14. ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14. ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Οι προπτώσεις των γεννητικών οργάνων αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα όργανα και περιλαμβάνουν το τράχηλο, τη μήτρα και τα τοιχώματα του κόλπου. Οι προπτώσεις του κόλπου μπορεί να αφορούν: Το πρόσθιο κολπικό τοίχωμα που συμπαρασύρει την ουροδόχο κύστη (κυστεοκήλη) Το οπίσθιο κολπικό τοίχωμα που συμπαρασύρει το ορθό έντερο (ορθοκήλη) Το δουγλάσειο χώρο που συμπαρασύρει τμήμα του λεπτού εντέρου (εντεροκήλη) Το κολπικό κολόβωμα, μετά από υστερεκτομή Το 50% των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών παρουσιάζουν διαφόρου βαθμού προπτώσεις, με η χωρίς συμπτώματα. Η συνηθέστερη ένδειξη υστερεκτομής σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών είναι η πρόπτωση μήτρας. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΩΣΕΙΣ: Γενετική προδιάθεση Πολυτοκία (κολπικοί τοκετοί) Μεγάλη ηλικία Νοσήματα του συνδετικού ιστού Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (χρόνια δυσκοιλιότητα, παχυσαρκία) ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Αίσθημα ξένου σώματος στα έξω γεννητικά όργανα Δυσκολία εκκένωσης της ουροδόχου κύστης ή ακράτεια ούρων από προσπάθεια (stress urinary incontinence) σε περιπτώσεις κυστεοκήλης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Οι προπτώσεις των γεννητικών οργάνων ταξινομούνται στην γυναικολογική εξέταση με βάση το σύστημα Baden-Walker: Βαθμός (Grade) 0 Βαθμός (Grade) 1 Βαθμός (Grade) 2 Βαθμός (Grade) 3 Βαθμός (Grade) 4 Φυσιολογική θέση των γεννητικών οργάνων Κάθοδος στη μέση της απόστασης μέχρι την είσοδο του κόλπου Κάθοδος μέχρι την είσοδο του κόλπου Κάθοδος μετά την είσοδο του κόλπου Ολική πρόπτωση Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 250

2 Η σταδιοποίηση της πρόπτωσης με βάση το σύστημα POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification System) έχει εφαρμογή στην κλινική πράξη, αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο. Τα στάδια βασίζονται στη μέγιστη απόσταση πρόπτωσης σε σχέση με την είσοδο του κόλπου: Στάδιο 0 Στάδιο I Στάδιο II Στάδιο III Στάδιο IV Όχι πρόπτωση. Τα πρόσθια και οπίσθια σημεία είναι στα -3 εκ. Ο τράχηλος (C) και ο οπίσθιος κολπικός θόλος (D) βρίσκονται μεταξύ του ολικού μήκους του κόλπου (TVL) και (TVL-2) εκ. Τα κριτήρια του σταδίου 0 δεν πληρούνται. Η μεγαλύτερη πρόπτωση είναι > 1 εκ. πάνω από το επίπεδο της εισόδου του κόλπου. Η μεγαλύτερη πρόπτωση είναι μεταξύ 1 εκ. πάνω και 1 εκ. κάτω από το επίπεδο της εισόδου του κόλπου (τουλάχιστον ένα σημείο είναι -1, 0 ή +1). Η μεγαλύτερη πρόπτωση είναι > 1 εκ. κάτω από το επίπεδο της εισόδου του κόλπου, αλλά όχι περισσότερο από (TVL-2) εκ. Πλήρης πρόπτωση ή εκστροφή. Η μεγαλύτερη πρόπτωση είναι τουλάχιστον (TVL-2) εκ. Aa Ap Ba Bp C D TVL gh pb Πρόσθιο σημείο Α Οπίσθιο σημείο Α Πρόσθιο σημείο Β Οπίσθιο σημείο Β Τράχηλος Οπίσθιος κολπικός θόλος Ολικό μήκος κόλπου Γεννητικό χάσμα Σώμα περινέου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Περιλαμβάνει: την άσκηση την απώλεια βάρους τις ασκήσεις των μυών του πυελικού εδάφους (ασκήσεις Kegel) την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 251

3 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΠΕΣΣΩΝ Οι πεσσοί χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που δεν επιθυμούν την εγχείρηση ή όταν υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις, σε μεγάλης ηλικίας γυναίκες και σε γυναίκες κατακεκλημένες που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα. Οι πεσσοί διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη και ο τύπος του πεσσού που θα επιλεγεί εξαρτάται από το βαθμό της πρόπτωσης. Σε πρόπτωση ΙΙ και ΙΙΙ βαθμού συχνότερα επιλέγονται οι πεσσοί Gellhorn. Τύποι πεσσών Α: Δακτύλιος Β: Shaatz C: Gellhorn D: Gellhorn E: Δακτύλιος με υποστήριξη F: Gellhorn G: Risser H: Smith I: Κύβος Tandem J: Κύβος K: Hodge με λαβή L: Hodge M: Gehrung N: Πιάτομε υποστήριξη O: Donut P: Δακτύλιος ακράτειας Q: Πιάτο ακράτειας R: Hodge με υποστήριξη S: Inflatoball (latex) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η συνηθέστερη χειρουργική αντιμετώπιση των προπτώσεων της μήτρας και των κολπικών τοιχωμάτων είναι η υστερεκτομή. Μετά την υστερεκτομή πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να προλαμβάνεται η πρόπτωση του κολοβώματος του κόλπου. Για το σκοπό αυτό συνιστάται η διακοιλιακή ιεροκολποπηξία ή η διακολπική ανάρτηση του κολπικού κολοβώματος με τη χρησιμοποίηση των ιερομητρικών και των sacrospinous συνδέσμων και της λαγονοκοκκυγικής περιτονίας ή των μυών. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να πραγματοποιηθούν και λαπαροσκοπικά. Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 252

4 Αναφέρονται άμεσες επιπλοκές όπως η αιμορραγία και ο τραυματισμός των ουρητήρων και όψιμες η δυσπαρεύνια, ο πόνος στο ορθό και το stress incontinence. Υποτροπή της πρόπτωσης του κολοβώματος αναφέρεται σε ποσοστό 4-7% και πρόπτωση του πρόσθιου τοιχώματος του κόλπου σε ποσοστό 30%. Η κολπόκλειση ενδείκνυται σε γυναίκες μεγαλύτερες των 80 ετών ή σε περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου που πάσχουν από σοβαρά συστηματικά νοσήματα. Ασθενείς που δεν επιθυμούν την υστερεκτομή υποβάλλονται σε διακοιλιακή ιερο-υστεροπηξία ή διακολπική υστεροπηξία με τη χρησιμοποίηση των ιερομητρικών ή των sacrospinous συνδέσμων. Υποτροπή παρατηρείται σε ποσοστό 6-25%. ΚΥΣΤΕΟΚΗΛΗ ΟΡΘΟΚΗΛΗ Κυστεοκήλη είναι η πρόπτωση του προσθίου κολπικού τοιχώματος και ορθοκήλη η πρόπτωση του οπισθίου κολπικού τοιχώματος. Η κυστεοκήλη επιδιορθώνεται με τη διενέργεια της παραδοσιακής πρόσθιας κολπορραφίας με ή χωρίς τη χρησιμοποίηση πλέγματος ή ένθετων υλικών. Οι τεχνικές παρακολπικής επιδιόρθωσης της κυστεοκήλης που πραγματοποιούνται διακολπικά ή οπισθοηβικά με ανοιχτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση δεν φαίνεται ότι υπερτερούν της παραδοσιακής πρόσθιας κολπορραφίας, όσον αφορά το ποσοστό της υποτροπής, το οποίο υπολογίζεται στο 15 35%. Η ορθοκήλη επιδιορθώνεται με τη διενέργεια της παραδοσιακής οπίσθιας κολπορραφίας, στη διάρκεια της οποίας πρέπει να αποφεύγεται ο δια ραμμάτων συμπλησιασμός των σκελών του ανελκτήρα του πρωκτού για την αποφυγή της προκαλούμενης δυσπαρεύνιας, σε ασθενείς που έχουν σεξουαλική δραστηριότητα. Η λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ορθοκήλης γίνεται με την πραγματοποίηση της ιερο-κολποπηξίας, στην οποία το πλέγμα τοποθετείται κατά μήκος της οπίσθιας επιφάνειας του κόλπου, ή μέχρι του περινέου (ιερο-κολποπερινεοπηξία). Υποτροπή μετά την εφαρμογή των τεχνικών αυτών αναφέρεται σε ποσοστό 35% έναντι 15% της παραδοσιακής οπίσθιας κολπορραφίας. ΧΡΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα βιολογικά και συνθετικά υλικά υπό μορφή πλεγμάτων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα με σκοπό να ενισχυθούν οι ευένδοτες περιοχές που έχουν χαλαρώσει και έχουν προκαλέσει προπτώσεις των κολπικών τοιχωμάτων και της μήτρας. Παρά την έλλειψη δεδομένων που αφορούν τη σχέση κινδύνου-οφέλους από την χρήση των πλεγμάτων, έχουν ενσωματωθεί στην κλινική πράξη πολλές τεχνικές και πολλά διαφορετικά υλικά, ενώ γίνονται συνεχείς τροποποιήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές από την τοποθέτησή τους. Οι επιπλοκές αυτές περιλαμβάνουν τη διάβρωση, τη συρρίκνωση και τα συρίγγια. Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 253

5 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Οι περισσότερες περιπτώσεις διάβρωσης αντιμετωπίζονται επιτυχώς με μερική αφαίρεση του πλέγματος, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η πλήρης αφαίρεση του υλικού με λαπαροτομία. ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ Πολλές γυναίκες με προχωρημένη πρόπτωση, ειδικά εκείνες με πρόπτωση του προσθίου κολπικού τοιχώματος, συνήθως δεν έχουν συμπτώματα ακράτειας ούρων από προσπάθεια, είτε επειδή ο σφιγκτηριακός μηχανισμός της ουρήθρας είναι ακέραιος, είτε επειδή η προχωρημένη πρόπτωση συστρέφει την ουρήθρα και προκαλεί απόφραξη. Μερικές από αυτές τις γυναίκες θα έχουν ακράτεια, μετά από επέμβαση διόρθωσης της πρόπτωσης. Μερικές τυχαιοποιημένες μελέτες συμπεραίνουν ότι στις περιπτώσεις αυτές, η ακράτεια μειώνεται σημαντικά αν συμπεριληφθεί κάποια συμπληρωματική επέμβαση κατά της ακράτειας. Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι η τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης (TVT) ή ανάταξη της ουρήθρας με ραφές (Kelly). Gaia Maternity Hospital - Athens Medical Center 2013 Σελίδα 254

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 11. ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Όσο ο αριθμός και η τοξικότητα των βακτηριδίων αυξάνονται στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 16 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 16 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 16 o ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ. Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. * Associate editor, reviewer. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome - OHSS) είναι συστηματική διαταραχή που οφείλεται στην κυκλοφορία αγγειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) S. Tekgu l(co-chairman), H. Riedmiller (co-chairman), E. Gerharz, P. Hoebeke, R. Kocvara, J.M. Nijman, Chr. Radmayr, R. Stein Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κολπικοί Πεσσοί(pessar-Therapie)

Κολπικοί Πεσσοί(pessar-Therapie) Κολπικοί Πεσσοί(pessar-Therapie) Οι Κολπικοί Πεσσοί εισήχθησαν πριν από πολλά χρόνια στην αγορά για να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ήπια πρόπτωση ή ήπια ακράτεια ούρων. Πρόσφατα, οι Κολπικοί Πεσσοί εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

το πρόβλημα της παχυσαρκίας σήμερα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ

το πρόβλημα της παχυσαρκίας σήμερα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ το πρόβλημα της παχυσαρκίας σήμερα ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΑΣ, ΜD, FRCS (Ed) Μέλος του Κολλεγίου των Χειρουργών του Εδιμβούργου Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδομητρίωση τι πρέπει να γνωρίζετε. Φυλλάδιο για την Ελληνική κοινότητα. Greek version

Ενδομητρίωση τι πρέπει να γνωρίζετε. Φυλλάδιο για την Ελληνική κοινότητα. Greek version Ενδομητρίωση τι πρέπει να γνωρίζετε Φυλλάδιο για την Ελληνική κοινότητα Greek version Ενδομητρίωση τι πρέπει να γνωρίζετε Εάν πιστεύετε ότι εσείς ή κάποια που γνωρίζετε ενδέχεται να έχει ενδομητρίωση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) Γονόρροια Σύφιλη Ηπατίτιδα Β Ηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του

ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ. & οι αλλεργίες της. και τους 9 μήνες. η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008 Η ΑΝΟΙΞΗ & οι αλλεργίες της ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ και τους 9 μήνες ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ η θέση και η στάση του πατέρα στην επιτυχία του ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΣΚΗΣΗ MY CLUB CARD VISA η κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Οι οδηγίες για την αντιμετώπιση των γυναικών με κυτταρολογικές ή/και ιστολογικές ανωμαλίες είναι αυτές της Αμερικανικής Εταιρίας ς και Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα