ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/24-9-13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:36231/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 16/2013 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 7.30μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 34330/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 67, 68 και 69 του Δ.Κ.Κ. του Ν.3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Α. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους: ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Στεργίου Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ., 2) Φουλιράς Στυλιανός Αντ/δρος Δ.Σ., 3) Παπαϊωαννίδης Παναγιώτης Γραμ. Δ.Σ., 4) Παρχαρίδης Χρήστος, Αντ/ρχος, 5) Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος, Αντ/ρχος, 6) Κενανίδης Παύλος, Αντ/ρχος, 7) Πολυγιάννης Τρύφων Αντ/ρχος, 8) Τόσκος Πέτρος, Αντ/ρχος, 9) Τσαϊρίδης Αλέξανδρος, Αντ/ρχος, 10) Τζιώτζης Αθανάσιος, 11) Τσακλίδης Χρήστος, 12) Στούμπας Αντώνιος, 13) Πετκανάς Γεώργιος, 14) Αλβανού Ιωάννα, 15) Ιωαννίδης Ηρακλής, 16) Μπάσιος Κωνσταντίνος, 17) Κυζάκης Κωνσταντίνος, 18) Λιάντσης Κωνσταντίνος, 19) Κοσμάς Νικολάου Θωμάς, 20) Μοσχίδου Κυριακίδου Πηνελόπη, 21) Τέρψης Αθανάσιος, 22)Βασιλειάδη Παπαγιάννη Ελένη, 23) Παύλου Ζαχαρίας, 24) Κοντόπουλος Κωνσταντίνος, 25) Ζήσης Θεόδωρος, 25) Καραμανίδης Νικόλαος, 27) Ζέγας Λεωνίδας. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γεωργοσοπούλου Μισκία Ειρήνη Αντ/ρχος, 2)Υφαντίδης Δαμιανός, 3) Μυλωνάς Θεόδωρος, 4) Κορεντσίδου Εριφίλη, 5) Τομτζίδου Σοφία, 6)Καπρής Δημήτριος, 7) Σέτκος Γεώργιος, 8) Σιάββας Δημήτριος, 9) Τσίκος Παναγιώτης, 10) Καραπατσακίδης Νικόλαος, 11) Αποστολίδης Ηλίας, 12) Εγγλέζος Λάζαρος, 13) Καραμήτρος Γρηγόριος, 14) Καραϊσκος Βασίλειος. Β. Από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Καραταγλίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς, 2) Παπανικολάου Αναστάσιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανιάκων, 3) Ζυπίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας. ΑΠΟΝΤΕΣ: ουδείς Γ. Από τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Σαββίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου, 2) Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορομηλέας, 3) Πιπερίδης Ορέστης, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου, 4) Πέτρου Αθανάσιος Πρόεδρος Τοπικής Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης, ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσιλίδης Ηλίας Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής, 2) Καφφές Στέφανος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βασιλειάδας, 3) Σαραμπίνας Τρύφων, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γάβρου, 4) Δούκας Δημήτριος, Πρόεδρος 1

2 Τοπικής Κοινότητας Δενδροχωρίου, 5) Γκριζής Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού, 6) Κάκκος Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ιεροπηγής, 7) Πατσίκας Χρήστος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κλεισούρας, 8) Ευαγγελίδης Σταύρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κορησού, 9) Παπαλέξης Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λεύκης, 10) Σαββουλίδου Ελισάβετ, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιθιάς, 11) Γαβαλίδου Ειρήνη, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαυροχωρίου, 12) Μουχαρέμης Πέτρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μελισσοτόπου,13) Αναστασιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, 14) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Οινόης, 15)Παπαθωμάς Σωτήριος Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Τοιχιού 16) Μανώλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τσάκωνης, 17) Νικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου.. Δ) Από τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Βλάχος Ιωάννης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αυγής, 2) Μπαρμπαλιού Φωτεινή, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Βυσσινέας, 3) Μπότσαρης Βασίλειος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου, 4)Ιωαννίδης Ιορδάνης, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ομορφοκκλησιάς, 5) Μάρκου Εμμανουήλ, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, 6) Νώτης Δημήτριος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σιδηροχωρίου. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τουμανίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου, 2) Ράπκος Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Κρανιώνας, 3)Ιωαννίδου Ιωάννα Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μαυροκάμπου, 4) Καντζάκης Ιωάννης εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μελά, 5) Κύρου Νικόλαος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πολυκέρασου, 6) Σιδηρόπουλος Απόστολος, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πτεριάς, 7) Αρβανίτη Σταυρούλα, Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Χαλάρων. ΠΑΡΩΝ : Ο Δήμαρχος Καστοριάς Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Α. Στεφανή, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 6 ο : «Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δήμου Καστοριάς, έτους 2014.» Αριθμός Απόφασης: 279/13 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ αριθμ. 183/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία επιβάλει τα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου Καστοριάς, έτους 2014 όπως παρακάτω: «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων οικονομικού έτους 2014» 1) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2

3 Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο σύμφωνα με το εμβαδόν την επιφάνειάς του με συντελεστή που ορίζεται σε Ευρώ ( ), ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν.1080/80 και 1828/89). Οι προβλεπόμενες δαπάνες καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2014 είναι οι εξής: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές Τακτικών υπαλλ. με σύμβαση αορίστου ,00 χρόν.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση απολυομένων εργ/των (Τακτικοί Υπάλ. με σύμβαση ,00 Αορίστου Χρόνου) Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων (περιλ/νται βασικός μισθός, δώρα ,00 εορτών, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-συμβ. εποχιακοί Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 9.000,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ ,00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ 8.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΒΑΡΕΑ) 9.000,00 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 Παροχή γάλακτος ,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 3.000,00 κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 2.000,00 λοιπού εξοπλισμού Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 307,26 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων 3.000,00 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 500,00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.500,00 Δαπάνες μεταφοράς απορριμμάτων στη ΔΙΑΔΥΜΑ ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2.500,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.500,00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,00 3

4 Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων 4.000,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 Υλικά φαρμακείου 400,00 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 3.000,00 Προμήθεια ελαστικών αυτ/των ,00 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας ,00 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών καθαριότητας [σακούλες πλαστ ,00 κλπ] Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού[κάμερες ασφαλείας και 4.500,00 καταγραφικό χώρων αμαξοστασίου] Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων 6.000,00 Ενίσχυση μηχανισμού αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών ,00 Δήμου Καστοριάς[Δ.Ι.Α.Δ.Υ.Μ.Α Προμήθεια συσσωρευτών οχημάτων 6.000,00 Κρατήσεις προμήθειας καυσίμων ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1.000,00 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2.000,00 Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης 3.000,00 Προμήθεια προγράμματος Αποθήκης 2.000,00 Κρατήσεις προμήθειας καυσίμων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,26 Οι προβλεπόμενες δαπάνες φωτισμού του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2014 είναι οι εξής: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 Προμήθεια ηλεκτρολ. λαμπτήρων ,00 Εγκατάσταση αλλαγή - μετατρ. μετρ. από ΔΕΗ 4.000,00 Επέκταση δικτύου φωτισμού (εργασίες γενόμενες από ΔΕΗ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 Γενικό σύνολο δαπανών καθαριότητας και φωτισμού: ,26 Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα έξοδα. Από τις δηλώσεις του υποβλήθηκαν στο Δήμο Καστοριάς προκύπτει ότι για το σύνολο του Δήμου Καστοριάς η συνολική επιφάνεια των χώρων που φωτίζονται είναι ,54 τ.μ. κατοικιών και ,00 τ.μ. καταστημάτων και λοιπών χώρων. Εισηγούμαστε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1. Δ.Κ. Καστοριάς: α) κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ: 1,30 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 3,90 /τ.μ. Σύνολο εσόδων : 4

5 Α. Κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ: ,20 x 1,30 = ,26 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: ,36 x 3,90 = ,40 γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,20 /τ.μ. ετησίως δ) 1. Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ): 1.00 /τ.μ. 2. Για στεγασμένους χώρους Β κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού άνω των 1.000,00 τ.μ. για το πέραν του ορίου αυτού: 0,50 /τ.μ.για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. 3. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα, επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 /τ.μ. για τέλη καθαριότητας και φωτισμού. ε) Οι κτηνοτροφικές μονάδες απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 2. Δ.Κ. Μανιάκων, Δ.Κ. Μεσοποταμίας, Τ.Κ. Μαυροχωρίου, Τ.Κ. Κορησού, Τ.Κ. Δισπηλιού: α) κατοικίες: 1,00 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 2,00 /τ.μ. Σύνολο εσόδων : Α. Κατοικίες, κλπ: ,71 x 1,00 = ,71 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: ,00 x 2,00 = ,00 γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,17 /τ.μ. ετησίως δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 3. Οικισμός Κολοκυνθούς, Τ.Κ. Πενταβρύσου, Τ.Κ. Χιλιοδένδρου, Τ.Κ. Οινόης, Οικισμός Ποριάς, Τ.Κ. Τοιχιού, Τ.Κ. Πολυκάρπης, Τ.Κ. Λεύκης: α) κατοικίες: 0,80 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,60 /τ.μ. Σύνολο εσόδων : Α. Κατοικίες, κλπ: ,36 x 0,80 = ,09 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: ,64 x1,60 = ,42 γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,14 /τ.μ. ετησίως δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 4. Τ.Κ. Κλεισούρας, Τ.Κ. Βασιλειάδας, Οικισμός Σταυροποτάμου, Τ.Κ. Μελισσοτόπου, Τ.Κ. Καλοχωρίου, Τ.Κ. Δενδροχωρίου, Τ.Κ. Λιθιάς, Τ.Κ. Αγ. Κυριακής, Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Τ.Κ. Κορομηλιάς, Τ.Κ. Τσάκωνης, Οικισμός Φωτεινής, Τ.Κ. Σιδηροχωρίου, Τ.Κ. Ιεροπηγής : α) κατοικίες: 0,65 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,30 /τ.μ. Σύνολο εσόδων : 5

6 Α. Κατοικίες, κλπ: ,27 x 0,65 = ,58 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: ,00 x1,30 = ,30 γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,12 /τ.μ. ετησίως δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 5. Δ.Ε. Κορεστείων, Τ.Κ. Πτεριάς, Τ.Κ. Αυγής, Οικισμός Υψηλού, Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς, Τ.Κ. Βυσσινιάς, Οικισμός Αγ.Νικολάου, Τ.Κ. Οξυάς, Τ.Κ. Πολυκέρασου, Οικισμός Βέργας: α) κατοικίες: 0,50 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,00 /τ.μ. Σύνολο εσόδων : Α. Κατοικίες, κλπ: ,00 x 0,50 = ,50 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: ,00 x1,00 = 4.384,00 γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,10 /τ.μ. ετησίως δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α. Κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ: ,13 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: ,13 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,26 Έγινε καταμερισμός και εξορθολογισμός όλων των δαπανών της υπηρεσία καθαριότητας καθώς και έλεγχος πολλών παροχών ηλεκτροδότησης [αντλιοστασίων δημοτικών κτιρίων κλπ. τα οποία δεν θα επιβαρύνουν την ανταποδοτική υπηρεσία με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος Επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με το ΤΑΧΙΣ θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες ελέγχου των τετραγωνικών ΔΕΗ και το ποσό πού θα προκύψει θα καλύψει τυχόν διαφορές πού θα προκύψουν από ανεπαρκή κάλυψη δαπάνης στην ανταποδοτική υπηρεσία. Για ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και πολύτεκνους έκπτωση 30%. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η μείωση αφορά την πρώτη κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) Το οικογενειακό εισόδημα για τα ΑΜΕΑ και τους πολύτεκνους να μην ξεπερνά τις ,00 Για Νεφροπαθείς Καρκινοπαθείς έκπτωση 50% 2) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.): 0,30%ο για το σύνολο του Δήμου Καστοριάς (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). 6

7 3) ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Εισηγούμαστε τα τέλη να μειωθούν λόγω της οικονομικής κρίσης και να διαμορφωθούν όπως παρακάτω. Βόρεια Παραλία (Παραλιακοί δρόμοι) και Νότια Παραλία (οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου- Ορεστιάδος): 25,00 /m 2 ετησίως Υπόλοιποι χώροι: 20,00 /m 2 ετησίως Εκτός σχεδίου πόλεως: 8,50 /m 2 ετησίως Κινητές καντίνες: 40,00 /m 2 ετησίως Τσίρκο Λούνα-Παρκ: 5,00 /m 2 ετησίως Περίπτερα συ/σμών: 15,00 /m 2 ετησίως Περίπτερα κυρίως πόλης: 30,00 /m 2 ετησίως Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών 5,00 /m 2 ετησίως Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες 10,00 /m 2 ετησίως Χώροι καλλιτεχνικών και εμπορικών εκδηλώσεων 200,00 ευρώ ανά εκδήλωση Εξαιρούνται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 4) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (άρθρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπως ισχύει) Εισηγούμαστε τα τέλη διαφημίσεων για το οικονομικό έτος 2014 να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 422/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πλην περίπωση α. ήτοι : Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, ποσό 200 δυακοσίων ευρώ ανά διαφήμιση β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ) σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη Διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών: 0,50 /m 2 εβδομαδιαίως. Περιπτώσεις β,γ,δ,ε Κ α τ η γ ο ρ ί α Β α) Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες: 72,00 /m 2 ετησίως β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους: 29,00 /m 2 ετησίως γ) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες: 20,00 /m 2 ετησίως Κ α τ η γ ο ρ ί α Γ Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων 30Χ50 εκατοστά μέτρα: 2,00 μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. Κ α τ η γ ο ρ ί α Δ 7

8 α) Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα με ημερολόγια, δώρα έντυπα κάθε είδους, παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις καθώς και διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο ορίζεται τέλος σε ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται. β) Για τη διενέργεια διαφήμισης με φέιγ-βολάν, αφίσες κλπ υλικά επιβάλλονται τέλη καθαρισμού των ρυπανθησόμενων χώρων. Τα ποσά των τελών καθορίζονται κάθε φορά από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. 5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ Εισηγούμαστε τα τέλη να γίνουν οι παρακάτω μεταβολές Δ.Κ. Καστοριάς: Στρογγυλοποίηση ποσών Τριετούς ταφής: Α κατηγορία: 210,00 Β κατηγορία: 150,00 Γ κατηγορία: 105,00 Ανακομιδή οστών και χρήση οστεοφυλακίου: Α κατηγορία: 75,00 Β κατηγορία: 45,00 Γ κατηγορία: 25,00 Ανανέωση τριετούς ταφής (μέχρι 5 τριετίες): Α κατηγορία: 295,00 Β κατηγορία: 240,00 Γ κατηγορία: 195,00 Για άπορους δημότες δωρεάν. 6) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ Εισηγούμαστε να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 148/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 7) ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,5 % και 2 %, όπως ορίζει το άρθρο 20 του Ν.2539/97 & το άρθρο 23 του Ν.3756/09 8) Σ.Ε.Σ. Εισηγούμαστε παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: 1. Ετήσιο σήμα κατοίκων στο Σ.Ε.Σ.: 25,00 2. Μηνιαία κάρτα στα πάρκινγκ Σ.Ε.Σ.: 12,00 8

9 3. Μηνιαία κάρτα υπόλοιπων χώρων Σ.Ε.Σ.: 18,00 4. Πρόστιμο παράνομης στάθμευσης: 40,00 5. Πρόστιμο (αφαίρεση πινακίδων): 80,00 (παρ. 4 & 5, άρθρο 4, Ν.3542/07) Σημείωση: τα πρόστιμα 4 και 5 εάν καταβάλλονται εντός 10 ημερών μειώνονται στο ήμισυ. 9) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισηγούμαστε να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: Λαϊκή Αγορά Καστοριάς: Παραγωγοί: 1,00 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Έμποροι οπωρολαχανικών: 1,00 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Βιοτεχνικά είδη: 1,00 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Λαϊκή Αγορά Μανιάκων Μεσοποταμίας: Παραγωγοί: 0,50 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Έμποροι οπωρολαχανικών: 0,50 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Βιοτεχνικά είδη: 0,50 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως 10) ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Εισηγούμαστε να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: - 6,00 /στρέμμα για καλλιέργειες φασολιών και οπωροκηπευτικών - 3,00 /στρέμμα για καλλιέργειες μηδικής κλπ για περιοχές όπου δεν υφίσταται ΤΟΕΒ 11) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ Εισηγούμαστε να παραμείνουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου υπάρχουν υδατόπυργοι, ήτοι: 1,00 /στρέμμα, μόνο για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών.» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α Εγκρίνει την Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δήμου Καστοριάς, έτους 2014 όπως παρακάτω: Αναλυτικά για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Καστοριάς οι τιμές ανά τ.μ. διαμορφώνονται ως εξής: Δ.Κ. Καστοριάς: α) κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ: 1,30 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 3,90 /τ.μ. γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,20 /τ.μ. ετησίως δ) 1. Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ): 1.00 /τ.μ. 2. Για στεγασμένους χώρους Β κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού άνω των 1.000,00 τ.μ. για το πέραν του ορίου αυτού: 0,50 /τ.μ.για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. 9

10 3. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα, επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 /τ.μ. για τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Οι κτηνοτροφικές μονάδες -εντάσσονται σ αυτές και τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων- απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Δ.Κ. Μανιάκων, Δ.Κ. Μεσοποταμίας, Τ.Κ. Μαυροχωρίου, Τ.Κ. Κορησού, Τ.Κ. Δισπηλιού: α) κατοικίες κ.λ.π: 1,00 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 2,00 /τ.μ. γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,17 /τ.μ. ετησίως. δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες -εντάσσονται σ αυτές και τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων- απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Οικισμός Κολοκυνθούς, Τ.Κ. Πενταβρύσου, Τ.Κ. Χιλιοδένδρου, Τ.Κ. Οινόης, Οικισμός Ποριάς, Τ.Κ. Τοιχιού, Τ.Κ. Πολυκάρπης, Τ.Κ. Λεύκης: α) κατοικίες: 0,80 /τ.μ. β) καταστήματα κ.λ.π. χώροι: 1,60 /τ.μ. γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,14 /τ.μ. ετησίως. δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες -εντάσσονται σ αυτές και τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων- απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Τ.Κ. Κλεισούρας, Τ.Κ. Βασιλειάδας, Οικισμός Σταυροποτάμου, Τ.Κ. Μελισσοτόπου, Τ.Κ. Καλοχωρίου, Τ.Κ. Δενδροχωρίου, Τ.Κ. Λιθιάς, Τ.Κ. Αγ. Κυριακής, Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Τ.Κ. Κορομηλιάς, Τ.Κ. Τσάκωνης, Οικισμός Φωτεινής, Τ.Κ. Σιδηροχωρίου, Τ.Κ. Ιεροπηγής: α) κατοικίες: 0,65 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,30 /τ.μ. γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,12 /τ.μ. ετησίως. δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες -εντάσσονται σ αυτές και τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων- απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Δ.Ε. Κορεστείων, Τ.Κ. Πτεριάς, Τ.Κ. Αυγής, Οικισμός Υψηλού, Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς, Τ.Κ. Βυσσινιάς, Οικισμός Αγ.Νικολάου, Τ.Κ. Οξυάς, Τ.Κ. Πολυκέρασου, Οικισμός Βέργας: α) κατοικίες: 0,50 /τ.μ. β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,00 /τ.μ. γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,10 /τ.μ. ετησίως δ) Οι κτηνοτροφικές μονάδες -εντάσσονται σ αυτές και τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων- απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Για όλες τις Δημοτικές Ενότητες για τους ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) και πολύτεκνους έκπτωση 30%. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: - Η μείωση αφορά την πρώτη κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) 10

11 - Το οικογενειακό εισόδημα για τα ΑΜΕΑ και τους πολύτεκνους να μην ξεπερνά τις ,00. - Για Νεφροπαθείς Καρκινοπαθείς έκπτωση 50%. Β) ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) Την επιβολή τέλους ως ακολούθως: Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.): 0,30%ο για το σύνολο του Δήμου Καστοριάς. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/11 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) Γ) ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ Τα τέλη λόγω της οικονομικής κρίσης μειώνονται και διαμορφώνονται όπως παρακάτω: Βόρεια Παραλία (Παραλιακοί δρόμοι) και Νότια Παραλία (οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου- Ορεστιάδος: 25,00 /m 2 ετησίως Υπόλοιποι χώροι: 20,00 /m 2 ετησίως Εκτός σχεδίου πόλεως: 8,50 /m 2 ετησίως Κινητές καντίνες: 40,00 /m 2 ετησίως Τσίρκο Λούνα-Παρκ: 5,00 /m 2 μηνιαίως Περίπτερα Τοπικών Κοινοτήτων: 15,00 /m 2 ετησίως Περίπτερα Δ.Κ. Καστοριάς: 30,00 /m 2 ετησίως Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών 5,00 /m 2 μηνιαίως Δημοτικές Τοπικές Κοινότητες 10,00 / m 2 ετησίως Χώροι καλλιτεχνικών και εμπορικών εκδηλώσεων 200,00 ανά εκδήλωση Εξαιρούνται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δ) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (άρθρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπως ισχύει) Τα τέλη διαφημίσεων για το οικονομικό έτος 2014 παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/11 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 422/11 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και ειδικότερα καθορίζεται η επιβολή τελών ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, ποσό 200 ανά διαφήμιση. β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών, γ) σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη Διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιος χώρους και ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών: 0,50 /m 2 εβδομαδιαίως. Περιπτώσεις β, γ, δ και ε. Κ α τ η γ ο ρ ί α Β α) Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες: 72,00 /m 2 ετησίως β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους: 29,00 /m 2 ετησίως γ) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες: 20,00 /m 2 ετησίως 11

12 Κ α τ η γ ο ρ ί α Γ Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων 30Χ50 εκατοστά: 2,00 μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. Κ α τ η γ ο ρ ί α Δ α) Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα με ημερολόγια, δώρα έντυπα κάθε είδους, παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις καθώς και διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με οποιονδήποτε τρόπο ορίζεται τέλος σε ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται. β) Για τη διενέργεια διαφήμισης με φέιγ-βολάν, αφίσες κλπ υλικά επιβάλλονται τέλη καθαρισμού των ρυπανθησόμενων χώρων. Τα ποσά των τελών καθορίζονται κάθε φορά από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. Ε) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ Καθορίζεται (λόγω στογγυλοποίησης) η επιβολή δικαιωμάτων ως ακολούθως: Δ.Κ. Καστοριάς: Τριετούς ταφής: Α κατηγορία: 210,00 Β κατηγορία: 150,00 Γ κατηγορία: 105,00 Ανακομιδή οστών και χρήση οστεοφυλακίου: Α κατηγορία: 75,00 Β κατηγορία: 45,00 Γ κατηγορία: 25,00 Ανανέωση τριετούς ταφής (μέχρι 5 τριετίες): Α κατηγορία: 295,00, Β κατηγορία: 240,00 Γ κατηγορία: 195,00 Για άπορους δημότες δωρεάν. ΣΤ) Δικαιώματα βοσκής: Παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 148/13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ζ) Τέλη Διαμονής παρεπιδημούντων & Επί των εκδιδομένων λογαριασμών 0,5% και 2% Όπως ορίζει το άρθρο 20 του Ν. 2539/97 & το άρθρο 23 του Ν. 3756/09 Η)Σ.Ε.Σ. Παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ειδικότερα καθορίζεται η επιβολή τελών ως ακολούθως: 1. Ετήσιο σήμα κατοίκων στο Σ.Ε.Σ.: 25,00 12

13 2. Μηνιαία κάρτα στα πάρκινγκ Σ.Ε.Σ.: 12,00 3. Μηνιαία κάρτα υπόλοιπων χώρων Σ.Ε.Σ.: 18,00 4. Πρόστιμο παράνομης στάθμευσης: 40,00 5. Πρόστιμο (αφαίρεση πινακίδων): 80,00 6. Πρόστιμο μη καταβολής αντιτίμου 20,00 (παρ. 4 & 5, άρθρο 4, Ν.3542/07) Σημείωση: τα πρόστιμα 4, 5 και 6 εάν καταβάλλονται εντός 10 ημερών μειώνονται στο ήμισυ. ΙΑ) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ειδικότερα καθορίζεται η επιβολή τελών ως ακολούθως: Λαϊκή Αγορά Καστοριάς: Παραγωγοί: 1,00 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Έμποροι οπωρολαχανικών: 1,00 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Βιοτεχνικά είδη: 1,00 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Λαϊκή Αγορά Μανιάκων Μεσοποταμίας: Παραγωγοί: 0,50 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Έμποροι οπωρολαχανικών: 0,50 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως Βιοτεχνικά είδη: 0,50 /τρεχούμενο μέτρο εβδομαδιαίως ΙΒ) ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/11 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα καθορίζεται η επιβολή τελών, όπου υπάρχει αρδευτικό δίκτυο, ως ακολούθως: - 6,00 /στρέμμα για καλλιέργειες φασολιών και οπωροκηπευτικών - 3,00 /στρέμμα για καλλιέργειες μηδικής κλπ για περιοχές όπου δεν υφίσταται ΤΟΕΒ ΙΓ) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ Παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ αριθμ. 304/11 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα καθορίζεται η επιβολή τελών, όπου υπάρχουν υδατόπυργοι, ως ακολούθως: 1,00 /στρέμμα, μόνο για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης, μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Παν. Παπαϊωαννίδης, Θ. Ζήσης και Νικ. Καραμανίδης οι οποίοι κατέθεσαν την παρακάτω μειοψηφία: «Μειοψηφούμε διότι : α) Υπάρχει υπερκατανάλωση δημοτικού φωτισμού, (είναι ανεπίτρεπτο να ανάβουν φώτα στις 6 και 7 το απόγευμα το καλοκαίρι) Β) Να γίνει μείωση 10 έως 15% στις κατοικίες Γ) Να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στη πόλη και τα χωριά για το 30τις χιλίοις στο Τ.Α.Π. Δ) Στο ΣΕΣ να υπάρξει μείωση» Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 279/13 Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Στεργίου Α. Στεφανή Σ.Φουλιράς, Παν. Παπαϊωαννίδης, Χρ. Παρχαρίδης, Ι. Θεοδοσόπουλος, 13

14 Π.Κενανίδης, Τ. Πολυγιάννης, Π. Τόσκος, Α. Τσαϊρίδης, Αθ. Τζιώτζης, Χ.Τσακλίδης, Α. Στούμπας, Γ. Πετκανάς, Η.Ιωαννίδης, Κ.Μπάσιος, Κ.Κυζάκης, Π. Μοσχίδου, Θ. Ζήσης, Ν. Καραμανίδης, Λ. Ζέγας. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ : 34 Τ. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 5157 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 34 Τ. Κ. : 21100 Τηλ : 2752360941/942 Πληρ. : Καλογήρου Ελένη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 219/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 166 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.320,00 Φ.Π.Α. 23% : 993,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.313,60 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8135 Α.Δ.Α Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ Στις Σέρρες σήμερα την 4 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003206638 2015-10-22

15PROC003206638 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 22/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:1708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2600/14.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2600/14.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 32/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2600/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Καρδίτσα σήμερα, 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 04 ης Μαΐου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 116/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 18/2012 από 17/10/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3057 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy. 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 22 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 127/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 21 ο πρακτικό της 07-11-2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 140 (ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΆΝΤΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 140 (ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΆΝΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 2-3-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150089 2014-07-07

14PROC002150089 2014-07-07 Ημερομηνία 7-7-2014 Α. Π. 17899 14PROC002150089 2014-07-07 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του ΠΕΔΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285

ΣΙΡΙΣ 7 (2003-2007) 277-285 Παύλος Τσακιρίδης - Χρυσάνθη Σταμπουλή, Ζήλος παιδείας: Ημιγυμνάσιον Νιγρίτης 1921-1940 Γυμνάσιον εν Νιγρίτι 1940-1944 Νιγρίτα: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Νιγρίτας, 2005, 252 σ.; εικ.; 24 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 06/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 06/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 06/06/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10682 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 13

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 193/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του

2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση του 15PROC003490273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012 Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο Προληπτικά, διαγνωστικά και εκπαιδευτικά μέτρα πρέπει να αναχαιτίσουν την παλλαϊκή νόσο του σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΤΗΛ: 2221066142 Τις κατασκηνώσεις ΑΡ. ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

14.500,00 ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ 15-12-2015. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη:

14.500,00 ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ 15-12-2015. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη: 5PROC00349483 205-2-4 ΑΔΑ: ΩΔΑΚ469Η5Ω-ΠΩ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» Στην Κέρκυρα σήμερα την... 2013 και στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που βρίσκεται στην οδό Σαμάρα 13,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 324/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Εξέταση της από 29-1-2013 ένστασης της εταιρείας «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 01-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 28 Απριλίου 2009

email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 28 Απριλίου 2009 1 Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr, website: www.ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 28 Απριλίου 2009 Παρόντες: 1) κ. Γεώργιος Πατούλης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 25/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 417/2014 Περίληψη «Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: Πετρούπολη: 23/10/2015 Αριθ. Πρωτ: 16419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης Ζορμπά Ανθή διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Α- νοικτό Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του/της Επωνυμία: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) της και Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Αθήνα 23-07-2013 Τμήμα Προμηθειών Πληρ. : X. Χρηστάκης - Σ. Παναγιωτίδης Αρ. πρωτ.: 84727 Τηλ. : 210-8802858 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:270 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 05 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 05 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 020/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 14 ο /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στον Ψαθόπυργο και στην Αίθουσα Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.000,00 ΟΧΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.000,00 ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 219/2011 ΘΕΜΑ : Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης:40/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/40/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 84 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24 ης /27-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε Ν Τ Η Σ ΤΗΛ.: 210 4 9 1 6 0 0 1 2 10 4 9 2 3 1 7 9 2 1 0 4 9 2 3 2 1 4 (FAX)

Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε Ν Τ Η Σ ΤΗΛ.: 210 4 9 1 6 0 0 1 2 10 4 9 2 3 1 7 9 2 1 0 4 9 2 3 2 1 4 (FAX) Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ

Διαβάστε περισσότερα