ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης"

Transcript

1 ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία

2 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ 2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΠΜ-Θ 3. ΕΝΤΥΠΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 4. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

3 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

4 Είδη παραγωγών Αυτόνομος παραγωγός Μη διασυνδεδεμένος με δίκτυο ΔΕΗ Αυτοπαραγωγός παραγόμενη ενέργεια κυρίως για δική του χρήση με το τυχόν περίσσευμα να εγχύεται στο δίκτυο ΔΕΗ (Η ΔΕΗ αντικαταθιστά τον υφιστάμενο μετρητή ΔΕΗ με μετρητή διπλής ενέργειας, για τη μέτρηση εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) Ανεξάρτητος παραγωγός όλη η παραγόμενη ενέργεια εγχύεται στο δίκτυο ΔΕΗ (Η ΔΕΗ τοποθετεί νέο μετρητή διπλής ενέργειας για τη μέτρηση της εξερχόμενης παραγόμενης ενέργειας, αλλά και της εισερχόμενης για τις ιδιοκαταναλώσεις του σταθμού, όποτε αυτό απαιτείται)

5 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3851/2010) ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ δεν απαιτούνται πλέον : Άδεια παραγωγής για ισχύ <1 ΜW Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για ισχύ <0,5 ΜW Οικοδομική άδεια. Αντ αυτής απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους ως άνω σταθμούς εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια, αυτά πρέπει να είναι μη υψηλής παραγωγικότητας Για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ είναι η ΔΕΗ ΑΕ, δηλαδή ο διαχειριστής Δικτύου (όχι πλέον η ΡΑΕ)

6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΤ και ΜΤ ΒΑΣΕΙ ΙΣΧΥΟΣ α) Συνδέσεις στο Δίκτυο ΧΤ φ/β σταθμοί σε κτίρια και σε γήπεδα, ισχύος <100 kw φ/β σταθμοί του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις < 10 kw (Τα αιτήματα αυτά τα διαχειρίζονται οι κατά τόπους Περιοχές ΔΕΗ) β) Συνδέσεις στο Δίκτυο ΜΤ φ/β σταθμοί σε κτίρια και σε γήπεδα, ισχύος >100 kw (τα αιτήματα αυτά τα διαχειρίζονται οι κατά τόπους Περιφέρειες της ΔΕΗ στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λαμία)

7 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ/Β με βάση το νόμο που τα διέπει α) παλιά αιτήματα προ του νέου Ν.3851/2010 β) εκκρεμή στη ΡΑΕ αιτήματα που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν.3851/2010 γ) νέααιτήματαμετάτηνέκδοσητουν.3851/2010 και δ) αιτήματα σύνδεσης φ/β σταθμών του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις

8 Υπουργική Απόφαση για κατανομή των ΑΠΕ( ) Τα ακόλουθα όρια αφορούν εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ

9 Γενικό σύνολο Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας Θράκης Αριθμός αιτήσεων11382 Αντιστοιχούσα ισχύς 1600 ΜW

10 Σύνολο παλιών αιτημάτων προ του Ν.3581/2010 Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας Θράκης Αριθμός αιτήσεων4600 αντιστοιχούσα ισχύς 325ΜW Ποσοστά υλοποίησης των ως άνω παλιών αιτημάτων 60% για φ/β <100 kw 30% για φ/β >100 kw

11 3. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

12 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΕΗ στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ dei.gr (στο παράθυρο φωτοβολταϊκά σε στέγες και στις συχνές ερωτήσεις)

13

14

15 Τεχνικές διευκρινίσεις σύνδεσης Φ/Β στηχτ Σταθμοί ισχύος μέχρι 100 kw συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, μέσω μονοφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ μέχρι 5 kw και μέσω τριφασικής παροχής προκειμένου για ισχύ άνω των 5 kw και έως 100 kw. Στις τριφασικές συνδέσεις μας ενδιαφέρει η ισοκατανομή της συνολικής παραγόμενης ισχύος στις φάσεις. Επιτρεπτή κατά μέγιστο ανισοκατανομή έως 20%. Οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας θα πρέπει να είναι οι εξής: Όρια τάσης -20% έως +15% της ονομαστικής Όρια συχνότητας +/- 0,5 Hz στα 50 Ηz Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) σε χρόνο λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα Η επανάζευξη του αντιστροφέα, εάν όλα έχουν καλώς, θα γίνεται σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών λεπτών. Οι διατάξεις προστασίας των Φ/Β ΧΤ είναι ενσωματωμένες συνήθως στους αντιστροφείς Η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) του ρεύματος των αντιστροφέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Εφόσον οι αντιστροφείς δεν διαθέτουν μετασχηματιστή απομόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού. Η προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης είναι υποχρεωτική. Στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης θα περιγράφεται η ακολουθούμενη μέθοδος, η οποία θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο VDE Οι ανωτέρω προστασίες θα εμφανίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια των αντιστροφέων ή στα πιστοποιητικά τους.

16 Έννοια όρου νησιδοποίησης Νησιδοποίηση (islanding) ορίζεται η κατάσταση στην οποία ένα τμήμα δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τόσο φορτίο όσο η παραγωγή, απομονώνεται από το υπόλοιπο δίκτυο αλλά συνεχίζει να λειτουργεί τροφοδοτούμενο από τις μονάδες παραγωγής που συνδέονται στο τμήμα αυτό. Η νησιδοποίηση πρέπει να αποτρέπεται για λόγους που σχετίζονται τόσο με την ασφάλεια προσωπικού, αφού η γραμμή θεωρείται εκτός τάσης ενώ στην πραγματικότητα είναι ενεργή, όσο και με την ποιότητα παροχής και με την ασφάλεια των συσκευών τόσο των καταναλωτών μας όσο και των παραγωγών.

17 Τεχνικές διευκρινίσεις σύνδεσης Φ/Β στημτ Σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης από 100 kw συνδέονται στο δίκτυο μέσης τάσης (ο παραγωγός θα εγκαταστήσει ιδιωτικό υποσταθμό ανύψωσης τάσης με μετασχηματιστή 0,4/20, ούτως ώστε η έγχυση και η μέτρηση παραγόμενης ενέργειας να γίνεται στη ΜΤ) Προϋπόθεση για τη σύνδεση τέτοιων μεγάλων Φ/Β είναι η εγκατάσταση από πλευράς του παραγωγού διατάξης προστασίας, που θα επενεργεί στον Αυτόματο Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) του σταθμού, και θα περιλαμβάνει : - ηλεκτρονόμο ορίων τάσης - ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας - ηλεκτρονόμο ομοπολικής συνιστώσας της τάσης (εξασφάλιση έναντι νησιδοποίησης) - ηλεκτρονόμο υπερέντασης Οι ρυθμίσεις των παραπάνω ηλεκτρονόμων θα δίδονται κατά περίπτωση από τη ΔΕΗ. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει μέσο ορατής απόζευξης με διάταξη ασφάλισης στη θέση απομόνωσης. Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας γίνονται μετρήσεις αρμονικών τάσης και έντασης και στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τα επιτρεπτά επίπεδα (πρότυπο ΕΝ50160) ο παραγωγός επιβαρύνεται με την τοποθέτηση συγκεκριμένων φίλτρων αρμονικών.

18 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Παραλαβή αίτησης (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) Αυτοψία Ηλεκτρική μελέτη σύνδεσης Υπολογισμός Κόστους σύνδεσης Αποδοχή όρων σύνδεσης από τον παραγωγό και πληρωμή κόστους σύνδεσης Κατασκευή έργων σύνδεσης Παραλαβή πάρκου Ενεργοποίηση

19 Έντυπα αιτήσεων 1. Έντυπο αίτησης του ειδικού προγράμματος για Φ/Β στις στέγες (<10 kw) 2. Έντυπο αίτησης για Φ/Β ΧΤεπίγηπέδων 3. Έντυπο αίτησης για Φ/Β ΧΤ επί κτιρίων 4. Έντυπο αίτησης για Φ/Β ΜΤ επί γηπέδων

20 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Φ/Β ΧΤ

21 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Φ/Β ΧΤ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

22 ΔΠΜ-Θ/ Τομέας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου Επιδράσεις ένταξης σταθμών παραγωγής στα Δίκτυα Διανομής Θεσσαλονίκη 11/11/2010

23 Επιδράσεις ένταξης σταθμών παραγωγής στα Δίκτυα Διανομής Μελέτη ένταξης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής. Έλεγχοι κατά τη μελέτη ένταξης Ορίων διακυμάνσεων της τάσης σε σημεία του δικτύου, εξαιτίας της εισαγωγής υφιστάμενων και υπό μελέτη παραγωγών Ανυψώσεων τάσης - έλεγχος για υπερτάσεις Με τη ηλεκτρική μελέτη ένταξης καθορίζονται τα έργα που θα απαιτηθούν για τη σύνδεση του κάθε σταθμού (επέκταση δικτύου ή/και ενίσχυση υφιστάμενου δικτύου ή/και τοποθέτηση αποζεύξιμων πυκνωτών κ.λ.π.) και προκύπτει το κόστος σύνδεσης του παραγωγού. Η μελέτη ένταξης παραγωγών πρέπει να εκπονείται με προσοχή και να είναι λεπτομερής, για να μην παρουσιαστούν προβλήματα τόσο στην ποιότητα παρεχόμενης ενέργειας στους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε, όσο και στην απρόσκοπτη έγχυση ενέργειας των συνδεδεμένων παραγωγών.

24 Μελέτη ένταξης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο Μέσης Τάσης. Σύνδεση σε υπάρχουσα γραμμή ΜΤ. Η έγχυση της ισχύος παραγωγής του σταθμού επιτυγχάνεται όταν η τάση στην έξοδο του σταθμού είναι μεγαλύτερη από την τάση στο σημείο κοινής σύνδεσης με το Δίκτυο.

25 Επιδράσεις ένταξης σταθμών παραγωγής στα Δίκτυα Διανομής Σήμερα παρουσιάζονται προβλήματα στις μελέτες ένταξης των παραγωγών στα υφιστάμενα δίκτυα της ΔΕΗ εξαιτίας του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των αιτημάτων σύνδεσης της μεγάλης, πολλές φορές, ισχύος παραγωγής τους της μεγάλης συγκέντρωσης στις θέσεις εγκατάστασής τους. του απομεμακρυσμένου της θέσης παραγωγής από τα κέντρα κατανάλωσης και από τους Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ Τα παραπάνω οδηγούν σε : κορεσμούς υφιστάμενων γραμμών ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών και ίσως νέων Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ μελέτες ένταξης ολοένα και πιο πολύπλοκες, συνδυαστικές και χρονοβόρες μεγάλα κόστη σύνδεσης για τους παραγωγούς, πολλές φορές απαγορευτικά για την υλοποίηση των πάρκων τους αργοπορία διεκπεραίωσης των αιτημάτων

26 Επιδράσεις ένταξης σταθμών παραγωγής στα Δίκτυα Διανομής Σήμερα θεωρούνται κορεσμένα τα Δίκτυα Διανομής πολλών περιοχών του Ν. Κιλκίς, των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου του Ν. Πέλλας, της ΒΙΠΕ Δράμας, της περιοχής Μεσοποταμίας του Ν. Καστοριάς, της περιοχής Πτελέας - Οινόης του Ν. Κοζάνης και των βορειοδυτικών περιοχών του Ν. Γρεβενών.

27 Με δεδομένα το πλήθος και τη συγκέντρωση των σταθμών παραγωγής η ΔΕΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια (στα πλαίσια του εφικτού) για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Δικτύων της.

28 ΔΕΗ/ ΔΠΜ-Θ Ευχαριστώ πολύ Γιακουμάκη Ευαγγελία

29

30 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΠΕ

31 Νόμοι που διέπουν την παραγωγή Hλ. Ενέργειας από ΑΠΕ Ν. 3468/2006 ( , ΦΕΚ 129 Α) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις

32 Νόμοι που διέπουν την παραγωγή Hλ. Ενέργειας από ΑΠΕ ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ΦΕΚ 1079/Β/ ΚΥΑ Συμπλήρωση Ειδικού Προγράμματος, ΦΕΚ 1557/Β/

33 Νόμοι που διέπουν την παραγωγή Hλ. Ενέργειας από ΑΠΕ Ν. 3851/2010 ( , ΦΕΚ 85 Α ) Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

34 Νόμοι που διέπουν την παραγωγή Hλ. Ενέργειας από ΑΠΕ ΚΥΑ Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φ/β και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα, εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς, ΦΕΚ 375/ ΚΥΑ Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φ/β και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου, ΦΕΚ 1556/

35 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3851/2010) ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ δεν απαιτούνται πλέον : Άδεια παραγωγής για ισχύ <1 ΜW Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για ισχύ <0,5 ΜW Οικοδομική άδεια. Αντ αυτής απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους ως άνω σταθμοί εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια, αυτά πρέπει να είναι μη υψηλής παραγωγικότητας Για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ είναι η ΔΕΗ ΑΕ, δηλαδή ο διαχειριστής Δικτύου (όχι πλέον η ΡΑΕ)

36 Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: α) από γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) MW, β) από σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW, γ) από φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWp, δ) από αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kw, ε) από σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MWe, στ) από σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και από σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων,

37 Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: ζ) από αυτόνομους σταθμούς από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δε συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe, χωρίς να τροποποιηθεί η αυτόνομη λειτουργία τους. Τα πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των σταθμών της περίπτωσης αυτής, υποχρεούνται, πριν εγκαταστήσουν τους σταθμούς, να ενημερώνουν τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη θέση, την ισχύ και την τεχνολογία των σταθμών αυτών. η) από λοιπούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kw, εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν Α.Π.Ε. από τιςοριζόμενεςστηνπαρ. 2 του άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή που προβλέπεται στις προηγούμενες περιπτώσεις. Το όριο ισχύος στις περιπτώσεις (γ) & (δ) ισχύει για το σύνολο των σταθμών που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται με βάση την αθροιστική ισχύ του συνόλου των σταθμών.

38 Είδη παραγωγών Αυτόνομος Μη διασυνδεδεμένος με δίκτυο ΔΕΗ Αυτοπαραγωγός παραγόμενη ενέργεια κυρίως για δική του χρήση, το τυχόν περίσσευμα εγχύεται στο δίκτυο ΔΕΗ (Η ΔΕΗ αντικαταθιστά τον υφιστάμενο μετρητή ΔΕΗ με μετρητή διπλής ενέργειας, για τη μέτρηση εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) Ανεξάρτητος παραγωγός όλη η παραγόμενη ενέργεια εγχύεται στο δίκτυο ΔΕΗ (Η ΔΕΗ τοποθετεί νέο μετρητή διπλής ενέργειας για τη μέτρηση της εξερχόμενης παραγόμενης ενέργειας, αλλά και ενίοτε ειερχόμενης για τις ιδιοκαταναλώσεις του σταθμού ενέργειας)

39 Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

40 Τιμή Ενέργειας Euro/ΜWh

41

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 27 Ιουνίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3468 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα; Το Ειδικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Δεκέμβριος 2010 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Λ. Βουλιαγμένης 224

Διαβάστε περισσότερα