Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος"

Transcript

1 Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

2 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ) αναφέρεται στις χειρουργικές τεχνικές με τις οποίες ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός των φυσιολογικών ιστών του σώματος που αναπόφευκτα προκαλείται κατά την πραγματοποίηση κάθε χειρουργικής επέμβασης. Ο στόχος τόσο των ΕΕΜ όσο και των κλασικών ανοικτών χειρουργικών επεμβάσεων είναι ο ίδιος, δηλαδή η αντιμετώπιση μίας πάθησης εντοπισμένης σε ένα σημείο του σώματος. Με τις ΕΕΜ, η μικρή χειρουργική τομή συνεπάγεται και τον πολύ μικρότερο τραυματισμό των υποκείμενων μυών, συνδέσμων και τενόντων σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις. Άμεσα αποτελέσματα αυτού είναι η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου, των επιπλοκών και της αιμορραγίας, η βραχύτερη παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο, η μείωση της επουλωτικής αντίδρασης του σώματος στον χειρουργικό τραυματισμό και η ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενή. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση που ο χειρουργός δεν έχει επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία, ακόμη και μέσα από ελάχιστη τομή δέρματος μπορεί να προκληθεί σημαντική καταστροφή των μαλακών μορίων, αναιρώντας τον κύριο στόχο των ΕΕΜ που είναι η μείωση του χειρουργικού τραύματος. Εικόνα 1. Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος. Στην περίπτωση αυτή έχει αντικατασταθεί μόνο το πάσχον έσω διαμέρισμα του γόνατος.

3 Εικόνα 2. Στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος έχουν αντικατασταθεί και τα δύο διαμερίσματα του γόνατος. 2. Πώς εφαρμόζονται; Οι ΕΕΜ έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εξασκείται η χειρουργική τόσο στην ορθοπαιδική όσο και σε άλλες χειρουργικές ειδικότητες. Για την εφαρμογή τους απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισμός, υλικά και εργαλεία, περισσότερο απ όλα όμως είναι αναγκαίες η άρτια εκπαίδευση και εξειδίκευση του χειρουργού στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών σε ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τους οποίους διασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση των υλικών στο ισχίο και στο γόνατο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Σε ελάχιστα κέντρα του εξωτερικού οι αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος πραγματοποιούνται πειραματικά από χειρουργικά ρομπότ τα οποία τοποθετεί ο χειρουργός στην κατάλληλη θέση. 3. Τι υλικά χρησιμοποιούνται; Στις αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος ο στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι η αντικατάσταση της άρθρωσης που έχει καταστραφεί με μία τεχνητή άρθρωση. Τα υλικά και εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται τόσο στις ανοικτές όσο και στις ΕΕΜ είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτό που αλλάζει στις ΕΕΜ είναι ο περιορισμός της χειρουργικής προσπέλασης με την χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών με τους οποίους διευκολύνεται η ορθή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Στην αρθροπλαστική του ισχίου είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο της επιφάνειας του μηριαίου οστού (αρθροπλαστική επιφανείας) ενώ στην αρθροπλαστική του γόνατος είναι δυνατή η αντικατάσταση μόνο του περισσότερο πάσχοντος διαμερίσματος του γόνατος (μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική) και όχι ολόκληρης της άρθρωσης.

4 4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά των ΕΕΜ; Τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων είναι η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και της κατανάλωσης ναρκωτικών αναλγητικών, η μείωση του επεμβατικού κινδύνου σε ασθενείς πάσχοντες από άλλες παθήσεις, η μείωση της ανάγκης για μετάγγιση αίματος λόγω του περιορισμένου χειρουργικού τραύματος, η άμεση κινητοποίηση του ασθενή την ίδια ημέρα του χειρουργείου ή την επομένη, η βραχύτερη παραμονή στο νοσοκομείο (2-4 ημέρες), οι μικρές χειρουργικές τομές (μήκους 6-10 εκ.), το καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα (με ενδοδερμική συρραφή του μικρού δερματικού τραύματος), η μικρότερη ανάγκη για βοήθεια μετεγχειρητικά και η ταχύτερη επάνοδος σε φυσιολογική δραστηριότητα. Σε άλλες ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις πέραν των αρθροπλαστικών, όπως είναι π.χ. η συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου είναι σχεδόν αδιανόητη η πραγματοποίησή τους με ανοικτές τεχνικές. Εικόνα 3. Με τη συνήθη τεχνική της αρθροπλαστικής του γόνατος το μήκος της χειρουργικής τομής μπορεί να φθάσει τα 15 εκατοστά. Με τις ΕΕΜ το μήκος της τομής κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9 εκατοστών. 5. Ποια είναι τα μειονεκτήματά των ΕΕΜ; Τα μειονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων είναι η ανάγκη χρήσης σημαντικού και ακριβού τεχνικού εξοπλισμού και η μακρά και απαιτητική καμπύλη εκμάθησης της τεχνικής. Η διάρκεια της επέμβασης μειώνεται όσο βελτιώνεται η τεχνική ικανότητα και η εμπειρία του χειρουργού. Επίσης, οι ΕΕΜ έχουν οδηγήσει σε μία νέα σειρά επιπλοκών που παρουσιάζονται μόνο σε αυτές, ιδίως όταν ο χειρουργός δεν έχει σημαντική εμπειρία. Η πλημμελής τοποθέτηση των υλικών της αρθροπλαστικής ήταν σχετικά συχνή επιπλοκή τα πρώτα χρόνια εφαρμογής της τεχνικής, αλλά η επιπλοκή αυτή έχει πλέον μειωθεί σημαντικά φθάνοντας τα επίπεδα της ανοικτής τεχνικής.

5 6. Σε ποιες περιπτώσεις συνιστώνται οι ΕΕΜ; Σκοπός κάθε χειρουργικής παρέμβασης δεν είναι να πραγματοποιηθεί με μικρή τομή δέρματος, αλλά να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ασθενή με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι ΕΕΜ ενδείκνυνται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών που έχουν ανάγκη ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου. Ενδείκνυνται ιδίως σε ασθενείς με συνοδές σοβαρές παθήσεις, στους οποίους πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των υπολοίπων συστημάτων του σώματος και ιδίως του αναπνευστικού και του καρδιαγγειακού. Η εφαρμογή των ΕΕΜ είναι περισσότερο δυσχερής σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία ή σε ασθενείς με σημαντική δυσκαμψία της άρθρωσης ή παλαιά αρθρόδεση καθώς και σε ασθενείς με φλεγμονή παλαιάς αρθροπλαστικής. Σχετική αλλά όχι απόλυτη αντένδειξη αποτελεί η αναθεώρηση παλαιών αρθροπλαστικών που έχουν χαλαρώσει και πρέπει να αντικατασταθούν. Εικόνα 4. Στην ολική αρθροπλαστική του ισχίου έχει αντικατασταθεί η κοτύλη (ένα τμήμα της λεκάνης) και το άνω πέρας του μηριαίου οστού. 7. Έχουν κινδύνους για άμεσες ή μακροπρόθεσμες επιπλοκές; Η εφαρμογή ΕΕΜ απαιτεί σημαντική εμπειρία και ειδική εκπαίδευση του χειρουργού. Η εμπειρία σε ανοικτές επεμβάσεις δεν συνεπάγεται και επιτυχή εφαρμογή των ΕΕΜ. Ανεπαρκής εκπαίδευση στις ΕΕΜ μπορεί να οδηγήσει διεγχειρητικά σε σημαντικές επιπλοκές οι οποίες βεβαίως είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με μετατροπή της επέμβασης σε τυπική ανοικτή αρθροπλαστική. Βραχυπρόθεσμα οι ΕΕΜ έχουν μόνο πλεονεκτήματα ενώ μακροπρόθεσμα δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η μακρότερη επιβίωση και μικρότερη φθορά των υλικών σε σχέση με τις αρθροπλαστικές που πραγματοποιούνται με την ανοικτή τεχνική. 8. Ποια είναι τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους; Έχουν γίνει σχετικές μελέτες;

6 Υπάρχουν λίγες μελέτες κατά τις οποίες συγκρίνονται οι ανοικτές χειρουργικές τεχνικές με τις ΕΕΜ. Σύμφωνα με τις περισσότερες, οι ΕΕΜ σε έμπειρα χέρια έχουν εφάμιλλα αποτελέσματα με τις ανοικτές τεχνικές ενώ ο ασθενής επωφελείται από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ΕΕΜ και ιδίως τη μειωμένη νοσηρότητα της επέμβασης και την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του. Δεν έχει όμως ακόμα μελετηθεί η αντοχή στο χρόνο των αρθροπλαστικών που έχουν πραγματοποιηθεί με ΕΕΜ ούτε η επίπτωση των επεμβάσεων αναθεώρησης καθώς οι τεχνικές αυτές είναι σχετικά πρόσφατες. 9. Τι εμπειρία υπάρχει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό; Οι ΕΕΜ στην αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος εφαρμόζονται από πολλούς χειρουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πρωτοπόροι όμως ήσαν στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα είναι ακόμα σχετικά λίγοι οι χειρουργοί που έχουν εμπειρία από την εφαρμογή τους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος, η εφαρμογή των ΕΕΜ θα πρέπει να γίνεται από χειρουργούς που πραγματοποιούν τουλάχιστον 50 αρθροπλαστικές το χρόνο. Οι ΕΕΜ δεν πρέπει να εφαρμόζονται από χειρουργούς που σπάνια πραγματοποιούν αρθροπλαστικές ή από χειρουργούς που δεν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση και δεν έχουν εμπειρία στην χρήσ

Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4

Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 7 Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός:

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου με οστεοτομία Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Μέλος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου

Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Αντικατάσταση (Αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδική χειρουργική Αντικατάστσαση (αναθεώρηση) πρόθεσης ισχίου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπεία

Χειρουργική θεραπεία Χειρουργική θεραπεία Γεώργιος Χρ. Μπάμπης Επικ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκομείου Π.Γ.Ν. ΚΑΤ και Π.Π.Ν. Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» οστεοαρθρίτιδα των μεγάλων αρθρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση. ρήξης μηνίσκου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση. ρήξης μηνίσκου Αρθροκοπική αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης μηνίσκου Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

oστεοαρθρίτιδα ΔΕν ανέχομαι... άλλο πόνο!! Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημοτικό Πολυϊατρείο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

oστεοαρθρίτιδα ΔΕν ανέχομαι... άλλο πόνο!! Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημοτικό Πολυϊατρείο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης oστεοαρθρίτιδα ΔΕν ανέχομαι... άλλο πόνο!! Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημοτικό Πολυϊατρείο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης oστεοαρθρίτιδα Επιμέλεια - Παραγωγή Focus on Health EΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Αλεξανδροπούλου Χρηστίνα Αθανασία 1, Δρ. Παναγιωτόπουλος Ηλίας 2 1 Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική»

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» crossline 04 MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ TΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» - ΕΒΕΑ Προνοµιακή κάρτα για 100.000

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ.

Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ. Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Ισχίο Παπαθανασίου Γ., Καλπία Π., Μαντούβαλος Μ. Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της ΑΘΗΝΑ 2003 Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5Ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Σχολ. Έτος 2014-15 Τμήμα :Βθ1 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ 2015 Υπεύθυνος καθηγητής : Καραγκούνης Χρήστος ΠΕ11. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 Παναγιώτης Τσαϊλάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ Εργασία της: ΤΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα