ΑΝΤΙΔΟΤΑ. Τζούλια Αττά Πολίτου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΝΤΙΔΟΤΑ - Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΔΟΤΑ. Τζούλια Αττά Πολίτου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΝΤΙΔΟΤΑ - Εισαγωγή"

Transcript

1 ΑΝΤΙΔΟΤΑ Τζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΑΝΤΙΔΟΤΑ - Εισαγωγή Οι περισσότερες δηλητηριάσεις αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με συμπτωματική αγωγή δηλαδή με χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών ικανών να αντιμετωπίσουν τα επί μέρους συμπτώματα της δηλητηρίασης Για ελάχιστες τοξικές ουσίες, διατίθενται στη θεραπευτική ειδικά αντίδοτα 2 1

2 ΑΝΤΙΔΟΤΑ - Εισαγωγή Αντίδοτα είναι ουσίες που όταν βρεθούν στον οργανισμό ταυτόχρονα με κάποιο τοξικό παράγοντα είτε: Αλληλεπιδρούν με αυτόν ή τα προϊόντα βιομετατροπής του Επηρεάζουν την τοξικοκινητική του Επηρεάζουν την τοξική του δράση Ανταγωνίζονται τα αποτελέσματα της τοξικής του δράσης Αποτέλεσμα της χορήγησης αντιδότου : ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη τελικών εκδηλώσεων τοξικού παράγοντα 3 ΑΝΤΙΔΟΤΑ Ανταγωνισμός Είδη ανταγωνισμού Χημικός ανταγωνισμός Λειτουργικός ανταγωνισμός Ανταγωνισμός βιοδιαθεσιμότητας Ανταγωνισμός για τους υποδοχείς 4 2

3 ΑΝΤΙΔΟΤΑ Χημικός ανταγωνισμός Τα αντίδοτα, που δρουν με το μηχανισμό αυτό, αντιδρούν χημικά με το δηλητήριο σχηματίζοντας ένα λιγότερο τοξικό προϊόν Παραδείγματα: Ο χηλικός παράγοντας διμερκαπρόλη (BAL) σχηματίζει χηλικά υδατοδιαλυτά σύμπλοκα με μερικά βαρέα μέταλλα ελαττώνοντας την τοξικότητά τους και επιταχύνοντας την απέκκρισή τους Η θειϊκή πρωταμίνη σχηματίζει σταθερό σύμπλοκο με την ηπαρίνη, με αποτέλεσμα η ηπαρίνη να χάνει τις αντιπηκτικές της ιδιότητες 5 ΑΝΤΙΔΟΤΑ Λειτουργικός ανταγωνισμός Τα αντίδοτα, που δρουν με το μηχανισμό αυτό, προκαλούν αντίθετες ενέργειες στο βιολογικό σύστημα από αυτές που προκαλεί το δηλητήριο Παραδείγματα: Μετά τη λήψη σπασμογόνου δηλητηρίου για την καταστολή των σπασμών χορηγείται διαζεπάμη (αντισπασμωδικό) Σε δηλητηρίαση με βαρβιτουρικά για την αντιμετώπιση της υπότασης χορηγείται νορεπινεφρίνη (ουσία με αγγειοσυσπαστική δράση) 6 3

4 ΑΝΤΙΔΟΤΑ Ανταγωνισμός Βιοδιαθεσιμότητας Τα αντίδοτα, που δρουν με το μηχανισμό αυτό, παρεμβαίνουν σε ένα από τα στάδια της διακίνησης του τοξικού παράγοντα δηλ. την απορρόφηση, βιομετατροπή, κατανομή ή την απέκκρισή ώστε ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟΞΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ να φθάνουν στους ιστούς Παραδείγματα: Παρεμπόδιση απορρόφησης με τη χορήγηση εμετικού ή ενεργού άνθρακα Επιτάχυνση απέκκρισης με τη βοήθεια διουρητικού ή με αλλαγή του ph των ούρων Παρακεταμόλη : μεταβολίζεται σε ηπατοτοξικό μεταβολίτη Αντίδοτο:Ν-ακετυλοκυστεΐνη 7 ΑΝΤΙΔΟΤΑ Ανταγωνισμός για τους υποδοχείς Τα αντίδοτα ανταγωνίζονται τον τοξικό παράγοντα για τη σύνδεσή του με τον υποδοχέα Παραδείγματα: Η ναλοξόνη ανταγωνίζεται τη μορφίνη για τη σύνδεση με τους μ και κ υποδοχείς των οπιούχων Το Ο 2 που χορηγείται σε δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ανταγωνίζεται το CO για συγκεκριμένες θέσεις σύνδεσης με την αιμοσφαιρίνη 8 4

5 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ - Διμερκαπρόλη (BAL) Τα βαρέα μέταλλα αναστέλλουν τη δράση ενζύμων που περιέχουν σουλφυδρυλομάδες (-SH) Το BAL αποδεσμεύει τις ομάδες αυτές σχηματίζοντας σύμπλοκα με τα μέταλλα Τα σύμπλοκα (μερκαπτίδια) είναι λιγότερο τοξικά και απεκκρίνονται εύκολα από τον οργανισμό Το BAL χρησιμοποιείται σε δηλητηριάσεις με As, Pb, Au, ανόργανες ενώσεις του Hg Ενδομυϊκή χορήγηση 9 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ασβέστιο-δινάτριο-αιθυλενοδιάμινο-τετραοξικό οξύ CaNa 2 EDTA Χηλικός παράγοντας που δεσμεύει δισθενή και τρισθενή ιόντα βαρέων μετάλλων σχηματίζοντας σταθερά υδατοδιαλυτά σύμπλοκα που εύκολα απεκκρίνονται Αντίδοτο σε οξεία μολυβδίαση και λιγότερο σε δηλητηριάσεις με Cu και Zn Ενδομυϊκή χορήγηση EDTA 10 5

6 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Πενικιλλαμίνη (D-διμεθυλο-κυστεΐνη) Παρασκευάζεται με υδρόλυση της πενικιλλίνης Ισομερής ένωση της διμεθυλοκυστεΐνης Χρησιμοποιείται σε δηλητηριάσεις με Cu, Pb, Hg και Zn Χρησιμοποιείται στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση) προάγοντας την απέκκριση του Cu Χορηγείται από το στόμα ταυτόχρονα με βιταμίνη Β 6 Αντενδείκνυται η χορήγηση σε άτομα αλλεργικά στην πενικιλλίνη Ανεπιθύμητες ενέργειες : πυρετός ή εξάνθημα Διαθέτει ηπατοτοξική και νεφροτοξική δράση 11 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ Δεσφεριοξαμίνη Αντίδοτο εκλογής για τη δηλητηρίαση με σίδηρο Χρησιμοποιείται στη μεσογειακή αναιμία για την απομάκρυνση του σιδήρου Δεσμεύει το σίδηρο της φερριτίνης και της αιμοσιδηρίνης και σε μικρότερο βαθμό της τρανσφερρίνης Δεν επηρεάζει το σίδηρο της αιμοσφαιρίνης και των κυτοχρωμάτων 12 6

7 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΠΡΑΛΙΔΟΞΙΜΗ (2-PAM) Αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με οργανοφωσφορικούς εστέρες (παρασιτοκτόνα) Μηχανισμός δράσης : Οι οργανοφωσφορικοί εστέρες με τις φωσφορικές ρίζες που περιέχουν φωσφορυλιώνουν την ακετυλοχολινεστεράση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την ψευδοχολινεστεράση του ορού του αίματος, αναστέλλοντας έτσι τη δράση αυτών των ενζύμων Η αναστολή της ακετυλοχολινεστεράσης έχει ως συνέπεια την άθροιση της ακετυλοχολίνης στις νευρομυϊκές συνάψεις, με αποτέλεσμα τη διέγερση του παρασυμπαθητικού Ησύνδεσηενζύμου φωσφορικών ριζών και η επακόλουθη αναστολή του ενζύμου είναι μη αναστρέψιμες 13 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΠΡΑΛΙΔΟΞΙΜΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (συνέχεια) Ηπραλιδοξίμη(πρωτονιόφιλη ουσία) επιταχύνει την υδρόλυση της φωσφορυλιωμένης ακετυλοχολινεστεράσης γιατί συνδέεται αυτή με τις οργανοφωσφορικές ρίζες Τα ενεργά κέντρα του ενζύμου (ακετυλοχολινεστεράση) αποδεσμεύονται Η ακετυλοχολινεστεράση μπορεί πλέον να δράσει στο φυσιολογικό υπόστρωμα (ακετυλοχολίνη) Χορηγείται μετά την ατροπίνη σε δηλητηριάσεις από οργανοφωσφορικούς εστέρες Πρέπει να χορηγείται μέσα στις πρώτες 24 ώρες από τη δηλητηρίαση (μετά 36 ώρες συνήθως δεν δρά) Αντενδείκνυται η χρήση της σε δηλητηρίαση από καρβαμιδικούς εστέρες διότι η σύνδεση χολινεστερασώνκαρβαμιδικής ρίζας και η αναστολή των χολινεστερασών είναι αναστρέψιμες 14 7

8 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΑΤΡΟΠΙΝΗ Το κύριο αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με αντιχολινεστερασικά παρασιτοκτόνα (οργανοφωσφορικοί και καρβαμιδικοί εστέρες) Ανταγωνίζεται τα μουσκαρινικά συμπτώματα που οφείλονται στη δράση της ακετυλοχολίνης Χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά (δόση 2-4 mg) μέχρις ατροπινισμού δηλ. μέχρι διαστολής της κόρης του οφθαλμού. Η χορήγηση επαναλαμβάνεται αν χρειασθεί (τα αντιχολινεστερασικά παρασιτοκτόνα προκαλούν μεταξύ άλλων συμπτωμάτων και μύση δηλ. συστολή της κόρης του οφθαλμού) Χρησιμοποιείται ως αντίδοτο και σε δηλητηριάσεις με μανιτάρια του γένους Clitocybe και Inocybe στα οποία ένα από τα κυριότερα δραστικά συστατικά είναι η μουσκαρίνη 15 ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΝΑΛΟΞΟΝΗ Αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με οπιούχα ή οπιοειδή παράγωγα Ανταγωνιστική δράση για τους υποδοχείς των οπιούχων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) Χορηγείται ενδοφλέβια και σπανιότερα ενδομυϊκά Μέγιστη χορηγούμενη δόση 2mg Ενδοφλέβια χορήγηση 1mgναλοξόνης ανταγωνίζεται τη δράση 25 mg ηρωίνης 16 8

9 ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ Τοξική δράση κυανιούχων Αναστολή πρόσληψης οξυγόνου από τους ιστούς λόγω αναστολής δράσης διαφόρων αναπνευστικών ενζύμων όπως της οξειδάσης του κυτοχρώματος Κατάργηση της αναπνοής του κυττάρου λόγω μη λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρονίων Φυσιολογική οδός αποτοξίνωσης του οργανισμού από τα κυανιούχα Μετατροπή κυανιούχων σε θειοκυανιούχα (λιγότερο τοξικά) μέσω του ενζύμου ροδανάση 17 ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (συνέχεια) Τα κυανιούχα άλατα και το υδροκυάνιο είναι τα ταχύτερα σε δράση δηλητήρια Σχεδιασμός θεραπευτικής αντιμετώπισης Μεθαιμοσφαιρίνη δημιουργείται όταν ο Fe 2+ της αιμοσφαιρίνης οξειδωθεί προς Fe 3+ Τα κυανιούχα αντιδρούν με την μεθαιμοσφαιρίνη και παράγεται κυανομεθαιμοσφαιρίνη Στην ιδιότητα αυτή των κυανιούχων στηρίζεται ο σχεδιασμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης σε δηλητηρίαση με κυανιούχα 18 9

10 ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (συνέχεια) Θεραπευτική αντιμετώπιση δηλητηρίασης με κυανιούχα 1. Χορήγηση νιτρωδών, πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας, δέσμευση κυανιούχων από μεθαιμοσφαιρίνη πρός κυανομεθαιμοσφαιρίνη Eπακόλουθη η απελευθέρωση της οξειδάσης του κυτοχρώματος Αρχικά : εισπνοή φύσιγγας νιτρώδους αμυλίου Στη συνέχεια : χορήγηση διαλύματος ΝαΝΟ 2 3% ενδοφλέβια (2,5 ml/min, επί 4 min, σύνολο 10 ml) 2. Μετατροπή κυανιούχων σε θειοκυανιούχα (ολιγότερο τοξικά) με χορήγηση θειοθειϊκών Να 2 S 2 O 3 25%, ενδοφλέβια (2,5 ml/min, επί 20 min, σύνολο 50 ml) 3. Χορήγηση Ο 2 για αντιμετώπιση ανοξίας ιστών 19 ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΑΝΙΟΥΧΑ (συνέχεια) Θεραπευτική αντιμετώπιση δηλητηρίασης με κυανιούχα Αντί της χορήγησης νιτρωδών θειοθειϊκών σήμερα χορηγείται δικοβάλτιο ΕDTA ενδοφλέβια που θεωρείται ασφαλέστερο. Τα κυανιούχα σχηματίζουν με το κοβάλτιο σταθερά μη τοξικά σύμπλοκα 20 10

11 EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : Ν - ακετυλο - L κυστεΐνη (NAC) Αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με παρακεταμόλη Προϊόν βιομετατροπής παρακεταμόλης = ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟ Φυσιολογική οδός αποτοξίνωσης : σύνδεση μεταβολίτη παρακεταμόλης με γλουταθειόνη ήπατος, απώλεια τοξικότητας Σε λήψη υπερδοσολογίας παρακεταμόλης : Εξάντληση αποθεμάτων γλουταθειόνης Εκδήλωση τοξικότητας από τον πλεονάζοντα μεταβολίτη της παρακεταμόλης 21 EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : Ν - ακετυλο - L - κυστεΐνη (NAC) Μηχανισμός δράσης NAC Δρα ως υποκατάστατο της γλουταθειόνης στον οργανισμό Υδρολύεται προς κυστεΐνη που είναι πρόδρομη ουσία για τη σύνθεση γλουταθειόνης Τα εξαντλημένα αποθέματα γλουταθειόνης αναγεννώνται Το ήπαρ προστατεύεται από την ηπατοτοξική δράση του μεταβολίτη της παρακεταμόλης Τρόπος χορήγησης NAC Στις πρώτες 8-12 ώρεςαπότηλήψηαπότοστόμαήi.v Τοξικολογική ανάλυση : παρακολούθηση στάθμης παρακεταμόλης στο αίμα 22 11

12 EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΦΛΟΥΜΑΖΕΝΙΛΗ (Αnexate) Χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών στο Κ.Ν.Σ Aνταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών σε επίπεδο υποδοχέων Χρησιμοποιείται διαγνωστικά σε κώμα άγνωστης αιτιολογίας : αν μετά τη χορήγηση το άτομο εξέλθει από το κώμα είναι πιθανή η λήψη βενζοδιαζεπινικού παραγώγου Χορηγείται από το στόμα 23 ΑΛΛΑ EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ Θραύσματα αντισωμάτων διγοξίνης (Fab) Δεσμεύουν τη διγοξίνη που βρίσκεται στους ιστούς και στο αίμα και χρησιμοποιούνται σε δηλητηρίαση με διγοξίνη (καρδιοτονωτικό) Φυτοναδιόνη (βιταμίνη Κ 1 ) απαραίτητη για τη σύνθεση των παραγόντων πήξης του αίματος αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με ουσίες που έχουν αντιπηκτική δράση (π.χ. τρωκτικοκτόνα) Πρωταμίνη αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με ηπαρίνη στις οποίες παρατηρούνται σοβαρές αιμορραγίες 24 12

13 EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Αντίδοτο σε δηλητηριάσεις με μεθυλική αλκοόλη και αιθυλενογλυκόλη Η μεθυλική αλκοόλη και η αιθυλενογλυκόλη βιομετατρέπονται από το ίδιο ενζυμικό σύστημα (αλκοολική και αλδεϋδική αφυδρογονάση) Βιομετατροπή μεθανόλης προς φορμαλδεΰδη και μυρμηγκικό οξύ Βιομετατροπή αιθυλενογλυκόλης προς γλυοξάλη και γλυοξιλικό οξύ Το ίδιο ενζυμικό σύστημα βιομετατρέπει και την αιθυλική αλκοόλη με 10 φορές μεγαλύτερη συγγένεια Παρουσία και των δύο αλκοολών το ενζυμικό σύστημα προτιμά την αιθυλική αλκοόλη 25 EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της μεθαιμοσφαιριναιμίας (μεθαιμοσφαιρίνη δημιουργείται όταν ο Fe 2+ της αιμοσφαιρίνης οξειδωθεί προς Fe 3+ ) Μεθαιμοσφαιριναιμία προκαλείται από οξειδωτικά δηλητήρια (νιτρικά, χλωρικά, ναφθαλίνη, κ.λ.π.) Εκδηλώσεις μεθαιμοσφαιριναιμίας ανάλογες προς το ποσοστό της αιμοσφαιρίνης που έχει μετατραπεί προς μεθαιμοσφαιρίνη 15% : κυάνωση % : δύσπνοια, αδυναμία, ζάλη 60% : αναπνευστική έκπτωση, αίμα σοκολατόχρουν 26 13

14 EΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ : ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (συνέχεια) Σε συγκεντρώσεις μεθαιμοσφαιρίνης > 20-40% : απαραίτητη η φαρμακευτική αναστροφή με αναγωγή του Fe 3+ τηςμεθαιμοσφαιρίνηςπροςτον Fe 2+ της αιμοσφαιρίνης Για την αναστροφή χρησιμοποιείται διάλυμα κυανού του μεθυλενίου που επιδρά στην ανηγμένη μορφή της διπυριδινονουκλεοτίδης (DPNH) και ανάγεται σε λευκοβάση του μεθυλενίου H DPNH + κυανού του μεθυλενίου DPN + κυανού του μεθυλενίου -H κυανού του μεθυλενίου -H + Fe 3+ κυανού του μεθυλενίου + Fe Ευρετήριο όρων Aνοξία : έλλειψη οξυγόνου από τους ιστούς Αρρυθμία : διαταραχή του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού Ειλεός : εντερική απόφραξη ή παράλυση Εμφύσημα : παθολογική συνάθροιση αέρα εντός ιστών ή οργάνων Καταπληξία (shock) : αιμοδυναμική και μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αδυναμία του κυκλοφορικού συστήματος να διατηρήσει ικανοποιητική αιμάτωση των ζωτικών οργάνων Κώμα : κατάσταση βαριάς απώλειας της συνείδησης Μεθαιμοσφαιρίνη : ένωση που σχηματίζεται από την αιμοσφαιρίνη με οξείδωση του σιδήρου από τη δισθενή στην τρισθενή μορφή Μυδρίαση : διαστολή της κόρης του οφθαλμού Μύση : συστολή της κόρης του οφθαλμού Πνιγμονή από εισρόφηση : η διακοπή της αναπνοής ή η ασφυξία που προκαλείται από την είσοδο γαστρικού περιεχομένου στην τραχεία Συμπτωματική αγωγή : η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και όχι του αιτίου μιας νόσου ή μιας δηλητηρίασης Ταχυκαρδία : ανώμαλα ταχύς καρδιακός ρυθμός Ταχύπνοια : αύξηση του ρυθμού των αναπνοών ανά λεπτό Υπέρπνοια : παθολογική αύξηση της συχνότητας και του βάθους της αναπνοής Υπερπυρεξία : υπερθερμία, εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία του σώματος Υποθερμία : πτώση της θερμοκρασίας του σώματος κάτω των 35 ο C Υποξία : ανεπαρκής ποσότητα ή συγκέντρωση Ο 2 στους ιστούς του σώματος Χημική πνευμονίτιδα : φλεγμονή του πνευμονικού ιστού που προκαλείται από κάποια χημική ουσία 28 14

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Toxicology, the basic science of poisons, Casarett and Doull, s, 7 th edition, Editor: Curtis D. Klaasen, McGraw-Hill Publishing Co., Disposition of toxic drugs and chemicals in man, R.C. Baselt, 8 th edition, Biomedical Publications, Foster City, CA, ISBN , General and Applied Toxicology, B. Ballantyne, T. Marrs, T. Syversen (editors), 3 rd edition, Principles of drug action, A. Goldstein, L. Aronow, S. Kalman,2 nd edition, J. Wiley, editor. 5. The pharmacological basis of therapeutics, Goodman and Gilman, s, 11 th edition, Laurence L. Brunton, editor in chief, John S.Lazo and Keith L. Parker, Associate editors, McGraw Hill International editions. 6. Fundamental toxicology for chemists, J. Duffus and H. Worth, The royal Society of Chemistry, Clinical management of poisoning and drug overdose, Haddadand Winchester, 4 th edition, Τοξικολογία, Γ. Αγιουτάντη, Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, Τοξικολογία, Α. Κουτσελίνη, Εκδόσεις Γ. Παρισιάνος, Θέματα Τοξικολογίας, Επιμέλεια Έκδοσης Α. Κουτσελίνης, 1993, Κεφ. «Αντίδοτα», Σ. Αθανασέλης, σελ Θέματα Τοξικολογίας, Επιμέλεια Έκδοσης Α. Κουτσελίνης, 1993, Κεφ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση δηλητηριάσεων», Λ. Πούλος, σελ Τοξικολογία, Σ. Αθανασέλης, Μ. Στεφανίδου Λουτσίδου, Α. Ντονά, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,Έκδοση Τοξικολογία του ανθρώπου, Κ. Χουρδάκης, 2η έκδοση, University Studio Press, Προσρόφηση φαρμάκων στον ενεργό άνθρακα και θεραπευτική του χρήση στην αντιμετώπιση δηλητηριάσεων, Τ. Αττά Πολίτου, Μ. Κουππάρης, Φαρμακευτική, 10, , Ολική πλύση εντέρου με διάλυμα πολυαιθυλενογλυκόλης ηλεκτρολυτών στη θεραπευτική αντιμετώπιση δηλητηριάσεων, Τ. Αττά Πολίτου, Λ. Πούλος, Α. Κουτσελίνης, Ιπποκράτης, 6, 59-63, Εγχειρίδιο δηλητηριάσεων, Π. Βλάχος, 1996, Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα

Δηλητηριάσεις. Είδη οικιακής χρήσεως. Γεωργικά φάρμακα. Φάρμακα: Είδη οικιακής. Κέντρα δηλητηριάσεων

Δηλητηριάσεις. Είδη οικιακής χρήσεως. Γεωργικά φάρμακα. Φάρμακα: Είδη οικιακής. Κέντρα δηλητηριάσεων 154 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'fΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Δηλητηριάσεις ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ- ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΙΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ορισμός Δηλητηρίαση είναι η κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός εκτίθεται σε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

UNEMPLOYMENT AΝD ΗΕΑLΤΗ

UNEMPLOYMENT AΝD ΗΕΑLΤΗ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες 240 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Μαζικές καταστροφές από ΡΒΧ ουσίες μπορούν να προκληθούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. S ο l o s a (γλιμεπιρίδη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. S ο l o s a (γλιμεπιρίδη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ S ο l o s a (γλιμεπιρίδη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Solosa 1 mg, δισκίο Solosa 2 mg, δισκίο Solosa 3 mg, δισκίο Solosa 4 mg, δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com Φάρμακα στην Ψυχιατρική http://psigr.tripod.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) REMINYL (υδροβρωμική γκαλανταμίνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REMINYL 8mg καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Σχηματική παρασταση αυτονόμου νευρικού συστήματος Νευρομεταβιβαστές Ακετυλοχολίνη Τόπος δράσης Τελικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg (2,5%) υπό μορφή βάσεων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα 5% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει λιδοκαΐνη 25mg (2,5%) και πριλοκαΐνη 25mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Σπουδαστές: ΜΠΑΛΙΟΥ ΦΑΝΗ ΦΕΛΕΜΕΓΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων.

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στοιχεία παραδόσεων Τα παρόντα είναι στοιχεία παραδόσεων για το μάθημα Χημεία Τροφίμων, 2013-14. Δεν συνιστούν σημειώσεις, αλλά απλά είναι αποτέλεσμα πρώτης επεξεργασίας. Αφορούν την ύλη της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική Εργασία Ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιεπιληπτικής φαρμακευτικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικό + ιουρητικό

Αντιυπερτασικό + ιουρητικό Αντιυπερτασικό + ιουρητικό Multiclop F.c.tabs Losartan K + Hydrochlorothiazide BT x 28 x (100+12.5) mg/tab BT x 28 x (100+25) mg/tab ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MULTICLOP Losartan potassium & Hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cyanokit 2,5 g κόνις για διάλυμα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 2,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ZOVIRAX 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ισκία 200mg Aciclovir ισκία για ιασπορά 800mg Aciclovir Eναιώρημα υγρό,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα