Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2 Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ 3. ιαδικασία σύνδεσης 4. Τεχνικές ιευκρινίσεις 5. Υποδείγµατα

3 1.Γενικότητες Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο, δηλαδή η απευθείας µετατροπή του φωτός σε ηλεκτρισµό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το Κατά αυτό το προσπίπτον φως σε κάποιο υλικό όπως π.χ. θειούχο µόλυβδο, προκαλεί την δηµιουργία δυναµικού δηλαδή τάσεως σε δυο διαφορετικά σηµεία του. Το 1954 το αµερικανικό εργαστήριο Bell Lambs ανέπτυξε ένα ηλιακό στοιχείο (solar cell) από πυρίτιο µε απόδοση 6 % και εξόπλισε µε τέτοια στοιχεία τον τεχνητό δορυφόρο Vanguard 1 που εκτοξεύτηκε το 1958.

4 Φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κοινώς ηλιακές κυψέλες (solar cells) συνδεδεµένα ηλεκτρικά ανά µονάδες και συστοιχίες µπορούν να παράγουν ρεύµα ικανό να τροφοδοτήσει ηλεκτρικά φορτία, να λειτουργήσουν δηλαδή ως γεννήτριες.οι φωτοβολατϊκές µονάδες συνδυασµένες µε εξοπλισµό µετατροπής του συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο (αντιστροφείς), µπορούν να παράγουν εναλλασσόµενο ρεύµα της τάσης και συχνότητας του ηλεκτρικού δικτύου και να λειτουργούν παράλληλα µε το ίκτυο.

5

6 ιάγραµµα φωτοβολταϊκών στοιχείων, µονάδων, πάνελ και συστοιχιών

7 Ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα λειτουργεί όπως κάθε άλλο σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απλά ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός είναι διαφορετικός από τα συµβατικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο οι αρχές λειτουργίας και διασύνδεσης µε άλλα ηλεκτρικά συστήµατα παραµένουν οι ίδιες. Από την δεκαετία του 1970 άρχισε να υπάρχει για την χρήση της φωτοβολταϊκής µετατροπής για µαζική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

8 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα διακρίθηκαν ευθύς εξ αρχής σε δύο τύπους : Α) σε κεντρικά συστήµατα µε ισχύ έως και κάποιων MW και Β) σε διεσπαρµένα µε ισχύ µερικών KW που εγκαθίστανται συνήθως από µεµονωµένους ιδιώτες και συνδέονται στο τοπικό ίκτυο ιανοµής (συναντώνται και αυτόνοµα συστήµατα µη διασυνδεδεµένα σε ηλεκτρικό δίκτυο, για την τροφοδότηση µικρών καταναλώσεων).

9 Τα σηµεία που πρέπει να προσεχθούν στην δεύτερη περίπτωση είναι τα εξής : 1. Η ισχύς που παράγεται από διεσπαρµένη παραγωγή σε περίπτωση ανεξέλεγκτων συνδέσεων µπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του εξοπλισµού και των γραµµών διανοµής σε συνθήκες χαµηλού φορτίου. 2. Τα οικιακού τύπου φωτοβολταϊκά που συνδέονται µέσω υφιστάµενων τριφασικών αλλά έχουν µονοφασική παραγωγή λόγω της µικρής ισχύος τους, µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες ανισοφόρτισης στο δίκτυο ΧΤ. 3. Οι αντιστροφείς καταναλώνουν άεργο ισχύ, το µέγεθος της οποίας αυξάνεται όσο µειώνεται η τάση, µε δυνητική δυσµενή επίπτωση στη λειτουργία των γραµµών διανοµής. Ωστόσο οι παραγόµενοι πλέον κατά τα τελευταία έτη αντιστροφείς είναι βελτιωµένοι ως προς το συντελεστή ισχύος τους που προσεγγίζει τη µονάδα. 4. Η διεσπαρµένη φωτοβολταϊκή παραγωγή θέτει ζητήµατα ασφαλείας του προσωπικού της ηλεκτρικής επιχείρησης, λόγω της δυνατότητας της νησιδοποίησης δηλαδή οι εγκαταστάσεις παραγωγής και ένα τµήµα του δικτύου που περιλαµβάνει και καταναλωτές να λειτουργούν αποµονωµένα από το υπόλοιπο δίκτυο.

10 υνατά σχήµατα σύνδεσης ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το ίκτυο ΧΤ της ΕΗ:

11 α)σχήµα σύνδεσης αυτοπαραγωγού

12 β)σχήµα ανεξάρτητου παραγωγού

13 ιαδικασία σύνδεσης (8 ΒΗΜΑΤΑ) Υποβολή αίτησης σύνδεσης (το ειδικό έντυπο διατίθεται από τη ΕΗ) στην τοπική µονάδα της ΕΗ (Περιοχή). Έγγραφη διατύπωση της ΕΗ προς τον ενδιαφερόµενο των τεχνικών και οικονοµικών όρων σύνδεσης. Έγγραφη αποδοχή των όρων σύνδεσης από τον ενδιαφερόµενο µε ταυτόχρονη υποβολή αιτήµατος κατάρτισης της Σύµβασης Σύνδεσης. Κατάρτιση από τη ΕΗ της Σύµβασης Σύνδεσης και τηλεφωνική ειδοποίηση του ενδιαφερόµενου να προσέλθει για την υπογραφή της. Καταβολή της προϋπολογιστικής δαπάνης των έργων σύνδεσης ταυτόχρονα µε την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης.

14 ιαδικασία σύνδεσης (8 ΒΗΜΑΤΑ) Έγγραφη αναγγελία της ΕΗ προς τον ενδιαφερόµενο της περάτωσης των έργων σύνδεσης. Έγγραφη δήλωση ετοιµότητας της εγκατάστασης από τον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεση µετά από έλεγχο της ΕΗ. Τηλεφωνική ειδοποίηση του ενδιαφερόµενου από τη ΕΗ για τον ορισµό του χρόνου διενέργειας του αναγκαίου ελέγχου της εγκατάστασης, προ της ενεργοποίησης της σύνδεσης, παρουσία του ενδιαφερόµενου ή του εκπροσώπου του. Ενεργοποίηση της σύνδεσης, µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

15 Τεχνικές ιευκρινίσεις Σταθµοί ισχύος µέχρι 100 kw συνδέονται στο δίκτυο χαµηλής τάσης, µέσω µονοφασικής παροχής προκειµένου για ισχύ µέχρι 5 kw και τριφασικής παροχής προκειµένου για ισχύ άνω των 5 kw και µέχρι τα 100 kw. Οι προεπιλεγµένες τιµές ρυθµίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας θα πρέπει να είναι οι εξής: ιασυνδεδεµένο Σύστηµα: Τάση: -20% έως +15% της ονοµαστικής Συχνότητα: +/- 0,5 Hz Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά: Τάση: -20% έως +15% της ονοµαστικής Συχνότητα: από 51 Hz έως 47,5 Hz Η Ολική Αρµονική Παραµόρφωση (THD) του ρεύµατος των αντιστροφέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Εφόσον οι αντιστροφείς δεν διαθέτουν µετασχηµατιστή αποµόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύµατος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονοµαστικού.

16 Τεχνικές ιευκρινίσεις Η προστασία έναντι του φαινοµένου της νησιδοποίησης είναι υποχρεωτική. Στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου αίτησης θα περιγράφεται η µέθοδος, η οποία θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο VDE Οι ανωτέρω προστασίες θα εµφανίζονται είτε στα τεχνικά εγχειρίδια των αντιστροφέων είτε στα πιστοποιητικά τους.

17 Για την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη φορολογική νοµοθεσία η έκδοση από τον ενδιαφερόµενο τιµολογίων πώλησης και εποµένως θα πρέπει να έχει προβεί στην ανάλογη έναρξη επιτηδεύµατος ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας.

18 ΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ηµεροµηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟΧΤ Στοιχεία Παραγωγού Όνοµα/επωνυµία ενδιαφερόµενου φυσικού/νοµικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφεροµένου φυσικού/νοµικού προσώπου ΑΦΜ και ΟΥ ενδιαφερόµενου φυσικού/νοµικού προσώπου Εκπρόσωπος επικοινωνίας µε τη ΕΗ Ταχυδροµικήκαιηλεκτρονικήδιεύθυνση Τηλέφωνο Fax Στοιχεία Εγκατάστασης Είδος Παραγωγού Θέση εγκατάστασης (θέση τοπωνύµιο, δήµος, νοµός) Αυτοπαραγωγός Ανεξάρτητος Παραγωγός ιεύθυνση εγκατάστασης Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (kw) Στοιχεία αδειούχου εγκαταστάτη (επωνυµία, ειδικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο)

19 Στοιχεία Φωτοβολταϊκών πλαισίων Κατασκευαστής, προέλευση Τύπος -µοντέλο Ονοµαστική ισχύς πλαισίου Αριθµός πλαισίων Πιστοποιήσεις Στοιχεία αντιστροφέα (inverter) Κατασκευαστής, προέλευση Τύπος - Μοντέλο Ονοµαστική ισχύς εξόδου Μέγιστη ισχύς εξόδου Μέγιστος βαθµός απόδοσης Συντελεστής ισχύος ιακύµανση τάσης εξόδου (προεπιλεγµένη και δυνατό εύρος ρύθµισης) (προεπιλεγµένη) (εύρος ρύθµισης) ιακύµανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγµένη και δυνατό εύρος ρύθµισης) (προεπιλεγµένη) (εύρος ρύθµισης) Ολική αρµονική παραµόρφωση ρεύµατος (THD) Έγχυση DC Μετασχηµατιστής αποµόνωσης Ναι / Όχι

20 Προστασία έναντι του φαινοµένου της νησιδοποίησης (Islanding) κατά VDE 0126 ή ισοδύναµης µεθόδου Ναι / Όχι Πλήρης περιγραφή τρόπου προστασίας Πιστοποιήσεις Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση 1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων 2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων 3. Μονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθµού (υπογεγραµµένο από µελετητή κατάλληλης ειδικότητας) (µόνο για την περίπτωση αυτοπαραγωγών) 5. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 µε απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειµένου για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως) 6. Τίτλος κυριότητας ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση µίσθωσης, το µισθωτήριο θεωρηµένο από τη ΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη) 7. Έγγραφο εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εκδοθέν από τη ΡΑΕ (για σταθµούς ισχύος άνω των 20 kw) 8. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη έκταση βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυµών, παραδοσιακών οικισµών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ αριθ /2005 (για οικόπεδα) 9. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει µε την αίτησή του είναι αληθή

21 Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµιστούν προ της σύνδεσης του σταθµού µετο ίκτυο 10. Αντίγραφο της Σύµβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Παραγωγού και ΕΣΜΗΕ ή µεταξύ Παραγωγού και ιαχειριστή µη ιασυνδεδεµένων Νησιών (για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά) 11. Υπεύθυνη ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ..Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, µε συνηµµένη τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινοµένου της νησιδοποίησης και συνηµµένο µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης 12. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθµίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονοµαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόµατη απόζευξη) µε τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις : - Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα, - Επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από τρία λεπτά. Επίσης θα αναφέρει το χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης 13. Αντίγραφο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) από την αρµόδια υπηρεσία, για σταθµούς άνω των 20 kw 14. Έγγραφο της αρµόδιας Πολεοδοµικής υπηρεσίας (σύµφωνα µε τον. 1512/85 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε), ότι η συγκεκριµένη εγκατάσταση µπορεί να συνδεθεί µε τοδίκτυοτης ΕΗ. (εξαιρούνται οι ήδη ηλεκτροδοτούµενοι πελάτες που αιτούν σύνδεση αυτοπαραγωγού)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014. Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014. Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1.Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα; Το Ειδικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Ιούλιος 2013

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Ιούλιος 2013 ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τομέα ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ιούλιος 2013 (Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2013) Από 1 η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη

ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Φ/Β ΕΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ευαγγελία Τζιμενάκη Επιβλέπουσα καθηγήτρια :Αποστολίδου Ελένη Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο :... 7 Είδη Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις)

Ειδικό πρόγραµµα για κτίρια (ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση: 4.0.0 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΜ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 1.1 1.1.1 22.09.2004 07.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Αίθουσα συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα