YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τους Υφυπουργούς κκ. Βλάχο και Καλαφάτη YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού εµπορίου και οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου Η ελληνική οικονοµία διέπεται από έντονη εσωστρέφεια, παρά την αξιόλογη αύξηση που παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές τα τελευταία έτη, µέσα στο γενικότερο κλίµα µεγέθυνσης του παγκόσµιου εµπορίου. Αναλυτικότερα, το ελληνικό εξωτερικό εµπόριο, έπειτα από µία τετραετία αξιόλογων εξαγωγικών επιδόσεων, από το 2003 έως το 2006, έκτοτε έχει εισέλθει σε µία πορεία κάµψης. Η σηµαντική µείωση του ρυθµού µεγέθυνσης των εξαγωγών που σηµειώθηκε κατά το δηµοσιονοµικό έτος 2007, φαίνεται να συνεχίζεται µε εντονότερους ρυθµούς για το 2008, µε αποτέλεσµα από την αρχή του τρέχοντος έτους να παρατηρείται µείωση της αξίας των εξαγωγών και σε απόλυτες τιµές. Πιο συγκεκριµένα, ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των εξαγωγών το διάστηµα ανήλθε σε 12,5%, το 2007 υποχώρησε σηµαντικά σε 4%, ενώ τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το πρώτο πεντάµηνο του τρέχοντος έτους δίνουν οριακή πλέον µείωση σε ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 1%. Αναφορικά µε τις επιδόσεις της χώρας µας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα υστερεί ακόµα σηµαντικά έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών οικονοµιών, καθώς σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το πρώτο πεντάµηνο του 2008, κατέλαβε την 21 η θέση στην εξαγωγική κατάταξη µεταξύ των 27 χωρών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 13 η θέση µεταξύ των 15 χωρών-µελών της Ευρωζώνης. Η κατάταξη αυτή της χώρας µας υποδηλώνει τη φθίνουσα πορεία της ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της οποίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την υγιή επιχειρηµατικότητα. Η περιφερειακή διάσταση των ελληνικών εξαγωγών Η κάµψη που εµφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές επαληθεύεται και από σχετική µελέτη που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ, για την ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα σε επίπεδο περιφέρειας. Το κρίσιµο συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη είναι ότι παρουσιάζονται σηµαντικές ανισότητες σε περιφερειακό επίπεδο στην κρίσιµη παράµετρο της ανταγωνιστικότητας. Πιο συγκεκριµένα προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του εξαγωγικού εµπορίου της χώρας, προέρχεται διαχρονικά από τις δύο µεγάλες περιφέρειες, της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς για το 2007 καλύπτουν τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες

2 διεκδικούν µερίδιο εξαγωγών κάτω από 7% η καθεµία. Αναφορικά µε την πορεία των εξαγωγών στις περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος, παρατηρείται µία γενική κάµψη, καθώς στις 2 από τις 3 περιφέρειες για το 2007 σηµειώνεται σηµαντική µείωση των εξαγωγών σε απόλυτες τιµές. Καινοτοµία Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας Ειναι γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσιάζει χρονική υστέρηση τόσο στη δηµιουργία καινοτοµίας, όσο και στην εφαρµογή νέων καινοτόµων συστηµάτων. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι επιδόσεις της χώρας µας στο συγκεκριµένο τοµέα είναι αρκετά χαµηλότερες από τον µέσο όρο της ΕΕ. Στο European Innovation Scoreboard 2007, η χώρα µας κατατάσσεται στη κατηγορία catching-up countries µαζί µε χώρες όπως η Μάλτα, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουµανία. Να σηµειωθεί οτι η κατηγορία στην οποία συγκαταλεγόµαστε, αποτελεί την τέταρτη από τις τέσσερις κατηγορίες της µελέτης. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα τα αποτελέσµατα είναι εξίσου αποθαρρυντικά. Η ετήσια έκθεση του World Economic Forum (WEF) καταρτίζει ετησίως 2 συγκεντρωτικούς δείκτες. Σύµφωνα µε το είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας ( ΠΑ), για το 2007 το WEF κατατάσσει την Ελλάδα στην 65 η θέση σε σύνολο 131 οικονοµιών, έχοντας υποχωρήσει κατά 4 θέσεις σε σχέση µε το Επίσης, ο δεύτερος δείκτης, ο οποίος είναι ο είκτης Επιχειρηµατικής Ανταγωνιστικότητας ( ΕΑ), κατατάσσει την Ελλάδα για το ίδιο έτος στην 53 η θέση έναντι της 48 ης που κατείχε το 2006, σε σύνολο 127 οικονοµιών. Η φθίνουσα αυτή πορεία για την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, σύµφωνα µε το WEF είναι αποτέλεσµα µίας σειράς αδυναµιών ως προς τους παράγοντες, οι οποίοι λειτουργούν ενισχυτικά για την καινοτοµία, όπως είναι η έρευνα και η τεχνολογική ετοιµότητα. ιαπιστώσεις-προτάσεις Παράγοντας κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών είναι η παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόµων προϊόντων, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και µεθόδων. Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για καθιέρωση τέτοιων µεθόδων είναι ικανή να δηµιουργήσει αφενός ποιοτικότερα προϊόντα, αφετέρου ισχυρές οικονοµίες κλίµακας. Στην κρίσιµη αυτή στιγµή για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, αναγκαία κρίνεται η οµαλή λειτουργία της εγχώριας αγοράς, διασφαλίζοντας τον θεµιτό και υγιή ανταγωνισµό, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η δυναµική, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να ασκήσουν επιτυχηµένη εξαγωγική δραστηριότητα. Ακόµη µία κρίσιµη παράµετρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει η έννοια της ποιότητας και πιστοποίησης των ελληνικών προϊόντων. Μέσα στις απαιτούµενες δράσεις για αξιοποίηση και ενίσχυση των εξαγωγικών κλάδων δε µπορούν να παραλειφθούν η παροχή κινήτρων για πιστοποίηση και η προβολή των ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης στο εξωτερικό. Τα αιτήµατα - προτάσεις του ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων συνίστανται στα παρακάτω: 2

3 1. Θέµατα µείζονος σηµασία για τη Θεσ/νίκη Βόρεια Ελλάδα 1.1. Λιµάνι Θεσσαλονίκης Ο ΣΕΒΕ χαιρέτησε µε ικανοποίηση την πολιτική της παραχώρησης του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιµανιού Θεσ/νίκης σε ιδιώτη, σηµειώνοντας παράλληλα και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει αυτή να διασφαλίζει ώστε να βελτιωθούν σηµαντικά η διακίνηση του εµπορίου εγχώριων προϊόντων, οι εισαγωγές αλλά και το διαµετακοµιστικό εµπόριο. Επιθυµία του ΣΕΒΕ είναι η όλη διαδικασία παραχώρησης της εκµετάλλευσης να ολοκληρωθεί στο µικρότερο δυνατό χρόνο, παράλληλα όµως να προχωρήσει άµεσα ο διάλογος µε τους εργαζόµενους στο λιµάνι και να κλείσουν οι όποιες εκκρεµότητες υφίστανται ώστε να αποκατασταθεί το συντοµότερο δυνατό η οµαλότητα στη λειτουργία του λιµανιού. Είναι σε όλους γνωστό ότι εδώ και οκτώ µήνες οι επιχειρήσεις, εξαγωγικές και εισαγωγικές, υφίστανται ανυπολόγιστες, άµεσες και έµµεσες ζηµίες, από την υπολειτουργία του λιµανιού και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους, σε µια µάλιστα περίοδο έντονης διεθνούς κρίσης. Κρίσιµη θεωρείται επίσης η αντιµετώπιση νέων προκλήσεων και κυρίως των αναπτυξιακών έργων που θα πρέπει να γίνουν στην πόλη ώστε το λιµάνι της Θεσ/νίκης να ενταχθεί λειτουργικά στα σηµαντικά διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασµένων µεταφορών Θεσσαλονίκη: Πόλη Καινοτοµίας Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Η Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης θα συµβάλλει πολλαπλά στην κατεύθυνση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και θα συµπαρασύρει και πολλές άλλες επιχειρήσεις να εισάγουν την τεχνολογία στη λειτουργία τους, την παραγωγή και τα προϊόντα. Συνιστά πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα και µπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό εργαλείο, µπορεί δε να προσδώσει στην πόλη της Θεσ/νίκης ένα ειδικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, µεγάλη προστιθέµενη αξία και µια ταυτότητα ως Πόλη Καινοτοµίας, η οποία θα αναγνωρίζεται και θα αποτελεί σηµείο αναφοράς για κάθε ξένο που συνεργάζεται µε εξαγωγική επιχείρηση της Θεσ/νίκης και της ευρύτερης περιοχής της. Υφίσταται όµως ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθµών υλοποίησης του έργου καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θα στερήσει το όλο εγχείρηµα και τη σηµασία του για την ανάπτυξη της περιοχής από τα οφέλη που θα µπορούσε να έχει. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην εξωστρέφεια και το διεθνοποιηµένο χαρακτήρα της Ζώνης Καινοτοµίας για την προσέλκυση ξένων καινοτόµων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να προβλεφθούν στοχευµένες δράσεις προβολής-προώθησηςmarketing της Ζώνης Καινοτοµίας στο εξωτερικό. 2. Ποιότητα και Πιστοποίηση - ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων µέσα από την απόκτηση και διατήρηση Σηµάτων Συµµόρφωσης (σήµατα συµµόρφωσης = «διαβατήριο για τις εξαγωγές») 2.1. Η πιστοποίηση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων είναι κρίσιµη παράµετρος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους στις διεθνείς αγορές και κατ επέκταση για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ο ΣΕΒΕ έχει 3

4 κάνει µία σηµαντική προσπάθεια για την ανάδειξη της σηµαντικότητας της έννοιας της ποιότητας, της τυποποίησης-πιστοποίησης, αλλά και του ίδιου του συστήµατος ποιότητας και των σηµάτων συµµόρφωσης στο εξωτερικό. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, προτείνουµε την υλοποίηση δράσεων µε στόχο την αναγνώριση και αποδοχή των ελληνικών σηµάτων συµµόρφωσης στο εξωτερικό, καθώς και την υιοθέτηση ειδικής δράσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ του τύπου «Πιστοποιηθείτε µε σήµατα συµµόρφωσης», µε σκοπό την παροχή κινήτρων προς τους επιχειρηµατίες που δεν έχουν λάβει ακόµη τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις, να προχωρήσουν σε ανάλογες διαδικασίες. Επίσης θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε εργαστήρια και να χρηµατοδοτηθούν επιλεγµένα εργαστήρια και δράσεις ενηµέρωσης-δηµοσιοποίησης-ευαισθητοποίησης για θέµατα ποιότηταςπιστοποίησης σε όλη την Ελλάδα (roadshows, κ.λ.π.) Πιστοποιήσεις και Ευρωπαϊκά Πρότυπα Σχετικά µε την πιστοποίηση των προϊόντων µε τη σήµανση CE, σηµειώνουµε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαιτείται η συµµετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εργαστηρίων δοκιµών, τα οποία πρέπει να είναι κοινοποιηµένα από το ΥΠ.ΑΝ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα ο αριθµός αυτών των εργαστηρίων είναι πολύ µικρός και εργαστήρια που έχουν την τεχνική υποδοµή δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τη διαδικασία διαπίστευσης και κοινοποίησης λόγω του κόστους, της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και της µικρής εγχώριας αγοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να απευθύνονται σε εργαστήρια του εξωτερικού µε µεγάλο κόστος και παράλληλα στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν πληθώρα προϊόντων µε σήµανση CE η εγκυρότητα της οποίας δεν γίνεται να εξακριβωθεί. Ο ΣΕΒΕ προτείνει να δοθούν κίνητρα από το ΥΠ.ΑΝ. σε υφιστάµενα εργαστήρια για να κοινοποιηθούν, αφενός ώστε οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις να είναι πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό καθώς η σήµανση CE είναι το διαβατήριο των προϊόντων για την Ευρωπαϊκή αγορά, αφετέρου ώστε το κράτος να έχει τη δυνατότητα µέσω ελέγχων να διασφαλίζει στους πολίτες ότι τα προϊόντα µε σήµανση CE πληρούν όντως τις προδιαγραφές που ορίζει η νοµοθεσία για την ασφάλεια από τη χρήση τους Η υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων γίνεται σήµερα χωρίς ουσιαστική συµµετοχή των παραγωγικών φορέων στη διαδικασία σύνταξης αυτών των Οδηγιών/Προτύπων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι Οδηγίες και τα Πρότυπα εντάσσονται στην Ελληνική νοµοθεσία τελεσίδικα, αναγκάζοντας τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είτε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις άλλων χωρών µε πολύ µεγάλο κόστος είτε να τεθούν εκτός αγοράς. Ο ΣΕΒΕ προτείνει την ενηµέρωση σε πρώτο στάδιο των επιχειρήσεων για όποιες επικείµενες αλλαγές και κυρίως τη συµµετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων µέσω του ΣΕΒΕ στη σύνταξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Προτύπων. Αυτό µπορεί να διασφαλίσει τουλάχιστον ότι αυτές οι Οδηγίες δε θα αποτελούν τετελεσµένα γεγονότα για τους παραγωγούς και ότι θα έχει ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση που υπάρχει από χώρα σε χώρα σε θέµατα τόσο προδιαγραφών όσο και παραγωγικής διαδικασίας. 4

5 3. Κατάρτιση κοινού προγράµµατος εξαγωγών από τα συναρµόδια Υπουργεία και χρηµατοδότηση περιφερειακών δράσεων εξωστρέφειας και φορέων Ο ΣΕΒΕ ενθαρρύνει και έχει ήδη προτείνει τη συνεργασία των συναρµόδιων υπουργείων (ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΞ, ΥΠΑΑΤ) για την κατάρτιση ενός κοινού προγράµµατος εξαγωγών, µε έµφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, µέσω της χρηµατοδότησης των απαιτούµενων περιφερειακών δράσεων, αλλά και των φορέων, οι οποίοι συνεισφέρουν στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. Η εµπειρία, οι ιδέες και η γνώση των φορέων και των στελεχών τους, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πνευµατικό κεφάλαιο για τη χώρα και να αξιοποιηθεί στο µέγιστο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και επιλογή µε βάση διαφανή αξιοκρατικά κριτήρια και διαδικασίες, τόσο για τους φορείς, όσο και για τις δράσεις που υλοποιούν. Ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας προτείνει την επιχορήγηση των εξαγωγικών φορέων µε βασικό κριτήριο τον αριθµό των ενεργών µελών τους και πιο συγκεκριµένα µε βάση τα ταµειακά ενήµερα µέλη, για συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις βάσει ετήσιου σχεδίου δράσης, το οποίο θα κατατίθεται προς έγκριση, ανάλογα µε αυτό του ΟΠΕ και θα είναι συµπληρωµατικό και συνεργαζόµενο µε αυτό. Η προτεινόµενη εισφορά είναι της τάξης των 1000 ανά µέλος. 4. Έλεγχος και εποπτεία της αγοράς Πιστεύουµε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι άµεσα συνυφασµένη µε την υγιή επιχειρηµατικότητα και τον υγιή ανταγωνισµό. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης, µέσω των αρµόδιων οργάνων, τα οποία έχει στη διάθεση του, οφείλει να δραστηριοποιηθεί εντονότερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς. Στους βασικούς στόχους του ΥΠΑΝ πρέπει να συγκαταλέγεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς, η οποία θα διασφαλίζεται από τον θεµιτό και τον υγιή ανταγωνισµό. Η εξοµάλυνση και η ελεύθερη λειτουργία της αγοράς είναι ικανή να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και να δώσει περαιτέρω κίνητρα για ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Ο ΣΕΒΕ θεωρεί το θέµα µείζονος σηµασίας για την αντιµετώπιση του αθέµιτου, εγχώριου και εισαγόµενου, ανταγωνισµού, την προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή και των αξιόπιστων εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν σηµαντικά κεφάλαια σε ποιοτικά, πιστοποιηµένα και σεβόµενα τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας προϊόντα. Ο ΣΕΒΕ αναµένει την υλοποίηση της δέσµευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης για το εθνικό σύστηµα εποπτείας αγοράς, τη βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς και τη δηµιουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς (ΥΠΕΑ). Η υπό σύσταση υπηρεσία θα πρέπει να έχει διευρυµένες αρµοδιότητες που να προσιδιάζουν µε αυτές της ΥΠΕΕ (πρώην Σ ΟΕ), επαρκές προσωπικό και χρηµατοδότηση και να συνεργάζεται θεσµικά και συστηµατικά όχι µόνο µε τις άλλες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ αλλά και άλλων Υπουργείων όπως π.χ. τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα καταστεί αποτελεσµατικός ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς, µεταξύ άλλων, από εγχώρια και εισαγόµενα προϊόντα, τα οποία δεν τηρούν τις απαιτούµενες ποιοτικές προδιαγραφές, δεν φέρουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις ή αυτές που 5

6 φέρουν είναι ψευδείς και αµφιβόλου πιστότητας ή αποτελούν προϊόντα παραποίησης και αποµίµησης. 5. Προβλήµατα εφαρµογής των νέων διατάξεων του ΚΒΣ (άρθρο 11 Ν. 3670/08) στη διακίνηση οπωρολαχανικών και κρεάτων Η εφαρµογή του άρθρου 11 του Ν. 3670/08 που επέφερε αλλαγές στον ΚΒΣ µε σκοπό της ρύθµισης τον περιορισµό του φαινοµένου των εικονικών συναλλαγών για τα οπωρολαχανικά και τα κρέατα, την πάταξη του αθέµιτου ανταγωνισµού, τη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου και κυρίως την προστασία του καταναλωτή, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα στην εφαρµογή της. Και αυτό γιατί η ταυτόχρονη διακίνηση ευπαθών προϊόντων από µεγάλο αριθµό αγροτών προς τις οµάδες παραγωγών και τις άλλες επιχειρήσεις παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάρτιση της επίµαχης διάταξης. Πιο συγκεκριµένα: α) Στις Οµάδες Παραγωγών η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες στις εγκαταστάσεις της Οµάδας εύλογα γινόταν µε ελτίο Ποσοτικής Παραλαβής χωρίς αξία, αφού ο αγρότης δεν πουλάει στην Οµάδα, αλλά η ίδια στη συνέχεια σε τρίτους. β) Τα ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα όπως η φράουλα αλλάζουν τιµές όχι µόνο ανά ηµέρα αλλά και δύο-τρεις φορές την ηµέρα, καθώς αν δεν πωληθούν άµεσα, µειώνεται η αξία τους. γ) Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων πραγµατοποιούνται κατά κανόνα χωρίς αξία στο δελτίο αποστολής, καθώς η πώλησή τους και η τιµή αυτής διαµορφώνονται από τους εκάστοτε κανόνες και τις συνθήκες της ξένης αγοράς στην οποία διατίθενται. Ακόµη λοιπόν και αν καταβληθεί προσπάθεια ώστε να αναγραφεί µια κατώτατη τιµή στα δελτία αποστολής εξωτερικού, πώς θα διασφαλιστεί ο εξαγωγέας ότι ο αγοραστής θα πληρώσει στον πωλητή τη διαφορά µεταξύ αναγραφόµενης αξίας και τελικής τιµής πώλησης; δ) Στη ρύθµιση δεν προβλέπεται πώς αντιµετωπίζεται η διακίνηση προϊόντων από τον αγρότη σε αποθήκες-ψυγεία τρίτου προς αποθήκευση οπότε συντάσσονται σχετικά συµφωνητικά και τα δελτία αποστολής εκδίδονται στο όνοµα του αγρότη (ενδοδιακίνηση); Ο ΣΕΒΕ ζητά από το ΥΠΑΝ και τα συναρµόδια Υπουργεία (ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΑΤ) να λάβουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και, µετά από διαβούλευση µε τους επιχειρηµατικούς φορείς, να τροποποιήσουν ανάλογα τη διάταξη ώστε να µην υπάρξουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου των αγροτικών προϊόντων. 6. Έρευνα - Τεχνολογία Καινοτοµία 6.1. Μία εθνική οικονοµία, η οποία επιθυµεί να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, οφείλει αφενός µεν να παράγει νέες ιδέες, καινοτόµα προϊόντα και σύγχρονες µεθόδους, αφετέρου δε να µετατρέπει αυτούς τους πόρους σε προστιθέµενη αξία και πλούτο. Η ενσωµάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στη παραγωγική διαδικασία ως παράγοντας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, είναι µονόδροµος για να κερδίσουµε το στοίχηµα της κοινωνίας της γνώσης. υστυχώς, η χρονική υστέρηση της Ελλάδας τόσο στη δηµιουργία καινοτοµίας, όσο και στην εφαρµογή νέων καινοτόµων µεθόδων είναι δεδοµένη. Πιο συγκεκριµένα, στο European Innovation Scoreboard 2007, η χώρα µας κατατάσσεται στη κατηγορία catching-up countries µαζί µε χώρες όπως η 6

7 Μάλτα, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουµανία. οι πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες είναι εκείνες που επενδύουν στην επιστηµονική έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτοµία αποτελούν το τρίπτυχο που µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της εξωστρέφειας, µε την προϋπόθεση να έχει κατεύθυνση εξαγωγική προσαρµοσµένη στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς, εκµεταλλευόµενη την ήδη υπάρχουσα καινοτοµία σε προϊόντα του εξωτερικού (benchmarking) και βασισµένη σε εφαρµοσµένη έρευνα είτε σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και άλλα ερευνητικά κέντρα είτε σε ανάπτυξη εσωτερικά από την επιχείρηση. Ο ΣΕΒΕ, στην προσπάθειά του για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η οποία είναι άµεσα συνυφασµένη µε την καινοτοµία, προτείνει το σχεδιασµό ειδικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέµατα καινοτοµίας και την ανάδειξή τους σε κάθε επίπεδο επιχειρηµατικής δράσης ως προϋπόθεση δηµιουργίας καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών απάνες έρευνας και ανάπτυξης απόκτησης και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης (θέµα συναρµοδιότητας ΥΠΟΙΟ) Ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31.1.ια Κ.Φ.Ε.) θα πρέπει να διατηρηθεί και να διευρυνθεί. Πιο συγκεκριµένα, λόγω της καθοριστικής σηµασίας της Ε & Τ (εντός και εκτός επιχείρησης) και της πιστοποίησης στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, της εξωστρέφειας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων, προτείνονται: α) παράταση του µέτρου και πέραν της : θεωρούµε ότι το µέτρο θα πρέπει να έχει µακροχρόνια διάρκεια, τουλάχιστον µέχρι το 2013 για να µπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό β) κατάργηση της προϋπόθεσης για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη οι εν λόγω δαπάνες να υπερβαίνουν µέσα στη χρήση, το µέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν τις δύο προηγούµενες χρήσεις για την αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση. Η ενίσχυση της έρευνας δεν πρέπει να γίνεται µόνο αν αυτή υπερβαίνει το µέσο όρο των δύο προηγούµενων ετών. γ) διεύρυνση της έννοιας των δαπανών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε σε αυτές να συµπεριληφθούν άυλες δαπάνες όπως: Απόκτηση και διατήρηση σηµάτων συµµόρφωσης: οι δαπάνες απόκτησης και διατήρησης σηµάτων συµµόρφωσης που συνδέονται άµεσα µε τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης έχει διευκρινιστεί από το ΥΠΟΙΟ (ΠΟΛ 1106/ ) ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, θα πρέπει όµως να υπαχθούν και στις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης που εκπίπτουν από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων εργαστηριακές δοκιµές έξοδα κατοχύρωσης πνευµατικής/βιοµηχανικής ιδιοκτησίας έξοδα για εργαστηριακές δοκιµές από αναγνωρισµένα εργαστήρια έξοδα για έρευνες αγοράς 7

8 Για τα παραπάνω προτείνουµε να λαµβάνεται υπόψη το κριτήριο της εξωστρέφειας των επιπχειρήσεων, καθώς η έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 7. Προβλήµατα σχετικά µε τα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια 7.1. Αναφορικά µε τα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια παρουσιάζονται µεγάλες καθυστερήσεις των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αυτών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος από την υποβολή έως την αξιολόγηση των σχετικών σχεδίων σε σύγκριση µε αυτά από προηγούµενα έτη έχει τουλάχιστον υπερτετραπλασιαστεί, µέχρι νεοτέρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των εξαγωγικών επιχειρήσεων και αβεβαιότητα σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών. Ο ΣΕΒΕ προτείνει τη στελέχωση του ΥΠ.ΑΝ. µε έµπειρους αξιολογητές και εν ανάγκη ανάθεση των αξιολογήσεων σε εξωτερικούς πιστοποιηµένους φορείς, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες Παρουσιάζονται επίσης µεγάλες καθυστερήσεις από τη στιγµή που το ελεγκτικό όργανο κληθεί από την εταιρία για πιστοποίηση της σχετικής επένδυσης έως την εκταµίευση των χρηµάτων (τουλάχιστον έξι µήνες). Αυτό προκαλεί αβεβαιότητα σχετικά µε το χρόνο εκταµίευσης των χρηµάτων µε συνέπεια το αυξηµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις λόγω µειωµένης ρευστότητος. Ο ΣΕΒΕ προτείνει να γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, υποβολή τυχόν διευκρινήσεων - τροποποιήσεων έγκαιρα, ώστε ο έλεγχος να γίνεται άµεσα και µόνο στο φυσικό αντικείµενο. Τέλος, προτείνει προδέσµευση των κονδυλίων από το ΥΠ.ΑΝ., έτσι ώστε µετά το πέρας της διαδικασίας του ελέγχου η επιχείρηση να παίρνει τα χρήµατά της έγκαιρα. 8. Το πρόβληµα του ΦΠΑ για τους ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται µε την έρευνα (θέµα συναρµοδιότητας ΥΠΟΙΟ) Η υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως µέσω των Προγραµµάτων Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη) αποτελεί µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα των ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας (δηµόσιων και ιδιωτικών) και συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της έρευνας συνεισφέροντας κονδύλια πέραν των προβλεπόµενων από το Π Ε και τα εκάστοτε ΚΠΣ, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης ενός µεγάλου αριθµού ερευνητών. Ένα σηµαντικό λογιστικό πρόβληµα που δηµιουργείται από την υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων είναι ότι, καθώς τα έσοδα που προέρχονται από τη σύµβαση που ο ερευνητικός φορέας συνάπτει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν ΦΠΑ, ενώ ένα µεγάλο µέρος των εξόδων υπόκειται σε ΦΠΑ (αγορά εξοπλισµού, λήψη υπηρεσιών), οι φορείς αυτοί καταλήγουν να επιβαρύνονται ουσιαστικά µε το ΦΠΑ των εξόδων µε αποτέλεσµα να τίθεται εν αµφιβόλω η βιωσιµότητά τους. 8

9 Το πρόβληµα αυτό έχει λυθεί από την Πολιτεία µε την ΠΟΛ 1128/97 για όλα τα δηµόσια «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Ιδρύµατα Τεχνολογίας και Έρευνας, τα οποία συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της». Η ΠΟΛ µάλιστα αναφέρει ονοµαστικά και τα Ερευνητικά Ιδρύµατα του δηµόσιου τοµέα, τα οποία αφορά. Οι ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται µε την έρευνα έχουν µια ουσιαστική επιβάρυνση 19% σε όλα τα ερευνητικά έργα που εκτελούν για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πλειοψηφία τους, αδυνατούν να εξασφαλίσουν αυτά τα ποσά µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας καθώς και άνισου ανταγωνισµού µε τα δηµόσια αντίστοιχα ιδρύµατα. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, ο ΣΕΒΕ προτείνει: o Επέκταση της ΠΟΛ 1128/97 και σε φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την έρευνα και συµβάλλονται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγµατοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων για λογαριασµό της. o Αν θεωρηθεί απαραίτητο και για τον καλύτερο έλεγχο των δικαιούχων της παραπάνω επέκτασης, να συγκροτηθεί µητρώο ερευνητικών φορέων ιδιωτικού δικαίου µε ευθύνη και κριτήρια που θα καθορίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας o Ο ΣΕΒΕ είναι στη διάθεση της ΓΓΕΤ για την διαβούλευση και περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος. 9. Εξοικονόµηση ενέργειας Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε πρόσφατα στην ενσωµάτωση στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο του κοινοτικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Πιο συγκεκριµένα ψηφίστηκε ο Ν. 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων µε τον οποίο ενσωµατώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC στο εθνικό µας δίκαιο και εκδόθηκε στις η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης που αφορά µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερα δηµόσιο τοµέα. υστυχώς στην απόφαση αυτή και συγκεκριµένα στο άρθρο 5 αναφέρεται µόνο το ένα κριτήριο από τα δύο που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί η εξοικονόµηση ενέργειας. Αναφέρεται δηλαδή µόνο το κριτήριο του επιπέδου φωτισµού (LUX) σε ένα χώρο χωρίς να ζητηθεί παράλληλα και το δεύτερο κριτήριο, το οποίο θα ορίζει την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση σε Watt ανά τ.µ. ώστε να επιτύχουµε εξοικονόµηση ενέργειας παράλληλα µε το επιθυµητό επίπεδο φωτισµού. Ο ΣΕΒΕ ζητά την τροποποίηση του άρθρου 5 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η λιγότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Εκτιµάται ότι η βελτίωση του φωτισµού κτιρίων θα µειώσει την ετήσια συνολική καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα κατά 5,05%, συµβάλλοντας στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ελάφρυνση του προϋπολογισµού του δηµοσίου, επιχειρήσεων και ιδιωτών. 9

10 10. Ηλεκτροδότηση Aδειοδότηση επιχειρήσεων: προβλήµατα και προτάσεις Ηλεκτροδότηση Ο νόµος 3325/2005, άρθρο 4, παρ. 8β, αναφέρει ότι για την ηλεκτροδότηση απαιτείται άδεια εγκατάστασης. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη και χρονική καθυστέρηση για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην περίπτωση κυρίως της µηχανολογικής επέκτασης αύξησης ισχύος. Προτείνουµε να προβλέπεται και να απαιτείται η άδεια εγκατάστασης για την ηλεκτροδότηση αλλά σε χρονικό ορίζοντα 5-6 µηνών, ώστε να γίνονται και οι προκαταρκτικές εργασίες από την ΕΗ ώστε µε την προσκόµιση της άδειας εγκατάστασης να γίνεται και άµεσα η αύξηση ισχύος της ηλεκτρικής ενέργειας Αδειοδότηση ιακρίνουµε δύο κατηγορίες έκδοσης αδειών: - αυτές που η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί σε βιοµηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) - αυτές που η δραστηριότητα πρόκειται να εγκατασταθεί εκτός ΒΙ.ΠΕ. Για την πρώτη κατηγορία η διαδικασία είναι αρκετά σύντοµη και χωρίς µεγάλα προβλήµατα και καθυστερήσεις, αφού όλα τα δικαιολογητικά της έκδοσης άδειας λειτουργίας µπορούν να συγκεντρωθούν κατά την φάση υλοποίησης του έργου. Παρόλα αυτά η διαδικασία έκδοσης άδειας θα µπορούσε να συντοµευτεί µε τα εξής µέτρα: α) Τα βιοµηχανικά κτίρια να µην περνούν από ΕΠΑΕ προκειµένου να λάβουν οικοδοµική άδεια από την οικεία πολεοδοµία, µε το σκεπτικό ότι το περίγραµµα των βιοµηχανικών κτιρίων καθορίζεται από τεχνικά θέµατα εγκατάστασης των µηχανηµάτων στα οποία η ΕΠΑΕ δεν µπορεί να παρέµβει και να τα µεταβάλει. β) Στην διαδικασία Ε.Π.Ο. όταν πρόκειται για δραστηριότητα εντός της ΒΙ.ΠΕ να µην ζητείται γνωµοδότηση από τον Ο.Ρ.Θ. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στην δεύτερη κατηγορία όπου πάρα πολλές δραστηριότητες λόγω έλλειψης βιοµηχανικών περιοχών πρόκειται να εγκατασταθούν σε περιοχές εκτός ΒΙ.ΠΕ. Για την διαδικασία αδειοδότησης δραστηριοτήτων της δεύτερης κατηγορίας προτείνουµε: - Τα βιοµηχανικά κτίρια να µην περνούν από ΕΠΑΕ προκειµένου να λάβουν οικοδοµική άδεια από την οικεία πολεοδοµία, µε το σκεπτικό ότι το περίγραµµα των βιοµηχανικών κτιρίων καθορίζεται από τεχνικά θέµατα εγκατάστασης των µηχανηµάτων στα οποία η ΕΠΑΕ δεν µπορεί να παρέµβει και να τα µεταβάλει. - Να διασφαλιστεί η τήρηση των προβλεπόµενων από την νοµοθεσία χρονικών ορίων απάντησης και γνωµοδότησης των διαφόρων υπηρεσιών κατά την διαδικασία των ΠΠΕ&Α και ΜΠΕ. - Θεσµοθέτηση χρονικών ορίων για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από την νοµοθεσίας (π.χ. η νοµοθεσία αναφέρει προθεσµία µόνο για την χαµηλής όχλησης δραστηριότητα ) - Για την έκδοση άδειας εγκατάστασης να αρκεί η θετική γνωµάτευση της αρµόδιας υπηρεσίας για την ΠΠΕ&Α και απλά η κατάθεση της ΜΠΕ. Η 10

11 έκκριση της ΜΠΕ θα είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία της έκδοσης άδειας λειτουργίας. - Η διαδικασία υποβολής ΠΠΕ&Α και ΜΠΕ και η σχετική έγκριση της τελευταίας που καταλήγει στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων να καλύπτει και τις άδειες διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων. - Η άδεια χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοµηχανική χρήση να ενσωµατωθεί από την ΠΠΕ&Α και ΜΠΕ όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και από την άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας, όσον αφορά την αδειοδότηση της. - Επέκταση της παραγράφου 4γ του άρθρου 5 του Ν (αύξηση ισχύος µέχρι 20%) και για την άδεια λειτουργίας. Το µέτρο αυτό σε συνδυασµό µε το ότι δεν απαιτείται ΜΠΕ για την κτιριακή επέκταση βιοµηχανικής δραστηριότητας, εφόσον αυτή καλύπτεται µε άδεια λειτουργίας, και την ισχύ της µελέτης πυρασφάλειας παρά την κτιριακή επέκταση µέχρι 200 τ.µ. και εφόσον αυτή καλύπτεται από τα υπάρχοντα µέτρα πυροπροστασίας, πιστεύουµε ότι θα προκαλέσει σηµαντική αποσυµφόρηση στις αρµόδιες υπηρεσίες. Στο σηµείο αυτό θα παραθέσουµε κάποια µέτρα που µπορούν να ληφθούν και αφορούν και τις δύο κατηγορίες.: - Η άδεια λειτουργίας να δίνεται µε την προσκόµιση όλων των εγγράφων και των υπεύθυνων δηλώσεων και χωρίς αυτοψία. Η αυτοψία να πραγµατοποιείται εντός του επόµενου 6µήνου. - Να σταµατήσει ο έλεγχος των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 εάν αυτές δεν εµπίπτουν στις διαδικασίες των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και αυτός να γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους περιφερειών. Επίσης ο έλεγχος των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων δραστηριοτήτων κατηγορίας Β3 να γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας. - Τα συνοδά έργα της δραστηριότητας να µην κατατάσσονται σύµφωνα µε την κύρια δραστηριότητα αλλά να εξετάζονται σαν αυτόνοµα έργα και απλά οι µελέτες και οι σχετικές αποφάσεις να κοινοποιούνται στις υπηρεσίες που ελέγχουν την κύρια δραστηριότητα και να ενσωµατώνονται στις αποφάσεις. 11

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη Θεσ/νίκη, 06.09.08 YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού εµπορίου και οι προτάσεις του ΣΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του ΣΕΒΕ σχετικά με την Ποιότητα, την Πιστοποίηση, την Τυποποίηση τον Έλεγχο και Εποπτεία της αγοράς

Θέσεις του ΣΕΒΕ σχετικά με την Ποιότητα, την Πιστοποίηση, την Τυποποίηση τον Έλεγχο και Εποπτεία της αγοράς Θέσεις του ΣΕΒΕ σχετικά με την Ποιότητα, την Πιστοποίηση, την Τυποποίηση τον Έλεγχο και Εποπτεία της αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ «Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα στην υπηρεσία της Ποιότητας και Επιχειρηματικότητας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οι πρόσφατες εξελίξεις στους κλάδους μόδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Οι βασικές προτεραιότητες της περιόδου 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2014 Θεόφιλος Ασλανίδης Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ì ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΘΗΝΑ 13/11/2015 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα