ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία με το απλογραφικό και το διπλογραφικό σύστημα, με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

2 Συντάσσει και αναλύει Οικονομικές Καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς Συντάσσει καταστάσεις μισθοδοσίας Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης, αποτίμησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου

3 Εφαρμόζει τη νομοθεσία για λογιστικά, φορολογικά, εργασιακά και εμπορικά θέματα Είναι γνώστης σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στη Λογιστική και χρηματοοικονομική Ερμηνεύει και αναλύει λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα Αξιοποιεί σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας Διορίζεται εκπαιδευτικός στο αντικείμενο

4 ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Επαγγελματίες λογιστές είναι εκείνα τα άτομα τα οποία είτε με δημόσια άσκηση του επαγγέλματος είτε απασχολούμενα στο δευτερογενή/τριτογενή τομέα είναι μέλη οργάνωσης που είναι μέλος της IFAC. Κατηγορίες επαγγ. λογιστών: 1. Εργαζόμενοι επαγγ. λογιστές: απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας

5 2. Δημόσια ασκούμενοι επαγγ. λογιστές είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές με υποκατηγορία τους ορκωτούς λογιστές. Το πεδίο δραστηριότητας του επαγγελματία λογιστή είναι: - Εξωτερικός λογιστής (ελεύθερος επαγγ.) - Μόνιμος υπάλληλος λογιστηρίων - Ελεγκτής λογιστής - Φοροτεχνικός

6 - Σύμβουλος επιχειρήσεων κ.λπ. - Επιχειρηματίας ή στέλεχος σε χρηματιστηριακές εταιρείες - Καθηγητής εφαρμογών σε ΤΕΙ (και με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) - Καθηγητής στη Β βάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ 18.03

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ Ευρύτατο το πεδίο επαγγ. απασχόλησης: - Δημόσιος τομέας και Ο.Τ.Α., όπως: Υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, νομαρχίες, δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς διαχείρισης Κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών

8 - Ιδιωτικός τομέας, όπως: βιομηχανία και βιοτεχνία, εμπόριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.), ναυτιλιακές επιχειρήσεις, λοιπές υπηρεσίες (μάρκετινγκ, διαφήμιση), μεταφορές, τουρισμός (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία), εκπαίδευση, εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, ενέργεια, κατασκευαστικός κλάδος, πρωτογενής τομέας

9 - Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες): Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων, κοινοτικά προγράμματα, μελέτες και διαχείρισή τους, επιχειρηματικά σχέδια, οικονομοτεχνικές μελέτες.

10 Αναλυτικά: 1. Το επάγγελμα του λογιστή 2. Το επάγγελμα του φοροτεχνικού: ασχολείται με σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, υποβολή τους μέσω του taxisnet.gr, αποστολή φορολ. φύσεως πληροφοριών των επιχειρήσεων των πελατών του μέσω του taxisnet.gr, έλεγχο φορολ. δηλώσεων. Η εργασία εκτελείται σε γραφείο, αλλά μπορεί να απαιτηθεί μετάβαση στον πελάτη.

11 Ο φοροτεχνικός μπορεί να απασχοληθεί ως μισθωτός (σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) ή ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συνήθης ο συνδυασμός λογιστή και φοροτεχνικού. Μαθήματα «Φορολογική Λογιστική Ι» και «Φορολογική Λογιστική ΙΙ», «Εμπορικές Εφαρμογές», «Μηχανογραφημένη Λογ.», «Ε.Γ.Λ.Σ.» κ.λπ.

12 3. Το επάγγελμα του τραπεζικού υπαλλήλου/ στελέχους Μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και ειδικότερα στο τμήμα δανείων, λογιστηρίου, μισθοδοσίας, συμψηφισμού κ.λπ. Μάθημα «Τραπεζική Λογιστική»

13 4. Το επάγγελμα του στελέχους ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ο απόφοιτος μας ασχολείται στη ναυτιλιακή επιχείρηση: Με την κυρίως λογιστική απεικόνιση, με τον έλεγχο του λογαριασμού των πλοιάρχων, με τον έλεγχο και την παρακολούθηση είσπραξης ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναύλων κ.λπ., κοστολόγηση ταξιδίων, ναύλωση πλοίου, με το προσωπικό. Μάθημα «Ναυτιλιακή Λογιστική»

14 5. Το επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή Το τμήμα μας προετοιμάζει τους αποφοίτους του στο επάγγελμα αυτό καθώς προσφέρει το υποχρεωτικό μάθημα της «Ελεγκτικής». Ο πτυχιούχος μπορεί να απασχοληθεί στον εσωτερικό έλεγχο και να οδηγηθεί στην απόκτηση διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων, με πιο γνωστή την Certified Internal Auditor μέσω εξετάσεων.

15 6. Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή Οι απόφοιτοι του τμήματος μας έχουν δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή βάσει του ν. 3693/2008 που προβλέπει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να μπει στο επάγγελμα αυτό. Στην αρχή προσλαμβάνονται σαν ασκούμενοι ελεγκτές. Μπορεί να αποκτήσουν και διεθνείς τίτλους. Μάθημα «Ελεγκτική».

16 7. Το επάγγελμα του οικονομολόγου Είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος η απόκτηση και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οικονομική επιστήμη. Μπορεί να υπογράφει έτσι οικονομοτεχνικές μελέτες. 8. Το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού συμβούλου. Μπορεί να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός/στέλεχος.

17 Είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πάνω: Στη λήψη και διαβίβαση εντολών, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων, παροχή επενδυτικών συμβουλών, διαχείριση χαρτοφυλακίων και εκπόνηση αναλύσεων. Μάθημα: «Διαχείριση χαρτοφυλακίου»

18 9. Το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης Οι γνώσεις στο μάρκετινγκ, στη διοίκηση και στη στρατηγική των επιχειρήσεων που αποκτούν οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής τους οδηγούν στη θέση στελέχους επιχειρήσεων με επιτυχία. 10.Το επάγγελμα του επιχειρηματία Οι απόφοιτοί μας έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

19 Μαθήματα: «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», «Χρηματοοικ. Λογιστική», «Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ», «Φορολογική Λογιστική Ι και ΙΙ», «Διοίκηση Επιχειρήσεων», «Στρατηγική Επιχ.», «Μικροοικονομική», «Μακροοικονομική» 11.Το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου Πολλοί απόφοιτοί μας απασχολούνται στο δημόσιο είτε σαν μόνιμοι Δ.Υπ. είτε σαν υπάλληλοι με σύμβαση. Η κατάληψη των θέσεων γίνεται είτε μέσω Α.Σ.Ε.Π.

20 είτε με βάση τα προσόντα. Οι απόφοιτοί μας καλύπτουν θέσεις κυρίως στη Δημ. Διοίκηση, στις Δ.Ο.Υ., στα λογιστήρια κρατικών νοσηλευτικών μονάδων, στις οικονομικές υπηρεσίες των δομών του κράτους και των Ο.Τ.Α. Εντάσσονται σε θέση Τ.Ε. (Διοικητικού -) Λογιστικού. Μαθήματα: «Ε.Γ.Λ.Σ.», «Λογιστικό Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.», «Φορολογική Λογιστική Ι και ΙΙ», «Μηχανογραφημένη Λογ.», «Εμπορικές Εφαρμογές» κ.λπ.

21 12.Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Το Π.Δ. 174/2006 προβλέπει ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος, μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αν πετύχουν στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. διορίζονται ως εκπ/κοί του κλάδου Π.Ε Λογιστικής και διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητας τους.

22 Μπορεί να διοριστεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος. Και ακόμα ως Καθηγητής εφαρμογών στα Τ.Ε.Ι. αν διαθέτει και συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.

23 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Όπου θα εκτελεί λογιστικές εργασίες (έναρξη εργασιών, εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων, χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.) και φοροτεχνικές εργασίες (φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, φορολογικοί συμβιβασμοί, δηλώσεις Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., επιστροφές ΦΠΑ κ.λπ.)

24 Β. Γραφείο Συμβούλων Επιχειρήσεων Μπορεί ο πτυχιούχος του τμήματος να αυτοαπασχολείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων ή να συμμετέχει ως εταίρος σε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Η σύγχρονη τάση έγκειται στην αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών ή ελεύθερων επαγγελματιών με σύμβαση ανάθεσης έργου, γεγονός που αφήνει περιθώρια για επιχειρηματική δράση ως αυτοαπασχολούμενων.

25 Γ. Γραφείο παροχής υπηρεσιών κοστολόγησης Αφορά υπηρεσίες κοστολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας αγαθών που απαιτεί η λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας. Περιλαμβάνει ενέργειες: Οργάνωσης κοστολογικής επιχείρησης, προϋπολογισμού του κόστους βάσει των αναγκαίων μηχανοωρών, ανθρωποωρών, υλικών, Γ.Β.Ε., ανταλλακτικών κ.λπ. που

26 απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος για τη συγκριτική ανάλυση με τα απολογιστικά στοιχεία, παρακολούθησης του κόστους προϊόντος, επιμερισμού σε κέντρα κόστους, τήρησης βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου, υπολογισμού πρότυπου κόστους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να αναθέτουν τις εργασίες αυτές σε αυτοαπασχολούμενους μελετητές ή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοστολόγ. Μαθήματα «Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ»

27 Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗς ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η λειτουργία του γραφείου θα διεκπεραιώνει εργασίες όπως: συναλλαγές με τις κρατικές υπηρεσίες, με υπηρεσίες της Νομαρχίας, της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α., με τις τράπεζες. Γραμματειακή υποστήριξη, σύνταξη προσαρτήματος έκθεσης.

28 Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θα αυτοαπασχοληθεί ο πτυχιούχος με διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου όπως και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων και με υπηρεσίες ορκωτών λογιστών. ΣΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ως αυτοαπασχολούμενος θα επιτελεί εργασίες όπως: μετατροπές σε λογιστικά πακέτα για να συμβαδίζουν με την κείμενη

29 Νομοθεσία, σύμβουλος μηχανοργάνωσης, εκπαίδευση προσωπικού λογιστηρίων στη χρήση των προγραμμάτων, πώληση λογιστικών προγραμμάτων. Ο απόφοιτος μπορεί να έχει δική του επιχείρηση για τη δημιουργία λογισμικού λογιστικών εφαρμογών με συνεργάτες γνώστες της Πληροφορικής ή μπορεί να είναι ο ίδιος συνεργάτης σε τέτοια επιχείρηση. Μαθήματα «Προγρ/σμός Η/Υ», «Πληροφορική», «Μηχανογραφημένη Λογ.», «Εμπορικές Εφαρμογές» κ.λπ.

30 Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Διδασκαλία σε ιδιωτικά φροντιστήρια είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα. Η. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Κ.Ε.Κ. Πραγματοποίηση σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων, σεμιναρίων χρήσης λογιστικού λογισμικού, επίκαιρων θεμάτων, διεπιχειρησιακά σεμινάρια και ενδοεπιχειρησιακά.

31 Θ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ασχολείται με: σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, σύνταξη επενδυτικών σχεδίων, εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σύνταξη χρηματοοικονομικών μελετών. Απευθύνονται οι μελέτες αυτές σε φορείς χρηματοδότησης ή υποψήφιους εταίρους/επενδυτές. Μαθήματα: «Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική», «Χρηματοδότηση επιχ.», «Διεθνές Εμπόριο», «Μικρο- και Μακρο- οικονομική»

32 Ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Έρευνες αγοράς κατά παραγγελία του πελάτη, έρευνες αγοράς κοινής χρήσης, εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου μεθόδων εισόδου σε νέα αγορά,εκπόνηση πλάνου μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών.

33 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης EURES είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το Διευκολύνει και παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης/τοποθέτησης στον εργαζόμενο και τον αναζητούντα εργασία σε άλλη Ευρωπ. χώρα αλλά και στον εργοδότη να αναζητήσει βιογρ. σημ. υποψηφίων eures.europa.eu

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45-

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -44- -45- ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) 1 Η Δ.Α.ΣΤΑ. προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, με καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ 15570 516 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14204

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα