ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να απασχολούνται επαγγελματικά: 1. Ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση και την ανάπτυξη διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. 2. Αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε έρευνες και μελέτες σε θέματα χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ασκούν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, ως ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ή ως στελέχη Τραπεζών, ΑΕΔΑΚ, ΑΧΕ, ΑΧΕΠΕΥ κλπ σύνταξη και ανάλυση ισολογισμών και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών, ως στελέχη λογιστηρίου και οικονομικής διεύθυνσης τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, άλλων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. ασφαλιστικοί σύμβουλοι, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. εσωτερικοί ελεγκτές επενδύσεων και οικονομικού ελέγχου σε ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία) στελέχη τμημάτων ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Δυνατότητα εργασίας σε τμήματα μάρκετινγκ και αναλογιστικής στην ιδιωτική ασφάλιση (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες) και σε τμήματα αναλογιστικής σε δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, στην εθνική αναλογιστική αρχή, στις αρχές εποπτείας της ασφάλισης κλπ. λογιστές - φοροτεχνικοί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας τη σχετική άδεια από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος. εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. στελέχη στο δημόσιο τομέα, ως προσωπικό οικονομικής κατεύθυνσης σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος) - Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Δεν υπάρχουν άλλα ομότιτλα τμήματα ΤΕΙ. Υπάρχουν τα εξής συναφή τμήματα ΤΕΙ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ Καλαμάτας (Καλαμάτα) - Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

2 ΤΕΙ Ηπείρου (Πρέβεζα) - Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 1. Δημόσιος υπάλληλος Στην κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων πτυχιούχων του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται στο Δημόσιο, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρομε: α) τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή αμιγώς ΤΕ Λογιστικού (ΑΠ / ΑΣΕΠ) στον δημόσιο κει ευρύτερο δημόσιο τομέα, β) τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών οικονομικής κατεύθυνσης (Α.Π , , π.ε/ε ), γ) τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς κλπ. 2. Υπάλληλος Δημοσίων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Δ.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α. που μπορούν να εργαστούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς, Νοσοκομεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ως οικονομικά-διοικητικά στελέχη κλπ. Γενικότερα οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους εξής κλάδους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα: 1. Ασφαλιστικά 2. Χρηματοοικονομικά - τραπεζικά 3. Χρηματιστηριακά 4. Λογιστικά 5. Εκπαίδευση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ο κλάδος των ασφαλίσεων προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ευκαιρίες για απασχόληση και οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες μια και υπάρχει μια στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση. Οι ευκαιρίες για τους πτυχιούχους του τμήματος παρατίθενται παρακάτω: 1. Διαμεσολαβητές Το πιο γνωστό επάγγελμα είναι αυτό του διαμεσολαβητή, δηλ. εκείνου που διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και πελάτη για την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του πελάτη. Έτσι υπάρχουν 4 κατηγορίες διαμεσολαβητών: Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Ασφαλιστικός Συντονιστής, Ασφαλιστικός Πράκτορας και Μεσίτης Ασφαλίσεων. 2. Στελέχη στο τμήμα αποζημιώσεων μιας ασφαλιστικής εταιρίας 3. Στελέχη στο τμήμα ανάληψης κινδύνων (τμήμα Underwriting) μιας ασφαλιστικής εταιρίας 4. Στελέχη στο τμήμα επενδύσεων μιας ασφαλιστικής εταιρίας 5. Αναλογιστές μιας ασφαλιστικής εταιρίας 6. Λογιστές μιας ασφαλιστικής εταιρίας 7. Στελέχη στο τμήμα αντασφαλειών μιας ασφαλιστικής εταιρίας 8. Στελέχη εσωτερικού ελέγχου μιας ασφαλιστικής εταιρίας 9. Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ μιας ασφαλιστικής εταιρίας 10. Στελέχη στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μιας ασφαλιστικής εταιρίας 11. Στελέχη στο τμήμα πωλήσεων μιας ασφαλιστικής εταιρίας 12. Στελέχη στις αρχές εποπτείας της ασφαλιστικής Αγοράς.

3 13. Στελέχη στο τμήμα bancassurance σε τράπεζα ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι προοπτικές αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων είναι επίσης πολύ μεγάλες σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επαγγελματικές ειδικότητες. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να απασχοληθούν ως: μεσίτες ακινήτων, στην εκτίμηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Μπορούν τέλος, να ιδρύσουν επιχειρήσεις μεσιτικών γραφείων. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που προσφέρονται σήμερα από Ελληνικά Πανεπιστήμια παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. α/α Τίτλος μεταπτυχιακού Ίδρυμα Τμήμα 1 Τραπεζική Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2 Οικονομική Επιστήμη με Πανεπιστήμιο Πατρών κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένη Οικονομική (ΕΦΟ) 2. Εφαρμοσμένη Μικροοινονομική και Marketing (MPK) 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση (ΧΑΔ) 3 Διοίκηση (ΜΒΑ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 4 Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 5 Στατιστική και τα Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με κατευθύνσεις: 1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων 2. Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 6 ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού (Πλήρους και Μερικής φοίτησης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου 7 ιοίκηση Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 8 ιοίκηση (MBA) 9 ιοίκηση και Οικονοµική των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Εθνικό& Καποδιστριακό Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

4 10 Οικονομική Επιστήμη με δύο κατευθύνσεις: 1) Οικονομική Θεωρία 2) Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τµήµα Οικονομικής Επιστήμης 11 Διοίκηση (M.B.A.) Πανεπιστήµιο Πειραιώς 12 ιοίκηση για Στελέχη (E-M.B.A.) 13 ιοίκηση για Στελέχη 14 ιοίκηση µε ειδικεύσεις: 1. ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών -Παραγωγής, 2. Λογιστική- Ελεγκτική, 3. ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 15 Διοικητική των με κατευθύνσεις: - Διοικητική των (Business Administration)- Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering)- Εφοδιαστική Διαχείριση και Μεταφορές (Logistics and Transport)- Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Business)- Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Νέων (Entrepreneurship and New Business Development)- Διαχείριση Τεχνολογίας (Technology Management)- Διοίκηση Συστημάτων Υγείας (Health Management) 16 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίαµε Νέες Τεχνολογίες με κατευθύνσεις: 1. Μάρκετινγκ. 2. Επιικοινωνία) 17 Νέες Αρχές ιοίκησης (ΜΒΑ) 18 Οικονοµικά της Παραγωγής και ιακλαδικών Σχέσεων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα ιοίκησης Τµήµα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα ιοίκησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα ηµόσιας ιοίκησης 19 Οικονοµική Επιστήµη Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 20 Οικονοµική και Επιχειρησιακή Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Στρατηγική Επιστήµης 21 ιεθνείς Σπουδές Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών& Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

5 Πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σε σύµπραξη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με το Πανεπιστήµιο του Portsmouth (Μ.Βρετανία): MSc in Business Economics, Finance and Banking (Οικονομική των, Χρηματοδότηση και Τραπεζική). Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες για πλήρη ή 24 μήνες για μερική παρακολούθηση. (http://www.finance-ins.teicrete.gr/postgraduate/) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οι επιλογές που υπάρχουν για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό είναι πάρα πολλές, στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Η.Π.Α. Οι φορείς που παρέχουν σχετική πληροφόρηση για τις δημοφιλέστερες χώρες είναι οι εξής: Για σπουδές στη Μ. Βρετανία Βρετανικό Συμβούλιο Πλατεία Κολωνακίου 17, 10673, Αθήνα Τηλ.: Εθνικής Αμύνης 9, 54013, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Για σπουδές στη Γαλλία Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Σίνα 31, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης Λεωφόρος. Στρατού 2α, 54640, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Για σπουδές στη Γερμανία Ινστιτούτο GOETHE - Αθήνα Ομήρου 14-16, Αθήνα Τηλ.: Ινστιτούτο GOETHE - Θεσσαλονίκη Βασ. Όλγας 66, Φάληρο, Θεσσαλονίκη Για σπουδές στις ΗΠΑ Ίδρυμα Fulbright - Αθήνα Βασιλίσσης Σοφίας 6, , Αθήνα Τηλ: Ίδρυμα Fulbright - Θεσσαλονίκη Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 54624, Θεσσαλονίκη Τηλ.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Τ.Ε. καθορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα 174/2006, Φ.Ε.Κ. 184/τεύχος

6 Α / , άρθρο 6. Με το διάταγμα αυτί καθορίζονται λεπτομερώς οι επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να ασκήσουν οι πτυχιούχοι Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Δεν έχει συσταθεί ενιαίος επαγγελματικός φορέας για τους πτυχιούχους του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής. Οι εν λόγω πτυχιούχοι εντάσσονται σε επαγγελματικούς φορείς ανάλογα με τον τομέα της απασχόλησής τους. Τέτοιοι φορείς είναι: Στον τομέα των ασφαλειών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ξενοφώντος 10, , Αθήνα. Τηλ.: , Fax: EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ξενοφώντος ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: fax: , Url: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Σκρά 4, , Καλλιθέα Τηλ.: Fax: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Λ. Συγγρού 76, , Αθήνα Τηλ.: Fax: ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κάνιγγος ΑΘΗΝΑ, Τηλ/Fax: Web: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.) Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, , Αθήνα Τηλ.: , Fax: Στον χρηματοοικονομικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΕΠΑΜΑ) Σοφοκλέους 10, Αθήνα, τηλ Web: Ως λογιστές - φοροτέχνες Αποκτούν μητρώο λογιστή-φοροτέχνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τα κατά τόπους Τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αποκτούν σχετικό αριθμό μητρώου. Σε άλλους τομείς Ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση εντάσσονται στις ανάλογες επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. ΟΤΟΕ, ΟΛΜΕ, ΑΔΕΔΥ κλπ).

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3113 Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρακτικά ασχολείται με όλες τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη σύγχρονη τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 2007 Για την προετοιμασία του Οδηγού Γκιουμέ Αργυρώ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α.

Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α. Τα Logistics & η Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στα Προγράμματα Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ & ATEI Ι. Τσικής 1, Χ. Παπαποστόλου 2, Α. Κονδύλη 3 Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών Συστημάτων, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI

Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI Επαγγελµατικός Οδηγός Πτυχιούχων Τµήµατος ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας TEI ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Ερευνητική Οµάδα: ρ. Πρόδροµος Γιαννάς Καθηγητής ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας ρ. Γεώργιος Λάππας Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα