Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)"

Transcript

1 Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

2 Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά την κάµψη µε αποτέλεσµα να επιτρέπεται η πλήρης κίνηση του ισχίου. Στη πάθηση αυτή παρατηρείται παθολογική πρόσκρουση της κεφαλής του µηριαίου οστού στην κοτύλη είτε το αντίστροφο είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Η κεφαλή του µηριαίου οστού χάνει την σφαιρικότητά της µε αποτέλεσµα την πρόσκρουση (µορφή Cam). Σε άλλη περίπτωση η κοτύλη παρουσιάζει σηµαντική αύξηση των ορίων της ή αυξηµένη οπίσθια κλίση οδηγώντας και πάλι σε πρόσκρουση (µορφή Pincer). Συχνά συνυπάρχουν και οι δύο µορφές πρόσκρουσης. Ταξινόµηση των διαφόρων τύπων µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. ΟΙ περιοχές µε σκίαση είναι τα σηµεία στα οποία γίνεται οστική πρόσκρουση.

3 Η µορφή πρόσκρουσης Cam όπου η κεφαλή δεν είναι πλέον σφαιρική και προσκρούει στην κοτύλη. Με ποιές άλλες βλάβες συνοδεύεται η µηροκοτυλιαία πρόσκρουση; Συνήθεις δευτερογενείς βλάβες είναι η βλάβη του αρθρικού χόνδρου, η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου, η αυξηµένη χαλαρότητα της άρθρωσης και η οσφυαλγία. Το ΣΜΠ είναι συχνό σε αθλητές αλλά και δραστήριους νέους ανθρώπους. Δεν είναι ακόµα σαφές εάν το πρόβληµα οφείλεται σε συγγενή αίτια ή είναι επίκτητο. Συχνά όµως υπάρχει δοµική ανωµαλία στο ισχίο, ενώ η πάθηση είναι συνήθως αµφοτερόπλευρη σε ποικίλη βαρύτητα όµως. Το πρόβληµα αυτό συνδέεται µε την εµφάνιση πρώιµης αρθρίτιδας του ισχίου. Ποιά είναι τα συνηθέστερα συµπτώµατα; Το πρόβληµα µπορεί να εµφανιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή από την εφηβική έως τη µέση ηλικία. Συνήθως οι ασθενείς παρατηρούν πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου µετά από παρατεταµένη παραµονή στην καθιστική θέση ή µετά από βάδιση. Ο πόνος µπορεί να είναι συνεχής ή διαλείπων, βύθιος ή διαξιφιστικός και να συνοδεύεται µε άλλα συµπτώµατα όπως εµπλοκή ή αναπήδηση. Πως γίνεται η διάγνωση του συνδρόµου µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Η διάγνωση µπορεί να γίνει εύκολα ή να είναι διάγνωση εξ αποκλεισµού. Η διάγνωση στους περισσότερους ασθενείς µπορεί να γίνει από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον απλό ακτινολογικό έλεγχο. Οι ασθενείς αναφέρουν άλγος στο ισχίο και µείωση της κινητικότητάς του. Κλινικά διαπιστώνεται περιορισµός ιδίως της έσω στροφής και αναπαραγωγή του άλγους. Στον ακτινολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η µορφολογία του µηριαίου και της κοτύλης καθώς και η παρουσία αρθρίτιδας. Στη µαγνητική τοµογραφία διαπιστώνεται ρήξη του επιχείλιου χόνδρου ή βλάβη στις αρθρικές επιφάνειες. Επίσης µπορεί να αποκλεισθεί η παρουσία οστεονέκρωσης. Συχνά οι ασθενείς αναφέρουν πόνο τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια επιφάνεια του ισχίου και το δείχνουν µε χαρακτηριστικό τρόπο.

4 Κατά την κλινική εξέταση παρατηρείται συνήθως πόνος κατά την έσω στροφή σε κάµψη του ισχίου 90 ο (αριστερά), τάση για έξω στροφή κατά την κάµψη του ισχίου (µέσο) και πόνος κατά την έκταση του ισχίου. Ποιά είναι η διαφορική διάγνωση του συνδρόµου µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Δυσπλασία του ισχίου Οσφυαλγία Ισχιαλγία Ιερολαγονίτιδα Τροχαντηρική θυλακίτιδα Σύνδροµο απιοειδούς Ψυχοσωµατικός πόνος Θλάση κοιλιακών Κήλη Τενοντίτιδα του λαγονοψoίτη Πως αντιµετωπίζεται συντηρητικά το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Η αρχική αντιµετώπιση µπορεί να είναι συντηρητική εκτός εάν η δοµική διαταραχή είναι σηµαντική ή τα συµπτώµατα του ισχίου είναι έντονα. Κατά την συντηρητική αντιµετώπιση είναι αναγκαία η τροποποίηση των δραστηριοτήτων και η αποχή από την καταπόνηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνδυασµό µε ενδυνάµωση των µυών που κινούν το ισχίο. Η συντηρητική όµως θεραπεία δεν είναι δυνατό να αλλάξει την ανατοµική βλάβη ή να διορθώσει το πρόβληµα. Πως αντιµετωπίζεται χειρουργικά το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Σκοπός της επέµβασης είναι η διόρθωση ή η αφαίρεση της υποκείµενης οστικής βλάβης και η επιδιόρθωση των δευτερογενών βλαβών, όπως είναι η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου ή απώλεια του αρθρικού χόνδρου. Ο λιγότερο τραυµατικός τρόπος επίτευξης των στόχων είναι η αρθροσκόπηση του ισχίου. Κατά την επέµβαση αυτή τοποθετείται εντός της άρθρωσης του ισχίου µία κάµερα διαµέτρου 5 mm δια µία ίδιου µεγέθους τοµής του δέρµατος και αφού ελεγχθούν τα ανατοµικά στοιχεία της άρθρωσης τοποθετούνται διάφορα εργαλεία µε τα οποία πραγµατοποιείται επιδιόρθωση των βλαβών. Η διάρκεια της επέµβασης κυµαίνεται µεταξύ 1 και 2 ωρών ενώ ο ασθενής παραµένει νοσηλευόµενος για 1 βράδυ.

5 Η αρθροσκόπηση του ισχίου βοηθά στη διάγνωση και στη θεραπεία του συνδρόµου µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης. Πόσο χρόνο διαρκεί η αποκατάσταση από την επέµβαση; Ο αναµενόµενος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου 4 µήνες. Το ακριβές πρόγραµµα αποκατάστασης εξαρτάται από το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενή, από το είδος των ενδαρθρικών βλαβών, από το είδος των παρεµβάσεων και τέλος από την συµµόρφωση του ασθενή. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της επέµβασης; Οι κίνδυνοι µετά την επέµβαση είναι σχετικά σπάνιοι αλλά όχι ανύπαρκτοι. Μεταξύ των πιθανών προβληµάτων είναι τα παρακάτω: Φλεβική θρόµβωση Φλεγµονή Αστάθεια Κάταγµα του µηριαίου αυχένα Έκτοπη οστεοποίηση Άσηπτη νέκρωση της κεφαλής Δηµιουργία συµφύσεων Πόσο χρόνο θα πρέπει να περιµένω µέχρι να αποφασίσω να υποβληθώ σε επέµβαση; Ασθενείς µε κλινική συµπτωµατολογία µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης που δεν υποχωρεί µε την συντηρητική αγωγή θα πρέπει να υποβάλλονται σε αρθροσκόπηση του ισχίου. Οι βλάβες δεν βελτιώνονται µε τον χρόνο αντίθετα αθροίζονται και άλλες βλάβες συχνά σηµαντικές που οδηγούν σε πρώιµη εκφύλιση της άρθρωσης. Μπορεί το πρόβληµα να αντιµετωπιστεί µε ενέσεις, ενδαρθρικές εγχύσεις ή φυσικοθεραπεία;

6 Το πρόβληµα σε γενικές γραµµές είναι χρόνιο και δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε εγχύσεις ή σε φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία θα πρέπει να εστιάζεται σε ενδυνάµωση των µυών και όχι σε ασκήσεις διάτασης. Αντίθετα, η εντατική διάταση του ισχίου όπως συµβαίνει στη γιόγκα µπορεί να επιδεινώσει σηµαντικά τα συµπτώµατα. Ποιά είναι τα αποτελέσµατα της αρθροσκόπησης; Σύµφωνα µε τις διάφορες µελέτες 85-90% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αρθροσκόπηση επιστρέφουν στις αθλητικές δραστηριότητες στο ίδιο επίπεδο που βρίσκονταν πριν εµφανιστεί το πρόβληµα. Δεν είναι όµως ακόµα πλήρως επιβεβαιωµένο εάν η αρθροσκόπηση αναστρέφει την πορεία προς την αρθρίτιδα. Γιατί να µην περιµένω µέχρι να υποβληθώ σε ολική αρθροπλαστική; Η ολική αρθροπλαστική είναι µία ακρωτηριαστική επέµβαση, η οποία πραγµατοποιείται σε ηλικιωµένους µε περιορισµένη λειτουργική δραστηριότητα και έχει περιορισµένη διάρκεια ζωής, συνήθως χρόνια. Αυτό αφορά ακόµα την αρθροπλαστική επιφανείας. Επιπλέον, τα συµπτώµατα της πάθησης είναι σηµαντικά και συχνά παρεµποδίζουν την καθηµερινή λειτουργία του ασθενή.

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός.

www.bolanis.gr Χειρουργός Ιωάννης Κ. Μπολάνης Νόσος Crohn Επιμέλεια Ιωάννης Κ. Μπολάνης Χειρουργός. Επιμέλεια. Μετάφραση από την Αγγλική έκδοση του NACC Ίλια Δαούση. Τηλ.: 210 72.10.000, Κιν.: 6945 588 540, Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Τι είναι η Νόσος του Crohn;... 3 Πως λειτουργεί το πεπτικό σύστημα;...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική. Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον

Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική. Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Health ΤΕΥΧΟΣ 210 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική Πόσο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα