Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος"

Transcript

1 Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας Η Συµβολή του ΣΕΠΒΕ στην ανάπτυξη του ΠΠΚ ΚΜ Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη ΣΕΠΒΕ 250 εταιρίες µέλη από όλη την Βόρειο Ελλάδα ραστηριότητα κατηγορίες µελών ( Hardware, software, system integration & IT services, Internet Business Solutions e-commerce, Web Applications & On Line Databases, Τηλεπικοινωνίες Telecommunications, Multimedia Application, Εκπαίδευση Πληροφορικής Education, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΤΠΕ - It Consulting Βασικό εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης της περιφέρειας Προώθηση των ΤΠΕ ως βασικού συστατικού για την ανταγωνιστικότητα των επιµέρους κλάδων & της περιφερειακής ανάπτυξης Κεντρική Μακεδονία να καταστεί βασικό οικονοµικό κέντρο Νέας Επιχειρηµατικότητας Κέντρο Τεχνολογίας µε την χρήση ΤΠΕ στην ευρύτερη ΝΑΕ 2 Θεσσαλονίκη

2 Το όραµα του ΣΕΠΒΕ όπως διαµορφώθηκε τα 15 τελευταία χρόνια Να γίνει η πληροφορική στρατηγικός κλάδος για την εθνική οικονοµία και να αναδειχθεί ο ρόλος που παίζουν οι ΜΜΕ πληροφορικής της περιφέρειας στην ανάπτυξη. 3 Ο ΣΕΠΒΕ - όραµα Τεχνολογία πληροφορικής ως µοχλός ανάπτυξης για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας Η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα ως κέντρο για την τεχνολογία πληροφορικής στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Ο ΣΕΠΒΕ ως γέφυρα για την επιχειρησιακή συνεργασία µετη Νοτιοανατολική Ευρώπη 4 Θεσσαλονίκη

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ Περιγραφή Ενέργειας ΠΕ2.1: ιάδοση επιχειρηµατικής ευφυΐας 2.1 Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού επιχειρηµατικής ευφυΐας 2.2 Αγορά εξοπλισµού 2.3 Αγορά λογισµικού 2.4 Ενηµέρωση 4 workshops για την επίδειξη εφαρµογών επιχειρηµατικής ευφυΐας σε 100 επιχειρήσεις όλων των κλάδων 2.5 Έκδοση οδηγού (blue print) επιχειρηµατικής ευφυΐας και διανοµή 500 αντιτύπων ΠΕ2.2: Πιλοτικές εφαρµογές και εκπαίδευση παρόχων επιχειρηµατικής ευφυΐας 2.6 Εκπαίδευση 15 επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ 2.7 Τρεις πιλοτικές εφαρµογές ΕΕ σε µικρές επιχειρήσεις ΠΕ2.3: ηµιουργία περιφερειακού δικτύου κλαδικής ευφυΐας 2.8 Σχεδιασµός του συστήµατος και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών κλαδικής ευφυΐας 2.9 Ανάπτυξη λογισµικού & συµπληρωµατικών εφαρµογών, feed-back χρηστών 2.10 Συγκέντρωση και καταχώρηση υλικού 2.11 ηµιουργία εµπιστευτικών εκθέσεων για έως 50 επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ 2.12 Τελική ηµερίδα αποτελεσµάτων επιχειρηµατικής και κλαδικής ευφυΐας 5 1 η περίοδος 1/7/ /12/2007 (1/4) 2.1 Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού επιχειρηµατικής ευφυΐας -Επιλογή εταιρείας για τη διεξαγωγή της έρευνας (εταιρία συµβούλων Innovatia) -Υποστηρικτικές υπηρεσίες από τον ΣΕΠΒΕ 2.4 Ενηµέρωση 4 workshopsγια την επίδειξη εφαρµογών επιχειρηµατικής ευφυΐας σε 100 επιχειρήσεις όλων των κλάδων Πραγµατοποίηση του 1ου workshop που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του Moneyshow 2007 Τίτλος: Εφαρµογές Επιχειρηµατικής και Κλαδικής Ευφυΐας στον κλάδο ΤΠΕ Ηµερ/νία: 1/12/2007 Τόπος: Ξενοδοχείο Hyatt, αίθουσα Ballroom III Προσκεκληµένοι οµιλητές (µε τησειράπουµίλησαν) : Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Πρόεδρος Μονάδας ιαχείρισης ΠΠΚ ΚΜ Νικόλαος Κοµνηνός, ιευθυντής της ερευνητικής µονάδας URENIO Παντελής Χασάπης, Microsoft Certified Trainer Μάκης Μουλάς, Technology Sales Consultant, ORACLE Παναγιώτης Θεοφάνους, Business Development Financials & Analytics, SAP Ιωάννης Σαλαµάρας, Senior Business Intelligence Consultant, SAS Συµµετέχοντες: 75 άτοµα 6 Θεσσαλονίκη

4 1 η περίοδος 1/7/ /12/2007 (2/4) Πραγµατοποίηση του 1ου workshop που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του Moneyshow η περίοδος 1/7/ /12/2007 (3/4) 1 ο workshop Εφαρµογές Επιχειρηµατικής & Κλαδικής Ευφυΐας στον κλάδο ΤΠΕ Ενηµέρωση εκπαίδευση των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ενηµέρωση & εκπαίδευση της επιχειρηµατικής κοινότητας για τα οφέλη από την χρήση των εφαρµογών ΕΚΕ Ενηµέρωση των δυνητικών χρηστών για τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των παραπάνω εφαρµογών 8 Θεσσαλονίκη

5 1 η περίοδος 1/7/ /12/2007 (4/4) 2.5 Έκδοση οδηγού (blue print) επιχειρηµατικής ευφυΐας και διανοµή 500 αντιτύπων - Προεργασία για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία του οδηγού - Επιλογή κεφαλαίων και δοµή του οδηγού - Γιατί το Blue print & οφέλη από την χρήση του στις επιχειρήσεις ΤΠΕ & στην ερευνητική κοινότητα 9 Έκδοση οδηγού (blue print) επιχειρηµατικής ευφυΐας και διανοµή 500 αντιτύπων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιεχόµενα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ: ΤΟ INTERNET ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ WORKSHOP ROADMAP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ BI ROADMAP ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (BI) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ 10 Θεσσαλονίκη

6 2 η περίοδος 1/1/ /5/2008 (1/5) 2.1 Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού επιχειρηµατικής ευφυΐας - Ολοκλήρωση έρευνας από την εταιρία Innovatia η οποία παρουσιάστηκε στο 4 ο BI workshop - Εντοπισµός των διαθέσιµων εφαρµογών Επιχειρηµατικής Κλαδικής Ευφυΐας - Ανάλυση και αξιολόγηση των διαθέσιµων εφαρµογών Business Intelligence 11 2 η περίοδος 1/1/ /5/2008 (2/5) 2.2 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού - Ολοκληρώθηκε η αγορά και η εγκατάσταση του εξοπλισµού για την εγκατάσταση εφαρµογών επιχειρηµατικής ευφυΐας 2.3 Αγορά λογισµικού - Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προµήθειας του λογισµικού για τις ανάγκες της δράσης Business Intelligence 12 Θεσσαλονίκη

7 2η περίοδος 1/1/ /5/2008 (3/5) 2.4 Ενηµέρωση 4 workshops για την επίδειξη εφαρµογών επιχειρηµατικής ευφυΐας σε 100 επιχειρήσεις όλων των κλάδων Ολοκλήρωση 3 workshops επιχειρηµατικής ευφυΐας - 2 nd BI workshop - 26/02/08, SAP, ΜΕΒΓΑΛ - 63 συµµετέχοντες - 3 rd BI workshop - 19/03/08, ORACLE - 54 συµµετέχοντες - 4 th BI workshop - 27/05/08, Innovatia, Jedox, Ingres, SAS, SAP, Relational, ORACLE 70 συµµετέχοντες Συνολικά στα 4 workshop που διοργάνωσε ο ΣΕΠΒΕ κάποια σηµαντικά σηµεία είναι: Περισσότεροι από 200 συµµετέχοντες & 150 εταιρείες από όλους τους κλάδους Προσκλήθηκαν 7 εταιρείες µε αντικείµενο την Επιχειρηµατική Ευφυΐα από την Ελλάδα και το εξωτερικό Περισσότεροι από 20 οµιλητές 13 2η περίοδος 1/1/ /5/2008 (4/5) Με την ολοκλήρωση της σειράς των workshops οι συµµετέχουσες εταιρείες είχαν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν ή/και να ενισχύσουν την επαφή µε τοαντικείµενο της επιχειρηµατικής ευφυΐας, να κατανοήσουν την έννοιά της, τη χρήση της, την εφαρµογή της και τις δυνατότητες που προσφέρονται µέσω των πολλών αξιόλογων εργαλείων της. 2 ο, 3 ο & 4 ο BI workshops 14 Θεσσαλονίκη

8 2 ο workshop Τίτλος: «Εφαρµογές Επιχειρηµατικής και Κλαδικής Ευφυΐας στον κλάδο ΤΠΕ Βιοµηχανικές εφαρµογές» Ηµερ/νία: 26/02/2008 Τόπος: Ξενοδοχείο Hyatt, αίθουσα Regency Ballroom Προσκεκληµένοι οµιλητές (µε τησειράπουµίλησαν) : - Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ - Σπύρος Ιγνατιάδης, ιευθυντής ΣΕΠΒΕ - Παναγιώτης Θεοφάνους, Business Development Financials & Analytics, SAP - Λάµπης Βουτσάς, ιευθυντής Πληροφορικής Γαλακτοβιοµηχανίας ΜΕΒΓΑΛ 15 3 ο workshop Τίτλος: Επίδειξη εφαρµογών Επιχειρηµατικής και Κλαδικής Ευφυΐας. Η λύσητηςoracle Ηµερ/νία: 19/03/2008 Τόπος: Ξενοδοχείο Hyatt, αίθουσα Ballroom III Προσκεκληµένοι οµιλητές (µε τησειράπουµίλησαν) : - Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ - Σπύρος Ιγνατιάδης, ιευθυντής ΣΕΠΒΕ - Γεράσιµος Μουλάς, Technology Sales Consultant, Oracle 16 Θεσσαλονίκη

9 4 ο workshop Τίτλος: BI FORUM Ηµερ/νία: 27/05/2008 Τόπος: Ξενοδοχείο Hyatt, αίθουσα Regency Ballroom Προσκεκληµένοι οµιλητές (µε τησειράπουµίλησαν) : - Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ - Παναγιώτης Γεωργόπουλος Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας- Ηπερίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Νίκος Κοµνηνός, URENIO Στρατηγική Ευφυΐα στον κλάδο των ΤΠΕ - Μιχάλης Μεταξάς, Innovatia Συνοπτική επισκόπηση αγοράς και εργαλείων ΒΙ - Christian Malz, Jedox Company - Business Intelligence for Excel and the Web - Peter Toumazi, Ingres Company Lowering the cost of BI - Ιωάννης Σαλαµάρας, SAS - Reveal the knowledge hidden in unexplored information and make faster and better decisions - Θεοφάνους Παναγιώτης, SAP Hellas - Επιχειρηµατική Ευφυΐα & µεγιστοποίηση της Εταιρικής Απόδοσης: H ολιστική προσέγγιση της SAP - Αλέξανδρος Χόλης, Relational - Επιχειρηµατική Ευφυΐα: Προσδίδοντας αξία στο Ελληνικό Επιχειρείν - Άκης Παπασταµούλης, ORACLE Παρουσίαση του Oracle Business Intelligence SE1 17 2η περίοδος 1/1/ /5/2008 (5/5) 2.5 Έκδοση οδηγού (blue print) επιχειρηµατικής ευφυΐας και διανοµή 500 αντιτύπων - Σύνδεση επιχειρήσεων µε την αγορά οφέλη χρηστών επιχειρήσεων από την εφαρµογή του - Παραδείγµατα αντίστοιχα σε διεθνές επίπεδο το ΒΙ Forum Cebit Hanover 2.6 Εκπαίδευση 15 επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ - Προεργασία για τη µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή και την εκπαίδευση των 15 επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ 2.7 Τρεις πιλοτικές εφαρµογές ΕΕ σε µικρές επιχειρήσεις - Προεργασία για τη µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τις τρεις πιλοτικές εφαρµογές ΕΕ 18 Θεσσαλονίκη

10 3η περίοδος 1/7/ /12/2008 Έκδοση οδηγού (blue print) επιχειρηµατικής ευφυΐας και διανοµή 500 αντιτύπων Εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε συστήµατα ΤΠΕ µε την χρήση πλατφόρµας e-learning και την µέθοδο ασύγχρονης εκπαίδευσης Ανάπτυξη µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την επιλογή και την εκπαίδευση των επιχειρήσεων ΤΠΕ στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών Επιχειρηµατικής Ευφυΐας ηµιουργία Εµπιστευτικών εκθέσεων τεχνοδιαγνώσεων για την εφαρµογή συστηµάτων ΒΙ στις εταιρίες ΤΠΕ Τελική ηµερίδα αποτελεσµάτων της Οριζόντιας ράσης Εκπαίδευση επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ Στόχοι του σεµιναρίου εκπαίδευσης συστηµάτων ΒΙ Να ενσωµατώσουν στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους λύσεις BI Να γνωρίσουν οι εταιρίες τα οφέλη και τις δυνατότητες των BI πρακτικών Να αντιλαµβάνονται τον τρόπο ενσωµάτωσης των BI τεχνικών στην καθηµερινή λειτουργία του Management Να εφαρµόζουν BI πρακτικές για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 20 Θεσσαλονίκη

11 2.6 Εκπαίδευση επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ Σχεδιασµός της εκπαίδευσης Εκπαίδευση επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ Εκπαίδευση στο BI Blended Learning Μέθοδος : Blended Learning Workshop Η εκπαίδευση των επιχειρήσεων έγινε µε τη µικτή µέθοδο: 1. Ξεκίνησε µε Face 2 Face εκπαίδευση, 2. Συνεχίστηκε µε σύγχρονη τηλεκπαίδευση 3. Ολοκληρώθηκε µε ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 22 Θεσσαλονίκη

12 2.6 Εκπαίδευση επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ Η µέθοδος 1 η ηµέρα Face To Face Εισηγήσεις Synchronous e-learrning 2-3 η ηµέρα Asynchronous e-learrning Θεσσαλονίκη

13 Learning Objects Υλικό εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

14 e-learning ΒΙ Platform 27 Πλατφόρµα e-learning εκπαίδευσης Εκπαίδευση στις Business Intelligence Πρακτικές Θεσσαλονίκη

15 Πλατφόρµα e-learning εκπαίδευσης Εκπαίδευση στις Business Intelligence Πρακτικές 29 Πλατφόρµα e-learning εκπαίδευσης Εκπαίδευση στις Business Intelligence Πρακτικές 30 Θεσσαλονίκη

16 2.6 Εκπαίδευση επιχειρήσεων στην παροχή συστηµάτων και υπηρεσιών ΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Φάκελος µε : Το πρόγραµµα τηςηµέρας αλλά και της τηλεκπαίδευσης Οδηγίεςχρήσηςπλατφορµών τηλεκπαίδευσης και κωδικούς για κάθε συµµετέχοντα Το workbook Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού επιχειρηµατικής ευφυΐας Επιλογή σηµειώσεων - βιβλιογραφίας Θεσσαλονίκη

17 Εκπαίδευση στο BI Blended Learning 33 Εκπαίδευση στο BI Blended Learning 34 Θεσσαλονίκη

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ Τελικά Αποτελέσµατα - Ωφέλειες Εντοπισµός των διαθέσιµων εφαρµογών Επιχειρηµατικής Κλαδικής Ευφυΐας Ανάλυση και αξιολόγηση των διαθέσιµων εφαρµογών Ενηµέρωση εκπαίδευση των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ενηµέρωση των δυνητικών χρηστών για τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των παραπάνω εφαρµογών Ενηµέρωση & εκπαίδευση της επιχειρηµατικής κοινότητας για τα οφέλη από την χρήση των εφαρµογών ΕΚΕ Εκπαίδευση επιχειρήσεων που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες ΒΙ Συγγραφή και εκτύπωση οδηγού (blue-print) επιχειρηµατικής ευφυΐας ιάχυση του οδηγού στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις - οργανισµούς 35 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ Τελικά Αποτελέσµατα - Ωφέλειες ιάχυση πληροφορίας για την εφαρµογή τους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Κ. Μακεδονίας ηµιουργία µικρών πιλοτικών εφαρµογών ΕΕ για την εγκατάσταση τους σε επιλεγµένες επιχειρήσεις (διάφορους κλάδους) ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου ευφυΐας για την πληροφορική µία ανοικτή πύλη συγκέντρωσης και καταχώρησης πληροφορίας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου, & δηµιουργία δικτύου συγκέντρωσης και αξιολόγησης ενηµερωτικού υλικού δηµιουργία εξατοµικευµένων εµπιστευτικών εκθέσεων µε στόχοτην αξιολόγηση της θέση και τις επιδόσεις κάθε επιχείρησης σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 36 Θεσσαλονίκη

19 Εργαλεία λογισµικού BI 37 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 38 Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISE EXPO 2014. Yπο την αιγίδα/συνδιοργάνωση του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου. Πολυσυνέδριο Έκθεση για την Αγορά της Δικαιόχρησης.

FRANCHISE EXPO 2014. Yπο την αιγίδα/συνδιοργάνωση του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου. Πολυσυνέδριο Έκθεση για την Αγορά της Δικαιόχρησης. FRANCHISE EXPO 2014 Yπο την αιγίδα/συνδιοργάνωση του Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου Πολυσυνέδριο Έκθεση για την Αγορά της Δικαιόχρησης. Επιλεγµένες επενδυτικές επιλογές : Ενηµέρωση και εκπαίδευση Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Το να είσαι ξεχωριστός δεν είναι αυτοσκοπός. Για μια εταιρεία όπως ο ΟΤΕ είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής, των επιλογών και των δράσεων που ακολουθεί, των σχέσεων που αναπτύσσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012 ims_cp_v08.doc COMPANY PROFILE 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news business technology news Προαναγγελία Νέων Προκηρύξεων, 101 εκατ. ευρώ, για Συνεργασία Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων Δύο νέες προκηρύξεις, προϋπολογισμού 101 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015, ώρα 17:00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news 2 óõíüíôçóç ΤΕΥΧΟΣ 2 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα σας και καταχώρησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πετμεζά Φωτεινή (τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα κέρδη πάνε e-shopping. Μάθετε μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις: Πώς να εκτοξεύσετε τα κέρδη σας, στήνοντας ή αναβαθμίζοντας το δικό σας e-shop.

Τα κέρδη πάνε e-shopping. Μάθετε μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις: Πώς να εκτοξεύσετε τα κέρδη σας, στήνοντας ή αναβαθμίζοντας το δικό σας e-shop. 5ο Συνέδριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τα κέρδη πάνε e-shopping Μάθετε μέσα από πρακτικές παρουσιάσεις: Πώς να εκτοξεύσετε τα κέρδη σας, στήνοντας ή αναβαθμίζοντας το δικό σας e-shop. Θεματολόγιο Θεματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3PοP ιεθνές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τόµος 8, Τεύχος 2 εκέµβριος 2005 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα