ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ)"

Transcript

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) Στεργιάδου Αναστασία 1 και Παναγιώτης Χρ. Εσκίογλου 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, 2 Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Τ.Θ.:226, Τ.Κ.: , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία στόχο έχει να καταγράψει το οδικό δίκτυο στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και να προτείνει μέτρα πρόληψης και καταστολής από πιθανές δασικές πυρκαγιές. Η μέθοδος εργασίας μας βασίστηκε στα εξής κριτήρια: 1) Προσπελασιμότητα του δάσους (ύπαρξη επαρκούς οδικού δικτύου), 2) Δασικές τεχνικές υποδομές (δεξαμενές ομβρίων υδάτων ή υδατοσυλλογής, πυροσβεστικοί κρουνοί, κ.α.), 3) κλιματολογικές συνθήκες, 4) έκθεση του δάσους, 5) λεκάνες απορροής και 6) επικινδυνότητα για πρόκληση πυρκαγιάς. Αξιολογήθηκαν τα κριτήρια και αφού επεξεργάστηκαν με ένα γενικό πλάνο πυροπροστασίας καταλήξαμε στο ότι: α) το επαρκές οδικό δίκτυο και η κατάλληλη σήμανση του, β) η σωστή διασπορά των δασικών κατασκευών σε όλη την έκταση του δάσους και η χαρτογράφηση τους, γ) οι κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με την έκθεση του δάσους, δ) η χαρτογράφηση των λεκανών απορροής και ο όγκος νερού που απορρέει ανά έτος, ε) η ύπαρξη στρατηγικού σχεδίου πυροπροστασίας και καταστολής δασικής πυρκαγιάς, είναι απαραίτητα στοιχεία για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιάς σε κάθε δασικό οικοσύστημα. Λέξεις Κλειδιά: Δασικό Οδικό Δίκτυο, δασικές κατασκευές, μέτρα πρόληψης δασικής πυρκαγιάς, ψηφιακός χάρτης υποδομών και δασικού οδικού δικτύου, δεξαμενή όμβριων υδάτων, περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου). MANAGEMENT FOREST ROAD NETWORK FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF FOREST FIRE (SEICH- SOU) Stergiadou 1 Anastasia and Panagiotis Eskioglou 2 1 Assistant Professor, 2 Professor Aristotle University of Thessaloniki, School of Forestry and Natural Environment, Institute of Mechanical Science and Topography, P.O.Box: 226, Zip Code: , ABSTRACT This paper aims to record the forest road network at suburban Seix- Sou forest at Thessaloniki and suggest measures for prevention and suppression of potential forest fires. The method of our work was based on the following criteria: 1) Accessibility of the forest (an adequate road network), 2) Forest technical infrastructure (rainwater tanks or water ponds, fire hydrants, etc.), 3) Climatic conditions, 4) Forest orientation, 5) Water basins

2 and 6) fire hazards. We evaluated the criteria and worked as a general fire protection plan that concludes us to: a) an adequate road network and appropriate labeling of it, b) a proper distribution of forest structures across the forest and the existent of a digital map of them, c) the climatic conditions combined with the orientation of the forest, d) the mapping of watersheds and the volume of water flowing per year, e) the existence of a strategic plan fire protection and forest fire suppression, are essential for the prevention and suppression of fire in any forest ecosystem. Keywords: Forest road network, forest structures, forest fire prevention measures, infrastructure and digital map of forest roads, rainwater tank, suburban forest Seich-Sou of Thessaloniki. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους, αφού αποτελούν κύριες συνιστώσες των τριών μεγαλύτερων παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων: του φαινομένου του θερμοκηπίου, της αλλαγής του κλίματος της γης, και της ερημοποίησης (Δημητρακόπουλος, 2009). Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν συνήθως τεράστιες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στα δασικά οικοσυστήματα και καταστρέφουν στο πέρασμά τους περιουσίες και ενίοτε χάνονται ανθρώπινες ζωές. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που συμβάλει στην αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, όπως είναι: τα παρατεταμένα ξηρά και θερμά καλοκαίρια, οι δυνατοί άνεμοι, οι μεγάλες κλίσεις των δασικών εδαφών και η εύφλεκτη ξηροφυτική βλάστηση. Το πρόβλημα των πυρκαγιών γίνεται ολοένα πιο οξύ ένεκα της εγκατάλειψης πολλών αγροτικών περιοχών λόγω αστυφιλίας, του αυξανόμενου τουρισμού και της μαζικής εξόδου του πληθυσμού των πόλεων για αναψυχή στη φύση. Για τους πιο πάνω λόγους μεγάλες δασικές εκτάσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να καούν κατά τη διάρκεια κάθε καλοκαιρινής περιόδου. Η πλήρης εξάλειψη των δασικών πυρκαγιών είναι αδύνατη και αποτελεί ουτοπία. Παρόλα αυτά όμως, τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την εξάλειψη του κινδύνου της ολοσχερούς καταστροφής των δασών από τις πυρκαγιές. Ο μεγαλύτερος εχθρός των πυρκαγιών είναι το νερό, είτε υπό μορφή υγρασίας στην ατμόσφαιρα, είτε υπό μορφή δρόσου, είτε υπό μορφή βροχής. Επομένως το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως μέσο καταστολής, αλλά και ως μέσο πρόληψης. Σ αυτό βασίζεται η παρούσα μελέτη, η οποία προτείνει την τοποθέτηση δεξαμενών που θα χρησιμοποιηθούν για διαβροχή του εδάφους σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας για έναρξη πυρκαγιάς (Κοντός, 1926). Ασχοληθήκαμε με την πολύπαθη περιαστική περιοχή του Σέιχ Σου, που λόγω πολλών πυρκαγιών, έχει αλλάξει αρκετές φορές μορφή και είδη δασοκάλυψης. Η εγγύτητα του δάσους με την πόλη της Θεσσαλονίκης, οι διακατεχόμενες εκτάσεις, η αδυναμία του κράτους να επιλύσει το θέμα της Κτηματογράφησης μέχρι σήμερα, οδηγεί σε ενέργειες που πυροδοτούν καταστάσεις δύσκολες για την πρόληψη και καταστολή εμπρηστικών ή άγνωστων αιτιάσεων έναρξης πυρκαγιάς.

3 Η έλλειψη ψηφιακού χάρτη του περιαστικού δάσους με καταγεγραμμένες τις υποδομές όπως: το οδικό δίκτυο, τους πυροσβεστικούς κρουνούς, τα ακροφύσια και τις δεξαμενές συλλογής νερού για πυροπροστασία και πυρόσβεση, καθιστά αδύνατη την άμεση επέμβαση (εντός 10 ) της πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς με έντονο αέρα. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να δώσουμε: 1) έναν ψηφιακό χάρτη με τις απαραίτητες υποδομές, που να μπορεί να γίνεται εύκολα αναγνώσιμος από έναν απλό υπάλληλο της πυροσβεστικής, 2)προτάσεις υποδομών πυροπροστασίας, 3)χαμηλού κόστους προτάσεις πρόληψης πυρκαγιάς τους καλοκαιρινούς μήνες και τις μέρες με μεγάλη επικινδυνότητα ανάφλεξης. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια δουλειά, μπορεί να επεκταθεί σε δημιουργία ψηφιοποιημένου χάρτη για GPS εφαρμογή, που θα εγκατασταθεί σ όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να έχουμε άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 1. ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Το συνολικό οδικό δίκτυο του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης είναι 107,3 km (πιν. 1) και η οδική πυκνότητα 35,54 m/ha. Αν λάβουμε υπόψη το μήκος των αντιπυρικών λωρίδων που χρησιμοποιούνται ως δρόμοι (46,9 km), τότε η οδική πυκνότητα ανέρχεται σε 51,07 m/ha. Τo οδικό αυτό δίκτυο κάνει προσιτές όλες τις «θέσεις» του δάσους από τα πυροσβεστικά οχήματα. Ακόμη, καταλήγει σε πολλά σημεία των παρυφών του δάσους, αποτελώντας έτσι τις εισόδους του δάσους, αλλά και τις διόδους επικοινωνίας του με τους γύρω οικισμούς. Πίνακας 1. Υφιστάμενο οδικό Δίκτυο ανά κατηγορία, έκταση και ποσοστό στο Σέιχ-Σου (Στεργιάδου κ.α 2002) Διάγραμμα 1: Ποσοστό δασικών δρόμων ανά κατηγορία Κατηγορία δρόμου Συνολικό μήκος (km) Ποσοστό % Α 8,328 8% Β 22,130 21% Γ 76,733 71% Σύνολο 107, ,00 Οι δασικοί δρόμοι είναι διαφόρων κατηγοριών (Α, Β και Γ) και διατηρούνται σε καλή κατάσταση με τακτικές ετήσιες επεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία, αλλά μόνο κατά τους θερινούς μήνες, στους δασικούς δρόμους του Βορειοδυτικού τμήματος του δάσους, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι οργανωμένοι χώροι αναψυχής. Στον ανατολικό τομέα του δάσους η δραστηριότητα αναψυχής είναι σχετικά περιορισμένη και κατά συνέπεια και η κυκλοφορία των αστικών οχημάτων. Το οδικό δίκτυο αν και έχει «ονομαστεί» από τη δασική υπηρεσία, εντούτοις δεν έχει καταγραφεί ψηφιακά και να δοθεί σε ευρεία χρήση στο Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου

4 να συνταχθεί ένα ενιαίο στρατηγικό πλάνο πρόληψης και καταστολής της πυρκαγιάς. Παρατήθετε αναλυτικό πίνακας το οδικού δικτύου ανά ονομασία, κατηγορία και μήκος (πιν.2). Πίνακας 2. Δασικό Οδικό δίκτυο ανά κατηγορία, κατεύθυνση και μήκος α/α Ονομασία οδού Κατηγορία οδού 1 Φιλίππειο - Εξοχή μετά των κλάδων Μήκος οδού Α (ασφαλτοστρωμένος) 2 Γήπεδο Κεραυνού Φιλίππειο (ασφαλτοστρωμένος) Α Εκκλησιές Ζωολογικός Κήπος (ασφαλτοστρωμένος) Α Χίλια δένδρα-εξοχή Β Γέφυρα Περεβού - Μονή κοιμήσεως Θεοτόκου Β Γανιώτη-Μπαρμπαγιώργη - Δρόμος Φιλιππείου Γ Άγιος Βασίλειος - Κρυονέρι Γ Αντλιοστάσιο - Δρόμος προς Περεβού Γ Ζώνη 751 Κοληρούση - Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γ Αρσάκειο Κοληρούση-Δεξαμενή Δρόμου Περεβού Γ Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου - Κοληρούση Γ Άγιος Λουκάς Γερμανικό εστιατόριο Γ Ζωολογικός Κήπος - Λαδάς Γ Δρόμος Περεβού Πασχάληδες Δρόμος προς Εξοχή Γ ΟΤΕ Άρτεμις Ψηλή Κορυφή Γ Πριστήριο Δ/νσης Αναδασώσεων Ζώνη Ψηλής Γ 929 κορυφής 17 Δρόμος Αγίου Βασιλείου - Λυόμενο Γ Δρόμος Κρυονερίου Κτήμα Μάνου Γ Ζώνη Περεβού - Αντλιοστάσιο Γ Δρόμος 751 Δρόμος Χίλια Δένδρα, Εξοχή - Γ Κορυδαλλός 21 Πυροφυλάκειο Πολύζοβας - Τσιφλίκι Γ Δασικοί δρόμοι που συνδέουν τις αντιπυρικές λωρίδες Γ μεταξύ τους ή με δασικούς δρόμους ΣΥΝΟΛΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α +Β +Γ = Οι αντιπυρικές ζώνες και λωρίδες έχουν πλάτος που κυμαίνεται από 8 μέχρι 30μ., εξυπηρετούν τις ανάγκες αντιπυρικής προστασίας του δάσους, ανακόπτοντας την πορεία ενδεχόμενης πυρκαγιάς, αλλά και διευκολύνοντας την κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων. Το δίκτυο αυτό είναι αρκετά πυκνό εξασφαλίζοντας έτσι την προσπέλαση σ ολόκληρη σχεδόν την έκταση του δάσους (πιν. 3, διαγ. 2)). Η κατάσταση των αντιπυρικών ζωνών και λωρίδων διατηρείται γενικά σε καλή κατάσταση, αν και κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται φαινόμενα αυλακωτής διάβρωσης εκεί όπου η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη. Από αισθητική άποψη, το δίκτυο των αντιπυρικών λωρίδων δημιουργεί πολλές παράλληλες γραμμές που τέμνουν το δάσος κατά μήκος των ράχεων, με μορφή συνεχόμενων ευθειών, που δεν ''καλύπτονται'' από τη βλάστηση, με αποτέλεσμα να είναι ορατές από αρκετά μεγάλη απόσταση, επιδρώντας έτσι αρνητικά στην αισθητική του τοπίου.

5 Πίνακας 3: Αντιπυρικές λωρίδες στο Σέιχ- Σου που χρησιμοποιούνται και ως δρόμοι Κατηγορίες Αντιπυρικών λωρίδων ανά μέσο πλάτος Μέσο πλάτος λωρίδων (μέτρα) Μήκος (μέτρα) Επιφάνεια (στρέμματα) Α ,20 Β ,00 Γ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,15 2. ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΛΩΡΙ ΑΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ Α Β Γ Σειρά Διάγραμμ2. Μήκος αντιπυρικών λωρίδων με βάση το πλάτος τους Τον 19 ο αιώνα τα δάση που καιγόταν στην Ελλάδα ανήκουν στη ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων. Το 90% ήταν δάση αμιγώς πρεμνοφυών πλατύφυλλων - αείφυλλων, το 6% φυλλοβόλων, 3% ελάτης και 2% άλλων δασικών ειδών (Κοντός, 1926). Τον 20 ο αιώνα οι δασικές πυρκαγιές εμφανίζονται σε μεγαλύτερη έκταση κυρίως στη Νότια και Στερεά Ελλάδα και με εντονότερη συχνότητα στα παράλια της χώρας και σπανιότερα έως ποτέ στις ορεινές περιοχές. Λόγος είναι η ανάγκη των κατοίκων για διαμονή και αναψυχή σε πιο ζεστό κλίμα όπως είναι των παράλιων περιοχών της και της Νότιας Ελλάδας. Από το 1974 και μετά η μέση ετήσια καιγόμενη έκταση υπερτριπλασιάστηκε και έφθασε τα στρέμματα περίπου το χρόνο. Ενδεικτικό της αύξησης των δασικών πυρκαγιών από το 1974 και μετά είναι ότι ο αριθμός της καιγόμενης έκτασης το 1974 ήταν στέμματα (Καϊλίδης,1990). 2.1 Αίτια των δασικών πυρκαγιών Τα αίτια έναρξης των πυρκαγιών στα δάση και τους βοσκοτόπους της χώρας μας διακρίνονται σε φυσικά αίτια, όπως οι κεραυνοί, και σε ανθρωπογενή αίτια, που αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από ανθρώπινες ενέργειες σκόπιμες ή χωρίς πρόθεση. Από τα στοιχεία του διαγράμματος, όπου παρουσιάζονται τα αίτια των δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα κατά την περίοδο , διαπιστώνονται τα εξής: Διάγραμμα 3: Αίτια δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα για τα έτη (πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 2005). α) Το 35% του συνόλου των πυρκαγιών αποδίδεται σε άγνωστα αίτια ενώ για το 65% των πυρκαγιών τα αίτια θεωρούνται γνωστά. Από τα γνωστά αίτια μόνο το 5%

6 οφείλεται σε φυσικά φαινόμενα, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 2% του συνόλου των πυρκαγιών για τη χρονική περίοδο β) Οι πυρκαγιές που αποδίδονται σε πρόθεση (κακόβουλες ενέργειες, εμπρησμοί.) αποτελούν το 20% το συνόλου, σε αμέλεια αποδίδεται το 35% και σε άλλους λόγους (όπως βραχυκύκλωμα καλωδίων ΔΕΗ, βολή στρατού, καύση απορριμμάτων, ρίψη αποτσίγαρων, κ.α.) το 3%. γ) Το ποσοστό των εμπρησμών (πρόθεση) είναι μόνο 25% ενώ το ποσοστό των πυρκαγιών που οφείλεται σε άγνωστα αίτια ανέρχεται σε 35%. Στο σημεία αυτό πρέπει να επισημανθούν οι ομοιότητες που παρατηρούνται στον τρόπο έναρξης ενός μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που αποδίδονται σε άγνωστα αίτια και των πυρκαγιών που αποδίδονται σε εμπρησμούς. Η ομοιότητα αυτή ερμηνεύεται από την υπόθεση πως ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών για τις οποίες δεν εξιχνιάζονται τα αίτια είναι εμπρησμοί. Η υπόθεση που διατυπώνεται εδώ βασίζεται στα εξής: Οι εμπρηστές φροντίζουν να μην αφήνουν ίχνη εμπρησμού, αποσκοπώντας στον αποπροσανατολισμό των δασικών υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις που οι δασικές υπηρεσίες θεωρούν αδύνατη την εξιχνίαση κάποιας υπόθεσης εμπρησμού, πιθανόν να καταγράφουν τα αίτια της πυρκαγιάς ως άγνωστα για να αποποιηθούν την ευθύνη ενός ακόμη ανεξιχνίαστου εμπρησμού. Είναι όμως κοινή εμπειρία ότι σι πυρκαγιές από πρόθεση καίνε τις μεγαλύτερες εκτάσεις και έχουν τα καταστροφικότερα αποτελέσματα (Καϊλίδης, 1989). Η διαπίστωση αυτή σχετίζεται με τον έναρξη και την εξάπλωση των πυρκαγιών από πρόθεση: εκδηλώνονται με πολλές εστίες ταυτόχρονα, σε περιοχές απρόσιτες για τα επίγεια μέσα κατάσβεσης, κατά τις πρώτες νυχτερινές ώρες, σε μέρες με ισχυρούς ανέμους και γενικά σε συνθήκες που δυσχεραίνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άλλωστε από μελέτη που έγινε για την οικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, με στοιχεία της περιόδου , προέκυψε ότι οι προκαλούμενες ζημιές είναι ανεξάρτητες από τις ετήσια διατιθέμενες δαπάνες υποδομής για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (Δημητρακόπουλος και Σκούρτος, 1991). 2.2 Πυρκαγιές στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Δε μπορεί να δοθεί χρονολογική συνέχεια με ακρίβεια για το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης από το 1994 έως το 2000, γιατί το τμήμα της Δασοπυρόσβεσης πέρασε από την Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1997 και μέχρι να υπάρξει ένας ενιαίος συντονισμός για τον τρόπο καταγραφής τους πιθανόν να χάθηκαν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Οι πίνακες που παραθέτονται είναι είτε από τη Δασική Υπηρεσία, είτε από το Διαχειριστικό Σχέδιο, είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα και στόχο έχουν να δώσουν μια γενικότερη εικόνα της κατάστασης προκειμένου ο ερευνητής να μπορέσει να οδηγηθεί σ ένα συμπέρασμα για τα: είδη των πυρκαγιών, τα αίτια, τα δασοπονικά είδη που κάηκαν και φυσικά για τη συνολική έκταση της πυρκαγιάς (πιν. 4 6, διαγ. 4-5, χαρτ.1). Παρόλα αυτά τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για να έχουμε μια γενική άποψη για την περιοχή έρευνας μας. Προκειμένου να δώσουμε ένα στρατηγικό πλάνο πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών σ αυτό τον πνεύμονα της Θεσσαλονίκης.

7 Πίνακας 4: Πυρκαγιές στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης την περίοδο (Πηγή: Διαχειριστικό σχέδιο) Έτος Αριθμός Καμένη έκταση Δασοπονικό είδος πυρκαγιών (στρέμμ.) ,30 Τραχεία πεύκη, Φρύγανα ,15 Τραχεία πεύκη ,70 Τραχεία πεύκη, Κυπαρίσσι ,25 Τραχεία πεύκη ,24 Τραχεία πεύκη ,50 Τραχεία πεύκη, Κυπαρίσσι ,00 Τραχεία πεύκη, Κυπαρίσσι ,30 Τραχεία πεύκη, Κυπαρίσσι ,00 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,40 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,10 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη ,10 Τραχεία πεύκη ,00 Τραχεία πεύκη, Αριά ,00 Τραχεία πεύκη, Χορτολιβαδικά φυτά ,0 Τραχεία πεύκη ΣΥΝΟΛΟ ,04 Τραχεία πεύκη, Κυπαρίσσι, Αριά, Χορτολιβαδικά φυτά Πίνακας 5: Πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις (Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ) Έτος Συνολικά καμένη δασική έκταση (στρέμμ.) , , , , ,0 ΣΥΝΟΛΟ ,7 Διάγραμμα 4. Συνολική καμένη δασική έκταση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

8 Πίνακας 6: Πυρκαγιές στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης την περίοδο (Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος) Έτος Καμένη έκταση (στρέμμ) , , , , , , , , , ,9 ΣΥΝΟΛΟ 47,3 Διάγραμμα 10: Καμένη δασική έκταση του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης Χάρτης 1. Έκταση που αποτεφρώθηκε το 1997 στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Πηγή: Διεύθυνση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης) 3.ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 Υλικά Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα είναι: Διαχειριστικό σχέδιο για το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου), Μελέτη αναδάσωσης της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης ( ), Σχετική βιβλιογραφία που αφορούσε γενικά τα περιαστικά δάση, το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ- Σου), τρόποι πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που χρησιμοποιούνται σε μεσογειακά κλίματα και στην Ελλάδα, χρήση του δασικού οδικού δικτύου και των δασικών υποδομών για πρόληψη και καταστολή μιας πυρκαγιάς, Χρήση ψηφιακής laser πυξίδας TRUE PULSE 360b, και GPS GARMIN χειρός για να αποτυπώσουμε τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα προτεινόμενα έργα πυροπροστασίας 3.2 Μέθοδος εργασίας

9 Προκειμένου να επιλέξουμε τις θέσεις, που θα τοποθετήσουμε τις δεξαμενές συλλογής όμβριων υδάτων χρησιμοποιήσαμε τα εξής κριτήρια: 1)Επικινδυνότητα για πρόκλησης πυρκαγιάς (Ανθρωπογενείς παράγοντες, Φυσικοί παράγοντες, Άγνωστα αίτια), 2) Έκθεση δάσους, 3) Κλιματολογικές συνθήκες, 4)Τοπογραφικά στοιχεία, 5)Λεκάνες απορροής, 6)Προσπελασιμότητα (ύπαρξη επαρκούς οδικού δικτύου), 7)Δασικές τεχνικές υποδομές Η διαβημάτιση της περιοχής έρευνας, η κατόπτευση της από τα ψηλότερα σημεία της και η χρήση τοπογραφικών οργάνων (ψηφιακής laser πυξίδας, και GPS χειρός), μας οδήγησαν στο πως θα ήταν προτιμότερο και εργονομικότερο να τοποθετηθούν τα προτεινόμενα δασικά έργα για την καλύτερη πυροπροστασία του δάσους. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας μας βασίστηκαν στη μέθοδο περί αιτιάσεων για πρόκληση πυρκαγιάς, στη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και καταστολής δασικής πυρκαγιάς, και στη διαβημάτιση της περιοχής έρευνας μας, που μας ώθησε σε λύσεις πυροπροστασίας με αξιοποίηση του δασικού οδικού δικτύου και κατασκευή δασικών κατασκευών κατάλληλων για συλλογή ομβρίων υδάτων και σύνδεσης τους με ακροφύσια με τα πυροσβεστικά οχήματα. Παραθέτουμε τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν από τη Δασική υπηρεσία για τη μείωση της επικινδυνότητας: 1. Ανθρωπογενείς παράγοντες Α. Εγκαταστάσεις υπαίθριας εστίασης Φωτογραφία 1. Γκρεμισμένη Ψησταριά Β. Σκουπίδια παρατημένα και αποτσίγαρα Φωτογραφία 2. Χώρος αναψυχής με διασκορπισμένα σκουπίδια περιμετρικά από τον κάδο συλλογής. Γ. Φθορές λόγω προσβασιμότητας Φωτογραφία 3. Κατεστραμμένο κιόσκι αναψυχής

10 Δ. εμπρηστικές ενέργειες πιθανόν από αγανακτισμένους ιδιώτες, λόγω ύπαρξης διακατεχόμενων εκτάσεων από το 1912 και μη απόδοσης τους έως σήμερα σε αρκετούς από τους οικοπεδούχους. Φωτογραφία 4 & 5. οικήματα πλησίον Ασβεστοχωρίου και Πολύζοβας Ε. καύση αγροτικών εκτάσεων Φωτογραφία 6. Καιόμενη αγροτική έκταση στην ευρύτερη περιοχή της Εξοχής 2. Φυσικοί παράγοντες 1. κεραυνοί Φωτογραφία 7. Έναρξη πυρκαγιάς από κεραυνό 2. ξηρός χλοοτάπητας ή υπόροφος και κατακείμενα Φωτογραφία 8. Μέτριου πάχους βελονοτάπητας εντός του Σέιχ-Σου 3. Άγνωστα αίτια Φωτογραφία 9. Κεραία τηλεπικοινωνίας (θέση Κράνος) 4.Έκθεση δάσους Φωτογραφία 10. Ύπαρξη μελισσιών (περιοχή Πολύζοβα) Φωτογραφία 11. Διέλευση Αερίου εντός αντιπυρικής ζώνης (περιοχή Αγίου Παύλου)

11 Όταν λέμε έκθεση εννοούμε την θέση της πλαγιάς ως προς τον ορίζοντα. Αυτός ο παράγοντας επιδρά στην περιεκτικότητα της υγρασίας. Έτσι οι νότιες εκθέσεις είναι ξηρότερες από τις βόρειες. Η δασική ύλη ξηραίνεται γρηγορότερα στις νότιες, νοτιοδυτικές και δυτικές πλαγιές, παρά σε πλαγιές άλλων εκθέσεων. Συνεπώς το Σέιχ Σου είναι επικίνδυνο για πυρκαγιά λόγω της δυτικής έκθεσης του (φωτ.12). Φωτογραφία 12. Πανοραμική άποψη περιαστικού δάσους - Έκθεση Βορειοδυτική 5. Κλιματολογικές συνθήκες Βροχοπτώσεις: Οι υψηλές ποσότητες βροχόπτωσης βοηθούν σημαντικά στη διύγρανση της δασικής βλάστησης, αυξάνοντας έτσι την αντίστασή της στην έναρξη πυρκαγιάς. Στην Ελλάδα, τα καλοκαίρια συνοδεύονται από ξηρασία και από υψηλές τιμές θερμοκρασίας, ενώ την περίοδο Ιουλίου Αυγούστου επικρατούν «μελτέμια», γεγονός που ευνοεί την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Θερμοκρασία: Οι υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα αυτές που διαρκούν πολύ, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία και ξηρασία κατά τη μακρά θερινή περίοδο, επιβραδύνουν ή αποτρέπουν οποιαδήποτε δραστηριότητα των μικροοργανισμών αποσύνθεσης της νεκρής φυτικής ύλης και αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την έναρξη και διάδοση των δασικών πυρκαγιών. Άνεμος: Το πώς επιδρά ο άνεμος στις δασικές πυρκαγιές εξαρτάται από δύο παράγοντες και αυτοί είναι: η ταχύτητα και η κατεύθυνσή του. Η ταχύτητα του ανέμου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την έναρξη μιας δασικής πυρκαγιάς, γιατί κατά την ανάφλεξη η διάδοση της πυρκαγιάς είναι στενά συνδεδεμένη στη δύναμη του ανέμου που υπάρχει στην επιφάνεια του εδάφους. (Smith, 2002). Ο μηχανισμός διάδοσης της πυρκαγιάς είναι παρόμοιος με το πώς επιδρά η κλίση του εδάφους στη εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. (Καϊλίδης, 1990, Spanos et al, 1996). Σχετική υγρασία: Η σχετική υγρασία του αέρα είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης δασικών πυρκαγιών. Όταν η υγρασία του αέρα είναι μικρότερη από την υγρασία της υπάρχουσας καύσιμης ύλης τότε ο ατμοσφαιρικός αέρας λειτουργεί ως συλλέκτης υγρασίας που απορροφά ατμούς από όλες τις υγρές επιφάνειες. Η σχετική υγρασία καθορίζει επίσης την ένταση της αφυδάτωσης του νεκρού οργανικού υλικού και επομένως τη θερμοκρασία ανάφλεξης. 6. Τοπογραφικά στοιχεία - Κλίση εδάφους: Η κλίση της περιοχής επηρεάζει την ταχύτητα εξάπλωσης της δασικής πυρκαγιάς. Έτσι η ταχύτητα διάδοσης της φωτιάς είναι μεγαλύτερη προς τα ανάντη, μικρότερη προς τα κατάντη και ακόμα λιγότερη σε επίπεδα

12 εδάφη. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση μιας περιοχής τόσο αυξάνεται η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς. - Υψόμετρο: Το υψόμετρο παίζει σημαντικό ρόλο για την περίοδο που η βλάστηση μένει πράσινη και αυτό λόγω των διαφορών θερμοκρασίας και υγρασίας που παρατηρούνται στα διάφορα υψόμετρα. Κατά τη διάρκεια των μεσογειακών καλοκαιριών, η πράσινη βλάστηση περιορίζεται στα μεγάλα υψόμετρα. Η πράσινη βλάστηση περιέχει όμως ικανοποιητική υγρασία και επομένως αποτρέπει την έναρξη πυρκαγιάς ή καθυστερεί τη διάδοσή της. 7. Λεκάνες απορροής Χάρτης 3. Αναγλύφου, κλίσης και έκθεσης (πηγή Π. Στεφανίδης, 2009) Η εκδήλωση και εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε λεκάνη απορροής, έχει σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές, αισθητικές και άλλες επιπτώσεις στην έκταση που εκδηλώνεται και στους κατοίκους της. Η πυρκαγιά επηρεάζει τη χλωρίδα και πανίδα της λεκάνης, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους, τη συγκράτηση και συνοχή του εδάφους μετά από βροχή και τέλος την ποιότητα του νερού που αλλοιώνεται. Οι δυσμενείς επιπτώσεις αλλάζουν τους μηχανισμούς μετατροπής της βροχής σε απορροή στο υδρογραφικό της δίκτυο που επικρατεί και δημιουργούν νέες συνθήκες που οδηγούν σε πλημμύρες και έκπλυση του εδάφους. Φωτογραφία 13. Φράγμα χτιστό πέτρινο (περιοχή Λαγκούμη) 8. Προσπελασιμότητα Φωτογραφία 14. Τσιμεντένιο φράγμα στην Πολύζοβα (κατασκευή μετά την πυρκαγιά του 1997) Η ύπαρξη επαρκούς σωστά κατανεμημένου δασικού οδικού δικτύου είναι εμφανής στο Περιαστικό Δάσους Θεσσαλονίκης και έχει μήκος 107,3 km ενώ η οδική πυκνότητα του είναι 35,54 m/ha. Αν λάβουμε υπόψη και τις αντιπυρικές λωρίδες που χρησιμοποιούνται ως δρόμοι και έχουν συνολικό μήκος 46,9 km τότε η οδική πυκνότητα ανέρχεται σε 51,07 m/ha. Τo δίκτυο αυτό επικοινωνίας κάνει προσιτές όλες σχεδόν τις θέσεις του δάσους από τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και στους επισκέπτες του δάσους. Ακόμη, καταλήγει σε πολλά σημεία των παρυφών του δάσους, αποτελώντας έτσι τις εισόδους του δάσους, αλλά και τις διόδους επικοινωνίας του με τους γύρω οικισμούς.

13 Αυξημένη είναι η κυκλοφορία κατά τους θερινούς μήνες στους δασικούς δρόμους του ΒΔ τμήματος του δάσους, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι οργανωμένοι χώροι αναψυχής. Στο ανατολικό τομέα του δάσους η δραστηριότητα αναψυχής είναι σχετικά περιορισμένη, αλλά λόγω γειτνίασης με αγροτικές περιοχές εμφανίζουν κίνηση σταθερή σ όλη τη διάρκεια του έτους. 9.Δασικές τεχνικές υποδομές Το περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1997, αποτέλεσε μέρος για εκτέλεση πολλών Δασοτεχνικών και Υδρονομικών έργων, με στόχο τόσο την πυροπροστασία, όσο και την καταστολή πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήσαμε το οδόμετρο του αυτοκινήτου μας και την μελέτη Βελτίωσης και κατασκευής τεχνικών έργων δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, για να καταγράψουμε τα συγκεκριμένα έργα (Φάσσας & άλλοι, 2007). Παρατηρήσαμε ότι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών έργων κυμαίνεται από μέτρα για το δασικό δρόμο Α1Τ1 και από μέτρα στον Α2Τ2 δασικό οδικό άξονα. Είναι συνεπώς οι δύο κύριοι οδικοί άξονες πλήρης από τεχνικά έργα και μάλιστα στον άξονα Α1Τ1 έχουμε δύο Αντλιοστάσια συνοδευμένα με δεξαμενή ή με σωληνωτό οχετό, ενώ στον άξονα Α2Τ2 μόνο μια πλακοσπεπή γέφυρα με αντλιοστάσιο (Φωτ. 15). Φωτογραφία 15. Δεξαμενή Νο 4 με αντλιοστάσιο στον οδικό άξονα Α1Τ1 -περιοχή Πολύζοβα Φωτογραφία 16. Πλακοσκεπής Οχετός (θέση Κρυονέρι) Φωτογραφία 17. πυκνή βλάστηση στο ρέμα λόγω ύδατος Φωτογραφία 18. Σωλήνας αντλιοστασίου συνδεόμενο με κρουνό Φωτογραφία 19: Πλακοσκεπής οχετός στο Δάσος Φωτογραφία 20:Υδατοδεξαμενή Νο4 (Περιοχή του Σέιχ Σου, άξονας Α1Τ1 Πολύζοβα) 4.1 Λύσεις πυροπροστασίας χαμηλού κόστους δασικών κατασκευών. 1. Δεξαμενές Οι δεξαμενές νερού διακρίνονται σε: κτιστές (σταθερές), μεταφερόμενες, υπόγειες, υπέργειες, μεταλλικές και πλαστικές.η θέση της τοποθέτησης ή εγκατάστασης δεξαμενής

14 νερού εξαρτάται κάθε φορά από την κλίση του εδάφους και από το είδος της δεξαμενής. Ανάλογα με την χωρητικότητα της δεξαμενής επιλέγεται το πάχος των τοιχωμάτων. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκαν πλαστικές δεξαμενές λόγω του ότι έχουν τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες: 1) Η τοποθέτηση τους είναι εύκολη, 2)Το κόστος τους είναι εξαιρετικά χαμηλό, 3)Είναι δυνατή η μεταφορά τους. Οι δεξαμενές αυτές θα συλλέγουν βρόχινο νερό, ενώ παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα άντλησης νερού και από το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σκοπός είναι το νερό που συλλέγετε να χρησιμοποιείται για διαβροχή του εδάφους σε ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα έναρξης πυρκαγιάς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεται η υγρασία της δασικής καύσιμης ύλης και έτσι να μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι θέσεις, καθώς και ο αριθμός τον δεξαμενών που θα τοποθετηθούν σε αυτές είναι οι εξής: 1. Στην θέση Κράνος δύο δεξαμενές, χωρητικότητας m 3 έκαστη. Η περιοχή αυτή λόγω της ύπαρξης θέσης θέας και χώρου αναψυχής γίνεται πόλος έλξης για πολλούς επισκέπτες. Παρατηρήσαμε έντονο πρόβλημα από παρατημένα σκουπίδια καθώς και αυτοσχέδιες ψησταριές στο έδαφος, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα έναρξης πυρκαγιάς. Επίσης επιλέξαμε την συγκεκριμένη θέση λόγω του ότι στην περιοχή υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εφοδιασμό των δεξαμενών σε περίπτωση ανομβρίας και η κλίση του εδάφους είναι κατάλληλη (15-30%), για να μπορεί να γίνει ικανοποιητική διαβροχή κατά μήκος της πλαγιάς. Τέλος η περιοχή είναι εύκολα προσβάσιμη από τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία θα ανατεθεί η διαβροχή της πλαγιάς τις ημέρες που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Φωτογραφία 21-23: Δυτική έκθεση τοποθέτησης της 1 ης Δεξαμενής, από τη θέση Κράνος και διαβροχή δασωμένης έκτασης Φωτογραφία 24 & 25: Ανατολική έκθεση τοποθέτησης της 2 ης Δεξαμενής, από τη θέση Κράνος και διαβροχή χαμηλής δασικής βλάστησης Φωτογραφία 25-26: Σωλήνας ύδρευσης και κρουνός πυρόσβεσης στη Θέση Κράνος

15 2.Στην θέση γέφυρα Κρυονερίου, μία δεξαμενή 2.000m 3, που θα συλλέγει το βρόχινο νερό και παράλληλα θα χρησιμοποιεί εφεδρικά νερό από το αντλιοστάσιο τις περιόδους ανομβρίας. Φωτογραφία 27:Πλαγιά διαβροχής από τη θέση Κρυονέρι Μετρήσαμε με laser πυξίδα την κλίση, τις αποστάσεις οριζόντιες, κάθετες και κεκλιμένες και το αζιμούθιο στα πλαϊνά της κοίτης και στο κέντρο του ρέματος για να αποτυπώσουμε το βάθος στα ανάντι και κατάντι του τεχνικού έργου, προκειμένου να αποφασίσουμε τη θέση τοποθέτησης της δεξαμενής μας. Παρατηρήσαμε ότι με κατεύθυνση από τον Άγιο Παύλο προς τη Θέση Κράνος μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά και σε απόσταση 45μέτρων από το τεχνικό έργο, δηλαδή με κατεύθυνση το μονοπάτι Μ2 (φωτ.26-27). Μετρήσεις με TRUE PULSE 360: Β-ΒΑ πλευρά (ανάντι έργου) Ν πλευρά (κατάντι έργου) Σημείο HD Az INC SD VD (m) (m) (m) Κοίτη ,8-66,8 6,9-6,4 Αριστερά 6,7 337,1-12,3 6,8-1,5 Δεξιά 10,6 96, ,8-2,4 Σημείο HD Az INC SD VD (m) (m) (m) Κοίτη ,7-32, Αριστερά 20,5 173,5-18,1 21,6-6,7 Δεξιά 14,9 192,7-28,5 17-8,1 Μορφή Κοίτης Ρέματος στα Ανάντη Μορφή Κοίτης Ρέματος στα Κατάντη 0-6,7-12, , , HD (m) -6, ,6 INC -12,3-66, ,9-18, , , , HD (m) ,5-14,9 INC -18,1-32,6-28,5 HD (m) INC Φωτογραφία 26 : Γέφυρα στη Θέση Κρυονέρι 3. Στους Πυλώνες ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, περιοχή Εξοχής, δύο δεξαμενές 2.000m 3, που θα συλλέγει το βρόχινο νερό και παράλληλα χρησιμοποιούνται για καταστολή πυρκαγιάς σε πιθανή υπερφόρτωση του πυλώνα και ανάφλεξης του. Φωτογραφία 27: Κοίτη του ρέματος στη Θέση Κρυονέρι Τα προτεινόμενα είδη δεξαμενών συλλογής ομβρίων υδάτων είναι:

16 Α/Α ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΛΙΤΡΑ) ΥΨΟΣ (ΜΕΤΡΑ) ΒΥΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΑ) ΜΗΚΟΣ (ΜΕΤΡΑ) ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ,72 0,86 1, , ,77 0,88 1, , ,93 1,02 1, , ,10 1,30 1, ,34 Εικόνα 1. Προτεινόμενη Κατασκευή Τσιμεντένιας Δεξαμενής Χάρτης 3. Θέσεις προτεινόμενων έργων εντός του περιαστικού δάσους Σέιχ- Σου 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα της έρευνας μας μπορούν να συνοψιστούν στις εξής διαπιστώσεις: 1. Η άριστη οδική πυκνότητα σε συνδυασμό με την ψηφιακή χαρτογράφηση του οδικού δικτύου και την παροχή του σε μορφή GPS χαρτών για τα πυροσβεστικά οχήματα κρίνεται επιτακτική ανάγκη. 2. Η χρήση δεξαμενών συλλογής όμβριων υδάτων είναι η πιο εύκολη και οικονομική λύση για να αυξάνεται η εδαφική υγρασία τους θερινούς μήνες. 3. Η δυνατότητα πρόληψης πυρκαγιάς με χρήση δασοτεχνικών έργων μικρού κόστους είναι εφικτή. 4. Η ικανότητα των ατόμων που θα πραγματοποιήσουν τη διαβροχή των πλαγιών θεωρείται αυτονόητη, λόγω μη αναγκαίας ειδίκευσης τους (δασεργάτες, πυροσβέστες ή εθελοντές πυροσβέστες). 5. Η διαβροχή των πλαγιών θα γίνεται κυρίως τις ημέρες που εμφανίζουν μεγάλη επικινδυνότητα για έναρξη πυρκαγιάς. 6. Η πλήρωση των δεξαμενών με νερό της ύδρευσης, όταν αυτές χρησιμοποιηθούν επισταμένως πριν τη λήξη της θερινής περιόδου, θεωρείται αυτονόητη. Επομένως κατανοούμε ότι χρησιμοποιώντας τη διαβροχή του εδάφους για να αλλάξουμε τόσο την εδαφική υγρασία, όσο και την υγρασία της καύσιμης ύλης συντελούμε στην αποτροπή πιθανότητας ανάφλεξης και άρα έναρξης πυρκαγιάς. Διαπιστώσαμε ότι οι πυροσβέστες που καλούνται να κάνουν περιπολίες εντός του περιαστικού δάσους του Σέιχ-Σου πρώτον δεν είναι εφοδιασμένοι ούτε με έναν συμβατικό χάρτη ανά όχημα, δεύτερον δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή που περιπολούν, τρίτον

17 υπάρχει αδυναμία από μέρους τους να κατανοήσουν που τελειώνει το οδικό δίκτυο και που αρχίζει η αντιπυρική ζώνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα αδυναμίας έγκαιρης επέμβασης εντός 15 λεπτών στον τόπο εμφάνισης της πυρκαγιάς. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές καταλήξαμε ότι καλό θα ήταν να δημιουργηθεί ένα σύστημα βάσης δεδομένων πάνω σε ψηφιακό μοντέλο εδάφους και να τοποθετηθεί σε εφαρμογή GPS τελευταίας τεχνολογίας για αυτοκίνητα ή πυροσβεστικά οχήματα, για γρήγορη και αποτελεσματική χρήση του για την άσκηση Στρατηγικού Πλάνου Καταστολής Πυρκαγιάς στο Περιαστικό Δάσος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκατζογιάννης Στ., Κυριακίδης, Π., Γκίγκης Χ., Διαχειριστικό Σχέδιο, Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Γραμματικόπουλος Γ., Τουρλακίδης Χρ., Ειδική οριστική μελέτη αναδάσωσης βελτίωσης βλάστησης καμένου περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, Δ/νση Δασών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Αναδασώσεων, Θεσσαλονίκη. Δημητρακόπουλος Π. Α. και Σκούρτος Σ.Μ., Οικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Πρακτικά 2 ου Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Μυτιλήνης, Σεπτ 1991.σελ , Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη. Δημητρακόπουλος Π. Α., Πανεπιστημιακές Σημειώσεις στο μάθημα των Δασικών Πυρκαγιών του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Δούκα Α.Κ., Δασικές Κατασκευές και Φυσικό Περιβάλλον. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη. Καϊλίδης Δ.Σ. & Παντελής Δ., Τα μεγέθη των πυρκαγιών των δασών θαμνότοπων χορτοβοσκοτόπων και η σχέση τους με τους μετεωρολογικούς παράγοντες με τη διάρκεια του έτους και του 24ώρου.Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τόμος ΛΒ/3, έκδοση Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Καϊλίδης Δ.Σ., Δασικές Πυρκαγιές, 3 η Έκδοση. Γιαχούδης, σελ.297, Θεσσαλονίκη. Κοντός Π., 1926, Κατά των πυρκαγιών των δασών, Τμήμα του βιβλίου του ιδίου «Διαχείρισις Ελληνικών Δασών» Βασιλική Γεωργική Εταιρεία, Γεωπονική Σχολή, Ελληνογαλλικό Τυπογραφείο, σελ.25, Αθήναι. Μαυρομάτης, Το βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλάστησης, βιοκλιματικοί χάρτες. Ι. Δ. Ε. Α. Αθήναι. Μουλόπουλος, Χρ., Παρατηρήσεις και Έρευνα επί της αναγεννήσεως καιόμενων δασών Pinus halepensis Mill. Θεσσαλονίκη. Στεργιάδης, Γ Διάνοιξη δάσους και μεταφορά του ξύλου. Εκδόσεις Γιαπούδη Γιαχούδη, σελ. 208, Θεσσαλονίκη. Στεργιάδου Αν., Καραγιάννης Ε., Γιαννούλας Β., Καραχάλιος Π., Η Συμβολή της Διάνοιξης στην Ανάδειξη και Ανάπτυξη του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 10 ου Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας,26-29 Μαΐου, με θέμα: «Έρευνα, Προστασία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Περιαστικών Δασών και Αστικού Πρασίνου», Τρίπολη. ISBN σ , Θεσσαλονίκη. Στεργιάδου Α., Ανάδειξη, ανάπτυξη και διάνοιξη των ορεινών περιοχών (Ν.Γρεβενών, Ν.Κιλκίς, Ν. Ιωαννίνων), Διδακτορική διατριβή, 1 η ειδική έκδοση της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, τομ.39/1996- Τιμητικός τόμος Ομότιμου Καθηγητή Πανέτσου, σελ. 160, Θεσσαλονίκη. Stergiadou A., Valese E., Lubello D., Detailed cartography system of fuel typew for preventing forest fires.proceedings 6 th International Workshop of EARSEL th September 2007, pp Thessaloniki. Φάσσας, Θ. Αβράμης Θ., Καλαϊτζή Γ., Πανταζόπουλος Χρ., Σαρβάνη Χρ., Γιαννάκης Αρ., Βελτίωση και Κατασκευή Τεχνικών έργων δασικού οδικού αντιπυρικού δικτύου περιαστικού δάσους θεσσαλονίκης. Έκδοση Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Δασών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Ψιλοβίκος Θ., Προσαρμογή τεχνικών έργων δασικής οδοποιίας σε δάση υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Μεταπτυχιακή διατριβή. M. A. Arthur, R. D. Paratley and B. A. Blankenship, Single and Repeated Fires Affect Survival and Regeneration of Woody and Herbaceous Species in an Oak-Pine Forest, Journal of the Torrey Botanical Society, Vol. 125, No. 3 (Jul. - Sep., 1998), pp , URL: stable/ Horvart, I., Glavac, V., Ellenberg, H., Vegetation Sudosteuropas = Vegetation of Southeast-Europe, Verlag Fischer, Stuttgart. Smith, K., Environmental hazards: Assessing risks and reducing disaster, 3 rd edition, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York. Spanos, Ι., P., Platis, I. Meliadis and A. Tsiontis, A review on the ecology and management of the Samaria Gorge, a Greek biosphere reserve, Journal of Geography and Regional Planning Vol. 1(2), pp , April, 2008, UK. ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΘΕ, Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Οριοθέτηση περιοχής εφαρμογής προτάσεις προς διαβούλευση, σελ.20, ( ). Υπουργείο Γεωργίας, Ομιλία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την Εβδομάδα Προστασίας Δασών, Document ( ).

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α 1. Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το κείµενο πραγµατεύεται τη µαθητική επιθετικότητα στους

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 28-4-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 3889 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ ΘΕΜΑ Α1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. «Φεντερασιόν»: σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή ιδεολογίας στη χώρα.» β. «Πεδινοί»: σελίδα 77: «Οι πεδινοί είχαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 6-9-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 9091 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 6-9-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 9091 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 6-9-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 9091 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι και προπονητικά συστήματα για την ανάπτυξη της μυϊκής μάζας Από την δεκαετία του 70 που το bodybuilding άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι και σήμερα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης μέσα από την έρευνα-δράση: διαδικασίες και αποτελέσματα Σοφία Αυγητίδου Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Κύπρο.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Κύπρο. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο η περίπτωση του Δήμου Αγίου Αθανασίου στην Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2

Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου 2 ΡΟΔΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ Φατσέα Αδαμαντία Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 3 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ Ή ΣΥΡΤΟΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 17916/10.9.2013 Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΣ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΕΙ ΟΣ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 20-06-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘ.ΠPΩΤ. ΙΑΚ/ΞΗΣ :37265/3447 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Ταχ. /νση ΧΑΪΝΑ 93 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έχοντας υπόψη :

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έχοντας υπόψη : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11526 Α.Φ.Μ. 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου ΙΒ Πληροφορίες : Η. Φαφούτης Τηλ.:210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Μετρώ από πόσα τετραγωνάκια αποτελείται το καθένα από τα παρακάτω σχήματα:

Μετρώ από πόσα τετραγωνάκια αποτελείται το καθένα από τα παρακάτω σχήματα: ÅðéôñïðÞ Äéáãùíéóìïý ôïõ ðåñéïäéêïý "ï ìéêñüò Åõêëåßäçò" ïò Ìáèçôéêüò Äéáãùíéóìüò "Ðáé íßäé êáé ÌáèçìáôéêÜ" Για μαθητές της Ε Τάξης ημοτικού 1. Συμπληρώνω το άλλο μισό.. Ακολουθώ τα βέλη και γράφω με ψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Β1. Ορόσημο www.orosimo.gr Τηλ. 2810 222 724 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-6-2014 Α1. Ο Γ. Βιζυηνός χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων, ως δραματικός πεζογράφος. Η περίτεχνη πλοκή της αφήγησης, με τις εναλλαγές των σκηνών ή των συγκρούσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 0.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 0.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 0.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας.

Κατερίνα Ροζάκου. Διδακτορική Διατριβή. Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής εργασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κατερίνα Ροζάκου Διδακτορική Διατριβή Οι πολιτικές του δώρου: Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατά τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου και οι νέες τομές στο κομματικό σύστημα

Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου και οι νέες τομές στο κομματικό σύστημα Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου και οι νέες τομές στο κομματικό σύστημα Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου ολοκλήρωσαν την αλλαγή του ελληνικού κομματικού συστήματος που είχε διαφανεί με τις εκλογές της 6 ης Μαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα