κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: Αθήνα, Προς: Θέμα: Κοινοποίηση: Σχετικά: κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ Όροι και χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γραφείο Υπουργού, κας Τ. Μπιρμπίλη Γραφείο Υφυπουργού, κ. Ι. Μανιάτη Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη 1. Η από επιστολή της ΡΑΕ με θέμα «Όροι και χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής» (ΡΑΕ/O-40424/ ). 2. Η από επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ με θέμα «Όροι και χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής» (ΡΑΕ/Ι / , ΔΕΗ/5394/ ). 3. Η από επιστολή της ΔΕΗ ΑΕ με θέμα «Εισήγηση σχετικά με περιοχές με κορεσμένα δίκτυα» (ΡΑΕ/Ι / , ΔΕΗ/5721/ ). Κωδικός : Ο Σελίδες : 4 +6 Συνημμένα: Τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα (προς ΥΠΕΚΑ) Κύριε Πρόεδρε, Η ΡΑΕ με την από επιστολή της (σχετικό 1), είχε ζητήσει την ενημέρωσή της από τη ΔΕΗ ΑΕ αναφορικά με τους όρους και τις χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής. Η ΔΕΗ ΑΕ, με την από επιστολή της (σχετικό 2), υπέβαλε σειρά στοιχείων σε σχέση με τα θέματα αυτά. Παράλληλα, διερευνήθηκε και το ζήτημα των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα σε εφαρμογή του ν.3851/2010 (προκαταρκτική εισήγηση για το θέμα έχει γίνει από τη ΔΕΗ ΑΕ με το σχετικό 3)

2 Στο Παράρτημα Α γίνεται αναλυτική αποτύπωση της απάντησης της ΔΕΗ ΑΕ (σχετικό 2) στα θέματα που είχε θέσει η ΡΑΕ (σχετικό 1) με αναφορά στα επιμέρους ζητήμάτα που προκύπτουν. Επισημαίνεται ότι σε σχέση με την υποβολή απολογιστικών στοιχείων, η ΔΕΗ ΑΕ αναφέρει ότι η αναδρομική συγκέντρωση και παροχή ζητούμενων ιστορικών στοιχείων δεν είναι δυνατή από τη ΔΕΗ ΑΕ στην παρούσα συγκυρία λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών. Η ΡΑΕ θεωρεί αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση των εν λόγω θεμάτων προκειμένου να κατανοήσει σε βάθος τις βασικές παραμέτρους τους και να διασφαλίσει ότι: (α) δεν υφίστανται εμπόδια στη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής (β) η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής γίνεται με τρόπο οικονομικό, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απαιτήσεις (γ) το κόστος της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής επιμερίζεται ορθολογικά (δ) επιτυγχάνεται το απαραίτητο επίπεδο διαφάνειας. Α. Θέματα διαφάνειας & ενημέρωσης Από τα στοιχεία που υπέβαλε η ΔΕΗ ΑΕ με το σχετικό (2), προέκυψε ότι πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να είναι σημαντικές για τους ενδιαφερόμενους, δεν είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι συμβάσεις σύνδεσης. Τα τιμολόγια σύνδεσης (μελέτες, κατασκευή, έλεγχος και παραλαβή). Η ΡΑΕ προτείνει τη δημοσιοποίηση, κατ αρχάς, των εν λόγω πληροφοριών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ. Σε περίπτωση που η ΔΕΗ ΑΕ διαφωνεί με την πρόταση αυτή, παρακαλούμε να γνωστοποιηθούν στη ΡΑΕ οι λόγοι της διαφωνίας. Επιπροσθέτως, η ΡΑΕ θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση τεχνικών λεπτομερειών αναφορικά με τις συνδέσεις σταθμών ΑΠΕ θα βελτίωνε την κατανόηση των ενδιαφερόμενων και θα ενίσχυε την εγκυρότητα των διαδικασιών κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο σύνδεσης του σταθμού ΑΠΕ και του κόστους που αυτός συνεπάγεται. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η δημοσιοποίηση τμήματος ή και ολόκληρου του τεύχους «Οδηγός για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο ΧΤ» (το οποίο υποβλήθηκε με το σχετικό 2). Παρόμοια πρακτική θα πρέπει να ακολουθηθεί και για τις συνδέσεις στο δίκτυο ΜΤ φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και για τις συνδέσεις σταθμών λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ. Σε περίπτωση που η ΔΕΗ ΑΕ διαφωνεί με τις ανωτέρω προτάσεις, παρακαλούμε να γνωστοποιηθούν στη ΡΑΕ οι λόγοι της διαφωνίας. Β. Απολογιστικά στοιχεία Στην απάντηση της ΔΕΗ ΑΕ (σχετικό 2), και όπως καταγράφεται στο Παράρτημα Α, δίνεται μικρό μόνο ποσοστό των στοιχείων που αφορούν το κόστος σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια που εμφανίζεται: (α) στην απεικόνιση των μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό του τρόπου σύνδεσης εγκαταστάσεων παραγωγής και των απαιτούμενων έργων επέκτασης/ενίσχυσης του Δικτύου και (β) στην παρουσίαση των παραμέτρων κόστους, η ΡΑΕ θεωρεί ότι είναι κρίσιμο να παρακολουθείται και να καταγράφεται απολογιστικά και λεπτομερώς η εξέλιξη των συνδέσεων νέων σταθμών ΑΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, επιτυγχάνεται και η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της χώρας

3 Παράλληλα, τίθεται το κρίσιμο ερώτημα αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των συνδέσεων σταθμών ΑΠΕ σε όλη την επικράτεια, θέμα που άλλωστε θίγεται και σε σχετική επιστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών προς τις Περιφέρειες (Τεχνική εξέταση σύνδεσης στο δίκτυο ΧΤ Φ/Β σταθμών ισχύος 100 kw ή 80 kw συνημμένη επιστολή στο σχετικό 2). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για τα εξής: B1. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία Διανομής συλλέγει πληροφορίες από τις τοπικές μονάδες του Δικτύου και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται και αξιοποιούνται οι πληροφορίες και η εμπειρία που συσσωρεύεται, προκειμένου: B1α. να διασφαλίζεται ενιαία αντιμετώπιση των συνδέσεων σταθμών ΑΠΕ σε όλη την επικράτεια Β1β. να βελτιωθούν οι μεθοδολογίες και οι πρακτικές σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής. Β2. Υποβολή στοιχείων, σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση το υπόδειγμα για «Αρχείο καταχώρησης των αιτημάτων σύνδεσης και παρακολούθησης της διαδικασίας σύνδεσης Φ/Β σταθμών περιοχής» (υπόδειγμα 2 στο τεύχος «Οδηγός για τη σύνδεση φωτοβολταιϊκών σταθμών στο δίκτυο ΧΤ»), το οποίο υποβλήθηκε με το σχετικό (2). Β3. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με τις συνδέσεις ανά τρίμηνο με βάση τον πίνακα του παραρτήματος του σχετικού (1), με αφετηρία την 1 η Ιανουαρίου Γ. Δημόσια Διαβούλευση Η ΡΑΕ κρίνει ως απαραίτητο επόμενο βήμα τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο τους όρους και τις χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής. Μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους όλοι οι εμπλεκόμενοι έτσι ώστε η ΡΑΕ να είναι θέση να αξιολογήσει ουσιαστικά όλα τα σχετικά θέματα και να εντοπίσει τις ανάγκες βελτίωσης. Εισαγωγικά της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα συντάξει μια προκαταρκτική αποτίμηση των εν λόγω θεμάτων με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Τα επιμέρους θέματα που, κατ αρχάς, θα αναδειχθούν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι τα ακόλουθα: Ι. Θέματα διαφάνειας & ενημέρωσης: 1. Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται αναφορικά με την επιλογή του βέλτιστου τρόπου σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ. 2. Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται αναφορικά με τις χρεώσεις σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ. 3. Η οργάνωση της πληροφορίας καθώς και η λειτουργικότητα του ιστότοπου της ΔΕΗ ΑΕ σε σχέση με τα εν λόγω θέματα. ΙΙ. Θέματα υλοποίησης συνδέσεων: 1. Προβλήματα που παρουσιάζονται: στο στάδιο της μελέτης στη διατύπωση όρων σύνδεσης στο στάδιο της κατασκευής της σύνδεσης - 3 -

4 στο στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής της σύνδεσης καθώς και σε ό,τι αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις του σταθμού ΑΠΕ στις συμβάσεις σύνδεσης. 2. Η δυνατότητα υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τρίτους εκτός ΔΕΗ ΑΕ. Στόχος της ΡΑΕ είναι η Δημόσια Διαβούλευση για τους όρους και τις χρεώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Μαρτίου Παρακαλούμε για την υποβολή των πληροφοριών και των στοιχείων που περιγράφονται με την παρούσα επιστολή καθώς και αυτών που εκκρεμούν από την προηγούμενη επιστολή της ΡΑΕ (σχετικό 1) ή των απόψεών σας επί αυτών (με βάση το Παράρτημα Α) μέχρι την 28 η Φεβρουαρίου Σας ευχαριστούμε εκ των πρότερων για τη συνεργασία σας, και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί των ως άνω θεμάτων θελήσετε. Με εκτίμηση, O Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Nίκος Βασιλάκος - 4 -

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Α) ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1. Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές μονάδες προς τις οποίες δύναται να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός για νέα σύνδεση στο Δίκτυο, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και την κατηγορία της εγκατάστασης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες μέχρι τη σύνδεση της εγκατάστασης. 2. Τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται ανά περίπτωση και υποδείγματα των σχετικών εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν. Ι. Για τους Φ/Β σταθμούς, η υποδοχή και διαχείριση των αιτήσεων γίνεται από τις τοπικές μονάδες του Δικτύου των νομών (για Φ/Β μέχρι 100 kw) και από τις Διευθύνσεις Περιφερειών (για Φ/Β άνω των 100 kw και μέχρι 500 kw) με βάση τυποποιημένα έντυπα και διαδικασίες. ΙΙ. Για τους σταθμούς ΑΠΕ άλλων τεχνολογιών, η διαχείριση των αιτήσεων γίνεται από τις Διευθύνσεις Περιφερειών. Ι Για τους Φ/Β σταθμούς, πληροφοριακά δελτία και έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΕ. ΙΙ. Για τους σταθμούς ΑΠΕ άλλων τεχνολογιών χρησιμοποιείται επί του παρόντος χρησιμοποιείται το έντυπο της Υ.Α /2007 το οποίο προσεχώς θα αντικατασταθεί με νέα έντυπα ανά τεχνολογία ΑΠΕ τα οποία θα αναρτηθούν Ι. Δεν δόθηκαν οι διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα τα σχετικά έντυπα. Στον ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΕ εντοπίσθηκαν τα αναφερόμενα για τα Φ/Β συστήματα. ΙΙ. Δεν υπάρχει αναφορά για τις λοιπές τεχνολογίες ΑΠΕ στον ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΕ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γενικοί κανόνες καθορισμού των κατηγοριών και τύπων σύνδεσης που ακολουθούνται, με κριτήρια όπως, ενδεικτικά, το είδος και η ισχύς της συνδεόμενης εγκατάστασης. Γίνεται διάκριση στις παρακάτω κατηγορίες και τύπους σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ: 1. Ισχύς παραγωγής έως 100 kw 2. Ισχύς παραγωγής άνω των 100 kw για τις εξής περιπτώσεις: α. Αυτοπαραγωγοί (πελάτες ΜΤ ή πελάτες ΧΤ) β. Ανεξάρτητοι παραγωγοί Α-1

6 2. Εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό του τρόπου σύνδεσης εγκαταστάσεων παραγωγής και των απαιτούμενων έργων επέκτασης/ενίσχυσης του Δικτύου και σχετικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη (π.χ. τοπικές συνθήκες δικτύου, δυνατότητες ομαδοποίησης αιτήσεων σύνδεσης κ.α.), προκειμένου να προάγονται κατά το δυνατόν αποτελεσματικοί (τεχνικά και οικονομικά) τρόποι σύνδεσης, τόσο για τις συνδεόμενες εγκαταστάσεις όσο και για το Δίκτυο. 3. Γενικές τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συνδεόμενες εγκαταστάσεις καθώς και ειδικότερες απαιτήσεις που ενδεχομένως υπαγορεύονται από τοπικές συνθήκες ή/και χαρακτηριστικά του δικτύου σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Αναφέρεται ότι η αλληλουχία που ακολουθείται κατά την εξέταση του τρόπου σύνδεσης είναι: (i) Σύνδεση σε υφιστάμενο δίκτυο (ii) Σύνδεση σε υφιστάμενο δίκτυο μετά από ενίσχυση του (iii) Σύνδεση μέσω αποκλειστικού δικτύου σε ζυγό ΜΤ (iv) Σύνδεση μέσω αποκλειστικού δικτύου σε ζυγό ΜT. Αρχικά εξετάζεται η δυνατότητα σύνδεσης στο πλησιέστερο σημείο του δικτύου ΜΤ και βαθμιαία εξετάζεται η δυνατότητα σύνδεσης σε πλησιέστερα προς τον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ. Ι. Για τη σύνδεση στο δίκτυο ΧΤ σταθμών Φ/Β, έχει εκδοθεί σχετικός οδηγός ο οποίος υποβάλλεται. ΙΙ. Υποβάλλονται επίσης 2 επιστολές με τις οποίες διατυπώθηκαν όροι σύνδεσης Φ/Β σταθμών (Φ/Β σταθμός 100 kw και Φ/Β σταθμός 410 kw). Για τη σύνδεση στο δίκτυο ΧΤ σταθμών Φ/Β, έχει εκδοθεί σχετικός οδηγός ο οποίος υποβάλλεται. Ι. (α) Ο οδηγός περιέχει αναλυτική περιγραφή της τεχνικής εξέτασης του τρόπου σύνδεσης (Κεφάλαιο 2) (β) Ο οδηγός δεν είναι δημοσιοποιημένος. (γ) Ο οδηγός αφορά μόνο τη σύνδεση στη ΧΤ και δεν καλύπτει τη σύνδεση στη ΜΤ. ΙΙ. Στους όρους σύνδεσης δεν τεκμηριώνεται ο αποκλεισμός των οικονομικότερων λύσεων. Οι τεχνικές προδιαγραφές σε ότι αφορά τη σύνδεση στο δίκτυο ΧΤ για (i) την αρμονική παραμόρφωση και (ii) την έγχυση συνεχούς ρεύματος βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΕ: Τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση στο δίκτυο ΜΤ δεν εντοπίσθηκαν. Σε μία από τις δύο επιστολές διατύπωσης όρων σύνδεσης που υποβλήθηκαν αναφέρεται κατά την αυτοψία για τη έκδοση άδειας λειτουργίας θα γίνουν μετρήσεις αρμονικών τάσης και έντασης και στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα επιτρεπτά επίπεδα (πρότυπο ΕΝ 50160) ο παραγωγός θα επιβαρυνθεί με το κόστος αγοράς και τοποθέτησης συγκεκριμένων φίλτρων αρμονικών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής του προτύπου ΕΝ καθώς αυτό αφορά μόνο την τάση και όχι την ένταση. Α-2

7 4. Εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στη λειτουργία του Δικτύου, τον καθορισμό σχετικών απαιτούμενων προδιαγραφών και τεχνικών ορίων λειτουργίας των συνδεόμενων εγκαταστάσεων παραγωγής αναφορικά με την πρόκληση διαταραχών της τάσης του Δικτύου και τους τρόπους ελέγχου τήρησης των ορίων αυτών. 5. Απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγωγών και του Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με τη λειτουργία των συνδεόμενων εγκαταστάσεων. 6. Τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία στοιχείων εξοπλισμού του Δικτύου η οποία ενδεχομένως επηρεάζει τη λειτουργία των συνδεόμενων εγκαταστάσεων. Ι. Υποβάλλεται κατευθυντήριο τεύχος με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ». ΙΙ. Για τη σύνδεση στο δίκτυο ΧΤ σταθμών Φ/Β, έχει εκδοθεί σχετικός οδηγός ο οποίος υποβάλλεται. Προβλέπεται στις συμβάσεις συνδέσεις η μελλοντική δυνατότητα ένταξης των συνδεόμενων σταθμών στα αντίστοιχα Κέντρα Ελέγχου. Υποβάλλονται πρότυπα συμβάσεων (μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού) ως εξής: (α) Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγού (β) Σύμβαση κατασκευής έργων σύνδεσης με το δίκτυο μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγού. Δεν δίνονται στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. Ι. Δεν γίνεται κατανοητό πως εφαρμόζονται τα όσα περιγράφονται στο κατευθυντήριο τεύχος. ΙΙ. Δεν προκύπτει αξιολόγηση των επιπτώσεων πέραν της φόρτισης του δικτύου και της πτώσης τάσης. Για την αρμονική παραμόρφωση και την έγχυση συνεχούς ρεύματος τίθενται όρια σε ότι αφορά τις εκπομπές του Φ/Β σταθμού ενώ ο οδηγός προβλέπει και έλεγχο της συμμετρικής φόρτισης των φάσεων του δικτύου ΧΤ. Στο πρότυπο σύμβασης (α) που υποβλήθηκε δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Πρόβλεψη υπάρχει στο πρότυπο σύμβασης (β) (Άρθρο 2- παράγραφος 5). Θα πρέπει να δοθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ο προγραμματισμός της σε σχέση με την αξιοποίηση των εν λόγω δυνατοτήτων και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οι δυνατότητες αυτές θα αυξήσουν το όριο διείσδυσης ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Γ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία, τις λεπτομέρειες υπολογισμού των χρεώσεων και τις εφαρμοζόμενες τιμές μονάδας, ανά κατηγορία εγκαταστάσεων ή τύπου σύνδεσης με διάκριση, ενδεικτικά, ως ακολούθως: Χρεώσεις εξοπλισμού σύνδεσης (π.χ. μετρητικές διατάξεις και σχετικός εξοπλισμός, διατάξεις προστασίας κλπ). Δεν δίνονται στοιχεία. Στον οδηγό για τη σύνδεση στο δίκτυο ΧΤ σταθμών Φ/Β δίνονται τιμές κόστους μετρητών (1Φ: 300, 3Φ: 500 ). Α-3

8 Χρεώσεις για επέκταση και ενίσχυση Δικτύου (με διάκριση σε υλικά και εργασία). Δεν δίνονται στοιχεία. Χρεώσεις προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ (χρέωση ανθρωποώρας για κάθε ειδικότητα προσωπικού). Υποβλήθηκε δελτίο με τίτλο «Κοστολόγηση απασχόλησης μισθωτών ΔΕΗ για λογαριασμό τρίτων». Υποβλήθηκε δελτίο με τίτλο «Κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτους από τη διάθεση των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης». Πρέπει να αποτυπωθεί ο τρόπος λογιστικής καταχώρησης του εσόδου που προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας για σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ο τρόπος παρακολούθησης αυτού του εσόδου σε σχέση με τα πάγια που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες αυτές (απομείωση των προβλεπόμενων επενδύσεων και αποσβέσεων χρήσης βάσει των εκτιμώμενων εσόδων από τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες). Χρεώσεις ελέγχου των συνδεόμενων εγκαταστάσεων. Δεν δίνονται στοιχεία. Καθώς πρόκειται για την πλέον τυποποιημένη από τις εργασίες που αφορούν τη σύνδεση, θα πρέπει να δοθούν πληροφορίες σε σχέση με τους υπαλλήλους της ΔΕΗ που απασχολούνται και τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των απαραίτητων ελέγχων. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους για την σύνδεση Φ/Β στο δίκτυο ΧΤ, δίνονται στον σχετικό Οδηγό (Κεφάλαιο 4). Χρεώσεις λοιπών υπηρεσιών και πόρων που αναλώνονται. Δεν δίνονται στοιχεία. Θα πρέπει να δοθεί κατάλογος των λοιπών υπηρεσιών και πόρων. Πρέπει να αποτυπωθεί ο τρόπος λογιστικής καταχώρησης του εσόδου που προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας για σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ο τρόπος παρακολούθησης αυτού του εσόδου σε σχέση με τα πάγια που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες αυτές (απομείωση των προβλεπόμενων επενδύσεων και αποσβέσεων χρήσης βάσει των εκτιμώμενων εσόδων από τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες). Α-4

9 Χρεώσεις υπηρεσιών εκπόνησης και ελέγχου μελετών, επίβλεψης και παραλαβής στην περίπτωση κατασκευής των έργων σύνδεσης από τον ενδιαφερόμενο. 2. Επίπεδο ανάλυσης των προϋπολογιστικών και απολογιστικών χρεώσεων σύνδεσης που γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο. Δεν δίνονται στοιχεία. Ι. Αναφέρεται ότι κατά τη διατύπωση των όρων σύνδεσης, στον ενδιαφερόμενο γνωστοποιείται το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος (χωρίς ανάλυση) και τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Μετά την αποπεράτωση των έργων γίνεται ενημέρωση που περιλαμβάνει ανάλυση του κόστους σε υλικά, εργολαβικά, και πραγματικές δαπάνες ΔΕΗ. ΙΙ. Υποβάλλονται, ενδεικτικά, επιστολές διατύπωσης τεχνικών όρων για Φ/Β σταθμούς καθώς και η αντίστοιχες επιστολές απολογισμού δαπανών μετά την υλοποίηση των έργων με συνημμένο πίνακα ανάλυσης δαπανών. Στον ιστότοπο της ΔΕΗ ΑΕ εντοπίσθηκαν πληροφορίες για το κόστος δαπανών διαχείρισης και εξέτασης αιτημάτων για Φ/Β σταθμούς (300 για σταθμούς ισχύος έως και 20 kw, 500 για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kw και έως 100kW). ( Θα πρέπει να δοθούν οι διαφορετικές υποκατηγορίες που υφίστανται για κάθε κατηγορία και οι σχετικές χρεώσεις. Ι. Στη διατύπωση των όρων σύνδεσης δεν διακρίνονται οι χρεώσεις για τις εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από εργολάβους, από τις χρεώσεις που αφορούν εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν αποκλειστικά από τη ΔΕΗ ΑΕ. ΙΙ. Ο βαθμός ανάλυσης του κόστους στις δύο περιπτώσεις διαφέρει σημαντικά. Ο βαθμός ανάλυσης θα αξιολογηθεί μετά την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις χρεώσεις, αλλά και σε σχέση με το (Ι). Θα πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τρίτους και όχι από τη ΔΕΗ ΑΕ και να προσδιορισθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν σε αυτή την περίπτωση για τις δύο πλευρές (ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγούς). Να δοθούν στοιχεία σχετικά με την αξιοποίηση της εν λόγω δυνατότητας από τους ενδιαφερόμενους. 3. Πρότυπα Συμβάσεων Σύνδεσης στο Δίκτυο, ανά κατηγορία εγκαταστάσεων παραγωγής. Υποβλήθηκαν πρότυπα συμβάσεων ως εξής: (α) Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγού (β) Σύμβαση κατασκευής έργων σύνδεσης με το δίκτυο μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγού. Οι συμβάσεις δεν είναι δημοσιευμένες. Α-5

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με τις συνδέσεις παραγωγών κατά την περίοδο και στο εξής η περιοδική υποβολή των στοιχείων αυτών στη ΡΑΕ ανά εξάμηνο. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Τις απόψεις της ΔΕΗ ΑΕ σχετικά με το εύρος ανάλυσης της παρεχόμενης πληροφορίας και την τυποποίηση της διαδικασίας. Δεν δίνονται στοιχεία. Ζητείται συνεργασία με τη ΡΑΕ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Εκτίμηση των ακόλουθων: 1. Της έκτασης της απαιτούμενης ανάπτυξης (επέκτασης & ενίσχυσης) του Δικτύου λόγω εξυπηρέτησης νέων συνδέσεων παραγωγών ΑΠΕ βάσει των όρων σύνδεσης που έχουν δοθεί, σε σχέση με ρυθμούς ανάπτυξης, συγκεκριμένα σχέδια ή/και πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες ανάπτυξης του Δικτύου για την κάλυψη του φορτίου. 2. Της συμπληρωματικότητας μεταξύ των παραπάνω αναγκών ανάπτυξης του Δικτύου. Δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε. Το θέμα συνδέεται με τον κορεσμό του Δικτύου Διανομής, καθώς και με το σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξής του. Α-6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 04/03/2010 Προς: Κοινοποίηση: Θέμα: Σχετικά: ΔΕΗ Α.Ε., Διαχειριστή Δικτύου κ. Α. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/08/2010 Προς: Θέµα: Σχετικά: ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο Ποιότητα τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Λόγω των διαφορετικών παραμέτρων που συνθέτουν το ζήτημα της σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής η ΡΑΕ παρακαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής

Έκθεση για τη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής Έκθεση για τη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής Αθήνα, Μάιος 2011 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/07/2014 Προς: Κοινοποίηση: Θέμα: Σχετικά: 1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Ζερβό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα

Προς: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Ζερβό Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα Προς: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Α. Ζερβό Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα Κοινοπ.: 1. Υπουργό ΠΕΚΑ κο Γ.Παπακωνσταντίνου 2. Πρόεδρο ΡΑΕ κο Ν. Βασιλάκο 3. Αντιπρόεδρο ΔΕΗ Α.Ε κ. Ν.Χατζηαργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ.1802/2009 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ.1802/2009 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προς: 1. Δ.Ε.Η. Α.Ε. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, 15/07/2009 Θέμα: Υπολογισμός του ύψους του μέσου μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 02/04/2012 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-50697 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ Αναφορικά με την τροποποίηση της υφιστάμενης «Μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4001/2011», Αξιολόγηση Απαντήσεων 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης Αριθ. Δ6/29826-28/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

15239/17 ADD 1 ΧΦ/γπ 1 DGE 2B

15239/17 ADD 1 ΧΦ/γπ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0380 (COD) 15239/17 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: ENER 488 ENV 1017 CLIMA 337 COMPET 842 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 772/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 772/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 772/2014 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

«H εξέλιξη των Δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διείσδυση των ΑΠΕ»

«H εξέλιξη των Δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διείσδυση των ΑΠΕ» «H εξέλιξη των Δικτύων τα επόμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διείσδυση των ΑΠΕ» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε Γεώργιος Α.Κόλλιας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ GIS-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 12/ 2 0 1 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18.06.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4788 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Δεληδημήτρη Δήμητρα 2313 321750 2313 321701-2 ddelidimitri@mou.gr 6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν

την ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Σημερινή Εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές Συνέδριο, 8-10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Εισήγηση Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη ΑΠΕ στο δίκτυο

Ένταξη ΑΠΕ στο δίκτυο «Κορεσμός δικτύου» «Δυσχέρειες μελετών σύνδεσης» Ένταξη ΑΠΕ στο δίκτυο Διανομής Αστέριος Ζαφειράκης π. ΤομεάρχηςΑνάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου Ένταξη ΑΠΕ στο δίκτυο Διανομής Στοιχεία σημερινής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

[Επωνυµία Κατόχου Άδειας Προµήθειας] προς τη ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι-

[Επωνυµία Κατόχου Άδειας Προµήθειας] προς τη ΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ/Ι- Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 10/11/2010 Προς: ΕΗ Α.Ε. κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο & /ντα Σύµβουλο Κοινοποίηση: Θέµα: 1. [Επωνυµία Κατόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Με και Fax. Αριθμ. Πρωτ.: 39355

Με  και Fax. Αριθμ. Πρωτ.: 39355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.Ε.Τσαμίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Δέσμη μέτρων Διάσωσης από πιθανή κατάρρευση της αγοράς Ενέργειας Προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες επιβαρύνσεις Το τεράστιο έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα