ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ"

Transcript

1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ο όρος αποκατάσταση μαστού (breast reconstruction) περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων που αφορούν στην ανάπλαση του μαστού μετά από μαστεκτομή για καρκίνο. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους χειρουργικούς χειρισμούς (α) για την ανάπλαση του όγκου του αφαιρεθέντος μαστού, (β) την αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής- θηλαίας άλω, καθώς και (γ) την επέμβαση που ενίοτε απαιτείται στον ετερόπλευρο μαστό για επίτευξη συμμετρίας. Ενδείξεις & Χρόνος αποκατάστασης Η αποκατάσταση του μαστού ενδείκνυται μετά από ολική ή μερική μαστεκτομή για καρκίνο του μαστού, καθώς και μετά από υποδόρια μαστεκτομή σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Η απόφαση για την ένδειξη, το είδος και τον χρόνο της επέμβασης λαμβάνεται μετά από προσεκτική εκτίμηση της κάθε ασθενούς από το σύνολο της ιατρικής ομάδας που ασχολείται με τον καρκίνο του μαστού (χειρουργός μαστού, ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής, πλαστικός χειρουργός, ψυχολόγος) και βεβαίως, μετά από ενημέρωση και συζήτηση με την ασθενή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονικά τεκμηριωμένη απόλυτη αντένδειξη για την αποκατάσταση του μαστού, εκτός ίσως από ασθενείς με προχωρημένη νόσο, που δεν είναι σε θέση να υποβληθούν σε επέμβαση με γενική ανασθησία. Η επέμβαση αποκατάστασης του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί : α) άμεσα, συγχρόνως με την μαστεκτομή, β) όψιμα, τουλάχιστον 6-9 μήνες μετά την μαστεκτομή και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής θεραπείας, η οποία ακολουθεί την επέμβαση, ανάλογα με την περίπτωση (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία).

2 Η επέμβαση της αποκατάστασης του μαστού συνήθως γίνεται σε δύο φάσεις: αρχικά γίνεται η ανάπλαση του νέου μαστού, με ή χωρίς ταυτόχρονη επέμβαση συμμετρικοποίησης του ετερόπλερου μαστού, εφόσον απαιτείται. Μετά από 3-4 μήνες, ακολουθεί η αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής- θηλαίας άλω (ΣΘ- ΘΑ). Για την επιλογή της μεθόδου αποκατάστασης συνεκτιμώνται η ποιότητα των ιστών στην περιοχή της μαστεκτομής, η κατάσταση του άλλου μαστού (υπερτροφία, μικρομαστία, πτώση, κλπ), ο σωματότυπος (ΒΜΙ), η γενική υγεία αλλά και η επιθυμία της ίδιας της ασθενούς. Χειρουργικές τεχνικές Για την αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή χρησιμοποιούνται διάφορες επανορθωτικές μέθοδοι, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : Ι. Ανάπλαση του μαστού με χρήση μόνο αλλοπλαστικών υλικών (ενθέματα σιλικόνης, διατατήρες μαστού) ΙΙ. Ανάπλαση του μαστού με χρήση αυτόλογων ιστών (κρημνοί) και αλλοπλαστικών υλικών ΙΙΙ. Ανάπλαση του μαστού με χρήση μόνο αυτόλογων ιστών (κρημνοί, έγχυση λίπους). Οι μέθοδοι αποκατάστασης με χρήση αλλοπλαστικών υλικών είναι κατά κανόνα απλούστερες χειρουργικές τεχνικές και ενδείκνυνται κυρίως στις περιπτώσεις άμεσης αποκατάστασης του μαστού, συγχρόνως με την μαστεκτομή. Το κύριο μειονέκτημά τους είναι η ανάγκη εφαρμογής ξένου σώματος (ενθέματος σιλικόνης, διατατήρα) και η δυσκολία επίτευξης συμμετρίας με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό. Οι μέθοδοι αυτές δεν ενδείκνυνται όταν έχει προηγηθεί ακτινοβολία στην περιοχή της μαστεκτομής. Οι μέθοδοι αποκατάστασης με χρήση μόνο αυτόλογων ιστών έχουν το βασικό πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται η χρήση ξένου σώματος, ενώ η επίτευξη καλύτερης συμμετρίας με τον άλλο μαστό είναι εφικτή. Αποτελούν επεμβάσεις πολύωρες και τεχνικά πιο δύσκολες, συνοδεύονται από μεγαλύτερη νοσηρότητα, αλλά τα αποτελέσματα που προσφέρουν είναι εξαιρετικά. I. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3 Αποτελεί την απλούστερη μέθοδο αποκατάστασης και προτιμάται κυρίως στις περιπτώσεις άμεσης αποκατάστασης του μαστού. Μετά την ολοκλήρωση της μαστεκτομής τοποθετείται ένθεμα σιλικόνης, ανατομικού σχήματος, κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ. Σε περίπτωση που το δέρμα του θώρακα στην περιοχή της μαστεκτομής είναι ανεπαρκές για την κάλυψη του ενθέματος, προτιμάται η τοποθέτηση ειδικού ιστικού διατατήρα μαστού. Οι ιστικοί αυτοί διατατήρες γεμίζουν σταδιακά με φυσιολογικό ορό με τη βοήθεια ειδικής βαλβίδας. Έτσι εξασφαλίζεται η προοδευτική διάταση των ιστών του θώρακα προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος και το σχήμα του νέου μαστού. Οι ιστικοί διατατήρες μόλις ολοκληρωθεί η διάταση- αφαιρούνται και αντικαθίστανται, σε άλλοτε άλλο χρόνο, με μόνιμα ενθέματα σιλικόνης σταθερού όγκου. Οι ιστικοί διατατήρες μαστού τύπου Becker, είναι διθάλαμοι, αποτελούνται κατά το ήμισυ από φυσιολογικό ορό και κατά το ήμισυ από γέλη σιλικόνης, και μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στην ασθενή. Η χρήση των ανωτέρω μεθόδων αποκατάστασης ενδείκνυνται μετά από απλή ή τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, εφόσον η ποιότητα και ποσότητα δέρματος και μαλακών μορίων της πάσχουσας περιοχής είναι ικανοποιητικές. Τα μειονεκτήματα των τεχνικών αυτών αφορούν κυρίως στην ανάγκη χρησιμοποίησης ξένου σώματος, αλλά και στα μέτρια αισθητικά αποτελέσματα τα οποία δίνουν, λόγω της δυσκολίας επίτευξης συμμετρίας με τον άλλο υγιή μαστό. Συχνά, προτείνεται και διενεργείται επέμβαση συμμετρικοποίησης του ετερόπλευρου μαστού (μείωση, ανόρθωση, αύξηση). Σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης μαστεκτομής και σύγχρονης αποκατάστασης και των δύο μαστών, η μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι μέθοδοι αυτές αντενδείκνυνται όταν έχει ήδη προηγηθεί ακτινοθεραπεία στην περιοχή της μαστεκτομής, διότι οι ιστοί έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις και η κάλυψη των ενθεμάτων με τους ακτινοβολημένους ιστούς θεωρείται επισφαλής. ΙΙ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΚΡΗΜΝΩΝ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η μέθοδος ανάπλασης του μαστού με χρήση του μισχωτού μυοδερματικού κρημνού του πλατέος ραχιαίου μυός (latissimus dorsi

4 myocutaneous flap) σε συνδυασμό με ένθεμα σιλικόνης ή διατατήρα. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, λαμβάνεται ο κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός μαζί με δερματική νησίδα από τη ράχη (μυοδερματικός κρημνός) και μεταφέρεται στην περιοχή της μαστεκτομής, μέσω υποδορίου σήραγγας στην περιοχή της μασχάλης. Για την επίτευξη ικανοποιητικού όγκου του νέου μαστού, απαιτείται - κατά κανόνα- η εφαρμογή ενθέματος σιλικόνης, που τοποθετείται κάτω από τον κρημνό. Ενδείκνυται μετά από ριζική μαστεκτομή σε περιπτώσεις όπου οι τοπικοί ιστοί είναι κακής ποιότητας (παρουσία ουλών, ακτινοβολημένο δέρμα) οπότε επιβάλλεται η μεταφορά υγιών ιστών για την ανάπλαση του νέου μαστού. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται τόσο σε άμεση, όσο και σε όψιμη αποκατάσταση. Δίνει πολύ ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα, ιδίως σε γυναίκες με σχετικά μικρούς και όχι πολύ πτωτικούς μαστούς. Το κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η παρουσία ξένου σώματος (ενθέματος σιλικόνης), το οποίο όμως καλύπτεται ικανοποιητικά με τους ιστούς του μυοδερματικού κρημνού και έτσι η μέθοδος θεωρείται ασφαλής σε περιπτώσεις που ακολουθεί, ή έχει προγηθεί, ακτινοβολία στην περιοχή της μαστεκτομής. ΙΙΙ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΚΡΗΜΝΟΙ, ΕΓΧΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ) Στην κατηγορία αυτή των μεθόδων ανάπλασης ανήκουν κρημνοί που λαμβάνονται κυρίως από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, είτε μισχωτοί, είτε ελεύθεροι. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται ελεύθεροι δερματικοί κρημνοί από τους γλουτούς ή τον μηρό. α. Χρήση του μισχωτού μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός (transverse rectus abdominis myocutaneous flap, TRAM). Με την τεχνική αυτή, ο νέος μαστός σχηματίζεται από το δέρμα και το υποδόριο λίπος του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος που βρίσκεται κάτω από τον ομφαλό, και το οποίο μεταφέρεται στην περιοχή του θώρακα αιματούμενο από τον υποκείμενο ορθό κοιλιακό μυ, ο οποίος επίσης διατέμνεται και μεταφέρεται στην περιοχή του μαστού. Εδώ δεν απαιτείται σύγχρονη τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης, λόγω του μεγάλου όγκου των ιστών που παρέχει ο κρημνός. Η μέθοδος ενδείκνυται σε γυναίκες με περίσσεια δέρματος στην κοιλιά, ή/και παρουσία

5 μεγάλου πτωτικού ετερόπλευρου μαστού διότι με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να αναπλάσουμε μαστό με μεγάλο όγκο, χωρίς να απαιτείται επέμβαση συμμετρίας στην υγιή πλευρά. Αν και το αισθητικό αποτέλεσμα του αναπλασθέντος μαστού με τον κρημνό TRAM είναι πολύ καλό, το σοβαρό μειονέκτημα της τεχνικής είναι η θυσία του ορθού κοιλιακού μυός, ενός λειτουργικά σημαντικού μυός, με συνέπεια την αποδυνάμωση του κοιλιακού τοιχώματος και την πιθανή εμφάνιση μετεγχειρητικών κηλών. Για τις ανωτέρω αναπόφευκτες συνέπειες, η μέθοδος αυτή έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια. β. Χρήση του μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός ως ελεύθερου κρημνού (free TRAM flap). Ο κρημνός αποκόπτεται τελείως από τη θέση του και μεταφέρεται στην περιοχή του αφαιρεθέντος μαστού. Εκεί, αναστομώνονται τα τροφοφόρα αγγεία του κρημνού (εν τω βάθει κάτω επιγάστρια αγγεία) με αγγεία της δέκτριας περιοχής (έσω μαστικά ή θωρακορραχιαία αγγεία). Η ελεύθερη μεταφορά του κρημνού TRAM αποτελεί μία πιο απαιτητική χειρουργική επέμβαση, είναι όμως πιο αξιόπιστη από την χρήση του κρημνού ως μισχωτού, διότι εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες αιμάτωσης των μεταφερόμενων ιστών, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται η νοσηρότητα της δότριας περιοχής (κοιλιακό τοίχωμα) εφόσον δεν απαιτείται η λήψη ολόκληρης της μάζας του ορθού κοιλιακού μυός. γ. Χρήση ελεύθερων δερματικών κρημνών βασιζόμενων σε διατιτρώσες αρτηρίες του δέρματος (perforator flaps). Αποτελούν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης μαστού όπου μεταφέρεται, με την μορφή ελεύθερου κρημνού, τμήμα δέρματος και υποδορίου ιστού από κάποια περιοχή του σώματος, χωρίς την ανάγκη ταυτόχρονης λήψης μυικού ιστού. Οι συνήθεις δότριες περιοχές είναι το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα (κρημνός DIEP, deep inferior epigastric perforator flap), η περιοχή του γλουτού (SGAP, superficial gluteal atrery perforator flap ή IGAP, inferior gluteal artery perforator flap) και η έσω επιφάνεια του μηρού (TUG, transverse upper gracilis flap), όπου περιλαμβάνεται μαζί και ο ισχνός προσαγωγός μυς. Η μεταφορά του κρημνού γίνεται μαζί με τον τροφοφόρο αγγειακό μίσχο του, που συρράπτεται με μικροχειρουργικές τεχνικές σε αγγεία του ημιθωρακίου της

6 πλευράς της μαστεκτομής (έσω μαστικά ή θωρακορραχιαία αγγεία). Αποτελούν πολύωρες και πιο απαιτητικές επεμβάσεις που όμως έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η περιορισμένη νοσηρότητα της δότριας περιοχής, η χρήση μόνο αυτόλογων ιστών και η σταθερότητα του αισθητικού αποτελέσματος. δ. Χρήση έγχυσης λίπους για ανάπλαση μαστού (fat transfer). Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του λιπώδους ιστού στην επανορθωτική χειρουργική κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Το λίπος λαμβάνεται με τις κλασσικές μεθόδους λιπαναρρόφησης, ακολουθεί ειδική επεξεργασία του (πλύση, φυγοκέντρηση) και τέλος εγχέεται με ειδικά εργαλεία στην δέκτρια περιοχή του μαστού. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα ως συμπλήρωμα άλλων τεχνικών για δευτερεύουσες διορθώσεις του σχήματος ή του όγκου του αναπλασθέντος μαστού, και σπανιότερα για την πλήρη ανάπλαση μαστού με λιπομεταφορά, δεδομένου ότι η τελευταία απαιτεί για την ολοκλήρωσή της πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις- συνεδρίες έγχυσης λιπώδους ιστού. Αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής θηλαίας άλω Η αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής θηλαίας άλω (nipple areola complex reconstruction) είναι καθοριστική για να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του μαστού, και να αποκτήσει ο νέος μαστός «φυσική» όψη. Προτιμάται να γίνεται τουλάχιστον 3 μήνες μετά την αρχική επέμβαση αποκατάστασης του μαστού και αφού έχει σταθεροποιηθεί το σχήμα και η θέση του, και έχει επιτευχθεί η επιθυμητή συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό. Για την ανάπλαση της θηλής χρησιμοποιείται συνήθως μικρός τοπικός κρημνός επί του νεοσχηματισμένου μαστού, ή σύνθετο ελεύθερο μόσχευμα από την ετερόπλευρη θηλή. Η θηλαία άλως σχηματίζεται με ελεύθερο δερματικό μόσχευμα ολικού πάχους από περιοχές με σκουρόχρωμο δέρμα (π.χ. μηροβουβωνικές χώρες), ή με τη μεθοδο της δερμοστιξίας (ιατρικό τατουάζ). Η τεχνική αυτή πλεονεκτεί διότι αφενός μεν δεν υπάρχει νοσηρότητα δότριας περιοχής, αφετέρου δε παρέχει πιο αξιόπιστο και σταθερό αποτέλεσμα. Επιπλοκές

7 Οι άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν την εμφάνιση αιματώματος, την ορώδη συλλογή στη δότρια περιοχή του κρημνού, την ισχαιμία της νησίδας του κρημνού που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπλαση του μαστού και η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μερική ή και πλήρη νέκρωσή του. Άλλοτε μπορεί να εμφανιστεί επιμόλυνση του ενθέματος και ανάγκη αφαίρεσής του. Οι όψιμες επιπλοκές περιλαμβάνουν την εμφάνιση ρικνωτικής κάψας γύρω από το ένθεμα του μαστού, καθώς και την παρουσία ασυμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών. Oγκοπλαστική Χειρουργική Ο κλάδος της Ογκοπλαστικής Χειρουργικής (oncoplastic surgery) ασχολείται με τη διόρθωση του μαστού μετά από περιορισμένες επεμβάσεις μαστεκτομής, όπως ογκεκτομές ή τμηματεκτομές. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται άμεση ανάπλαση του μαστού, με συνδυασμένη εφαρμογή τροποποιημένων μεθόδων μειωτικής ή αυξητικής μαστοπλαστικής, συνήθως με σύγχρονη διόρθωση του ετερόπλευρου μαστού για την επίτευξη συμμετρίας. Πρέπει να τονιστεί ότι η επανορθωτική χειρουργική του μαστού αποτελεί πλέον μέρος της συνολικής θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Ο ρόλος του Πλαστικού Χειρουργού είναι σημαντικός, όχι μόνο στην ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις δυνατότητες αποκατάστασης μετά τη μαστεκτομή, αλλά και στην επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης μεθόδου ανάλογα με την περίπτωση, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές μπορούν να προσφέρουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.

H AΠ AΠOKATA OKATAΣΤΑΣΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠO ΑΠO ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Dr Γ.Α ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ» Στη διαδικασία συμμετέχει ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

} } ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία. 417.343 άτομα. Ποσοστό πληρότητας: 91% Αριθμός ημερών νοσηλείας: 225.077

} } ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία. 417.343 άτομα. Ποσοστό πληρότητας: 91% Αριθμός ημερών νοσηλείας: 225.077 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΟΚΤ.-ΝΟΕ.-ΔΕΚ. 2009 ΤΙΜΗ 0,01 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ } Ποσοστό πληρότητας: 91% } Αριθμός ημερών νοσηλείας: 225.077 } Αριθμός νοσηλευθέντων: 67.071 } } Χειρουργικές επεμβάσεις: 17.049 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Είδη τεχνικών για την αύξηση μαστού.

Είδη τεχνικών για την αύξηση μαστού. Είδη τεχνικών για την αύξηση μαστού. Η αύξηση του μαστού γίνεται κυρίως με ένθεμα σιλικόνης. Άλλες τεχνικές όπως μεταμόσχευση λίπους ή ενέσιμα υλικά βραδείας απορρόφησης, αναπτύσσονται τελευταία και παίρνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450 ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450 ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ρ. Γιόλα Μάρκου - ρ. Ελένη Κακουρή Συστηµατική θεραπεία Ελένη Περατοπούλου Λεµφοίδηµα

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καρκίνος μαστού και ο ρόλος του νοσηλευτή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Καρκίνος μαστού και ο ρόλος του νοσηλευτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καρκίνος μαστού και ο ρόλος του νοσηλευτή ΟΝΟΜ/ΝΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡ ΑΛΗ Αριθμός Μητρώου: 300 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund, ως μία υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ [αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Από τη Λαπαροσκοπική στη Ρομποτική Χειρουργική - Η νέα εποχή Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Μικροτομής (SingleSite) Παθήσεις Οισοφάγου Ρομποτική Γαστρεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ)

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΩΣΗΣ - ΑΝΔΡΟΠΑΥΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗΣ) Δύο είναι οι κυριότερες παθήσεις που αφορούν τη σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΤΑΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006

Κυριακή, 3 Σεπτεµβρίου 2006 Χρήστος Μαρκόπουλος Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών /ντης Κλινικής Μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού - Στατιστικά στοιχεία Στη χώρα µας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους)

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους) Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους) Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους) Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ρομποτική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του προστάτη & της ουροδόχου κύστης στον άνδρα Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική

Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Αισθητικής - Κοσμετολογίας Πτυχιακή εργασία Θέμα : Εφαρμογές των Lasers στην Αισθητική Ιατρική Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου με πρόθεση Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ EXCIMER LASER 2. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ 2.1. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ (ICG) 2.2. TΟΜΟΓΡΑΦIΑ ΒΥΘΟY ΟΦΘΑΛΜΟY (OCT) 2.3. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα