YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τους Υφυπουργούς κκ. Βλάχο και Καλαφάτη YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού εµπορίου και οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου Η ελληνική οικονοµία διέπεται από έντονη εσωστρέφεια, παρά την αξιόλογη αύξηση που παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τα τελευταία έτη, µέσα στο γενικότερο κλίµα µεγέθυνσης του παγκόσµιου εµπορίου. Αναλυτικότερα, το ελληνικό εξωτερικό εµπόριο, έπειτα από µία τετραετία αξιόλογων εξαγωγικών επιδόσεων, από το 2003 έως το 2006, έκτοτε έχει εισέλθει σε µία πορεία κάµψης. Η σηµαντική µείωση του ρυθµού µεγέθυνσης των εξαγωγών που σηµειώθηκε κατά το δηµοσιονοµικό έτος 2007, φαίνεται να συνεχίζεται µε εντονότερους ρυθµούς για το 2008, µε αποτέλεσµα από την αρχή του τρέχοντος έτους να παρατηρείται µείωση της αξίας των εξαγωγών και σε απόλυτες τιµές. Πιο συγκεκριµένα, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των εξαγωγών το διάστηµα ανήλθε σε 12,5%, το 2007 υποχώρησε σηµαντικά σε 4%, ενώ τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το πρώτο πεντάµηνο του τρέχοντος έτους δίνουν οριακή πλέον µείωση σε ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 1%. Αναφορικά µε τις επιδόσεις της χώρας µας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα υστερεί ακόµα σηµαντικά έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών οικονοµιών, καθώς σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το πρώτο πεντάµηνο του 2008, κατέλαβε την 21 η θέση στην εξαγωγική κατάταξη µεταξύ των 27 χωρών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 13 η θέση µεταξύ των 15 χωρών-µελών της Ευρωζώνης. Η κατάταξη αυτή της χώρας µας υποδηλώνει τη φθίνουσα πορεία της ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της οποίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την υγιή επιχειρηµατικότητα. Η περιφερειακή διάσταση των ελληνικών εξαγωγών Η κάµψη που εµφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές επαληθεύεται και από σχετική µελέτη που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ, για την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα σε επίπεδο περιφέρειας. Το κρίσιµο συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη είναι ότι παρουσιάζονται σηµαντικές ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο στην κρίσιµη παράµετρο της ανταγωνιστικότητας. Πιο συγκεκριµένα προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του εξαγωγικού εµπορίου της χώρας, προέρχεται διαχρονικά από τις δύο µεγάλες περιφέρειες, της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς για το 2007 καλύπτουν τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες

2 διεκδικούν µερίδιο εξαγωγών κάτω από 7% η καθεµία. Αναφορικά µε την πορεία των εξαγωγών στις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος, παρατηρείται µία γενική κάµψη, καθώς στις 2 από τις 3 περιφέρειες για το 2007 σηµειώνεται σηµαντική µείωση των εξαγωγών σε απόλυτες τιµές. Καινοτοµία Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας Ειναι γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσιάζει χρονική υστέρηση τόσο στη δηµιουργία καινοτοµίας, όσο και στην εφαρµογή νέων καινοτόµων συστηµάτων. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι επιδόσεις της χώρας µας στο συγκεκριµένο τοµέα είναι αρκετά χαµηλότερες από τον µέσο όρο της ΕΕ. Στο European Innovation Scoreboard 2007, η χώρα µας κατατάσσεται στη κατηγορία catching-up countries µαζί µε χώρες όπως η Μάλτα, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουµανία. Να σηµειωθεί οτι η κατηγορία στην οποία συγκαταλεγόµαστε, αποτελεί την τέταρτη από τις τέσσερις κατηγορίες της µελέτης. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα τα αποτελέσµατα είναι εξίσου αποθαρρυντικά. Η ετήσια έκθεση του World Economic Forum (WEF) καταρτίζει ετησίως 2 συγκεντρωτικούς δείκτες. Σύµφωνα µε το είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας ( ΠΑ), για το 2007 το WEF κατατάσσει την Ελλάδα στην 65 η θέση σε σύνολο 131 οικονοµιών, έχοντας υποχωρήσει κατά 4 θέσεις σε σχέση µε το Επίσης, ο δεύτερος δείκτης, ο οποίος είναι ο είκτης Επιχειρηµατικής Ανταγωνιστικότητας ( ΕΑ), κατατάσσει την Ελλάδα για το ίδιο έτος στην 53 η θέση έναντι της 48 ης που κατείχε το 2006, σε σύνολο 127 οικονοµιών. Η φθίνουσα αυτή πορεία για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, σύµφωνα µε το WEF είναι αποτέλεσµα µίας σειράς αδυναµιών ως προς τους παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν ενισχυτικά για την καινοτοµία, όπως είναι η έρευνα και η τεχνολογική ετοιµότητα. ιαπιστώσεις-προτάσεις Παράγοντας κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών είναι η παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόµων προϊόντων, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και µεθόδων. Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για καθιέρωση τέτοιων µεθόδων είναι ικανή να δηµιουργήσει αφενός ποιοτικότερα προϊόντα, αφετέρου ισχυρές οικονοµίες κλίµακας. Στην κρίσιµη αυτή στιγµή για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, αναγκαία κρίνεται η οµαλή λειτουργία της εγχώριας αγοράς, διασφαλίζοντας τον θεµιτό και υγιή ανταγωνισµό, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η δυναµική, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να ασκήσουν επιτυχηµένη εξαγωγική δραστηριότητα. Ακόµη µία κρίσιµη παράµετρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει η έννοια της ποιότητας και πιστοποίησης των ελληνικών προϊόντων. Μέσα στις απαιτούµενες δράσεις για αξιοποίηση και ενίσχυση των εξαγωγικών κλάδων δε µπορούν να παραλειφθούν η παροχή κινήτρων για πιστοποίηση και η προβολή των ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης στο εξωτερικό. Τα αιτήµατα - προτάσεις του ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων συνίστανται στα παρακάτω: 2

3 1. Θέµατα µείζονος σηµασία για τη Θεσ/νίκη Βόρεια Ελλάδα 1.1. Λιµάνι Θεσσαλονίκης Ο ΣΕΒΕ χαιρέτησε µε ικανοποίηση την πολιτική της παραχώρησης του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιµανιού Θεσ/νίκης σε ιδιώτη, σηµειώνοντας παράλληλα και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει αυτή να διασφαλίζει ώστε να βελτιωθούν σηµαντικά η διακίνηση του εµπορίου εγχώριων προϊόντων, οι εισαγωγές αλλά και το διαµετακοµιστικό εµπόριο. Επιθυµία του ΣΕΒΕ είναι η όλη διαδικασία παραχώρησης της εκµετάλλευσης να ολοκληρωθεί στο µικρότερο δυνατό χρόνο, παράλληλα όµως να προχωρήσει άµεσα ο διάλογος µε τους εργαζόµενους στο λιµάνι και να κλείσουν οι όποιες εκκρεµότητες υφίστανται ώστε να αποκατασταθεί το συντοµότερο δυνατό η οµαλότητα στη λειτουργία του λιµανιού. Είναι σε όλους γνωστό ότι εδώ και οκτώ µήνες οι επιχειρήσεις, εξαγωγικές και εισαγωγικές, υφίστανται ανυπολόγιστες, άµεσες και έµµεσες ζηµίες, από την υπολειτουργία του λιµανιού και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους, σε µια µάλιστα περίοδο έντονης διεθνούς κρίσης. Κρίσιµη θεωρείται επίσης η αντιµετώπιση νέων προκλήσεων και κυρίως των αναπτυξιακών έργων που θα πρέπει να γίνουν στην πόλη ώστε το λιµάνι της Θεσ/νίκης να ενταχθεί λειτουργικά στα σηµαντικά διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασµένων µεταφορών Θεσσαλονίκη: Πόλη Καινοτοµίας Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Η Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης θα συµβάλλει πολλαπλά στην κατεύθυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και θα συµπαρασύρει και πολλές άλλες επιχειρήσεις να εισάγουν την τεχνολογία στη λειτουργία τους, την παραγωγή και τα προϊόντα. Συνιστά πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα και µπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο, µπορεί δε να προσδώσει στην πόλη της Θεσ/νίκης ένα ειδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, µεγάλη προστιθέµενη αξία και µια ταυτότητα ως Πόλη Καινοτοµίας, η οποία θα αναγνωρίζεται και θα αποτελεί σηµείο αναφοράς για κάθε ξένο που συνεργάζεται µε εξαγωγική επιχείρηση της Θεσ/νίκης και της ευρύτερης περιοχής της. Υφίσταται όµως ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθµών υλοποίησης του έργου καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θα στερήσει το όλο εγχείρηµα και τη σηµασία του για την ανάπτυξη της περιοχής από τα οφέλη που θα µπορούσε να έχει. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εξωστρέφεια και το διεθνοποιηµένο χαρακτήρα της Ζώνης Καινοτοµίας για την προσέλκυση ξένων καινοτόµων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να προβλεφθούν στοχευµένες δράσεις προβολής-προώθησηςmarketing της Ζώνης Καινοτοµίας στο εξωτερικό. 2. Ποιότητα και Πιστοποίηση - ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων µέσα από την απόκτηση και διατήρηση Σηµάτων Συµµόρφωσης (σήµατα συµµόρφωσης = «διαβατήριο για τις εξαγωγές») 2.1. Η πιστοποίηση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων είναι κρίσιµη παράµετρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στις διεθνείς αγορές και κατ επέκταση για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ο ΣΕΒΕ έχει 3

4 κάνει µία σηµαντική προσπάθεια για την ανάδειξη της σηµαντικότητας της έννοιας της ποιότητας, της τυποποίησης-πιστοποίησης, αλλά και του ίδιου του συστήµατος ποιότητας και των σηµάτων συµµόρφωσης στο εξωτερικό. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, προτείνουµε την υλοποίηση δράσεων µε στόχο την αναγνώριση και αποδοχή των ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης στο εξωτερικό, καθώς και την υιοθέτηση ειδικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ του τύπου «Πιστοποιηθείτε µε σήµατα συµµόρφωσης», µε σκοπό την παροχή κινήτρων προς τους επιχειρηµατίες που δεν έχουν λάβει ακόµη τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις, να προχωρήσουν σε ανάλογες διαδικασίες. Επίσης θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε εργαστήρια και να χρηµατοδοτηθούν επιλεγµένα εργαστήρια και δράσεις ενηµέρωσης-δηµοσιοποίησης-ευαισθητοποίησης για θέµατα ποιότηταςπιστοποίησης σε όλη την Ελλάδα (roadshows, κ.λ.π.) Πιστοποιήσεις και Ευρωπαϊκά Πρότυπα Σχετικά µε την πιστοποίηση των προϊόντων µε τη σήµανση CE, σηµειώνουµε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτείται η συµµετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εργαστηρίων δοκιµών, τα οποία πρέπει να είναι κοινοποιηµένα από το ΥΠ.ΑΝ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα ο αριθµός αυτών των εργαστηρίων είναι πολύ µικρός και εργαστήρια που έχουν την τεχνική υποδοµή δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τη διαδικασία διαπίστευσης και κοινοποίησης λόγω του κόστους, της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και της µικρής εγχώριας αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να απευθύνονται σε εργαστήρια του εξωτερικού µε µεγάλο κόστος και παράλληλα στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πληθώρα προϊόντων µε σήµανση CE η εγκυρότητα της οποίας δεν γίνεται να εξακριβωθεί. Ο ΣΕΒΕ προτείνει να δοθούν κίνητρα από το ΥΠ.ΑΝ. σε υφιστάµενα εργαστήρια για να κοινοποιηθούν, αφενός ώστε οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό καθώς η σήµανση CE είναι το διαβατήριο των προϊόντων για την Ευρωπαϊκή αγορά, αφετέρου ώστε το κράτος να έχει τη δυνατότητα µέσω ελέγχων να διασφαλίζει στους πολίτες ότι τα προϊόντα µε σήµανση CE πληρούν όντως τις προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία για την ασφάλεια από τη χρήση τους Η υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων γίνεται σήµερα χωρίς ουσιαστική συµµετοχή των παραγωγικών φορέων στη διαδικασία σύνταξης αυτών των Οδηγιών/Προτύπων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι Οδηγίες και τα Πρότυπα εντάσσονται στην Ελληνική νοµοθεσία τελεσίδικα, αναγκάζοντας τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είτε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις άλλων χωρών µε πολύ µεγάλο κόστος είτε να τεθούν εκτός αγοράς. Ο ΣΕΒΕ προτείνει την ενηµέρωση σε πρώτο στάδιο των επιχειρήσεων για όποιες επικείµενες αλλαγές και κυρίως τη συµµετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων µέσω του ΣΕΒΕ στη σύνταξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων. Αυτό µπορεί να διασφαλίσει τουλάχιστον ότι αυτές οι Οδηγίες δε θα αποτελούν τετελεσµένα γεγονότα για τους παραγωγούς και ότι θα έχει ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση που υπάρχει από χώρα σε χώρα σε θέµατα τόσο προδιαγραφών όσο και παραγωγικής διαδικασίας. 4

5 3. Κατάρτιση κοινού προγράµµατος εξαγωγών από τα συναρµόδια Υπουργεία και χρηµατοδότηση περιφερειακών δράσεων εξωστρέφειας και φορέων Ο ΣΕΒΕ ενθαρρύνει και έχει ήδη προτείνει τη συνεργασία των συναρµόδιων υπουργείων (ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΞ, ΥΠΑΑΤ) για την κατάρτιση ενός κοινού προγράµµατος εξαγωγών, µε έµφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, µέσω της χρηµατοδότησης των απαιτούµενων περιφερειακών δράσεων, αλλά και των φορέων, οι οποίοι συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. Η εµπειρία, οι ιδέες και η γνώση των φορέων και των στελεχών τους, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πνευµατικό κεφάλαιο για τη χώρα και να αξιοποιηθεί στο µέγιστο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και επιλογή µε βάση διαφανή αξιοκρατικά κριτήρια και διαδικασίες, τόσο για τους φορείς, όσο και για τις δράσεις που υλοποιούν. Ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προτείνει την επιχορήγηση των εξαγωγικών φορέων µε βασικό κριτήριο τον αριθµό των ενεργών µελών τους και πιο συγκεκριµένα µε βάση τα ταµειακά ενήµερα µέλη, για συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις βάσει ετήσιου σχεδίου δράσης, το οποίο θα κατατίθεται προς έγκριση, ανάλογα µε αυτό του ΟΠΕ και θα είναι συµπληρωµατικό και συνεργαζόµενο µε αυτό. Η προτεινόµενη εισφορά είναι της τάξης των 1000 ανά µέλος. 4. Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς Πιστεύουµε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι άµεσα συνυφασµένη µε την υγιή επιχειρηµατικότητα και τον υγιή ανταγωνισµό. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης, µέσω των αρµόδιων οργάνων, τα οποία έχει στη διάθεση του, οφείλει να δραστηριοποιηθεί εντονότερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς. Στους βασικούς στόχους του ΥΠΑΝ πρέπει να συγκαταλέγεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς, η οποία θα διασφαλίζεται από τον θεµιτό και τον υγιή ανταγωνισµό. Η εξοµάλυνση και η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς είναι ικανή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και να δώσει περαιτέρω κίνητρα για ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Ο ΣΕΒΕ θεωρεί το θέµα µείζονος σηµασίας για την αντιµετώπιση του αθέµιτου, εγχώριου και εισαγόµενου, ανταγωνισµού, την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και των αξιόπιστων εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν σηµαντικά κεφάλαια σε ποιοτικά, πιστοποιηµένα και σεβόµενα τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας προϊόντα. Ο ΣΕΒΕ αναµένει την υλοποίηση της δέσµευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για το εθνικό σύστηµα εποπτείας αγοράς, τη βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς και τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς (ΥΠΕΑ). Η υπό σύσταση υπηρεσία θα πρέπει να έχει διευρυµένες αρµοδιότητες που να προσιδιάζουν µε αυτές της ΥΠΕΕ (πρώην Σ ΟΕ), επαρκές προσωπικό και χρηµατοδότηση και να συνεργάζεται θεσµικά και συστηµατικά όχι µόνο µε τις άλλες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ αλλά και άλλων Υπουργείων όπως π.χ. τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα καταστεί αποτελεσµατικός ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς, µεταξύ άλλων, από εγχώρια και εισαγόµενα προϊόντα, τα οποία δεν τηρούν τις απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές, δεν φέρουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις ή αυτές που 5

6 φέρουν είναι ψευδείς και αµφιβόλου πιστότητας ή αποτελούν προϊόντα παραποίησης και αποµίµησης. 5. Προβλήµατα εφαρµογής των νέων διατάξεων του ΚΒΣ (άρθρο 11 Ν. 3670/08) στη διακίνηση οπωρολαχανικών και κρεάτων Η εφαρµογή του άρθρου 11 του Ν. 3670/08 που επέφερε αλλαγές στον ΚΒΣ µε σκοπό της ρύθµισης τον περιορισµό του φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών για τα οπωρολαχανικά και τα κρέατα, την πάταξη του αθέµιτου ανταγωνισµού, τη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου και κυρίως την προστασία του καταναλωτή, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα στην εφαρµογή της. Και αυτό γιατί η ταυτόχρονη διακίνηση ευπαθών προϊόντων από µεγάλο αριθµό αγροτών προς τις οµάδες παραγωγών και τις άλλες επιχειρήσεις παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση της επίµαχης διάταξης. Πιο συγκεκριµένα: α) Στις Οµάδες Παραγωγών η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες στις εγκαταστάσεις της Οµάδας εύλογα γινόταν µε ελτίο Ποσοτικής Παραλαβής χωρίς αξία, αφού ο αγρότης δεν πουλάει στην Οµάδα, αλλά η ίδια στη συνέχεια σε τρίτους. β) Τα ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα όπως η φράουλα αλλάζουν τιµές όχι µόνο ανά ηµέρα αλλά και δύο-τρεις φορές την ηµέρα, καθώς αν δεν πωληθούν άµεσα, µειώνεται η αξία τους. γ) Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων πραγµατοποιούνται κατά κανόνα χωρίς αξία στο δελτίο αποστολής, καθώς η πώλησή τους και η τιµή αυτής διαµορφώνονται από τους εκάστοτε κανόνες και τις συνθήκες της ξένης αγοράς στην οποία διατίθενται. Ακόµη λοιπόν και αν καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αναγραφεί µια κατώτατη τιµή στα δελτία αποστολής εξωτερικού, πώς θα διασφαλιστεί ο εξαγωγέας ότι ο αγοραστής θα πληρώσει στον πωλητή τη διαφορά µεταξύ αναγραφόµενης αξίας και τελικής τιµής πώλησης; δ) Στη ρύθµιση δεν προβλέπεται πώς αντιµετωπίζεται η διακίνηση προϊόντων από τον αγρότη σε αποθήκες-ψυγεία τρίτου προς αποθήκευση οπότε συντάσσονται σχετικά συµφωνητικά και τα δελτία αποστολής εκδίδονται στο όνοµα του αγρότη (ενδοδιακίνηση); Ο ΣΕΒΕ ζητά από το ΥΠΑΝ και τα συναρµόδια Υπουργεία (ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΑΤ) να λάβουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και, µετά από διαβούλευση µε τους επιχειρηµατικούς φορείς, να τροποποιήσουν ανάλογα τη διάταξη ώστε να µην υπάρξουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου των αγροτικών προϊόντων. 6. Έρευνα - Τεχνολογία Καινοτοµία 6.1. Μία εθνική οικονοµία, η οποία επιθυµεί να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, οφείλει αφενός µεν να παράγει νέες ιδέες, καινοτόµα προϊόντα και σύγχρονες µεθόδους, αφετέρου δε να µετατρέπει αυτούς τους πόρους σε προστιθέµενη αξία και πλούτο. Η ενσωµάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στη παραγωγική διαδικασία ως παράγοντας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, είναι µονόδροµος για να κερδίσουµε το στοίχηµα της κοινωνίας της γνώσης. υστυχώς, η χρονική υστέρηση της Ελλάδας τόσο στη δηµιουργία καινοτοµίας, όσο και στην εφαρµογή νέων καινοτόµων µεθόδων είναι δεδοµένη. Πιο συγκεκριµένα, στο European Innovation Scoreboard 2007, η χώρα µας κατατάσσεται στη κατηγορία catching-up countries µαζί µε χώρες όπως η 6

7 Μάλτα, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουµανία. οι πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες είναι εκείνες που επενδύουν στην επιστηµονική έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτοµία αποτελούν το τρίπτυχο που µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της εξωστρέφειας, µε την προϋπόθεση να έχει κατεύθυνση εξαγωγική προσαρµοσµένη στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς, εκµεταλλευόµενη την ήδη υπάρχουσα καινοτοµία σε προϊόντα του εξωτερικού (benchmarking) και βασισµένη σε εφαρµοσµένη έρευνα είτε σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και άλλα ερευνητικά κέντρα είτε σε ανάπτυξη εσωτερικά από την επιχείρηση. Ο ΣΕΒΕ, στην προσπάθειά του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η οποία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την καινοτοµία, προτείνει το σχεδιασµό ειδικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέµατα καινοτοµίας και την ανάδειξή τους σε κάθε επίπεδο επιχειρηµατικής δράσης ως προϋπόθεση δηµιουργίας καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών απάνες έρευνας και ανάπτυξης απόκτησης και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης (θέµα συναρµοδιότητας ΥΠΟΙΟ) Ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31.1.ια Κ.Φ.Ε.) θα πρέπει να διατηρηθεί και να διευρυνθεί. Πιο συγκεκριµένα, λόγω της καθοριστικής σηµασίας της Ε & Τ (εντός και εκτός επιχείρησης) και της πιστοποίησης στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, προτείνονται: α) παράταση του µέτρου και πέραν της : θεωρούµε ότι το µέτρο θα πρέπει να έχει µακροχρόνια διάρκεια, τουλάχιστον µέχρι το 2013 για να µπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό β) κατάργηση της προϋπόθεσης για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη οι εν λόγω δαπάνες να υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το µέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις για την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση. Η ενίσχυση της έρευνας δεν πρέπει να γίνεται µόνο αν αυτή υπερβαίνει το µέσο όρο των δύο προηγούµενων ετών. γ) διεύρυνση της έννοιας των δαπανών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε σε αυτές να συµπεριληφθούν άυλες δαπάνες όπως: Απόκτηση και διατήρηση σηµάτων συµµόρφωσης: οι δαπάνες απόκτησης και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης που συνδέονται άµεσα µε τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης έχει διευκρινιστεί από το ΥΠΟΙΟ (ΠΟΛ 1106/ ) ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, θα πρέπει όµως να υπαχθούν και στις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης που εκπίπτουν από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων εργαστηριακές δοκιµές έξοδα κατοχύρωσης πνευµατικής/βιοµηχανικής ιδιοκτησίας έξοδα για εργαστηριακές δοκιµές από αναγνωρισµένα εργαστήρια έξοδα για έρευνες αγοράς 7

8 Για τα παραπάνω προτείνουµε να λαµβάνεται υπόψη το κριτήριο της εξωστρέφειας των επιπχειρήσεων, καθώς η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 7. Προβλήµατα σχετικά µε τα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια 7.1. Αναφορικά µε τα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια παρουσιάζονται µεγάλες καθυστερήσεις των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αυτών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος από την υποβολή έως την αξιολόγηση των σχετικών σχεδίων σε σύγκριση µε αυτά από προηγούµενα έτη έχει τουλάχιστον υπερτετραπλασιαστεί, µέχρι νεοτέρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των εξαγωγικών επιχειρήσεων και αβεβαιότητα σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών. Ο ΣΕΒΕ προτείνει τη στελέχωση του ΥΠ.ΑΝ. µε έµπειρους αξιολογητές και εν ανάγκη ανάθεση των αξιολογήσεων σε εξωτερικούς πιστοποιηµένους φορείς, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες Παρουσιάζονται επίσης µεγάλες καθυστερήσεις από τη στιγµή που το ελεγκτικό όργανο κληθεί από την εταιρία για πιστοποίηση της σχετικής επένδυσης έως την εκταµίευση των χρηµάτων (τουλάχιστον έξι µήνες). Αυτό προκαλεί αβεβαιότητα σχετικά µε το χρόνο εκταµίευσης των χρηµάτων µε συνέπεια το αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις λόγω µειωµένης ρευστότητος. Ο ΣΕΒΕ προτείνει να γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, υποβολή τυχόν διευκρινήσεων - τροποποιήσεων έγκαιρα, ώστε ο έλεγχος να γίνεται άµεσα και µόνο στο φυσικό αντικείµενο. Τέλος, προτείνει προδέσµευση των κονδυλίων από το ΥΠ.ΑΝ., έτσι ώστε µετά το πέρας της διαδικασίας του ελέγχου η επιχείρηση να παίρνει τα χρήµατά της έγκαιρα. 8. Το πρόβληµα του ΦΠΑ για τους ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε την έρευνα (θέµα συναρµοδιότητας ΥΠΟΙΟ) Η υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως µέσω των Προγραµµάτων Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη) αποτελεί µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα των ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας (δηµόσιων και ιδιωτικών) και συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της έρευνας συνεισφέροντας κονδύλια πέραν των προβλεπόµενων από το Π Ε και τα εκάστοτε ΚΠΣ, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης ενός µεγάλου αριθµού ερευνητών. Ένα σηµαντικό λογιστικό πρόβληµα που δηµιουργείται από την υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων είναι ότι, καθώς τα έσοδα που προέρχονται από τη σύµβαση που ο ερευνητικός φορέας συνάπτει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν ΦΠΑ, ενώ ένα µεγάλο µέρος των εξόδων υπόκειται σε ΦΠΑ (αγορά εξοπλισµού, λήψη υπηρεσιών), οι φορείς αυτοί καταλήγουν να επιβαρύνονται ουσιαστικά µε το ΦΠΑ των εξόδων µε αποτέλεσµα να τίθεται εν αµφιβόλω η βιωσιµότητά τους. 8

9 Το πρόβληµα αυτό έχει λυθεί από την Πολιτεία µε την ΠΟΛ 1128/97 για όλα τα δηµόσια «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της». Η ΠΟΛ µάλιστα αναφέρει ονοµαστικά και τα Ερευνητικά Ιδρύµατα του δηµόσιου τοµέα, τα οποία αφορά. Οι ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται µε την έρευνα έχουν µια ουσιαστική επιβάρυνση 19% σε όλα τα ερευνητικά έργα που εκτελούν για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πλειοψηφία τους, αδυνατούν να εξασφαλίσουν αυτά τα ποσά µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας καθώς και άνισου ανταγωνισµού µε τα δηµόσια αντίστοιχα ιδρύµατα. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, ο ΣΕΒΕ προτείνει: o Επέκταση της ΠΟΛ 1128/97 και σε φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την έρευνα και συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της. o Αν θεωρηθεί απαραίτητο και για τον καλύτερο έλεγχο των δικαιούχων της παραπάνω επέκτασης, να συγκροτηθεί µητρώο ερευνητικών φορέων ιδιωτικού δικαίου µε ευθύνη και κριτήρια που θα καθορίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας o Ο ΣΕΒΕ είναι στη διάθεση της ΓΓΕΤ για την διαβούλευση και περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. 9. Εξοικονόµηση ενέργειας Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε πρόσφατα στην ενσωµάτωση στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο του κοινοτικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Πιο συγκεκριµένα ψηφίστηκε ο Ν. 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC στο εθνικό µας δίκαιο και εκδόθηκε στις η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης που αφορά µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερα δηµόσιο τοµέα. υστυχώς στην απόφαση αυτή και συγκεκριµένα στο άρθρο 5 αναφέρεται µόνο το ένα κριτήριο από τα δύο που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί η εξοικονόµηση ενέργειας. Αναφέρεται δηλαδή µόνο το κριτήριο του επιπέδου φωτισµού (LUX) σε ένα χώρο χωρίς να ζητηθεί παράλληλα και το δεύτερο κριτήριο, το οποίο θα ορίζει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση σε Watt ανά τ.µ. ώστε να επιτύχουµε εξοικονόµηση ενέργειας παράλληλα µε το επιθυµητό επίπεδο φωτισµού. Ο ΣΕΒΕ ζητά την τροποποίηση του άρθρου 5 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Εκτιµάται ότι η βελτίωση του φωτισµού κτιρίων θα µειώσει την ετήσια συνολική καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα κατά 5,05%, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ελάφρυνση του προϋπολογισµού του δηµοσίου, επιχειρήσεων και ιδιωτών. 9

10 10. Ηλεκτροδότηση Aδειοδότηση επιχειρήσεων: προβλήµατα και προτάσεις Ηλεκτροδότηση Ο νόµος 3325/2005, άρθρο 4, παρ. 8β, αναφέρει ότι για την ηλεκτροδότηση απαιτείται άδεια εγκατάστασης. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη και χρονική καθυστέρηση για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην περίπτωση κυρίως της µηχανολογικής επέκτασης αύξησης ισχύος. Προτείνουµε να προβλέπεται και να απαιτείται η άδεια εγκατάστασης για την ηλεκτροδότηση αλλά σε χρονικό ορίζοντα 5-6 µηνών, ώστε να γίνονται και οι προκαταρκτικές εργασίες από την ΕΗ ώστε µε την προσκόµιση της άδειας εγκατάστασης να γίνεται και άµεσα η αύξηση ισχύος της ηλεκτρικής ενέργειας Αδειοδότηση ιακρίνουµε δύο κατηγορίες έκδοσης αδειών: - αυτές που η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) - αυτές που η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί εκτός ΒΙ.ΠΕ. Για την πρώτη κατηγορία η διαδικασία είναι αρκετά σύντοµη και χωρίς µεγάλα προβλήµατα και καθυστερήσεις, αφού όλα τα δικαιολογητικά της έκδοσης άδειας λειτουργίας µπορούν να συγκεντρωθούν κατά την φάση υλοποίησης του έργου. Παρόλα αυτά η διαδικασία έκδοσης άδειας θα µπορούσε να συντοµευτεί µε τα εξής µέτρα: α) Τα βιοµηχανικά κτίρια να µην περνούν από ΕΠΑΕ προκειµένου να λάβουν οικοδοµική άδεια από την οικεία πολεοδοµία, µε το σκεπτικό ότι το περίγραµµα των βιοµηχανικών κτιρίων καθορίζεται από τεχνικά θέµατα εγκατάστασης των µηχανηµάτων στα οποία η ΕΠΑΕ δεν µπορεί να παρέµβει και να τα µεταβάλει. β) Στην διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν πρόκειται για δραστηριότητα εντός της ΒΙ.ΠΕ να µην ζητείται γνωµοδότηση από τον Ο.Ρ.Θ. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στην δεύτερη κατηγορία όπου πάρα πολλές δραστηριότητες λόγω έλλειψης βιοµηχανικών περιοχών πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχές εκτός ΒΙ.ΠΕ. Για την διαδικασία αδειοδότησης δραστηριοτήτων της δεύτερης κατηγορίας προτείνουµε: - Τα βιοµηχανικά κτίρια να µην περνούν από ΕΠΑΕ προκειµένου να λάβουν οικοδοµική άδεια από την οικεία πολεοδοµία, µε το σκεπτικό ότι το περίγραµµα των βιοµηχανικών κτιρίων καθορίζεται από τεχνικά θέµατα εγκατάστασης των µηχανηµάτων στα οποία η ΕΠΑΕ δεν µπορεί να παρέµβει και να τα µεταβάλει. - Να διασφαλιστεί η τήρηση των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία χρονικών ορίων απάντησης και γνωµοδότησης των διαφόρων υπηρεσιών κατά την διαδικασία των ΠΠΕ&Α και ΜΠΕ. - Θεσµοθέτηση χρονικών ορίων για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από την νοµοθεσίας (π.χ. η νοµοθεσία αναφέρει προθεσµία µόνο για την χαµηλής όχλησης δραστηριότητα ) - Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης να αρκεί η θετική γνωµάτευση της αρµόδιας υπηρεσίας για την ΠΠΕ&Α και απλά η κατάθεση της ΜΠΕ. Η 10

11 έκκριση της ΜΠΕ θα είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία της έκδοσης άδειας λειτουργίας. - Η διαδικασία υποβολής ΠΠΕ&Α και ΜΠΕ και η σχετική έγκριση της τελευταίας που καταλήγει στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να καλύπτει και τις άδειες διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων. - Η άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοµηχανική χρήση να ενσωµατωθεί από την ΠΠΕ&Α και ΜΠΕ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και από την άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας, όσον αφορά την αδειοδότηση της. - Επέκταση της παραγράφου 4γ του άρθρου 5 του Ν (αύξηση ισχύος µέχρι 20%) και για την άδεια λειτουργίας. Το µέτρο αυτό σε συνδυασµό µε το ότι δεν απαιτείται ΜΠΕ για την κτιριακή επέκταση βιοµηχανικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή καλύπτεται µε άδεια λειτουργίας, και την ισχύ της µελέτης πυρασφάλειας παρά την κτιριακή επέκταση µέχρι 200 τ.µ. και εφόσον αυτή καλύπτεται από τα υπάρχοντα µέτρα πυροπροστασίας, πιστεύουµε ότι θα προκαλέσει σηµαντική αποσυµφόρηση στις αρµόδιες υπηρεσίες. Στο σηµείο αυτό θα παραθέσουµε κάποια µέτρα που µπορούν να ληφθούν και αφορούν και τις δύο κατηγορίες.: - Η άδεια λειτουργίας να δίνεται µε την προσκόµιση όλων των εγγράφων και των υπεύθυνων δηλώσεων και χωρίς αυτοψία. Η αυτοψία να πραγµατοποιείται εντός του επόµενου 6µήνου. - Να σταµατήσει ο έλεγχος των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 εάν αυτές δεν εµπίπτουν στις διαδικασίες των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και αυτός να γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους περιφερειών. Επίσης ο έλεγχος των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων κατηγορίας Β3 να γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας. - Τα συνοδά έργα της δραστηριότητας να µην κατατάσσονται σύµφωνα µε την κύρια δραστηριότητα αλλά να εξετάζονται σαν αυτόνοµα έργα και απλά οι µελέτες και οι σχετικές αποφάσεις να κοινοποιούνται στις υπηρεσίες που ελέγχουν την κύρια δραστηριότητα και να ενσωµατώνονται στις αποφάσεις. 11

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη Θεσ/νίκη, 06.09.08 YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού εµπορίου και οι προτάσεις του ΣΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων της βιομηχανίας και για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας

Η Καινοτομία στην Ελλάδα Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Ιούνιος 2009 Εθνική Τράπεζα της ς Η Καινοτομία στην Η σημασία της εισαγόμενης καινοτομίας Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης Πρωτογενής και εισαγόμενη καινοτομία Η υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σε συνάντηση εργασίας, της ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της Task Force

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του ΣΕΒΕ σχετικά με την Ποιότητα, την Πιστοποίηση, την Τυποποίηση τον Έλεγχο και Εποπτεία της αγοράς

Θέσεις του ΣΕΒΕ σχετικά με την Ποιότητα, την Πιστοποίηση, την Τυποποίηση τον Έλεγχο και Εποπτεία της αγοράς Θέσεις του ΣΕΒΕ σχετικά με την Ποιότητα, την Πιστοποίηση, την Τυποποίηση τον Έλεγχο και Εποπτεία της αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ «Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα στην υπηρεσία της Ποιότητας και Επιχειρηματικότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη

Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη 12.05.2014 Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ Το Όραμα της Βιομηχανίας Φαρμάκου Ανάδειξη Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε Κυρίαρχο Κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Grand Resort Lagonissi

Grand Resort Lagonissi ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ. Γιάννη ΑΛΑΒΑΝΟΥ στο 3 ο Συνέδριο Ευρυζωνικότητας «Καινοτόμες Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου» Grand Resort Lagonissi Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο»

Θέμα: «Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ CHAMBER OF HERAKLION Ταχ. Διεύθυνση : Κορωναίου 9 Ταχ. Κωδικός : 71202 Τηλ. : 2810 247036 Φαξ. : 2810 342135 E_mail : president@ebeh.gr Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ

Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ A NEW ERA FOR ENTREPRENEURSHIP AND START-UPS Innovation Extroversion Funding Modernization The importance of branding Δημήτρης Καραβασίλης Μέλος ΔΕ ΣΕΒΕ 1 Αγροτικός κλάδος Εξωτερικό εμπόριο Οι εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου

Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου Χαιρετισμός του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σάββατο, 28 Μαΐου 2016 Ξενοδοχείο VALIS RESORT

Διαβάστε περισσότερα