ΛΑΝ- ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. [ Σύµφωνα µε την Απόφαση του Σ του ΧΑ αρ. 94/ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΝ- ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. [ Σύµφωνα µε την Απόφαση του Σ του ΧΑ αρ. 94/13.2.2003 ]"

Transcript

1 ΛΑΝ- ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ [ Σύµφωνα µε την Απόφαση του Σ του ΧΑ αρ. 94/ ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΌΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ Τοµέας Βιοµηχανίας Τοµέας Τηλεπικοινωνιών ΜΕΤΟΧΙΚΉ ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΟΊΚΗΣΗ Μετοχική σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Οργανόγραµµα ΣΥΜΜΕΤΟΧΈΣ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΊΩΝ ΜΕΤΌΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΆΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΎ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΜΈΣΩ ΙΑΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΦΕΊΟΥ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΎΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΏΝ (ΠΟΣΟΣΤΆ ΑΝΆ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ) Ανάλυση Κύκλου εργασιών Eξέλιξη Eργασιών - Aποτελεσµάτων ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ (ΑΝΆ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ) ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΡΈΧΟΥΣΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΤΟΝ ΚΛΆ Ο ΠΟΥ ΘΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Η ΕΙΣΗΓΜΈΝΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ Κλάδος Τηλεπικοινωνιών Νοµικό Πλαίσιο Κλάδου Τηλεπικοινωνιών Θέση Εταιρείας στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών Αδειες λειτουργίας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: ΤΗΝ ΚΎΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΛΆ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΉΣ ΤΗΣ ΣΉΜΕΡΑ ΤΥΧΌΝ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΣΚΟΠΌ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΤΗΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΆΛΛΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΉ ΤΗΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΙΝ ΠΏΣ ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

3 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός σύνταξης του πληροφοριακού σηµειώµατος. Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας, «ΛΑΝ-ΝΕΤ Ανώνυµη Εταιρεία Βιοµηχανίας Εµπορίου και Τηλεπικοινωνιών» στο εξής «ΛΑΝΝΕΤ ΑΕΒΕΤ» από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους εξαιτίας της Mερικής Μεταβολής των ραστηριοτήτων της λόγω µεταβίβασης του βιοµηχανοστασίου της (βαφείο - φινιριστήριο) στα Οινόφυτα Βοιωτίας και συγκεκριµένα: Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ., µέλος του οµίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ την Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου 2003 ανακοινώσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης του Βαφείου-Φινιριστηρίου υλοποιώντας έτσι σχετική απόφαση που πάρθηκε απο τη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20ης Ιουνίου 2003, µε βάση την οποία εξουσιοδοτήθηκε να διερευνήσει τη δυνατότητα και εν συνεχεία την υλοποίηση της µεταβίβασης του εν λόγω εργοστασίου. Η ενέργεια αυτή πραγµατώνει 3 στρατηγικούς στόχους της εταιρείας: Επικέντρωση των δραστηριοτήτων της, αµιγώς στον κλάδο της παροχής ολοκληρωµένων λύσεων στις τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητα η οποία άλλωστε αποτελεί πλέον και το σηµαντικά µεγαλύτερο κοµµάτι της συνολικής δραστηριότητας της εταιρείας. Οµογενοποίηση λειτουργιών σε επίπεδο Οµίλου και δηµιουργία αυτοδύναµης εταιρικής ταυτότητας ιδιαίτερα δε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπου η διατήρηση και ισχυροποίηση του brand name Lannet Communications αποτελεί κοµβικό σηµείο στη φάση ανάπτυξης όπου βρίσκεται η εταιρεία σήµερα. Άντληση σηµαντικών κεφαλαίων που προορίζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας µας «ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.» Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 Περιστέρι , τηλ στο τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

4 1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του πληροφοριακού σηµειώµατος. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Σταύρος Παπαπαναγιώτου, ιευθύνων Σύµβουλος Φίλιππος Κανταράκης, Οικονοµικός ιευθυντής Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος σηµειώµατος και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

5 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ 2755/ ) µε διάρκεια 50 έτη, ήτοι έως 31/10/2026 µε την ακριβή επωνυµία ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία. Η σηµερινή της πλήρη επωνυµία είναι «ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2640/06/Β/86/03. Η νοµική µορφή της Εταιρείας είναι Ανώνυµη Εταιρεία και λειτουργεί κάτω από την ελληνική νοµοθεσία. Η Εταιρεία στην σηµερινή της µορφή προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε µε την από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. Κ2 8928/ ), που καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ (αρ. πρωτ /02) και δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 7468/ ). Μετά την από 27/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας και την K2-562/ έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρεται στο ήµο Περιστερίου και συγκεκριµένα η νέα ιεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας είναι Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι Τ.Κ Αναφορικά µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ ΣΤΑΚΟ 91, η Εταιρεία υπάγεται στους κλάδους: (Τηλεπικοινωνίες) (Χονδρ. εµπόριο άλλων µηχανηµάτων) και (Υπηρεσίες βαφείου-φινιριστηρίου). ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

6 2.2 Ιστορικό Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 από τον κ. Ιωάννη Γιαννούση, ο οποίος αποχώρησε από συναφή οικογενειακή επιχείρηση µε προϊστορία 75 χρόνων και εµπειρία τριών γενεών στην Ελλάδα, στον κλάδο βαφής τυποβαφής φινιρίσµατος. Η Εταιρεία, η οποία πλέον ουδεµία επιχειρηµατική σχέση είχε µε την αρχική οικογενειακή επιχείρηση, αξιοποίησε τη σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία και σχεδιάστηκε µε βάση τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές σε επιχειρηµατικό, διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πρότυπου βαφείου λευκαντηρίου φινιριστηρίου. Η Εταιρεία το Φεβρουάριο του 1998 εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε ταυτόχρονη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στη συνεδρίασή της στις αποδεχόµενη την εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου και µετά την ακρόαση σχετικής έκθεσης αυτού, ενέκρινε τη Σύµβαση Συγχώνευσης δια απορροφήσεως της ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. από την Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν το 51,71% του συνόλου των µετόχων. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το σύνολο των µετόχων που εκπροσωπήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η συγχώνευση και όλες οι σχετικές νόµιµες ενέργειες για την υλοποίησή της ενεκρίθησαν και από την Γενική Συνέλευση της ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. που έγινε στις και στην οποία εκπροσωπήθηκε το 100% του συνόλου των µετόχων. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το σύνολο των µετόχων που εκπροσωπήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η συγχώνευση έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών, µε τις προϋποθέσεις και τις απαλλαγές των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και µε τους όρους και τις συµφωνίες που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Συγχώνευσης που υπεγράφη στις 08/03/2002 µεταξύ των συγχωνευοµένων εταιρειών και η οποία έλαβε τον τύπο του Συµβολαιογραφικού Εγγράφου (Αρ. Σύµβασης 40590/ της συµβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Λίτινα). Επίσης, µε απόφαση της από Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων η επωνυµία της εταιρείας τροποποιήθηκε από «ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Ανώνυµη, Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία» σε «ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» µε διακριτικούς τίτλους «ΛΑΝ-ΝΕΤ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ» για τον κλάδο βιοµηχανίας, «ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών ή και ΛΑΝ- ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. Βασικός µέτοχος της Εταιρείας είναι η εταιρεία «ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «Όµιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ»), ο οποίος περιλαµβάνει 19 συνολικά εταιρείες κυρίως του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, τέσσερις από τις οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20/6/2003 εξετάσθηκε το θέµα της Εκχώρησης περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριµένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε προς τους κ.κ.μετόχους ότι η εταιρεία στην παρούσα της µορφή προήλθε από την απορρόφηση της εταιρείας ΛΑΝΝΕΤ από την εταιρεία ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ και διαθέτει δύο κλάδους, τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τον κλάδο των φινιριστηρίων. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών είναι αυτή τη στιγµή ο βασικός κλάδος της εταιρείας, τόσο από πλευράς γενικότερων µεγεθών, όσο και από πλευράς κύκλου εργασιών. Το.Σ. κρίνει ότι είναι προς το συµφέρον της εταιρείας να µπορέσει η εταιρεία να εκχωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχέση µε το φινιριστήριο, ώστε να ξεκαθαρίσει η βασική ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

7 δραστηριότητα της εταιρείας και παράλληλα τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τη µεταβίβαση να χρησιµοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ήδη έχουν γίνει εκτιµήσεις από την εταιρεία αλλά και από ανεξάρτητους εκτιµητές. Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα αξία του Βαφείου Φινιριστήριου ανήρχετο έως και 17 εκατοµ. Ευρώ. Προς τον σκοπό αυτό το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) πρότεινε στην Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) να εξουσιοδοτήσει το.σ. για να εξετάσει την πιθανότητα εύρεσης αγοραστή για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων του φινιριστηρίου είτε εντός του Οµίλου είτε εκτός, όπου είναι συµφερότερο για την εταιρεία. Στην συνέχεια η Γ.Σ. οµόφωνα και παµψηφεί ενέκρινε την ως άνω πρόταση και έδωσε εξουσιοδότηση και εντολή στο.σ. όπως ερευνήσει την πιθανότητα µεταβιβάσεως-εκχωρήσεως των περιουσιακών στοιχείων του φινιριστηρίου, είτε εντός είτε εκτός του Οµίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ και προβεί στις σχετικές ενέργειες για την µεταβίβαση-εκχώρηση, εφ' όσον αυτό κριθεί συµφέρον για την εταιρεία. Το ιοικητικό Συµβούλιο εξέτασε όλες τις δυνατές λύσεις και αποφάσισε τη µεταβίβαση του εργοστασίου στην ΑΤΕ Leasing η οποία το εκµίσθωσε µε σύµβαση Leasing στην εταιρεία FANCO Α.Ε. To.Σ. της εταιρίας στις 28/07/2003 ανακοινώνει την απόφασή του για συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες διανοµής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/93 σε συνδυασµό µε τις ατντίστοιχες διατάξεις του ΚΝ.2190/20. Στην συνέχεια Τα.Σ. των εταιρειών ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. και ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., µε τις συνεδριάσεις τους στις 03/09/2003, ανακοίνωσαν την Προτεινόµενη Σχέση Ανταλλαγής για την Επικείµενη Συγχώνευσή των εν λόγω Εταιριών, H προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις αποτίµησης, από τις ανεξάρτητες εταιρείες MAZARS ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε. και MOORE STEPHENS S.A. διαµορφώνεται ως ακολούθως: Οι µέτοχοι της Απορροφούσας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ θα αντικαταστήσουν κάθε 1 µετοχή που κατέχουν µε 1,4 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,04. Οι µέτοχοι της Απορροφούµενης ΛΑΝΤΕΚ ΑΕ για κάθε 1 παλαιά µετοχή που ακυρώνεται θα λάβουν 1 µετοχή της απορροφούσας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ ονοµαστικής αξίας 1,04. Ολα τα ανωτέρω υπόκεινται στην έγκριση Γενικών Συνελλεύσεων των µετόχων της Απορροφούµενης και της Απορροφούσας που θα συγκλιθούν για το σκοπό αυτό. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

8 2.3 Παρουσίαση αντικειµένου εργασιών της Εταιρείας. Η ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. µέλος του Οµίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικούς τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένα: α) στον τοµέα της βιοµηχανίας (βαφή και φινίρισµα υφασµάτων, κατά ΣΤΑΚΟ 173.0) και, β) στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (κατά ΣΤΑΚΟ Τηλεπικοινωνίες) Τοµέας Βιοµηχανίας Αντικείµενο δραστηριότητος των επιχειρήσεων του κλάδου είναι η βαφή και το φινίρισµα νηµάτων και υφασµάτων που είναι το ενδιάµεσο στάδιο επεξεργασίας που έπεται της παραγωγής του νήµατος και προηγείται της παραγωγής ετοίµου ενδύµατος. Η βαφή και το φινίρισµα είναι δηλαδή οι διαδικασίες, κατά τις οποίες τα προϊόντα, δηλαδή τα νήµατα και τα υφάσµατα, υπόκεινται σε ειδικές χηµικές επεξεργασίες µε σκοπό τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και την απόκτηση της προκαθορισθείσας εµφάνισης. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των βιοµηχανικών-χηµικών επεξεργασιών το επεξεργασµένο προϊόν δίδεται στον κλάδο της ένδυσης για τη ραφή και τελική επεξεργασία. Η διαδικασία της βαφής αφορά τη χηµική επεξεργασία των υλικών. Η βαφή των υλικών µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 3 στάδια: 1. πριν από τη νηµατοποίηση, όταν βάφεται η Α ύλη (µάζα), 2. όταν το υλικό βρίσκεται στη µορφή της ίνας ή του νήµατος και, 3. όταν το υλικό έχει µετατραπεί σε έτοιµο ύφασµα (το οποίο εξακολουθεί φυσικά να έχει την εµφάνιση και το χρώµα του ακατέργαστου νήµατος, δηλαδή είναι εκρού ). Η Εταιρεία έχει ως αντικείµενο τη βαφή και φινίρισµα υφασµάτων. Σηµειώνεται, ότι από εµπορικής πλευράς είναι πλεονεκτικότερη η βαφή στο ύφασµα και όχι στο νήµα. Απόρροια τούτου είναι το γεγονός, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των βαφείων στην Ελλάδα ασχολείται µε την επεξεργασία υφασµάτων. Εκτός από τη βαφή, ασχολείται µε το φινίρισµα υφασµάτων. Η διαδικασία του φινιρίσµατος περιλαµβάνει όλες εκείνες τις κατεργασίες, οι οποίες έχουν σκοπό να προσδώσουν, στο βαµµένο συνήθως προϊόν, ορισµένες επιθυµητές ιδιότητες ή την απαιτούµενη τελική εµφάνιση. Επίσης επεξεργάζεται κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα µε στόχο τη βελτίωση των προϊόντων αυτών από άποψης ποιότητας και εµφάνισης. Τα προϊόντα αυτά είναι υφάσµατα εκ φυσικών ινών (βαµβάκι, µαλλί), συνθετικών ινών (ακρυλικό, πολυέστερ κλπ) ή σύµµεικτα. Η δραστηριότητά της είναι η χηµικοτεχνική επεξεργασία της βαφής/λεύκανσης των υφασµάτων, καθώς επίσης και η επεξεργασία των τυπωµάτων, του σιδερώµατος και του φινιρίσµατος (τελειοποίησης). Αναλυτικά η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τοµείς: Λεύκανση και βαφή υφασµάτων και πλεκτών Τυπώµατα υφασµάτων και πλεκτών Φινίρισµα υφασµάτων και πλεκτών Οι ανωτέρω δραστηριότητες είναι είτε συµπληρωµατικές και γίνονται σε διαδοχικά στάδια επεξεργασίας, είτε είναι ανεξάρτητες και αφορούν αυτοτελή στάδια παραγωγής, όπως είναι τα τυπώµατα. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η υποστήριξη των ανωτέρω σταδίων παραγωγής από εσωτερικές διαδικασίες και συµπληρωµατικές δραστηριότητες. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

9 Βασική θέση στην παραγωγική διαδικασία έχουν η έρευνα και ο ποιοτικός έλεγχος που γίνονται σε ειδικά τµήµατα της παραγωγής µε στόχους τη δηµιουργία νέων συνθέσεων χρωµάτων και την αναβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Ο ποιοτικός έλεγχος και η δυνατότητα δηµιουργίας των επιθυµητών χρωµατισµών εµπεριέχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, όµως είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την καθιέρωση ενός βαφείουφινιριστηρίου στη διεθνή αγορά. Έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητός της σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, η Εταιρεία έχει δηµιουργήσει τις κατάλληλες τεχνικές, οι οποίες εξασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων της υψηλότερης δυνατής ποιότητος, µε σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά και µε τυποποιηµένους και επαναλήψιµους χρωµατισµούς. Η ζήτηση των υπηρεσιών βαφείου-φινιριστηρίου έχει περιορισµένη εποχιακή διακύµανση. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Εταιρεία εµφανίζει τον υψηλότερο βαθµό εκµετάλλευσης της παραγωγικής δυναµικότητας κατά το τετράµηνο Σεπτεµβρίου- εκεµβρίου και κατά το πεντάµηνο Μαρτίου-Ιουλίου. Η διακύµανση αυτή είναι αποτέλεσµα της εποχικότητας που παρουσιάζει η τελική ζήτηση των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών στον κλάδο της ένδυσης Τοµέας Τηλεπικοινωνιών Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή απελευθερωµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισµούς κατά ΣΤΑΚΟ (Τηλεπικοινωνίες). Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία κατασκεύασε ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τεχνολογίας ΑΤΜ στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριµένα, στην σηµερινή φάση υλοποίησης του δικτύου έχουν τοποθετηθεί επτά (7) κόµβοι σε ισάριθµες ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Λάρισα, Βέροια και Πάτρα) και ένας στο Λονδίνο. Η επιλογή των παραπάνω σηµείων βασίστηκε σε στατιστικά στοιχεία, έρευνα αγοράς και ειδικές µελέτες µε στόχο τον καθορισµό του είδους και της µορφής που χρειάζονται ή θα χρειαστούν στο µέλλον οι πελάτες της κάθε περιοχής. Η Εταιρεία είναι ένας εναλλακτικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που λειτουργεί στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία στα πλαίσια των σχετικών µε την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών νόµων της Ελλάδος, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία της βασίζεται σε γενικές και ειδικές άδειες τις οποίες έχει λάβει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) καθώς και το Βρετανικό Υπουργείο Εµπορίου. Αναλυτικότερα οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία είναι οι εξής: Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και τηλεοµοιοτυπίας (fax) (διεθνείς κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα σε κινητά τηλέφωνα, αριθµοδότηση, προπληρωµένες κάρτες, υπηρεσίες fax, data, video κλπ.) Voice Card: Είναι υπηρεσία φωνής και τηλεοµοιοτυπίας (fax) που απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο και σε οικιακούς χρήστες, µε στόχο τη µείωση και τον έλεγχο του κόστους των υπεραστικών και διεθνών συνδιαλέξεων, καθώς και κλήσεων προς ελληνικά κινητά. Η συγκεκριµένη υπηρεσία παράλληλα µε τη µείωση του κόστους επικοινωνίας εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα επικοινωνίας, απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία, εξυπηρέτηση καθ όλο το 24ωρο, ευελιξία στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του κάθε πελάτη και καµία υποχρέωση εγκατάστασης εξοπλισµού. Voice Connect: Είναι υπηρεσία φωνής και τηλεοµοιοτυπίας (fax) που απευθύνεται σε εταιρείες µε αυξηµένες ανάγκες υπεραστικών και διεθνών συνδιαλέξεων, καθώς και κλήσεων προς ελληνικά κινητά. Σε αυτή την περίπτωση, µία µικρή συσκευή (αναδροµολογητής) εγκαθίσταται δωρεάν στο χώρο του πελάτη και δροµολογεί τις κλήσεις του στο δίκτυο της ΛΑΝ-ΝΕΤ. Voice Prime: Είναι υπηρεσία φωνής και τηλεοµοιοτυπίας (fax) που απευθύνεται σε εταιρείες µε µεγάλο όγκο υπεραστικών και διεθνών συνδιαλέξεων, καθώς και κλήσεων προς ελληνικά κινητά. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

10 Το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας προγραµµατίζεται ώστε να δροµολογεί αυτόµατα τις κλήσεις του στο δίκτυο της ΛΑΝ-ΝΕΤ µέσω µισθωµένης γραµµής (leased line). Υπηρεσίες µεταγωγής δεδοµένων (frame relay, ATM, IP κλπ.), υπηρεσίες παροχής µισθωµένων κυκλωµάτων και υπηρεσίες παροχής λογισµικού σε τρίτους. Data Connect: Είναι υπηρεσία που απευθύνεται σε εταιρείες µε ανάγκες διασύνδεσης µεταξύ δύο ή περισσότερων σηµείων που έχουν εταιρική ή επαγγελµατική σχέση (υποκαταστήµατα, πελάτες, προµηθευτές κλπ.) για την αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των σηµείων αυτών. Voice & Data Prime: Είναι υπηρεσία που απευθύνεται σε εταιρείες µε ανάγκες διασύνδεσης µεταξύ δύο ή περισσότερων σηµείων (υποκαταστήµατα, σύνδεση µε συνεργάτες κλπ.) για την αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων και φωνής µεταξύ των σηµείων αυτών. Υπηρεσίες ιαδικτύου (Πρόσβαση, φιλοξενία ιστοσελίδων, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ.). Internet Prime: Είναι υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο που απευθύνεται σε εταιρείες που διακινούν µεγάλο όγκο πληροφοριών και θέλουν συνεχή σύνδεση-παρουσία στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο δίκτυο της ΛΑΝ-ΝΕΤ πραγµατοποιείται µέσω µισθωµένης γραµµής. (leased line). Υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής σε συνδροµητές διαδικτύου για την ασφαλή διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικών δικτύων (managed network services) και εφαρµογές Τηλεφωνικού κέντρου. Υπηρεσίες ενοποίησης φωνής, δεδοµένων και video. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ενοποίησης φωνής, δεδοµένων και video, για την κάλυψη αναγκών εταιρειών και οργανισµών. Η υλοποίηση της υπηρεσίας επιτυγχάνεται µε πολυπλεξία του συνόλου των δεδοµένων, ενώ η εκποµπή τους σε µορφή πακέτων γίνεται µέσω µίας και µόνο φυσικής σύνδεσης. Virtual Private Networks (VPNs). Τα συγκεκριµένα δίκτυα πραγµατοποιούνται µέσω συσκευών Customer Premises Equipment, που εγκαθίστανται στο χώρο του πελάτη, ενοποιούν δεδοµένα και δροµολογούν την κίνησή τους µέσω του δικτύου της ΛΑΝ-ΝΕΤ, µειώνοντας την ανάγκη ύπαρξης ζευκτικής γραµµής για κάθε ζευγάρι σηµείων διασύνδεσης. Μισθωµένες Γραµµές: Το δίκτυο της ΛΑΝ-ΝΕΤ αποτελείται από κόµβους τοποθετηµένους σε στρατηγικά σηµεία της χώρας και ανάλογα µε τη θέση του πελάτη η εταιρεία αναλαµβάνει τη διασύνδεσή του στο πλησιέστερο κοµβικό σηµείο του δικτύου. Οι γραµµές συνδέονται σε συσκευές CPE, οι οποίες είναι συµβατές µε κάθε τύπο γραµµής, ενώ συγχρόνως παρέχουν τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιµου εύρους ζώνης (bandwidth) έτσι ώστε η ροή των δεδοµένων να γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα και οικονοµικά. Υπηρεσίες Ασφάλειας ικτύων: Η ΛΑΝ-ΝΕΤ προχώρησε στην αποκλειστική αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των υπηρεσιών της Entrust.net Inc, εταιρείας µε µεγάλη τεχνογνωσία και εµπειρία στο χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας δικτύων, µε εφαρµογές που καλύπτουν από τον απλούστερο web server, έως και τις µεγαλύτερες εγκαταστάσεις για ασφαλή πρόσβαση από χιλιάδες χρήστες. Οι κόµβοι της εταιρείας συγκροτούνται από ένα σύνολο τεχνολογιών που υλοποιούν το σύνολο των υπηρεσιών του δικτύου, όπως: Μεταγωγής (switching) και ικτύωσης (Networking) που βασίζονται σε προϊόντα της Nortel Networks και συγκεκριµένα στις πλατφόρµες Passport 7480 και MMCS (Multimedia Carrier Switch) καθώς και σε προϊόντα της εταιρείας TELES οι οποίες τοποθετούνται σε όλους τους κόµβους. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

11 Κεντρικής ιαχείρισης και Συντήρησης (NSM Network Management System) που συγκροτείται από τα συστήµατα διαχείρισης της κάθε πλατφόρµας και διαφόρων βοηθητικών συστηµάτων που τοποθετούνται στους κόµβους (διάταξη τροφοδοσίας, σύστηµα ελέγχου πρόσβασης κ.λπ.). Κεντρικής Χρέωσης (Central Billing System): Το σύστηµα αποτελείται από ένα ιδιαίτερα εξελιγµένο και ευέλικτο λογισµικό που επιτρέπει την παρουσίαση σε ένα λογαριασµό της χρέωσης όλων των υπηρεσιών που αναλαµβάνει ο εκάστοτε πελάτης. Κεντρικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών σε 24ωρη βάση: Χρησιµοποιείται τηλεφωνικό κέντρο τύπου PBX της εταιρείας NORTEL µε εγκατεστηµένο λογισµικό υποστήριξης απαντητικών οµάδων (Automatic Call Distribution ACD). Κεντρικό Σύστηµα ιαχείρισης και Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Relationship Management CRM): Χρησιµοποιείται λογισµικό που επιτρέπει τη διαχείριση όλων των στοιχείων που αφορούν τους πελάτες, τις υπηρεσίες, την εξυπηρέτηση κλπ. Κεντρικού Ελέγχου: Παρακολουθεί όλα τα υπόλοιπα συστήµατα που συµπληρώνουν τη λειτουργία του κόµβου µε στόχο τον άµεσο εντοπισµό και αντιµετώπιση πιθανών βλαβών. Τεχνολογία Alternative Routing: Με στόχο την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διασύνδεση των κόµβων της µε περισσότερες της µίας διαδροµές (alternative routing). Με τον τρόπο αυτό οποιοδήποτε πρόβληµα δηµιουργηθεί σε κάποια διασύνδεση, αντιµετωπίζεται άµεσα µε τη µεταγωγή της πληροφορίας προς την εναλλακτική διαδροµή χωρίς να επηρεαστεί η συνέχεια της υπηρεσίας και η ποιότητα της επικοινωνίας. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

12 2.4 Μετοχική σύνθεση και ιοίκηση Μετοχική σύνθεση Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 01/09/2003 από το τηρούµενο µετοχολόγιο της εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου λαµβάνονται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών: ΜΕΤΟΧΟΙ της 01/09/2003 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ % ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε ,59 DELAN INVESTMENTS LTD ,99 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε ,91 Γιαννούσης Θεόδωρος ,74 NSM INVESTMENTS LIMITED ,05 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε ,01 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟ ΟΠΗΣ Α.Ε 360 0,00 Λοιποί µέτοχοι ,71 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Στους λοιπούς µετόχους δε συµπεριλαµβάνονται άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν ποσοστό άνω του 3% της Εταιρείας. Συνολικά, η εταιρεία σύµφωνα µε τα στοιχεία του ονοµαστικού της µετοχολογίου στις 1/9/2003 που παρέχονται απο το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών απαριθµεί µετόχους ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Μετά την από συνεδρίαση του το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τους παρακάτω: Θωµάς Λαναράς Ιων Στεριώτης ηµήτριος Ράϊκος Σταύρος Παπαπαναγιώτου Bασίλης Τσιλιµπάρης Περικλής Κατσιούλας Πρόεδρος.Σ -- Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος.Σ -- Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος /νων Σύµβουλος -- Εκτελεστικό Μέλος /νων Σύµβουλος -- Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος -- Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Σύµβουλος -- Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του.σ. λήγει κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στη χρήση 2007 και είναι πενταετής. Τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσµευση αυτής µε µόνη την υπογραφή του έχει ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Θωµάς Χ. Λαναράς. Επίσης, έχουν δικαίωµα δεσµεύσεως οι ακόλουθοι: Με µόνη την υπογραφή καθ ενός από τους ιευθύνοντες Συµβούλους κ.κ. Ράϊκος ηµήτριος και Παπαπαναγιώτου Σταύρος µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ και η από κοινού υπογραφή: (α) ενός εκ των κ.κ.: 1. ηµήτριου Ράϊκου 2. Εµµανουήλ ετοράκη, 3. Θεόδωρου Γρυµάνη, (β) µε έναν από τους κ.κ.: 1. Σταύρο Παπαπαναγιώτου, 2. Βασίλειο- Ευφράνθιο ηµητριάδη και 3. Φίλιππο Κανταράκη. Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από ένα επιτελείο έµπειρων διευθυντικών στελεχών το οποίο απαρτίζεται από τους: Λαναράς Θωµάς, (1956), Πρόεδρος.Σ. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) από το NORTHEASTERN UNIVERSITY των Ηνωµένων Πολιτειών. Συµµετέχει στα ιοικητικά Συµβούλια των περισσοτέρων εταιρειών του Οµίλου Κλωνατέξ, ενώ είναι ιδρυτής και πρόεδρος.σ. της ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

13 εταιρείας ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.. Είναι Αντιπρόεδρος της EUROCOTTON και µέλος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηµατιών. Παπαπαναγιώτου Σταύρος, (1966) ιευθύνων Σύµβουλος, µε αρµοδιότητα τον τοµέα Τηλεπικοινωνιών. ιπλωµατούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου µε µεταπτυχιακές σπουδές σε Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες στο Cranfield Institute of Technology. Στο παρελθόν έχει εργασθεί στις εταιρείες BULL Hellas και ACE Προηγµένες Εφαρµογές Α.Ε., στους τοµείς της ιοίκησης και ιαχείρισης µεγάλων έργων sales & marketing καθώς και ως ερευνητής στο ΝΑΤΟ και στην ΙΒΜ UK. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Μάρτιο του ηµητριάδης Βασίλειος, (1947), Αναπλρωτής Γενικός ιευθυντής. Είναι διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (1970), κάτοχoς πτυχίου Master of Science (MSc) in Technical Engineering από το Yale University των ΗΠΑ (1974) και κάτοχος ιδακτορικού τίτλου (PhD) in Electrical Engineering από το State University of New York at Buffalo των ΗΠΑ (1976). Έχει διατελέσει καθηγητής των Πανεπιστηµίων Central Florida University και Cleveland State University στις ΗΠΑ. Έχει εργασθεί σαν ερευνητής στη NASA (Lewis Research Center at Cleveland Ohio) και στο ΓΕΤΕΝ του ΥΕΘΑ (Πολεµικό Ναυτικό). Στην Εταιρεία εργάζεται από το Μάιο του Κανταράκης Φίλιππος, (1971), Οικονοµικός ιευθυντής. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήµιο του Bridgeport Connecticut. Έχει εργαστεί σε διεθνείς µελετητικούς οργανισµούς και χρηµατοοικονοµικούς οίκους ως Οικονοµικός Αναλυτής Μελετητής, στην εταιρεία Business Innovation Center of Attica ως προϊστάµενος του τµήµατος µελετών και επενδύσεων και στην εταιρεία Ernst & Young Finance ως ανώτερος οικονοµικός σύµβουλος. Εργάζεται στην Εταιορία από το Φεβρουάριο του Σταθοπούλου Κέλυ, (1973), Νοµικός Σύµβουλος και Υπεύθυνη Συµβάσεων & Προµηθειών. ικηγόρος Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Νοµικής Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου LLM από το Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου. Έχει εργαστεί επι σειρά ετών ως ελεύθερος επαγγελµατίας. Στην Εταιρεία εργάζεται απο το Σεπτέµβριο του Τα µέλη του.σ. της Εταιρείας και τα διευθυντικά στελέχη της δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµιγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης: επιχειρηµατικής δραστηριότητας χρηµατιστηριακών συναλλαγών επαγγέλµατος ως σύµβουλοι επενδύσεων, διευθυντικά στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχοι έκδοσης, στελέχη χρηµατιστηριακών εταιρειών κλπ. Όλα τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Μεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των ιευθυντικών Στελεχών δεν υπάρχει βαθµός συγγένειας µέχρι και 2ου βαθµού εξ αγχιστείας. Η ταχυδροµική διεύθυνση των διευθυντικών µελών καθώς και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως 1, Τ.Κ , Περιστέρι Αττικής. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

14 2.4.3 Οργανόγραµµα Το παρακάτω Οργανόγραµµα παροσιάζει τη ιοικητική και Οργανωτική δοµή της εταιιρίας όπως προκύπτει µετά τη µεταβίβαση του Βαφέιου Φινιριστηρίου: ΛΑΝ-ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΝ-ΝΕΤ ΑΕΒΕΤ -- Πληροφοριακό Σηµείωµα, Σετπέµβριος

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο Ù ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2007 2007 πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2007 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Χρήσης 2005 Αθήνα, Μάιος 2006 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι Το 2005 αποτέλεσε για την µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε

Διαβάστε περισσότερα