ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ"

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του στόχου αυτού για κάθε νοικοκυριό. Πολύ περισσότερο, για τις οικογένειες των εκτοπισθέντων, τους πολύτεκνους, τους χαμηλά αμειβόμενους αλλά και όσους κατοικούν στην ύπαιθρο. Η Κυβέρνηση υλοποιεί στην πράξη αυτή την πολιτική. Τα ωφελήματα έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ η βελτίωση και επέκταση των κριτηρίων έχει διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο για τους μη εκτοπισμένους (από 1/1/2007) και τα Στεγαστικά Σχέδια για τους εκτοπισθέντες (από 1/1/2006), συμβάλλουν ώστε να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι. Να στεγάσετε τα όνειρα σας. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ (Α) Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο (τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2007) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες: (Ι) Στέγαση Πολυτέκνων και αναπήρων (κοινωνική πολιτική) Το Σχέδιο ισχύει παγκύπρια, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. (ΙΙ) Πρόσωπα που επιθυμούν στέγαση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές / κοινότητες (περιφερειακή πολιτική) (α) Στέγαση σε Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους ή με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων αλλά σε απόσταση άνω των 35 χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή/και υψόμετρο άνω των 450 μ. (β) Στέγαση σε καθορισμένες περιοχές κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής Λευκωσίας Αγ. Δομετίου. (γ) Στέγαση σε καθορισμένες Κοινότητες που γειτνιάζουν με τη Γραμμή Αντιπαράθεσης Επισυνάπτεται κατάλογος κοινοτήτων όπου εφαρμόζεται το Σχέδιο. 2. Προϋποθέσεις / κριτήρια για παροχή οικονομικής βοήθειας: (α) Η οικογένεια του αιτητή να μην έχει άλλη ιδιόκτητη κατοικία (β) Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για όλους τους αιτητές που επιθυμούν στέγαση σε Κοινότητες που αναφέρονται στον κατάλογο. Εισοδηματικά κριτήρια υπάρχουν για τους πολύτεκνους και ανάπηρους όταν η αίτηση τους αφορά γεωγραφική περιοχή εκτός καταλόγου. (γ) Οι αιτητές να μην είναι ηλικίας πέραν των 70 ετών. Εν πάση περιπτώσει, οι αιτητές πρέπει να είναι σε θέση να εξοφλήσουν το δάνειο πριν το 70ο έτος της ηλικίας τους. (δ) Να έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής για την ανέγερση της κατοικίας. (ε) Οι αιτητές να μην έχουν τύχει ξανά οικονομικής βοήθειας για στεγαστικούς σκοπούς. (ζ) Το μέγιστο εμβαδόν οικιστικής μονάδας είναι τα 230 τ.μ. (η) Οι οικοδομικές εργασίες να μην έχουν προχωρήσει πέραν της σκελέτωσης και πλάκας / στέγης (θ) Οι αιτητές να είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου (συνεχή διαμονή στη Κύπρο για 5 χρόνια) (ι) Μονήρη άτομα καλύπτονται από το Σχέδιο μόνο αν είναι ηλικίας άνω των 35 ετών. 3. Βοήθεια που παρέχει το Σχέδιο (α) Παραχώρηση χορηγίας μέχρι για την ανέγερση / αγορά κατοικίας / διαμερίσματος, (β) Δάνειο μέχρι ( με επιχορηγημένο επιτόκιο 65% του βασικού) ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας (γ) Παραχώρηση χορηγίας μέχρι και δανείου μέχρι για τη βελτίωση / συντήρηση / επέκταση κατοικίας / διαμερίσματος. 4. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο ενοποίησε τα Στεγαστικά Σχέδια: (α) Πράσινης Γραμμής, (β) Ακριτικών Περιοχών, (γ) Κοινοτήτων κάτω των 200 κατοίκων, (δ) Ακριτικών Περιοχών, (ε)

2 Πολυτέκνων. Κατά το χρονικό διάστημα , έχει παραχωρηθεί στεγαστική βοήθεια σε 1026 οικογένειες με συνολικό ποσό ύψους (Β)Στεγαστικό Σχέδιο παροχής κινήτρων για συστέγαση ατόμων με συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού (τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2007) Το Σχέδιο καλύπτει περιπτώσεις συστέγασης γονέων οποιαδήποτε ηλικίας, με παιδιά και /ή παιδιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ανάπηροι κλπ), με τους γονείς τους. 2. Προϋποθέσεις παραχώρησης βοήθειας (α) Οι αιτητές να μην έχουν άλλη ιδιόκτητη κατοικία ή την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τη δαπάνη. (β) Το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις για ένα άτομο και τις για 2 άτομα. (γ) Εξασφάλιση άδειας οικοδομής. 3. Παραχωρείται οικονομική βοήθεια ύψους: (α) για ανέγερση υπνοδωματίου /ντους /αποχωρητηρίου (β) 7500 για ανέγερση υπνοδωματίου/ ντους/ αποχωρητηρίου/ κουζίνα (γ) 4000 για επιδιόρθωση /τροποποίηση/ βελτίωση (Γ) Διαχωρισμός οικοπέδων για φτωχές οικογένειες σε κοινότητες παγκύπρια: Το Σχέδιο καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο εκτός από τις Δημαρχούμενες περιοχές. 2. Δικαιούχοι οικόπεδων είναι όσοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: (α) πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου τα τελευταία πέντε χρόνια. (β) Οι αιτητές να έχουν οικογένεια. (γ) οι αιτητές να μην έχουν άλλη ιδιοκτήτη κατοικία και να μην διαθέτουν ακίνητη περιουσία σε οικιστική ζώνη ή πλησίον οικιστικής ζώνης όπου μπορεί να ανεγερθεί κατοικία η να γίνει διαχωρισμός οικόπεδων. (δ) μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας. Επαναπατριζόμενοι απόδημοι με μόνιμη διαμονή στην Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια, και άλλα πρόσωπα που εγκατέλειψαν το χωριό τους και επιθυμούν τα επανεγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό θα θεωρούνται δικαιούχοι δεύτερης προτεραιότητας. (ε) να είναι ηλικίας κάτω των 50 ετών. (ζ) να πληρούν τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, - τα εισοδήματα διμελούς οικογένειας να μη υπερβαίνουν τις Τα εισοδήματα τριμελούς οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις τα εισοδήματα τετραμελούς οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις Τα εισοδήματα πενταμελούς οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις τα εισοδήματα εξαμελούς οικογένειες να μη υπερβαίνουν τις τα εισοδήματα επταμελούς οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις Για υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το εισόδημα του συζύγου και το 1/4 του εισοδήματος της συζύγου εξαιρουμένων των 13ων μισθών. Επίσης λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από οικογενειακή επιχείρηση, ενοίκια, τόκοι κ.λ.π.. Δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από εργασία παιδιών. Από το σύνολο των εισοδημάτων γίνεται έκπτωση 600 λιρών για κάθε εξαρτώμενο παιδί. 4. Τα οικόπεδα παραχωρούνται σε τιμή που περιλαμβάνει το 25% πραγματικής αξίας της γης και τα αναλογούντα έξοδα διαχωρισμού. Το1/5 της αξίας του οικοπέδου θα καταβάλλεται με την υπογραφή του συμβολαίου. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί σε 10 ετήσιες δόσεις με επιτόκιο 65% του βασικού επιτοκίου. 5. Κατά τα έτη , έχουν διαχωριστεί και παραχωρηθεί σε δικαιούχες οικογένειες, 785 οικόπεδα. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα πιο πάνω Στεγαστικά Σχέδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις: Λευκωσία: τηλ.: Λεμεσός: τηλ.: Λάρνακα: τηλ.:

3 Πάφος: τηλ.: Αμμόχωστος τηλ.: , (Δ) Επιδότηση Ενοικίου Επαναπατρισθέντων Το Σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα. Καλύπτει επαναπατριζόμενους Κύπριους οι οποίοι ενοικιάζουν κατοικία / διαμέρισμα για ιδιοκατοίκηση για 1 χρόνο μετά τον επαναπατρισμό τους. Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. 2. Κατά το χρονικό διάστημα έχουν ωφεληθεί 727 οικογένειες με συνολικό ποσό βοήθειας Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλ (Ε) Κρατικά Στεγαστικά Σχέδια που εφαρμόζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (Ι) Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων Το Σχέδιο εφαρμόζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και προσφέρει ετοιμοπαράδοτες οικιστικές μονάδες σε ελκυστικές τιμές, χορηγία ανάλογα με το μέγεθος και το εισόδημα της οικογένειας, δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους και μακροπρόθεσμη εξόφληση. 2. Δικαιούχοι είναι: οργανικές οικογένειες, Αρραβωνιασμένοι με τον όρο ότι πριν λάβουν τη βοήθεια θα έχουν παντρευτεί Μονήρεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις Άτομα με ειδικές ανάγκες 3. Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα προκαθορισμένα ποσά, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας (από μέχρι ). (ΙΙ) Στεγαστικό Σχέδιο Μέτρια Αμειβομένων Στα πλαίσια του πιο πάνω Σχεδίου, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ανεγείρει κατοικίες / διαμερίσματα ή διαχωρίζει οικόπεδα, τα οποία διαθέτει σε δικαιούχους σε χαμηλές τιμές, προσιτούς όρους και μακροχρόνια αποπληρωμή, επιχορηγημένο επιτόκιο. 2. Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα προκαθορισμένα ποσά, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας (από μέχρι ). Στα πλαίσια των δύο πιο πάνω Σχεδίων που εφαρμόζει ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης, το χρονικό διάστημα έχουν παραχωρηθεί κατοικίες σε 656 οικογένειες αξίας Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα δύο πιο πάνω Σχέδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος όροφος, Λευκωσία, τηλ , ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (Α) Παραχώρηση Οικιστικής μονάδας σε Κυβερνητικό Οικισμό Δικαιούχοι είναι πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια / προϋποθέσεις: (α) οικογένειες κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας (ο ένας γονιός τουλάχιστον). (β) το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας να μη υπερβαίνει τις (γ) η οικογένεια να έχει τουλάχιστον ένα παιδί. (δ)οι αιτητές δεν πρέπει να είναι η να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας, ακίνητης περιουσίας σημαντικής αξίας. (ε) μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. οικοπέδου η άλλης

4 2. Κατά τα έτη στεγάστηκαν 1688 οικογένειες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. (Β) Αυτοστέγαση σε κυβερνητικό οικόπεδο Δικαιούχοι είναι πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια / προϋποθέσεις: (α) Οικογένειες η μονήρη άτομα κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας. (β) μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. (γ) οι αιτητές να μην είναι η να ήταν ιδιοκτήτες οικιστικής μονάδας, οικοπέδου η άλλης ακίνητης περιουσίας σημαντικής αξίας. (γ) για οικογένειες που δημιουργήθηκαν μετά τις 20/7 /1974 πρέπει το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας μην υπερβαίνει το καθορισμένο πόσο: για διμελείς οι οικογένειες, για τριμελείς, για τετραμελείς, για πενταμελείς, για εξαμελείς, για η επταμελείς, 9000 για μονήρεις. Στον υπολογισμό των ποσών αυτών πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν ως έκπτωση ποσόν 600 για κάθε εξαρτώμενo. 2. Στους δικαιούχους του Σχεδίου αυτού παρέχεται δωρεάν οικόπεδο και οικονομική βοήθεια, ανάλογα με το μέγεθος / σύνθεση της οικογένειας με ελάχιστο ποσόν 8.970, για ανέγερση κατοικίας. 3. Κατά τα έτη έχουν παραχωρηθεί 355 κυβερνητικά οικόπεδα σε δικαιούχες οικογένειες και συνολική οικονομική βοήθεια ύψους (Γ) Αυτοστέγαση με την αγορά διαμερίσματος ή έτοιμης κατοικίας Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο Με το Σχέδιο αυτό παρέχεται οικονομική βοήθεια στους δικαιούχους, ύψους τουλάχιστον 9.800, ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας. 2. Κριτήρια: - οι αιτητές να είναι πρόσφυγες κάτοχοι προσφυγικής ταυτότητας ή παθόντες. - να μην έχουν άλλη ιδιοκτήτη κατοικία. - να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. - δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. 3. Κατά τα έτη έχει παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια σε δικαιούχες οικογένειες. 4. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα πιο πάνω Στεγαστικά Σχέδια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και Παθόντων: Λευκωσία: τηλ.: Λεμεσός: τηλ.: Λάρνακα τηλ.: (Δ) Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου για εκτοπισθέντες και παθόντες Το Σχέδιο προνοεί την παροχή οικονομικής βοήθειας σε πρόσφυγες και παθόντες που ενοικιάζουν οπουδήποτε στην Κύπρο, νοουμένου ότι τηρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας. 2. Κατά τα έτη έχουν ωφεληθεί οικογένειες με το συνολικό ποσό ύψους Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλ (Ε) Στέγαση σε Τ/Κ κατοικίες Οι εγκαταληφθείσες Τ/Κ κατοικίες συντηρούνται και βελτιώνονται από τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών και παραχωρούνται σε πρόσφυγες που κατέχουν την προσφυγική ταυτότητα για στεγαστικούς σκοπούς.

5 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις: Λευκωσία: τηλ.: Λεμεσός: τηλ.: Λάρνακα: τηλ.: Πάφος: τηλ.: (ΣΤ) Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ και ημερ αποφάσισε τη συνέχιση της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας στους εκτοπισθέντες νόμιμους κατόχους οικιστικών μονάδων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης που κτίστηκαν σε κρατική γη ή γη που απαλλαοτριώθηκε. Μετά την επανέναρξη της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, έχουν μεταβιβαστεί 1779 οικιστικές μονάδες σε 2603 δικαιούχους πρόσφυγες. Συνολικά θα εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας για περίπου οικιστικές μονάδες που είναι κτισμένες σε κρατική γη ή σε γη που έχει απαλλοτριωθεί. Όπως είναι προγραμματισμένο μέχρι τέλους του 2007, θα εκδοθούν περίπου τίτλοι ιδιοκτησίας και άλλοι θα εκδοθούν μέχρι τέλους του (Επισυνάπτεται σχετικό χρονοδιάγραμμα). Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας θα εξαρτηθεί από την πρόοδο του προγράμματος αναδόμησης κυβερνητικών οικισμών αφού για τις οικιστικές μονάδες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο αναδόμησης θα εκδοθούν τίτλοι μετά την ολοκλήρωση της αναδόμησης. (Ζ) Έκδοση Πιστοποιητικού Μίσθωσης Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 13/6/2007 ενέκρινε Νομοσχέδιο με τίτλο "Νόμος που τροποποιεί τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο" το οποίο ψηφίστηκε σε Νόμο κατά την συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 12/7/2007. Σκοπός της θεσμοθέτησης του πιο πάνω πιστοποιητικού είναι η διασφάλιση της συνέχισης κατοχής των οικιστικών μονάδων σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και Κυβερνητικούς Οικισμούς που έχουν ανεγερθεί σε Τ/Κ γη που δεν έχει απαλλοτριωθεί και ο περιορισμός της «αδικίας» σε βάρος όσων διαμένουν στις εν λόγω οικιστικές μονάδες για τις οποίες δεν μπορεί να παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας, σε σχέση με τους πρόσφυγες που κατέχουν οικιστικές μονάδες που έχουν ανεγερθεί σε κρατική γη ή σε γη που απαλλοτριώθηκε, οι οποίοι θα πάρουν τίτλο ιδιοκτησίας. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (άρθρα 65Α-65ΙΕα). Με την εγγραφή της μίσθωσης ο μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί της Τ/Κ ακίνητης ιδιοκτησίας. Το εμπράγματο αυτό δικαίωμα μπορεί να μεταβιβαστεί ή υπομισθωθεί και να τύχει κληρονομικής διαδοχής. Επίσης, θα μπορεί να υποθηκευτεί ή εκποιηθεί αναγκαστικά κ.λ.π. (άρθρο 65Γ(2)). Τονίζεται ότι : (α) Το εμπράγματο αυτό δικαίωμα αφορά μόνο τη κατοχή και δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα ιδιοκτησίας. (β) Το πιο πάνω δικαίωμα ισχύει μόνο «καθόλη την περίοδο της έκρυθμης κατάστασης συνεπεία της Τούρκικης εισβολής». (γ) Για να είναι δυνατή η εγγραφή μίσθωσης θα πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση του εκμισθωτή και του μισθωτή. Αν ένα από τα δύο μέρη δεν το επιθυμεί τότε δεν μπορεί να γίνει η εγγραφή μίσθωσης. (Η) Παροχή οικοπέδων ως αντιστάθμισμα

6 Στους κατόχους κατοικιών που βρίσκονται σε Τ/Κ γη που δεν απαλλοτριώθηκε (8.556), καθώς και σ αυτούς που διαμένουν σε Τ/Κ κατοικίες (5.000 περίπου), θα παραχωρηθούν ως αντιστάθμισμα κρατικά οικόπεδα. Η διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων βρίσκεται στο στάδιο επιλογή κατάλληλης γης. (Θ) Εκ μητρογονίας πρόσφυγες Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερ. 13/6/2007 ενέκρινε Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους 2002 έως 2006» το οποίο ψηφίστηκε σε Νόμο κατά την συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 12/7/2007. Με την τροποποίηση του πιο πάνω Νόμου, θεσμοθετείται η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού εκτοπισθέντος δυνάμει καταγωγής, είτε από πατέρα είτε από μητέρα πρόσφυγα. Το πιστοποιητικό αυτό δεν θα έχει σχέση με οποιαδήποτε νομοθεσία ή κανονισμούς που αφορούν υποχρεωτική εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο της Επαρχίας καταγωγής και επίσης καμία σχέση με οποιαδήποτε ωφελήματα / χορηγίες προς τους πρόσφυγες. Γενικά οι δικαιούχοι οικονομικών ωφελημάτων από τα Κρατικά Σχέδια δε θα διαφοροποιηθούν. Για τη περαιτέρω μελέτη του θέματος έχει αρχίσει δομημένος διάλογος στο Υπουργείο Εσωτερικών στον οποίο συμμετέχουν ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Αγνοουμένων, Παθόντων και Εγκλωβισμένων, η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων Οργανώσεων των εκτοπισμένων Μανάδων.

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40 Ο Αντιρευματικός ύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.9) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04/05 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94

E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 E.E. Παρ. I (I) 727 Ν. 57(I)/94 Αρ. 2894,15.7.94 Ο περί της Ίδρυσης Κτηνοτροφικών Συνδέσμων και Εγκατάστασης Κτηνοτροφικών Περιοχών Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών

Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών Η Γραμματεία Πανεπιστημιούπολης και Φοιτητικών Εστιών έχει υπό την επίβλεψη της τα κτίρια του χώρου της Πανεπιστημιούπολης αλλά και ολόκληρο το συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Προσανατολισμού

Προγράμματα Προσανατολισμού Προγράμματα Προσανατολισμού για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας Οδηγός για: - Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες - Άτομα με Επικουρική Προστασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα