Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό"

Transcript

1 Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων» Δράση: 1.2/11«Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων υ.τ.χ.» Φορείς Υλοποίησης : Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος Ελληνικό Forum Μεταναστών ΚΕΚ ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Η Δράση 1.2/11, Έργο 1.2.Δ/11 με τίτλο «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ ,72 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ

2 Φορείς Υλοποίησης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Συντονιστής) Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1998, αποβλέποντας στη ευρύτερη ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής, με παράλληλη ανάπτυξη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Στο διάστημα λειτουργίας του, εξελίχθηκε σε πρότυπο πολιτισμικής οντότητας με την αξιοποίηση, υποδειγματική αναστήλωση και διαχείριση διατηρητέων μνημείων της βιομηχανικής κληρονομιάς, με ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας. Ιδρύθηκε το 1955, προκειμένου να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών και να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα προώθησης των ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από εγγεγραμμένα μέλη και αριθμεί 26 Περιφερειακά Τοπικά Τμήματα σε όλη τη χώρα. Ελληνικό Forum Μεταναστών Το Ελληνικό Forum Μεταναστών (Ε.Φ.Μ.) είναι ένα Δίκτυο Μεταναστευτικών Οργανώσεων και Κοινοτήτων με οργανωμένες δομές στην Αθήνα και εκπροσώπηση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από τους φορείς που αποτελούν μέλη του. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2002 και τα μέλη του σήμερα αριθμούν περί των 40 οργανώσεων. Πρόκειται για μία μορφή αυτοoργάνωσης των μεταναστών, βάσει ενός συλλογικού προγράμματος δράσης, το οποίο διαμορφώθηκε μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις με στόχο, αφενός την εκπροσώπηση και την ενδυνάμωση της φωνής των μεταναστών, των οργανώσεων και των κοινοτήτων τους στην Ελλάδα, αφετέρου την ισότιμη ένταξη και συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία. ΔΙΟΝ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης (ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Το ΚΕΚ ΔΙΟΝ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης (ΚΕΚ ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.) λειτουργεί ως πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Εθνικής Εμβέλειας από τον Ιανουάριο του 1998 (Κωδικός Πιστοποίησης ) με πολυετή εμπειρία στην ομάδα-στόχο των μεταναστών τρίτων χωρών και σε λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Αποτελεί έναν πλήρως οργανωμένο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης στην Ελλάδα με παράλληλη δράση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και ερευνών για τα θέματα καταπολέμησης της ανεργίας και του αποκλεισμού από την αγορά εργασία.

3 Έργο 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δράσεων» - Αντικείμενο / Στόχος Το Έργο 1.1.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δράσεων» εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δράση 1.2/11«Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων υ.τ.χ.» του Ευρωπαικού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (Ε.Τ.Ε.), υλοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών σε (20) σχολεία Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Μυτιλήνης, Ξάνθης, Πάτρας και Ιωαννίνων, όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση μεταναστών, για τη ενίσχυση ενός σχολικού περιβάλλοντος «ανοικτού» στη διαφορά και τη διαφορετικότητα. Ειδικότερα, στις ενέργειες του έργου συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικές εκστρατείες σε επιλεγμένα σχολεία των περιοχών παρέμβασης μέσω έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων διαδραστικότητας, δικτύωση νέων κλπ. Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) του έργου είναι μαθητές μετανάστες υπήκοοι τρίτων χωρών & γηγενείς των σχολείων παρέμβασης και λοιπών σχολείων επικράτειας, οι γονείς τους, ο ευρύτερος πληθυσμός των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής των μεταναστών και των κατοίκων της χώρας. Το περιεχόμενο του Έργου ανταποκρίνεται πρωταρχικά στο σκοπό του Προγράμματος και της αντίστοιχης Προτεραιότητας που σχετίζεται με την μακροπρόθεσμα, κοινωνική συνοχή και ομαλή συνύπαρξη με τους γηγενείς και την κοινωνική σταθερότητα. Επιπρόσθετα, ανταποκρίνεται στους γενικούς και ειδικούς στόχους της σχετικής Πρόσκλησης που είναι κυρίως: Η ενδυνάμωση της αμοιβαίας κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών Η προώθηση δημιουργίας σχολικού περιβάλλοντος με εντονότερο ενταξιακό χαρακτήρα.

4 «Είμαστε νέοι, είμαστε μαθητές. Κάποιοι από εμάς γηγενείς, Έλληνες. Κάποιοι άλλοι, μετανάστες, παιδιά μεταναστών. Θέλουμε να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε τις ίδιες ευκαιρίες, επιτυχίες, αγωνίες. Θέλουμε να συνυπάρχουμε. Χωρίς φόβο, χωρίς στερεότυπα. Σ ένα σχολείο «ανοικτό» στη διαφορά, τη διαφορετικότητα, περισσότερο ενταξιακό... Το Σχολείο μας...»

5 Ενέργειες /δράσεις έργου Έντυπο Τετράδιο αφηγηματικών ιστοριών νέων μεταναστών και γηγενών για την ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας Έντυπο γλωσσάριο για τα δικαιώματα, την πολιτική και κοινωνική αγωγή μεταναστών και ελλήνων μαθητών. Οπτικοακουστικό κοινωνικό μήνυμα Προβολή αποσπασμάτων από επιτυχημένα τηλεοπτικά/ ραδιοφωνικά/ κινηματογραφικά αφιερώματα σε ιστορίες μεταναστών Δικτυακή πύλη συνάντησης και συζήτησης νέων Διαδραστικά σεμινάρια συμβουλευτικής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών Εκπαιδευτικές επισκέψεις/ εκδρομές Καλλιτεχνικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις διαδραστικότητας νέων και γονέων Δημιουργία ομάδων μεικτών - ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων/ leisure activities Θεματικά εργαστήρια (workshops) ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών σε θέματα ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ μεταναστών και ελλήνων μαθητών Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και Κοινωφελούς Δράσης στα σχολεία Περιοχές Παρέμβασης Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Ξάνθη Πάτρα Ιωάννινα

6 Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Φορείς Έργου: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Συντονιστής) Διεύθυνση: Οδυσσέως. Ανδρούτσου & 12 Αποστόλων, Ξάνθη Τ.Κ , τηλέφωνο: , ηλεκτρον. ταχυδρομείο: ιστοχώρος: Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) Διεύθυνση: Τοσίτσα 19, Αθήνα Τ.Κ , τηλέφωνο: , ηλεκτρον. ταχυδρομείο: ιστοχώρος: Ελληνικό Forum Μεταναστών Διεύθυνση: Πατησίων 81, Αθήνα Τ.Κ , τηλέφωνο: , ηλεκτρον. ταχυδρομείο: ιστοχώρος: Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Διεύθυνση: Κανάρη 20, Αθήνα Τ.Κ , τηλέφωνο: , ηλεκτρον. ταχυδρομείο: ιστοχώρος: Η Δράση 1.2/11, Έργο 1.2.Δ/11 με τίτλο «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ ,72 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ