ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Εκπονήθηκε από τον σπουδαστή: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΑτΝΕΞΗ (ΑΕΜ: 2892) Εισηγητής Καθηγητής; ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καβάλα 2008

2 I.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΜΤ) ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Η. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) 1,1 Σκοπό^ Εδώ παρέχονται πληροφοριακά τεχνικά στοιχεία, που απαιτούνται για τη μελέτη και την κατασκευή ιδιωτικών Υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ και καθορίζουν τα σχέδια που υποβάλλονται στη ΔΕΗ και τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκατάστασης. 1,2 Τύπος παροχής Η παροχή ΜΤ της ΔΕΗ θα συμφωνηθεί με ένα από τα ενδεικτικά σχέδια που επισυνάπτονται, ανάλογα με τη δομή του δικτύου ΜΤ της ΔΕΗ, με τη σύνθεση του ιδιωτικού Υ/Σ και με την συμψωνημένη ισχύ. Ο καταναλωτής μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του όσο αψορά στην εκλογή του τύπου της παροχής. Οπωσδήποτε όμως η τελική εκλογή θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, εφόσον επιθυμεί να εγκαταστήσει ο ίδιος ή η ΔΕΗ μια εφεδρική τροφοδότηση. 1.3 Τάση τροφοδότησης Η τάση τροφοδότησης είναι δυνατόν να κυμαίνεται γύρω από μια μέση τιμή, που απέχει κατά ± 5% της ονομαστικής τάσης του δικτύου τροφοδότησης. Γι αυτό συνιστάται οι ΜΣ να έχουν λήψεις, εντός της ονομαστικής τάσης και στα ± 2,5 και ± 5%. Ανεξάρτητα από την αρχική τάση τροφοδότησης του ΥΣ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι στο μέλλον όλα τα δίκτυα ΜΤ της ΔΕΗ θα ονομαστούν σε δίκτυα ονομαστικής τάσης 20 Κ\/. ΓΓ αυτό συνιστάται να γίνει πρόβλεψη, τόσο στο υλικό ζεύξης και προστασίας ΜΤ όσο και οι ΜΤ μπορούν να λειτουργήσουν στο μέλλον με τάση 20 Κν, με όσο το δυνατό απλές προσαρμογές. Πρόβλημα υπάρχει όμως κυρίως στους ΜΣ, για τους οποίους συστήνεται να ακολουθούνται όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 10 παρόντος συγγράμματος. 1.4 Λοιπά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του δικτύου της Δ.Ε.Η. Το δίκτυο ΜΤ της ΔΕΗ είναι τριφασικό εναλλασσόμενο, 50 περιόδων, με γειωμένο ουδέτερο στον υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ, κατευθείαν ή με ωμική αντίσταση. Η μέγιστη ισχύς βραχυκύκλωσης (συμμετρική) είναι όπως παρακάτω: Για το δίκτυο 15 Κν 250 Μ\/Α 20 1<ν 250 ΜΥΑ 6,6 Κν 150 ΜΥΑ Υπάρχει μόνο στην περιφέρεια

3 22 Κν 500 ΜΥΑ Αττικής Για ορισμένα από τα δίκτυα των 22 Κ\/ (της περιφέρειας Αττικής) η μέγιστη ισχύς βραχυκύκλωσης δεν υπερβαίνει τα 250 Μ\/Α. Περισσότερες πληροφορίες για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του δικτύου της ΔΕΗ για την συγκεκριμένη θέση του ΥΣ, μπορούν να δοθούν από τις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ, μετά από αίτηση. 1.5 Μέσα ζεύξης και προστασίας του υποσταθυού - Όταν το σύστημα μέτρησης εγκαθίσταται από τη ΔΕΗ εξωτερικά (παροχές ΜΤ τύπου Α), πρέπει να εγκαθίστανται από τον καταναλωτή τα απαιτούμενα μέσα ζεύξης και προστασίας των ΜΣ. Από τη ΔΕΗ θα παρέχονται στον καταναλωτή τα ανώτερα όρια λειτουργίας των μέσων προστασίας, δηλαδή η οριακή καμπύλη χρόνου έντασης. - Όταν το σύστημα μέτρησης εγκαθίσταται εσωτερικά (παροχές ΜΤ τύπου Β), εγκαθίσταται επίσης από τη ΔΕΗ μέσο ζεύξης και προστασίας των ΜΣ του ΥΣ για τις υπερεντάσεις. Επομένως, δεν είναι αναγκαία η εγκατάσταση πρόσθετων παρόμοιων μέσων προστασίας για τους ΜΣ. Μπορεί όμως για κάθε ΜΣ να γίνει η εγκατάσταση μέσων ζεύξης (διακόπτες φορτίου) ή αν κρίνεται απαραίτητος υψηλότερος βαθμός αξιοπιστίας, μπορεί να γίνει η εγκατάσταση άλλου είδους προστασίας (π.χ. διαφορικής ή ΒΙΙΌΗΗΌΙΖ κλπ.) Αν πρόκειται για ΥΣ μικρής σχετικής ισχύος ή, συνήθως μέχρι 630 Κ\/Α με ένα μόνο ΜΣ ή περισσότερους από ένα, που λειτουργούν μόνιμα σε παράλληλη σύνδεση, εγκαθίσταται από τη ΔΕΗ Διακόπτης Φορτίου (ΔΦ) με ασφάλειες (παροχή ΜΤ τύπου Β1). Σ αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να εγκαθίσταται από τον καταναλωτή γενικό μέσο προστασίας στην πλευρά ΧΤ, το οποίο για ισχύ ΜΣ μέχρι 250 ΚνΑ μπορεί να είναι ασφαλές. Για μεγαλύτερες όμως ισχείς, μέχρι 630 Κ\/Α, πρέπει να είναι αυτόματος διακόπτης με θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία. Αν πρόκειται για ΥΣ μεγάλης σχετικά ισχύος ή, ανεξάρτητα από ισχύ, αν εγκατασταθούν περισσότεροι από ένα ΜΣ που δεν λειτουργούν παράλληλα, εγκαθιστάται από τη ΔΕΗ Διακόπτης Ισχύος (Δ1), που η ρύθμιση του γίνεται γνωστή στον καταναλωτή. Με αυτόν τον ΔΙ εξασφαλίζεται η προστασία απέναντι σε υπερεντάσεις για κάθε ΜΣ του οποίου η ένταση είναι μεγαλύτερη από το 10% της παραπάνω ρύθμισης ΗΝ φάσεων του ΔΙ και επομένως δεν απαιτείται άλλη προστασία σε υπερεντάσεις. Αν υπάρχουν ΜΣ που η ονομαστική έντασης τους είναι μικρότερη από 10% της ρύθμισης των ΗΝ φάσεων του ΔΙ, θα πρέπει να προβλεφτεί ιδιαίτερη προστασία για τις υπερεντάσεις γγ αυτούς τους ΜΣ. - Σε όλες τις περιπτώσεις, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέμβασης στους ζυγούς ΜΤ και στους ΜΣ του ΥΣ, χωρίς την ανάγκη απομόνωσης από την πλευρά του δικτύου της ΔΕΗ. 1.6 Διαμόρφωση του διατιθέμενου στη Δ.Ε.Η, χώρου. - Στην περίπτωση εγκατάστασης της μέτρησης εξωτερικά

4 (παροχές τύπου Α), δεν απαιτείται ο καταναλωτής να διαθέσει στεγασμένο χώρο στη ΔΕΗ. Ο τερματικός στύλος που θα εγκατασταθεί και η μέτρηση της ΔΕΗ θα τοποθετείται κοντά στο όριο της ιδιοκτησίας του καταναλωτή και μέσα σ αυτή. Η ακριβής θέση θα καθορίζεται μετά από συμφωνία της ΔΕΗ και του καταναλωτή. - Στην περίπτωση εγκατάστασης της μέτρησης εσωτερικά (παροχές τύπου Β), όλες οι οικοδομικές εργασίες, η εγκατάσταση πορτών κλπ., όπως και η εγκατάσταση των τσιμεντοσωλήνων που απαιτούνται για τη διέλευση των καλωδίων της ΔΕΗ, θα πραγματοποιούνται από τον καταναλωτή σύμφωνα με τα σχέδια που παραδίνονται σ αυτόν και τις καθορισμένες γενικές διατάξεις διαμόρφωσης του χώρου. 1.7 Γείωση του υποσταθμού - Η ασφάλεια που επιτυγχάνεται με τις γειώσεις του Υποσταθμού, είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η συνολική τιμή της αντίστασης γείωσης του και όσο περισσότερο ισοδυναμικό κάνουν τον χώρο του Υποσταθμού. Γι αυτό το λόγο συνιστάται να κατασκευάζεται θεμελιακή γείωση ή τουλάχιστον να εγκαθίσταται ισοδυναμικό πλέγμα κάτω από το δάπεδο του ΥΣ. Οπωσδήποτε, στις περιπτώσεις εγκατάστασης της μέτρησης εσωτερικά πρέπει να κατασκευάζεται ισοδυναμικό πλέγμα που επεκτείνεται σε όλο το χώρο που διατίθεται για τη ΔΕΗ. Η συνολική κατασκευή των γειώσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. - Αν η αντίσταση γείωσης του Υποσταθμού που επιτυγχάνεται είναι μικρότερη του 1 Ω, τότε συνιστάται η σύνδεση στην ίδια γείωση και του ουδέτερου κόμβου της πλευράς ΧΤ του Μετασχηματιστή, ανεξάρτητα αν στην εγκατάσταση εφαρμόζεται σαν μέθοδος προστασίας απέναντι των τάσεων επαφής, η ουδετέρωση ή η άμεση γείωση. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει η συνολική αντίσταση γείωσης μέχρι 1 Ω, τότε κατασκευάζονται χωριστές γειώσεις ουδετέρου ΧΤ και μεταλλικών μερών του ΥΣ. Σ αυτές τις περιπτώσεις η δημιουργία ισοδυναμικών επιφανειών με πλέγματα επιβάλλεται. Για την γείωση των μεταλλικών μερών των μηχανημάτων και συσκευών που εγκαθίστανται από την ΔΕΗ, θα διατίθεται από τον καταναλωτή ο κατάλληλος για την περίπτωση αγωγός γείωσης. Αν το δίκτυο της ΔΕΗ, από το οποίο θα τροφοδοτείται ο ΥΣ είναι υπόγειο σε μήκος τουλάχιστον 1200ιπ, θεωρείται βέβαιο ότι η τιμή της συνολικής (καλωδίου και ΥΣ) αντίστασης γείωσης θα είναι μικρότερη του 1 Ω. Τονίζεται ότι στην περίπτωση σύνδεσης του ΥΣ με υπόγειο δίκτυο, όπως πιο πάνω, επιβάλλεται η κατασκευή καλής γείωσης του ΥΣ. Η τροφοδότηση του ΥΣ από υπόγειο δίκτυο μήκους πάνω από 1200πι θα τίθεται υπόψη στο μελετητή-εγκαταστάτη από τη ΔΕΗ, μετά από εκπόνηση της προμελέτης ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. 1.8 Παροχή στοιχείων Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον μελετητή-εγκαταστάτη του υποσταθμού και του καταναλωτή στις διάφορες φάσεις είναι τα εξής:

5 - Στο αρχικό στάδιο: 1. Συμπλήρωση του εντύπου που δίνεται από τη ΔΕΗ, δηλαδή «Αίτηση δήλωσης παροχής ΜΤ» 2. Τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής του υποσταθμού εις διπλούν. - Μετά την εκπόνηση της προμελέτης από τη ΔΕΗ; Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ κάνει γνωστά με γράμμα στον καταναλωτή τα αποτελέσματα της προμελέτης και του δίνει τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία; α) Την ονομαστική τάση και την μεγαλύτερη ισχύ βραχυκύκλωσης του δικτύου ΜΤ. β) Τον τρόπο τροφοδότησης του ΥΣ (τύπος παροχής ΜΤ), όπως και τα απαιτούμενα στοιχεία για την επιλογή των μέσων ζεύξης και προστασίας του ΥΣ. γ) Την ύπαρξη ή όχι αυτόματης επαναφοράς στους διακόπτες του δικτύου της ΔΕΗ. δ) Τον τρόπο διαμόρφωσης του χώρου που διατίθεται στη ΔΕΗ, εφόσον η μέτρηση εγκατασταθεί εσωτερικά ή τον τρόπο στήριξης του καλωδίου στο στύλο της μέτρησης της ΔΕΗ, εφόσον η μέτρηση εγκατασταθεί εξωτερικά. ε) Την τυχόν τροφοδότηση του ΥΣ από υπόγειο δίκτυο μήκους 1200πι τουλάχιστον, προκειμένου να ληφθεί αυτό υπόψη για τον καθορισμό του τρόπου γείωσης του ΥΣ. Μετά την λήψη του παραπάνω γράμματος, ο μελετητής-εγκαταστάτης του ΥΣ του καταναλωτή πρέπει να έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο της ΔΕΗ για να ρυθμιστούν σχετικά τεχνικά θέματα, όπως η θέση εγκατάστασης του τερματικού στύλου (στην περίπτωση εγκατάστασης της μέτρησης εξωτερικά) ή της διαδρομής των καλωδίων τροφοδότησης (στην περίπτωση εγκατάστασης εσωτερικά). - Για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης της παροχής ΜΤ: Από τον μελετητή-εγκαταστάτη του ΥΣ του καταναλωτή υποβάλλονται στη ΔΕΗ τα ακόλουθα: α) Σχέδιο γενικής διάταξης του Υποσταθμού, στο οποίο πρέπει να φαίνονται και οι προβλεπόμενες γειώσεις. Ιδιαίτερα όμως καθορίζεται η λεπτομέρεια (κάτοψη και τομές), η διαμόρφωση του διατιθέμενου χώρου στη ΔΕΗ μαζί με τις προβλεπόμενες διόδους των καλωδίων τροφοδότησης (εφόσον η μέτρηση εγκαθίσταται εσωτερικά). β) Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό διάγραμμα του υποσταθμού μαζί με τον πίνακα ΧΤ του, στο οποίο θα φαίνονται τα κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μεγέθη των διαφόρων στοιχείων (ισχύς μετασχηματιστών, συνδεσμολογία, προβλεπόμενες γειώσεις κλπ.) γ) Τα πλήρη χαρακτηριστικά χρόνου-έντασης του μέσου προστασίας, το οποίο υπάρχει αμέσως μετά τα μέσο προστασίας της ΔΕΗ (δηλ. καμπύλη χρόνου-έντασης των ασφαλειών ή των ηλεκτρονόμων). δ) Στην περίπτωση εγκατάστασης εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ή εφεδρικής παροχής από το δίκτυο της ΔΕΗ, πρέπει να υποβληθούν πλήρη στοιχεία του προβλεπόμενου τρόπου σύνδεσης με την υπόλοιπη ηλεκτρική εγκατάσταση. - Μετά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης της παροχής ΜΤ; Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ κάνει γνωστό στον καταναλωτή με γράμμα το σύμφωνο ή τις τυχόν παρατηρήσεις της στα στοιχεία που υποβλήθηκαν και ορίζει ίσως καινούργια συνάντηση για τον καθορισμό κατασκευαστικών λεπτομερειών

6 Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύμφωνο της ΔΕΗ γίνεται στα στοιχεία που σχετίζονται με την παροχή ΜΤ και την μη πρόκληση ανωμαλιών στα δίκτυα της κατά την λειτουργία του ΥΣ. Αυτά τα στοιχεία θα ελεγχθούν πριν τεθεί η παροχή υπό τάση. 1.9 Κατασκευή και θέση υπό τάση της παροχής Μ.Τ - Αφού εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις προώθησης του έργου της ηλεκτροδότησης του καταναλωτή για κατασκευή και αψού έχουν ετοιμαστεί εντελώς ο διατιθέμενος χώρος για τη ΔΕΗ και οι γειώσεις, η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ προχωρά στην κατασκευή της παροχής. Προκειμένου να λειτουργήσει με τάση ο ΥΣ, ο Εγκαταστάτης-Κατασκευαστής του ΥΣ υποβάλει στη ΔΕΗ όσα καθορίζονται από την παράγραφο IV της /25702/3627/ Υπουργικής Απόφασης; α) Υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκατάσταση ΜΤ κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν. β) Τα τελικά σχέδια του ΥΣ, όπως κατασκευάστηκε, περιλαμβάνοντας κατόψεις και τομές όπως και την ηλεκτρική συνδεσμολογία. γ) Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης. δ) Προϋπολογισμό δαπάνης της κατασκευής της εγκατάστασης. Προφανώς, αν πρόκειται για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΧΤ, μετά τον ΥΣ, ισχύουν όσα προβλέπονται απο τον Ν.4483/65. - Μετά την υποβολή του παραπάνω, ορίζεται συνάντηση στον συγκεκριμένο τόπο των αρμοδίων της ΔΕΗ και του καταναλωτή, με την οποία ελέγχεται από τη ΔΕΗ, ότι τα μέσα προστασίας που θα εγκατασταθούν είναι σύμφωνα με αυτά που δηλώθηκαν και έχουν ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν την συνεργασία τους με τα μέσα προστασίας της ΔΕΗ. Επίσης ελέγχεται γενικά αν τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκατάστασης που υπάρχουν και έχουν σχέση με τη μη πρόκληση ανωμαλιών στα δίκτυα της ΔΕΗ είναι σύμφωνα με αυτά που δηλώθηκαν. Στην συνέχεια τίθεται η παροχή μέσης τάσης υπό τάση Χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών ιδιωτικών υποσταθμών - Η συνδεσμολογία των μετασχηματιστών θα είναι τρίγωνου-αστέρα ή αστέρατεθλασμένου αστέρα. Αλλες συνδεσμολογίες επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ. Απαγορεύεται οπωσδήποτε η γείωση του ουδέτερου κόμβου στην πλευρά της ΜΤ, εφόσον αυτή υπάρχει. - Ονομαστικές τάσεις και λήψεις του ΜΣ. (1) Σε υποσταθμούς που θα τροφοδοτηθούν από την αρχή από το δίκτυο των 20 1<ν, συνιστώνται ΜΣ τάσεων 20/0,4 Κν με λήψεις + 0 ± 2,5 ± 5% δηλαδή τάσεων 19-19, , 5-21/0,4 Κν. (2) Σε υποσταθμούς που θα τροφοδοτηθούν από δίκτυα τάσης διαφορετικής τιμής από τα 20 Κν, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν ΜΣ τέτοιοι, ώστε να είναι εύκολη η μετατροπή τους στα 20 Κ\/.

7 (3) Σε ειδικές περιπτώσεις υποσταθμών που θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο των 22 Κν της Περιφέρειας Αττικής, συνιστάται οι ΜΣ να προβλεφθούν με εψτά λήψεις, δηλαδή!19, 0-19, 5-20, 0-20, 5-21, 0-21, 5-22/0,4 ΚΥ. Υπενθυμίζουμε τέλος, ότι επειδή η τάση των 20 Κν είναι το τριπλάσιο της τάσης των 6,6 Κν διευκολύνεται σημαντικά η μετατροπή ΜΣ 6,6/0,4 ΚΥ, εψόσον έχει γίνει γι αυτό η πρόβλεψη από την αρχή. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν τρία παράλληλα τυλίγματα στα 6,6 ΚΥ και να τεθούν αυτά σε σειρά για να γίνει η μετατροπή στα 20 ΚΥ Οδηγίες νια τη διαμόρφωση του χώρου που παραχωρείται στη ΔΕΗ. Η διαμόρφωση του παραχωρημένου χώρου στη ΔΕΗ από τον καταναλωτή για την εγκατάσταση από αυτή των πινάκων ζεύξης και μέτρησης, γίνεται από τον καταναλωτή σύμφωνά με το σχέδιο που παραδίνεται από τη ΔΕΗ στον καταναλωτή με τις παρακάτω οδηγίες: 1) Οι διαστάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο είναι καθαρές και τελικές (κάτω από δοκούς, ανάμεσα από τα υποστυλώματα και μετά από τα επιχρίσματα). 2) Οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 20οπι. 3) Ολοι οι τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισμένοι με τσιμεντοκονίαμα ή μαρμαροκονίαμα. 4) Ολες οι κατασκευές εντός του χώρου της ΔΕΗ θα είναι από άκαυστο υλικό. 5) η οροφή πρέπει να είναι τελείως στεγανή και να έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της εισχώρησης νερού. Επίσης, πρέπει να αποκλειστούν στηρίξεις σ αυτή ή αναρτήσεις από αυτή. 6) Το πάτωμα πρέπει να κατασκευάζεται από σκυρόδεμα, είτε κατευθείαν στο έδαφος είτε σαν πλάκα από σκυρόδεμα. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να παρεμβάλλεται στρώμα πάχους ΙΟοπι περίπου από σκύρους. Σαν επιφόρτιση του δαπέδου, αν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να λαμβάνεται 15001<9/ηηΤ 7) Από το δρόμο μέχρι το χώρο που διατίθεται για τη ΔΕΗ πρέπει να υπάρχει (και να παραμείνει στο μέλλον) διάδρομος προσπέλασης πλάτους 1,7 και ύψους 2,80 πι τουλάχιστον, ώστε να μπορούν τα αρμόδια πρόσωπα της ΔΕΗ να επισκεφτούν τον χώρο. 8) Ολες οι σιδερένιες πόρτες πρέπει να κατασκευάζονται από λαμαρίνα πάχους 1,5 πιιπ τουλάχιστον. Η εξωτερική πόρτα πρέπει να έχει στο πάνω και στο κάτω μέρος της περσιδωτά ανοίγματα, συνολικής επιφάνειας 1,5 πι^ τουλάχιστον. 9) Αν υπάρχουν μεταλλικά διαφράγματα-πλέγματα, πρέπει να περιβάλλονται από στερεά μεταλλικά πλαίσια. Η διατομή των συρμάτων θα είναι περίπου 4 ιπιπ^ η επιφάνεια του ανοίγματος το πολύ 550 ιπητ" και η μεγαλύτερη πλευρά του μικρότεοη από 55 τηιπ. ^ ' 10) Ολες οι μεταλλικές κατασκευές (πόρτες, διαφράγματα κλπ.) θα θάβονται από τον καταναλωτή, αρχικά και μελλοντικά, με δύο στρώσεις μίνιου και γκρι χρώμα.

8 11) Για την κατασκευή του χώρου της ΔΕΗ ο καταναλωτής θα μεριμνά επίσης; α) Για τη τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων της ΔΕΗ, όπως και των καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής του εγκατάστασης. β) Για την εκτέλεση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του χώρου, η οποία πρέπει να είναι στεγανή. γ) Για την τοποθέτηση δομικού πλέγματος σε βάθος 5 οπι μέσα στο δάπεδο από χαλύβδινες ράβδους Φ4, συγκολλημένες στους κόμβους, με ανοίγματα όχι μεγαλύτερα από 30 οπι και ακόμη για την έξοδο από το δάπεδο σε τέσσερις τουλάχιστον θέσεις και με ύψος μέχρι 50 οτη, χαλύβδινων συρμάτων που είναι συγκολλημένα στην κάτω τους άκρη με το δομικό πλέγμα. δ) Για την πρόβλεψη θέσεων θεμελίωσης των ηλεκτρικών συσκευών στο δάπεδο Σχετικά υε τις απαιτήσεις του χώρου που διατίθεται για τη ΔΕΗ, ο καταναλωτής πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής: α) Να μην υπάρχουν άλλα ανοίγματα (παράθυρα κλπ.). β) Να μην υπάρχουν ή διέρχονται άλλες εγκαταστάσεις (κεντρικής θέρμανσης, αποχέτευσης κλπ.). γ) Ο χώρος να βρίσκεται μακριά από περιοχές ακονιζόμενες ή από περιοχές που δημιουργούνται ισχυροί κραδασμοί. δ) Οι οχετοί των καλωδίων πρέπει να είναι στεγανοί. Αυτά πρέπει να τηρούνται όχι μόνο στην αρχική εγκατάσταση, αλλά να εξασφαλίζονται με τη φροντίδα και τις δαπάνες του καταναλωτή, αν απαιτούνται, και για την μελλοντική τους λειτουργία.

9 2.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η ΔΕΗ έχει τυποποιήσει τέσσερις τύπους παροχών. Τύπος Εγκατάσταση μέτρησης Μέγιστη ισχύς ΥΣ Α1 Εξωτερικά (υπαίθρια) 630 ΚνΑ περιορισμένη Α2 Εξωτερικά (υπαίθρια) μόνο από το δίκτυο ΜΤ Β1 Εσωτερικά (στεγασμένη) 1250 ΚνΑ περιορισμένη Β2 Εσωτερικά (στεγασμένη) μόνο από το δίκτυο ΜΤ Τα σχήματα δείχνουν τις προδιαγραφές των μέσων προστασίας γι' αυτές τις παροχές. Εδώ γίνεται αναφορά μόνο στην προστασία έναντι των υπερεντάσεων βραχυκυκλωμάτων. Η προστασία του ΜΣ σε συνεχείς υπερφορτίσεις ή σε ειδικά σφάλματα των ΜΣ δεν γίνεται με τα παραπάνω μέσα που παρουσιάζονται στα σχήματα ί αλλά με άλλα μέσα που Θα εξεταστούν αργότερα. Κάθε παροχή αποτελείται από την εγκατάσταση της ΔΕΗ και την εγκατάσταση του καταναλωτή.

10

11 ΠΑΡΟΧΗ Μ.Τ. ΤΥΠΟΥ Α1 (15 ΙίΥ ή 20 1:ν), Εγκατάσταση της μέτρησης υπαίθρια. Προστασία παροχής με ΑΖ (εκτόνωσης) Συνδεσμολογία παροχής τγρος ΥΣ καταναλωτή ΑΕΗ «I -> καταναλωτής Συνδεσμολογία ΥΣ καταναλωτή Δ 'Λ! 5.».Λ Π Γ" ' \! )_ί [] Όρια Ισχύος Σημειώσεις; ΥΣ Ισχύς ΜΣ 630 ΙιΥΑ 630!ίΥΑ 630 ΙιΥΑ 630 ΚΥΑ 630 ΙιΥΑ 630 ΙίΥΑ. Οι τιμές ασφαλειών και ισχύων ΥΣ και ΜΣ που έχουν σημειωθεί, είναι οι μέγιστες που επιτρέπονται. 2. Εάν δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΖ παροχής 30 Τ, τα υπόλοιπα μεγέθη καθορίζονται μετά από ειδική εξέταση. 3. Εάν δεν είναι ορατή η διακοπή με τον ΔΦ/Α, θα πρέπει να προηγούνται, ΑΠΖ. 4. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση ΔΣ αντί ΔΦ/Α. α)ένας ή περισσότεροι ΜΣ σε παράλληλη λειτουργία Ρ) Δύο ή περισσότεροι κλάδοι. Σχ. 10.9: Παροχή μέσης τάσης τύπου Α 1. Η εγκατάσταση της ΔΕΗ είναι υπαίθρια ΗΊ1Ι η προστασία γίνεται με ασφάλειες εκτόνωσης βραδείας τήξης. 10

12 ΠΑΡΟΧΗ Μ-Τ. ΤΥΠΟΥ Α2 (15!<ν ή 20 1<ν) Εγκατάσταση της μέτρησης υπαίθρια Προστασία παροχής με Δ/Α Συνδεσμολογία παροχής ^ π μος ΥΣ κ α τα ν α λ ω τ ή κ α τα ν α λ ω τή ς Συνδεσμολογία ΥΣ καταναλωτή με προστασία ΜΣ με ασφάλειες,'-τ"! [] Λ! / I I I / I 1-. [1 [1 Ό ρια Ισχύς ΥΣ.800 ΚΥΑ χωρίς περιορισμό ισχύος Ισχύς ΜΣ κάθε ένας 800 λυα κάθε ένας 800 ΙςΥΑ Συνδεσμολογία ΥΣ με προστασία ΜΣ με ΔΙ 1 0 ό Χ π λ π ' Ορια ΐίτνυοΓ ΔΙ χωρίς στοιχείο γης ΔΙ με στοιχείο γης Π Ύ ^ Π ~ Τ Τ Οταν οι ΗΝ φάσεων των ΔΙ συνεργάζονται επιλογικά με την προστασία γης του δικτύου, χωρίς περιορισαό χωρίς περιορισμό. Γ -ιμσυπσαεση για Την κατοσκευή των παροχών Α2 είναι ότι το δίκτυο προστατεύεται από διακόπτες ισχύος οι οποίοι εκτελούν κατάλλτ, λο κύκλο αυτόματων επαναφορών για τπ διέύεηπ-η υν καταλλη νωσης (ερεαήοη^ιίζεγε). ' ^ ^ οιεγερση των διακοπτών απομόκατασκευάζεται, όταν η ισχύς του ΥΣ υπερβαίνει τα όρια της 3. Οι τιμές των ασφαλειών, των ρυθμίσεων ΔΙ και των ισχύων είναι οι αέν, στες που επιτρέπονται. ^ μ*^γι [α_);ενας ή περισσότεροι ΜΣ σε παράλληλη λειτουργία. προηγούνται Σχ./Ο./Ο: Παροχή μέσης τάσης τύπου Α2. Η εγκατάσταση της ΔΕΗ είνω υπαίθρια κω η προστασία της γ/νεται με διακόπτη απομόνωσης. 11

13 ΠΑΡΟΧΗ Μ.Τ. ΤΥΠΟΥ 3ϊ (:5 γ 20 ίπ/) ο Εγκατάσταση της μέτρησης εσωτερικά ^ Προστασία της ποφοχής με ασφα/.ειες ε ν α έ ρ ιο δ ίκ τυ ο υ ττό γ ειο δ ίκ τυ ο βρογχοε '.θής σύνδεσ η 2 τ Συνδεσμολογία παροχής V απο δ ίκ τυ ο Β ί1!! ΤίΑ ΥΣ κ α τα ν α λ ω τή από κ α ι π ρος δ ίκ τυ ο ΥΣ κ α τα ν α λ ω τ ή Συνδεσμολογία ΥΣ καταναλωτή Ορια ισχύος ΥΣ ΜΣ 250 λυα 250 ίίυα!250 λυα > ί25ϋ!<να ; Μ[μειώσεις; ί Οταν οι ΥΣ περιλαμβάχ ει περισσότερους από έναν ί\4σ, με όργανα προ στασίας ανά ΜΣ, κατασκευάζεται παροχή Β2, ανεζάρτητα της ισχύος :ου ΥΣ. Πρέπει απαραίτητα να υπάρχει γενικό μέσο προστασίατ στην π/\,ευρά ΧΤ,[ ιου ΜΣ ίασφά/.ειες η αυτόματος διακόπτης με στοιχείο στιγμιαίας λει I ιουργίας) I Ενας ή περισσότεροι ΜΣ σε παράλληλη λειτουργίο;. ίΐι.π: Παροχή μέσης τάσης τάκου Βί. Η εγκατάσταση της ΑΕΗ είναι 'εφική ε;αι η προστασία της γίνε-α. με. α.σφίί/.αεζ σιτότη :. Η ΔΕΗ εγκαθιστά σε κάθε σημείο παροχής ΜΤ μέσα προστασίας, απόζευξης και μέτρησης. Αυτή η εγκατάσταση μπορεί να είναι υπαίθρια πάνω σε στυλό και χαρακτηρίζεται με το γράμμα Α. Εναλλακτικά 12

14 μπορεί να είναι σε στεγασμένο χώρο και χαρακτηρίζεται με το γράμμα Β. Η εγκατάσταση του καταναλωτή αποτελείται από τον ΜΣ, τα μέσα ζεύξης και προστασίας ΜΤ και από την εγκατάσταση του κεντρικού πίνακα ΧΤ. 2.1 Παροχή Α1, υπαίθρια υέτρηση, υέχρι 6301Κ\/Α Η παροχή αυτή γίνεται από το εναέριο δίκτυο ΜΤ. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, δηλ. ασφαλειοδιακόπτες, ΜΣ μέτρησης έντασης και τάσης είναι πάνω σε στύλο, δηλαδή υπαίθρια. Οι μετρητές τοποθετούνται σε ειδικό ερμάριο. Ενδεχομένως υπάρχουν και αλεξικέραυνα σε κεραυνόπληκτες περιοχές: Η ΔΕΗ ασφαλίζει την παροχή με ασφαλειοαποζεύκτες, με ασφάλειες εκτόνωσης βραδείας τήξης ονομαστικής έντασης μέχρι 30 Α (Τ 30Α). Από το στύλο αναχωρεί καλωδιακή γραμμή (την οποία κατασκευάζει ο καταναλωτής) προς τον υποσταθμό του καταναλωτή. Ο καταναλωτής μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους κλάδους με δική τους προστασία. Η προστασία κάθε κλάδου γίνεται με ασφάλεια σκόνης, ονομαστικής έντασης μέχρι 40 Α ή ασφάλεια εκτόνωσης ταχείας τήξης Κ40Α για εξωτερικούς υποσταθμούς (πράγμα σπάνιο). Αυτές οι ασφάλειες αρκούν για μετασχηματιστές μέχρι 630 ΚΧ/Α. Για μικρότερες ισχείς ΜΣ εγκαθίστανται αντίστοιχα μικρότερες ασφάλειες, όπως αναφέρεται παρακάτω στο κεφάλαιο περί προστασίας των Μ Σ. Κάθε κλάδος έχει έναν ή περισσότερους παραλληλισμένους ΜΣ και είναι αποζεύξιμος με διακόπτη φορτίου. Ο διακόπτης φορτίου πρέπει να συνοδεύεται και από έναν αποζεύκτη αν δεν έχει ορατές επαφές. Οι παραλληλισμένοι ΜΣ είναι συνδεμένοι μόνιμα ή μέσω αποζευκτών στην ΥΤ και ΧΤ έτσι ώστε, να μπορεί να γίνει η απομόνωση του ενός όταν χαλάσει. 13

15 Η παροχή Α 1 μπορεί να έχει τις εξής μορφές: - Ένας κλάδος με έναν ή περισσότερους ΜΣ παράλληλα συνδεμένους. Η μέγιστη ισχύς διέλευσης του κλάδου είναι 630 Κ\/Α. - Δύο (ή περισσότεροι) κλάδοι ενωμένοι στη ΧΤ. Κάθε κλάδος ασφαλίζεται με ασφάλειες σκόνης μέγιστης ονομαστικής έντασης τα πολύ 40 Α. Εδώ πρέπει να ελεγχθεί η επιλεκτικότητα των μέσων προστασίας σε βραχυκυκλώματα στους ζυγούς της ΧΤ. Το ρεύμα βραχυκυκλώματος διακλαδίζεται. Έτσι, το μέσο προστασίας του καταναλωτή διαρρέεται από μικρότερο ρεύμα απ' ότι η ασφάλεια της ΔΕΗ. Επιτρέπεται επίσης στην άφιξη του καλωδίου στους ζυγούς της ΜΤ να τεθεί ένα γενικό μέσο; προστασίας, π.χ. διακόπτης ισχύος. Τότε το γενικό μέσο προστασίας θα συνεργάζεται με την ασφάλεια της ΔΕΗ. Πρέπει οπωσδήποτε στην περίπτωση δύο ή περισσότερων κλάδων να εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας αποζεύκτης στην άφιξη του καλωδίου στους ζυγούς. Αυτό για να υπάρχει δυνατότητατα απομόνωσης των ζυγών. Προσοχή! Σε απομόνωση των ζυγών, έχουμε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τον ένα πόλο του αποζεύκτη να φέρουν τάση. Δηλαδή μία κυψέλη έχει τάση. ΚνΑ. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς του ΥΣ στην παροχή Α1 είναι 630 _ Δύο (ή περισσότεροι) κλάδοι όχι ενωμένοι στη ΧΤ. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στη ΧΤ το ρεύμα τον κλάδου είναι ίσο με το ρεύμα της ασφάλειας της ΔΕΗ. Το βραχυκύκλωμα τροφοδοτείται μόνο από τον ένα κλάδο. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά κλάδο είναι 630 ΚΥΑ και η ισχύς του ΥΣ είναι πάλι 630 ΚνΑ. 14

16 Αντί ασφαλειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διακόπτης ισχύος (ΔΙ) με ΗΝ και μετασχηματιστές μέτρησης. Οι διακόπτες ισχύος πρέπει να έχουν στοιχεία καθυστέρησης και στιγμιαίας λειτουργίας. Το ρεύμα ρύθμισης τον στοιχείου στιγμιαίας λειτουργίας είναι 3-8 ψορές το ρεύμα της ρύθμισης του στοιχείου χρονικής καθυστέρησης. Πρέπει όμως να υπάρχει συνεργασία του ΔΙ με την ασφάλεια της ΔΕΗ, πράγμα συνήθως δύσκολο. Συνιστάται όμως η προστασία να γίνεται με ασφάλειες σκόνης γιατί συνεργάζονται καλύτερα με την ασφάλεια της ΔΕΗ και γιατί μειώνουν το ρεύμα βραχυκύκλωσης. Ο υποσταθμός του καταναλωτή μπορεί να είναι υπαίθριος (εξωτερικού χώρου). Δεν μπορεί όμως να γίνει όπως οι υποσταθμοί της ΔΕΗ, με ασφαλειοαποζεύκτες χειριζόμενους με ακόντιο γιατί αυτοί απαιτούν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για το χειρισμό τους. Μπορεί ο καταναλωτής να εγκαταστήσει ασφάλειες και διακόπτη φορτίου στην πλευρά της παροχής. Ο διακόπτης φορτίου πρέπει να χειρίζεται από το έδαφος. 2.2 Παροχή Α2, υπαίθρια υέτρπση. απεριόριστη ισχύς. Η παροχή Α2 διαφέρει από την Α1 στο ότι η προστασία γίνεται όχι με ασφαλειοαποζεύκτη, αλλά με διακόπτη απομόνωσης. Συνεπώς, οι ηλεκτρονόμοι που διεγείρονται στην περίπτωση σφάλματος είναι αυτοί της αναχώρησης της γραμμής που διεγείρουν τους διακόπτες ισχύος της γραμμής. Η εγκατάσταση της ΔΕΗ Ο αποζεύκτης και ο διακόπτης απομόνωσης (δθοίίοηαιίζθγ), οι ΜΣ μέτρησης τάσης και έντασης, καθώς και ενδεχομένως αλεξικέραυνα εγκαθίστανται πάνω σε στύλο. Οι μετρητές είναι σε ειδικό ερμάριο. 15

17 Η εγκατάσταση του καταναλωτή ο καταναλωτής εγκαθιστά καλώδιο, συνήθως πλαστικό (πολυαιθυλενίου), από το στύλο της ΔΕΗ μέχρι τον πίνακά του (της μέσης τάσης). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους κλάδους με ίδια μέσα προστασίας όπως και στην παροχή Α1. Η προστασία κάθε κλάδου μπορεί να γίνει ή με ασφάλειες σκόνης ή με διακόπτες ισχύος και ηλεκτρονόμους. Αυτά τα μέσα προστασίας πρέπει να συνεργάζονται με τους ΗΝ αναχώρησης της γραμμής. Η προστασία κάθε κλάδου εξαρτάται από τους ΗΝ της αναχώρησης της γραμμής. Δίκτυο 15 ή 20 Κν με ΗΝ αντιστρόφου χρόνου ή ισχυρά αντιστρόφου χρόνου (όπως π.χ. οι ΗΝ κατασκευής ΡΙΗ με ρύθμιση 80 Α και καμπύλη χρόνου 0,7). Οι κλάδοι προστατεύονται με ασφάλειες σκόνης μέγιστης ονομαστικής έντασης 50 Α, πράγμα που αντιστοιχεί σε ΜΣ 800 ΚΥΑ. Εναλλακτικά επιτρέπεται η προστασία με ΔΙ, οι ηλεκτρονόμοι του οποίου συνεργάζονται με τους ηλεκτρονόμους γης στην αναχώρηση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συνεργασία αυτή είναι δοσμένη αν ο καταναλωτής έχει ΗΝ σταθερού χρόνου με ρύθμιση 100 Α-0,6 δθο και στοιχείο στιγμιαίας λειτουργίας 400 Α. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την προστασία ΜΣ 1250 ΚΜΑ στα 20 Κν, δηλαδή τα ρεύματα ζεύξης του ΜΣ δεν διεγείρουν τον Α1 του καταναλωτή. Δίκτυα 20 Κν με ηλεκτρονόμους γης σταθερού χρόνου ρύθμισης 160 Α- I 3 Θ 0. Οι κλάδοι ασφαλίζονται με ασφάλειες σκόνης μέγιστης ονομαστικής έντασής 40 Α. 16

18 Εναλλακτικά, επιτρέττεται η προστασία των κλάδων με διακόπτες ισχύος που διεγείρονται από ηλεκτρονόμους φάσεων σταθερού χρόνου. Εάν η ρύθμιση των ΗΝ είναι 120 Α-0,6 δθο, δεν απαιτούνται στοιχεία για προστασία σε σφάλματα γης, γιατί υπάρχει συνεργασία με τους ΔΙ της αναχώρησης της γραμμής. Επιτρέπεται όμως και μεγαλύτερη ρύθμιση από αυτή των 120 Α - 0,6 5 Θ 0, αλλά τότε πρέπει να υπάρχουν και ΗΝ γης των οποίων η ρύθμιση να είναι 120 Α - 0,6 δθο το πολύ. Τα παραπάνω ισχύουν όταν έχουμε έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους κλάδους, δηλαδή κλάδους όχι ενωμένους στη ΧΤ., Στην παροχή Α2 μπορεί οι κλάδοι να είναι ενωμένοι στη ΧΤ. Τότε όμως πρέπει να ελεγχθεί η συνεργασία λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του ρεύματος στους κλάδους. Για δύο π.χ. κλάδους παράλληλους και βραχυκύκλωμα στη ΧΤ το ρεύμα της παροχής είναι I και του κλάδου 1/2. Συνεπώς, οι ΗΝ πρέπει να ρυθμιστούν στο μισό ρεύμα απ' ότι θα ρυθμίζονταν αν οι κλάδοι ήταν ανεξάρτητοι. Πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι, σε σφάλματα γης στη ΧΤ οι ΗΝ γης δεν διεγείρονται γιατί δεν υπάρχει ρεύμα γης σ' αυτή την περίπτωση. 2.3 Παροχή Β 1, εσωτερική εγκατάσταση υέγοι 12ί<νΑ Η παροχή κατασκευάζεται σε καταναλωτές μικρής ισχύος όταν αυτοί τροφοδοτούνται από εναέρια ή υπόγεια δίκτυα και η εγκατάσταση της ΔΕΗ είναι εσωτερικού χώρου. Ο καταναλωτής σ' αυτή την παροχή έχει ένα μόνο κλάδο με μέσα προστασίας. Ο κλάδος μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους παράλληλους μετασχηματιστές. Αν χρειάζονται περισσότεροι του ενός κλάδοι με ίδια προστασία, κατασκευάζεται η παροχή Β2. 17

19 Η εγκατάσταση της ΔΕΗ Η εγκατάσταση γίνεται σε χώρο διαμορφωμένο κατάλληλα από τον καταναλωτή, με τον τρόπο που αναφέρεται στην οδηγία της ΔΕΗ στο παράρτημα Π2. Η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ γίνεται κατά κανόνα ακτινικά, αν πρόκειται για εναέριο δίκτυο ή βρογχοειδώς, αν πρόκειται για υπόγειο δίκτυο. Στην βρογχοειδή σύνδεση έχουμε δύο καλώδια που οδεύουν από το δίκτυο της ΔΕΗ στον καταναλωτή. Το ένα καλώδιο της παροχής προέρχεται από προηγούμενο καταναλωτή και το άλλο καλώδιο της παροχής οδηγεί στον επόμενο καταναλωτή. Η ΔΕΗ εγκαθιστά γενικά προκατασκευασμένους πίνακες που περιλαμβάνουν σαν μέσο ζεύξης και προστασίας διακόπτη φορτίου με ασφάλειες σκόνης. Για τη μέτρηση χρησιμοποιούνται ΜΣ μέτρησης από τους οποίους ο ΜΣ τάσης προστατεύεται με ασφάλειες σκόνης. Ο καταναλωτής επιτρέπεται να χειρίζεται το διακόπτη φορτίου αλλά όχι να επεμβαίνει μέσα στην κυψέλη της ΔΕΗ. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να θέσει τους ζυγούς του εκτός τάσης χωρίς να καλέσει τη ΔΕΗ. Αν ο διακόπτης φορτίου ΔΦ της ΔΕΗ έχει ορατές επαφές, τότε ακολούθως, αφού γειωθούν τα στοιχεία του ΥΣ, μπορεί να εκτελεστούν εργασίες στον ΥΣ του καταναλωτή. Αν ο ΔΦ της ΔΕΗ δεν έχει ορατές επαφές, τότε πρέπει ο καταναλωτής να βάλει έναν αποζεύκτη ή έναν διακόπτη φορτίου με ορατές επαφές προκειμένου να γίνουν εργασίες στον ΥΣ του καταναλωτή. Οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται είναι τύπου σκόνης επειδή ο χώρος είναι εσωτερικός. Το μέγεθος της ασφάλειας καθορίζεται από τη συνεργασία της με τους ΗΝ γης της αναχώρησης της γραμμής. Οι ρυθμίσεις είναι 80 Α-0,7 5θο για ΗΝ ισχυρά αντιστρόφου χρόνου και 160 Α-1 δθο για ΗΝ σταθερού χρόνου. Η μέγιστη ονομαστική ένταση των ασφαλειών είναι 63 Α στα δίκτυα της θεσ/νίκης. Αυτή αντιστοιχεί σε ΜΣ ονομαστικής ισχύος 1250 ΚΥΑ. Σε άλλα δίκτυα ίσως επιτρέπεται ασφάλεια 40 Α, οπότε η ισχύς μειώνεται στα 630 ΚνΑ. 18

20 Η εγκατάσταση του καταναλωτή Δεν απαιτείται μέσο προστασίας στην εγκατάσταση του καταναλωτή στη ΜΤ. Ο καταναλωτής όμως πρέπει να βάλει γενικό μέσο απόζευξης εφ' όσον ο διακόπτης φορτίου της ΔΕΗ δεν έχει ορατές; επαφές. Στην πλευρά της ΧΤ επιβάλλεται ένα γενικό μέσο προστασίας που συνεργάζεται με την ασφάλεια σκόνης της ΔΕΗ, όπως δείχνει ο πίνακας Επιτρέπεται να εγκατασταθούν ασφάλειες ονομαστικής έντασης 400 Α το ανώτερο. Από 400 Α και πάνω χρησιμοποιούνται αυτόματοι διακόπτες ισχύος (ΔΙ) που περιέχουν και στοιχείο στιγμιαίας λειτουργίας. Η ασφάλεια των 400 Α αντιστοιχεί σε ΜΣ ισχύος 250 ΚΥΑ. Στην περίπτωση εγκατάστασης ΔΙ, η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς του ΜΣ είναι 1250 ΚΥΑ. Όταν ο καταναλωτής έχει ισχύ μεγαλύτερη των 1250 ΚνΑ ή όταν έχει πάνω από ένα κλάδο κατασκευάζεται η παροχή Β Παροχές Β2, εσωτερική εγκατάσταση, απεριόριστη ισχύς Η παροχή κατασκευάζεται σε καταναλωτές μεγάλης ισχύος όταν η εγκατάσταση της ΔΕΗ γίνεται εσωτερικά. Το δίκτυο τροφοδοσίας μπορεί να είναι εναέριο ή υπόγειο. Ο καταναλωτής μπορεί να έχει περισσότερους του ενός κλάδους, όπου κάθε κλάδος είναι αποζεύξιμος με διακόπτες φορτίου. Η ισχύς του ΥΣ περιορίζεται μόνο από το δίκτυο. Κάθε κλάδος μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ΜΣ με παράλληλη σύνδεση. Η εγκατάσταση της ΔΕΗ Η σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο γίνεται με ένα ή δύο καλώδια σε ακτινική διάταξη ή σε βρόγχο, όπως και στην παροχή Β1. Η ΔΕΗ εγκαθιστά προκατασκευασμένο μεταλλικό πίνακα με αποζεύκτη διακόπτη ισχύος ΗΝ, ΜΣ μέτρησης και μετρητές. 19

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Σταυρακίδης Παναγιώτης Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΜ 2463 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ~ t.p - '2 ^ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι

1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή 01 Μονοφασικός Μετασχηματιστής : Ρεύμα Μαγνήτισης 1.1. Σκοποί της Εφαρμογής Μαθησιακοί Στόχοι Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την δομή και την κατασκευή ενός μετασχηματιστή (υλικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Τριφασικοί Μετασχηματιστές Τριφασικοί Μετασχηματιστές Από την στιγμή που το τριφασικό ρεύμα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στα συστήματα διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος, προκύπτει εύλογα η ανάγκη για τριφασικούς μετασχηματιστές. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός της Άσκησης: Στόχος της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών λειτουργίας ενός μονοφασικού μετασχηματιστή υπό φορτίο. 1. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή.

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή. Μάθημα 3 Γείωση Περίληψη Βασικό / βασικότερο μέρος της σχεδίασης μίας εγκατάστασης είναι η προστασία αυτών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση από ηλεκτροπληξία / βραχυκυκλώματα / τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 107 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι απαραίτητο, τα δίκτυα που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια να λειτουργούν µε υψηλή τάση, πολύ µεγαλύτερη από την παραγόµενη τάση από τις γεννήτριες. Ο βασικός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kv Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ηµήτριος Ι.

Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kv Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ηµήτριος Ι. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ιδιωτικοί Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ Μελέτη Ιδιωτικού Υ/Σ 20/0,4 kv Παροχής Τύπου Α1 για την Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσει ο σπουδαστής αφενός τις προϋποθέσεις παραλληλισμού δυο μετασχηματιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται τα φορτία του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων, όπως ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 6: Είδη Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής της ΡΑΕΚ μαζί με την Αίτηση Σύνδεσης Το Ερωτηματολόγιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα

ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα ΣΗΕ Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΣΗΕ Μονοφασικά εναλλασσόµενα ρεύµατα 1. Αναφέρατε περιπτώσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι υψηλές αρµονικές στη µελέτη συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία. Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΗΜΕΡΙΔΑ: Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων στην εργασία Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T... ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα ης ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β115-Β116 DESIGN-CONSTRUCTION OF INTERNAL ELECTRICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 3: Κυκλώματα Μετασχηματιστών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Μια ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης Μετασχηματιστές ανύψωσης: Χρησιμοποιούνται για τη μείωση των απωλειών γραμμής στα συστήματα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 6: Διατάξεις Προστασίας, Ελέγχου Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα