ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συγκεντρώθηκε, μετά την 431/ πρόσκληση της Προέδρου του κας Ειρήνης Κουτσαλεδάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου. ΤΑ ΜΕΛΗ: Συριανόγλου Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης. Δασκαλάκης Φραγκίσκος, Λιμενάρχης Ρεθύμνου. Γαΐτάνης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου. Καφφάτος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου. Παπαδουράκης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνης. Θεοδωράκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου. Γερμανάκη Ελευθερία του Αντωνίου Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Βασιλείου. Απόντες ήταν τα μέλη: 1. Τσουρδαλάκης Αντώνιος του Ευαγγέλου Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Βασιλείου. 2. Ζαχαριουδάκης Μιχάλης Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου. 3. Δασκαλάκης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Μυλοποτάμου. Παρούσα ήταν η κ. Δασκαλάκη Αθανασία, Προϊσταμένη ΔΛΤΡ η οποία εκτελεί χρέη Γραμματέα. Αφού διαπιστώνεται η απαρτία του Συμβουλίου, η Πρόεδρος εισάγει το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 78 Ο : «Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση της εκμετάλλευσης του χώρου στάθμευσης στο ανατολικό τμήμα του λιμανιού Ρεθύμνου» Εκπνέει η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος για την εκμετάλλευσή του ως υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων στο ανατολικό τμήμα του λιμανιού Ρεθύμνου. Κατόπιν τις με αριθμούς 8210/01/ και /01/ Εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠ.Α.ΑΝ σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται οδηγίες σχετικά με την περιοχή δικαιοδοσίας και την περιοχή αρμοδιότητας των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ως φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, αναφορικά με την χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα μέσω της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου 2738/1997 (ΦΕΚ 180Ά) και την κείμενη νομοθεσία που διέπει την Ζώνη Λιμένα, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τους όρους της συνημμένης σχετικής διακήρυξης, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του Π.Δ.715/79, για την 1

2 διενέργεια ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ 7.755,00 Τ.Μ., ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 320 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ). Διανέμεται στα μέλη σχέδιο της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού που έχει επεξεργαστεί η υπηρεσία μας: Παρακαλούμε για την απόφασή σας σχετικά. Το Δ.Σ. θεώρησε ότι θα πρέπει οι όροι να μελετηθούν προσεκτικά από τα μέλη, ώστε να παγιωθεί κείμενο διακήρυξης που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Λιμενικού Ταμείου και της πόλης. Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. ν αποφασίσει. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και συζήτησε το θέμα έχοντας υπόψη: 1. To Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τους αυτοδιοίκησης και τους αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 2.- Το Ν.3463/2006 περί «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3.- Το 186/2001 Π.Δ. «περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Ρεθύμνου στους Δήμους Αρκαδίου, Γεροποτάμου, Λάμπης, Νικηφόρου Φωκά, Ρεθύμνης και Φοίνικα.». 4.- Το άρθρο 24 του Ν.2971/2001 περί «Αιγιαλού, Παραλίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 34 του Ν.3153/ Το Ν.2575/98 άρθρο 2 περί «Ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας». 6.- Το Π.Δ.715/1979. Εκδίδει ομόφωνα την 78 η /2015 απόφασή του ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2015: Α.- Προκηρύττει την προσωρινή και με αντάλλαγμα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου εκτάσεως 7.755,00 τετραγωνικών μέτρων στο ανατολικό τμήμα του λιμανιού Ρεθύμνου (μαρίνα) για τη χρήση του ως υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων και για το χρονικό διάστημα ΤΡΙΩΝ (3) ετών. Β.- Εγκρίνει τους παρακάτω όρους της διακήρυξης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, Αρ. Πρωτ.:.. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ 7.755,00 Τ.Μ., ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 320 ΘΕΣΕΩΝ 2

3 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ). Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. το ν.2971/2001 περί «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν.3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003). 2. το Π.Δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων κλπ ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών». 3. Τον Ν. 3886/2010 «Περό δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» 4. Τη νομοθεσία περί προστασίας δημοσίων κτημάτων. 5. Το Π.Δ.715/79 (ΦΕΚ 212/Α/1979) ως η πλέον προσιδιάζουσα και εφαρμοστέα διαδικασία, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά για όσα θέματα δε ρυθμίζονται διαφορετικά από τη διακήρυξη, του ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν.3153/ Την 78/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ 7.755,00 Τ.Μ., ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 320 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (ΜΑΡΙΝΑ). με κλειστές προσφορές και δυνατότητα συνέχισης του διαγωνισμού σε περίπτωση ίσης προσφοράς με προφορικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τεχνο-οικονομική προσφορά (με ποσοστιαία μηνιαία απόδοση επί ακαθάριστου ποσού εισιτηρίων εισόδου στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων), για την τριετή από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της χερσαίας ζώνης λιμένος, έκτασης 7.755,00 τμ (όπως απεικονίζεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) και χωρητικότητας τουλάχιστον 320 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και 30 θέσεων στάθμευσης δικύκλων, με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων. Οι τιμές χρέωσης των οχημάτων επί των οποίων θα διαμορφωθεί το ποσοστό απόδοσης στο ΔΛΤΡ είναι οι εξής: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: δωρεάν για χρόνο παραμονής έως και μισή ώρα. Για την 1 η ώρα 1,70 Για κάθε μία από τις επόμενες ώρες και μέχρι 5 ώρες χρόνου στάθμευσης, χρέωση 30 λεπτών ανά ώρα Για τις ώρες πλέον των 5 πρώτων, χρέωση 60 λεπτών ανά ώρα. 3

4 ΔΙΚΥΚΛΑ: Δωρεάν για χρόνο παραμονής έως και μισή ώρα. Για την 1 η ώρα 0,50 Για κάθε μία από τις επόμενες ώρες και μέχρι 5 ώρες χρόνου στάθμευσης, χρέωση 0,10 Για τις ώρες πλέον των 5 πρώτων, χρέωση 0,20. Για όλα τα εισερχόμενα οχήματα θα εκδίδεται η κατά το Νόμο μηχανογραφημένη απόδειξη. Η οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, κατά το διάστημα της παραχώρησης του χώρου στάθμευσης, αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ρ. Μηνιαία κάρτα ύψους 45,00 σε κάθε ενδιαφερόμενο και μέχρι του αριθμού των 40 θέσεων. Κάθε κάρτα αντιστοιχεί σε ΜΙΑ (1) θέση στάθμευσης. Κατάλογος των αριθμών κυκλοφορίας και ονομάτων θα διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας. Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης ορίζεται σε τρία έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης. Με μόνη τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (ανεξαρτήτως της υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης) οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι έχουν επισκεφθεί οι ίδιοι και με το κατάλληλο προσωπικό το χώρο και έχουν σχηματίσει πλήρη και σαφή γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου και με βάση τους ελέγχους αυτούς και τις διαπιστώσεις τους, υπέβαλαν την προσφορά τους. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και στη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι συγκεκριμένοι χώροι βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου. Η παρούσα παραχώρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν.813/1978 και του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων και άλλων κατηγοριών μισθώσεων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 23 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) με τους ακόλουθους όρους και υποχρεώσεις: άρθρο 1 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του διαγωνισμού, η διακήρυξη θα διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00-14:00 από τα γραφεία του ΔΛΤΡ (Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο ΔΕΛΦΙΝΙ, Ρέθυμνο). 2. Περίληψη της εφημερίδας θα δημοσιευθεί στον τύπο κατά το Νόμο 3. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του ΔΛΤΡ. 4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Πληροφορίες θα παρέχονται μέχρι την πέμπτη (5 η ) ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30 η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Ρέθυμνο, στα γραφεία του ΔΛΤΡ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 6. Οι ενδιαφερόμενοι για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν στο ΔΛΤΡ την προσφορά τους το αργότερο μέχρι την 10 η ώρα της 30 ης Απριλίου 2015 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 7. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προσωπικά ή με εκπροσώπους τους που θα έχουν σχετική εξουσιοδότηση (είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα), ή ταχυδρομικώς 4

5 με σφραγισμένο φάκελο και με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ, Τ.Κ , ΡΕΘΥΜΝΟ. 8. Ταχυδρομικά ή με εταιρείες ταχυμεταφοράς αποστελλόμενες προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο του ΔΛΤΡ το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΔΛΤΡ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών από οποιαδήποτε αιτία. 9. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» στον οποίο εκτός από τα στοιχεία της διεύθυνσης του ΔΛΤΡ θα αναγράφονται επίσης: α) οι λέξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΛΤΡ, β) η περιγραφή του τίτλου του Διαγωνισμού, η ημερομηνία του διαγωνισμού και ο αριθμός της διακήρυξης, γ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα- διαγωνιζόμενου. Ο κυρίως φάκελος θα περιέχει τρεις επιμέρους φακέλους ως εξής: α) φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πάνω στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2. β) φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πάνω στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας. γ) φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κυρίως φακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 10. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού, παραλαμβάνει αριθμεί και μονογράφει όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 11. Μετά την παραλαβή των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά σειρά αρίθμησης οι κυρίως φάκελοι από την Επιτροπή, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, ελέγχονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά φύλλο. Όσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, απορρίπτονται από τη συνέχεια της διαδικασίας και αντίστοιχος φάκελος οικονομικής προσφοράς επιστρέφεται κλειστός στο διαγωνιζόμενο. Ακολούθως η Επιτροπή προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, όσων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές και μονογραφεί αυτές ανά φύλλο. Μετά τα προαναφερθέντα η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές και έχουν συγκεντρώσει κατά τη βαθμολόγηση των Τεχνικών προσφορών τουλάχιστον εβδομήντα (70) βαθμούς. Η εξέταση των Τεχνικών Προσφορών μπορεί να συνεχιστεί επόμενη ημέρα κατά ώρα και χρόνο που θα ανακοινώσει η Επιτροπή Διαγωνισμού. Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, κάθε υποβληθείσα προσφορά ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων συμπίπτουν, δηλαδή είναι ίδιες και δεν μπορεί να κατακυρωθεί ο πλειοδότης, συνεχίζει η διαδικασία δια της υποβολής 5

6 προφορικών προσφορών. Η περαιτέρω πλειοδοσία με υποβολή προφορικών προσφορών, γίνεται σε διαδοχικούς γύρους από τους διαγωνιζόμενους. Σε κάθε γύρο οι πλειοδότες υποβάλουν προσφορά κατά τη σειρά υποβολής της αρχικής προσφοράς τους. Εάν διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει προφορική προσφορά καταγράφεται στο Πρακτικό, υπογράφει και δεν συμμετέχει σε άλλο γύρο. Η πλειοδοσία συνεχίζεται με τον τρόπο αυτό έως ότου δεν υπάρχει πλέον μεγαλύτερη προσφορά από τους συμμετέχοντες. άρθρο 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής α)φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων συμπεριλαμβάνεται η εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων. Δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, εκτός αν κατά την ημέρα του διαγωνισμού προσκομίσουν απόδειξη εξόφλησης των χρεών τους, καθώς και όσοι βρίσκονται σε οποιασδήποτε μορφής δικαστική διαμάχη με το ΔΛΤΡ. Αποκλείεται επίσης η συμμετοχή φυσικών προσώπων, τα οποία κατά το παρελθόν υπήρξαν παραχωρησιούχοι του Δημοσίου, ή ΝΠΔΔ, ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και διαπιστωμένα έχουν παραβεί συμβατικές τους υποχρεώσεις. 2. Ομοίως αποκλείεται η συμμετοχή νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής κοινοπραξιών και αφανών εταιρειών εφόσον σε αυτά συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και ποσοστό συμμετοχής έστω και ένα φυσικό πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου. 3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να κατατεθούν εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) εγγύηση συμμετοχής η οποία θα απευθύνεται προς το ΔΛΤΡ ποσού 3.171,09 (ένα εικοστό επί του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2014 από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα). Η εγγύηση θα είναι σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, θα ισχύει για ενενήντα ημέρες (90) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και θα επιστραφεί στους αποτυχόντες του διαγωνισμού εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματός του. Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά στο διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός επιστρέφεται μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης παραχώρησης της χρήσης του χώρου και αντικαθίσταται με Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζομένων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης εκτός εκείνων που έχουν καταπέσει. Εάν ο διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί αρνηθεί να αποδεχθεί την παραχώρηση, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και το ΔΛΤΡ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης πλειοδότη, στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα παραχωρηθεί ο χώρος. β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι: - έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη. - δεν υπήρξε κατά το παρελθόν παραχωρησιούχος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ή (εφόσον υπήρξε) δεν έχει διαπιστωμένα παραβεί συμβατικές του υποχρεώσεις. 6

7 γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης, σε περίπτωση ανάδειξής του ως πλειοδότη, αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και τα προβλεπόμενα κατωτέρω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. δωροδοκία απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, διαχειριστές ΕΠΕ, Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος για ΑΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. δ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ε) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το φορέα ασφάλισής του και από το ΙΚΑ για εργοδοτικές εισφορές, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη δήλωση περί των φορέων ασφάλισης στους οποίους έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. στ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη οφειλής και δικαστικής διαμάχης προς και με το ΔΛΤΡ μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς. ζ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του. η) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλει προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου. θ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διακήρυξη και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Θα αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση ότι σε περίπτωση ανάδειξής του ως πλειοδότη, θα προσκομίσει Πιστοποιητικό της, κατά περίπτωση, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ι)για την περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ) στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. ή τα λοιπά πρόσωπα, που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής που να προκύπτουν όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών τους. ια) Για την περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, δήλωση έναρξης/μεταβολής δραστηριότητας εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά: Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 7

8 αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του υποψηφίου εντός του φακέλου δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου αναδόχου ή στα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Το δικαιολογητικό αυτό θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του υποψηφίου, εντός του φακέλου δικαιολογητικών. Νομικά πρόσωπα: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται και για τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο, όπως θα προκύπτει από το τελευταίο έγγραφο εκπροσώπησής του. Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού: παραστατικό εκπροσώπησης: εφόσον ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού ή απόφασης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, με το οποίο παρέχεται σε τρίτο άτομο εξουσιοδότηση για να υπογράφει την προσφορά ή και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού. Το σύνολο των παραπάνω αναγραφόμενων δικαιολογητικών θα είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. άρθρο 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει για την απόδειξη εμπειρίας οργάνωσης, διατιθέμενου εξοπλισμού και προσωπικού, επιχειρηματικό πλάνο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες οι οποίες βαθμολογούνται σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα V της παρούσης: Α. Χαρακτηριστικά του φορέα εμπειρία της εταιρείας στη διαχείριση χώρων στάθμευσης πιστοποίηση επιχείρησης από αρμόδιο φορέα (ISO ή παρόμοιο) 0-3 Β. Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, νέων προϊόντων και υπηρεσιών Υπεύθυνη δήλωση περί δέσμευσης προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού διαδραστικού πίνακα ανακοινώσεων διασυνδεμένου με επιλεγμένο από το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου πληροφοριακό υλικό το οποίο θα βρίσκεται στην πρόσοψη του οικίσκου διαχείρισης του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων εντός του πρώτου ημερολογιακού έτους χρήσης του σταθμού 0-37 Γ. Σχέδιο λειτουργίας χώρων στάθμευσης οχημάτων ειδικών κατηγοριών

9 - Υπεύθυνη δήλωση περί δέσμευσης προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης χώρων ειδικών κατηγοριών και συγκεκριμένα χώρου στάθμευσης υπαλλήλων, και εισόδου επισκευαστικής ζώνης στα οποία θα περιλαμβάνεται περίγραμμα, μπάρες ελέγχου και κάρτες εισόδου οι οποίες θα δίδονται ιδιοχείρως στους δικαιούχους από τον εκμεταλλευτή του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων 0-30 Αποδεκτές για τη συνέχιση στη διαγωνιστική διαδικασία θα γίνουν οι τεχνικές προσφορές οι οποίες θα συγκεντρώσουν σύνολο βαθμών από 70 έως 100. άρθρο 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το προσφερόμενο ανά μήνα ποσοστό ανταλλάγματος. 2. Ως ελάχιστο μηνιαίο ποσοστό εκκίνησης ανταλλάγματος ορίζεται το ποσοστό 39% επί των ακαθαρίστων εσόδων του χώρου στάθμευσης. 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. άρθρο 5: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με πρακτικό- εισήγηση της προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού, στον εντός των όρων της διακήρυξης διαγωνιζόμενο, με την υψηλότερη τεχνο-οικονομική προσφορά, ή την επανάληψη του διαγωνισμού εφ όσον κρίνει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Την τελική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου. 2. Το ΔΛΤΡ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το ανέλεγκτο δικαίωμα να ακυρώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, χωρίς εξ αυτού να γεννάται προς τους υποψήφιους οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία. Οι υποψήφιοι με μόνη τη συμμετοχή τους, ρητά αποδέχονται τον ανωτέρω όρο και παραιτούνται από την προβολή σχετικών ενστάσεων, αξιώσεων και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων. 3. Παραχωρησιούχος αναδεικνύεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία βάσει του κατωτέρω τύπου: Τ Ο Λ = 0,2 + 0, 8 Τ µ έγ ι σ τ η Ο µ έγ ι σ τ η Όπου: Τ = είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνει ο κάθε συμμετέχων από την Τεχνική Προσφορά του. Τ μέγιστη = είναι η μέγιστη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών που αξιολογήθηκαν. Ο = Η τιμή της οικονομικής προσφοράς. 9

10 Ο μέγιστη= είναι η μέγιστη οικονομική προσφορά που κατατέθηκε. Με βάση τα παραπάνω καταρτίζεται πίνακας με τους συμμετέχοντες με σειρά κατάταξης την αύξουσα τιμή Λ. Πλειοδότης που αναδεικνύεται παραχωρησιούχος ορίζεται αυτός με τον μεγαλύτερο Λ. Λόγοι ακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να είναι: α) Μη ικανοποιητικές προσφορές. β) Δημιουργία υποψίας ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων για έλεγχο του αποτελέσματος της διαδικασίας. γ) Λόγοι που ανάγονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα του ΔΛΤΡ. Άρθρο 6: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Ο αναδειχθείς πλειοδότης πρέπει να προσέλθει στα γραφεία του ΔΛΤΡ εντός ενός μηνός (1) από την κοινοποίηση έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, για την παραλαβή της απόφασης παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά των Υπεύθυνων Δηλώσεων των παραγράφων 3 (γ) και 3 (θ) του άρθρου 2 καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα δηλώνει ότι παραιτείται από εκείνη τη στιγμή και στο εξής, από το ενδεχόμενο προστασίας των διατάξεων του ενοικιοστασίου όπως ισχύει ή πρόκειται μελλοντικά να ισχύσει ή κάθε άλλων προστατευτικών περί μισθώσεων διατάξεων καθώς επίσης και των διατάξεων του νόμου 813/1978 και του Π.Δ.34/95, περί εμπορικών και άλλων κατηγοριών μισθώσεων, όπως ισχύουν σήμερα. 2. Εάν ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας να παραλάβει την απόφαση παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, διατάσσεται η κατάπτωση υπέρ του ΔΛΤΡ της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Παράλληλα το ΔΛΤΡ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά πλειοδότη, στον οποία και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα παραχωρηθεί ο χώρος. 3. Ο αναδειχθείς πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το αργότερο έως την ημέρα παραλαβής της απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που να καλύπτει ποσοστό 5% επί του εκτιμώμενων εσόδων προς το ΔΛΤΡ για τα τρία έτη (3) παραχώρησης, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης, ήτοι ύψους 9.513,27 (επί τη βάσει του υπολογισμού του 3πλάσιου των εσόδων του Λιμενικού Ταμείου από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που ήταν ,79 για το έτος 2014). Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στη διάθεση του ΔΛΤΡ άτοκη, καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης και θα επιστραφεί στον παραχωρησιούχο έξι μήνες μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης της χρήσης και την παράδοση του χώρου και αφού έχουν τακτοποιηθεί όλες οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου προς το ΔΛΤΡ σύμφωνα με την παρούσα, την απόφαση παραχώρησης χρήσης και το νόμο. Άρθρο 7: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 10

11 1. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σε αυτόν και της νομιμότητας διενέργειάς του, επιτρέπεται ένσταση ως εξής: α) Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης του διαγωνισμού στο ΔΛΤΡ και μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης και μέχρι την ημερομηνία λήξης των προσφορών. β) Κατά της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη μέρα. Η ένσταση αυτή υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού, δεν επιφέρει αναβολή ή ανακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού. γ) Κατά των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΛΤΡ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ: 1. Ο αναδειχθείς πλειοδότης (παραχωρησιούχος) έχει την ευθύνη και υποχρέωση για την έκδοση ή ανανέωση όλων των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και πρωτίστως της άδειας ίδρυσης Υπαίθριου Σταθμού αυτοκινήτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου. Το ΔΛΤΡ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν μη χορήγηση ή ανανέωση οποιασδήποτε άδεις που αφορά στη λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων. 2. Η διαμόρφωση, ενδεχόμενη περίφραξη, σήμανση, φωτισμός, διαγράμμιση, προμήθεια εξοπλισμού, οικίσκων, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, λογισμικού εν γένει κλπ, που αφορά στη λειτουργία του σταθμού γίνεται σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και μόνο με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΡ αρμοδίως εγκεκριμένη, και οι δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον παραχωρησιούχο. 3. Ο αναδειχθείς πλειοδότης (παραχωρησιούχος) δεσμεύεται ότι θα ακολουθήσει τις τιμές χρέωσης οχημάτων που επιβάλλονται με την παρούσα. Η τιμολόγηση αυτή μπορεί να αλλάξει επί το έλαττον ή επί το μείζον κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΛΤΡ. 4. Κατά τη λήξη της παραχώρησης ή των τυχόν επαναπαραχωρήσεων που μπορεί να προκύψουν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΔΛΤΡ ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της παραχώρησης ή την τυχόν κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, αυτός είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το χώρο όπως τον παρέλαβε και να αποκαταστήσει κάθε βλάβη που τυχόν έχει προκληθεί. Το ΔΛΤΡ με βεβαίωση τυχόν βλαβών θα τον καλέσει σε εύλογη προθεσμία να ενεργήσει για την επισκευή αυτών. εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή το ΔΛΤΡ θα αποκαταστήσει τις βλάβες και θα βεβαιώσει βάσει έκθεσης τη δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση αυτών η οποία θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με κατάπτωση αυτής. 11

12 5. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί σύμφωνα με τις άδειες του σταθμού πέντε (5) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων για οχήματα ιδιοκτησίας ατόμων με ειδικές ανάγκες σε χώρο που θα είναι ειδικά διαγραμμισμένος Ο παραχωρησιούχος μεριμνά ώστε να μην διενεργούνται κάθε είδους επισκευές οχημάτων στο χώρο του πάρκιγκ. 6. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην κατασκευή και τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση της εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των παρακείμενων χώρων, καθώς και των χρηστών άλλων χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα και της μη όχλησης αυτών, καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. 7. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου χώρου, τις υπερ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει τον χώρο σε καλή κατάσταση, να τον προστατεύει από κάθε καταπάτηση, οφείλει όμως να ειδοποιεί το ΔΛΤΡ, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 8. ο παραχωρησιούχος υποχρεούται πριν την παραχώρηση, να προβεί σε σύναψη ασφαλίσεως με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, δια της οποίας θα καλύπτει τις χρηματικές συνέπειες της αστικής ευθύνης για κάθε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν εντός του παραχωρούμενου χώρου, κατά τη λειτουργία της επιχείρησης και εξ αφορμής αυτής, είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του. Το ασφαλιστήριο πριν υπογραφεί θα τίθεται υπό την έγκριση του ΔΛΤΡ. 9. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης του να μην προκαλεί ενοχλητικούς θορύβους και γενικά να τηρεί τους κανόνες των υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και να συμμορφώνεται στις εκάστοτε οδηγίες του ΔΛΤΡ και τις διαταγές της λιμενικής αρχής. 10. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας και στη διατήρηση καθαρού όλου του χώρου με δικές του δαπάνες. 11. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται για την ασφάλιση και ασφάλεια των εργαζομένων στο Σταθμό. Υποχρεούται να λαμβάνει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς σε πρόσωπα και πράγματα ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους, στον παραχωρούμενο χώρο και έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του ΔΛΤΡ. 12. Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος επιθυμεί δραστηριοποίηση σε επιπλέον της προαναφερόμενης χρήση, θα προηγηθεί έγγραφο αίτημα προς το ΔΛΤΡ, και λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. του ΔΛΤΡ. 13. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τα προβλεπόμενα από την άδεια ίδρυσης μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για την κάλυψη της επιχείρησης. 14. Ρητά απαγορεύεται η χρήση χώρου έκτασης μεγαλύτερης από την παραχωρούμενη (όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η αυθαίρετη χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερου του παραχωρηθέντος, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος αυθαίρετης χρήσης. Επίσης, στην παραπάνω περίπτωση το ΔΛΤΡ δικαιούται να ανακαλέσει την παραχώρηση. 12

13 15. Το ΔΛΤΡ δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του παραχωρησιούχου σε περίπτωση επέκτασης της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS στους παραχωρούμενους χώρους ή εγκατάστασης εξοπλισμού ή κάθε άλλου θέματος ασφαλείας που δεν δύναται να προβλεφθεί τώρα. Ωστόσο θα παρέχει τη συνδρομή του σχετικά με τις διατυπώσεις που θα χρειαστούν ενώπιον των αρμοδίων Λιμενικών Αρχών ώστε να συμβάλλει στη λειτουργία της επιχείρησης. 16. Ο παραχωρησιούχος δεν μπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις στους παραχωρούμενους χώρους ούτε να ενεργήσει μεταρρυθμίσεις πλην όσων είναι απαραίτητες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σταθμού ούτε να χρησιμοποιήσει αυτούς για διαφορετικό σκοπό, από αυτό που θα δηλώσει εγγράφως, χωρίς τη γνωστοποίηση και έγγραφη άδεια του ΔΛΤΡ. 17. Ο παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και λοιπές διατάξεις, σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς του, θα έχει δε πλήρη ευθύνη για τυχόν παραβάσεις δικές του ή του προσωπικού του. 18. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να λειτουργεί τους σταθμούς οχημάτων ολόκληρο το έτος και σε 24ωρη βάση, με εξαίρεση ημέρες που θα δοθεί εντολή από το ΔΛΤΡ ή εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς. 19. Ο παραχωρησιούχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των χώρων και του εξοπλισμού τους καθώς και με τις δαπάνες για τα υλικά και τις εργασίες επισκευής τους. Το ΔΛΤΡ ουδεμία ευθύνη φέρει ή αναλαμβάνει σε σχέση με το είδος και το ύψος των δαπανών αυτών, δοθέντος ότι ο παραχωρησιούχος κατά την προσφορά του όφειλε να λάβει υπόψη και συνυπολόγισε ακόμα και τις έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες. 20. Κατόπιν εντολής του ΔΛΤΡ δικαιούνται δωρεάν στάθμευση μέλη του Δ.Σ., υπάλληλοι και διακεκριμένοι επισκέπτες του χώρου. 21. Απαγορεύεται η ολική ή μερική παραχώρηση της χρήσεως των παραχωρούμενων χώρων σε άλλον με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα με υπεκμίσθωση ή σύσταση εταιρείας εκτός εάν υπάρξει έγγραφη συγκατάθεση του ΔΣ του ΔΛΤΡ η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. 22. Σε περίπτωση που επιτραπεί η υπεκμίσθωση ή η σύσταση εταιρείας ο αρχικός παραχωρησιούχος θα εξακολουθεί να ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με αυτούς έναντι του ΔΛΤΡ. 23. Σε περίπτωση που ανακύψει συγκεκριμένος λόγος ή αιτία ή αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας του παραχωρησιούχου στον παραχωρούμενο χώρο (εφόσον κατοχυρώθηκε η παραχώρηση χρήσης σε φυσικό πρόσωπο) το ΔΛΤΡ μπορεί να επιτρέψει με απόφασή του τη συνέχιση της παραχώρησης ή από το σύζυγο και τα τέκνα του παραχωρησιούχου ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο όμως την πλειοψηφία του μετοχικού - εταιρικού κεφαλαίου θα την έχει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η παρούσα χρήση (παραχωρησιούχος). 24. ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων. 25. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να προσκομίζει αναλυτική κατάσταση των εισπράξεων του προηγούμενου μηνός κατά την απόδοση του ποσοστού, η οποία γίνεται εντός του πρώτου 15θημέρου του επόμενου μήνα. 13

14 26. σε περίπτωση οικειοθελούς απόδοσης των χώρων παραχώρησης από τον παραχωρησιούχο πριν τη λήξη της διάρκειας της παραχώρησης ή της τυχόν επαναπαραχώρησης αυτός εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος στην απόδοση ελάχιστου ανταλλάγματος 2.000,00 ευρώ μηνιαίως, μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή την εγκατάσταση νέου παραχωρησιούχου. 27. Οφείλει να εγκαταστήσει και να διαθέτει σύστημα αξιολόγησης του χώρου στάθμευσης από τους χρήστες του. άρθρο 9: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης και όλων των νομίμων κρατήσεων που θα ισχύουν κάθε φορά, θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, και θα εκδίδεται το επίσημο αποδεικτικό είσπραξης. 2. Οποιαδήποτε οφειλή του παραχωρησιούχου προς το ΔΛΤΡ καθώς και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα θα εισπράττονται κατ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου «περί είσπραξης δημοσίων εσόδων» ή με κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. 3. κάθε οφειλή που καθυστερεί ο παραχωρησιούχος προς το ΔΛΤΡ βαρύνεται με τόκο υπερημερίας. Ο τόκος υπερημερίας είναι ο νόμιμος ως ορίζεται από την Τ.τ.Ε. ως επιτόκιο νόμιμης ή δικαστικής απόφασης. 4. Ρητά δηλώνεται ότι στην παρούσα παραχώρηση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ενοικιοστασίου που ισχύει ή πρόκειται να ισχύσει μελλοντικά ή κάθε άλλη προστατική των μισθώσεων διάταξη καθώς και οι διατάξεις του νόμου 813/1978 και ΠΔ 34/95, περί εμπορικών και άλλων κατηγοριών μισθώσεων όπως ισχύει σήμερα και ο παραχωρησιούχος ρητά δηλώνει εγγράφως πριν από την υπογραφή της παραχώρησης ότι παραιτείται από τώρα και στο εξής από το ενδεχόμενο τέτοιας προστασίας. 5. Το ΔΛΤΡ δεν υποχρεούται να εγκαταστήσει τον παραχωρησιούχο στο χώρο παραχώρησης ούτε απαλλάσσεται αυτός από την πληρωμή του ανταλλάγματος αν δεν έκανε χρήση του χωρίς υπαιτιότητα του ΔΛΤΡ. Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Η παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου είναι δυνατόν να ανακληθεί με απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΡ όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν (έκτακτη εθνική ανάγκη ή αναπτυξιακή πολιτική κλπ). Σε αυτή την περίπτωση ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει το χώρο και να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις μέσα σε δύο (2) μήνες σε περίπτωση εθνικής ανάγκης, ή ενωρίτερα εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν, και σε έξι (6) μήνες) για αναπτυξιακή πολιτική, από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΔΛΤΡ., αναντιρρήτως και χωρίς την προβολή οποιοασδήποτε αξίωσης για αποζημίωση. 2. Η εκ νέου παραχώρηση του χώρου από τον παραχωρησιούχο σε τρίτο, για όμοια ή παρεμφερή χρήση απαγορεύεται. 3. η παραχώρηση ή χρήση άλλων χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα προς στάθμευση οχημάτων ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του ΔΛΤΡ και δεν δημιουργεί οιοδήποτε υπερ του παραχωρησιούχου δικαίωμα. 4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και γενικά η διαφήμιση στις περιφράξεις του παραχωρούμενου χώρου. 5. η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παραχώρησης ή η διαπίστωση από κρατικής αρχής τέλεση τυχόν φορολογικής παραβίασης, ή ο παραχωρησιούχος τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή πράξη που θα θίγει κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο το δημόσιο συμφέρον στα πλαίσια της λειτουργίας του ΔΛΤΡ, με αποδεδειγμένη 14

15 υπαιτιότητα του παραχωρησιούχου, συνεπάγεται την κήρυξή του ως έκπτωτου από τα δικαιώματά του με απόφαση του ΔΣ και κατά συνέπεια: α)την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της παραχώρησης. β) Την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης παραχώρησης και την υποχρέωση του παραχωρησιούχου να παραδώσει το χώρο σε καλή κατάσταση στο ΔΛΤΡ μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής πρόσκλησης του ΔΛΤΡ. 6. Τα έξοδα δημοσίευσης όσες φορές απαιτηθεί για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού της περίληψης της παρούσας διακήρυξης του ΔΛΤΡ βαρύνουν συνολικά τον τελικό πλειοδότη. άρθρο 11: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα και επιβαλλόμενα από τις περιστάσεις μέτρα, για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων σε τρίτους, μέσα στον παραχωρούμενο χώρο, έχει δε κάθε ποινική και αστική ευθύνη για ζημιές ή ατύχημα οποιουδήποτε τρίτου ή του προσωπικού του ΔΛΤΡ ή από τη μη τήρηση του χώρου κατάλληλου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιμένα και την απρόσκοπτη λειτουργία και εκμετάλλευσή του, προς εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των διερχομένων. 2. η παράβαση ή καταστρατήγηση κάποιας διάταξης της παρούσας ή της παραχώρησης δε λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση δικαιώματος ή τροποποίηση της παρούσας και της υπογραφόμενης παραχώρησης, ή σιωπηρά αποδοχή εκ μέρους του ΔΛΤΡ ούτε παρέχει κάποιο δικαίωμα στον παραχωρησιούχο. 3. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ισχύουσες υγειονομικές, αστυνομικές και λιμενικές διατάξεις ή διαταγές άλλων συναρμόδιων αρχών. άρθρο 12: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Τυχόν παράβαση των διατάξεων που διέπουν την παραχώρηση ανεξάρτητα των κυρώσεων που προβλέπονται από αυτές, επάγεται κατά την απόλυτη χρήση του ΔΛΤΡ την ανάκληση της παραχώρησης και την αποβολή του αναδόχου από το αντικείμενο της παραχώρησης κατά τις κείμενες περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων διατάξεις. η εν λόγω διαδικασία αφορά σε παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων ζώνης λιμένα, αποτελεί δικαίωμα διοικητικής φύσεως και οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν αυτές θα είναι διοικητικής φύσεως και θα επιλύονται κατά τη διαδικασία των διοικητικών διαφορών. ως εκ τούτου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ ΔΛΤΡ και του αναδόχου παραχωρησιούχου θα επιλύονται στα δικαστήρια Ρεθύμνου. ΡΕΘΥΜΝΟ.. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΡ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές αντίγραφο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15

16 16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.185,33 Ευρώ Συμπ/νου το Φ.Π.Α (ΚΑΕ 1511) ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών διατροφής>>. ΑΔΑ:ΒΕ2Ψ469Η27-Ν1Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 29/03/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 210 5404170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρ.: Β/7/15877/2914 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ 09/2013. Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκποίηση Άχρηστων Βρώσιμων Ελαίων και λιπών. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25-04-2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675286 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης : 24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Γιάννης Πυργιώτης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΥΓΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΔΙΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #60.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10-8-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 19/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/19/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 399/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αναλυτικά Πακέτο Α: 31.885,68 (με ΦΠΑ) Πακέτο Β: 15.864,07 (με ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 13 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 19763 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 30 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:274/14-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ». 2. Το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β ΤΑΞΗΣ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 821

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 821 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4895 Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 821 Aριθμός 670 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 657 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΣΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΣΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Υπηρεσιών Αρμόδιος Υπάλληλος: Δ.Γρηγορακάκης Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432 Αθήνα, 09.12.2015 Ταχ. Κώδικας : 153 42 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6075746 Αρ. Πρωτ.: 10024 Fax : 210-6075744

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επικαιροποίησης Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Μελέτη Επικαιροποίησης Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Μελέτη Επικαιροποίησης Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) με την αρ. πρ. 167725/15.09.2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΙΗΔ469ΗΔΞ-721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης»

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δήμου Ρεθύμνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40978 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7540/20-03-2013 FAX : +3028310-40043 Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

ΑΔΑ: ΒΛ1Η7ΛΨ-ΔΔΙ. 8. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κοζάνη, 12/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 103510/5817 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

23/10/2015. Αρ. Πρωτ. 60745

23/10/2015. Αρ. Πρωτ. 60745 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 23/10/2015 Αρ. Πρωτ. 60745 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. Προσφοράς: 2014/9 Τελ. Ημερομ. Υποβ. Προσφ: 3 Σεμπτεμβριου 2014 Η εταιρεία Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ.246/22-03-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ46ΨΧΨΖ-ΗΨΗ. Αριθμός Προκήρυξης: Α.Π. 155249/23.11.2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β4ΣΦ46ΨΧΨΖ-ΗΨΗ. Αριθμός Προκήρυξης: Α.Π. 155249/23.11.2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη: Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : κ. Ταμπάκης Σ. Τηλέφωνο : 210 7450400 FAX : 210 7450500 EMAIL : info@etean.com.gr ΗΛ. Δ/ΝΣΗ : www.etean.com.gr ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία 1. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 61 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών»

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» «Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπουλντουμή, μιλά στην «Πρωινή» Συνέντευξη στην Κική Κολοβέρου Μόλις πριν τρείς μέρες, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΟΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για το έτος 2014» Έσοδα Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ Χ ί ηη &ΗΡΑΙΚΟΣ ^ΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΟΥΣ 5 ΗΝΑ»77 ΑΘΗΝΑ ΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΠΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ. ΕΔΡΑ: ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Όχι στα σκουπίδια. άλλων περιοχών στο ΧΥΤΑ της Λιβαδειάς είπε το Δ.Σ

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Όχι στα σκουπίδια. άλλων περιοχών στο ΧΥΤΑ της Λιβαδειάς είπε το Δ.Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη συμβάσεις για οδικά έργα στη Βοιωτία Οι συμβάσεις των δύο έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 16/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Οκτωβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 334/2013 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014]

(μαθητική εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα από το τμήμα Β3 του Γυμνασίου) zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ. [σχολικό έτος 2013-2014] qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ,, Ο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ» klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl (μαθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης : 17 / 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 131913 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τέως ΤΑ.Π.Ε.Μ.) της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (τέως ΤΑ.Π.Ε.Μ.) της Γ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79 Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Περάκη Εμμανουέλας ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 21 / 9/ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2901.02 / 09 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαλένης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες 35 6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες Τα πάντα γύρω του έμοιαζαν τώρα άδεια και βαρετά. Στο μεταξύ είχε μεγαλώσει κάτι άγνωστο και σκοτεινό ένιωθε να ξυπνάει μέσα του: ήταν η εφηβεία που άρχιζε. Και την κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70)

Οκόσμοςτωνζώων. Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Οκόσμοςτωνζώων., Εκπαιδευτικός (Π.Ε.70) Τα Αρθρόποδα Τα Αρθρόποδα είναι η μεγαλύτερη συνομοταξία ζώων στο ζωικό βασίλειο. Περίπου το 80% όλων των ειδών ζώων που ζουν σήμερα, είναι αρθρόποδα. Έχουν εξωσκελετό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου»

Θέμα: «Αποχαρακτηρισμός και επανοριοθέτηση Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή Τσαΐρι Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα