάλλεται χωριστήέκθεση,τηνοποίασυντάσσειηκ.ευθαλίαπαππά. Στο Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ηκ.ΑγγελικήΚαρόζα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣTOY«ΚΕΝΤΡΟΥ» Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2013 Αυγούστου 2014 οι δραστηριότητες του«κέντρου»,επικεντρώθηκανσταακόλουθα: ΣτηνπαρακολούθησητηςεξέλιξηςτηςμετανάστευσηςστηνEλλάδακαιτην Eυρώπη και τη συνέχιση του εμπλουτισμού της«τράπεζας Πληροφοριών», που τηρείται στο «Κέντρο» για το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο. ΣτηνπαρακολούθησητηςΕθνικήςΜεταναστευτικήςΠολιτικήςκαθώςκαιτης αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, σχολιασμός των Ευρωπαϊκών πολιτικών σε συνεργασία με το CCME (ΔιεκκλησιαστικήΕπιτροπήγιατουςΜετανάστεςστηνΕυρώπη,μεέδρατις Βρυξέλλες). ΣτηνπαρακολούθησηΠροκηρύξεωναπόΕθνικούςφορείςκαιτηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή για υποβολή αίτησης για χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή σχέδια. 5

6 Στην υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων/σχεδίων, χρηματοδοτούμενωναπόεθνικούςπόρουςκαιδιεθνείςοργανισμούς. Στηνομικήσυνηγορίακαικοινωνικήστήριξητωναιτούντωνάσυλο. Στηνασφαλιστικήσυμβουλευτικήτωνπαλιννοστούντων. Στην συμμετοχή σε Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, ενημέρωση οργανώσεων, μελετητών/ερευνητών, φοιτητών, δημοσιογράφων, φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων επί θεμάτων που αφορούν στην μετανάστευση και το άσυλο καθώς και την δραστηριότητα του «Κέντρου» και της Εκκλησίας. Σημειωτέον ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα φοιτητές διαφόρων Σχολών από ελληνικά και ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εζήτησαν εξειδικευμένα στοιχεία από τις δραστηριότητες των γραφείων για τη σύνταξη διδακτορικών ή μεταπτυχιακώνεργασιώνμεθέματηνδραστηριότητατηςεκκλησίαςκαιτις θέσειςτηςστομεταναστευτικόφαινόμενο. ΣτηνσυμμετοχήσεΣυνέδρια,Hμερίδες/σύνταξηεισηγήσεων. Στην συμμετοχή σε Oμάδες Eργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σχετικές εισηγήσεις τόσο επί των εξεταζόμενων θεμάτων όσο και επί της δραστηριότητας της Εκκλησίας, η οποία στοχεύει στην στήριξη των μεταναστώνκαιπροσφύγων. ΣτηνσυνεργασίαμεΔίκτυακαιΔιεθνείςOργανισμούς. ΣτηνσυνεργασίαμεΣυλλογικότητεςΜεταναστών. 3.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΔΡΑΣΕΩΝ 3.1.Παρακολούθησηεξέλιξηςμεταναστευτικούφαινομένου H παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων του μεταναστευτικού φαινομένου συνιστάσυνεχήκαιαδιάκοπηδραστηριότητατουγραφείουμελετώνκαιερευνών τουκέντρουαπότηνίδρυσήτου.πιοσυγκεκριμένασυνίσταταισταακόλουθα: 6

7 Στην παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για θέματα μετανάστευσης, παλιννόστησης, παροχής ασύλου και προσφύγων(έρευνες πουδιεξάγονται,νέαδημοσιεύματακ.λπ.). Στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του «Κέντρου» με τα κυριότερα δημοσιεύματα στοβαθμόπουτοεπιτρέπουνταοικονομικάτου«κέντρου» και χρησιμοποιώντας τα οικονομικότερα μέσα όπως π.χ. τη φωτοτύπηση σημαντικών κειμένων ή τη λήψη τους από το Διαδίκτυο, όπου αυτό είναι δυνατό.έμφασηδόθηκεστησυγκέντρωσηβιβλιογραφίαςγιατιςδιακρίσεις, το ρατσισμό, τα εγκλήματα μίσους και για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπώνσεπροαναχωρησιακάκέντρακαισεκρατητήρια. Στηνσυγκέντρωσηεισηγήσεωνκαιπρακτικώνσυνεδρίων. Στηνσυγκέντρωσητηςσχετικήςελληνικήςνομοθεσίας. Στην μελέτη και συγκέντρωση εκθέσεων και άλλων κειμένων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Oργανισμών, σχετικά με την εξέλιξη και τις προοπτικές της μετανάστευσηςκαιτουπροσφυγικούφαινομένου,τιςεξελίξειςσχετικάμετα ανθρώπιναδικαιώματακλπ. Στην παρακολούθηση του ελληνικού και ξένου ημερήσιου και περιοδικού τύπου αναφορικά με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό φαινόμενο. Συλλογή αποκομμάτων τύπου, τα οποία ταξινομούνται σε 95 διαφορετικές ενότητες, μερικές εκ των οποίων περιλαμβάνουν και επιμέρους υποκατηγορίες. Τα αποκόμματα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου να είναι εύκολα και γρήγορα διαθέσιμα προς χρήση. Συγκεκριμένα, η κ. Παπουτσόγλου, από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούλιο του 2014 (όπου και έλαβε την θερινή της άδεια πριν υποβάλει την αίτησή της για συνταξιοδότηση) είχε διαβάσει, κατηγοριοποιήσει,ταξινομήσειχρονολογικάσεκλασέρκαιέχεικαταχωρήσει στοηλεκτρονικόαρχείο(πρόγραμμαendnote)3.480αποκόμματατύπου.το σύνολο των μέχρι σήμερα καταχωρημένων στο ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποκόμματα. 7

8 Στην συγκέντρωση υλικού από τις δράσεις των ελληνικών και ξένων Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων Eκκλησιαστικών και μη, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, του προσφυγικού φαινομένου,τωνεγκλημάτωνμίσουςκαιάλλωνσυναφώνθεμάτων Στην καταγραφή της εμπειρίας από την επικοινωνία με αλλοδαπούς και συλλογικότητεςαλλοδαπώνκαισυστηματοποίησητουσχετικούυλικού Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων Οπ.ΤιμόθεοςΆνθης,ηκ.ΕυθαλίαΠαππάκαιηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδα,εξέτασαντις προϋποθέσεις και αναζήτησαν συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων σε μια σειράαπόπροκηρύξεις: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2012τουΕυρωπαϊκούΤαμείουΈνταξηςΥπηκόωνΤρίτωνΧωρών.ΤονΣεπτέμβριο του 2013 το «Κέντρο» εξέτασε την πρόταση της ΜΚΟ PRAKSIS για κοινή υλοποίηση του έργου 1.2.δ/12:«Ο διαθρησκευτικός διάλογος ως μέσο για την ευαισθητοποίηση τηςκοινωνίας υποδοχής και τηνένταξητων μεταναστών». Η υποβολήπρότασηςδενολοκληρώθηκεδιότιυπήρχεδυσκολίαστηνεξασφάλιση τουποσούτηςσχετικήςεγγυητικήςεπιστολήςκαλήςεκτέλεσης. Το«Κέντρο» στήριξε το«επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας τηςελλάδος»(ε.μ.ι.ε.ε.)/ραδιοφωνικόςσταθμόςτηςεκκλησίαςστηναναζήτηση εταιρικού σχήματος, στη συγγραφή αίτησης και την σχετική υποβολή της στις 20/9/2013, ως συντονιστής στο Υπουργείου Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Εφαρμογής), η οποία και έλαβε αριθμό πρωτ. 4500/13. Η ανωτέρω αίτηση πρόταση (με τίτλο «Ράδιο Enmigrinto») του Ε.Μ.Ι.Ε.Ε. εντασσόταν στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Έργο 1.2.στ/12: «Παραγωγή πιλοτικού ραδιοφωνικού υλικού 8

9 (εκπομπές)γιαθέματαπουαφορούνστιςμεταναστευτικέςκοινότητες»,δράση 1.2./12: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.», Προτεραιότητα1:ΥλοποίησηΔράσεωνγιατηνπρακτικήεφαρμογήτων«Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση»).ΤοΕ.Μ.Ι.Ε.Ε.επέλεξενακαταθέσειτηναίτηση πρότασησεσυνεργασία με οργανώσεις που πρότεινε το «Κέντρο» ήτοι την Κοινωνική Οργάνωση ΥποστήριξηςΝέωνΑΡΣΙΣκαιτηνεταιρείαπαραγωγήςPAUSILYPONFILMSΕΠΕ.Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της αίτησης πρότασης ήταν ,13 ευρώ. Τελικά όμως ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και επαναπροκηρύχθηκε τον Αύγουστοτου2014.Το«Κέντρο»καθώςκαιτοΕ.Μ.Ι.Ε.Ε.εξέτασανεκνέουτην νέα προκήρυξη αλλά θεώρησαν ότι τα χρονοδιαγράμματα και οι οικονομικοί περιορισμοίδενήτανευνοϊκοί. Το Μάρτιο του 2014 ανταποκρινόμενοι στο αίτημα συνεργασίας του CCME (Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη) αποστείλαμε περιγραφή δράσης συνοδευόμενη από αντίστοιχο προϋπολογισμό (ήτοι ,00) για το project με τίτλο FOrMIDABLE Freedom of Movement Information, Debate, Action. Believing in a Learning Europe με συντονιστές το CCMEκαιτοEurodiaconiaστοπλαίσιοτηςCall(προκήρυξης)Fundamentalrights andcitizenship (Call: Τα αποτελέσματατηςαξιολόγησηςτωνυποβαλόμενωναιτήσεωντηςανωτέρωcall δενέχουνακόμαδημοσιευθεί. Στις το«Κέντρο»κατέθεσεαίτησημετίτλο«Πλησίον»στοπλαίσιοτης πρόσκλησηςεκδήλωσηςενδιαφέροντος«προάσπισηδικαιωμάτωνκαιενίσχυση τουεποπτικούρόλουτωνμκο»/εοχπρόγραμμαεπιχορήγησηςμκο«είμαστε όλοιπολίτες»(αριθ.πρωτ.ιδρύματοςμποδοσάκη:28/ ).ηαίτησηπου κατάθεσε το «Κέντρο» αφορούσε έργο το οποίο είχε ως αντικείμενο την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για τα εγκλήματα μίσους, δηλαδή για εκληματικές συμπεριφορές που βασίζονται σε προκαταλήψεις. Κατά την υλοποίησητουέργουέμφασηθαδινότανσεπεριστατικάβίαςκατάαλλοδαπών 9

10 μερατσιστικόκίνητρο.οιδράσειςθααπευθύνοντανστονγενικόπληθυσμότης Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, σε κληρικούς και ενορίτες τριών πιλοτικών ενοριών της εν λόγω Μητρόπολης καθώς και σε κληρικούς και ενοριακά στελέχη άλλων Μητροπόλεων. Οι δράσεις αφορούσαν στη διαμόρφωση έντυπου υλικού, την αρθρογραφία στον εκκλησιαστικό τύπο, τη διαμόρφωση σχετικού υλικού για να φιλοξενηθεί σε ιστοσελίδες, τη διοργάνωση κύκλων ομαδικών συζητήσεων στις πιλοτικές ενορίες και την πραγματοποίηση ημερίδας. Οι ανωτέρω δράσεις θα προβάλλονταν από το ραδιοφωνικόσταθμότηςεκκλησίαςτηςελλάδος.στοσχεδιασμό,τηνυλοποίηση και την προβολή των δράσεων θα συμμετείχαν μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων.οσχεδιασμόςτωνδράσεων,πέραντηςεκτίμησηςτωναναγκώνστο μικροεπίπεδο των πιλοτικών ενοριών, θα βασιζόταν στο υλικό που θα συγκεντρωνόταναπότηνπαρακολούθησηκαικαταγραφήτουφαινομένουτων εγκλημάτωνμίσους. Μετηναπό επιστολήτουΙδρύματοςΜποδοσάκηενημερωθήκαμεότι το αίτημά μας για χρηματοδότηση δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί διότι η αίτηση του «Κέντρου» δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας υποψήφιου φορέα υλοποίησης του έργου που έχουν τεθεί από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.ΚατόπιναιτήματοςμαςτοΊδρυμαΜποδοσάκημαςενημέρωσεότι σύμφωναμετοκαταστατικότου«κέντρου»αυτόεξαρτάταιαπότηνεκκλησία της Ελλάδος, ήτοι από Ν.Π.Δ.Δ., της οποίας και αποτελεί θυγατρικό νομικό πρόσωπο και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει την εξουσία διαχείρισης της και ορισμού της Διοικούσας Επιτροπής. Ακολούθησε επιστολή (με αριθμ. Πρωτ. 49/ ) του «Κέντρου» με διευκρινήσεις σχετικά με την νομική μορφή καιφύσητηςεκκλησίαςτηςελλάδος,μοναδικούεταίρουτου«κέντρου». Ταστελέχητου«Κέντρου»εξετάσαντιςπροϋποθέσειςσυμμετοχήςσεανοικτή προκήρυξη για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας που προκήρυξε το Ίδρυμα «Open Society». Παρότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής ήταν ευνοϊκές για τον φορέα αποφασίστηκε να μην αιτηθεί σχετικά το «Κέντρο» διότι το ανωτέρω ΊδρυμαχρηματοδοτείταιαπότονGeorgeSoros. 10

11 Γενικότερα, το τμήμα μελετών του «Κέντρου» κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα(σεπτέμβριος2013 Αύγουστος2014)στήριζεαδιάλειπτατηνυλοποίηση των προγραμμάτων που αναλάμβανε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών) στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων(ΕΤΠ) μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ΑσφάλισηςκαιΠρόνοιαςκαιτηνΎπατηΑρμοστείατουΟΗΕγιατουςπρόσφυγες. Επιπλέον, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα ανέλαβε το συντονισμό του Σχεδίου «Σκέπη» (ΕΤΠ2012,ΕνέργειαΑ,ΔράσηΑ4).ΤοΣχέδιοδιήρκεσεαπό έως και είχε ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας σε ευάλωτες περιπτώσειςτηςομάδαςστόχοςαπόμιακοινωνικήλειτουργόμετησυνδρομήενός διερμηνέα στα αραβικά, περιελάμβανε δε μεταξύ άλλων, παραπομπές σε κοινωνικέςυπηρεσίεςγιαψυχοκοινωνικήφροντίδα,σενοσοκομείαγιαεξετάσειςή νοσηλεία,στοεθνικόκέντροκοινωνικήςαλληλεγγύηςκαισεμκογιατοποθέτηση σε ξενώνες/καταλύματα καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης επωφελουμένων ατομικά. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Σχεδίου εξυπηρετήθηκαν 205 άτομα/263 εξυπηρετήσεις, εάν και ο επιχειρησιακός στόχος του Σχεδίου σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισηςκαιΠρόνοιαςαφορούσεστηνπαροχήυπηρεσιώνκοινωνικής μέριμναςσε180άτοματηςομάδαςστόχος. Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα συνέταξε την αναμορφωμένη αίτηση χρηματοδότησης του Σχεδίου «Σκέπη ΙΙ» (ΕΤΠ 2013, Ενέργεια Α, Δράση Α4) με τα αντίστοιχαδελτίακαθηκόντωντωνστελεχώνπουθαεργαστούνσεαυτόκαθώςκαι την βεβαίωση έναρξης του ανωτέρω Σχεδίου. Το Σχέδιο «Σκέπη ΙΙ» αποτελεί συνέχεια του Σχεδίου «Σκέπη» με διάρκεια υλοποίησης η οποία ορίζεται από την και επιχειρησιακό στόχο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας σε 120 άτομα της ομάδας στόχος. Την ευθύνη του συντονισμού του ανωτέρωσχεδίουέχειηκ.δουρίδα. Τέλος, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα συνέταξε τις τελικές εκθέσεις αξιολόγησης για 3 ΣχέδιαπουυλοποιούσετοΟικουμενικόΠρόγραμμαΠροσφύγων.Ηαξιολόγησηπου εφαρμόστηκε ήταν εσωτερική και on going με σκοπό την διαπίστωση των ορίων 11

12 εφαρμογής των Σχεδίων, την ανάδειξη δηλαδή των ισχυρών σημείων τους και τον εντοπισμό των αδύναμών τους σημείων προκειμένου να εξετασθεί η τυχόν αναπροσαρμογή τους, με γνώμονα κυρίως την καλύτερη ανταπόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες της ομάδας στόχος. Για τις ανάγκες της τελικήςαξιολόγησηςπραγματοποιήθηκανσυνεντεύξειςμεταστελέχητωνσχεδίων καθώς και ομαδικές συναντήσεις με αυτά, ελήφθησαν υπόψη οι περιγραφές των Σχεδίων, οι συμβάσεις και τα δελτία καθηκόντων των στελεχών, οι εκθέσεις αποπληρωμήςμετααντίστοιχαστατιστικάτωνεξυπηρετούμενωντουφορέακαιμε πληροφορίεςαναφορικάμετοντύποτηςεξυπηρέτησης,οιθεσμικέςαλλαγέςκαιοι αλλαγές στη διοικητική πρακτική, δημοσιεύματα τύπου αλλά και πρόσφατες εκθέσεις και στατιστικά των αρμόδιων αρχών, διεθνών οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών,μηκυβερνητικώνοργανώσεωνήευρωπαίωνεπιτρόπωνγιατηνκατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής ΑσφάλισηςκαιΠρόνοιαςκατατέθηκε: Τον Νοέμβριο του 2013 αξιολόγηση για το Σχέδιο «Συνδρομή Επείγον» (ΕπείγονταΜέτρατουΕΤΠ2013,Μέτρο4.2.2.). ΤονΑύγουστοτου2014αξιολόγησηγιατοΣχέδιο«Ιλισός»(ΕΤΠ2012,Ενέργεια Α,ΔράσηΑ4). ΤονΑύγουστοτου2014αξιολόγησηγιατοΣχέδιο«Σκέπη»(ΕΤΠ2012,Ενέργεια Α,ΔράσηΑ4). Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του «Κέντρου» αφού ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για ένταξη του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προετοίμασε και κατέθεσε στο αρμόδιο γραφείο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγγύης τα έγγραφα προκειμένου για την Πιστοποίηση τουφορέαστηνπαροχήυπηρεσιώνκοινωνικήςφροντίδας(απρίλιοςτου2014).τον Ιούνιο του 2014 στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Αττικής ζητά μια σειρά από συμπληρωμάτικά έγγραφα μεταξύ των οποίων και την βεβαίωση καταχώρησης της εταιρείας στο ΓενικόΕΜπορικόΜητρώο.ΆμεσαγίνεταιηκαταχώρησητηςεταιρείαςστοΓ.Ε.ΜΗ 12

13 και αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα στην Περιφέρεια, η οποία και εισηγείται (εισήγηση με αριθ. Πρωτ. 2207/ ) προς το ΕΚΚΑ την χορήγηση στο «Κέντρο» της Ειδικής Πιστοποίησης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στον τομέατηςπρωτοβάθμιαςκοινωνικήςφροντίδας.αναμένεταιηοριστικοποίησητης σχετικήςδιαδικασίαςκαιηέκδοσητουσχετικούφεκ. 3.3.Δράσειςευαισθητοποίησης,ενημέρωσηςκαιδημοσιότητας Ο Πρόεδρος του«κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων» («Κέντρο»), Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Διευθυντής και στελέχη του «Κέντρου»: Είχανσυνάντησηστις25Φεβρουαρίου2014σταγραφείατηςΙεράςΣυνόδουτης ΕκκλησίαςτηςΕλλάδοςμετονκ.DavidDiGiovanna,ΕντεταλμένοΕπίτροποτων ΗΠΑστηνΕυρωπαϊκήΈνωσηγιαθέματαΜετανάστευσηςκαιΑσύλου.Κατάτην διάρκεια της συνάντησης ο κ. David Di Giovanna ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του «Κέντρου», για το θέμα των Συρίων που φθάνουν στην χώρααλλάκαιγενικότεραγιατηνκατάστασηασύλουστηνελλάδα Επισκέφθηκαν στις 14 Απριλίου 2014 το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ΑλλοδαπώνΑμυγδαλέζαςκαθώςκαιτοΚέντροΦύλαξηςΑνηλίκωνΑμυγδαλέζας. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης και ύστερα από ενημέρωση υπηρεσιακών παραγόντωντωνδύοκέντρων(φρουρών,ψυχολόγων,κοινωνικώνλειτουργών, ιατρών και υπευθύνων για την παραλαβή και διαχείριση αιτημάτων ασύλου) διαπιστώθηκαν προβλήματα που άπτονται των συνθηκών κράτησης των εν λόγωκέντρων.ηεπίσκεψηδενείχεμόνοενημερωτικόαλλάκαιφιλανθρωπικό χαρακτήρα.οιιερείςτηςιεράςμητροπόλεωςιλίου,αχαρνώνκαιπετρουπόλεως διεμοίρασαν (μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας) πασχαλινά σοκολατένια αυγά, χυμούς και άλλα τρόφιμα σε ανηλίκους του Κέντρου Φύλαξης Ανηλίκων Αμυγδαλέζας και είδη προσωπικής υγιεινής στους ενήλικους κρατούμενους. Επίσης,τηςεπόμενημέρατηςεπίσκεψηςγιατροίτουΚέντρουέλαβανφάρμακα απότοφαρμακείοτηςι.μητροπόλεως. 13

14 Η κ. Ευαγγελία Δουρίδα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του«κέντρου» και την Εισηγήτρια της Δ.Ε. αυτού διαμόρφωσε τον Μάιο του 2014 την ιστοσελίδα του φορέα,ηοποίακαιφιλοξενείταιστοwww.ecclesia.gr. Ηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδαπαρείχεπληροφορίεςσεφοιτητές,σπουδαστές,ερευνητές καιάλλουςενδιαφερόμενουςιδιώτεςκαιφορείςγιατορόλοκαιτιςδραστηριότητες του «Κέντρου» και της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα και η κ. Αθανασία Κοτσιάτου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σχεδίου «Σκέπη» πραγματοποίησαν ενημερωτικές επισκέψεις στην Κοινότητα των Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα (27/6/2014) καθώς και στην Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών της Αφρικής (28/6/2014).Σκοπόςτωνσυναντήσεωνήτανηπαροχήπληροφόρησηςγιαεπίκαιρα θέματαστουςτομείςυγείας,εκπαίδευσηςκαιπρόσβασηςστηναγοράεργασίας. 3.4.ΣυνέδριακαιHμερίδες Ηκ.ΕυαγγελίαΔουρίδαπαρακολούθησε: Τη Συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μεθέμα«χρυσήαυγή Τιμέλλειγενέσθαι;Οιάμυνεςτουκράτουςδικαίουκαι της δημοκρατίας», την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεωντηςεσηεα(ακαδημίας20,1οςόροφος). ΤησυνάντησηεργασίαςτουΣυνηγόρουτουΠολίτημεμέλητηςκοινωνίαςτων πολιτών για θέματα διακρίσεων την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 από τις 10:00έωςτις17:00,στοΞενοδοχείοElectraPalace(ΝαυάρχουΝικοδήμου18 20, Πλάκα/ Σύνταγμα). Στην συνάντηση αφού έγινε αναφορά μεταξύ άλλων στον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην ανάγκη συνεργασίας του και δικτύωσης με την κοινωνία των πολιτών, δημιουργήθηκαν 4 ομάδες συζήτησης ανά θεματικό πεδίο διακρίσεων (συγκεκριμένα, διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου καθώς και εθνοτικής ή φυλετικής 14

15 καταγωγής). Τα αποτελέσματα των συζητήσεων παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια. Την εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη που διοργάνωσετοελληνικόφόρουμμεταναστώνσεσυνεργασίαμετοσυμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων και την PRAKSIS τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 από τις 18:00 έως τις 20:00, στο αμφιθέατρο του 9,84 FM (Πειραιώς 100 Τεχνόπολη Γκάζι). Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν ο νέος κώδικαςμετανάστευσης. Τη συνέντευξη τύπου που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβικέννα με τίτλο «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Συρία & συνθήκες περιφερειακής σταθερότητας»,τητρίτη4φεβρουαρίου2014,απότις18:00έωςτις20:00,στην ΕΣΗΕΑ(Ακαδημίας20,1οςόροφος). Τοσεμινάριο«TrainingworkshoponhatecrimesformembersoftheGreekRacist Violence Recording Network» που συνδιοργάνωσε το Γραφείο ΔημοκρατικώνΘεσμώνκαιΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων(ODIHR)τουΟργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας τη Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 (9:00 18:00)καιτηνΤετάρτη19Φεβρουαρίου2014(9:00 16:30)σταγραφεία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου(Νεοφύτου Βάμβα 6, Κολωνάκι, 3 ος όροφος). Το σεμινάριο εστίασε σε θέματα αναγνώρισης, καταγραφής και αντιμετώπισης των εγκλημάτων μίσους. Παρείχε στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο αλλά και την ευρωπαϊκήνομοθεσία,τιςκαλέςπρακτικέςπουακολουθούνταισεάλλεςχώρες για την καταπολέμηση του φαινομένου καθώς και τρόπους υποστήριξης των θυμάτων και των κοινοτήτων πουστοχοποιούνται. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 31 εκπρόσωποι των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Πάτρα. Δείτε και εδώ: Την παρουσίαση της έκθεσης«η Ευρωπαϊκή κρίση και ο αντίκτυπός της στους ανθρώπους. Έκκληση για δίκαιες εναλλακτικές οδούς και λύσεις» της Caritas 15

16 Europa. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με τηνcaritasευρώπηςτηνπέμπτη27μαρτίου2014στηνεσηεα(ακαδημίας20, 1οςόροφος). ΤησυνέντευξητύπουτηνΤετάρτη2Απριλίου2014στηνΕΣΗΕΑ(Ακαδημίας20, 1ος όροφος), η οποία διοργανώθηκε από το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών ΡατσιστικήςΒίαςμεθέματηνπαρουσίασητηςΕτήσιαςΈκθεσηςτουΔικτύουγια τοέτος2013. Την Ημερίδα του Ινστιτούτου EXELIXIS τη Δευτέρα 5 Μαϊου 2014 με τίτλο Αναζητώντας Τρόπους Συνύπαρξης με του Θρησκευτικά Διαφορετικούς, από τις09:00έωςτις17:00,στοπολιτιστικόκέντροτηςιεράςαρχιεπισκοπήςαθηνών (Μεγ. Βασιλείου 15, Ρουφ). Σκοπός της Ημερίδας ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη των θρησκευτικά διαφορετικώνατόμωνσεμεγαλουπόλειςόπωςηαθήνα.ηημερίδαεστίασεστα σημείαπουδιευκολύνουντησυνύπαρξητωνθρησκειώνόπωςαυτάπροκύπτουν απότηδιδασκαλίατους. Την Ημερίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την αιγίδα της Ελληνικής ΠροεδρίαςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςτηΔευτέρα12Μαΐου2014 με τίτλο: Αλληλεγγύη, το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και η Κοινωνική Διάσταση των Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο αμφιθέατρο Γιάννος Κρανιδιώτης τουυπουργείουεξωτερικών(ακαδημίας1). 3.5.ΣυνεργασίεςμεΔίκτυακαιΔιεθνείςOργανισμούς Tο «Κέντρο» διατήρησε τη συνεργασία με το Eλληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Kαταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN) καθώς και με το Δικτύο Ενίσχυσης καιστήριξηςμεταναστριών ΔΕΣΜΕ. Tο«Κέντρο»συνέχισετηνστενήσυνεργασίαμετοCCME(EπιτροπήτωνEκκλησιών για την Mετανάστευση στην Eυρώπη), η οποία γενικότερα συνίστατο, μεταξύ άλλων,στηναπόκοινούεξέτασητηςδυνατότηταςυλοποίησηςπρογραμμάτων,στην 16

17 συμβολή για τον σχολιασμό των υπό προετοιμασία κειμένων Ευρωπαϊκών και ΔιεθνώνOργανισμών. Τέλος,το«Κέντρο»είναιμέλοςτουΔικτύουΚαταγραφήςΠεριστατικώνΡατσιστικής Βίαςστοοποίοσυμμετέχουν35οργανώσεις.Ηκ.ΕυθαλίαΠαππάκαιηκ.Ευαγγελία ΔουρίδασυμμετείχανσεδύοσυναντήσειςτωνμελώντουΔικτύου(στις9/12/2013 και τις 5/3/2014) καθώς και σε μία Συνέντευξη Τύπου(στις 2/4/2014). Τα στελέχη του «Κέντρου» έλαβαν συνεντεύξεις από θύματα και συμπλήρωσαν μία φόρμα καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας (18/10/2013). Επίσης, έκαναν στόλια στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2013, στο ενημερωτικό φυλλάδιο του Δικτύου καθώς και σε 3 Δελτία Τύπου (στις 25/9/2013 σχετικά με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τις 7/1/2014 σχετικά με τη δίκη για τη δολοφονία του Σαχζατ Λουκμάνκαιστις25/3/2014γιατηναπόσυρσητηςτροπολογίαςτουΆρθρου19του ΜεταναστευτικούΚώδικα). 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ Το Γραφείο όπως ήδη αναφέρθηκε λειτουργεί με μία τακτική υπάλληλο, την κ. Αγγελική Καρόζα επικουρούμενη περιστασιακώς από δύο εθελοντές, τον κ. Παναγιώτη Παγωνάκη, ο οποίος απασχολείται τους μήνες Νοέμβριο Απρίλιο και τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, εργαζόμενο επί σειρά ετών στον Διακονικό Ίδρυμα της Στουτγκάρδης και ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του σε θέματα συνταξιοδοτικού ασφαλιστικούδικαίουμιαφοράτηνεβδομάδα. ΟιεγκαταστάσειςτουανωτέρωΓραφείουείναιστηνΘεσσαλονίκη(Συντριβανίου4, Ο κύριος άξονας των εργασιών του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη είναι η Συνταξιοδοτική Συμβουλευτική και η Διεκπεραίωση θεμάτων στην Γερμανική γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του Γραφείου αφορούν στους εξής τομείς: 17

18 4.1.ΤομέαςΚοινωνικήςΑσφάλισης Οτομέαςαυτόςεπικεντρώνεταισταθέματα: Τωνσυντάξεωνγήρατος,χηρείας,ορφάνιαςήαναπηρίας.Ιδιαίτερησημασία δίδεται στην υποβολή ενστάσεων και αγωγών κατά των Γερμανικών ασφαλιστικώνφορέωνσεπεριπτώσειςαπόρριψηςτωναιτήσεωνχορήγησης αναπηρικών συντάξεων. Η χρησιμοποίηση ένδικων μέσων γίνεται και σε γενικότερα θέματα, οσάκις εκτιμάται ότι θίγονται τα συμφέροντα των παλιννοστούντων. Της αναγνώρισης των χρόνων γέννησης και ανατροφής των παιδιών που γεννήθηκανστηγερμανίαπροςλήψινσχετικούεπιδόματος ΤηςεξαγοράςτωνΓερμανικώνασφαλιστικώνεισφορών Της αναζήτησης των ασφαλιστικών χρόνων στην περίπτωση απώλειας των ασφαλιστικώνκαρτώνκαιβιβλιαρίωνκαιέκδοσηνέωνστοιχείων. Για την διεκπεραίωση των παραπάνω θεμάτων υποβάλλονται αιτήσεις από το «Κέντρο»στουςπαρακάτωΓερμανικούςΑσφαλιστικούςφορείς: o LVA Württemberg(ασφαλιστικόςφορέαςεργατών) o BVAfürAngestellte(ασφαλιστικόςφορέαςυπαλλήλων) o Bundesknappschaft(ασφαλιστικόςφορέαςμεταλλωρύχων) o Pensionssicherungsverein(ΑσφαλιστικόςφορέαςΑυστρίας). 4.2.ΤομέαςΙατρικήςΑσφάλισης Στιςδραστηριότητεςτουτομέααυτούπεριλαμβάνονται: Ηοικογενειακήιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη Η έκδοση του Εντύπου Ε/121, προκειμένου να ασφαλισθεί ο παλιννοστών συνταξιούχοςστηνελλάδα Ταεπίδομααρωγήςκατ οίκονστουςέχοντεςαναπηρία ΑρμόδιοιΓερμανικοίΦορείςείναιταασφαλιστικάταμείαΑΟΚ,ΒΟΝΝ,ΒΚΚ. 18

19 4.3.ΤομέαςτουΓερμανικούΟΑΕΔ Στοντομέαπεριλαμβάνονται: Ταπαιδικάεπιδόματα Οιαιτήσειςγιαεπίδομαανεργίαςκαιιατροφαρμακευτικήςπερίθαλψηςκατά τονπρώτοχρόνοτηςδιαμονήςτωνπαλιννοστούντωνστηνελλάδα. Ηυποβολήαιτήσεωνγιατηνχορήγησηοικογενειακούεπιδόματος. Η σχετική αλληλογραφία γίνεται σε καθημερινή σχεδόν βάση με τον γερμανικό ΟΑΕΔ(ArbeitsamtNürnberg). 4.4.ΛοιποίΤομείςδραστηριότητας Η πληροφόρηση και διεκπεραίωση ζητημάτων που έχουν σχέση με την γερμανικήεφορία,τιςτράπεζες,τιςφοροαπαλλαγέςκλπ. Οι αιτήσεις σε εργοστάσια και επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που αυτά χορηγούντηνλεγόμενη«εργοστασιακήσύνταξη» Ηπαρέμβασηπροςτιςελληνικέςυπηρεσίες(Δήμους,Κοινότητες,ΙΚΑ,ΟΑΕΕ, ΟΓΑ,ΓενικόΛογιστήριοτουΚράτους) 4.5.Εξυπηρετηθέντες Κατά την υπό εξέταση περίοδο προσέγγισαν τον φορέα και αναζήτησαν συμβουλευτική υποστήριξη, προσωπικώς, τηλεφωνικώς και γραπτώς παλιννοστούντες κυρίως από την Γερμανία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιελάμβαναν προφορική συμβουλευτική εργασία, επεξήγηση εγγράφων, τηλεφωνική επικοινωνία με συνταξιοδοτικούς, ασφαλιστικούς, εργοδοτικούς κλπ. φορείς της Γερμανίας, σύνταξη επιστολών στη γερμανική γλώσσα, καθώς και συμπλήρωσηγερμανικώνεγγράφων. Σε2.089θέματαπαρασχέθηκανσυμβουλές,επεξηγήσειςκαιπροωθήθηκανλύσεις. 19

20 Ειδικότερα: Συντάξεις: ΙατροφαρμακευτικήΠερίθαλψη: 198 Εργοστασιακεςσυντάξεις: 280 Οικογενειακέςπαροχές:84 Διάφορα(ανεργία,σχέσειςμε Τράπεζες,εφορίακλπ.): 165 Για την διεκπεραίωση των παραπάνω υποθέσεων το Γραφείο εκτός της συμβουλευτικής υποστήριξης ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις γερμανικές υπηρεσίες(135τηλεφωνικέςκλήσεις),συνέταξε711επιστολέςκαισυμπλήρωσετα απαιτούμενα έντυπα. Επίσης κατάθεσε 11 ενστάσεις και αγωγές στα γερμανικά κοινωνικάδικαστήρια. Το Γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους παλιννοστούντες, έχει αναπτύξει συνεργασίεςμετουςελληνικούςασφαλιστικούςφορείς(ικα ΟΓΑ ΟΑΕΕ),καθώςκαι τουςγερμανικούςdrv,aok,όπωςκαιμετιςεφορίεςελλάδοςκαιγερμανίας. Στις3Οκτωβρίου2013ύστερααπόπρόσκλησητουΓερμανικούΓενικούΠροξενείου ηκ.αγγελικήκαρόζαεκπροσώπησετογραφείοστηνεθνικήεορτήτηςγερμανίας. ΚάθεχρόνολαμβάνειχώρασυνάντησητουΓραφείουμετονγερμανικόασφαλιστικό φορέακατάτηνδιάρκειατηςεπίσκεψήςτουτελευταίουστηθεσσαλονίκη.το2014 έγινανδύοσυναντήσειςστις30.4και7.5.στογκαίτε.επίσης,τογραφείοέχεικαλή συνεργασίαμετογερμανικόπροξενείο. Τη χρονιά αυτή το Γραφείο ανέπτυξε μια πολύ καλή συνεργασία με τον νεοϊδρυθέντα σύλλογοhellenic Silverstars. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε από επαναπατρισθέντεςμετανάστεςκαθώςκαιγερμανούςπουκατοικούνστηνελλάδα. Ο Σύλλογος επιδιώκει την ανάδειξη των προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουν οι παλιννοστούντες και οι οικογενειές τους και επιχειρεί την 20

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

!#$%&# '()*+%+'$+',' *+-.##&'$&(#$,# /01 )$+#+'$,#- &.!&()#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1? ;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Θεσπρωτίας 8, 104 44 Αθήνα Τηλ: 210 5201792/794, Φαξ: 210 51 26442 e-mail: metadrasi@gmail.com 1 Πίνακας Περιεχομένων α/α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ by www.designobsession.gr, 2010 ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 «Δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός» Παροιμία της αφρικανικής φυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013) Αθήνα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Η ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛAΣ Η Διεθνής Διαφάνεια/Transparency International (ΔΔ/ΤΙ) είναι η παγκόσμια μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011-2015 ----

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011-2015 ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η διασφάλιση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών

Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Ετήσια Έκθεση 2014 Αθήνα 2015 Η Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα Αθήνα 2015 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα